Se alla Rubriker

BIBLIS Årsbok 1976. Föreningen för Bokhantverk, 1976. 200s. Häftad. Nyskick. Illustrerad.
Innehåller bl.a Nina Weibull: "Liv Derkert och H.C. Andersen. En illustrationsstudie" och Sten G. Lindberg: "Biblioteket på Skokloster"
ID Nr: 300239, SEK 90.

BIBLIS Årsbok 1966. Föreningen för bokhantverk, 1966. 122s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Sven Ljungberg: "Mina trägravyrer i böcker"; Sten G. Lindberg: "Konstnärernas bokband. Kring Herzogs band på Nationalmuseum 1930-1966"
ID Nr: 300235, SEK 90.

Biblis Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1983. 1983. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Ouppsprättad.
En 500-årig tillbakablick över boktryckets uppkomst
ID Nr: 300418, SEK 100.

BIBLIS Årsbok 1959/1960. 1960. Häftad. Ryggen lätt fläckad. Annars i gott skick.
Med utvikbar plansch: "Specimen Character V M SEV..."
ID Nr: 300427, SEK 100.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1969. 1969. Häftad. Gott skick.
Bl.a. Tore Wretman om sitt eget gastronomiska bibliotek
ID Nr: 300416, SEK 90.

BIBLIS Årsbok 1962. Föreningen för Bokhantverk, 1962. 104s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a Torsten Schonberg: "Om illustreringen av Strindbergs sagor" och Sten G. Lindberg: "Kunnig och kräsen - Om vårt sjuttonhundratals störste bibliofil Car Gustaf Tessin"
ID Nr: 300240, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1958. 1958. 178s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
Med utvikbar plansch: "A specimen of Printing-Types, By Isaac Moore and Co. Letter-Founders, London 1768"
ID Nr: 300415, SEK 120.

BIBLIS Årsbok 1967. Föreningen för Bokhantverk, (utan årtal). 146s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a Georg Svensson: "Aubrey Beardsley" och Ragnar von Holten: "Max Walter Svanbergs Illuminationer"
ID Nr: 300237, SEK 90.

BIBLIS Årsbok 1963-1964. Föreningen för bokhantverk, 1964. 265s. Häftad. Fint exemplar.
Tema: Jugend i svensk bokkonst
ID Nr: 300233, SEK 95.

BIBLIS Årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk 1974. 1974. 241s. Häftad. Nyskick. Illustrerad. Innehåller bl.a. Björn Dal: "Sveriges zoologiska litteratur"; Margit Hoffman: "Fem hebreiska inkunabler i Kungliga biblioteket" och Sten G. Lindberg: "Herbert Lindgren, bokens konstnär"
ID Nr: 300231, SEK 100.

BIBLIS Årsbok 1979. Föreningen för Bokhantverk, 1979. 205s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Axel Elvin: "Kring Bertil Lybecks Decameron" ochNils Berman: "Otto G. Carlsund och Bokvärlden - kring en bibliofil kuriositet"
ID Nr: 300234, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1971. 1971. 162s. Häftad. Gott skick.
Bl.a. Sture Åkerström om Gust. Hedbergs hovbokbinderi i Kungliga biblioteket och Torsten Svedfelt om Karlfeldts dikt i Engströms bild
ID Nr: 300420, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk 1980. 1980. 221s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a. Baynes-Cope: "Förvaring av böcker och dokument" och Kjellin: "Lars von Engeströms engelska småtryck"
ID Nr: 300226, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1973. 1973. 185s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Bl.a. Axel Elvin om Werenskiolds bokillustrationer och Åke Andersson om auktionerna på Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund
ID Nr: 300419, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1957. 1957. 98s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
Inkluderar tre korta prosastycken av Pär Lagerkvist som aldrig kom med i den ursprungliga bokpubliceringen av Onda sagor, jämte en bibliografisk notis
ID Nr: 300417, SEK 120.

BIBLIS Årsbok 1975. Föreningen för bokhantverk, 1975. 260s. Häftad. Nyskick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad. Redaktör Björn Dal
Innehåller bl.a. Sten G. Lindberg: "Victor von Stedingks bokbandssamling och modern bokbandsforskning" samt "Bokbandslitteratur", även Ulla Ehrensvärd: "Atlas factice, eller En kartbok avslöjad"
ID Nr: 300236, SEK 90.

BIBLIS Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande. Nr 1/1998. (utan årtal). 61s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Bilagt finns bl.a. föreningen Biblis stadgar
Tema "Stockholmiana". Bl.a. Om Moderna Museets kataloger 1956-73
ID Nr: 300421, SEK 75.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk 1961. Folket i Bilds Förlag, (utan årtal). Häftad. Gott skick.
Tillägnad Kungliga biblioteket med anledning av dess 300-årsjubileum. Innehåll framförallt om Kungliga Biblioteket och Grolier. Med utvikbar planch över Grolier-bandens teknik
ID Nr: 300414, SEK 100.

BIBLIS Årsbok 1981. Föreningen för Bokhantverk, (utan årtal). 141s. Häftad. Nyskick. Ouppsprättad.
Innehåller bl.a. Karl-Erik Forsberg: "Bokstaven i mitt liv" och Sten G. Lindberg: "Några ord om svenska boksamlare". Redaktör Sture Åkerström
ID Nr: 300238, SEK 90.

BIBLIS Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk. 1957-1994. 31 vol. Häftad. Årgångar 1957-1989; 1992-1994. 31 volymer + bilaga av Sten G. Lindberg. Gott skick, år 1965 dock skadad i kanten
BIBLIS utkom som årsbok mellan 1957 och 1996, varefter den övergick till att bli en tidskrift. Denna svit är en nästan komplett uppsättning av BIBLIS i dess utförande som årsbok, endast tre volymer saknas för att omfatta allt som utkom: 1990, 1991 samt dubbelnumret 1995-96
ID Nr: 300468, SEK 1300.

