Se alla Rubriker

Carl Gustaf Tessin och konsten. Rabén & Sjögren, 1970. 134s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Anteckningar på titelbladet. Stämpel " Katrineholms gymnasialskola biblioteket" på titelbladet och sidan 126.
Summary in English. Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 17.
ID Nr: 102611, SEK 110.

DE STÖRSTA MÄRKESMÄNNEN. Del XV, XVIII, XVII, IV, IX och XIII. Hugo Gebers förlag, 1922-1924. 87+92+102+66+80+89 sidor. Privatbundet halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Gott skick. 6 delar i ett band, utan ordningsföljd. Exlibris Astrid Hall.
Delarna handlar om Gustav Vasa, Karl XIV Johan, Erik Johan Stagnelius, Linné, Swedenborg och Harald Hjärne.
ID Nr: 103038, SEK 250.

DE STÖRSTA MÄRKESMÄNNEN. Del XII, V, III, XVI och XIV. Hugo Gebers förlag, 1918-1924. 144+87+71+116+85 sidor. Privatbundet halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Gott skick. 5 delar i ett band, utan ordningsföljd. Exlibris Astrid Hall.
Delarna handlar om Carlyle, Beethoven, Goethe, Wagner och Molière.
ID Nr: 103039, SEK 200.

HÅGKOMSTER OCH LIVSINTRYCK AV SVENSKA MÄN OCH KVINNOR. Sjunde samlingen. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1926. 319s. Halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Mycket gott skick.
Om Uno Brander, Rosa Fitinghoff, Karin Jensen, Ellen Key, Bertil Malmberg, Birger Mörner och Set Poppius m. fl.
ID Nr: 103033, SEK 100.

Magnus Gabriel De la Gardie. Strokirks, 1980. 146s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Nationalmusei utställningskatalog nr. 434.
ID Nr: 102612, SEK 80.

Agrell, Sven: Sven Agrells dagbok 1707 - 1713. Rediviva, 1988. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Facsimileutgåva av Sven Agrells dagbok som utgavs i Stockholm 1912.
ID Nr: 1417, SEK 170.

Arcadius, C.O.: Louis de Geer. Ett stycke ur nittonde seklets svenska historia. Svenskt Folkbibliotek III:11. Norstedt och söners förlag, 1906. 108s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 104751, SEK 70.

Broomé, Bertil: NILS STIERNSKÖLD. Ivar Haeggströms Boktryckeri AB, Stockholm, 1950. 327s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 103202, SEK 100.

Burrau, Christian: Min Biografi. LTs förlag, 1966. 156s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217608, SEK 80.

Böttiger, Carl Wilh: SJÄLVBIOGRAFISKA ANTECKNINGAR. FRÅN SKOLAN OCH STUDENTLIVET. Bokgillet, Uppsala, 1961. 118s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215365, SEK 90.

Böök, Fredrik: Artur Hazelius. En levnadsteckning. Norstedt och söners förlag, 1923. 438s. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Fotoillustrerad. Upphöjda bind. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick
ID Nr: 106860, SEK 150.

Casanova, Gian Giacomo: Casanovas memoarer. Stockholm, 1936. Illustrerad av F. Schulz-Wettel. 362+356. 2 vol. Halvfranskt band. Mycket gott skick.
ID Nr: 8756, SEK 350.

Casanova, Gian Giacomo: History of My Life 1 & 2. Longmans, 1967. 330p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 15791, SEK 110.

Changeur, P. A.: BIBLIOTHÈQUE ANECDOTIQUE ET LITTÉRAIRE. COMMENT ON DEVIENT UN HOMME. MÉMOIRES DE BANJAMIN FRANKLIN. Librairie D'Education A. Hatier, Paris, u å. 303p. Later half-leather binding. Very good condition.
ID Nr: 214657, SEK 160.

Cleve, P.T.: CARL WILHELM SCHEELE. Ett minnesblad på hundrade årsdagen af hans död. M.Barkéns Förlagsbokhandel, Köping, 1886. 54s. Klotband. Illustrerad. Innehåller utvikbar facsimile av ett brev. Boken något fuktskadad i övre kanten. Annars i gott skick.
ID Nr: 103458, SEK 130.

Cooper, Duff: TALLEYRAND. Norstedt och söners förlag, 1939. 340s. Häftad. Bandet något skevt.
ID Nr: 215487, SEK 90.

