Se alla Rubriker

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLINGAR FÖR ÅR 1760. VOL. XXI. Lars Salvius, Stockholm, 1760. 9+320+Förteckning+Register. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Namnteckning på titelbladet. Ett lätt slitet samtida skinnband med blindpressad rygg. Inlagan fin. Textdelen delvis lätt fläckad, men annars i mycket fint skick. Innehåller 9 utvikbara planscher. Plansch nr 1 är " Utdrag af Geographiska Chartan öfwer Tweta Härad beläget i Jönköpings Höfdingedöme." Plansch 8 med ett vertikalt veck. Graverade vignetter på titelbladen.
Innehåller bidrag av bl.a Daniel Thunberg, Samuel Klingenstjerna, Daniel Tilas och Thorbern Bergman. Paco Hårleman angående : "Påfund, at fästa Blåshjuls - Kammar af Tackjärn utan på Hjul-ståckarna vid Stångjärns-Hamrar" + "Anmärkning vid föregående Påfund" af Sven Rinman.
ID Nr: 216259, SEK 2700.

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLINGAR För År 1763. Vol. XXIV. Lars Salvius, Stockholm, 1763. 331+7 sidor. Häftad. Mycket gott skick. Oskuret och ouppsprättat exemplar som saknar både vignetter och planscher.
Innehåller bl.a. Linné "Anmärkningar om öl", Mallet "Om Sol-Ringar och Väder-solar som blifvit sedde uti Upsala den 5 och 14 Mars år 1763" och Dahl "Beskrifning på Mellan-tak af Lerbruk.
ID Nr: 105170, SEK 850.

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLINGAR För År 1765. Vol. XXVI. Lar Salvius, Stockholm, 1765. 9+322+4 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Innehåller graverad vignett på titelbladet och i texten. 11 utvikbara planscher. Komplett. Pärmarnas ytskikt lätt nött, annars är allt i mycket gott skick.
Innehåller bl.a : Rinman "Rön om Magnesia", Odhelius "En ganska sällsynt ögonskada" och Wahlbom "Om Convulsioner af Maskar".
ID Nr: 105168, SEK 2000.

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLINGAR För År 1768. Vol. XXIX. Lars Salvius, Stockholm, 1768. 376+register+förteckning. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Stänksnitt. Mycket gott skick. Innehåller 10 utvikbara planscher.(9 ark, med plansch 9-10 på samma ark).Plansch Nr 6 är Wilckes " Försök til en Magnetisk Inclinations Charta ", och plansch Nr 8 är " Utdrag af Chartan öfwer Skaraborgs Län, i synnerhet at wisa belägenheten af Hall och Hunneberg samt Kinne Kulle". Även inklistrade vignetter.
Innehåller bl.a. 3 bidrag av Linné, som " Anmärkningar om Simia Oedipus och Gordius Medinensis". I övrigt bidrag av bl.a. Frederic Chapman, Torbern Bergman, Sven Rinman, Schûtzer och Wilcke m.fl.
ID Nr: 216471, SEK 3000.

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS NYA HANDLINGAR TOM. IV. För År 1783. Johan Georg Lange, Stockholm, 1783. 336s. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Innehåller 10 urvikbara planscher, varav plansch Nr 1 är " Charta öfver Kongl. Svenska Amtet NEUKLOSTER, med alla underliggande Gårdar och Byar." Innehåller sedvanliga vignetter. Bandet skadat av fukt. Inlagan något skrynklig och delvis något fläckig. Trots allt i bra skick.
Innehåller bidrag av bl.a. Olof Swartz, Samuel Ödmann, C.P. Thunberg, A.J. Retzius och Adolph Modeer. J.C. Wilcke : " Fösök till en ny inrättning af Eudiometer ", och P. Wargentin : " Korrt utdrag af dagliga Meteorologiska Observationer gjorda i Stockholm ifrån år 1758 till 1764."
ID Nr: 216470, SEK 1700.

KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS NYA HANDLINGAR, Tom. III. För År 1782. Johan Georg Lange, Stockholm, 1782. 329+register+förteckning. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Innehåller 9 planscher, varav 7 är utvikbara. 1 utvikbar tabell och graverade vignetter.
Innehåller bidrag av bl.a. Torbern Bergman, Frederic Mallet, C.P. Thunberg och J.C. Wilcke. P. Wargentin angående " Folkmängden uti hela Riket och uti hvart Höfdingedöme, med dess tilväxt på 21 år." H. Schützercrantz angående " Berättelse om en 8 1/2 år gammal Flicka, som fått sina ordentliga Menses." C.W. Scheele angående " Rön och Anmärkningar om A aether."
ID Nr: 216473, SEK 2200.

