Se alla Rubriker

: Hem i Sverige Kvartalsskrift 9 Årg. Häft. 2.. , Nationalföreningen mot emigration, 1916. 30s. Häftad. Gulnad.
ID Nr: 104225, SEK 50.

: Hem i Sverige Kvartalsskrift 7 Årg. Häft. 4.. , Nationalföreningen mot emigration, 1914. 20s. Häftad. Illustrerad. Gulnad i kanterna.
ID Nr: 104224, SEK 50.

: Om emigrationen från Sverige. , Avant Förlagewt, 1975. opaginerad. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104223, SEK 40.

Beijbom, Ulf: Drömmen om Amerika. Forum, , 1971. 116s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Rolf Johansson. Bokklubben Svalan.
ID Nr: 104217, SEK 90.

Beijbom, Ulf: Drömmen om Amerika. Forum, , 1971. 116s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Rolf Johansson. Bokklubben Svalan.
ID Nr: 104218, SEK 90.

Beijbom, Ulf: Guldfeber En bok omguldrusherna till Kalifpornien och Klondike.. Natur och kultur, , 1979. 223s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104212, SEK 140.

Beijbom, Ulf: Svenskamerikanskt Människor och förhållanden i Svensk-Amerika. , Emigrantinstitutets vänner,Växjö, 1990. 248s. Pappband. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bakre pärmen skadad i nedre hörnet mot ryggen.
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 3.
ID Nr: 104197, SEK 70.

Beijbom, Ulf: Utvandrarna och Svensk-Amerika. LTs förlag, , 1986. 253s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104194, SEK 95.

Bolin, Sture: En skånsk prästson i Amerika.. Gleerups, , 1960. 131s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 104207, SEK 95.

Collin, Nils: Dagbok från New Jersey 1770-86. , Proprius Förlag, Stockholm, 1988. 160s. Häftad. Gott skick. Sparsamt illustrerad.
Med inledning av Robert Murray om den siste svenske prästen i Nya Sverige.
ID Nr: 216980, SEK 90.

Doyle, Arthur Conan: Andra Amerikaresan. , Chelius & Co., 1930. 238s. Häftad. Ouppsprättad. Sprickor i fogarna.
ID Nr: 104209, SEK 110.

Franklin, Benjamin: Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling ånyo utgifne af Edouard Laboulaye. Albert Bonniers förlag, , 1883. 266s. Dekorerat pappband. Något sliten. Något gulnad. Andra svenska upplagan.
ID Nr: 104140, SEK 120.

Henriksson, Fritz: Sveriges deltagande i Nya Sverige Jubileet. Albert Bonniers förlag, , 1939. 201s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 104204, SEK 175.

Hildebrand, Karl: Svenskarna i Amerika, populär historisk skildring l i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada.. , Historiska Förlaget, 1924. 368s. Dekorerat klotband. Gott skick. Marmorerat snitt. Illustrerad. Blått klotband.
Medredaktör: Axel Fredenholm och medverkan av ett stort antal av svensk-amerikanska och Sveriges förnämsta personligheter.
ID Nr: 104215, SEK 220.

Hildebrand, Karl: Svenskarna i Amerika, populär historisk skildring l-ll i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada.. , Historiska Förlaget, 1925-26. 368+367. 1 vol. Klotband. Bandet något nött. Inlagan fin. Illustrerad. Blått klotband.
Medredaktör: Axel Fredenholm och medverkan av ett stort antal av svensk-amerikanska och Sveriges förnämsta personligheter.
ID Nr: 104200, SEK 275.

Holm, Thomas Campanius: Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. Rediviva, , 1988. 142s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Recensionsstämpel.
Faksimilutgåva.
ID Nr: 104208, SEK 140.

Hultin, Måns: Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst Merck Med inledning om författaren och den tidiga 1800-talsemigrationen till Amerika utgiven av Erik Gamby.. , Bokgillet, 1958. 179s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad. Dedikation till Vilhelm Moberg + Fru från Erik Gamby.
ID Nr: 104284, SEK 275.

Jacobsson, Nils ( red.): Per Lindeströms resa till nya Sverige 1653-1656 Skildrad av honom själv i hans handskrift "Geographia Americae" med 27 illustrationer och 3 kartor.. Wahlström & Widstrand, , 1923. 200s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 104195, SEK 95.

Kalm, Pehr: Americanska Näfwerbåtar beskrefna Under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. Rediviva, , 1971. 7s. Häftad. Gott skick.
Exakt facsimile av originalupplagan som utgavs i Åbo 1753. Summery in English.
ID Nr: 104222, SEK 110.

Kälvemark, Ann-Sofie ( red. ): Utvandring Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv. En antologi.. Wahlström & Widstrand, , 1973. 288s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ALMAserien 55.
ID Nr: 104206, SEK 95.

Ljungmark, Lars: Svenskarna i Winnipeg Porten till prärien 1872-1940. , Emigranrinstitutets Vänner, Växjö, 1994. 241s. Pappband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 5 .
ID Nr: 104205, SEK 95.

Nelson, Helge: Nordamerika. Natur, bygd och svenskbygd.Första delen.. , A.-B. Magn. Bergvalls förlag, 1926. 258s. Häftad. Nött i kanterna. Fotoillustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet. Utvikbar karta.
ID Nr: 104294, SEK 90.

Nordahl, Per: De sålde sina penslar om några svenska målare som emigrerade till USA. , Svrenska Målareförbundet / Tidens Förlag, 1987. 134s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104216, SEK 90.

Nordahl, Per: De sålde sina penslar om några svenska målare som emigrerade till USA. Stockholm, , 1987. 134s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 204613, SEK 90.

Roos, Rosalie: Resa till Amerika 1851-55 Brev utgivna av Sigrid Laurell.. Almqvist & Wiksell, , 1969. 236s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104201, SEK 75.

Runwall / Hagert, Anders / Bertil: Lindsborg - svenskstaden i USA:s mitt. , Harriers, 1979. 78s. Pappband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104211, SEK 110.

Sjunnesson, Kalle: Visitors' views Swedish Travellers in the US from the Seventeenth to the Twentieth Century.. , Gumaelius, 1976. 139p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104220, SEK 110.

Unonius, Gustaf: Utvandrarens första jul i det nya landet Hämtat ur " Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika.". , Bokvännerna, 1980. 15s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104196, SEK 40.

Åberg, Alf: Drömmen om Vinland. Natur och kultur, , 1996. 231s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
Svenskarna och Amerika 1637-1800
ID Nr: 201225, SEK 130.