De Geer, Louis: Minnen. Norstedt och söners förlag, 1892. 281+300 pp. Halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Upphöjda bind. Bandet något slitet. Hedbergsband. 2 delar i ett band. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 107977, SEK 150.

Douglas, Archibald: ROBERT DOUGLAS. EN KRIGARGESTALT FRÅN VÅR STORHETSTID. Bonniers, 1957. 359s. Häftad. Illustrerad. Innehåller 2 utvikbara kartor.
ID Nr: 215577, SEK 120.

Edholm, Edward: FRÅN CARL XVs DAGAR. Minnen, bref och anteckningar. Hugo Gebers förlag, 1906. 308s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103215, SEK 120.

Ehrenheim, Pehr: Några minnen. Norstedt och söners förlag, 1916. 124s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Ryggen med liten tryckskada, annars i gott skick
ID Nr: 106888,

Elliot, Holger: Gustaf Holdo Stråle. Rörstrandsdisponent, författare, bokälskare. LTs förlag, 1971. 206s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Inlagan fin. Skyddsomslaget fläckat och nött.
ID Nr: 9935, SEK 80.

Essen, Hans henrik von: Några tilldragelser ur Baron Hans Henr.von Essens lefnad. Meddelade af honom själf. Fosterlands-stiftelsens Förlags-expedition, Stockholm, 1895. 8+96+96+184 sidor. Dekorerat klotband. Guldornerad. Marmorerat snitt. Gott skick. 3 delar i ett band.
ID Nr: 102423, SEK 190.

Forbes, Archibald: En Krigskorrespondents minnen. Öfversättning från engelskan. Wilhelm Billes Bokförlags Aktiebolag, Stockholm, 1896. 256s. Halvklotband. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Gott skick.
ID Nr: 102934, SEK 70.

Fryxell, Karin: Boken om Anders. En värmlandskrönika om Anders Fryxell av Karin Fryxell. Första Delen. På Dal. Proprius, Stockholm, 1981. 525s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217609, SEK 90.

Gjörwell, Carl Christoffer: EN STOCKHOLMSKRÖNIKA UR C. C. GJÖRWELLS BREV. MED EN INLEDNING UTGIVEN AV OTTO SYLWAN 1757 - 1778. Albert Bonniers förlag, 1920. 258s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 215621, SEK 180.

Goncourt, Edmond och Jules de: Bröderna Goncourts dagbok I - II. Minnen från det litterära livet 1851-1895. Wahlström & Widstrand, 1927. Översatt av Algot Ruhe. 224+270 sidor. Vackert halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Ryggen något blekt annars i mycket gott skick
ID Nr: 1438, SEK 300.

Granfelt, O. Hj.: Friherre Rabbe Axel Wrede. Ejnar Munksgaard, 1951. 221s. Häftad. Något gulnad.
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland -CCCXXXlll-
ID Nr: 103900, SEK 140.

Hallberg, Sigurd: Från Sveriges storhetstid Franske legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok under ambassaden i Sverige 1634-1635. Norstedt och söners förlag, 1914. 141s. Häftad. Bandet slitet. Ryggen lös och trasig i övre och nedre kanten. Inlagan i gott skick.
ID Nr: 104840, SEK 110.

Hallner, August: Från Stad och Bygd. Minnesteckningar af Aug. Hallner. C.E. Fritzes Bokförlag, 1925. 223s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103027, SEK 120.

Hamilton, Henning: Ur Henning Hamiltons brefsamling I-II. Wahlström & Widstrand, 1914. 1 vol. Halvpergamentband. Gott skick. Exlibris.
ID Nr: 1439, SEK 210.

Harden, Maximilian: Kavaljerer och Damer. Personhistoriska pikanterier. Bokförlaget Scania, 1936. 206s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106871, SEK 90.

Huldén, J. J.: Anders Svedberg. Skolman Tidningsman Lantdagsman. Söderström & Co, 1932. 254s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna. Annars i gott skick.
Tryckt hos Östra Nylands Tryckeri, Lovisa
ID Nr: 106861, SEK 90.

Hård-Ödmann, Alma: Gestalter I-II. Lars Hökerbergs bokförlag, 1917. 275+216 sidor. 2 vol. Vackert halvfranskt band. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Ryggen på band 2 nött i övre kanten annars i mycket gott skick
ID Nr: 106875, SEK 200.