KONGL. VETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR FÖR ÅR 1848. Norstedt och söners förlag, 1848. 352s. Gott skick. Inbunden i äldre klotband hos, " Nordheims Bokbinderi Tel : 1789 Landskrona." Innehåller inga plancher.
Innehåller bland annat " Om Gotlands Laf - Vegetation ; af Chr. Stenhammar."
ID Nr: 215618, SEK 500.

KONGL. VETENSKAPSAKADEMIENS NYA HANDLINGAR. TOM. XIX. FÖR ÅR 1798. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1798. 321 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Mycket gott skick. Innehåller 7 (alla) utvikbara planscher, varav en kolorerad över Gotland. Planscherna 5,6 och 7, felaktigt numrerade 7,8 och 9. Graverade vignetter.
Innehåller bidrag av bl.a. D. Melanderhjelm, A.J. Retzius, Gustaf Paykull och A. Modeer. F.H. Af Chapman "Om Spittskammars Canoner." Carl P. Thunberg "Om Foglar." W. Hisinger "Minerographiska anmärkningar öfver Gottland." J.P. Westring "Försök at af Laf-arter bereda Färg-stofter." mm.
ID Nr: 216487, SEK 2200.

Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar. Vol XIV ; 1753. Lars Salvius, Stockholm, 1753. 323+register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Guldornerad rygg. Inlagan fin. Liten ytförlust på pärmens framsida. Bandet något nött. Innehåller 8 graverade utvikbara planscher. Graverade vinjetter.
Innehåller bidrag av Linne´, Cronstedt, Polhem m.fl. Retzius om " Anatomiska Rön på en bränvins supare...".
ID Nr: 204944, SEK 2200.

Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar. Vol XVII ; 1756. Lars Salvius, Stockholm, 1756. 317+register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Guldornerad rygg. Inlagan fin. Bandet något nött. Innehåller 10 graverade utvikbara planscher. Tre planscher delvis missfärgade. Graverade vinjetter.
Inehåller bidrag av Linne´, T.Bergman, Cronstedt, Jennings, Wargentin m.fl. Knutberg om " Sätt at förvara golf och Träbyggnader för röta och Svampväxt...".
ID Nr: 204946, SEK 2200.

Ahlenius, Karl: LANDKONTURER OCH HAFSVIDDER. Skisser och studier ur geografiens historia. Wahlström & Widstrand, 1905. 147s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Sparsamt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104111, SEK 150.

Andersson, N. J.: Atlas öfver Den Skandinaviska Florans Naturliga familjer. Zacharias Häggströms förlag, Stockholm, 1849. 29s. Samtida halvfranskt band. Ryggen något trasig. Bandet slitet. Innehåller 28 planscher. Plansch 29 saknas. För- och eftersättsblad saknas
"Tecknad af N.J. Andersson, Lärare i botanik vid Upsala Akademi och nya Elementar skolan i Stockholm"
ID Nr: 204152, SEK 450.

Bergman, Torbern: PHYSISK BESKRIFNING ÖFVER JORD-KLOTET PÅ COSMOGRAPHISKA SÄLLSKAPETS VÄGNAR FÖRFATTAD AF TORBERN BERGMAN. Andra Uplagan, Tilökt och förbättrad. Förra + Senare bandet. Johan Edman, Uppsala, 1773-1774. 18+470+536 sidor. 2 vol. Samtida skinnband. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Pärmarnas insidor med marmorering. Band 1 med frontespis och 3 utvikbara planscher. Band 2 med frontespis och 4 planscher. Komplett. Band 2 dock med brandskada i nedre delen av boken. Bakre delen med planscherna svedda i nedre marginalen samt anmärkningarna i del av texten med smärre textförlust. Inlagorna i övrigt i gott skick.
ID Nr: 102684, SEK 1800.

Berlin, Nils Johan: Elementär-Lärobok i Oorganisk Kemi. Gleerups, 1860. 509+2 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Med illustrationer i texten.
ID Nr: 104518, SEK 250.

Berlin, Nils Johan: Lärobok i Naturläran för Folkskolor och Folkskollärare-Seminarier. Med 60 träsnitt. Gleerups, 1858. 180s. Samtida halvfranskt band. Bandet slitet. Något fuktskadad.
ID Nr: 106892, SEK 200.

