Se alla Rubriker

Bröderna Martins Stockholmsbilder Utställning anordnad av Nationalmuseum och Stockholms stadsmuseum till minnet av Elias Martins födelse d. 8 mars 1739. 1939. 28 sid. + illustrationer. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Stockholms Stadsmuseum tillfälliga utställningar. Katalog.
ID Nr: 102243, SEK 40.

Carl Stephan Bennet som stockholmsskildrare. Utställning anordnad i samarbete med Uppsal Universitetsbibliotek,. Stockholms Stadsmuseum, 1961. 24s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Katalog.
ID Nr: 102239, SEK 30.

Fersenska Palatset -ett hus på Blasieholmen. 1976. 23s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häfte.
Utgiven av Handelsbanken med anledning av renoveringen och tillbyggnaden av Fersenska Palatset.
ID Nr: 102241, SEK 40.

God morgon Stockholm!. Dagens Nyheter, 1971. 84s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102481, SEK 60.

Kongl.Maj:ts nådiga förordning om Kommunalstyrelse i Stockholm Gifwen Stockholms slott den 23 maj 1862. Norstedt och söners förlag, 1963. 20s. Häftad. Gott skick.
Utgåva med anledning av Stockholms Stadsfullmäktiges hundraårsjubileum.
ID Nr: 102479, SEK 75.

Konstnärernas Stockholm. Liljevalchs Konsthall, 1963. 76s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203622, SEK 75.

Konstnärernas Stockholm Utställning anordnad av Sveriges Allmänna Konstförening och Liljevalchs konsthall 27 sept.-3 nov. 1963. 1963. 76s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Katalog 256.
ID Nr: 102240, SEK 40.

Kring Brunkeberg En liten Stockholmsrapsodi i ord och bild. Göteborgs bank, 1965. 47s. Häftad. Något fläckig. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102475, SEK 60.

Minnesskrift vid Stockholms Stadsfullmäktiges 50-årsjubileum den 20 april 1913. Norstedt och söners förlag, 1913. 137s. Häftad. Bandet slitet. Illustrerad. 3 olika Stockholmskartor i bakre häftesomslaget.
ID Nr: 102257, SEK 150.

PROGRAM för invigningen av STOCKHOLMS STADSHUS OCH DE FESTLIGHETER SOM ANORDNAS I SAMBAND DÄRMED SAMT till firande av Fyrahundraårsminnet av GUSTAV VASAS INTÅG I STOCKHOLM. Midsommarafton 1923. Norstedt och söners förlag, 1923. 22s. Häftad.
ID Nr: 215749, SEK 260.

Riksdagens hus Återflyttningen till Helgeandsholmen. Byggförlaget, 1983. 221s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102484, SEK 95.

Saneringen i Gamla stan 1960 års kommitté för Gamla stan: Saneringen inom Staden Mellan Broarna. Bröderna Siösteens Boktryckeri aAB, 1965. 211 + bilagor utvikbara kartor. Häftad. Något nött i kanterna. Ryggen något trasig i övre kanten. Inlagan fin. Illustrerad.
Stadskollegiets utlåtanden och memorial bihang 1964 nr.97.( Fler ex. finns).
ID Nr: 102472, SEK 140.

Skansen. Hus och gårdar. Nordiska Museets förlag, 1924. 6 sid. Text + 64 fotoplanscher. Klotryggsband. Något sliten. Sprickor i fogarna. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 102470, SEK 190.

Skansenboken .Skansenförenningens publikation. Nordiska Museets förlag, 1930. 13 sid. Text + 56 fotoplanscher. Pappband. Något sliten. Fuktskadad.
Mit deutschem Text. With English text.
ID Nr: 102471, SEK 90.

Stadsvandringar 11 Stockholms stadsmuseum 1937-1987. Stockholms stadsmuseum, 1988. 172s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 102476, SEK 80.

Stadsvandringar 3 Stockholms Stadsmuseum. Stockholms Stadsmuseum, 1980. 104s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102244, SEK 60.

Stockholm Svenska Turistföreningens Årsskrift 1973. Svenska Turistföreningens Förlag, 1973. 320s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102485, SEK 60.

Stockholm 1971 - 1984 - 2001. Diskussion kring Stockholms regionplanering. Svenska Arkitektföreningen, 1971. 47s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106600, SEK 90.

Stockholm 700 år. Fyrisförlaget AB, 1951. 641s. Dekorerat helskinnband. Sliten. Illustrerad. Sprucken i främre falsen.
Denna bibliofilupplaga är tryckt i ettusen exemplar varav detta är no. 129.
ID Nr: 102187, SEK 150.

Stockholm dygnet runt. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1961. 102s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
24 av våra främsta författare skildrar huvudstaden under var sin timme av dygnet.Bidrag av bland andra August Stindberg, Bo Bergman, Hjalmar Söderberg, Hasse Z., Albert Engström, Marika Stiernstedt och Gustaf Hellström.
ID Nr: 102487, SEK 60.

Stockholm et Upsal Les villes D'Art célèbres. H. Laurens,Éditeur, (not dated). 148+140+ 151. Half -leather binding. Slightly rubbed. Illustrated. Inscription on endpaper. Front cover bound in.
Lucien Maury: Stockholm et Upsal. Charles Diehl: Ravenne. Pierre Gusman: Venise.
ID Nr: 102488, SEK 400.

Stockholm förnyas. AB Citybyggen, 1982. 125s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Upplaga 8000 ex.
ID Nr: 102245, SEK 130.

Stockholm med omgivningar. Wahlström & Widstrand, 1928. Häftad. Bandet slitet. Fotoillustrerad.
S.T.F:s Publikation n:o 434.
ID Nr: 102259, SEK 60.

Stockholm och dess omgifningar. Illustrerad handbok för resande. Med öfver 100 illustrationer samt planer och kartor öfver Stockholm, dess omgifningar, Djurgården och Upsala. Albert Bonniers förlag, 1893. 207s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Innehåller utvikbar karta
ID Nr: 107761, SEK 350.

Stockholm tecknat av tio konstnärer. Nordisk Rotogravyr, 1927. 66s. Pergamentryggband. Fläckad. Något blekt. Marmorerade pärmar. 66 bilder, alla i mycket gott skick.
Konstnärerna: G. Börje, Arvid Fougstedt. Eric Hallström, R. Holtermann, Knut Janson, Erik Jerken, Einar Jolin N.Tydén, David Tågström och J. Öberg.
ID Nr: 102188, SEK 600.

Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag 1869-1919. Ivar Haeggströms Boktryckeri A. B., 1919. 113s. Linneband. Gott skick. Pärm- ryggtitel och pärmdekor i guld.
ID Nr: 102474, SEK 200.

Stockholms stads museinämds verksamhet under år 1946. K. L. Beckmans Boktryckeri, 1947. 28s. Häftad. Något gulnad. Namnteckning på häftesomslag. Två små revor på bakre häftesomslaget.
Stadskollegiets utlåtanden och memorial Bihang 1947 Nr 33
ID Nr: 102478, SEK 40.

Stockholmsfärden 1902 Tillegnas,,Sällskapet M. M. ". Albert Bonniers förlag, 1902. 99s. Halvfranskt band. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 102489, SEK 175.

Stockholmsliv genom konstnärsögon. 1942. 39 sid.+illustrationer. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Stockholms Stadsmuseum Tillfälliga utställningar. Katalog.
ID Nr: 102242, SEK 40.

Strömmen Dikt och prosa av Stockholmsstudenter. Norstedt och söners förlag, 1948. 99s. Häftad. Något gulnad. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 102264, SEK 50.

The wonderful adventures of Stockholm From Gustaf lll to the present day. Natur och kultur, 1953. 98s. Dekorerat halvklotband. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
Roland Hentzel, Gustaf Munthe, Gardar Sahlberg.
ID Nr: 102167, SEK 100.

Trettiotalets Skansen Utveckling och omdaning under decenniet 1929-1939. Thule, 1939. 313s. Dekorerat helskinnband. Guldsnitt. Guldornerad. Något nött i kanterna. Ryggen blekt. Inlagan fin. Rikligt illustrerad.Marmorerade för-och eftersättsblad.
Tryckt i 300 ex.varav detta är nr 11 för namngiven person. Redigerad av Erik Andrén under medverkan av Gösta Berg, Sigfrid Svensson och Sigurd Wallin.
ID Nr: 102162, SEK 200.

Tunnelbanan i Stockholm. Norstedt och söners förlag, 1957. 76s. Häftad. Ryggen blekt. Illustrerad. Häftesomslaget på väg att lossna.
ID Nr: 102483, SEK 110.

Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm. enligt Öfverståthållare-Embetets kungörelse den 1 Augusti 1885. Rediviva, 1970. 24s. Häftad. Gott skick. Häfte.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102238, SEK 30.

Ur Stockholms historia 1863-1963. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1963. 95s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Denna bok är utgiven av Stadskollegiets Reklamkommitté.
ID Nr: 102482, SEK 70.

Vårt Stockholm Stockholmsgillet 50 år 1914-1964. Bröderna Olofssons Boktryckeri, 1964. 104s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Tryckt i 3000 ex.
ID Nr: 102473, SEK 95.

Vögledning för anställda vid Kungl. Byggnadsstryrelsen. Kungl.Byggnadsstyrelsen, 1965. 25s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102480, SEK 60.

Ahlberg, Gösta: Stockholms befolkningsutveckling efter 1850 Stockholms utveckling under de senaste hundra åren. Stockholm, 1958. 209s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102316, SEK 95.

Ahnlund, Nils: Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsminne 1737-1937. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1937. 423s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna. Sidan 91-92 med reva i överkant, och ett par cm ner i texten. Ingen textförlust.
ID Nr: 215751, SEK 240.

Ahnlund, Nils: Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsminne 1737-1937. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1937. 423s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Pergamentrygg-och hörn. Marmorerade pärmar.Ryggtiteletikett i skinn med guldtext. Främre häftesomslaget medbundet.
ID Nr: 102398, SEK 300.

