Se alla Rubriker

: Medelpad - ett bildverk. Allhems Förlag, , 1975. 470s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Rörr halvfranskt band.
Text och bildtexter: Henrik Cornell, Klas-Göran Selinge, Bengt G. Söderberg, Reinhold Olsson, Gösta Sundqvist, Hans Schlyter, Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth och Hilding Mickelsson.
ID Nr: 104042, SEK 400.

: Norrstran'na, en stadsdel som försvinner. , Sundsvall, 1967. 47s. Häftad. Gott skick.
Sundsvalls Tidnings Årsbok 1967.
ID Nr: 200530, SEK 40.

Assarsson, Curt H.: Medelpad i ord och bild. , Sundsvall, 1950. 195s. Häftad. Gott skick.
Utgivare Sundsvalls Gille.
ID Nr: 200529, SEK 90.

Baudou / Engelmark / Olsson/Renberg: Early Norrland 11 Aerceological and Palaeoecological studies in Medelpad, N.Sweden. , Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets akademin, 1978. 91s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3797, SEK 70.

Gothe, Richard: Medelpads finnmarker Kulturhistoriska undersökningar om finsk bosättning i mellersta Norrland under 15-,16- och 1700-talen. , Författarens förlag, 1945. 292s. Häftad. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 217177, SEK 275.

Hammargren, J. A.: En gammal mans minnen 3. Landtbruksingeniören Carl Holms stenhuggeri. , Sundsvall, 1934. 12s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200534, SEK 90.

Hülphers, Abraham Abrahamsson: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad. Norstedt och söners förlag, , 1910. 227s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Skrifter utg. Af Medelpads Fornminnesförening IV. Originalet från 1771.
ID Nr: 200537, SEK 250.

Lidin, Nestor: Från Indalsälvens stränder, anteckningar och minnen. , Sundsvall, 1957. 173s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 200533, SEK 75.

Lundgren, Åke: Ombyggnaden av apoteket Lejonet i Sundsvall. , Stockholm, 1960. 16s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Svensk farmaceutisk tidskrift 1960, 64, 125.
ID Nr: 200536, SEK 50.

Nordén, John: Folket i Norsberga, 1. , John Nordéns Förlag, 1926. 16s. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 7860, SEK 75.

Ramqvist, Per: Högom. , Riksantikvarieämbetet, 1990. 95s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105739, SEK 140.

Schnell, Jan-Bertil (red.): Sundsvalls teater, en bok om teater och teaterliv i Sundsvall. , Sundsvalls museum - kulturnämnden, 1975. 69s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 200535, SEK 50.

Tegen, Gunhild: På minnesvägar i Medelpad. , Stockholm, 1939. 48s. Häftad. Något sliten.
Särtryck ur Svenska turistföreningens årsskrift 1939.
ID Nr: 200531, SEK 25.