Se alla Rubriker

: BIBLIS Årsbok 1976. , Föreningen för Bokhantverk, 1976. 200s. Häftad. Nyskick. Illustrerad.
Innehåller bl.a Nina Weibull: "Liv Derkert och H.C. Andersen. En illustrationsstudie" och Sten G. Lindberg: "Biblioteket på Skokloster"
ID Nr: 300239, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok 1966. , Föreningen för bokhantverk, 1966. 122s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Sven Ljungberg: "Mina trägravyrer i böcker"; Sten G. Lindberg: "Konstnärernas bokband. Kring Herzogs band på Nationalmuseum 1930-1966"
ID Nr: 300235, SEK 90.

: Biblis Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1983. , , 1983. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Ouppsprättad.
En 500-årig tillbakablick över boktryckets uppkomst
ID Nr: 300418, SEK 100.

: BIBLIS Årsbok 1959/1960. , , 1960. Häftad. Ryggen lätt fläckad. Annars i gott skick.
Med utvikbar plansch: "Specimen Character V M SEV..."
ID Nr: 300427, SEK 100.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1969. , , 1969. Häftad. Gott skick.
Bl.a. Tore Wretman om sitt eget gastronomiska bibliotek
ID Nr: 300416, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok 1962. , Föreningen för Bokhantverk, 1962. 104s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a Torsten Schonberg: "Om illustreringen av Strindbergs sagor" och Sten G. Lindberg: "Kunnig och kräsen - Om vårt sjuttonhundratals störste bibliofil Car Gustaf Tessin"
ID Nr: 300240, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1958. , , 1958. 178s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
Med utvikbar plansch: "A specimen of Printing-Types, By Isaac Moore and Co. Letter-Founders, London 1768"
ID Nr: 300415, SEK 120.

: BIBLIS Årsbok 1967. , Föreningen för Bokhantverk, (utan årtal). 146s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a Georg Svensson: "Aubrey Beardsley" och Ragnar von Holten: "Max Walter Svanbergs Illuminationer"
ID Nr: 300237, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok 1963-1964. , Föreningen för bokhantverk, 1964. 265s. Häftad. Fint exemplar.
Tema: Jugend i svensk bokkonst
ID Nr: 300233, SEK 95.

: BIBLIS Årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk 1974. , , 1974. 241s. Häftad. Nyskick. Illustrerad. Innehåller bl.a. Björn Dal: "Sveriges zoologiska litteratur"; Margit Hoffman: "Fem hebreiska inkunabler i Kungliga biblioteket" och Sten G. Lindberg: "Herbert Lindgren, bokens konstnär"
ID Nr: 300231, SEK 100.

: BIBLIS Årsbok 1979. , Föreningen för Bokhantverk, 1979. 205s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Axel Elvin: "Kring Bertil Lybecks Decameron" ochNils Berman: "Otto G. Carlsund och Bokvärlden - kring en bibliofil kuriositet"
ID Nr: 300234, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1971. , , 1971. 162s. Häftad. Gott skick.
Bl.a. Sture Åkerström om Gust. Hedbergs hovbokbinderi i Kungliga biblioteket och Torsten Svedfelt om Karlfeldts dikt i Engströms bild
ID Nr: 300420, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk 1980. , , 1980. 221s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a. Baynes-Cope: "Förvaring av böcker och dokument" och Kjellin: "Lars von Engeströms engelska småtryck"
ID Nr: 300226, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1973. , , 1973. 185s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Bl.a. Axel Elvin om Werenskiolds bokillustrationer och Åke Andersson om auktionerna på Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund
ID Nr: 300419, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1957. , , 1957. 98s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
Inkluderar tre korta prosastycken av Pär Lagerkvist som aldrig kom med i den ursprungliga bokpubliceringen av Onda sagor, jämte en bibliografisk notis
ID Nr: 300417, SEK 120.

: BIBLIS Årsbok 1975. , Föreningen för bokhantverk, 1975. 260s. Häftad. Nyskick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad. Redaktör Björn Dal
Innehåller bl.a. Sten G. Lindberg: "Victor von Stedingks bokbandssamling och modern bokbandsforskning" samt "Bokbandslitteratur", även Ulla Ehrensvärd: "Atlas factice, eller En kartbok avslöjad"
ID Nr: 300236, SEK 90.

: BIBLIS Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande. Nr 1/1998. , , (utan årtal). 61s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Bilagt finns bl.a. föreningen Biblis stadgar
Tema "Stockholmiana". Bl.a. Om Moderna Museets kataloger 1956-73
ID Nr: 300421, SEK 75.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1961. Folket i Bilds Förlag, , (utan årtal). Häftad. Gott skick.
Tillägnad Kungliga biblioteket med anledning av dess 300-årsjubileum. Innehåll framförallt om Kungliga Biblioteket och Grolier. Med utvikbar planch över Grolier-bandens teknik
ID Nr: 300414, SEK 100.

: BIBLIS Årsbok 1981. , Föreningen för Bokhantverk, (utan årtal). 141s. Häftad. Nyskick. Ouppsprättad.
Innehåller bl.a. Karl-Erik Forsberg: "Bokstaven i mitt liv" och Sten G. Lindberg: "Några ord om svenska boksamlare". Redaktör Sture Åkerström
ID Nr: 300238, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk. , , 1957-1994. 31 vol. Häftad. Årgångar 1957-1989; 1992-1994. 31 volymer + bilaga av Sten G. Lindberg. Gott skick, år 1965 dock skadad i kanten
BIBLIS utkom som årsbok mellan 1957 och 1996, varefter den övergick till att bli en tidskrift. Denna svit är en nästan komplett uppsättning av BIBLIS i dess utförande som årsbok, endast tre volymer saknas för att omfatta allt som utkom: 1990, 1991 samt dubbelnumret 1995-96
ID Nr: 300468, SEK 1300.

