Se alla Rubriker

Finland. Esselte, Stockholm, 1960. 36s. Klammerhäftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
"Finland 2000 år"
ID Nr: 107646, SEK 60.

Resehandboken Danmark - det er dejligt!. Danmarks Turistråd, 1977. 96s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 213261, SEK 30.

Stor-Oslo. Billeder og tekst. Blix Forlag, 1938?. 127s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 10216, SEK 150.

Ahlmann, Hans W:son: Norge. Natur och näringsliv. Kooperativa förbundets bokförlag, 1943. Halvklotband. Understrykningar i texten.
ID Nr: 2005, SEK 75.

Albertsen, Leif Ludwig: Schillerklubben. Aarhus Universitet, 1978. 52s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Baggeseniana IX
ID Nr: 207098, SEK 130.

Barthel, Sven: ATLANT, med en återkomst. Albert Bonniers förlag, 1963. 294s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215564, SEK 150.

Brandt, Willy: NORGE ockuperat och fritt. Kooperativa Förbundets Bokförlag, Stockholm, 1943. 352s. Häftad. Ouppsprättad.
Medförfattare är Torlolf Elster, Knut Getz Wold, Philip Houm, Otto Chr. Malterud, Christian Munthe och John Sanness.
ID Nr: 215567, SEK 170.

Bring, Samuel E.: Norstedts världshistoria. Sjunde delen. De geografiska upptäckterna och Reformationen (1500-1560). Norstedt och söners förlag, 1930. 656s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 14013, SEK 90.

Bure, Kristjan: LIMFJORDEN. Turistforeningen for Danmark Årbog 1958. A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkjöbing, 1958. 128s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 215583, SEK 60.

Bure, Kristjan: SYDFYN OG ÖERNE. Turistforeningen for Danmark aarbog 1949. Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri, Köbenhavn, 1949. 156s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215584, SEK 60.

Christensen, Aksel E.: DANMARK, NORDEN OG ÖSTERSÖEN. Udvalgde Afhandlingar. Den Danske Historiske Forening, Köbenhavn, 1976. 282s. Pappband. Gott skick.
Udgivet på halvfjerdsårsdagen den 11. September 1976 af Det historiske Institut ved Köbenhavns Universitet.
ID Nr: 215563, SEK 100.

Danstrup, John: DANMARKS HISTORIA FRÅN ÄLDSTA TID TILL VÅRA DAGAR, I - II. DE NORDISKA FOLKEN GENOM TIDERNA. Allhems Förlag, 1946. 358+389 sidor. 2 vol. Rikligt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband i gott skick.
ID Nr: 215603, SEK 250.

Dhejne, Hans: Brev från Danmark. Allhems Förlag, 1961. 138s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad av författaren.
ID Nr: 215573, SEK 120.

Ehrnrooth, Magnus: CASIMIR EHRNROOTH, Trogen tvenne tsarer och en furste ALEXANDER. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1965. 449s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 215183, SEK 160.

Elgqvist, Eric: Vad svioniska ortnamn vittnar om grundandet av det danska väldet. Särtryck ur ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI. Band 74. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1959. Sidorna 161-217. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215580, SEK 120.

Frenckell, Ester-Margaret von: Offentliga nöjen och privata i Helsinfors 1812-1827 med en historisk översikt. Helsingfors, 1943. 545+51. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ex Libris: Veli Verkko
Akademisk avhandling
ID Nr: 19799, SEK 375.

Hohenthal, Harald: Med pansarförstörare i vinterkriget. Söderström & Co, 1955. 146s. Häftad. Gott skick. Stämpel på smutstitelbladet
ID Nr: 107983, SEK 120.

Holmberg, Einar: När livet log: Barndoms- och ungdomsminnen från det Åbo som var. Söderströms, 1954. 234s. Häftat originalband. Gott skick. Något gulnad.
ID Nr: 12418, SEK 140.

Jærn, Albin: Så kom befriarna. Utdrag ur min dagbok 1940-1945. Mannerheim & Mannerheim, Ekko Forlag, Oslo, 1945. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105238, SEK 120.

