Se alla Rubriker

Gunnarp vår hembygd, del 1. 1988. 459s. Cartonnageband. Gott skick.
Gunnarps Hembygdsförening.
ID Nr: 200263, SEK 150.

Navigare necesse est, båten i konsten. 1991. 12s. Häftad. Gott skick.
Museet i Varberg.
ID Nr: 200271, SEK 30.

Barchaeus, Anders Gustaf: Underrättelser angående landthushållningen i Halland (1773). Gleerups, 1924. 166s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Bandet något fläckigt. Ouppsprättad.
Samlade under en resa som anträddes ifrån Stockholm 26 jun. 1773. Ingår i serien svenska bygder i äldre beskrivning, med anmärkningar och register utgivna av Jöran Sahlgren. Halland III.
ID Nr: 200265, SEK 80.

Berggren, Erik: Halmstad. Staden vid västerhavet. Bonniers, 1971. 170s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
Illustrationer av Olle Agnell.
ID Nr: 215332, SEK 110.

Böök, Fredrik: Historier från Hallandsåsen och Helgeån. Albert Bonniers förlag, 1939. 225s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ryggen lagad.
4e tusendet
ID Nr: 16348, SEK 110.

Böök, Fredrik: Nya historier från Hallandsåsen och Helgeå. Albert Bonniers förlag, 1939. 225s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget vattenskadat.
ID Nr: 217110, SEK 110.

Dickson, Walter: Mitt Halland. Wahlström & Widstrand, 1953. 202s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 200286, SEK 120.

Hector, Nils A.: Kusternas folk. Fritzes, 1947. 299s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 8487, SEK 130.

Larsson, Uno: Lafogdapågen. LTs förlag, 1981. 232s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 200266, SEK 90.

Nycander, Fredrik: Varbergshus, en samling dikter. Stockholm, 1928. 30s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200324, SEK 40.

Rasmusson, Eric: Sandskrift, ett och tjugo stycken om Halland. Zindermans, 1972. Illustrerad av Hans Fagerström. 144s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 200277, SEK 70.

Rosén, Johan: Varbergs historia, författad och offentliggjord i Götheborgska Magasinet 1759. Gleerups förlag, 1923. 134s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Ouppsprättad.
Innehåller 3 st kartor. Ingår i serien Svenska bygder i äldre beskrivningar med anmärkningar och register utgivna av Jöran Sahlgren. Halland II.
ID Nr: 200264, SEK 120.

Wangö, Joel: Historier från Lagadalen II. Skildringar ur folklivet i gamla tider. Gleerups, 1957. 165s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 215337, SEK 120.