Bonnet, Charles: LA PALINGÉNÉSIE PHILOSOPHIQUE ou IDÉES sur L'ÉTAT PASSÉ et sur L'ÉTAT FUTUR des ÉTRES VIVANS. Ouvrage destiné à servir de SUPPLÉMENT aux derniers Écrits de l'Auteur, et qui contient principalement LE PRÉCIS DE SES RECHERCHES SUR LE CHRISTIANISME. Par C. BONNET, de diverses Academies. Philibert et Chirol, Geneve, 1769. preface+427+446 p+conclusion. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Marbeled endpapers. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Inclouding inscriptions and contemporary bookmark. Binding slightly torn, otherwise in very good condition.
Charles Bonnet, 1720-1793, was, together with Ballanche, the founder of the theory of " LA PALINGÉNSÉSIE ". Bonnet was influenced by Noél-Antoine Pluche and René-Antoine Ferchault de Réaumur. In order to explain the fossil findings of extinct species, Bonnet, in his work La Palingénésie philosophique, advocated the view that the earth is periodically struck by global disasters. In these disasters most organisms die and the survivors climb the scala natura to reach new heights. According to this, mankind, the peak of evolution, would develop into angels after the next disaster, when plants would become animals, animals would become intelligent beings, and minerals would become plants. This disaster theory to explain evolution strongly influenced Erasmus Darwin (1731-1802), Charles Darwin's (1809-1882) grandfather. This makes Charles Bonnet one of the first biologist to use the term evolution in a biological context. However, he was stuck in the preformation theory, believing that each female organism contains within its germ cells an infinite series of preformed individuals, leading to an immortality and immutability of species.In this work, Bonnets advocates the view that the female body carries all future generations in miniature form.
ID Nr: 206032, SEK 17000.

Euler, Leonhard: BREF TILL EN TYSK PRINSESSA, I ÅTSKILLIGA Physiska och Philosophiska Ämnen. Anders Zetterberg, Stockholm, 1797. 356s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Marmorerade pärmar. Endast del 3 av 3. Innehåller 6 utvikbara planscher. Bandet något nött, och inlagan delvis lätt lagerfläckad.
ID Nr: 206868, SEK 1000.

Ferner, Bengt: INTRÄDES-TAL ; OM SJÖ-MAKT, Hållit för Kongl. Vetensk. Academien den 28 Augusti 1756 af Bengt Ferner. Lars Salvius, Stockholm, 1756. 24s. Häftad. Gott skick. Textat häftesomslag. Graverade vignetter.
ID Nr: 104411, SEK 290.

Garney, Johan Carl: Garney´s HANDLEDNING uti Svenska Masmästeriet, omarbetad af Carl Johan Lidbeck. Del 1 - 2. Fr. Cederborgh & Comp, Stockholm, 1816. 15+256+7+571 sid. Samtida pappband. Gott skick. Ouppsprättad. Det separata registret och atlasen saknas.
ID Nr: 214634, SEK 1200.

Garney, Johan Carl: Garney´s HANDLEDNING uti Svenska Masmästeriet, omarbetad af Carl Johan Lidbeck. Del 1 - 2 + Register + atlas. Fr. Cederborgh & Comp, Stockholm, 1816. 1821. 15+256+7+571 sid. 4 vol. Samtida pappband. Gott skick. Ouppsprättad. Inklusive det separata registret . " Register till Garneys omarbetade Masmästeri av Franz von Schéele ". Graverade titelblad. De tre textdelarna är osprättade. Atlasen bunden i ett halvfranskt band med marmorerade pärmar och innehåller alla 19 planscherna.
ID Nr: 214633, SEK 3600.

Gudhemius, Petrus: PETRI GUDHEMII UNDERSÖKNINGS-SKRIFT OM JORDBÄFNINGAR : deras naturliga orsaker, forna wärkan, de Länder hwilka af dem mäst hemsökas, och tecknen som dem föregå. Utgifwen på Latin i Upsala 1702; och Öfwersatt på Swenska i Stockholm 1756 med Påminnelser af C.P.E. Lor. Ludw. Grefing, Stockholm, 1756. 20s. Tagen ur band. Stämpel på baksidan, "Dupl. Från Kungl. Bibl." Endast lätt nötta kanter, annars i gott skick.
Medarbetare till Gudhemius, var Harald Vallerius, och översättare var Carl P. Ekeblad.
ID Nr: 216535, SEK 1800.