Jacobson, Esther: GUSTAV III:s MODER LOVISA ULRIKA I UNGA OCH LYCKLIGA ÅR. Ett bidrg till hennes biografi av Esther Jacobson. Wahlström & Widstrand, 1925. 231s. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Mycket fint exemplar. Vackert, rött halvfranskt band från " Hjalmar Appeltofft Bok- och Pappershandel, Kalmar." Svensknabbens exlibris.
ID Nr: 216098, SEK 190.

Laurin, Carl G: Minnen 1868 - 1888. Norstedt och söners förlag, 1929. 435s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Främre häftesomslag medbundet. Upphöjda bind. Mycket gott skick
ID Nr: 106876, SEK 180.

Leijonhufvud, S.A.: Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar. Utgifna af H.L. von Dardel. Norstedt och söners förlag, 1919. 390s. Dekorerat originalpappband. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103032, SEK 130.

Lenotre, G.: EN ROJALISTISK KONSPIRATÖR UNDER SKRÄCKVÄLDET, BARON DE BATZ 1792 - 1795. EFTER OUTGIVNA DOKUMENT. P. A. Norstedt & söners Förlag, Stockholm, 1922. 336s. Häftad.
ID Nr: 215444, SEK 170.

Lewenhaupt, Adam ( utg ): EN FÄRD TILL MINNERNAS VÄRLD. Hågkomster från barndomen av Adam Lewenhaupt. Wahlström & Widstrand, 1936. 230s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 104616, SEK 95.

Lyth, Joachim: Joachim Mathiae Lyths dagbok. Rediviva, 1986. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Facsimileutgåva av Joachim Mathiae Lyths dagbok som gavs ut 1912
ID Nr: 1418, SEK 150.

Moeschlin, Felix: Den vackre Fersen. Wahlström & Widstrand, 1940. 350s. Linneband. Främre häftesomslag medbundet. Gott skick.
ID Nr: 107793, SEK 200.

Molin, Lars (Lasse-Maja): Den Riksbekante Lasse-Majas besynnerliga öden. Av honom själv berättade. Albert Bonniers förlag, 1916. 126s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107795, SEK 120.

Montgomery - Silfverstolpe, Malla, Magdalena Sofia: MALLA MONTGOMERY-SILFVERSTOLPES MEMOARER. TREDJE DELEN, 1819-1825 (sept). Utgifna af Malla Grandinson. Albert Bonniers förlag, 1910. 273s. Häftad. Ouppsprättad. Endast del 3 av 4. Innehåller frontespis med tre porträtt.
ID Nr: 215623, SEK 190.

Montgomery - Silfverstolpe, Malla, Magdalena Sofia: MALLA MONTGOMERY-SILFVERSTOLPES MEMOARER. FJÄRDE DELEN, 1825 (sept) - 1861. Utgifna af Malla Grandinson. Albert Bonniers förlag, 1911. 248s. Häftad. Ouppsprättad. Endast del 4 av 4. Innehåller porträtt-frontespis.
ID Nr: 215624, SEK 190.

Mörner, Birger: Maria Aurora Königsmarck. En krönika. Norstedt och söners förlag, 1913. XVI+287+2 sidor. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Illustrerad. Tillskrifter längst fram och länst bak i boken. Endast lätt nötta kanter, annars i gott skick
ID Nr: 105837, SEK 450.

Mörner, Birger: UR MITT IRRANDE LIV. Albert Bonniers förlag, 1926. 310s. Samtida halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 103213, SEK 90.

Nilsson, Göran B.: GRUNDAREN. André Oscar Wallenberg (1816-1886). Carlsson Bokförlag, 2001. 437 sidor + register. Förlagsband med pappersomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 216400, SEK 260.

Nordenadler, Ebba: Barndomsminnen från 70-talets Hudiksvall. Albert Bonniers förlag, 1930. 145s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106311, SEK 90.

Odelberg, Wilhelm: Utveckling och idé. Henrik Palme intill grundandet av Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag skildrad i hans brev 1860-1869. En minnesbok. Almqvist & Wiksell, 1969. 130s. Klotryggsband med skyddsomslag. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
ID Nr: 106881, SEK 90.

