Se alla Rubriker

: Finland. , Esselte, Stockholm, 1960. 36s. Klammerhäftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
"Finland 2000 år"
ID Nr: 107646, SEK 60.

: Resehandboken Danmark - det er dejligt!. , Danmarks Turistråd, 1977. 96s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 213261, SEK 30.

: Stor-Oslo. Billeder og tekst.. , Blix Forlag, 1938?. 127s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 10216, SEK 150.

Ahlmann, Hans W:son: Norge. Natur och näringsliv. , Kooperativa förbundets bokförlag, 1943. Halvklotband. Understrykningar i texten.
ID Nr: 2005, SEK 75.

Albertsen, Leif Ludwig: Schillerklubben. , Aarhus Universitet, 1978. 52s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Baggeseniana IX
ID Nr: 207098, SEK 130.

Barthel, Sven: ATLANT, med en återkomst.. Albert Bonniers förlag, , 1963. 294s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215564, SEK 150.

Brandt, Willy: NORGE ockuperat och fritt.. , Kooperativa Förbundets Bokförlag, Stockholm, 1943. 352s. Häftad. Ouppsprättad.
Medförfattare är Torlolf Elster, Knut Getz Wold, Philip Houm, Otto Chr. Malterud, Christian Munthe och John Sanness.
ID Nr: 215567, SEK 170.

Bring, Samuel E.: Norstedts världshistoria. Sjunde delen. De geografiska upptäckterna och Reformationen (1500-1560). Norstedt och söners förlag, , 1930. 656s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 14013, SEK 90.

Bure, Kristjan: LIMFJORDEN. Turistforeningen for Danmark Årbog 1958.. , A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkjöbing, 1958. 128s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 215583, SEK 60.

Bure, Kristjan: SYDFYN OG ÖERNE. Turistforeningen for Danmark aarbog 1949.. , Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri, Köbenhavn, 1949. 156s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215584, SEK 60.

Christensen, Aksel E.: DANMARK, NORDEN OG ÖSTERSÖEN. Udvalgde Afhandlingar.. , Den Danske Historiske Forening, Köbenhavn, 1976. 282s. Pappband. Gott skick.
Udgivet på halvfjerdsårsdagen den 11. September 1976 af Det historiske Institut ved Köbenhavns Universitet.
ID Nr: 215563, SEK 100.

Danstrup, John: DANMARKS HISTORIA FRÅN ÄLDSTA TID TILL VÅRA DAGAR, I - II. DE NORDISKA FOLKEN GENOM TIDERNA.. Allhems Förlag, , 1946. 358+389 sidor. 2 vol. Rikligt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband i gott skick.
ID Nr: 215603, SEK 250.

Dhejne, Hans: Brev från Danmark.. Allhems Förlag, , 1961. 138s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad av författaren.
ID Nr: 215573, SEK 120.

Ehrnrooth, Magnus: CASIMIR EHRNROOTH, Trogen tvenne tsarer och en furste ALEXANDER.. , Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1965. 449s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 215183, SEK 160.

Elgqvist, Eric: Vad svioniska ortnamn vittnar om grundandet av det danska väldet. Särtryck ur ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI. Band 74.. , Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1959. Sidorna 161-217. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215580, SEK 120.

Frenckell, Ester-Margaret von: Offentliga nöjen och privata i Helsinfors 1812-1827 med en historisk översikt. , Helsingfors, 1943. 545+51. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ex Libris: Veli Verkko
Akademisk avhandling
ID Nr: 19799, SEK 375.

Hohenthal, Harald: Med pansarförstörare i vinterkriget. Söderström & Co, , 1955. 146s. Häftad. Gott skick. Stämpel på smutstitelbladet
ID Nr: 107983, SEK 120.

Holmberg, Einar: När livet log: Barndoms- och ungdomsminnen från det Åbo som var.. , Söderströms, 1954. 234s. Häftat originalband. Gott skick. Något gulnad.
ID Nr: 12418, SEK 140.

Jærn, Albin: Så kom befriarna. Utdrag ur min dagbok 1940-1945. , Mannerheim & Mannerheim, Ekko Forlag, Oslo, 1945. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105238, SEK 120.