Hallenberg, Jonas: Quatuor MONUMENTA AENEA e terra in Suecia eruta, Tabulis aereis et brevi commentatione illustrata ab I. HALLENBERG. Accessere nonnulla de litteratura cufica. + Tilläggning till en år 1802 utgifven Latinsk Afhandling, kallad QUATOR MONUMENTA AENA, af J. HALLENBERG. Joh. A. Carlbohm, Henrik A. Nordström, Stockholm, 1802, 1816. 4+72+8 sidor. Samtida pappband. Bandet något slitet. Innehåller 4 helsides, graverade planscher samt 3 graverade myntavbildningar, på titelbladet och i texten
ID Nr: 215599, SEK 3000.

Hammarström, Eric: Äldre och Nyare Märkwärdigheter wid Stora Kopparberget, Samlade af Eric Hammarström, comminister. Pehr Ol. Axmar, Falun, 1789-1792. 272+151+176+251 s+register. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Fyra delar i två liknande, nära uniforma band. Samma etiketter på ryggarna. En utvikbar tabell. Fyra graverade planscher, varav två utvikbara. Graverade vinjetter. Sidan 15-16 skadad, med äldre lagning, utan textfölust. Något lagerfläckade inlagor, annars i bra skick.
ID Nr: 206882, SEK 3900.

Hartman, C. J.: HANDBOK I SKANDINAVIENS FLORA, INNEFATTANDE SVERIGES OCH NORGES VEXTER, TILL OCH MED MOSSORNA; ORDNADE EFTER PROF. FRIES´SYSTEM . Zacharias Haeggström, Stockholm, 1858. + ATLAS TILL ELEMENTARKURS I BOTANIKEN af J. Arrhenius. Ritad af J. A. Schagerström och E. P. Fries. Graverad vid General - Stabens Lithographiska Inrättning i Stockholm. Upsala 1859. Wahlström & C. Haeggström/Wahlström, 1858-1859. 494+2+12 sidor. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Bandet något nött i kanterna. Atlasen innehåller 11 utvikbara planscher. Sparsamt guldornerad rygg.
ID Nr: 215768, SEK 750.

Hartwig, Georg: LIFVET I HAFVET. Öfversättning från femte upplagan af C. J. Dahlberg. P. G. Berg, Stockholm, 1863. 359s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Mycket gott skick. Innehåller bl. a en utvikbar karta över havsströmmarna, och 7 planscher med djur levande i havet.
ID Nr: 216567, SEK 350.

Hartwig, Georg: LIFVET OCH NATUREN I HÖGA NORDEN. Senare Delen. C.Wassmuths Förlag, Uppsala, 1860. 4+273 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Endast del 2 av 2. har tillhört "Kihls Boksamling. Något lagerfläckad
ID Nr: 104110, SEK 180.

Hartwig, Georg: TROPIKVERLDEN FRAMSTÄLLD I DJUR- OCH VÄXTLIF. Öfversättning af C. J. Dahlberg. Med 5 plancher. P. G. Berg, Stockholm, 1862. 15+408 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 215614, SEK 400.

Insulin, Stephan: Verlds-Beskrifningens III:dje Del. Om Folkslagens SEDER OCH LYNNE. På Cosmographiska Sällskapets åstundan. Författad af Stephan Insulin. Lars Arv. Collin, Strängnäs, 1772. 9+438 sidor. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Innehåller frontespiece.
ID Nr: 102763, SEK 1500.

Johnston, James F. W.: KEMISKA BILDER UR DAGLIGA LIFVET. Efter J.F.W. Johnstons Chemistry of Common Life, försvenskade af Arvid Gumaelius. C.O.W. Haeggstrand, Örebro, 1861-62. 247+283+4 sidor. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något slitet. Lagerfläckad. Två delar i ett band. Totalt 124 träsnitt i texten samt 5 kartor. Har tillhört Kihls Boksamling.
ID Nr: 104115, SEK 600.

Järta, Hans: ÅMINNELSE-TAL öfwer Kongl. Vetenskaps-Academiens framlidne Ledamot. Herr JOH. GOTTL. GAHN. Hållet inför Kongl. Vetenskaps-Academien den 8 october 1831 af dess ledamot Hans Järta. Norstedt och söners förlag, 1832. 51s. Häftad.
ID Nr: 104419, SEK 300.

