Se alla Rubriker

BIBLIA, det är all den Helga Skrift på Swenska med Stora Kyrko-Bibelen, til Summarier, Concordantier, Anmärkningar, Register, Biblisk Tideräkning m. M. Jämförd och öfwerensstämmande. Samuel Norberg, Götheborg, 1800. Register + 1416+412 sidor. Samtida skinnband. Marmorerat snitt. Upphöjda bind. Låsbeslagen finns kvar men remmarna saknas. Rikligt med handskrifter på båda försättsbladen. Ryggen något nött och har släppt i överkant. Annars i gott skick.
ID Nr: 216539, SEK 1000.

Bibliske Berättelser ur det Nya Testamentet. Öfwersatte ifrån Tyskan. A. J. Segerstedt, Strängnäs, 1804. 441s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Fint exemplar.
ID Nr: 207174, SEK 450.

BREVIARUM ad usum Provinciae Viennesis Pars Verena. Giroud, Gratianopoli, 1783. 9+23+22+534+192+32 pages. Later full-leather binding. Gilt-ornamented. Gilt-edged. Gilt-Ornamented Spine. Occasionally foxed. Including musical notes. Title page and last page, partly dampstained and repaired. Rare
ID Nr: 105449, SEK 1900.

CONCORDIA PIA Et Unanimi consensu Repetita CONFESSIO FIDEI ET DOCTRINAE ELECTORUM, PRINCIPUM ET ORDINUM IMPERII, ARQUE EORUNDEM THEOLOGORUM, QUI AUGUSTANAM CONFESSIONEM amplectuntur : Cui e Sacra Scriptura, unica illa veritatis norma & regula, quorundam Articulorum, qui post D. MARTINI LUTHERI felicem ex hac vita exitum in controversiam venerunt, solida accessit DECLARATIO; Ante haec tempora communi eorundem Electorum, Principum ac Ordinum Imperii consilio, post vero singulari Serenissimi Saxoniae Electoris CHRISTIANI II, mandato, instituendis & erudiendis subditis Ecclesiis atque Scholis suis ad posteritatis Memoriam typis vulgata. CUM APPENDICE TRIPARTITA, NOVIS INDICIBUS, & SEREN. AC POTENT. POLON. REG. & SAX. ELECT. PRIVILEGIO. Edito nova a mendis denuo repurgata. LIPSIAE, IN BIBLIOPOLIO GROSSIANO, Anno MDCCXXXII. + APPENDIX TRIPARTITA ISAGOGICA, AD LIBROS ECCLESIAE LUTHERANAE SYMBOLICOS, IN GRATIAM STUDIOSAE JUVENTUTIS ADORNATA A D. ADAM. RECHENBERG, EDITIO SEPTIMA AUCTIOR CUM INDICE HAERESIUM, CONCILIORUM COLLOQUIORUM THEOLOGICORUM & c. LIPSIAE In Officina GROSSIANA MDCCXXXII. Leipzig, 1732. 34+882+54+314+22 p. Contemporary vellum binding. Coloured edge. Inscripion. Titlepage printed in red and black. Handwritten title on spine. Including engraved vignettes.
ID Nr: 8278, SEK 1300.

Den Swenska Psalm-Boken, Med de Stycker som der til höra, och på följande sida upteknade finnas. Uppå Kongl. Majestäts Nådigaste Befallning, År 1695 Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. + Evangelier och Epistlar på alla Söndagar, Högtider och Helgedagar ; Såsom ock der til hörige Collecter och Böner. Johan Georg Lange, Stockholm, 1789. 408+344 s. 2 vol. 2 gulddekorerade pappband med guldsnitt i samtida pappkassett. Pärmarnas insidor marmorerade. Frontespis i psalmboken. Innehåller anteckningar. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 207173, SEK 1500.

Den Swenska PSALM-BOKEN, med de Stycker som der til höra, och på följande sida upteknade finnas. Uppå Kongl. Majestäts Nådigaste Befallning, År 1695. Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Johan Georg Lange, Stockholm, 1779. 4+290 sidor. Samtida dekorerat skinnband. Guldornerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något slitet. Endast psalmboksdelen. Innehåller 5 graverade plancher.
ID Nr: 216559, SEK 350.