Ahnlund, Nils: Studier och handlingar rörande Stockholms historia ll. Almqvist & Wiksell, 1953. 220s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Några små fläckar.
ID Nr: 102297, SEK 95.

Allberg, Jan: Norrmalmsboken. Swed Media, 1985. 102+reklamsidor. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102219, SEK 60.

Alm, Henrik: Djurgårdsstaden - en trehundraårig idyll. Förlag Antiquarius, 1964. Illustrerad av Jan Afzelius och Hans Norsbo och Evert Taube. 144s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Evert Taube medverkar i ord och bild
ID Nr: 201333, SEK 95.

Alm, Henrik: Tre hus vid Skeppsbron Liten historik. N:ris 18,6 och 4. Kvarteren Diana och Bootes. Hagbard Dennel AB, 1961. Illustrerad av Persson Gunnar. 30s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102303, SEK 110.

Ancker, Bo: Bortom stadens yttersta staket. Billbergs Bokhandel AB, 1965. 47s. Häftad. Något sliten. Inlagan fin.
Nr. 3 i en skriftserie och tryckt i 1000 ex.
ID Nr: 102373, SEK 60.

Ancker, Bo: I radions kvarter. Sveriges Radio, 1981. 94s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 102281, SEK 80.

Ancker, Bo: Lykttändarens dotter. Wiken, 1988. Illustrerad av Erikson Hasse. 80s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102283, SEK 80.

Ancker, Bo: Mormors Porter. Berättelser från Stockholm kring år 1930. Rabén & Sjögren, 1977. 175s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Med teckningar av Björn Gidstam.
ID Nr: 216150, SEK 80.

Ancker, Bo: Mormors porter. Stockholmsminnen från 20 - talet. Wahlström & Widstrand, 1965. 122s. Cartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215712, SEK 80.

Ancker, Bo: Turkiska paviljongen. Berättelser från Stockholm med omnejd. Rabén & Sjögren, 1959. Illustrerad av Björn Gidstam. 253s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 201329, SEK 80.

Ancker, Bo: Vaktparaden kommer En taktfast rapsodi. Bok och Bild, 1970. 112s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Namntecknig på skyddsomslaget.
ID Nr: 102282, SEK 80.

Andersson, Torsten: Kommunalt bostadsbyggande i Stockholm. Allmännyttiga Bostadsföretagen i Stockholm, 1966. 64s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215739, SEK 90.

Arfvidsson, Uno (red.): Fersenska Palatset. Renovering och tillbyggnad. AB Skånska Cementgjuteriet och J.M. Byggnads AB, Stockholm, 1977. 140s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102393, SEK 120.

Asklund, Erik: Ensamma lyktor. Studier och skisser. Kooperativa förbundets bokförlag, 1947. Illustrerad av Charles Gl. Behrens. 161s. Häftad. Något nött i kanterna. Något gulnad. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102298, SEK 90.

Asklund, Erik: Staden mellan broarna. Nordisk Rotogravyr, 1965. Illustrerad av Erkner Gunnar. 121s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 104051, SEK 90.

Asklund, Erik: Stadens sånger Stockholmslyrik i urval. Folket i Bilds lyrikklubb, 1962. Illustrerad av Svenolov Ehrén. 109s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En bibliofilupplaga i annorlunda utformning och med ytterligare ett träsnitt av Svenolov Ehrén numrerad från 1-1000. Detta ex. har nr. 666.
ID Nr: 102317, SEK 95.

Asklund, Erik: Stadens sånger Stockholmslyrik i urval. Folket i Bilds lyrikklubb, 1962. Illustrerad av Svenolov Ehrén. 109s. Inbunden. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102318, SEK 80.

Asklund, Erik: Stockholm - sommarstaden. Veckotidningen Vi, 1946. opaginerad. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Främre falsen något sprucken.Hörnen något stötta.
Bild: K.W. Gullers
ID Nr: 102192, SEK 150.

Asklund, Erik: Under Stockholms broar. Nordisk Rotogravyr, 1964. Illustrerad av Erkner Gunnar. 143s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102213, SEK 90.

Aurén, Sven: Stockholmspromenad Improvisationer. Albert Bonniers förlag, 1938. 171s. Häftad. Något sliten. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Tredje tusendet,
Foto: Lennart Bernadotte.
ID Nr: 102301, SEK 95.

Axel-Nilsson, Göran: Stadens klenoder. Norstedt och söners förlag, 1944. 40s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation till Fil.Dr. Gunnar Bolin.
Särtryck ur Samfundet S:t Eriks Årsbok 1944.
ID Nr: 102291, SEK 90.

Axelsson, Carl Anton: Älskade Stockholm Skisser iord och bild. Höjerings, 1996. 94s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Nr.34 i Höjerings Stockholmianaserie.
ID Nr: 102308, SEK 110.

Baehrendtz, Nils Erik: Boken om Skansen. Bra Böcker, 1980. 256s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102300, SEK 90.

Berg, Gösta: Vandring på Skansen. Gebers, 1966. opaginerad. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
Foto: André och Irène Reisz.
ID Nr: 102302, SEK 60.

Bergengren, Kurt: När skönheten kom till city. Aldus, 1976. 315s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102208, SEK 95.

Bergman, Bengt: Stockholm genom tiderna. Kulturhistoriska detaljer av sevärdheter i Stockholm. Bokförlaget Thule, 1937. 300s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något slitet.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201330, SEK 95.

Bergman, Bo: Stockholmsdikter. Albert Bonniers förlag, 1963. Illustrerad av Yngve Berg. 115s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 201332, SEK 95.

Bergman, Bo: Stockholmsdikter. Albert Bonniers förlag, 1947. Illustrerad av Berg Yngve. 115s. Halvfranskt band. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Rött skinn. Skinnryggen och hörnen något slitna och stötta annars i gott skick.
ID Nr: 102306, SEK 200.

Bergqvist, Ulf: Stockholm En bok om den moderna storstadens miljöer, historia och människor. Brevskolan, 1983. 147s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Bidrag av bl.a. Gunder Andersson. Stig Claesson, Lars Forsell. etc.
ID Nr: 102207, SEK 120.

Bergström, Eva: Apotekaren och hans hus Om 1700-talsapotekaren Johan Christian Georgi och apoteket Kronan i Stockholm. Apotekarsocietetens förlag, 1991. 77s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102372, SEK 75.

Beyron, Ulla: Stockholm i gasljus. Norstedt och söners förlag, 1962. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 164s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 102293, SEK 75.

Beyron, Ulla: Stockholm i gasljus. Norstedt och söners förlag, 1962. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 164s. Häftad. Något fläckig. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 102290, SEK 75.

Biörnstad, Arne (red.): Djurgårdsbron 1690-1977. Forum, 1977. 91s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102210, SEK 75.

Björnstad, Arne: Sjutton Skansenhus berättar om Stockholm. Rabén Prisma, 1998. 229s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 16259, SEK 125.

Blomé / Azmier, Gunni / Rakel G: Ditt Stockholm Stockholm for you. Förlags AB Marieberg, 1983. 156s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105940, SEK 60.

Boëthius, Ulf: Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. Liber Förlag, 1980. Illustrerad av Eriksson Monica. 295s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Utgiven av länsstyrelsen i Stockholms län.
ID Nr: 102289, SEK 75.

Bolin, Gunnar: I Stockholm. På historisk mark. En vägvisare till historiska platser i Stockholm. Algot Levins Boktryckeri, 1937. 16s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häfte.
ID Nr: 102232, SEK 40.

Bolin, Gunnar: Stockholms uppkomst Studier och undersökningar rörande Stockholms förhistoria. Appelbergs boktryckeri A.-B., 1933. 488s. Häftad. Sliten. Bakre häftesomslaget fattas.
Akademisk avhandling.
ID Nr: 102284, SEK 125.

Bolin, Gunnar: Stockholms uppkomst Studier och undersökningar rörande Stockholms förhistoria. Appelbergs Boktryckeri, 1933. 484s. Skinnryggsband. Något nött i kanterna. Ryggen blekt. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Författardedikation till Dr. Kjell Kumlien på titelbladet.Blyertsanteckninagr på försättsbladet.
ID Nr: 102294, SEK 200.

Bolin / Östman / Hedberg, Gunnar / Nils / Tor: DJURGÅRDEN FÖRR OCH NU. A.-B. Gunnar Tisells Tekniska Förlag, Stockholm, 1925. 339s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen blekt. Bandet nött i kanterna. Bandet gulnat på häftesomslaget och ryggen.
ID Nr: 104052, SEK 120.

Bolin / Östman / Hedberg, Gunnar / Nils / Tor: DJURGÅRDEN FÖRR OCH NU. A.-B. Gunnar Tisells Tekniska Förlag, Stockholm, 1925. 340s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 215720, SEK 250.

Brandt, Gustaf: Några blad ur Skeppsholms församlings historia. Fritzes K. Hovbokhandel, 1942. 125s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Med dedikation. Ojämt gulnad. Liten fläck på bakre häftesomslaget.
ID Nr: 102304, SEK 110.

Brun, Frans de: DET MEDELTIDA STOCKHOLM. Aug. Rietz´Bokhandel, Stockholm, 1911. 63s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215763, SEK 95.

Brun, Frans de: SAMFUNDET SANKT ERIKS ÅRSBOK AD 1919. Centraltryckeriet, Stockholm, 1919. sidorna 102-159. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Något nött i kanterna.
Handskriven dedikation från författaren.
ID Nr: 215764, SEK 100.

Brunius, August: Det nya Stockholm. Albert Bonniers förlag, 1926. 132s. Häftad. Illustrerad.
" Bilderna efter fotografier av C. G. Rosenberg."
ID Nr: 215746, SEK 150.

