Se alla Rubriker

100 år med Svenska Dagbladet 1884-1984. Svenska Dagbladets Förlags AB, 1984. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 205043, SEK 110.

Allas veckotidning Nummer 37. Fredagen den 17 sept. 1943. Allhems Förlag, 1943. 50s. Häftad. Illustrerad. Något fuktskadad.
ID Nr: 106609, SEK 30.

Allas veckotidning Nummer 6. 8 febr. 1946. Allhems Förlag, 1946. 42s. Häftad. Illustrerad. Något fuktskadad.
ID Nr: 106610, SEK 30.

Archim Skjöldebrand En minnesbok på 50-årsdagen 21/3 1947. Dagens Nyheter, 1947. 79s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 205232, SEK 120.

Böcker tryckta på Bohuslänningen 1950-1974. Bohuslänningens AB, 1974. 97s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6349, SEK 80.

Dagspressens struktur och ekonomi. En forskninngsrapport från dagspresskommittén. Liber Förlag, 1979. 181s. Häftad. Gott skick.
Rapporten är undertecknad av Per-Erik Nilsson, Karl Erik Gustafsson och Sam Hanson
ID Nr: 6331, SEK 100.

Det tryckta ordet. LTs förlag, 1986. 111s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Artiklar om svensk tryckeriteknik undet 500 år. Redaktör: Marianne Landqvist. Förord: Museidirektör Bengt Nyström. .
ID Nr: 101761, SEK 95.

DN var där En reportagelek med tiden i DN sommaren 1973. Dagens Nyheter, 1973. 60s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 205039, SEK 60.

En fri tidning Arbetaren-syndikalistisk pressröst 60 år. Federativs Förlag, 1981. 213s. Pappband. Ryggen något trasig i övre kanten. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Något nötta hörn.
ID Nr: 104880, SEK 150.

En krönika om Dagens Nyheter Tingstens tid 1946-63 och Stormarnas tid 1964-89. DN förlaget, 1989. 290 + 500. 2 vol. Klotband med skyddsomslag och kassett. Nyskick.
ID Nr: 205045, SEK 350.

Festskrift till Helge Heilborn på femtioårsdagen de 7.10.1947. Albert Bonniers förlag, 1947. 160s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 205033, SEK 120.

Hufvudstaden - En bildbok vid Hufvudstadsbladets 110-årsjubileum den 5 december 1974. Hufvudstadsbladet, 1974. 159s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Redaktionen: Bert Carpelan, Erik Kruskopf, Inger Lindman, K.G. Lindman, P-O Nyström
ID Nr: 6436, SEK 150.

Hvar 8 Dag. Illustrerat magasin, 26:te Årgången, 1924-25. Hvar 8 Dags Tryckeri, Göteborg, (utan årtal). 832s. Halvklotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 106521, SEK 100.

Lubbe, Struve och 20 andra. Sundsvalls Tidning, 1990. 122s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Sundsvalls Tidnings årsbok 1990.
ID Nr: 104889, SEK 60.

Martin Lammm tecknare i Dagens Nyheter. Dagens Nyheter, 1984. Illustrerad av Martin Lamm. 110s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 205038, SEK 70.

Publicistklubbens årsbok 1989. Tema: Journalistikens gränser. Publicistklubben, 1989. Illustrerad av Poul Ströyer. 200s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Texter av bl a Sigurd Glans, Ingemar Unge, Pär-Arne Jungenius, Annelie Ewers, Hans Schöier, Monica Boëthius, Berndt Ahlqvist, Elisabeth Hedborg, Curt Bladh, Harry Schein, Anders Engman
ID Nr: 6336, SEK 90.

Tingstens tid. Stormarnas hus. En krönika om DN 1946-1963 och 1964-1989. DN.Förlaget, 1989. 291s. 2 vol. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 217111, SEK 160.

Tor Roxendorff En minnesbok på femtioårsdagen 16/10 1934. Dagens Nyheter, 1934. 143s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 205230, SEK 350.