Karsten, T. E.: SVENSK BYGD I ÖSTERBOTTEN NU OCH FORDOM, I. EN NAMNUNDERSÖKNING. NATURNAMN. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, CLV. Tidnings- och Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri, Helsingfors, 1921. 12+690 sidor. 1 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Endast del 1 av 2. Andra delen utkom 1923.
ID Nr: 215601, SEK 230.

Klinge, Matti: Blick på Finlands historia. Förlagsaktiebolaget Otava, helsingfors, 1977. 117s. Häftad.
ID Nr: 215586, SEK 60.

Kraft, Salomon: Nordnorge i de förenade konungarikenas handelstarktater med Ryssland. Almqvist & Wiksell, 1954. 112s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Del 88.
ID Nr: 105326, SEK 85.

Krantz, Claes: Att resa i DANMARK. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand, 1951. 233s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215582, SEK 60.

Kuortti, Aatami: PRÄST, TVÅNGSARBETARE, FLYKTING. En Ingermanländsk prästs upplevelser i Sovjet-unionen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1935. 244s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 102993, SEK 120.

Landgren, Lars-Folke: FÖR FRIHET OCH FRAMÅTSKRIDANDE. HELSINGFORS DAGBLADS ETABLERINGSSKEDE 1861-1864. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1995. 273s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 215611, SEK 150.

Larsen, Terje: NORSK STADNAMNBIBLIOGRAFI. Reprocentralen, Universitetet i Oslo, 1981. 179s. Häftad.
Universitetet i Oslao. Institutt for Namnegranskning.
ID Nr: 215596, SEK 70.

Lindström, Heimer: RELIGION OCH POLITIK. Studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 1900-talets början. Acta Academiae Aboensis, Ser. A. Humaniora. Humanistiska Vetenskaper. Socialvetenskaper och Juridik. Teologi. Vol. 45 nr 2. Åbo Akademi, Åbo, 1973. 224s. Häftad.
ID Nr: 215589, SEK 160.

Linvald, Axel: KONG CHRISTIAN VIII. DEN UNGE PRINS 1786 - 1813. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1943. 275s. Skinnryggsband. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Upphöjda bind.
ID Nr: 215609, SEK 150.

Lundegård, Axel: DROTTNING MARGARETA. Valdemar Danekonungs dotter. Nordiska Förlaget, Stockholm, 1912. 384s. Klotband. Gott skick.
Nordiska Förlagets Standardserie, volym nr 1.
ID Nr: 215579, SEK 90.

Mechelin, L. ( Utg ): FINLAND I 19 de SEKLET. FRAMSTÄLDT I ORD OCH BILD AF FINSKA SKRIFTSTÄLLARE OCH KONSTNÄRER. Hugo gebers Förlag, Stockholm, 1893. 362s. Klotband. Rikligt illustrerad. Marmorerat snitt. Bandet något nött. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten.
ID Nr: 210915, SEK 300.

Möller / Borg, Ingegerd / Inga: Dagboksbilder från Island. LTs förlag, 1977. 111s. Pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215578, SEK 110.

Nilsson, Sven: Skandinaviska Nordens Ur-Invånare ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets historia ll. Bronsåldern. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1872. 207s. Halvfranskt band. Gott skick. Illustrerad. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 103285, SEK 375.

Nissen, Henrik S. ( Red ): Ur NORDENS HISTORIA. 1397 - 1997. 10 teman. Utbildningsradion, 1997. 304s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208585, SEK 150.

Näsström, Gustaf: Vandring i Danmark. Med teckningar av Ebbe Sadolin. Selskabet Bogvennerne, 1956. 233s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215565, SEK 150.

Ording / Östvedt / Hölaas, Jörgen Fredrik / Einar / Odd: NORGES HISTORIA FRÅN ÄLDSTA TID TILL VÅRA DAGAR. DE NORDISKA FOLKEN GENOM TIDERNA. Allhems Förlag, 1949. 450s. Rikligt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband i gott skick.
ID Nr: 215602, SEK 250.