Karsten, T. E.: SVENSK BYGD I ÖSTERBOTTEN NU OCH FORDOM, I. EN NAMNUNDERSÖKNING. NATURNAMN. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, CLV.. , Tidnings- och Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri, Helsingfors, 1921. 12+690 sidor. 1 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Endast del 1 av 2. Andra delen utkom 1923.
ID Nr: 215601, SEK 230.

Klinge, Matti: Blick på Finlands historia.. , Förlagsaktiebolaget Otava, helsingfors, 1977. 117s. Häftad.
ID Nr: 215586, SEK 60.

Kraft, Salomon: Nordnorge i de förenade konungarikenas handelstarktater med Ryssland. Almqvist & Wiksell, , 1954. 112s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Del 88.
ID Nr: 105326, SEK 85.

Krantz, Claes: Att resa i DANMARK. Med teckningar av författaren.. Wahlström & Widstrand, , 1951. 233s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215582, SEK 60.

Kuortti, Aatami: PRÄST, TVÅNGSARBETARE, FLYKTING. En Ingermanländsk prästs upplevelser i Sovjet-unionen.. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, , 1935. 244s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 102993, SEK 120.

Landgren, Lars-Folke: FÖR FRIHET OCH FRAMÅTSKRIDANDE. HELSINGFORS DAGBLADS ETABLERINGSSKEDE 1861-1864.. , Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1995. 273s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 215611, SEK 150.

Larsen, Terje: NORSK STADNAMNBIBLIOGRAFI.. , Reprocentralen, Universitetet i Oslo, 1981. 179s. Häftad.
Universitetet i Oslao. Institutt for Namnegranskning.
ID Nr: 215596, SEK 70.

Lindström, Heimer: RELIGION OCH POLITIK. Studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 1900-talets början. Acta Academiae Aboensis, Ser. A. Humaniora. Humanistiska Vetenskaper. Socialvetenskaper och Juridik. Teologi. Vol. 45 nr 2.. , Åbo Akademi, Åbo, 1973. 224s. Häftad.
ID Nr: 215589, SEK 160.

Linvald, Axel: KONG CHRISTIAN VIII. DEN UNGE PRINS 1786 - 1813.. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, , 1943. 275s. Skinnryggsband. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Upphöjda bind.
ID Nr: 215609, SEK 150.

Lundegård, Axel: DROTTNING MARGARETA. Valdemar Danekonungs dotter.. , Nordiska Förlaget, Stockholm, 1912. 384s. Klotband. Gott skick.
Nordiska Förlagets Standardserie, volym nr 1.
ID Nr: 215579, SEK 90.

Mechelin, L. ( Utg ): FINLAND I 19 de SEKLET. FRAMSTÄLDT I ORD OCH BILD AF FINSKA SKRIFTSTÄLLARE OCH KONSTNÄRER.. , Hugo gebers Förlag, Stockholm, 1893. 362s. Klotband. Rikligt illustrerad. Marmorerat snitt. Bandet något nött. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten.
ID Nr: 210915, SEK 300.

Möller / Borg, Ingegerd / Inga: Dagboksbilder från Island.. LTs förlag, , 1977. 111s. Pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215578, SEK 110.

Nilsson, Sven: Skandinaviska Nordens Ur-Invånare ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets historia ll. Bronsåldern. , Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1872. 207s. Halvfranskt band. Gott skick. Illustrerad. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 103285, SEK 375.

Nissen, Henrik S. ( Red ): Ur NORDENS HISTORIA. 1397 - 1997. 10 teman.. , Utbildningsradion, 1997. 304s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208585, SEK 150.

Näsström, Gustaf: Vandring i Danmark. Med teckningar av Ebbe Sadolin.. , Selskabet Bogvennerne, 1956. 233s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215565, SEK 150.

Ording / Östvedt / Hölaas, Jörgen Fredrik / Einar / Odd: NORGES HISTORIA FRÅN ÄLDSTA TID TILL VÅRA DAGAR. DE NORDISKA FOLKEN GENOM TIDERNA.. Allhems Förlag, , 1949. 450s. Rikligt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband i gott skick.
ID Nr: 215602, SEK 250.