VINTERGATAN 1937. Sveriges Författareförenings Jultidning 1937. Albert Bonniers förlag, 1937. 86s. Häftad. Rikligt illustrerad. Inlagan delvis loss från bindningen. Annars i gott skick.
ID Nr: 105114, SEK 90.

VINTERGATAN 1939. Sveriges Författareförenings Jultidning 1939. Albert Bonniers förlag, 1939. 88s. Häftad. Rikligt illustrerad. Med ett veck på bakre pärmen. Annars i gott skick.
ID Nr: 105113, SEK 150.

Almgren, Bertil (red.): Svenska Dagbladets Årsbok 1984-1985, Oktober till och med september. Svenska Dagbladet, 1985. 304s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Facsimil av tidningssidor
ID Nr: 6437, SEK 110.

Anderson, Ivar: Otto Järte - en man för sig. Bonniers, 1965. 308s. Häftad. Gott skick. Klisterlapp på häftesomslaget.
Otto Järte, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet
ID Nr: 6335, SEK 110.

Andersson, Dan: Kulturjournalistik. Zindemans, 1971. 69s. Klotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Bandet något nött.
ID Nr: 204770, SEK 75.

Andersson, Ivar: Svenska Dagbladets historia del I 1884-1940. Norstedt och söners förlag, 1960. 387s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205044, SEK 140.

Beyron, Ulla: Kring en redaktör. LTs förlag, 1978. Biografi över Beyron Carlsson. 194s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 205028, SEK 120.

Boberg, Stig: Pressens historia. Almqvist & Wiksell, 1970. 239s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205030, SEK 120.

Ek, Sverker: Skämtare och allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar. Studier i tidningens prosainlägg och Kjellgrens utveckling 1778-81. Gleerups, 1952. 382s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 205029, SEK 120.

Erlandsson, Åke: Litterära smakdomare. Symposion, 1987. 278s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Texter också av Ingamaj Beck, Kristian Gerner, Kjell A Johansson, Per-Erik Ljung
ID Nr: 204771, SEK 130.

Franzén, Gunnar: Värend och världen. Smålandsposten, 1977. 221s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 205050, SEK 120.

Hallén, Sven: Klartext - en studie i spaltstil. Dagens Nyheter 1864-1964. Albert Bonniers förlag, 1964. 270s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 6340, SEK 125.

Hallén, Sven: Klartext en studie i spalttext 1864-1964. Albert Bonniers förlag, 1964. 270s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207284, SEK 110.

Hallén, Sven: Klartext en studie i spalttext 1864-1964. Albert Bonniers förlag, 1964. 270s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205034, SEK 110.

Hasselberg, Gudmar: Rudolf Wall - Dagens Nyheters skapare. Albert Bonniers förlag, 1945. 446s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt.
ID Nr: 204775, SEK 300.

Hasselberg, Gudmar: Rudolf Wall - Dagens Nyheters skapare. Albert Bonniers förlag, 1945. 446s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 204776, SEK 110.

Henrikson, Alf: En samling folk. Norstedt och söners förlag, 1943. Illustrerad av Birger Lundquist. 102s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad.
Karikatyrer publicerade i DN.
ID Nr: 217136, SEK 130.

Henrikson, Alf: En samling folk. Norstedt och söners förlag, 1943. Illustrerad av Birger Lundquist. 102s. Häftad. Något gulnad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Karikatyrer publicerade i DN.
ID Nr: 217135, SEK 95.

Hjörne, Harry: Äventyr i tidningarnas värld. Gebers, 1965. 303s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Bandet något skevt. Recensionsstämpel. Gulnat snitt. Sparsamt fotoillustrerad.
ID Nr: 217102, SEK 75.

Hjörne, Harry: Små, små ord av kärlek. Gösta Skoogs bokförlag, 1984. 228s. Inbunden med skyddsomslag. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205037, SEK 90.

Jacobson, Sten: Dagens Nyheter. 125 år. Dagens Nyheter, 1989. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 6353, SEK 60.

Kihlberg, Leif: I annonsernas spegel. En revy över samhällets förvandling under hundra år. Albert Bonniers förlag, 1964. 254s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Boken fokuserar på Dagens Nyheter. Summary in English.
ID Nr: 204778, SEK 100.

