Se alla Rubriker

Aktiebolaget Hiertas Bokförlag. Förlagskatalog. L.J. Hierta 1829-1871. L.J. Hiertas Förlagsexpedition, Hjalmar Linnström 1871-1884. Aktiebolaget Hiertas Bokförlag 1885-1903. Aktiebolaget Hiertas Bokförlag, Stockholm, 1905. 5+240+4 sidor. Halvklotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 105782, SEK 400.

Årskatalog för svenska bokhandeln. Svenska bokförläggareföreningen, Stockholm, 1887-1946. 12 vol. Privatbundet halvklotband. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Mycket fint exemplar. Kompletta årgångar 1886-1945 i fin svit om tolv volymer. Bunden hos Isbergs, Norrköping. Ex libris tillhörande G. Hökerberg.
ID Nr: 300003, SEK 2500.

Bokhandeliana. En julhälsning 1953 från Adam Helms med ett litet axplock ur egna samlingar. Adam Helms/Victor Pettersons bokindustri, 1953. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
399/525
ID Nr: 204977, SEK 50.

Bolitho, Hector (ed): A Batsford Century. The Record of a Hundred Years of Publishing and Bookselling 1843-1943. B.T. Batsford, London, 1944. 9 +148 pp. Clothbinding. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 107150, SEK 70.

Dogrose, Edward: Boksnåret. Något om svensk bokmarknad. Lundaförlaget, 1965. 101s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Också skriven av Joel Lundbladh
ID Nr: 204984, SEK 75.

Drakenberg, Karl-Erik: Bokhandelsteknik. Svensk boktjänst, 1956. 71s. Häftad. Gott skick.
Småskrifter för bokhandeln 1
ID Nr: 204979, SEK 50.

Frøland, Aleks: Bog og Handel. Udvalgte Artikler. Gyldendal, 1964. 237s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 205003, SEK 70.

Holst, Poul: Antikvar boghandel i Danmark 1640-1980. 1980. 150s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
Forord af Palle Birkelund. Udgivet i anledning af Den danske Antikvarboghandlerforenings 60 års jubilaeum
ID Nr: 204983, SEK 75.

Hånell, August: Liber Librariorum - Bokhandlarnas bok - Minnesskrift med anledning avSvenska sortimentsbokhandlareföreningens 25-åriga tillvaro. Svenska Bokhandlareföreningen, 1919-20. 272+497. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Färgat snitt.
Två volymer sammanbundna 1925
ID Nr: 205235, SEK 300.

Hånell, August: Liber Librariorum - Bokhandlarnas bok - Minnesskrift med anledning avSvenska sortimentsbokhandlareföreningens 25-åriga tillvaro. Svenska Bokhandlareföeningen, 1919-20. 272+497. 2 vol. Dekorerat halvfranskt band. Något nött i kanterna. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 205239, SEK 380.

Hånell, August: Liber Librariorum. Bokhandlarnas bok I-II. Svenska bokhandlareföreningen, 1919, 1920. 272+497. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska sortimentsbokhandlarföreningens 25-åriga tillvaro, under redaktion av Hånell
ID Nr: 204995, SEK 200.

Johansson, J. Viktor: En gammal antikvariatkund ser tillbaka. Albin Michel, Bokvännerna, 1961. 61s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Bokvännens miniatyrserie Nr 14
ID Nr: 204987, SEK 70.

Koch, Guenther: Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion - Fälschungen - Preise und was sie lehren. Mit Anführung wichtiger Literatur über Kunstgewerbe, Malerei, Graphische Künste, Bildnerei, Münz- und Medaillenkunde, Bücher und Handschriften alter und neuer Zeit. Ein Buch für Kunst- und Bücherfreunde, Sammler und Händler von Guenther Koch. Mit 34 Kunstbeilagen und 4 Abbildungen im Text. Paul Neff Verlag (Max Schreiber), Esslingen a. N., 1915. XIX+536 pp. Pergamentryggband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 107113, SEK 500.

Lidman, Tomas: Svenska antikvariat - nio uppsatser. Sällsakpet Bokvännerna, 1986. 137s. Klotband. Nyskick.
Texter också av Johan Flodmark, Bengt Rur, Erik A. Ohlson, Gustaf Otto Adelborg, Åke Runnquist, Carl Olov Sommar
ID Nr: 8754, SEK 95.

Lundahl, Carl: Pro Novitate. Festskrift utgifven af Svenska bokhandels-medhjälpare-föreningen, till minne af dess 10-åriga tillvaro. Stockholm, 1898. 220s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Redigerad af Lundahl. Innehåll bl a "Föreningar inom bokhandeln. Litet statistik", "Drottning Christina och le Grand Cyrus. Ett kapitel ur en afhandling om Drottning Christina och den pretiösa societeten", "Några ord om Orientaliska bokband", "Några anteckningar om den svenska bokhandeln i vårt århundrade", "Nyisländska epigram", "Ett slagsmål på Stortorget. Stockholmsbild från 1730-talet", "Släkten Elzevier. Boktryckare och bokhandlare i Holland samt några af dess föregångare", "Carl Erik Deleen. Spridda drag ur en märklig mans lefnad"
ID Nr: 204968, SEK 100.

Lundahl, Carl: Pro Novitate. Festskrift utgifven af Svenska bokhandels-medhjälpare-föreningen, till minne af dess 10-åriga tillvaro. Stockholm, 1898. 220s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Färgat snitt.
Redigerad af Lundahl. Innehåll bl a "Föreningar inom bokhandeln. Litet statistik", "Drottning Christina och le Grand Cyrus. Ett kapitel ur en afhandling om Drottning Christina och den pretiösa societeten", "Några ord om Orientaliska bokband", "Några anteckningar om den svenska bokhandeln i vårt århundrade", "Nyisländska epigram", "Ett slagsmål på Stortorget. Stockholmsbild från 1730-talet", "Släkten Elzevier. Boktryckare och bokhandlare i Holland samt några af dess föregångare", "Carl Erik Deleen. Spridda drag ur en märklig mans lefnad"
ID Nr: 204989, SEK 400.