Den Swenska Psalm-Boken. Af Konungen Gillad och Stadfästad, år 1819. + Den Swenska Evangelie-Boken med hertill hörande Kyrko- och Communion-Böner. D. Torssell, Västerås, 1833. 384+256 s. Broderat tygband med pappkassett i mycket fint skick. Guldsnitt. Pärmarnas insidor dekorerade.
" Bundet af A.M. Högberg, Norrköping. "
ID Nr: 207172, SEK 600.

Den Swenska Psalmboken. Af Konungen gillad och stadfästad år 1819. Östlund & Berling, Norrköping, 1854. 494s. Samtida halvfranskt band. Något sliten. Innehåller frontespiece
ID Nr: 107600, SEK 300.

Der Berlenburgischen Bibel. Achter und Letzter Theil, bestehend in einem zusatz von Apocryphischen Schrifften des Alten und Neuen Testaments : benebst einem general-Register über alle Acht Theile. Berlenburg, 1742. 4+556+44 pages. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Joints cracked. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 104954, SEK 3000.

Der Heiligen Schrifft Siebender Theil, oder des Neuen Testaments Dritter Theil, mit dessen letzten Schrifften: als der Epistel an die Hebräer, der Epistel Jacobi, den 2 Episteln Petri, den 3 Episteln Johannis, der kurtzen Epistel Juda, und dann der Offenbahrung Johannis : Nach dem Grund-Text aufs neue übersehen; nebst der buchstäblichen und geheimen Erklärung. Welchem noch die 2 Bücher. Der Weiszheit und Jesus Hirachs, nebst einem Anhang weiser Sprüche aus den Zeiten Neues Testaments, mit kurtzen Anmerckungen beygefüget sind. Berlenburg, 1739. 8+600 pages. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Joints cracked. Cover slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 104953, SEK 3000.

HANDLINGAR hörande till Prestmötet i Wexjö den 20, 21, 22, 23 September 1836. P. Lönnegrens Officin, Växjö, 1837. 104+4+10+14+15 s. Klotband. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Fint exemplar.
Som avslutning, innehåller boken predikningar av Anders Rogberg, Peter Pontén och Johan Svensson.
ID Nr: 209374, SEK 450.

Journal för Prester. Andra Årgången, första häftet. D.G. Björn, Linköping, 1799. 480 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Stänksnitt. Gott skick. Ovanlig.
Utkom 1797-1799.
ID Nr: 216649, SEK 750.

Nya Testamentet. Med Stående Stilar. På föranstaltande af Swenska BibelSällskapet. Samuel Rumstedt, Stockholm, 1833. 432s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Anteckningar på insidan av pärmen. Bandet något nött.
ID Nr: 105027, SEK 300.

Nya Testamentet. Med korta Capitel-summarier samt fullständiga Parallell-språk. Med stående stilar. Samuel Rumstedt, Stockholm, 1864. 332s. Samtida marmorerat pappband. Bandet något slitet.
"Tryckt på Swenska Bibel-Sällskapets bekostnad."
ID Nr: 105026, SEK 90.

Predikningar öfver förra årgången af Svenska Ev. Lutherska kyrkans Högmesso-texter, jemte Ottesångs-Predikningar på de stora Högtidsdagarne af Bernh. Ag. Kjellmark. F.A. Öhman, Mariefred, 1868. 686s. Samtida halvfranskt band.
ID Nr: 107227, SEK 200.

Världens Religioner. Öfversättning och bearbetning från engelskan. F & G Beijers Boktryckeri, Stockholm, 1895. 143s. Samtida pappersband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102771, SEK 90.

Almquist, Eric Jonas: Inledning til den Heliga Skrifts läsning. Pro Fide & Christianismo. Henric Fougt, Stockholm, 1775. 6+782 sidor. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Gott skick.
ID Nr: 106405, SEK 450.

Alnander, Samuel Johan: ANVISNING TILL ET UTVALDT THEOLOGISKT BIBLIOTHEK. Magnus Swederus, Stockholm, 1781. 238+334+88+119+42+33+320+100+88 s+register. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Färgat snitt. 9 delar i 2 band. Banden något nötta, med fin inlaga. Simon Abersténs Exlibris. Adlerwalds namnteckning på försättsbladet.
Ytterst rar variantupplaga, där samtliga 9 titelblad bär tryckåret 1781. B&B katalog 293. Almqvist 1070.
ID Nr: 9095, SEK 2700.