Kihlberg, Leif: Lars Hierta i helfigur. Bonniers, 1968. 302s. Halvklotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 6341, SEK 200.

Lindskog, Claes: Sydsvenska Dagbladet Snällposten 100 år. Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, 1948. 276s. Dekorerat halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 6435, SEK 120.

Ljungquist, Ivar: Dagens nyheters historia del III 1922-1946. Albert Bonniers förlag, 1954. 638s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något fläckig.
ID Nr: 6343, SEK 85.

Lundstedt, Bernhard: Svenska tidningar och tidskrifter utgifna inom Nord-Amerikas förenta stater. Bibliografisk öfversigt. Rediviva, 1979. 53s. Häftad. Gott skick.
Facsimilutgåva efter original från 1886
ID Nr: 205027, SEK 100.

Lönnroth / Mattsson, Ami / Per Eric: Tidningskungen. Lars Johan Hierta - den förste moderne svensken. Wahlström & Widstrand, 1996. 319s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 6347, SEK 150.

Norin, Jerker: Ordet måste stå fritt 115 år med Eskilstuna-Kuriren. Linderoths Tryckeri, Vingåker, 2005. 186s. Cartonnageband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104790, SEK 150.

Peterson, Bo: Mannaminne. En svensk mediehistoria. Norstedts förlag, 1988. 364s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 8469, SEK 180.

Peterson, P. G: Lars Johan Hierta. Skolan för bokhantverk, 1953. 40s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6337, SEK 90.

Segerstedt, Torgny: FORUM. FRISINNAD VECKOSKRIFT. Första och Andra årgångarna (Oktober 1914-December 1915). Albert Bonniers förlag, 1914-15. 156+654 sidor. Klotryggsband. Gott skick.
ID Nr: 104119, SEK 700.

Segerstedt, Torgny: Ur spalterna. Albert Bonniers förlag, 1933. 296s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 6328, SEK 130.

Segerstedt, Torgny: Ur spalterna. Albert Bonniers förlag, 1933. 296s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6329, SEK 130.

Steinby, Gunnel: Oss väl och ingen illa. Söderström & Co, 1976. 344s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 205041, SEK 100.

Ståhl, Manne: Mauritz Hellberg. Människan, politikern, tidningsmannen. Natur och kultur, 1959. 123s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 107796, SEK 90.

Sundell, Gunnar: Ord och öden i ett tidningshus. Ur Stockholms-Tidningens historia 1889-1959. Tidens förlag, 1959. 277s. Inbunden. Främre häftesomslag medbundet. Gott skick.
ID Nr: 6334, SEK 110.

Sundvik, Ivar: 100 år för ordets frihet Publicister i samhällsomdaningen 1874-1974. Publicistklubben, 1974. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207252, SEK 120.

Sundvik, Ivar: 100 år för ordets frihet Publicister i samhällsomdaningen 1874-1974. Publicistklubben, 1974. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 207253, SEK 120.

Sylwan, Otto: Ur Tidningspressens historia. Norstedt och söners förlag, 1902. 48s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 6332, SEK 100.

Torekull, Bertil: Tusen och en dag i Linköping eller " Då tiden stod stilla i Östra Skrukeby ". Östgöta Correspondenten, 1985. 214s. Häftad. Något sliten vid ryggen annars i gott skick.
Hundra och en krönika i Östgöta Corresondenten.
ID Nr: 101549, SEK 70.

Uddstam, Ingvar (red.): Svenska Dagbladets Årsbok 1985-1986, Oktober till och med september. Svenska Dagbladet, 1986. 301s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Facsimil på tidningssidor
ID Nr: 6438, SEK 110.

Wadbring, Ingela: En tidning i tiden ? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 2003. 389s. Häftad. Mycket gott skick. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 217448, SEK 130.

Weibull, Lennart: Tidningsläsning i Sverige. Publica, 1983. 521s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 6338, SEK 100.

Wirén, Karl-Hugo: Från skilda håll. Aftonbladets textanskaffning 1886-87. Almqvist & Wiksell, 1979. 255s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6330, SEK 120.