Se alla Rubriker

Arbetets döttrar 1 Litteratur- och idéhistoriska synpunkter. Akademilitteratur, 1986. 99s. Häftad. Gott skick.
E Adolfsson, I Josefson, E-L Dahl, E Lundgren. Arbetet definierar mannen både i den gamla kampsången och i praktiken. Men kvinnan då? När ska hennes arbete värderas efter förtjänst, när ska mäniskors arbete värderas lika? Arbetets döttrar 1 innehåller tre bidrag till förståelsen av vad kvinnoarbete varit och är. Både dess goda och onda sidor, barnens betydelse och Rousseaus idévärld tas upp. Samtidigt utges Arbetets döttrar 2 Sociologiska o historiska synpunkter
ID Nr: 6395, SEK 75.

Bibelns Qvinnor. Tio taflor med text af C.T och L.S. I Serien. Stockholms Artistiska Lithografiska Anstslt, 1873. 30 sidor + 10 planscher. Guldornamenterat klotband. Inlagan något mörknad och ett par sidor lösa mot slutet av boken. Annars i gott skick
ID Nr: 107920, SEK 300.

Chicken Soup for the Woman´s soul 101 Stories to Open the Hearts and rekindle the Spirits of Women. Health Communications, Inc., 1996. 350s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 207576, SEK 130.

Feminist Economics Volume Three, Number one. Routledge, 1997. 228p. Wrappered. Good condition. British review
ID Nr: 105723, SEK 60.

Feminist Review Number 58. 1998. 152p. Wrappered. British review.
ID Nr: 105724, SEK 60.

Folkhemsprinsessorna om att växa upp på 50-talet. En bok för alla, 1989. 234s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Litteraturfrämjandet. 15 kvinnor berättar bl.a. Gunilla Boëthius, Bodil Malmsten, Maarja Talgre,Claire Wikholm....
ID Nr: 101576, SEK 50.

Kvinnan som präst. Uttalanden från skilda synpukter. Birkagårdens förlag, 1923. 106s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 213623, SEK 250.

Magistratens, stads-fiscalens och stads-betjenternes i Sköfde UNDERDÅNIGA BÖNFALLAN om BESKYDD EMOT ÖFWERWÅLD af HUSTRU MARIANA WETTERMAN. Sällskapet Bokvännerna, 1979. Häftad. Gott skick.
Faksimilutgåva av ett tryck från 1768. Efterskrift av Jörgen Elgström
ID Nr: 208232, SEK 60.

Män. Hammarström & Åberg, 1990. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Inlagan fin.
Bland författarna: Claire Wikholm, Cecilia Torudd. Birgitta Stenberg, Bodil Malmsten,Ulrika Knutson och Britt Edwall
ID Nr: 17088, SEK 120.

Roligt sagt av kvinnor. En citatbok. Tidens förlag, 1991. 96s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 207577, SEK 50.

Stockholmskan En utställning om kvinnan och staden i ett hundraårsperspektiv. Stockholms Stadsmuseum, 1991. 99s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Visas på Stadsmuseet 22 november 1991 till 31 maj 1992.
ID Nr: 210304, SEK 75.

Ajneståhl, Birgit: Tjejboken. LTs förlag, 1996. 120s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 9430, SEK 60.

Andersson, Marian: Det grymma manssamhället Del I-II. 1972. 208s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209288, SEK 60.

Asklund, Lis: Uppbrott. Norstedts förlag, 1986. 272s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 101586, SEK 50.

Badinter, Elisabeth: Den kärleksfulla modern Om moderskärlekens historia. Gidlunds, 1980. 269s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205692, SEK 110.

Baehr, Helen: Shut Up and Listen! Women and local radio, a view from the inside. Comedia, 1984. 64s. Häftad. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 30125, SEK 90.

Berger, Margareta: Äntligen ord från qwinnohopen- om kvinnopress under 1700-talet. Akademilitteratur, 1984. 171s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 207721, SEK 110.