Asp, Matthias: A. S. N. C. SACRA SVEO GOTHORUM SUB PAGANISMO , DISSERTATIONE ACADEMICA , Permissu Ampliss. Ord. Phil. Ups. MODERATORE CELEBERRIMO VIRO , MAG. MATTHIA ASP... Praelo Werneriano, Uppsala, 1730. 6+39+2. Including engraved vignettes and initial letters . Selected from earlier binding , with later marbeled boards . Good condition .
Stamp : " Upsala U " , ( University of Uppsala ) .
ID Nr: 206243, SEK 550.

Axelsson, Andreas: Guds Råd och Werk I Sin Regering Öfwer Mennisko-Slägtet, I några mål genom Bewis och Exempel förestäldte af Andr. Axelsson. Henric Fought, Stockholm, 1775. 398+innehållsförteckning. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Anteckningar. Bandet något nött. Innehåller graverade vinjetter. Guldornerad ryggetikett. Tillängnad Gustaf III.
Andreas Axelsson, 1704-1776. Boken bygger på en avhandling av Axelsson, och lästes 1761 av Teologiprofessorn, Nicolaus Walerius, som å det varmaste förespråkade bokens utgivande. Han hoppades att boken borde med -"...framgång stoppa munnen til på wåra tiders wanfoster, jag menar de mångfaldige fritänkare, som okunnige i Guda-läran wilja så gerna tadla Guds Alwisa Regering, och uphäfwa sig sjelfwe til werldens Styresmän." Boken, kan ses som ett debattinlägg och tydliggör striden mellan kyrkan och vetenskapen under upplysningstiden.
ID Nr: 6826, SEK 1200.

Baelter, Sven: Historiska Anmärkningar om Kyrcko - Ceremonierna, Så wäl wid den offenteliga Gudstjensten, som andra tilfällen hos de första Christna, och i Swea Rike ; I synnerhet efter Reformationen til närwarande tid. Författade af Sven Baelter.. Peter Hesselberg, Stockholm, 1762. 15+1006 sidor + register + rättelseblad. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet slitet, med bit borta av ytpappret på främre pärmen. Inlagan något mörknad, och med enstaka fläckar. Försättsblad saknas. Annars helt och komplett.
ID Nr: 216106, SEK 470.

Balslev, R.: Opbyggelige Betragtninger for Syge. Heinr. Seneberg, Waderslev, 1835. 221s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Lätt fläckad i inledning oh slut, annars i gott skick
ID Nr: 105476, SEK 400.

Berggren, J.: Judiske häfdatecknaren Flavii Josephi vittnesbörd om Christus, Christi Broder, Johannes Döparen och Essenerne eller de första Christna, till dess authenticitet granskadt och framstäldt af J. Berggren. Norstedt och söners förlag, 1848. 148s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Gott skick.
ID Nr: 103175, SEK 370.

Boissard / Goepp J. J.: RECUEIL DE CANTIQUES A L'USAGE DES CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES PAR MM. LES PASTEURS DE L'ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG A PARIS. NOUVELLE ÉDITION. Treuttel et Würtz, M. Goepp, Boissard, Paris, 1826. 352 p. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpapers. Coloured edge. Inscripion.
ID Nr: 211073, SEK 500.

Buddeus, Johann Franz: ANTIQUITATES SACRE VETERUM HEBRAEORUM DELINEATAE AB HADRIANO RELANDO , PRAEFATIONEM PRAEMISIT IO. FRANCISCUS BUDDEUS, TH.D.ET IN ACADEMIA JENENSI P.P.O. CUM PRIVILEGIO SACRAE REGIAE MAIESTATIS POLON. ET ELECTORIS SAXONIAE. J. F. Wehrmann , Leipzig, 1724. 12 + 496 p + index. Contemporary vellum binding. Patterned edges. Inscripion. A fine copy. Engraved frontespiece and vignettes.
ID Nr: 206401, SEK 1800.