Brusewitz, Gunnar: Björnholmen Historien om ett gammalt sommarnöje. Höjerings, 1987. 95s. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Bakre häftesomslaget obetydligt fläckat.
Nr 25 i Höjerings stockholmianaserie.Tryckt i en upplaga av 1400 ex. varav 75 st numrerade och signerade.
ID Nr: 104587, SEK 190.

Brusewitz, Gunnar: Stockholm staden på landet. Wahlström & Widstrand, 1969. 207s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102287, SEK 110.

Brusewitz, Gunnar: Stockholm staden på landet. Wahlström & Widstrand, 1969. 207s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 102288, SEK 95.

Byström / O:son Nordberg, Olof / Tord: STOCKHOLMSMINNEN I STADSMUSEET. Nordisk Rotogravyr, 1950. 174 sidor + 96 planscher. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Namnteckning. Fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 215736, SEK 180.

Byström / O:son Nordberg, Olof / Tord: STOCKHOLMSMINNEN I STADSMUSEET. Nordisk Rotogravyr, 1950. 174 sidor + 96 planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215737, SEK 120.

Bååth, L. M.: Helgeandsholmen och Norrström l-ll Från älsta tid till våra dagar. Del l till 1718 del ll från 1719. Almqvist & Wiksell, 1916-18. 339+323. Halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Illustrerad. Bandet något slitet.
ID Nr: 102256, SEK 400.

Calmfors, Hans: Vårt Stockholm En brevkurs om en storstad i arbete. Brevskolan, 1964. 175s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102247, SEK 70.

Cedercrantz, Bror: BERÄTTELSE OM ETT HUS PÅ DJURGÅRDEN. Höjerings Bokförlag, Stockholm, 1985. 93s. Pappband. Illustrerad.
ID Nr: 215702, SEK 95.

Claesson, Stig "Slas": Stockholmsbilder. Askild & Kärnekull, 1975. Illustrerad av Svenolov Ehrén. 109s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 102309, SEK 125.

Corin, Carl-Fredrik: Stockholms förmyndarkammare 1667-1956 Minnesskrift. Norstedt och söners förlag, 1956. 79s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Carl Rundquist.
ID Nr: 102310, SEK 60.

Cronström, Monica: Inom tullarna en bilderbok om Stockholm. Forum, 1978. 156s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102319, SEK 95.

Dahlbäck, Göran: Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström. Liber Förlag, 1982. 505s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Bandet buktar lätt, annars i gott skick
Monografier utgivna av Stockholms kommun, 48
ID Nr: 106511, SEK 190.

Dahlgren, Lotten: Grannarna på Kungsängsgatan Ett par kapitel ur en svensk tondoktares historia. Wahlström & Widstrand, 1914. 226s. Häftad. Bandet slitet. Främre häftesomslaget saknas.
ID Nr: 102337, SEK 40.

Ek, Gustaf Fr.: Stockholms gatuskyltar berätta. Hugo Gebers förlag, 1933. 196s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107859, SEK 120.

Eklund, Hans: Brunkeberg något om åsens historia eller Sergels torg före Sergels torg. Stockholms stadsmuseum, 1975. 30s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Mindre introduktion till utställningen i Kulturhuset,Stockholm 1975.( fler ex. finns)
ID Nr: 102378, SEK 40.

Eklund, Hans: Djurgårdsnöjen. Natur och kultur, 1974. 80s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Bengt Wittström. Stockholmsgillet och Stockholms Stadsmuseum.
ID Nr: 102215, SEK 60.

Eklund, Hans: Enchantments of Stockholm. AB Fälths Tryckeri, Värnamo, 1972. 40p. Leather-imitation binding. Good condition. Illustrated. LP- record on the inside of back cover.
ID Nr: 102262, SEK 250.

Eklund, Hans: Erik Wessel-Fougstedts Stockholmsbilder. Höjerings, 1981. 60s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Nr. 19 i Billbergs skriftserie.Upplagan i 1200 ex.
ID Nr: 102214, SEK 70.

Eklund, Hans: Fem Stockholmsmålare Naiv och intim konst. Allhems Förlag, 1951. 184s. Linneband. Rikligt illustrerad. Fläck på snittet som gått in i boken på sid. 71-72. Annars i mycket gott skick.
ID Nr: 104987, SEK 140.

Eliaeson, Åke: Stockholms stads handtverksförening 1865-1915 Historik. Stockholms stads hantverkarförening, 1915. 170s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Inlagan fin. Illustrerad. Skyddsomslaget med hantverkarföreningens sigill.
ID Nr: 102311, SEK 95.

Enberg, John Chr. (red): Stockholms Triangel- och Polygonmätning utförd åren 1907-1911 av Stockholms Stads Triangelmätningsnämd. Bilaga innehållande 1. Geologiska formulär 2. Triangelkarta i skalan 1:20 000 Polygonkarta i två blad i skalan 1:6 000. Norstedt och söners förlag, 1916. 9 sidor text + utvikbara tabeller + 3 stora utvikbara bilagor. Klotryggsband. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106275, SEK 250.

Eriks, Gustaf Rune: Läsbiten nr 8 1974. Stockholmiana. WAN förlags AB, Stockholm, 1974. 96s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215718, SEK 75.

Erixon, Sigurd: Skansens kulturhistoriska avdelning Vägledning för besökande. Nordiska Museets förlag, 1927. 201+ reklam. Häftad. Något sliten. Ryggen trasig. Inlagan fin. Illustrerad. Gulnad i kanterna och snittet.Lagad med teip i ryggen.
ID Nr: 102379, SEK 90.

Erixon, Sigurd: Stockholms hamnarbetare Före fackföreningsrörelsens genombrott. En etnologisk studie. Nordisk Rotogravyr, 1949. 156s. Häftad med pappersomslag. Inlagan fin. Illustrerad. Främre pappersomslaget löst.
ID Nr: 102313, SEK 90.

Etzler, Gunnar ( red. ): Levande stad En bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli1959. Rabén & Sjögren, 1959. Illustrerad av Hallman Adolf. 281s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medredaktörer: Lars Marcus, Hjalmar Mehr, Nils Thedin. Tryckt i 4000 ex.
ID Nr: 102315, SEK 110.

Etzler, Gunnar ( red. ): Levande stad En bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli1959. Rabén & Sjögren, 1959. Illustrerad av Hallman Adolf. 281s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
Medredaktörer: Lars Marcus, Hjalmar Mehr, Nils Thedin. Tryckt i 4000 ex.
ID Nr: 102314, SEK 110.

Ferlin, P. R.: STOCKHOLMS STAD I JURIDISKT, ADMINISTRATIVT, STATISTISKT och BORGERLIGT HÄNSEENDE. P. G. Berg, Stockholm, 1858. 1920s. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Bandet något nött.
ID Nr: 209528, SEK 800.

Fischerström, Iwan W: Att promenera spatsera och flanera i Stockholm. Bok och Bild, 1969. 60s. Pappband. Bandet slitet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 102230, SEK 40.

Foerster, Svante: Nederland Mindre. Billbergs Bokhandel, 1972. Illustrerad av Lindroth Björn. 20s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Nr.10 i en skriftserie och tryckt i 1000 ex.
ID Nr: 102370, SEK 95.

Fogelström, Per Anders: EN BOK OM KUNGSHOLMEN. Bonniers, 1965. 165s. Cartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad.
Med illustrationer av Stig Claesson.
ID Nr: 215714, SEK 190.

Fogelström, Per Anders: En bok om Stockholm. Bonniers, 1978. 250s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Teckningar bav Stig Claesson.
ID Nr: 102164, SEK 140.

Fogelström, Per Anders: En bok om Stockholm. Bonniers, 1978. 250s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Med teckningar av Stig Claesson.
ID Nr: 215726, SEK 150.

Fogelström, Per Anders: En resa till Stockholm 1871. Svenska Handelsbanken, 1971. 76s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105763, SEK 140.

Fogelström, Per Anders: Ett berg vid vattnet. En bok om Fjällgatan och trakten däromkring. Bonniers, 1969. 140s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105498, SEK 120.

Fogelström, Per Anders: Kring Strömmen. Stockholmska bilder av Per Anders Fogelström. Bonniers, 1980. 193s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Teckningar av Stig Claesson.
ID Nr: 215699, SEK 95.

Fogelström, Per Anders: Okänt Stockholm. En antologi av Per Anders Fogelström. Albert Bonniers förlag, 1967. 207s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215703, SEK 110.

Fogelström, Per Anders: SÖDER OM TULLEN. Bonniers, 1969. 179s. Cartonnageband. Illustrerad.
Teckningar av stig Claesson.
ID Nr: 215715, SEK 140.

Fogelström, Per Anders: SÖDER OM TULLEN. Bonniers, 1980. Illustrerad av Stig Claesson. 179s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102322, SEK 120.

Fogelström, Per Anders: Utsikt över stan. Stockholmska bilder. Bonniers, 1974. 159s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104095, SEK 75.

Fogelström, Stahre, Ferenius, Lundqvist: Stockholms gatunamn. Almqvist & Wiksell, 1983. 669s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
Under medverkan av Börje Westlund, Lars Wikström, Göran Sidenbladh och Lars Cleve.
ID Nr: 216114, SEK 300.

Forsberg, Arne: Från min port i Nicolai Om människor i Gamla stan. Proprius, 1974. Illustrerad av Bååth Ingela. 110s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Teipmärke på bakre häftesomslaget.
ID Nr: 102204, SEK 90.

Forseth, Einar: Mälardrottningens Gyllene sal Mosaikbitar ur ett brokigt konstnärsliv. Allhems Förlag, 1973. 143s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 102320, SEK 120.

Forsstrand, Carl: Från Slottsbacken till Ladugårdslandet Släkt- och ungdomsminnen. Hugo Gebers förlag, 1921. 286s. Häftad. Sliten. Illustrerad. Främre häftesomslaget nästan helt löst.
ID Nr: 102285, SEK 95.