Berglind, Hans: Valet mellan hem och yrke En sociologisk analys av en valsituation med tillämpning på gifta sjuksköterskor. Norstedt och söners förlag, 1968. 357s. Klotband. Gott skick. Färgat övre snitt. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 30.
ID Nr: 209364, SEK 140.

Berglind, Hans: Valet mellan hem och yrke En sociologisk analys av en valsituation med tillämpning på gifta sjuksköterskor. Norstedt och söners förlag, 1968. 357s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 30.
ID Nr: 209365, SEK 120.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Värendskvinnor från Långasjö socken i bilder och ord. Norstedt och söners förlag, 1926. 21s. Häftad. Häftesomslaget trasigt och fläckat. Häftesomslaget på väg att lossna
ID Nr: 100527, SEK 60.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Värendskvinnor i bilder och ord. Norstedt och söners förlag, 1926. 21s. Dekorerat pappband. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Illustrerad av författarinnan
ID Nr: 205558, SEK 100.

Boëthius, Maria-Pia: Satans dag. Bonniers, 1981. 206s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Anteckning på försättsbladet övermålat
ID Nr: 9486, SEK 65.

Bremer, Fredrika: HEMMET eller familjesorger och -fröjder. Teckningar ur vardagslivet av Fredrika Bremer. Albert Bonniers förlag, 1928. 320s. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Fint exemplar.
ID Nr: 216102, SEK 120.

Broude / Garrard, Norma / Mary D.: THE POWER OF FEMINIST ART. Emergence, Impact and Triumph of the American Feminist Art Movement. Harry N. Abrams, Inc, 1994. 318p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
"The American movement of the 1970s, History and Impact."
ID Nr: 216428, SEK 400.

Cassel-Pihl, Eva Helene: Wilhelminas döttrar. Hallwylska museet, 2000. 79s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 7914, SEK 120.

Clayhills, Harriet: Kvinnohistorisk uppslagsbok. Rabén & Sjögren, 1991. 563s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 100629, SEK 200.

Coles, Robert: Fem kvinnoliv. Berättelser om kamp för egenvärde i socialt underläge. Bonniers, 1979. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
Medförfattare: Jane Hallowell Coles. Stämpel: recensionexemplar.
ID Nr: 9458, SEK 60.

Dabrowski, Stina: Dabrowski möter sju kvinnor. Bonniers Alba, 1993. 258s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 100632, SEK 85.

Dahlberg / Gammeltoft, Gunnar / S.A.: Boken om kvinnan. Örnkrona, 1951. 409+596. 2 vol. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något sliten. Inlagan fin. Illustrerad. Upphöjda bind. Färgat övre snitt.
ID Nr: 105910, SEK 140.

Dahlin, Doris: Skammens boning. Ordfronts förlag, 2007. 236s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 217206, SEK 70.

Daun, Åke: Vägar till det förflutna. Rabén Prisma, 1996. 230s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 207737, SEK 200.

Drougge, Unni: Meningen med män. Bra Böcker, 2000. 204s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 100518, SEK 30.

Elgström, Anna-Lenah: Tidens kvinnor. Steinsviks bokförlag, 1944. 291s. Pappband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
ID Nr: 9459, SEK 90.

En Loe, Cynthia: Bananas Beaches & Bases Making Feminist Sense of International Politics. University of California Press, 1990. 244p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 105719, SEK 110.

Ernaux, Annie: Kvinnan. Wahlström & Widstrand, 1993. 89s. Inbunden med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 101869, SEK 70.

Espelund, Görrel: 8 kvinnor som skapat världsrubriker. sekwa förlag, 2010. 189s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 300537, SEK 160.

Ewald, Carl: Danska drottningar utan krona. Historisk roman av Carl Ewald, I - V. A.-B. Bohlin & Co, Stockholm, 1917-1922. 351+323+239+245+484+246 sidor. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna. Fem delar i tre band. Namnteckning, Ellen Blanche.
ID Nr: 216121, SEK 250.