BIBLIS 1968. Föreningen för bokhantverk, 1968. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget något gulnat. Liten fläck på omslaget
Innehåller bland annat Georg Svensson: "Maillol som bokillustratör"; Ulla Ehrensvärd "Leufsta Bruks fideikommissbibliotek och Olaus Rudbeck d.ä:s och d.y.:s blomster- och fågelplanscher"; George Kish: "Adolf Erik Nordenskiöld - historian of science and bibliophile"
ID Nr: 300218, SEK 90.

BIBLIS 1972. Föreningen för bokhantverk, (utan årtal). 124s. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller bl.a Sten G. Lindberg: "Gustav III:s italienska och franska presentband" och Ingrid Bergom-Larsson: "Kring en gyllene bok: Tessins Faunillane i 'Vernis de Martin'
ID Nr: 300229, SEK 90.

Biblis 1977-78 Årsbok utgiven av föreningen för bokhantverk. 1978. 223s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
Innehåller bland annat Bengt Olof Landin: "Om handkolorerade svenska insektböcker"; J.S. Edgren: "Illustrated Early Japanese Fiction in the Nordenskiöld Collection" mm
ID Nr: 300219, SEK 90.

Biblis 1982. Föreningen för bokhantverk, 1982. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Ulla Ehrensvärd: "Färg på gamla kartor" och Jan Rosvall: "Vad är läsbarhet?"
ID Nr: 300228, SEK 90.

BIBLIS Årsbok 1984. Föreningen för bokhantverk, 1984. 172s. Häftad. Nyskick. Ouppsprättad. En plansch med typsnittet Berling medföljer, inför dess introduktion på marknaden
Innehåller bl.a. Stig J. Hedén: "Från grottmålningar till electronic painting"; Sten G. Lindberg: "Från bly till ljus"; Carl Fredrik Hultenheim: "Principia Antiqua"
ID Nr: 300232, SEK 100.

Förr och Nu. Illustrerad läsning för hemmet 1878. Nionde Bandet. Central-Tryckeriet, Stockholm, 1878. 360s. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Förgylld titeltext på främre pärmen och på ryggen
ID Nr: 217473, SEK 200.

Litografiskt Allehanda. Tredje Årgången, med 48 planscher. Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1863. 96+48 sidor. Skinnryggsband. Guldornerad. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar inuti boken. Annars i gott skick.
ID Nr: 106518, SEK 350.

Litografiskt Allehanda. Album för svensk konst. Fjerde Årgången. Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1864. 94 sidor+ planscher. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Enstaka fläckar inuti boken. Något nött i kanterna. Annars i gott skick
ID Nr: 106520, SEK 350.

Litografiskt Allehanda. Album för svensk konst. Femte Årgången. Sigfrid Flodins Förlag, Stockholm, 1865. 94 sidor + planscher. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Enstaka fläckar inuti boken. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar på främre pärmen
ID Nr: 106519, SEK 300.

Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 5. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1926. 64p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106902, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 6. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1926. page 65-128. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106903, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1926 Nr 8. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1926. page 193-255 + Table des Matieres. Wrappered. Front cover + titlepage loose from binding, else fine
ID Nr: 106901, SEK 120.

Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 10 Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 65-128. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106898, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 11. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 129-192. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106900, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1927 Nr 12. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1927. page 193-249 + Table des Matieres de 1927. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 106899, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 17. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1929. 64p. Wrappered. Includes publishers booklist
ID Nr: 217594, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 18. Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1929. pages 65-126. Wrappered. Good condition. Includes publishers book list
ID Nr: 217595, SEK 200.

Plaisir de Bibliophile, 1929 Nr 19-20 Gazette Trimestrielle des Amateurs de Livres Modernes. Au Sans Pareil, Paris, 1929. pages 129-238. Wrappered. Cover lightly stained. Spine/backstrip loose. Else fine. Including publishers book list
ID Nr: 217596, SEK 200.

Collijn, Isak: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen. Årgång 1, nr 1-4, 1914. Almqvist & Wiksell, 1914. 403s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Exlibris. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna. Samtliga häftesomslag medbundna
ID Nr: 107457, SEK 250.

Collijn, Isak: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen. Årgång 2, nr 1-4, 1915. Almqvist & Wiksell, 1915. 403s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Exlibris. Gott skick. Samtliga häftesomslag medbundna separat
ID Nr: 107458, SEK 250.

Cour, Tage La: Philobiblon Nordisk tidsskrift for bibliofili - exlibris og bogkunst. N. C. Roms forlag, Köbenhavn, (utan årtal). 24 vol. Häftad. Fint exemplar. Komplett följd. Nr 1/1945 - nr 6/1950, totalt 24 häften.Nedre främre hörnet skadat på första häftet, i övrigt gott skick. Inklusive ett signerat originalträsnitt av Alex Secher (i nr 1/1949), vilket är varit lätt vikt men i övrigt gott skick förutom några mindre fläckar utanför bildytan. Inkluderar även bilagan "Tryllehaven" - digt af Otto Gelsted, traesnit af Carin Naae".
ID Nr: 300008, SEK 1900.

Cour, Tage La: Philobiblon Nordisk tidskrift for bibliofili - exlibris og bogkunst. N. C. Roms forlag, Köbenhavn, (utan årtal). 1 vol. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Gott skick. Årgångar 1945-1949, det vill säga samtliga nummer från Det Berlingske Bogtrykkeri innan Grafisk Cirkel övertog utgivningen. Totalt 18 sammanbundna häften.
ID Nr: 300010, SEK 950.