Martensen, Johan C: Att sälja tekniska böcker. Anteckningar från Lindståhls bokhandel 1947-1961. ESSELTE, 1984. 45s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205246, SEK 70.

Martensen, Johan C: Från Bologna till Stockholm. Strövtåg i universitetsbokhandlarens värld. Nordiska Bokhandelns Förlag i distr, 1989. 157s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Med anteckningar om Universitetsbokhandeln Almqvist & Wiksell. Innehåller bl a "Handskriftstiden", "Boktryckstiden", "Sverige", "Danmark"
ID Nr: 204969, SEK 150.

McLean, Ruari: Joseph Cundall A Victorian Publisher. Private Libraries Associaton, 1976. 96p. Clothbinding with dustwrapper. A very fine copy. Illustrated.
ID Nr: 300410, SEK 400.

Mennander, Carl Fridric: Tal Om Bok-Handelen i Sverige, Hållit för Kongl. Vetenskaps Academien Vid Praesidii afläggande, Den 8 Maji, 1756. Almqvist & Wiksell, 1968. 29s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204975, SEK 70.

Néret, Jean-Alexis: Histoire Illustrée de la Librairie. Lamarre, 1953. 396p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 205053, SEK 120.

Norelius, Ch: Sveriges äldsta ännu existerande bokhandel. Wald. Zachrissons boktryckeri AB, 1919. 20s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
A.-B. Ph. Lindstedts universitetsbokhandel i Lund
ID Nr: 204996, SEK 100.

Prouté / Ezratty, Guy / Jacqueline: ANTARÈS. Bronze et Lithographies de Daumier. Catalouge No 3 "Special Daumier" 1968. Paris, 1968. 28p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition. Numbered exemplaire 1464/2000
ID Nr: 105798, SEK 120.

Prouté / Ezratty, Guy / Jacqueline: ANTARÈS. Dessins Anciens et Modernes Estampes Du XVe au XXe Siecle. Catalogue No 2 "Caracci" 1967. Paris, 1967. 64p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition. Numbered exemplaire 572/2000
ID Nr: 105797, SEK 120.

Prouté / Ezratty, Guy / Jacqueline: ANTARÈS. Dessins Anciens et Modernes Estampes Du XVe au XXe Siecle. Catalogue No 4 "Crispin de Passe" 1969. Paris, 1969. 44p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition. Numbered exemplaire 1109/2000
ID Nr: 105799, SEK 120.

Prouté / Ezratty, Guy / Jacqueline: ANTARÈS. Estampes du XVI au XXe Siecle. Catalouge No 5 1970 "Gabriel de Saint-Aubin". Paris, 1970. 40p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 105800, SEK 120.

Quiding, Anders: "Förlåt, jag blott citerar..." Korn ur svensk bokhandelspress under trettio år. Rabén & Sjögren, 1961-1962. 56s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204973, SEK 60.

Quiding, Anders: Samtal med bokhandlaren i tvärgatan. Wikander &Sjöstedt Tryckeri AB, 1956. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Särtryck ur Svensk bokhandel Nr 22 1956. Om Davids Thomsen, bokhandlare hos Almquist & Wiksell, Gamla Brogatan i Klarakvarteren, Stockholmg
ID Nr: 204982, SEK 50.

Schroers, Paul: Das Antiquariat. Heinrich F.S. Bachmair, 1949. 133p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
Bertold Hack
ID Nr: 204974, SEK 75.

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: Fritzes 1837-1937. Fritzes, 1938. 116s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 205055, SEK 100.

Swederus, M.B: Boklådorna i Uppsala 1616-1907. Ett bidrag till den svenska bokhandelns historia. Uppsala - Lundequistska bokhandeln, 1907. 109s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204970, SEK 90.

Swinnerton, Frank: The Bookman´s London. Allan Wingate, London, 1951. 161p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 105795, SEK 90.

Swinnerton, Frank: The Bookman´s London. Allan Wingate, London, 1951. 161p. Clothbinding. Illustrated. Jacket withbound inside
ID Nr: 107655, SEK 70.

Vervliet, Hendrik D.L.: LIBER LIBRORUM. 5000 Jahre Buchkunst. Weber Verlag Genf, 1973. 545p. Clothbinding with dustwrapper and slip-case. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 107018, SEK 900.

Widén, Torsten: A-bokhandeln och bokdistributionen. Svensk boktjänst, 1961. 60s. Häftad. Gott skick.
Småskrifter för bokhandeln 7
ID Nr: 204980, SEK 50.

Wirtén, Hemmungs, Eva: Bokhandelns bok. Om BMF och arbetet i bokhandeln under 100 år. Norstedts förlag, 1988. 151s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
"Bokhandelns bok markerar Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningens 100-årsjubileum. Men boken är inte bara en förenings historia, den är också en berättelse om en yrkeskår i förändring och en dokumentation i text och bild om ett stycke bortglömd kulturhistoria: bokhandelns. Ett rikt bildmaterial binder ihop nyskriven text med äldre texter. Vi får läsa om kända författares bokhandelserfarenheter och i intervjuer ta del av vad dagens bokhandelsmedhjälpare tycker om sitt yrke och sin framtid. Anekdoter blandas med fakta på ett lättsamt och spännande sätt."
ID Nr: 204981, SEK 90.