Fant / Persson, Maj / Ewa: Kvinnor, kärlek och pengar. Natur och kultur, 1993. 138s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 106417, SEK 60.

Fogelklou, Emilia: Brev till vännerna. Natur och kultur, 1979. 231s. Häftad. Gott skick.
Urval och inledning av Gunnel Vallquist.
ID Nr: 100628, SEK 90.

Fredriksson, Marianne: Kärlek, jämlikhet, äktenskap? Om pojkar, flickor, kärlek, parbildning, könsroller. Wahlström & Widstrand, 1976. 103s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 17081, SEK 75.

French, Marilyn: Bortom makten. Om kvinnor, män och moral. Legenda, 1986. 668s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 9434, SEK 70.

French, Marilyn: Det eviga kriget mot kvinnan. Natur och kultur, 1992. 263s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Översättning Ulrika Junker Miranda.
ID Nr: 100630, SEK 70.

French, Marilyn: The war against women. Ballantine Books, 1993. 223p. Paperback. Good condition.
ID Nr: 9424, SEK 90.

Friedan, Betty: Andra Stadiet. Norstedt och söners förlag, 1982. 216s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 9425, SEK 50.

George, W.L.: Kvinnans historia från forntiden till våra dagar. Lars Hökerbergs Bokförlag, 1925. 320s. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet. Övre guldsnitt.
ID Nr: 9464, SEK 110.

Greer, Germaine: Den kvinnliga eunucken. Pan/Norstedts, 1972. 358s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 100526, SEK 50.

Grenholm / Fredriksson, Carl-Henrik / Linda (red.): Religion, Könsdiskriminering och Kvinnokamp. Teologiska institutionen i Uppsala, 1978. 442s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9426, SEK 150.

Hagen, Cecilia: De osannolika systrarna Mitford en sannaga. Albert Bonniers förlag, 2004. 271s. Pocket. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100510, SEK 25.

Hagerup-Nielsen, Anna: KÄMPANDE KVINNOR. Berättelser om kvinnliga stordåd i skilda länder. Med 15 illustrationer och 1 karta. J.A.Lindblads Förlag, Uppsala, 1941. 153s. Privatband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Gott skick. Kartan saknas.
ID Nr: 216510, SEK 50.

Hedin, A.: FRANSKA REVOLUTIONENS QVINNOR. C.E. Fritzes Bokförlag, 1880. 461s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Frontespice, föreställande Marie - Antoinette.
ID Nr: 209932, SEK 250.

Henshall Momsen, Janet: Women and Development in the Third World. Routledge, 1996. 115p. Wrappered. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 105722, SEK 95.

Hjelmérus, Monika: Prästdottersliv Skildring av en uppväxt som prästdotter 1942-1958. AM-Tryck, Hässleholm, 1994. 125s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104541, SEK 90.

Horn, Vivi: Herrgårdsliv och Uppsalaromantik i början på 1800-talet. Lars Hökerbergs bokförlag, 1935. 263s. Häftad. Häftesomslaget löst. Illustrerad. Bandet något slitet.
ID Nr: 100508, SEK 50.

Isaksson, Ulla: Kvinnor Valda berättelser. Bonniers, 1975. 247s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
Läsexemplar för bokhandeln.
ID Nr: 101588, SEK 60.

Jackson, Margaret: Sexperter mot kvinnors frigörelse. ACCA, 1988. 97s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslag fläckat. Något sliten. Inlagan fin.
ID Nr: 17107, SEK 90.

Key, Ellen: Tal till Sveriges ungdom. Frams förlag, Stockholm, 1911. 147s. Skinnryggsband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Ryggen något sliten. Gulnad.
ID Nr: 100512, SEK 180.

Key, Ellen: Tankebilder Förra delen: Kvinnorna - Lifsbehof .- Individualitet. Albert Bonniers förlag, 1901. 181s. Privatband. Gott skick.
ID Nr: 217190, SEK 190.

Kleen, Else: Släktens kvinnor. Norstedt och söners förlag, 1914. 289s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 107508, SEK 150.