Forsstrand, Carl: Köpmanshus i Gamla Stockholm Nya bidrag till Skeppsbroadelns historia. Hugo Gebers förlag, 1917. 207s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. 3 bilagor med Släkten Paulis, Släkten Bedoires och Släkten Petersens stamtavlor.
ID Nr: 102286, SEK 130.

Forsstrand, Carl: Malmgårdar och sommarnöjen i gamla Stockholm. Hugo Gebers förlag, 1919. 224s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 216118, SEK 120.

Forsstrand, Carl: Samfundet: Sankt:Eriks Årsbok : A.D: 1926. Centraltryckeriet Stockholm, 1926. 20s. Häftad. Något sliten. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Särtryck.
ID Nr: 102371, SEK 80.

Grandien, Bo: Stockholm i lågor. Albert Bonniers förlag, 1968. 119s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 105101, SEK 80.

Gustavsson, Rolf: Söder om Slussen. Askild & Kärnekull, 1975. 261s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Teipmärken på bakre skyddsomslaget.
ID Nr: 102376, SEK 110.

Hagberg, Carl August: Ett borgarhus på Köpmangatan För trettio år sedan. Bokvännerna, 1958. Illustrerad av Lindeberg Lars. 137s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102205, SEK 80.

Hallerdt, Björn (red.): Drottninghuset 300 år 1686-1986. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad, 1986. 103s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Stockholmsmonografier 73.
ID Nr: 102324, SEK 120.

Hallerdt, Björn (red.): Stockholmsskildrare Sankt Eriks årsbok 1990. Samfundet S:t Eriuk, Stockholm, 1990. 201s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104144, SEK 90.

Hammarström, Ingrid: Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914. Almqvist & Wiksell, 1970. 395s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Namnteckning på försättsbladet.
Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning.
ID Nr: 102326, SEK 150.

Hasselblad, Björn: Stockholmsgator På upptäcksfärd bland Stockholms gatuskyltar. AWE/ Gebers, 1975. 160s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad. Tredje reviderade upplagan.
Teckningar av Sven Rydén.
ID Nr: 101781, SEK 75.

Hasselblad, Björn: STOCKHOLMSGATOR. På upptäcktsfärd bland Stockholms gatuskyltar. Teckningar av Sven ryden. Hugo Gebers förlag, 1962. 167s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215711, SEK 95.

Hasselgren, A.: Utställningen i Stockholm 1897 Beskrifning i ord och bild öfver Allmänna Konst-& Industriutställningen. Fröléen & Co, 1897. 1051s. Dekorerat klotband. Sliten. Illustrerad. Förlagets rikt dekorerade röda klotband. Sid. 19 har en klisterskada och fogen sprucken.Utvikbar karta som är trasig men alla delar finns.
ID Nr: 102186, SEK 450.

Hedlund / Widding / Blomé/Lagerström/Gudmundfson: Gullers Stockholm. Gullers, 1988. 144s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Foto Peter Gullers
ID Nr: 201400, SEK 140.

Hellbom, Thorleif: Ett stilla gathörn. Carlsson Bokförlag, 1992. Illustrerad av Erikson Hasse. 152s. Förlagsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105011, SEK 110.

Henrikson, Alf: Fram till Nybroplan Om Kungliga Dramatiska Teatern. Wiken, 1988. Illustrerad av Erikson Hasse. 96s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102323, SEK 80.

Henrikson, Alf: Storkyrkan En svensk krönika. Bonniers, 1979. Illustrerad av Erikson Hasse. 142s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102312, SEK 90.

Hentzel, Roland (red.): Klara i förvandling Tretton klaravänner berättar. Natur och kultur, 1965. Illustrerad av Kumlien Bertil. 224s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105079, SEK 95.

Hentzel, Roland (red.): Mälardrottningens underliga öden. Från Gustaf lll till Gustaf Vl Adolf. Natur och kultur, 139. 538s. Dekorerat halvfranskt band. Ryggen lätt fläckad. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar, för-och-eftersättsblad. Rikligt illustrerad.
Medred. Gardar Sahlberg och Gösta Selling. Förord av Gotthard Johansson.
ID Nr: 102176, SEK 250.

Hentzel, Roland (red.): Mälardrottningens underliga öden. Från Gustaf lll till Gustaf Vl Adolf. Natur och kultur, 1953. 571s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Rikligt illustrerad. Andra utökade upplagan.
Medred. Gardar Sahlberg och Gösta Selling. Förord av Gotthard Johansson.
ID Nr: 102175, SEK 175.

Hentzel, Roland (red.): Mitt Stockholm Tjugotvå utlänningar ser på stan. Natur och kultur, 1959. 204s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Anteckningar på försättsbladet.
Foto: Lennart af Petersens. Teckningar: Adrianus van Arkel.
ID Nr: 102327, SEK 90.

Hentzel, Roland (red.): Mitt Stockholm Tjugotvå utlänningar ser på stan. Natur och kultur, 1959. 204s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Stänkmarmorerat snitt.
Foto: Lennart af Petersens. Teckningar: Adrianus van Arkel.
ID Nr: 102328, SEK 95.

Heurlin, Erland: MINNEN FRÅN GÅNGNA TIDER. 25 BLAD UR STOCKHOLMS BYGGNADSHISTORIA. Teckningar och text av Erland Heurlin. A-B. Hasse W. Tullbergs Förlag, Stockholm, 1921. 161s. Dekorerat helskinnband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Upphöjda bind. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215729, SEK 400.

Holk, Mårten: Från tull till tull. Stockholmsvandringar. Kulturhistoriska stockholmsbagateller. Wahlström & Widstrand, 1945. 235s. Häftad. Något blekt. Illustrerad.
ID Nr: 102255, SEK 90.

Holmbäck, Bure: " Ett teateridyllens eden " Om Humlegården i Hjalmar Söderbergs författarskap. Föreningen Biblis, 2007. 23s. Häftad. Gott skick.
Nr. 16 i Söderbergsällskapets skriftserie.
ID Nr: 104857, SEK 40.

Holmér, Folke: Stockholm Sett av 1900-talets målare. Sveriges Allmänna Konstförening, 1962. 270s. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Mycket dekorativa pärmar.Marmorerade för-eftersättsblad.
Publikation LXXl.
ID Nr: 102161, SEK 300.

Holmér, Folke: Stockholm Sett av 1900-talets målare. Sveriges Allmänna Konstförening, 1962. 270s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 204725, SEK 95.

Holmér, Folke: Stockholm Sett av 1900-talets målare. Sveriges Allmänna Konstförening, 1962. 270s. Linneband. Något fläckig. Inlagan fin. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
Publikation LXXl.
ID Nr: 102160, SEK 170.

Horn, Paridon von: Staden sjunger 1860-1909 En Stockholmskavalkad i ord, bild och ton av Paridon von Horn och Fritz Gustaf Sundelöf. Prisma, 1975. 158s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med noter.
Under medverkan av Monica Eriksson.
ID Nr: 102329, SEK 125.

Horn, Paridon von: Städernas stad 1910-1970 En Stockholmskavalkad i ord, bild och ton av Paridon von Horn och Fritz Gustaf Sundelöf. Prisma, 1976. 159s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Under medverkan av Monica Eriksson.
ID Nr: 102330, SEK 125.

Hurd, John: Inside Stockholm. Askild och Kärnekull, 1970. 80p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 102229, SEK 50.

Håkanson, Gudrun: Waldemarsudde Vandringar i parken. Liber Förlag, 1985. 87s. Pappband. Gott skick.
Teckningar Bibbe Lindström-Wallert.
ID Nr: 102199, SEK 75.

Höjer, Torgny: MONOGRAFIER utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. STOCKHOLMS STADS DRÄTSELKOMMISSION 1814-1864 och Börs-, bro- och hamnbyggnadskommitterande 1815-1846. Ivar Haeggströms Boktryckeri A. B, Stockholm, 1953. 468s. Häftad.
ID Nr: 215752, SEK 140.

Höjer, Torgny: Skrifter utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. Nr 2. STOCKHOLMS STADS DRÄTSELKOMMISSION 1814-1864 OCH BÖRS-, BRO- OCH HAMNBYGGNADSKOMMITTERANDE 1815-1846. Sammanfattning av avhandling tryckt i serien " Monografier utgivna av Stockholms Kommunalförvaltning.". Stockholms Kommunalförvaltning, 1955. 31s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 215753, SEK 70.

Höjer, Torgny: Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864. Almqvist & Wiksell, Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 29, 1967. 509s. Inbunden. Mycket gott skick. Illustrerad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 102321, SEK 139.

Johansson, Gotthard: Ur Svenska hjärtans djup! Bilder från Oscar ll:s Stockholm sammanställda av Gotthard Johansson, Mats Rehnberg och Gösta Selling. Wahlström & Widstrand, 1953. 218s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Stänksnitt. Rött halvklotband med marmorerade pärmar.
ID Nr: 102340, SEK 160.

Johansson, Gotthard: Ur Svenska hjärtans djup! Bilder från Oscar ll:s Stockholm sammanställda av Gotthard Johansson, Mats Rehnberg och Gösta Selling. Wahlström & Widstrand, 1987. 218s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102339, SEK 110.

Jonsell / André, Annika / Charlotte: Barnvagnspromenader i Stockholm. 15 vandringar för stora med små. Bokförlaget DN, 2004. 176s. Cartonnageband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107819, SEK 90.

Järbe, Bengt: ARBETSLIV I STOCKHOLM. HANTVERKARE OCH DAGAKARLAR. Tidens förlag, 1976. 304s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 215700, SEK 110.

Järbe, Bengt: Fredrika Bremers Stockholm. Tidens förlag, 1974. 214s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102333, SEK 110.

Järbe, Bengt: Krogarnas Stockholm. Tidens förlag, 1971. 223s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vinjetteckningar Svenolof Ehren.
ID Nr: 102331, SEK 120.