Keyser, C. Joh.: BLAD UR NATURENS BOK. Till läsning för folket, utgifen af C.Joh.Keyser. Första samlingen. N.M. Lindhs Boktryckeri, Örebro, 1863. 11+227 sidor. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något slitet. Endast del 1 av 2. Har tillhört "Kihls Boksamling"
ID Nr: 104109, SEK 200.

Kjellin, Carl Erik: Försök till en Elementar Lärobok i Astronomien, innehållande, jemte Inledning till Läran om Globerna, en kort Underrättelse om Verldssystemet, samt Anvisning att lära känna Stjernorna; Till Svenska Ungdomens tjenst författat...+ Förteckning på Arbeten och Skrifter, hvilka säljas i parti med rabatt hos Förläggaren, Bokhandl. A. Wiborg. Henr. A. Nordström, Stockholm, 1822. 279s. Namnteckning. Färgat snitt. Samtida pappband med guldornerad ryggetikett. Innehåller 3 utvikbara planscher samt 1 utvikbar tabell
ID Nr: 204170, SEK 900.

Lagerbring, Sven: A. N. S. DISSERTATIO GRADUALIS DE VERO ETYMO SVECIAE, Quam consensu & suffragio Amplissimi collegii Philosophici sub PRAESIDIO Dni. SVEN BRING Hist. Prof. Reg.& Ordin. Placidae bonorum cencurae ad diem XVII. Maji Anni MDCCXLV. L. E. H. C. Proponit STIPENDIARIUS GRUBBIO - PIPERIANUS NICLAS RUBENIUS Scanus. Caroli Gustavi Berling, Londini Gothorum, 1745. 1+22 sidor. Contemporary inscriptions. Tagen ur band.
Sven Lagerbring, 1707 - 1787, hette förut Bring, adlad 1769, sedan 1742 professor i historia.
ID Nr: 215833, SEK 900.

Lagerhjelm / af Forselles / Kallstenius, P. / J.H. / G.S.: Hydrauliska Försök, anställda vid FAHLU GRUFVA, Åren 1811 - 1815. Del 2. Georg Scheutz, Stockholm, 1822. 352s. Samtida pappband. Ouppsprättad. Gott skick. Endast del 2. Osprättad. Innehåller rättelseblad och 6 utvikbara planscher. Ryggtiteletikett.
ID Nr: 214631, SEK 600.

Linné, Carl von: SPECIES PLANTARUM. Tomus II. Pars II. Editio quarta, post reicharddianam quinta adjectis vegetabilibus hucusque cognitis curante CAROLO LUDOVICO WILLDENOW. G. N. Nauk, Berlin, u.å. 835 - 1340. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Cover slightly rubbed. Corpus fine. Part 2:2 from the work " Species Plantarum exhibentes Plantas Rite Cognitas... " , published in Berlin during the years 1797 - 1830. The complete work was published in 13 parts in 6 voumes, plus index.
ID Nr: 206158, SEK 1900.

Lucretius Carus, Titus: T.LUCRETII CARI. DE RERUM NATURA LIBRI SEX. Cum interpretatione et notis THOMAE CREECH. Editio Nova Emendatior. Engelharti Beniamini Svickerti, Lipsiae, 1776. 22+588 pages. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Coloured edge. Patterned endpaper. Good condition. Engraved titlepage. Cutting from first endpaper.
ID Nr: 216531, SEK 1400.

Mallet, Fredric: ALLMÄNN ELLER MATHEMATISK BESKRIFNING OM JORDKLOTET MED COSMOGRAPHISKA SÄLLSKAPETS BIFALL FÖRFATTAD AF FREDRIC MALLET. Werlds Beskrifning I. Delen. Joh. Edman, Uppsala, 1772. 18+410 sidor. Senare helt skinnband. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Frontespiece och 7 utvikbara planscher.
ID Nr: 102762, SEK 1600.

Mallet, Bergman, Insulin, Fredric, Torbern, Stephan: ALLMÄNN ELLER MATHEMATISK BESKRIFNING OM JORDKLOTET MED COSMOGRAPHISKA SÄLLSKAPETS BIFALL FÖRFATTAD AF FREDRIC MALLET. ( XVIII+411 sidor, Upsala 1772 ). + PHYSISK BESKRIFNING ÖFVER JORD - KLOTET, PÅ COSMOGRAPHISKA SÄLLSKAPETS VÄGNAR FÖRFATTAD AF TORBERN BERGMAN. FÖRRA + SENARE BANDET. ( XVIII+470+535 sidor, UPSALA 1773 - 1774 ). + Verlds - Beskrifningens III :dje Del, Om Folkslagens SEDER OCH LYNNE. På Cosmographiska Sällskapets åstundan. Författad Af STEPHAN INSULIN. ( 8+438 sidor, Strengnäs, 1772 ). (utan årtal). 4 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Band I med fem upphöjda bind, och de övriga banden med fyra bind. Band I innehåller frontespis, samt 3 av de 7 utvikbara planscherna, varav 1 där halva saknas. Band II och III är kompletta med frontespiser och totalt 7 utvikbara planscher. Även band IV komplett med enbart frontespis.
ID Nr: 208696, SEK 4900.