Kollontay, Alexandra: Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. Frams förlag, 1923. 331+96. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
Socialistiskt bibliotek Band VI. Innehåller också Karl Marchionini: De stora revolutionerna.
ID Nr: 210157, SEK 80.

Kubelka, Susanna: Äntligen över fyrtio eller världen tillhör den mogna kvinnan. Forum, 1981. 232s. Häftad. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
15:e - 19:e tusendet. Namnteckning i blyerts.
ID Nr: 100524, SEK 40.

Kumlander, Ulla: "Med ospard möda". Stockholm, 1981. 181s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 9428, SEK 110.

Laurin, Carl G: Kvinnolynnen. Norstedt och söners förlag, 1916. 84s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 16547, SEK 80.

Lerner, Harriet Goldhor: Kvinnor och psykoterapi. Natur och kultur, 1992. 272s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 17963, SEK 60.

Lerner, Harriet Goldhor: Kvinnors vrede Från självutplåning till självinsikt. Forum, 1992. 228s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 106416, SEK 60.

Lindskog, Claes: GREKISKA KVINNOGESTALTER. Hugo Gebers förlag, 1922. 279s. Klotband. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 215805, SEK 120.

Lo-Johansson, Ivar: Kvinna år 2070. Oktberförlaget, 1977. 218s. Häftad. Gott skick.
Tidigare titel: Elektra. Kvinna år 2070.
ID Nr: 100529, SEK 60.

Loliée, Frédéric: LES FEMMES DU SECOND EMPIRE ( Papiers intimes ). Librairie Félix Juven, Paris, 1906. 11+369+11+371 pages. 2 vol. Leather-back binding. Raised bands. Upper gilt-edging.
ID Nr: 215476, SEK 450.

Lysholm, Gustaf Adolf: Våren 1916 Dagboksanteckningar och monologer av ett antal äldre damer. Albert Bonniers förlag, 1970. 152s. Pappband. Gott skick. Ryggen något gulnad.
ID Nr: 100513, SEK 75.

Lyttkens, Alice: Kvinnan finner en följeslagare. Den svenska kvinnans historia från forntid till 1700-tal. Bonniers, 1972. 332s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207573, SEK 75.

Lyttkens, Alice: Svensk kvinna. Kulturhistoriska tidsmålningar i ord och bild. Hugo Gebers förlag, 1941. 715s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
ID Nr: 207735, SEK 130.

Lyttkens, Alice: Svenska mödrar. Wahlström & Widstrand, 1946. 388s. Halvklotband. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 207734, SEK 110.

Lyttkens, Alice: Svenska mödrar. Wahlström & Widstrand, 1946. 388s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Övre guldsnitt. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210199, SEK 120.

Lyttkens, Alice: Svenska mödrar. Wahlström & Widstrand, 1946. 388s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 17891, SEK 110.

Lång, Helmer: Kvinnor, vagabonder och visionärer. Studier i litteratur och konst. Settern, 1981. 200s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bla Vidal, Villon, Strindberg, Rydberg, Benedictsson, Engström, Stiernstedt, Lagerlöf, Max Walter Svanberg, Jörgen Nash
ID Nr: 3804, SEK 60.

Madsen, Kai Berg: Kvinden og kaerligheden Amorismer. Carit Andersens, (utan årtal). 123s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Något sliten. Inlagan på väg att lossna från häftesomslaget.
ID Nr: 100528, SEK 140.

Maher, Vanessa: Women and Property in Morocco. Their changing relation to the process of social stratification in the Middle Atlas. Brooke Crutchley, University Printer, Cambridge, 1974. 238p. Clothbinding with dustwrapper. Sporadic underlining of text in pencil.
Cambridge University Press.
ID Nr: 215024, SEK 110.

Mead, Margaret: Kvinnligt, Manligt, Mänskligt en undersökning av tre primitiva samhällen. Aldus/Bonniers, 1965. 247s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 100511, SEK 60.