Järbe, Bengt: Med Fredrika Bremer och flyttkärra i 1800-talets Stockholm. Billbergs, 1971. 30s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Denna bok är nr. 9 i en skriftserie och tryckt i 1000 ex.
ID Nr: 102335, SEK 60.

Järbe, Bengt: Sagornas och sägnernas Stockholm. Tidens förlag, 1969. 222s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 102332, SEK 120.

Karlström, Sigvard: Ett fagert hus i en godan stad En krönika om Kungsholmen.En rapport om hur Trygg-Hansa fick sitt nya huvudkontor. Tryckeri AB Björkmans Eftr., 1978. 214+5 bilagor. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. 2 utvikbara ritningar.
ID Nr: 102346, SEK 125.

Lagercrantz, Bo: Kungens glada dagar. Bilder från Carl XV:s tid. Wahlström & Widstrand, 1954. 157s. Klotryggsband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Stänkmarmorerade pärmar.Sparsamt guldornerad rygg.
Medförfattare Mats Rehnberg.
ID Nr: 102342, SEK 110.

Lagerqvist, Lars O: Gränden Sunnan Fiskastrand och Pollux 6 En fastighet, dess ägare och miljö i Gamla Stan under sex århundraden. Brolins, 1980. 87s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Medförfattare:Nils Åberg. Tillägnad boktryckaren Bertil Kring tillika ägaren av Pollux 6, Skottgränd 7, på hans 60-årsdag. Andra upplagan tryckt i 500 ex.
ID Nr: 102224, SEK 120.

Lagerstedt, Sven: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Almqvist & Wiksell, 1963. 317s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 102348, SEK 100.

Lamm, Martin: August Blanche som Stockholmsskildrare. Hugo Gebers förlag, 1931. 148s. Dekorerat helskinnband. Gott skick. Illustrerad. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Blått skinnband.Främre häftesomslaget medbundet.
ID Nr: 102384, SEK 140.

Landell, Nils-Erik: Den växande staden Stockholms bebyggelse- och naturhistoria. Rabén & Sjögren, 1992. 220s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 102601, SEK 150.

Landell, Nils-Erik: Gröna Söder. Norstedts Tryckeri, 1987. 32s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur S.t Eriks årsbok 1987.
ID Nr: 102374, SEK 40.

Landell, Nils-Erik: NATURHUVUDSTAD STOCKHOLM. Carlsson Bokförlag, 1998. 190s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215728, SEK 150.

Landell, Nils-Erik: STOCKHOLMS GRÖNA HJÄRTA. Med målningar av Nisse Sandström. Interpublisshing, Stockholm, 1983. 167s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215708, SEK 95.

Landell, Nils-Erik: STOCKHOLMS SOLITÄRER. Växter och djur som levande kultur. Interpublishing, Stockholm, 1986. 191s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215709, SEK 95.

Langenfelt, Gösta: STADEN VID DE LJUSA VATTNEN. 700 år i Stockholm. KF.s Bokförlag, Stockholm, 1953. 147s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215705, SEK 90.

Larsson, Yngve: Mitt liv i Stadshuset l-ll Del 1. Från fåvälde till demokratisk ordning Del 2. I tjänst hos denna stolta stad. Stockholm, 1977. 342+ 343-673. 2 vol. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
Stockholms utveckling under de senaste hundra åren. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning.
ID Nr: 102274, SEK 170.

Larsson, Yngve: På marsch mot demokratin Från hundragradig skala till allmän rösträtt (1900-1920). Almqvist & Wiksell, 1967. 585s. Inbunden. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Stockholms utveckling under de senaste hundra åren. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. Illustrerad.
ID Nr: 102349, SEK 130.

Laurin, Carl G: Stockholm genom kostnärsögon. Norstedt och söners förlag, 1930. 53s. Häftad. Bandet slitet. Något gulnad. Illustrerad.
ID Nr: 102347, SEK 60.

Levertin, Oscar: Svensk konst och svensk natur Samlade skrifter. Albert Bonniers förlag, 1918. 255s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen blekt. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 102263, SEK 80.

Levertin, Oscar: Vårt gamla Stockholm Inledning: Stockholm i den svenska konsten intill slutet af 1700-talet. Albert Bonniers förlag, 1911. 24 sid. Text + 80 sid. Bilder. Dekorerat klotband. Ryggen något sliten. Illustrerad. Inlagan fin. Något stötta hörn.
Bildurvalet af Karl Wåhlin.
ID Nr: 102350, SEK 150.

Lindahl, Annie: Stockholm vår hembygd för skolornas hembygdsstudium. Svenska Bokförlaget / Norstedts, 1955. Illustrerad av Kumlien Bertil. 94s. Häftad. Något gulnad. Illustrerad. Karta saknas. Anteckning på bakre häftesomslaget.
Har utarbetats under medverkan av folkskolinspektör Anna-Maja Edstam.
ID Nr: 102375, SEK 90.

Lindberg, Folke: Växande stad Stockholms Stadsfullmäktige 1862-1900. Stockholm, 1980. 553s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 22:lV 1
ID Nr: 102341, SEK 125.

Lindblom, Andreas: En bok om Skansen. Norstedt och söners förlag, 1933. 226s. Helt skinnband. Mycket gott skick. Inre denteller. Guldsnitt. Främre häftesomslag medbundet. Rikligt illustrerad.
Signerad och numrerad upplaga 152/1000. Till hundraårsminnet av Artur Hazelius födelse under medverkan av Alarik Behm, Gotthard Gustafsson och Gösta Selling.
ID Nr: 1188, SEK 450.

Lindblom, Andreas: Utsikt från Skansen. Norstedt och söners förlag, 1954. 215s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Stänkmarmorerade pärmar.
ID Nr: 102380, SEK 80.

Lindhagen, Anna: Idyller och utsikter Bilder från Stockholms natur och bebyggelse. Rekolid, 1990. 128s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 103015, SEK 90.

Lindorm, Erik: Sångerna om Stockholm, ett urval. Albert Bonniers förlag, 1930. Illustrerad av Yngve Berg. 161s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ryggen och kanterna gulnade.
Texter också av bl a Bellman, Strindberg, Snoilsky, Levertin, Bo Bergman
ID Nr: 102345, SEK 95.

Lindorm, Erik: Sångerna om Stockholm, ett urval. Albert Bonniers förlag, 1930. Illustrerad av Yngve Berg. 161s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Texter också av bl a Bellman, Strindberg, Snoilsky, Levertin, Bo Bergman
ID Nr: 102344, SEK 130.

Lindskog, Carin: Clas på Hörnet. Skildringar från trakten kring Roslagstull. Hugo Gebers förlag, 1932. 350s. Dekorerat originalpappband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 107831, SEK 250.

Lundin, Claës: En gammal stockholmares minnen Andra delen. Hugo Gebers förlag, 1905. 316s. Klotband. Ryggen blekt. Något gulnad. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något skevt.
ID Nr: 102203, SEK 90.

Lundin, Claës: En stockholmspromenad på 1880-talet. Natur och kultur, 1963. 36s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. En liten bit borta på bakre skyddsomslaget.
Bokförlaget Natur och Kulturs jul- och nyårshälsning 1963. Inledning av Per Anders Fogelström.
ID Nr: 102248, SEK 95.

Lundin, Claës: Gamla Stockholm Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Framletade,samlade och utgifna af Claës Lundin och August Strindberg. Jos. Seligmann & Co, 1882. 638s. Skinnryggsband. Gott skick. Färgat snitt. Guldornerad rygg. Illustrerad. Förlagets rikt illustrerade röda skinnryggsband. Bakre pärmen blindpressad.Med utvikbar karta öfver Stockholm i medlet af 1500 talet.
Medförfattare August Strindberg.
ID Nr: 102181, SEK 800.

Lundin, Claës: Nya Stockholm med talrika illustrtioner. Gidlunds, 1987. 752s. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102180, SEK 150.

Lundin, Claës: Nya Stockholm med öfver 400 illustrationer. Hugo Gebers förlag, 1890. 752s. Halvklotband. Ryggen något blekt. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Bakre häftesomslaget medbundet.
Originalutgåva.
ID Nr: 102184, SEK 350.

Lundin, Claës: Nya Stockholm med över 400 illustrationer. Hugo Gebers förlag, 1890. 752s. Klotband. Bandet slitet. Ryggen lös. Marmorerat snitt. Försättsbladet löst. Förlagets rikt illustrerade röda klotband.
Originalutgåva.
ID Nr: 102179, SEK 300.

Lundin, Claës: Nya Stockholm med talrika illustrationer. Hugo Gebers förlag, 1890. 752s. Halvfranskt band. Bandet slitet. Inlagan fin. Guldornerad rygg. Brunt band.
Originalutgåva.
ID Nr: 102177, SEK 300.

Lundin, Claës: Nya Stockholm med talrika illustrationer. Albert Bonniers förlag, 1969. 752s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Förlagets rikligt dekorerade röda klotband.
Faksimilupplaga av 1890 års uppl.
ID Nr: 102178, SEK 175.

Lönn, Klas: Att samla Stockholmiana. Sällskapet Bokvännerna, 1950. 62s. Häftad. Nött i kanterna. Inlagan fin. Ett hörn borta på bakre häftesomslaget.
ID Nr: 102231, SEK 70.

Munthe, Arne: Del l: En stadsdel och dess kyrkliga liv intill mitten av 1800-talet. Del l: En stadsdel och dess kyrkliga liv intill mitten av 1800-talet. Del ll: Stadsdelen och församlingslivet från mitten av 1800-talet. Nordisk Rotogravyr, 1959-1965. 511+533. 2 vol. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Gult klotband. Del l något gulnad och fläckad.
ID Nr: 102352, SEK 450.