Pihlman / Kostet, Aki / Juhani: Åbo (fi. Turku) Medeltidsstaden 3. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering.. , Åbo Landskapsmuseum, 1986. 204s. Häftad. Lätt fuktskadad annars i gott skick. Illustrerad med kartor
Tryckt i 1000 exemplar
ID Nr: 106589, SEK 150.

Pontán / Brenner, Einar / Alf: PORKALABYGDEN OCH DESS MINNEN.. , Holger Schildts Förlag, Helsingfors, 1945. 341s. Klotband. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215591, SEK 190.

Pontán / Brenner, Einar / Alf: PORKALABYGDEN OCH DESS MINNEN.. , Holger Schildts Förlag, Helsingfors, 1945. 341s. Häftad. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215592, SEK 140.

Ruin, Olof: Spänningar Finland speglat i en familj. Alba, , 1987. 211s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 101824, SEK 110.

Runeberg, Carl Michael: Finland under Orientaliska kriget.. , Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1962. 365s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 215597, SEK 150.

Ruuth, J.W.: ÅBO STADS HISTORIA. XIII. Under medeltiden och 1500-talet. Bidrag till Åbo stads historia, utgifna på föranstaltande af Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum. Andra serien.. , Helsingfors Central-Tryckeri, 1923. 224+20 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Inlagan i gott skick, men lös från omslaget.
ID Nr: 103780, SEK 200.

Rydberg, Viktor: EN VANDRING I NORGE.. Sällskapet Bokvännerna, , 1953. 135s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 215581, SEK 90.

Rygh / Kjaer, O. / A.: NORSKE GAARDNAVNE. OPLYSNINGER SAMLEDE TIL BRUG VED MATRIKELENS REVISION. Efter offentelig foranstaltning udgivne med tilföiede forklaringer af O. Rygh. Tolvte bind. Nordre bergenhus Amt. Bearbeidt af A. Kjaer.. , I Kommission hos Cammermeyers Boghandel, Kristiania, 1919. 593s. Klotryggsband.
ID Nr: 215568, SEK 270.

Sadolin, Ebbe: TIVOLI. , carit Andersens Forlag, (utan årtal). 170s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Illustrerad av författaren
ID Nr: 217575, SEK 90.

Sars, J. E.: NORGES POLITISKE HISTORIE 1815 - 1885. Bilag til " Verdens Gang.". , Oscar Andersens Bogtrykkeri, Kristiania, 1904. 662s. Samtida klotband. Illustrerad. Något nött i kanterna. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
ID Nr: 215901, SEK 190.

Schybergson, Carl Magnus: KANSLERER VID KONGL. ÅBO AKADEMI 1646 - 1809.. , Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, Helsingfors, 1944. 72s. Klotband. Illustrerad.
Nummer 253 i en numrerad upplaga av 350 exemplar.
ID Nr: 210914, SEK 260.

Siilasvuo, Hj.: Striderna i Suomussalmi.. , Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1940. 203s. Häftad. Fotoillustrerad. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 215608, SEK 120.

Tanner, Väinö: FINLANDS VÄG 1939 - 1940. Minnen och dagboksanteckningar från vinterkrigets tider.. Albert Bonniers förlag, , 1950. 389s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 215998, SEK 250.

Therman, Tor: Finlands väg genom tiderna.. , Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1947. 324s. Dekorerat helskinnband. Guldsnitt. Illustrerad.
" Denna bok är bunden i ett specialband för 125 numrerade exemplar. Detta exemplar har erhållit Nr 56 och är framställt för Adolf Palmquist."
ID Nr: 208584, SEK 300.

Tigerstedt, Örnulf: Ön i havet. Vandringar på Bornholm.. , Tomas Förlag AB, Strängnäs, 1955. 240s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215572, SEK 130.

Winther, Kris: Hur man roar sej i KÖPENHAMN. En informell guide över den danska huvudstaden.. , AB. Lindqvists Förlag, Stockholm, 1950. 164s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215574, SEK 90.

Zilliacus, Emil: Karelare och annat folk. Holger Schildts förlagsaktiebolag, , 1934. 161s. Häftad. Bandet något nött. Exlibris. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 103920, SEK 90.