Müller von Halle, Karl: Das Buch der Pflanzenwelt. Eine Botanische Reise um die Welt. Versuch einer kosmischen Botanik. Den gebildeten aller Stände und allen Freunden der Natur gewidmet von Dr, Karl Müller von Halle. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Otto Spamer, Leipzig, 1869. 14+284+368 pages. Decorated cloth binding. Gilt-ornamented. Blind-stamped. Good condition.
"Mit 380 text-abbildungen und 9 ansichten in tondruch"
ID Nr: 104744, SEK 400.

Rebau, H.: NATURHISTORIA FÖR SKOLAN OCH HEMMET. I, Djurriket af Gustav Jaeger. Öfversättning och bearbetning af Anton Stuxberg. Oscar L. Lamms Förlag, Stockholm, 1879. 741s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Ryggen något sliten. Ryggen lös. Endast första delen.
ID Nr: 103233, SEK 350.

Rebau, H.: NATURHISTORIA FÖR SKOLAN OCH HEMMET. I, Djurriket af Gustav Jaeger. Öfversättning och bearbetning af Anton Stuxberg. III, Mineralogi och Geologi. Öfversättning och bearbetning af S. R. Paikull. II, Växtriket. Öfversättning och bearbetning af H. W. Arnell och A. N. Lundström. Oscar L. Lamms Förlag, Stockholm, 1879. 741+150+158+39 sidor. Mycket gott skick. Bunden i ett senare skinnryggband. Delarna 2 och 3, inbundna i omvänd ordning. Träsnitt i texten och 48 färglagda planscher.
ID Nr: 215767, SEK 900.

Rebau, H.: NATURHISTORIA FÖR SKOLAN OCH HEMMET. I, Djurriket af Gustav Jaeger. Öfversättning och bearbetning af Anton Stuxberg. II, Växtriket. Öfversättning och bearbetning af H. W. Arnell och A. N. Lundström. III, Mineralogi och Geologi. Öfversättning och bearbetning af S. R. Paikull. Oscar L. Lamms Förlag, Stockholm, 1879. 741+158+150+39 sidor. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Ryggen sprucken i nedre främre fogen, annars i gott skick.
ID Nr: 103232, SEK 1000.

Rinman / Nordwall, Swen / Erik: Afhandling rörande MECHANIQUEN med tillämpning i synnerhet till Bruk och Bergverk. Del 1 + planscher + Del 2. J. A. Carlbohm, Stockholm, 1794, 1800. 10+588+16+574 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ryggen något trasig i övre kanten. Graverade titelblad i båda delarna. Planschbilagan till del 1, inbunden i ett halvfranskt band, gott skick, utan titelblad. Alla band med stänksnitt och marmorerade pärmar. Den stora atlasen till del 2 saknas dock. Fr. Åkermans och Karl Ingemar Karlssons exlibris.
Del 1, författad av Erik Nordwall, utkom år 1800. Del 2, författad av Swen Rinman, utkom år 1794.
ID Nr: 214632, SEK 4500.

Sandahl, Oskar Th.: OM OPIUM, SAMT ANDRA SMÄRTSTILLANDE OCH SÖMNGIFVANDE MEDEL UR VÄXTRIKET.+ OM "FÖRKLÄDNAD" OCH ANDRA INOM DJURRUKET FÖREKOMMANDE FORMER AF "SKYDDANDE LIKHET", efter Alfred R. Wallace + FOLKENS TRO OM SINA DÖDA af Dr Hans Hildebrand. + OM SMITTKOPPOR OCH SKYDDSMEDLEN MOT DEM af Dr. Alrik Törnblom. UR VÅR TIDS FORSKNING. POPULÄRA SKILDRINGAR UTGIFNA AF PROF. AXEL KEY OCH DR. GUST. RETZIUS. Klemmings Antiqvariat, 1873-74. 104+64+142+47 sidor. 1 vol. Halvklotband. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Del 6, 7, 8 och 9 ur "Ur vår tids forskning." Innehåller utvikbar tabell.
ID Nr: 216367, SEK 600.