Munthe, Arne: Västra Södermalm l Del l: En stadsdel och dess kyrkliga liv intill mitten av 1800-talet. Nordisk Rotogravyr, 1959. 511s. Klotband. Något fläckig. Något gulnad. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 102353, SEK 175.

Munthe, Arne: Västra Södermalm l-ll Del l: En stadsdel och dess kyrkliga liv intill mitten av 1800-talet. Del ll: Stadsdelen och församlingslivet från mitten av 1800-talet. Nordisk Rotogravyr, 1959-1965. 511+533. 2 vol. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad. Del l har något gulnad-fläckig rygg. Främre häftesomslaget har en klistrad dekorbild.
ID Nr: 102351, SEK 490.

Munthe, Gustaf: Stockholm-huvudstaden. KF:s bokförlag, 1958. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Främre häfteomslaget har klistrad dekorbild.
Barnens Dag i Stockholm.
ID Nr: 102367, SEK 90.

Nedgård / Balgård, Ann-Christin / Kerstin: STOCKHOM I LITTERATUREN 1700-1930. Brevskolan, Stockholm, 1984. 158s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 215744, SEK 70.

Nerman, Birger: Det forntida Stockholm. Victor Pettersons Bokindustri A. B., 1922. 51s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Stämpel och etikett " Stockholms rådhus bibliotek/ arkiv.Ryggtitel i guld på skinnetikett.
Föreningen för svensk kulturhistoria böcker Nr 3.
ID Nr: 102499, SEK 95.

Nerman, Birger: Djurgården. Ett poesialbum. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1954. Illustrerad av Einar Nerman. 79s. Klotryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 217546, SEK 60.

Nerman, Birger och Einar: DJURGÅRDEN. ETT POESIALBUM. Saxon & Lindströms, Stockholm, 1954. 79s. Klotryggsband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215741, SEK 120.

Norbäck, Alf: Vårdkasen på Blasieholmen Blasieholmskyrkan 75 år 1868-1943. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1942. 162s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
Red. Medverkande bl.a. Natanael Beskow, Sven Lidman, Sven Hedin, prins Oscar Bernadotte
ID Nr: 102382, SEK 70.

Nordberg, Tord O:son: Åter till Gamla Stan. Bröderna Lagerström, Boktryckare, Stockholm, 1951. 17s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
( fler ex. finns.)
ID Nr: 102417, SEK 60.

Nordberg, Tord O:son: Söderport och Slussen En skildring av slussområdets historia i anledning av slussbyggnadens invigning den 15 oktober 1935. Stockholms stads slussombyggnadskommitté, 1935. 89s. Häftad. Ryggen något trasig i nedre kanten. Häftesomslaget något nött i kanterna. Häftesomslaget något gulnat. Illustrerad. Inlagan fin.
ID Nr: 102394, SEK 110.

Nordenfalk, Carl: Die Museumstadt Stockholm Kunst- und kulturgeschichtliche museen. Stockholm, 1969. 65 + bildförteckning 167 sid. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 102190, SEK 150.

Nordenfalk, Carl: Museistaden Stocholm Konst-och kulturhistoriska museer. Bonniers, 1969. 63 + bildförteckning 167 s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Konstskatter från tolv Stockholmsmuseer.
ID Nr: 102189, SEK 150.

Nordenson, Clare: Föreningen Stigberget. Stockholms stadsmuseum, 1966. Illustrerad av Kumlien Bertil. 15s. Häftad. Något fläckig. Illustrerad. Anteckningar på insidan av pärmen.
ID Nr: 102445, SEK 40.

Nordensvan, Georg: Mälardrottningen En skildring af Sveriges hufvudstad och dess omgifningar. Fahlcrantz & Co., 1897. 100s. Dekorerat klotband. Något sliten. Illustrerad.
Miniatyrupplaga med mer än 100 illustrationer.
ID Nr: 102013, SEK 95.

Nordholm, Uno: Apoteket Korpen Gamla stan 300 år. AB Realtrycj Stockholm, 1974. 24s. Häftad. Något maskäten. Illustrerad. Häftet har varit vikt på mitten.
Medförfattare Margareta Härdelius.
ID Nr: 102386, SEK 40.

Nordquist, Bengt: Förr och nu i Stockholm.Med Arvid Nordquist 100 år. Arvid Nordquist H.A.B., Stockholm, 1984. 207s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Tiilskrift av Bengt Nordquist till Stefan Mehr, Chefredaktör Månadsjournalen. Bilaga Jubileumsextra september 1984.
ID Nr: 102194, SEK 110.

Nordström, Alf: Stockholm med omgivningar Svenska Turistföreningens reshandböcker. Svenska Turistföreningens Förlag, 1948. 356s. Klotband. Ryggen blekt. Ryggen lös. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Spricka i fogen till titelbladssidan. Kartficka med sverigekarta längst bak i boken. Utvikbar storstockholmskarta inuti boken
Andra reviderade upplagan.
ID Nr: 102223, SEK 110.

Nordström, Alf: Vägvisare till kulturen i Stockholms län. Liber Förlag, 1977. 189s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Innehåller utvikbar karta
ID Nr: 107723, SEK 80.

Näsström, Gustaf: Kungliga Riddarholmen. Norstedt och söners förlag, 1973. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 123s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102381, SEK 120.

Näsström, Gustaf: Södra Djurgården. Nordiska Museets förlag, 1930. Text 24 sid.+ 71 bilder. Häftad. Fotoillustrerad. Sprickor i fogarna. Ryggen borta men lagad med teip.
Samfundet S:t Erik. Medredaktör: Gösta Selling.
ID Nr: 101860, SEK 100.

Ohlmarks, Åke: Boken om Gamla stan En jubileumsskrift. Under medverkan av Oscar Wieselgren och Vera Siöcrona. Förlagsaktiebolaget Boken, 1953. 648s. Dekorerat helskinnband. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Upphöjda bind. Gulddekorerat grönt skinnband med guldram på främre pärmen.
ID Nr: 102185, SEK 400.

Olsson, Jan Olof: DET GLADA STOCKHOLM. Urval och kommentarer av Jan Olof Olsson. Med teckningar av Stig Claesson. Wahlström & Widstrand, 1979. 179s. Pappband. Illustrerad. Gott skick. Utan pappersomslag.
ID Nr: 215745, SEK 90.

Olsson, Jan Olof: Stockholm. Rabén & Sjögren, 1973. Illustrerad av Lundquist Jan. 47s. Inbunden. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 102280, SEK 95.

Olsson, Jan Olof: Stockholm. Stadskolliegiets reklamkommité, 1968. Illustrerad av Lundqvist jan. 57s. Häftad. Något gulnad. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 102200, SEK 70.

Olsson, Martin: Alberget och Oakhill på Djurgården. Nordiska Museets förlag, 1970. 345s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ouppsprättad.
Nordiska museets Handlingar 75.( fler ex. finns.)
ID Nr: 102392, SEK 95.

Palme, Sven Ulric: Stockholms krigshistoria. Prisma, 1964. 96s. Häftad. Illustrerad. En liten skada mitt på häftesomslaget som går igenom till s.57
ID Nr: 102253, SEK 50.

Petersens / Tullberg, Lennart af / Sigurd: Hötorgscity förr och nu En stadsdel lever, går under och uppstår på nytt. Skildring i bilder. Bibliotekens bokförmedling, 1964. 157s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104878, SEK 110.

Peterzén, Ingvar: Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa. Stockholms kommunalförvaltning, 1945. 237s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på smutstitelbladet.
Fler ex. finns.
ID Nr: 102449, SEK 110.

Rabenius, Olof: Mellan Stockholms strömdrag Glimtar från pressens, teaterns, musikens, skolans och sällskapslivets värld. C.E. Fritzes Bokförlag, 1943. 266s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102268, SEK 95.

Rasch, Mårten: Bacchi Halfö Strömparterren i dikt och prosa. Bokvännerna, 1972. 18s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Några små fläckar på bakre häftesomslaget
Stockholmiana Nr.2.
ID Nr: 102236, SEK 50.

Rasch, Mårten: Bland litteratörer och schackspelare. Bokvännerna, 1972. 27s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Stockholmiana Nr 4.
ID Nr: 102234, SEK 50.

Rasch, Mårten: Flanörstråket á la mode. Glimtar från Norrbro i 1850-talets konst och litteratur. Bokvännerna, 1972. 21s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Stockholmiana Nr.1.
ID Nr: 102235, SEK 50.

Rasch, Mårten: Strömparterren En glädjens oas. Bokvännerna, 1972. 27s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Teipmärke på främre häftesomslaget.
Stockholmiana Nr. 3.
ID Nr: 102233, SEK 50.

Reimers, Gerd: Diktens Stockholm staden som icke är. Legenda, 1993. 314s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102468, SEK 120.

Reinius, Gunnar: Livet i ett svunnet Stockholm. Bonniers, 1963. 131s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Gunnar Ekelöf.
ID Nr: 102193, SEK 150.

Reuterskiöld, L.: Stockholm. Reuter & Reuter Bokförlags A.B., 1927. opaginerad. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget löst. Fotografierna i gott skick.
ID Nr: 102169, SEK 95.

Roosval, Albin: Stockholm i tusen bilder. under medverkan av Professor Ragnar Josephson och Fil.Lic. Gösta Selling. Albert Bonniers förlag, 1930. 456s. Helt skinnband med kassett. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Gulddekorerad pärm.Blått band.
ID Nr: 102261, SEK 1500.

Rosell, Carl Magnus: Berns salonger före 1989. Försäkrings AB Skandia, 1989. 28s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102249, SEK 65.

Rosell, Carl Magnus: Kvarteret Träsket Från snus till försäkring. Försäkrings AB Skandia, 1981. 40s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102410, SEK 70.

Rosell, Carl Magnus: Oxen mindre Ett stockholmskvarters historia. Försäkrings AB Skandia, 1979. 39s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102250, SEK 65.

