Se alla Rubriker

Hem i Sverige Kvartalsskrift 9 Årg. Häft. 2. Nationalföreningen mot emigration, 1916. 30s. Häftad. Gulnad.
ID Nr: 104225, SEK 50.

Hem i Sverige Kvartalsskrift 7 Årg. Häft. 4. Nationalföreningen mot emigration, 1914. 20s. Häftad. Illustrerad. Gulnad i kanterna.
ID Nr: 104224, SEK 50.

Om emigrationen från Sverige. Avant Förlagewt, 1975. opaginerad. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104223, SEK 40.

Beijbom, Ulf: Drömmen om Amerika. Forum, 1971. 116s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Rolf Johansson. Bokklubben Svalan.
ID Nr: 104217, SEK 90.

Beijbom, Ulf: Drömmen om Amerika. Forum, 1971. 116s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Rolf Johansson. Bokklubben Svalan.
ID Nr: 104218, SEK 90.

Beijbom, Ulf: Guldfeber En bok omguldrusherna till Kalifpornien och Klondike. Natur och kultur, 1979. 223s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104212, SEK 140.

Beijbom, Ulf: Svenskamerikanskt Människor och förhållanden i Svensk-Amerika. Emigrantinstitutets vänner,Växjö, 1990. 248s. Pappband. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bakre pärmen skadad i nedre hörnet mot ryggen.
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 3.
ID Nr: 104197, SEK 70.

Beijbom, Ulf: Utvandrarna och Svensk-Amerika. LTs förlag, 1986. 253s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104194, SEK 95.

Bolin, Sture: En skånsk prästson i Amerika. Gleerups, 1960. 131s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 104207, SEK 95.

Collin, Nils: Dagbok från New Jersey 1770-86. Proprius Förlag, Stockholm, 1988. 160s. Häftad. Gott skick. Sparsamt illustrerad.
Med inledning av Robert Murray om den siste svenske prästen i Nya Sverige.
ID Nr: 216980, SEK 90.

Doyle, Arthur Conan: Andra Amerikaresan. Chelius & Co., 1930. 238s. Häftad. Ouppsprättad. Sprickor i fogarna.
ID Nr: 104209, SEK 110.

Franklin, Benjamin: Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling ånyo utgifne af Edouard Laboulaye. Albert Bonniers förlag, 1883. 266s. Dekorerat pappband. Något sliten. Något gulnad. Andra svenska upplagan.
ID Nr: 104140, SEK 120.

Henriksson, Fritz: Sveriges deltagande i Nya Sverige Jubileet. Albert Bonniers förlag, 1939. 201s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 104204, SEK 175.

Hildebrand, Karl: Svenskarna i Amerika, populär historisk skildring l i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada. Historiska Förlaget, 1924. 368s. Dekorerat klotband. Gott skick. Marmorerat snitt. Illustrerad. Blått klotband.
Medredaktör: Axel Fredenholm och medverkan av ett stort antal av svensk-amerikanska och Sveriges förnämsta personligheter.
ID Nr: 104215, SEK 220.

Hildebrand, Karl: Svenskarna i Amerika, populär historisk skildring l-ll i ord och bild av svenskarnas liv och underbara öden i Förenta Staterna och Canada. Historiska Förlaget, 1925-26. 368+367. 1 vol. Klotband. Bandet något nött. Inlagan fin. Illustrerad. Blått klotband.
Medredaktör: Axel Fredenholm och medverkan av ett stort antal av svensk-amerikanska och Sveriges förnämsta personligheter.
ID Nr: 104200, SEK 275.

Holm, Thomas Campanius: Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika. Rediviva, 1988. 142s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Recensionsstämpel.
Faksimilutgåva.
ID Nr: 104208, SEK 140.

Hultin, Måns: Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst Merck Med inledning om författaren och den tidiga 1800-talsemigrationen till Amerika utgiven av Erik Gamby. Bokgillet, 1958. 179s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad. Dedikation till Vilhelm Moberg + Fru från Erik Gamby.
ID Nr: 104284, SEK 275.

Jacobsson, Nils ( red.): Per Lindeströms resa till nya Sverige 1653-1656 Skildrad av honom själv i hans handskrift "Geographia Americae" med 27 illustrationer och 3 kartor. Wahlström & Widstrand, 1923. 200s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 104195, SEK 95.

Kalm, Pehr: Americanska Näfwerbåtar beskrefna Under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhållande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius. Rediviva, 1971. 7s. Häftad. Gott skick.
Exakt facsimile av originalupplagan som utgavs i Åbo 1753. Summery in English.
ID Nr: 104222, SEK 110.

Kälvemark, Ann-Sofie ( red. ): Utvandring Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv. En antologi. Wahlström & Widstrand, 1973. 288s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ALMAserien 55.
ID Nr: 104206, SEK 95.

Ljungmark, Lars: Svenskarna i Winnipeg Porten till prärien 1872-1940. Emigranrinstitutets Vänner, Växjö, 1994. 241s. Pappband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 5 .
ID Nr: 104205, SEK 95.

Nelson, Helge: Nordamerika. Natur, bygd och svenskbygd.Första delen. A.-B. Magn. Bergvalls förlag, 1926. 258s. Häftad. Nött i kanterna. Fotoillustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet. Utvikbar karta.
ID Nr: 104294, SEK 90.

Nordahl, Per: De sålde sina penslar om några svenska målare som emigrerade till USA. Svrenska Målareförbundet / Tidens Förlag, 1987. 134s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104216, SEK 90.

Nordahl, Per: De sålde sina penslar om några svenska målare som emigrerade till USA. Stockholm, 1987. 134s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 204613, SEK 90.

Roos, Rosalie: Resa till Amerika 1851-55 Brev utgivna av Sigrid Laurell. Almqvist & Wiksell, 1969. 236s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104201, SEK 75.

Runwall / Hagert, Anders / Bertil: Lindsborg - svenskstaden i USA:s mitt. Harriers, 1979. 78s. Pappband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104211, SEK 110.

Sjunnesson, Kalle: Visitors' views Swedish Travellers in the US from the Seventeenth to the Twentieth Century. Gumaelius, 1976. 139p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104220, SEK 110.

Unonius, Gustaf: Utvandrarens första jul i det nya landet Hämtat ur " Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika.". Bokvännerna, 1980. 15s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104196, SEK 40.

Åberg, Alf: Drömmen om Vinland. Natur och kultur, 1996. 231s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
Svenskarna och Amerika 1637-1800
ID Nr: 201225, SEK 130.