Melander, Ellinor: Den sexuella krisen och den nya moralen. Förhållandet mellan könen i Grete Meisel-Hess´ författarskap. Almqvist & Wiksell, 1990. 241s. Häftad. Gott skick.
Ak.avh. Acta Universitatis Stockholmiensis/Stockholm Studies in the History of Ideas
ID Nr: 205134, SEK 110.

Millrath, Sigrid: Tror fröken att det klarnar?. Nordiska Museets förlag, 1993. 286s. Dekorerat pappband. Marmorerade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad. Nyskick.
Minnen från Oscar II:s tid och Artur Hazelius Skansen
ID Nr: 9421, SEK 90.

Millroth, Thomas: Molards salong. Den svenska skulptören Ida Ericson-Molard och det sjudande konstnärslivet i 1890-talets Paris. Forum, 1993. 320s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 10696, SEK 120.

Mills, Kay: A Place in the News From the Women's Pages to the Front Page. Columbia University Press, 1990. 378p. Wrappered. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 105720, SEK 120.

Murray, Robert: Ensam i belägrat Jerusalem. Verbum, 1973. 24s. Häftad. Gott skick.
Om Charlotte Heijkenskiöld den första till namnet kända svenska kvinna som iu modern tid färdades till Plaestina ensam (1834).
ID Nr: 14781, SEK 90.

Möller, Artur: Härskarinnor och älskarinnor. Albert Bonniers förlag, 1937. 218s. Halvfranskt band. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind.
ID Nr: 100515, SEK 75.

Nellinge, Solveig: Kvinnor skriver. Trevi, 1977. 104s. Häftad. Gott skick.
En bok om några av Trevis kvinnliga författare och deras böcker. Med bl.a. Maya Angelou, Margaret Drabble, Gail Godwin, Doris Lessing, Anaïs Nin, Märta Tikkanen, Maria Wine
ID Nr: 200816, SEK 45.

Nicholson, John: Kvinnor och män - Hur olika är vi?. Forum, 1986. 255s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16548, SEK 60.

Nye, Andrea: Feminist Theory and the Philosophies of Man. Routledge, 1988. 243p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 105718, SEK 120.

Nyrén, Ing-Britt: Normbrottet Det kvinnliga perspektivet i missbruksvården. Forsknings- och Utvecklingsbyrån, 1995. 245s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 11898, SEK 180.

Oljelund, Ivan: Min mor 45 svenska män och kvinnor om sina mödrar. Lindblads, 1946. 268s. Privatband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Redaktör. Med 90 porträtt
ID Nr: 102128, SEK 90.

Oljelund, Ivan: Min mor. 45 svenska män och kvinnor om sina mödrar. Lindblads, 1946. 268s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött.
Redaktör
ID Nr: 207736, SEK 90.

Ozment, Steven: Borgmästarens dotter. En skandal i en tysk stad på 1500-talet. Natur och kultur, 1998. Biografi över Pentti Saarikoski. 262s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 207566, SEK 80.

Palme, Sven Ulric: Målaren och hans modell. Rabén & Sjögren, 1966. 238s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Främre pappersomslaget löst annars i gott skick.r
ID Nr: 100519, SEK 60.

Pogrebin, Cottin, Letty: Växa i frihet En bok om könsrollerna och deras inverkan på barnets utveckling. Liber Förlag, 1984. 285s. Häftad. Gott skick. Barnen i samhället.
ID Nr: 210050, SEK 55.

Reiter, Joan Swallow: Kvinnorna Wild West. Bokorama, saknas. 240s. Dekorerat skinnimitationsband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Svensk bearbetning: Nils Erik Baerendtz. Översättning: Maj-Britt Baerendtz.
ID Nr: 101454, SEK 260.

Robert, Henri: Ryktbara kvinnogestalter. AB Skoglunds bokförlag, 1926. 257s. Linneband. Mycket gott skick.
ID Nr: 207552, SEK 110.