Pihlman / Kostet, Aki / Juhani: Åbo (fi. Turku) Medeltidsstaden 3. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Åbo Landskapsmuseum, 1986. 204s. Häftad. Lätt fuktskadad annars i gott skick. Illustrerad med kartor
Tryckt i 1000 exemplar
ID Nr: 106589, SEK 150.

Pontán / Brenner, Einar / Alf: PORKALABYGDEN OCH DESS MINNEN. Holger Schildts Förlag, Helsingfors, 1945. 341s. Klotband. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215591, SEK 190.

Pontán / Brenner, Einar / Alf: PORKALABYGDEN OCH DESS MINNEN. Holger Schildts Förlag, Helsingfors, 1945. 341s. Häftad. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215592, SEK 140.

Ruin, Olof: Spänningar Finland speglat i en familj. Alba, 1987. 211s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 101824, SEK 110.

Runeberg, Carl Michael: Finland under Orientaliska kriget. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1962. 365s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 215597, SEK 150.

Ruuth, J.W.: ÅBO STADS HISTORIA. XIII. Under medeltiden och 1500-talet. Bidrag till Åbo stads historia, utgifna på föranstaltande af Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum. Andra serien. Helsingfors Central-Tryckeri, 1923. 224+20 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Inlagan i gott skick, men lös från omslaget.
ID Nr: 103780, SEK 200.

Rydberg, Viktor: EN VANDRING I NORGE. Sällskapet Bokvännerna, 1953. 135s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 215581, SEK 90.

Rygh / Kjaer, O. / A.: NORSKE GAARDNAVNE. OPLYSNINGER SAMLEDE TIL BRUG VED MATRIKELENS REVISION. Efter offentelig foranstaltning udgivne med tilföiede forklaringer af O. Rygh. Tolvte bind. Nordre bergenhus Amt. Bearbeidt af A. Kjaer. I Kommission hos Cammermeyers Boghandel, Kristiania, 1919. 593s. Klotryggsband.
ID Nr: 215568, SEK 270.

Sadolin, Ebbe: TIVOLI. carit Andersens Forlag, (utan årtal). 170s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Illustrerad av författaren
ID Nr: 217575, SEK 90.

Sars, J. E.: NORGES POLITISKE HISTORIE 1815 - 1885. Bilag til " Verdens Gang.". Oscar Andersens Bogtrykkeri, Kristiania, 1904. 662s. Samtida klotband. Illustrerad. Något nött i kanterna. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
ID Nr: 215901, SEK 190.

Schybergson, Carl Magnus: KANSLERER VID KONGL. ÅBO AKADEMI 1646 - 1809. Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, Helsingfors, 1944. 72s. Klotband. Illustrerad.
Nummer 253 i en numrerad upplaga av 350 exemplar.
ID Nr: 210914, SEK 260.

Siilasvuo, Hj.: Striderna i Suomussalmi. Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1940. 203s. Häftad. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 215608, SEK 120.

Tanner, Väinö: FINLANDS VÄG 1939 - 1940. Minnen och dagboksanteckningar från vinterkrigets tider. Albert Bonniers förlag, 1950. 389s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 215998, SEK 250.

Therman, Tor: Finlands väg genom tiderna. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1947. 324s. Dekorerat helskinnband. Guldsnitt. Illustrerad.
" Denna bok är bunden i ett specialband för 125 numrerade exemplar. Detta exemplar har erhållit Nr 56 och är framställt för Adolf Palmquist."
ID Nr: 208584, SEK 300.

Tigerstedt, Örnulf: Ön i havet. Vandringar på Bornholm. Tomas Förlag AB, Strängnäs, 1955. 240s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215572, SEK 130.

Winther, Kris: Hur man roar sej i KÖPENHAMN. En informell guide över den danska huvudstaden. AB. Lindqvists Förlag, Stockholm, 1950. 164s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215574, SEK 90.

Zilliacus, Emil: Karelare och annat folk. Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1934. 161s. Häftad. Bandet något nött. Exlibris. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 103920, SEK 90.