Se alla Rubriker

The world´s great religions. New York, Time incoporated, 1957. 310p. Bound. Richly illustrated. Good condition.
Editor-in-chief: Henry R. Luce. President: Roy E. Larsen.
ID Nr: 201615, SEK 175.

Büchner, Gottfried M.: Biblisk Real och Verbal Concordans, eller Homiletiskt Lexicon, der uti Personer, Länder, Städer, m.m. Warda beskrefne, åtskillige betydelser af ord och talesätt anmärkte, och under dem Flera den Heliga Skrifts språk så anförde, at mörka och swåra rum förklaras, och i synnerhet Trones Lära och Lefwernes Plickter, i wår Christeliga Religion, afhandlas. Utgifwen på Tyska af M. Gottfried Büchner, och nu, til wåra Församlingars tjenst, på Swenska öfwersatt ; jämte en liten nyttig Biblisk Hand - Concordans. Johan Laur. Horrn, Västerås, 1789. 8+1494+60 sid. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Ryggen med blygsam guldornering. Sidorna 689 - 800, lösa från bindningen.
ID Nr: 214654, SEK 650.

Ehnmark, Erland: Världens stora religioner. Allhems Förlag, 1963. 214s. Inbunden. Understrykningar i texten med blyerts. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Förkortad och bearbetad upplaga.
ID Nr: 201616, SEK 200.

Haverstick, John: The Progress of the protestant. A Pictorialhistory from the early reformers to the present-day ecumenism. Holt, Rinehart and Winston, 1968. 273p. Decorated cloth binding. Cover lightly stained. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 201666, SEK 200.

Lindorm, Erik: Vårt kristna arv Från Ansgar till våra dagar. Svensk bokfilm AB, 1952. 511s. Halvfranskt band. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 207837, SEK 250.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, In Tabellen, Erklärungen, Anmerkungen und Rutzanwendungen./ .von Christoph Starke. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1745. 2301p. Contemporary vellum binding. Titlepage printed in red and black. Including frontespice. The pages with the frontespice and titlepage, lose from binding, but in good condition.
The first part, " Die Altes Testaments ", was published in the same year.
ID Nr: 214653, SEK 1500.