Scheutz, Georg: SVENSK ILLUSTRERAD POLYTECHNISK JOURNAL. POPULÄRA MEDDELANDEN, HEMTADE FRÅN TECHNIKENS OCH FABRIKATIONENS OMRÅDEN, BESKRIFNINGAR Å NYA UPPTÄCKTER OCH UPPFINNINGAR, MED TALRIKA FÖRKLARANDE TRÄSNITT, jemte En populär kurs i Technologien, med 35 plancher i Stålstick, för Mechanici, Ingeniörer, Slöjdikare, Fabrikanter, Handtverkare, samt för alla, som vilja göra sig bekanta med utlandets techniska framsteg. Philipp J. Meyer, Stockholm, 1852 - 1854. 144+200+40 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna. 2 delar i ett band, + " POLYTECHNISKA NOTISER ", nummer 1 - 3, sampaginerade, 1854. Totalt 30 utvikbara planscher.
ID Nr: 215134, SEK 900.

Schultén, Nathanael Gerhard: Kårt underrättelse uti LÄRAN om GLOBERNA och de första begrepp af ASTRONOMIEN, jämte anvisning at lära känna stjernorna. Joh.Sam.Ekmanson,Stockholm, 1798. 68s. Samtida pappersband. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Innehåller två utvikbara kopparstick, samt två tabeller i texten. För- och eftersättsblad saknas.
ID Nr: 6824, SEK 650.

Schäffer, Jacob Christian: JACOB CHRISTIAN SCÄFFERS SÄMTLICHE PAPIERVERSUCHE. Sechs Bände. Zwote Auflage. Nebst ein und achtzig mustern und dreyzehen theils illuminirten theils schwarzen kupfertafeln. + Erster Band : D. Jacob Christian Schäffers Versuche und Muster ohne alle Lumpen oder doch mit einem geringen Zusatz derselben papier zu machen + Zweyter Band : D. Jacob Christian Schäffers Versuche und Muster ohne alle Lumpen oder doch mit einem geringen Zusatz derselben papier zu machen + Erster und der sämtlichen versuche Dritter Band : D. Jacob Christian Schäffers Neue Versuche und Muster das Pflanzenreich zum papiermachen und andern Sachen wirthschaftsnützlich zu gebrauchen + Zweyter und der sämtlichen Versuche Vierter Band : D. Jacob Christian Schäffers Neue Versuche und Muster das Pflanzenreich zum papiermachen und andern Sachen wirthschaftsnützlich zu gebrauchen + Dritter und der sämtlichen versuche Fünfter Band : D. Jacob Christian Schäffers Versuche und Muster das Pflanzenreich zum papiermachen und andern Sachen wirthschaftsnützlich zu gebrauchen + Der sämtlichen versuche Sechster und Lezter Band : D. Jacob Christian Schäffers wiederholte Versuche auf ordentlichen Papiermühlen aus allerhand planzen und holzarten papier zu machen. Regensburg, 1767-1772. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Cover slightly rubbed. Else fine.
Frontepiece + 8 pp + Erster Band : 6+52 pp + 15 paper specimens 4 coloured engravings. Zweyter Band : 7+28 pp + 19 paper specimens, 1 torn with tears + 1 coloured engraving. Erster und der sämtlichen versuche Dritter Band : 5+32 pp + 13 paper specimens, 1 torn with tears + 3 fabric specimens + 2 coloured engravings. Zweyter und der sämtlichen versuche Vierter Band : 3+24 pp + 10 paper specimens + 1 lace specimens + 1 coloured engraving. Dritter und der sämtlichen versuche Fünfter Band : 22 pp + 1 + 9 paper specimens, 4 flower decorated in colour, + 5 folding engravings, one slightly spotted. Der sämtlichen versuche Sechster und lezter Band : 1+16 pp + 10 paper specimens. + 6 pages with no print. Total 204 pp, 76 paper specimens, 3 fabric specimens ( fabric specimen no 17, missing) 1 lace specimen and 13 engravings. Some samples in volume 3 painted to show suitability of the paper for use as wallpaper, and more. Jacob Christian Scäffer, 1718-1790, was a German professor, botanist, mycologist, entomologist, ornithologist and pastor 1779.
ID Nr: 103914, SEK 325000.