Rudbeck, Gustaf: Stockholm. Skildring af hufvudstadens historia Från äldsta tider till närvarande dagar. Rediviva, 1975. 99s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Teipmärke på bakre pärmen.
Faksimilupplaga av STOCKHOLM 1855. Originalupplagan var ett särtryck ur författarens Försök till beskrifning öfver Sveriges städer.
ID Nr: 102469, SEK 70.

Runmark, Bo: Det okända palatset på Blasieholmen. Berghs Förlag, 1989. 257s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102463, SEK 170.

Rydén, Runo: MITT STOCKHOLMS LIV. Prisma, 1982. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 215766, SEK 80.

Rydén, Runo: MITT STOCKHOLMS LIV. Prisma, 1982. 235s. Inbunden. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102464, SEK 70.

Rüster, Reijo: Stockholm Öarnas stad. Tjernquist, 1982. 133s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något fläckat. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 100749, SEK 260.

Råberg, Marianne: Visioner och verklighet. En studie kring Stockholms 1600-talsstadsplan. Stockholms stad, 1987. 272s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Stockholmsmonografier.
ID Nr: 102465, SEK 140.

Sadolin, Ebbe: På vandring i Stockholm. AWE/ Gebers, 1954. 164s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Dekorerade pärmar.
ID Nr: 102270, SEK 120.

Sadolin, Ebbe: På vandring i Stockholm. AWE/ Gebers, 1954. 165s. Häftad. Illustrerad. Något gulnad på ryggen och i kanterna annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102269, SEK 110.

Sadolin, Ebbe: Vandringer i Stockholm. Carit Andersens forlag, 1953. 163s. Halvklotband. Mycket gott skick. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
ID Nr: 102272, SEK 120.

Sadolin, Ebbe: Vandringer i Stockholm. Carit Andersens forlag, 1953. 163s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102271, SEK 95.

Sadolin, Ebbe: Vandringer i Stockholm. Carit Andersens forlag, 1953. 163s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Upphöjda bind. Skinnet något slitet.
ID Nr: 102273, SEK 200.

Sandberg, Robert: I slottets skugga Stockholm och kronan 1599 -1620. Stockholms stad, 1991. 529s. Inbunden. Mycket gott skick. Illustrerad.
Stockholmsmonografier.
ID Nr: 102389, SEK 150.

Schück, Henrik: Stockhom vid 1400-talets slut. Wahlström & Widstrand, 1940. 281s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 48.
ID Nr: 102388, SEK 130.

Schück, Henrik: Stockhom vid 1400-talets slut På uppdrag av Svenska Akademien omarbetad och utgiven av Tord O.son Nordberg. Hugo Gebers förlag, 1951. 524s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Illustrerad. 1 st utvikbar karta.
ID Nr: 102408, SEK 130.

Selander, Nils och Edvard: CARL XV:s GLADA DAGAR. UR TVÅ GAMLA STOCKHOLMARES ANTECKNINGAR. Norstedt och söners förlag, 1927. 213s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215730, SEK 130.

Selander, Nils och Edvard: Två gamla stockholmares anteckningar. Norstedt och söners förlag, 1920. 263s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Utvikbar karta i slutet av boken.
ID Nr: 102246, SEK 150.

Selling, Gösta: A T Gellerstedt och det Stockholm som går. Höjerings, 1986. 46s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Nr. 24 i Höjerings stockholmianaserie ( tidigare Billbergs ).Upplagan i 1000 ex.
ID Nr: 102251, SEK 95.

Selling, Gösta: När Stadsmuseet kom till Särtryck ur stadsvandringar 11. (utan årtal). 52s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102227, SEK 50.

Selling, Gösta: När Stockholm blev storstad. En kulturhistorisk krönika till Stockholms adresskalenders 100-årsjubileum 1955. Esselte AB, Stockholm, 1955. 46s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Utvikbar karta
Med teckningar av Bertil Kumlien
ID Nr: 105710, SEK 100.

Selling, Gösta: STOCKHOLM 700 ÅR. Forntid, Nutid, Framtid. Utställning sommaren 1953. Liljevalchs Konsthall. Katalog 204. Nordisk Rotogravyr, 1953. 104s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 215735, SEK 60.

Selling, Gösta: Stockholms Stads Brandförsäkringskontors Hus i kvarteret Aglaurus vid Mynttorget. Stockholm, 1946. 115s. Klotryggsband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Författardedikation.
Historik med anledning av kontorets 200-åriga tillvaro.
ID Nr: 102387, SEK 110.

Selling / Johansson / Axel-Nilsson, Gösta / Gotthard / Göran: SI ULLA DANSAR. En bilderbok om Bellmans Stockholm. Wahlström & Widstrand, 1987. 205s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
(Fler.ex. finns).
ID Nr: 102460, SEK 95.

Setterwall, Åke: Stockholms slott. Norstedt och söners förlag, 1948. 81s. Klotryggsband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Dekorerat band.
ID Nr: 102202, SEK 80.

Setterwall / Fogelmarck / af Petersens, Åke / Stig / Lennart: Stockholms slott och dess konstskatter. Albert Bonniers förlag, 1950. 199s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Ryggen något trasig i övre kanten. Dedikation, handskriven. Rikligt fotoillustrerad.
ID Nr: 216943, SEK 125.

Setterwall / Fogelmarck / af Petersens, Åke / Stig / Lennart: Stockholms slott och dess konstskatter. Albert Bonniers förlag, 1950. 199s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Guldornerad rygg. Övre guldsnitt. Rikligt fotoillustrerad.
ID Nr: 102168, SEK 180.

Sirén, Osvald: Gamla Stockholmshus l-ll af Nicodemus Tessin D. Ä. och några samtida byggnader. Norstedt och söners förlag, 1912-13. 243+269. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gulddekorerat häftesomslag.Rygg och band blekt . Del l falsen sprucken och inlagan loss från sid.105.
Tryckt i 420 ex. varav 400 ex. numrerade. N:o 189/400. Del ll har en ersättsplansch till del l.
ID Nr: 102260, SEK 1500.

Siöcrona, Vera: Granne med kungen. Natur och kultur, 1944. 101s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 102400, SEK 90.

Sjögren, Arthur: Drottninggatan genom tiderna. Kulturhistoriska anteckningar. Almqvist & Wiksell, 1923. 198s. Halvklotband. Rikligt illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick. Med Semmy Josephsons exlibris
ID Nr: 107838, SEK 250.

Staav, Roland: Stadens fåglar. En bok om fågellivet i Stockholm. Forum, 1980. 90s. Cartonnageband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215743, SEK 110.

Stenström, Matts: Staden inom broarna En vägledning för vandraren i gamla Stockholm. Hjalmar Lundberg & Gösta Olzon, 1918. 90s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102265, SEK 60.

Strindlund, Martin: En rimkrönika om prästgatan. Edition solaett, 1990. 140s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102254, SEK 65.

Ström-Billing, Inger: Stockholms hamn 1909-1939 Näringsliv och politik i samverkan. Liber Förlag, 1984. 230s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms kommun 59.( fler ex. finns.)
ID Nr: 102406, SEK 120.

Stålhane, Arvid: Ett bildreportage från Gustav lV Adolfs Stockholm. Norstedt och söners förlag, 1942. 146-164. Häftad. Något gulnad. Illustrerad.
Särtryck ur Samfundet S:t Eriks Årsbok 1942.
ID Nr: 102416, SEK 60.

Sundström, Jan: StockholmsBilder. Henki Tisens Förlag, 1981. opaginerad. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102409, SEK 80.

Svanberg, Lena: Centralbadet. Ett vattenhål i stenstaden. Redaktör Lena Svanberg. Legenda, 1989. 180s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
Medverkande: Fredric Bedoire, Heidi von Born, Anders Clason, Erland Josephson, Åke Runnquist, Lena Svanberg, Rebecka Tarschys. Stieg Trenter.
ID Nr: 102401, SEK 120.

Svedfelt, Torsten: Ur Stockholmslivet Från Bellman till Hjalmar Söderberg. Wahlström & Widstrand, 1949. 291s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En antologi av Svedfelt och Erik Asklund
ID Nr: 205367, SEK 100.

Svedfelt, Torsten: Ur Stockholmslivet Från Bellman till Hjalmar Söderberg. Wahlström & Widstrand, 1949. 291s. Klotryggsband. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Färgat övre snitt. Främre häftesomslaget medbundet. Marmorerade pärmar. Illustrerad.Mälardrottningen i guldtryck på främre pärmen.
En antologi av Svedfelt och Erik Asklund
ID Nr: 102390, SEK 120.

Svedfelt, Torsten: Ur Stockholmslivet Från Bellman till Hjalmar Söderberg. Wahlström & Widstrand, 1949. 291s. Klotryggsband med skyddsomslag. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Skyddsomslaget nött och trasigt i kanterna annars ett fint exemplar.
En antologi av Svedfelt och Erik Asklund.
ID Nr: 102266, SEK 100.

Svenson, Per: På spegeldäcket. Norstedt och söners förlag, 1981. 139s. Häftad. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 102252, SEK 90.

Swahn, Waldemar: HAGA. FRÅN TJUSARKONUNGENS TID TILL VÅRA DAGAR. Norstedt och söners förlag, 1922. 88s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215721, SEK 120.

Sydow, Carl-Otto von: Holmiana Sjätte häftet. Stockholms Nation i Uppsala, 1967. 141s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 102414, SEK 90.

Sylwan, Otto: En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev 1757-1778 Med en inledning. Albert Bonniers förlag, 1920. 258s. Häftad. Bandet slitet.
ID Nr: 102415, SEK 110.

Söderberg, Elow: Haga Lustpark. Plus, 1980. 69s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101937, SEK 80.

Söderberg, Elow: Stolta stad Glimtar från Bellmans Stockholm idag. Wahlström & Widstrand, 1988. 75s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102399, SEK 90.