Buxtorf, Johannes: JOHANNIS BUXTORFI, Fil. S. Theol. Doct.& Profess. FLORILEGIUM HEBRAICUM : Contines ELEGANTES SENTENTIAC, Proverbia, Apophthegmata, Similitudines : EX OPTIMIS QUIBUSQUE, maximè verò Priscis, Hebraeorum scriptoribus, collectum, & secundum Locos communes ordine Alphabetico dispositum. + JOHANNIS BUXTORFI ABBREVIATURIS HEBRAICIS Liber novus & copiosus : Cui accesserunt OPERIS TALMUDICI brevis recensio, cum ejusdem librorum & capitum Indice. Item , BIBLIOTHECA RABBINICA, nova, ordine Alphabethico disposita. EDITIONE hac Secunda. Omnia castigatiora & locupletiora. Ludvig König, Basel, 1640+1648. 14+390+Index+472 p. Contemporary vellum binding. Contemporary inscriptions. Sporadic underlining of text. A very fine copy. Including engraved vignettes.
ID Nr: 206683, SEK 5800.

Båld, Anders: Mag. Anders Bålds Predikan om Korsfästa Christo, eller Christeliga Betraktelser öfwer Wår Herras och Frälsares Jesu Christi Lidandes och Döds Historia, för detta hållne för St. Nicolai Församling uti Stockholm; men, efter Auctorens död, uppå mångas åstundan, til befordran af den Sanna Christendomens kraft och utöfning, uti behörig ordning bragte, och jämte Auctorens Lefwernes Beskrifning, samt et nödigt Företal, til trycket förfärdigade af Anders A. Båld, Kongl. Hof-Predikant. Andra Uplagan, med nya Anmärkningar. P. A. Brodin, Stockholm, 1785. 35+771 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Något brunfläckig. Bandet något slitet.
ID Nr: 102556, SEK 500.

Böhme, Jacob: Der Weg zu Christo, verfasset in neun Büchlein. Gestellet Aus Göttlichem Erkänntnüss durch JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg, Teutonicus Philosophus genannt. Nach dem Amsterdamer Exemplar. 1732. 272p. Contemporary half-leather binding. Cover slightly rubbed. Including 5 full - side engravings.
Jacob Böhme, 1575 - 1624.
ID Nr: 210675, SEK 1800.

Calino, Cesare: TRATTENIMENTO ISTORICO SOPRA GLI ATTI DEGLI APPOSTOLI, OPERA DI CESARE CALINO Della Compagnia di Gesu. In Venezia MDCCXXXI. Battista Recurti, Venezia, 1731. 8+222 pages. Contemporary vellum binding. Raised bands. Coloured edge. Very good condition. Engraved vignettes.
ID Nr: 216536, SEK 1800.

Carpzov, Johan Benedict: JOH. BENEDICTI CARPZOVI, Senioris, Doctoris & Professoris Theologi, atque Ecclesiastae qoundam Lipsiensis, DISPUTATIONES ISAGOICAE IN CHEMNITIUM, SYSTEMATICAE ET ANTIPAPISTICAE. Praemissa sunt duo AUTORIS PROGRAMMATA, totidemque DISPUTATIONES INAUGURALES, & accessere sub finem ejusdem praelectiones publicae DE CLAVE SOLVENTE Hieron. Mühlmanno A. 1654 oppositae nunc primum editae, DUAEQVE DISPUTATIONES a pari celebrium â pietate eruditione Theologorum eodem Praeside habitae. Cum Indicibus necessariis, et praesatione SAM. BENEDICTI CARPZOVII, D. Fridrichi Lanckisii, Leipzig, 1701. 1608 pages + Index. Vellum back binding. Rubbed on the edges. Good condition. Engraved portrait frontespiece. Titlepage printed in red and black.
ID Nr: 103055, SEK 2500.