Simson, Robert: De Trenne Första Böckerne om CONISKE SECTIONERNE ; Sammanskrefne af ROBERT SIMSON,..och Nu ifrån Latinen på Swenskan öfwersatte af FREDRIC PALMQUIST. Johan Edman, Norrköping, 1764. 4 + 138 sidor. Innehåller 14 planscher med geometriska figurer. Inbunden i ett modernt linneband. Större bäckfläck på sidan 1 och en något mindre på sidan 8. Annars är allt i gott skick.
ID Nr: 214726, SEK 900.

Sundler, Theodor: Jorden i Physiskt, Historiskt och Politiskt hänseende betraktad eller Utförligt Geographiskt Lexikon af Theodor Sundler. Band 1-4. N.M. Lindhs Förlag, Örebro, 1833-1839. 1+6+940+1204+668+430+2 sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Supplementet saknas här. Graverade titelblad. Titelbladet saknas i del 1. Bitvis något lagerfläckade.
ID Nr: 105517, SEK 1200.

Tardieu, Madame H.: ENCYCLOPÉDIE DE LA JEUNESSE, ou nouvel Abrégé élémentaire des Sciences et des Arts. Par MAD. H. TARDIEU, NÈE DENESLE. TOME PREMIER. Henri Tardieu, Paris, An X ( 1802 ). 10+216 pages. 1 vol. Marbeled cased board binding. Marbeled edges. Inscription on endpaper. A fine copy. Tome Premier. Including 2 maps, one of France and one world map, or " Mappe -Monde." Owners emblem in gold on front cover, " TAXINGE-NÄSBY , K. K. H. P."
ID Nr: 215629, SEK 800.

Thomson, C.G.: SKANDINAVIENS INSECTER. EN HANDBOK I ENTOMOLOGI, till Elementar - Läroverkens tjenst. Med öfver 100 i texten tryckte figurer. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1862. 20+392 sidor. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Delvis med anteckningar i blyerts.
ID Nr: 216493, SEK 350.

Thuring, Carl Wilhelm: INTERESSE-UTRÄKNING. på större och mindre Capital efter 5 och 6 Procent ifrån En Dag till och med Ett År. Författad af C.W. Thuring. Fjerde Upplagan. N.M. Lindh, Örebro, 1824. 84s. Samtida pappband. Bandet något mörknat, lätt lagerfläckat och med transparent fuktfläck i slutet av boken. Annars hel och i gott skick.
Ägarens namnteckning på både främre och bakre pärmens insida. Den bakre texten lyder "Denna Lathun Tillhör Hattmakaren L.E. Malmgren. Köping d: 21. Sept: 1828."
ID Nr: 216534, SEK 600.

Tissandier, Gaston: VETENSKAPLIGA TIDSFÖRDRIF eller UNDERVISNING OCH LEK. Fysik utan apparater-Kemi utan laboratorium-Sannolikhetsräkning och matematiska spel-En vetenskapsälskares boning-Vetenskapen i det husliga lifvet m.m. Gotlands Allehandas Tryckeri, Visby, 1882. 8+335 sidor. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något slitet. Sidan 55-58 och 233-236 lösa från bindningen.
ID Nr: 103538, SEK 150.

Wahlenberg, Göran: FLORA SVECICA ENUMERANS PLANTAS SVECIAE INDIGENAS cum synopsi classium ordinumque, characteribus generum, differentiis specierum, synonymis citationibusque selectis, locis regionibusque natalibus, descriptionibus habitualibus nomina incolarum et qalitates plantarum illustrantibus. POST LINNEAUM EDITA. Palmblad & co, Uppsala, 1831 - 1833. 2 vol. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Marbeled covers. Delarna sampaginerade, 1102 sidor. Registret, sidorna 1103 - 1134, medbundna i del 1. Del 2 innehåller utvikbar tabell.
Wahlenberg, Göran 1780 - 1851, student i Uppsala 1829, och prästvigd 1839.
ID Nr: 214731, SEK 3000.

Wåhlin, And. Magn.: BESKRIFNING på et Empyema pectoris med Fistlar och Ben-röta, efter en 30 år förut skedd krossning på Ref-benen. Kongl tryckeriet, 1780. sidorna 188-194. Dekorerat pappband. Gott skick.
Extract ur K.V.As Nya Handlingar för Jul, Aug, Sept 1780.
ID Nr: 104420, SEK 200.