Se alla Rubriker

Medelpad - ett bildverk. Allhems Förlag, 1975. 470s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Rörr halvfranskt band.
Text och bildtexter: Henrik Cornell, Klas-Göran Selinge, Bengt G. Söderberg, Reinhold Olsson, Gösta Sundqvist, Hans Schlyter, Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth och Hilding Mickelsson.
ID Nr: 104042, SEK 400.

Norrstran'na, en stadsdel som försvinner. Sundsvall, 1967. 47s. Häftad. Gott skick.
Sundsvalls Tidnings Årsbok 1967.
ID Nr: 200530, SEK 40.

Assarsson, Curt H.: Medelpad i ord och bild. Sundsvall, 1950. 195s. Häftad. Gott skick.
Utgivare Sundsvalls Gille.
ID Nr: 200529, SEK 90.

Baudou / Engelmark / Olsson/Renberg: Early Norrland 11 Aerceological and Palaeoecological studies in Medelpad, N.Sweden. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets akademin, 1978. 91s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3797, SEK 70.

Gothe, Richard: Medelpads finnmarker Kulturhistoriska undersökningar om finsk bosättning i mellersta Norrland under 15-,16- och 1700-talen. Författarens förlag, 1945. 292s. Häftad. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 217177, SEK 275.

Hammargren, J. A.: En gammal mans minnen 3. Landtbruksingeniören Carl Holms stenhuggeri. Sundsvall, 1934. 12s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200534, SEK 90.

Hülphers, Abraham Abrahamsson: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad. Norstedt och söners förlag, 1910. 227s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Skrifter utg. Af Medelpads Fornminnesförening IV. Originalet från 1771.
ID Nr: 200537, SEK 250.

Lidin, Nestor: Från Indalsälvens stränder, anteckningar och minnen. Sundsvall, 1957. 173s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 200533, SEK 75.

Lundgren, Åke: Ombyggnaden av apoteket Lejonet i Sundsvall. Stockholm, 1960. 16s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Svensk farmaceutisk tidskrift 1960, 64, 125.
ID Nr: 200536, SEK 50.

Nordén, John: Folket i Norsberga, 1. John Nordéns Förlag, 1926. 16s. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 7860, SEK 75.

Ramqvist, Per: Högom. Riksantikvarieämbetet, 1990. 95s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105739, SEK 140.

Schnell, Jan-Bertil (red.): Sundsvalls teater, en bok om teater och teaterliv i Sundsvall. Sundsvalls museum - kulturnämnden, 1975. 69s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 200535, SEK 50.

Tegen, Gunhild: På minnesvägar i Medelpad. Stockholm, 1939. 48s. Häftad. Något sliten.
Särtryck ur Svenska turistföreningens årsskrift 1939.
ID Nr: 200531, SEK 25.