Oxenstierna, Johan Gabriel: Ljuva ungdomstid. Dagbok 1766 - 1768. Bokgillets Förlag, Uppsala, 1965. 185s. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Omslaget något blekt.
I översättning från det franska originalet utgiven av Inga Estrabaut.
ID Nr: 215027, SEK 120.

Pallis, Kis: Casanova. Af en lykkeridders repetoire. Carit Andersens Forlag, 1946. Illustrerad av Ebbe Sandolin. 248s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 17125, SEK 120.

Palmgren, Clas Göran: Gåtan Henning Hamilton. Atlantis Förlag, 2000. 626s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 216923, SEK 95.

Palmær, Henrik Bernhard: En liten lustresa. Skildrad i brev till W von B. Östgöta Correspondenten, Linköping, 1963. 100s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 216711, SEK 80.

Pfalz, Elisabeth Charlotte von: PRINSESSAN LISELOTTES BREV. Ett urval i översättning och med en inledande essay av Walborg Hedberg. Albert Bonniers förlag, 1916. 251s. Häftad.
ID Nr: 215439, SEK 130.

Posse, Amelie: KRING KUNSKAPENS TRÄD. Natur och kultur, 1946. 443s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103209, SEK 80.

Riley, Bridget: Arvid Ödmann. Minnesblad samlade af Alma Hård-Ödmann. Hugo Gebers förlag, 1915. 255s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106882, SEK 150.

Robert, Henri: RYKTBARA HISTORISKA GESTALTER. Katarina den stora, Marie Antoinette, Hertigen av Enghien död, Drottning Hortense och Justitiepalatsets klockor. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1925. 300s. Linneband. Illustrerad. Gott skick.
Översatt av Karin Wachtmeister.
ID Nr: 214615, SEK 170.

Schück, Henrik: Messenius. Några blad ur Vasatidens kulturhistoria. Norstedt och söners förlag, 1920. 320s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 205151, SEK 120.

Schürer von Waldheim, Max: PRINS MAXIMILIAN EMANUEL AF WÜRTTEMBERG. En tapper dragonöfverste i Karl XII:s armé. Bröderna Lagerströms Förlag, Stockholm, 1913. XII+157 sidor. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 30003, SEK 250.

Spångberg, Valfrid: ADOLF HEDIN I LIV OCH GÄRNING. Almqvist & Wiksell, 1925. 288s. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Mycket fint exemplar. Inbunden hos Isbergs i Norrköping, i ett mycket vackert marmorerat klotband, med grön titeletikett på ryggen. Försättsbladet medbundet.
ID Nr: 102933, SEK 120.

Spångberg, Valfrid: ADOLF HEDIN I LIV OCH GÄRNING. Almqvist & Wiksell, 1925. 290s. Vackert halvfranskt band. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Gott skick.
ID Nr: 105612, SEK 200.

Stavenow, Åke: Nils Månsson Mandelgren. Nordiska museets Handlingar 79. Mit einer deutschen Zusammenfassung. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1972. 187s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 216000, SEK 140.

Svedelius, Julia: NILS BIELKE. Från Salsta till Capitolium. Natur och kultur, 1949. 206s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 208543, SEK 80.

Svensson, Sven G.: Gunnar Wennerberg en biografi. Norstedts förlag, 1986. 472s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 217602, SEK 100.

Topelius, Zacharias: Resebref och hågkomster. Albert Bonniers förlag, 1903. 403s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Lätt nötta kanter annars i gott skick
ID Nr: 106919, SEK 200.

Wieselgren, Sigfrid: Peter Wieselgren. En lefnadsteckning. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1900. 363s. Vackert gulddekorerat klotband. Guldornerad. Upphöjda bind. Guldsnitt. Ryggen blekt. Annars i mycket gott skick
ID Nr: 106884, SEK 160.

Wikberg, Sven: ELIZABETH TUDOR. Junfrudrottningen. Fritzes, 1949. 202s. Klotryggsband med skyddsomslag. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 215996, SEK 140.

Wrangel, Baron N. E.: Från livegenskap till Bolsjevism Minnen från tiden 1847-1918. Gleerups, 1923. 289s. Halvklotband. Gott skick. Privatband.
Översättning från författarens franska manuskript av Artur Eklund
ID Nr: 217025, SEK 160.