: BIBLIS 1968. , Föreningen för bokhantverk, 1968. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget något gulnat. Liten fläck på omslaget
Innehåller bland annat Georg Svensson: "Maillol som bokillustratör"; Ulla Ehrensvärd "Leufsta Bruks fideikommissbibliotek och Olaus Rudbeck d.ä:s och d.y.:s blomster- och fågelplanscher"; George Kish: "Adolf Erik Nordenskiöld - historian of science and bibliophile"
ID Nr: 300218, SEK 90.

: BIBLIS 1972. , Föreningen för bokhantverk, (utan årtal). 124s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a Sten G. Lindberg: "Gustav III:s italienska och franska presentband" och Ingrid Bergom-Larsson: "Kring en gyllene bok: Tessins Faunillane i 'Vernis de Martin'
ID Nr: 300229, SEK 90.

: Biblis 1977-78 Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk. , , 1978. 223s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
Innehåller bland annat Bengt Olof Landin: "Om handkolorerade svenska insektböcker"; J.S. Edgren: "Illustrated Early Japanese Fiction in the Nordenskiöld Collection" mm
ID Nr: 300219, SEK 90.

: Biblis 1982. , Föreningen för bokhantverk, 1982. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Ulla Ehrensvärd: "Färg på gamla kartor" och Jan Rosvall: "Vad är läsbarhet?"
ID Nr: 300228, SEK 90.

: BIBLIS Årsbok 1984. , Föreningen för bokhantverk, 1984. 172s. Häftad. Nyskick. Ouppsprättad. En plansch med typsnittet Berling medföljer, inför dess introduktion på marknaden
Innehåller bl.a. Stig J. Hedén: "Från grottmålningar till electronic painting"; Sten G. Lindberg: "Från bly till ljus"; Carl Fredrik Hultenheim: "Principia Antiqua"
ID Nr: 300232, SEK 100.

: Förr och Nu. Illustrerad läsning för hemmet 1878. Nionde Bandet. , Central-Tryckeriet, Stockholm, 1878. 360s. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Förgylld titeltext på främre pärmen och på ryggen
ID Nr: 217473, SEK 200.

: Litografiskt Allehanda. Tredje Årgången, med 48 planscher. , Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1863. 96+48 sidor. Skinnryggsband. Guldornerad. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar inuti boken. Annars i gott skick.
ID Nr: 106518, SEK 350.

: Litografiskt Allehanda. Album för svensk konst. Fjerde Årgången. , Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1864. 94 sidor+ planscher. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Enstaka fläckar inuti boken. Något nött i kanterna. Annars i gott skick
ID Nr: 106520, SEK 350.

: Litografiskt Allehanda. Album för svensk konst. Femte Årgången. , Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1865. 94 sidor + planscher. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Enstaka fläckar inuti boken. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar på främre pärmen
ID Nr: 106519, SEK 300.

: Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 5. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1926. 64p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106902, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 6. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1926. page 65-128. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106903, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 8. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1926. page 193-255 + Table des Matieres. Wrappered. Front cover + titlepage loose from binding, else fine
ID Nr: 106901, SEK 120.

: Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 10 Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 65-128. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106898, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 11. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 129-192. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106900, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 12. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 193-249 + Table des Matieres de 1927. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106899, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 17. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1929. 64p. Wrappered. Includes publishers booklist
ID Nr: 217594, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 18. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1929. pages 65-126. Wrappered. Good condition. Includes publishers book list
ID Nr: 217595, SEK 200.

: Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 19-20 Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. , Au Sans Pareil, Paris, 1929. pages 129-238. Wrappered. Cover lightly stained. Spine/backstrip loose. Else fine. Including publishers book list
ID Nr: 217596, SEK 200.

Collijn, Isak: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen. Årgång 1, nr 1-4, 1914. Almqvist & Wiksell, , 1914. 403s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Exlibris. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna. Samtliga häftesomslag medbundna
ID Nr: 107457, SEK 250.

Collijn, Isak: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen. Årgång 2, nr 1-4, 1915. Almqvist & Wiksell, , 1915. 403s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Exlibris. Gott skick. Samtliga häftesomslag medbundna separat
ID Nr: 107458, SEK 250.

Cour, Tage La: Philobiblon Nordisk tidsskrift for bibliofili - exlibris og bogkunst. , N. C. Roms forlag, Köbenhavn, (utan årtal). 24 vol. Häftad. Fint exemplar. Komplett följd. Nr 1/1945 - nr 6/1950, totalt 24 häften.Nedre främre hörnet skadat på första häftet, i övrigt gott skick. Inklusive ett signerat originalträsnitt av Alex Secher (i nr 1/1949), vilket är varit lätt vikt men i övrigt gott skick förutom några mindre fläckar utanför bildytan. Inkluderar även bilagan "Tryllehaven" - digt af Otto Gelsted, traesnit af Carin Naae".
ID Nr: 300008, SEK 1900.

Cour, Tage La: Philobiblon Nordisk tidskrift for bibliofili - exlibris og bogkunst. , N. C. Roms forlag, Köbenhavn, (utan årtal). 1 vol. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Gott skick. Årgångar 1945-1949, det vill säga samtliga nummer från Det Berlingske Bogtrykkeri innan Grafisk Cirkel övertog utgivningen. Totalt 18 sammanbundna häften.
ID Nr: 300010, SEK 950.