Rydsjö, Elsi: Karolinernas kvinnor. Karolinas Poltava, Kommer aldrig solen, Det blåser vind från östansjö, Den sjunde vågen, Allting har sin tid. Albert Bonniers förlag, 2001. 1006s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 107891, SEK 90.

Sainte-Beuve, Charles-Augustine: Portraits de Femmes I-II. Librairie Hatier, 1923/26. 61+64 s. Later cloth binding. Good condition. Front and rear covers bound in.
ID Nr: 9487, SEK 90.

Sherwood, Frances: Mary. Albert Bonniers förlag, 1994. 420s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Romanen om Mary Wollstonecraft.
ID Nr: 12891, SEK 70.

Sjöstrand, Ingrid: Törnrosa. Feernas tid. Författarförlaget, 1985. 396s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 217105, SEK 60.

Skram, Amalie: Constance Ring. Gidlunds, 1979. 278s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 16549, SEK 40.

Stark, Agneta: halva makten hela lönen. Albert Bonniers förlag, 1994. 148s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 207727, SEK 70.

Staudt, Kathleen: Policy, Politics & Gender Women Gaining Ground. Kumarian Press, 1998. 243p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 105717, SEK 140.

Svanberg, Birgitta: Sanningen om kvinnorna. Gidlunds, 1989. Biografi över Agnes von Krusenstjerna. 473s. Häftad. Ryggen reparerad.
ID Nr: 4111, SEK 80.

Svanström, Yvonne: Policing Public Women. The regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880. Atlas Akademi, 2000. 499p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 9465, SEK 150.

Söderholm, Britt (red): Handväskors hemligheter. En tantologi. Förlaget Lekatten, 2004. 117s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216609, SEK 60.

Thurén / Sundman, Britt-Marie / Kerstin: Kvinnor, män och andra sorter. Genusantropologiska frågor. Carlsson Bokförlag, 1997. 276s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Texter också av Marie Perruchon, Katrin Goldstein-Kyaga, Eva Poluha, Diana Mulinari, Mona Rosendahl och Clarissa Kugelberg
ID Nr: 214468, SEK 90.

Tremayne, Sydney: Tatlings. David & Charles, 1979. 63p. Cased boards with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Illustrated.
ID Nr: 100530, SEK 150.

Utrio, Kaari: Evas döttrar. En berättelse om kvinnans, barnets och familjens historia i Europa. Prisma, 1985. 465s. Klotband med skyddsomslag. Ryggen lagad. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 207729, SEK 150.

Verdier, Yvonne: Tvätterskan. Sömmerskan. Kokerskan. Livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken. Atlantis Förlag, 1981. 398s. Dekorerat pappband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9460, SEK 60.

Vinnicombe / Colwill, Susan / Nina L.: The Essence of Women in Management. Prentice Hall, 1995. 151p. Wrappered. Very good condition.
Prentice Hall Series.
ID Nr: 105725, SEK 110.

Walker, Alice: In Search of Our Mothers' Gardens Womanist Prose. The Women's Press Ltd, 1995. 397p. Paperback. Good condition.
ID Nr: 105657, SEK 120.

Walker, Alice: Omskärelsen. Trevi, 1992. 255s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 13433, SEK 80.

Wells, Rebecca: Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood. Macmillan, 1999. 356p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
ID Nr: 16443, SEK 75.

Wennstam, Katarina: En riktig våldtäktsman En bok om samhällets syn på våldtäkt. Albert Bonniers förlag, 2004. 367s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 210167, SEK 80.

Westermarck, Edvard: Åktenskapets historia i dess huvuddrag. Natur och kultur, 1927. 285s. Halvfranskt band. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Något nött i pärmarnas hörn.
ID Nr: 100523, SEK 150.

Westman Berg, Karin: C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning. akademiförlaget Gumperts, 1962. 448s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 9433, SEK 120.

Wästberg, Per: Alice och Hjördis Dagböcker och brev 1885-1964 i urval. Wahlström & Widstrand, 1995. 392s. Pocket. Gott skick. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 102786, SEK 25.