Drexel, Jeremias: HELIOTROPIUM SEU CONFORMATIO HUMANAE VOLUNTATIS CUM DIVINA ; Libris quinque explicata coram Serma utriusq , Bavariae Duce S.R.I. Archidapisero , Electore : MAXIMILIANO et Sermis, coniuge ELIZABETHA . Eisdem Sermis, Principib, inscripta & dedicata, ab HIEREMIA DREXELIO i Societate iesv. COLONIAE AGRIPP. Sumptibus Cornelii ab Egmond et Sociorum MDCXXX. 1630. 12+464+2 p. Later cased boards. Patterned edges. Inscripion. Sporadic underlining of text. Engraved titlepage, and 5 full side beautiful , expressive and symbolic engravings.
In "HELIOTROPIUM", one of the most important work of Drexel, he use the sunflowers need of the sunshine to describe the human relationship to God and the Christian religion.
ID Nr: 206245, SEK 2300.

Gellert, C.F.: Professor C.F. Gellerts Moraliska Föreläsningar. Öfwersatte från Tyskan, Del II. + C. F. Gellerts Moraliska Carakterer. Joh. A. Carlbohm och And. Jac. Nordström, Stockholm, 1777. 10+ sid 401-700+68+3 sidor. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Något nött i kanterna. Felpaginering i slutet
ID Nr: 105474, SEK 650.

Gothus, Paulinus Laurentius: Ethicae Christianae pars prima de ratione bene vivendi. Cristoffer Reusner, Strängnäs, 1617. 603 s+register. 1 vol. Samtida dekorerat skinnband. Mycket fint exemplar. Guldsnitt. Upphöjda bind. Namnteckning på titelbladet.
Rikligt dekorerad med blindpress på pärm, rygg & snitt. Årtal 1618 samt ägarinitialer på framsidan K.I.D. Spännen saknas. Svart & rött tryck på titelblad. Tidigt Strängnäs-tryck. P.L. Gothius - Biskop i Strängnäs 1603, Ärkebiskop 1637, död 1646.
ID Nr: 203960, SEK 9000.

Hallman, Johan Gustaf: The Twenne Bröder och Neriksboer, som Then Evangeliska Läran Införde uti Nordlanden, Then äldre Mest. OLUFF PETRI PHASE, Första Evangeliska Kyrkioherde öfwer Stockholms Stad, Then Yngre Mest. LARS PETRI, hin Gamle, Första Evangeliska Erkiebiskop uti Upsala, Til Lefwerne och Wandel Beskrifne af Johan Göstaf Hallman Göstafsson. A. Biörkman, Åbo, 1726. 176+register. Samtida halvfranskt band. Stänksnitt. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Exlibris. Röd titeletikett på ryggen. Namnstämpel på försättsbladet. Inlagan något fläckig och smutsig. Försättsbladet något trasig i nedre hörnet. Pärmarna något nötta. Porträttet saknas, som så ofta.
Tryckt dedikation till " Feldtmarschalck, then Högwälborne Herre och Grefwe, Herr Eric Sparre".
ID Nr: 204150, SEK 1100.

Hartmann, Johann Ludwig: Hand - Buch für Seelsorger, In Sechs hieneben specificirten Theilen vorstellend Monita, Alloquia, Suspiria, Colloquia, Dicta, Exempla, Cantica, Superpondia, &c. Bey kranckheiten und allerhand Zufällen Auf vielfältiges Begehren normahls publicirt von Johann Ludwig Hartmann, der heil. Schrifft Doctorn / und Rotenburgischen Superintendenten. nunmehro aber aus des Seel. herzn Autoris hinterlassenen Manuscriptis, mit vielen nöthigen materien vermehret / und zum vierdtenmahl von neuem gedruckt. Mit Churfürstl. Sächsischer freyheit. Zu Verlegung Wolfgang Moritz Eudters. Johann Ernst Adelbulner, Nürnberg, 1715. 14+1180 p+Register. Coloured edge. Slightly spotted. Else fine. Contemporary half - vellum, with marbeled covers. Engraved frontespiece with portrait of Hartmann.
ID Nr: 208812, SEK 1700.

Hundeiker, Johann P.: Confirmations-gåfwa. Wäckelser till Andakt för unge Christne, som första gången ärna begå Den Hel. Nattwarden. Adolf Bonnier, Stockholm, 1840. 210s. Samtida klotband. Guldornerad. Blindpressad. Gott skick.
ID Nr: 102775, SEK 300.