Söderberg, Rolf: Stockholmsspegel En kulturhistorisk krönika i teckningar och akvareller ur en bildskatt i Stockholms Stadsmuseums gömmor. Liber Förlag, 1985. 314s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
Monografier utgivna av Stockholms kommun 60.
ID Nr: 102413, SEK 175.

Taube, Evert: Mosebacke räddas!. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1958. 19s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 18914, SEK 75.

Taube, Evert: Stockholmsmelodi En antologi sammanställd av Evert Taube under medverkan av Inga-Britt Fredholm. Rabén & Sjögren, 1965. Illustrerad av Sundin-Wickman Ulla. 285s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade pärmar. Illustrerad.
Fler ex. finns.
ID Nr: 102446, SEK 150.

Taube, Evert: Stockholmsmelodi En antologi sammanställd av Evert Taube under medverkan av Inga-Britt Fredholm. Rabén & Sjögren, 1965. Illustrerad av Sundin-Wickman Ulla. 285s. Klotryggsband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad.
ID Nr: 102447, SEK 140.

Tham, Wilhelm: Beskrifning öfver Stockholms län. Riksförbundet för hembygdsvård, 1978. 337+ Namnförteckning. Klotryggsband. Gott skick.
Faksimil av originaluppl. 1850. Ingår i Stockholms läns hembygdsförbunds skriftserie som nr. 1 .( fler ex. finns.)
ID Nr: 102267, SEK 150.

Timell, Staffan: Människan, staden och ljuset En antologi i ord och bild. Stockholms elverk, 1968. 127+ foton. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 102276, SEK 70.

Timell, Staffan: Människan, staden och ljuset En antologi i ord och bild. Stockholms elverk, 1968. 127 + foton. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 102275, SEK 70.

Tjerneld, Staffan: En bok om Djurgården. Albert Bonniers förlag, 1968. 161s. Pappband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 102206, SEK 95.

Tjerneld, Staffan: Gröna Lund och andra Djurgårdsnöjen. Norstedt och söners förlag, 1978. 173s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102209, SEK 70.

Tjerneld, Staffan: Stockholmsliv i vår tid. Norstedt och söners förlag, 1972. 484s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Guldornerad rygg. Namnteckning på försättsbladet. Fotoillustrerad.
Behandlar framförallt 20-, 30- och 40-talen.
ID Nr: 102448, SEK 120.

Tjerneld, Staffan: Stockholmsliv l-ll Hur vi bott, arbetat och roat oss under 100 år. Norstedt och söners förlag, 1951,1952. 671+ 690. 2 vol. Dekorerat halvfranskt band. Något nött i kanterna. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Övre guldsnitt. Ett extrablad med tillägnan på 50-årsdagen.Inlagan fin.
Första bandet -Norr om strömmen.Andra bandet- Söder om strömmen
ID Nr: 102165, SEK 400.

Tjerneld, Staffan: Stockholmsliv l-ll Hur vi bott, arbetat och roat oss under 100 år. Norstedt och söners förlag, 1950. 669+690. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Främre häftesomslag medbundet. Ryggen blekt och något nött.
Första bandet-Birgerjarlsgatan och Östermalm. Andra bandet-Slottet, Kanslihuset. Munkbron och Riddarholmen.
ID Nr: 102174, SEK 500.

Tollstorp, J. P.: Kongl. Djurgården Historisk-statistisk. Rekolid, 1994. 92s. Pappband. Gott skick.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102212, SEK 95.

Unger, Gunnar: Skeppsholmsbilder. Allhems Förlag, 1946. 430s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102450, SEK 175.

Unger, Gunnar: Skeppsholmsbilder. Allhems Förlag, 1946. 430s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Genomskinligt skyddspapper.
ID Nr: 102196, SEK 300.

Wallén, Cyrus: En Södergrabb växer upp. Nordiska Museets förlag, 1971. 256s. Häftad.
ID Nr: 215765, SEK 60.

Wennerström, Thorsten: Stockholms stads borgargarde genom tiderna En kulturskildring. Vepe, 1937. 260s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Något nött i kanterna. Ryggen blekt. Guldornerad rygg. Illustrerad.
nr 7/100 i en numrerad bibliofilupplaga.
ID Nr: 102197, SEK 300.

Westman, Torsten: Lärkstan En skissbok. Höjerings, 1997. 75s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Nr. 35 i Höjerings Stockholmianaserie.
ID Nr: 101556, SEK 85.

Wetterling, A. C.: Teckningar af Stockholm och dess närmaste omgifningar åren 1825-1826 Sepiateckningar och akvareller utförda av A. C. Wetterling. Samfundet S:t Erik, 1948. opaginerad. Häftad. Gott skick. Stänkmarmorerade häftesomslag.
ID Nr: 102451, SEK 150.

Wikström, Lars: Kungsholmen intill 1700-talets början Studier i en stadsdels förhistoria, uppkomst och tidigaste utveckling. Almqvist & Wiksell, 1975. 324s. Klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 36.
ID Nr: 102403, SEK 110.

William-Olsson, William: MEDDELANDE FRÅN GEOGRAFISKA INSTITUTET VID STOCKHOLMS HÖGSKOLA. N:o 37. HUVUDDRAGEN AV STOCKHOLMS GEOGRAFISKA UTVECKLING 1850-1930. Del II av Ekonomisk-Geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter. AKADEMISK AVHANDLING. K. L. Beckmans Boktryckeri, Stockholm, 1937. 200s. Häftad. Utvikbara kartor/planscher. Dedikation från författaren på främre pärmen.
ID Nr: 215732, SEK 220.

William-Olsson, William: STOCKHOLMS FRAMTIDA UTVECKLING. Bilaga : Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850 - 1930. Liber Förlag, 1984. 466s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215697, SEK 150.

Wingren, Bo: Stockholms museer. Liber Förlag, 1979. 118s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 102228, SEK 60.

Wrangel, F. U.: BLASIEHOLMEN OCH DESS INBYGGARE. Norstedt och söners förlag, 1914. 174s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna. Bakre pärmen lös.
ID Nr: 215742, SEK 90.

Wrangel, F. U.: BLASIEHOLMEN OCH DESS INBYGGARE. Norstedt och söners förlag, 1914. 174s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215731, SEK 120.

Wrangel, F. U.: Stockholmiana fjärde samligen. Norstedt och söners förlag, 1905. 222s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Delvis ouppsprättad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102458, SEK 110.

Wrangel, F. U.: Stockholmiana tredke samlingen. Norstedt och söners förlag, 1904. 180s. Häftad. Sliten. Fotoillustrerad. Fläckad.
ID Nr: 102459, SEK 130.

Wästberg, Per: Humlegårdsmästaren Ett skolkvarter på Östermalm. Bonniers, 1971. 159s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Litet teipmärke på bakre pärmen.
Medverkande bl.a. Ingemar Hedenius, Kar de Mumma, Hjalmar Mehr, Beppe Wolgers.( Fler ex. finns. )
ID Nr: 102452, SEK 95.

Wästberg, Per: Klara. En stadsdel i förvandling. Norstedt och söners förlag, 1957. 50 sid.text + foton. Häftad med pappersomslag. Något sliten. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Foto: Lennart af Petersens.
ID Nr: 102466, SEK 120.

Wästberg, Per: Klara. En stadsdel i förvandling. Norstedt och söners förlag, 1957. 50 sid. text + foton. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Foto: Lennart af Petersens.
ID Nr: 102607, SEK 140.

Wästberg, Per: Kring Sturegatan 38. Ekström & Lindmark Annonsbyrå AB, 1966. opaginerad. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Författardedikation.
Minnesskrift utgiven till nyinvigningen av Handelsbankens kontor Sturegatan 38 i Stockholm den 10 juni 1966.
ID Nr: 102457, SEK 70.

Wästberg, Per: Kring Sturegatan 38. Ekström & Lindmark Annonsbyrå AB, 1966. opaginerad. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
Minnesskrift utgiven till nyinvigningen av Handelsbankens kontor Sturegatan 38 i Stockholm den 10 juni 1966.
ID Nr: 106099, SEK 50.

Wästberg, Per: Östermalm. Wahlström & Widstrand, 1962. 154s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet. Något nött i kanterna.
Med fotografier av Lennart af Petersens.
ID Nr: 201310, SEK 200.

Wästberg, Per: Östermalm. Wahlström & Widstrand, 1962. 156s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Med bilder av Lennart af Petersens.
ID Nr: 102173, SEK 150.

Wästberg, Per: Tyda stadens tecken. Stockholms kulturnämd, 1982. 22s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Fler ex. finns.
ID Nr: 102455, SEK 80.

Zweigbergk, Eva von: Stockholmspromenader. Wahlström & Widstrand, 1956. Illustrerad av Björn Berg. 149s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Gulddekorerad främre pärm.
ID Nr: 102404, SEK 95.

Åberg, Alf: Skansen och borgen Ladugårdsgärde som militär övningsplats. Billbergs, 1969. 36s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Nr.7 i en skriftserie utgiven av Billbergs Bokhandel AB. Och tryckt i 1000 ex. ( Fler ex. finns.)
ID Nr: 102461, SEK 90.

Åberg / Brännströn, Lasse / Brasse: Allt om Stockholm för glada barn och barnsliga vuxna. Brombergs, 1985. Illustrerad av Svante Lundin. 151s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Guidetexter av Jan Lundgren
ID Nr: 18750, SEK 95.

Åkerhielm, Helge: Stockholm i berättelser och bilder. Lars Hökerbergs bokförlag, 1953. 263s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Guldornerad rygg. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
Till minne av Stockholms 700-årsjubileum. Med 22 helsidesbilder.
ID Nr: 102277, SEK 110.

Öman, Ivar: Stockholms stads statistiska kontor femtio år. Några data upptecknade av Ivar Öman. Stockholms stads statistiska kontor, 1955. 44s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Summery in english.
ID Nr: 102467, SEK 80.