Jerusalem, J. Fr. W.: Prädikningar hållne För det Hertliga Brunswigska Hofwet ( I ) + Fortsatte Betraktelser Öfwer Religionens Förnämsta Sanningar ( I - II ). Af herr Abboten och Vice Présidenten m. m. J. Fr. W. Jerusalem. Öfwersättning. Johan Edman, Uppsala, 1783, 1784, 1786. 10+283+5+1+22+340-(10) 861+Register. 3 vol. Samtida pappband. Lagerfläckad. Stänksnitt. Namnteckning. Bandet något nött. Innehåller graverade vignetter. Eftersättsblad saknas i alla tre banden. Del 1 med liten bit borta i ryggens översta del.
ID Nr: 208827, SEK 1100.

Jonge, Nicolai: NUPTIALIA eller Gudelige Betragtninger over Adskillige udsogte Sprog af den Hellige Skrift, som ere beqvemme til opbyggelige Brude Talers udforligere, Afhandling, hvilke til en Anviisning for Candidatis SSti. Ministerii ere applicerte paa adskillige forefaldne Omstaendigheder og udgivne af nikolay Jonge, Sogne Praest for Allerslovs Meenighed i Siaelland. Andet og meget formeret Oplag. Johann gottlob Rothes, Kiobenhavn, 1770. 8+438. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Namnteckning. Bandet något nött.
"Handbok" för vigselförrättare med hänvisningar i till lämpliga bibeltexter.
ID Nr: 207307, SEK 1600.

Kempis, Thomas à: Om Christi Efterföljelse. Fyra Böcker af Thomas a Kempis. Öfwersättning från Originalet af Ol. Carling. Fjerde Upplagan. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1845. 19+307 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Innehåller porträttfrontespiece.
ID Nr: 102513, SEK 250.

Klemming, G.E.: Svenska Medeltidens Bibel-arbeten I-II. Norstedt och söners förlag, 1848. 597+433 sidor. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen något trasig i övre kanten. Nött i kanterna. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt. Efter gamla handskrifter, utgifna af G.E. Klemming. Klisterlapp på insidan av pärmen: "Nyare biblioteket Nr 01013".
ID Nr: 207863, SEK 600.

Klingstedt, F.: Herrans Namn, Fariseismen, Skötesynden. Predikningar på fjerde Böndagen, sjuttonde och adertonde Söndagarne efter Trinitatis, hållna i Stockholm 1867. Utgifna på åhörares begäran. A.L. Norman, Stockholm, 1867. 41s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104414, SEK 80.

Kurtz, Joh. Henr.: Bibel och Astronomi. En framställning af Bibelns kosmologi och dess förhållanden till Naturwetenskapernna. P.A. Huldbergs Bokhandel, bazaren å Norrbro, Stockholm, 1855. 460s. Samtida klotband. Bitvis något fläckad.
ID Nr: 104033, SEK 250.

Lehnberg, Magnus: PREDIKNINGAR AF MAGNUS LEHNBERG. A. Wiborgs förlag, Stockholm, 1827-1828. 352+374+407 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Fint exemplar. Saknar porträtt.
Tryckta hos Johan Hörberg.
ID Nr: 209192, SEK 900.

Lehnberg, Magnus: PREDIKNINGAR, AF MAGNUS LEHNBERG. A. Wiborgs förlag, Stockholm, 1827-1828. 352+374+407 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Saknar porträtt. Banden lätt nötta.
Tryckta hos Johan Hörberg.
ID Nr: 209193, SEK 750.

Leigh, Eduardo: CRITICA SACRA Duabus Partibus : Quarum Prima continer OBSERVATIONES Philologicas & Theologicas VETERIS TESTAMENTI. Secunda continet Philologicas & Theologicas OBSERVATIONES In omnes GRAECAS VOCES NOVI TESTAMENTI. Ante hac ab Eduardo Leigh Equite, L.A.M. & aulae Magdalena Oxonii Praeposito, maxima ex parte Anglicè conscripta, nunc verò ab Henrico à Middoch in Latinum sermonem conversa. Johannis à Someren, Amsterdam, 1679. 120+288+20+20+418+30 pages. Contemporary vellum binding. Folio. 2 parts in one vol. 1st latin edition. Head titlepage printed in red and black, and the other two just in black. Fullside engraved portrait. Slightly spotted inside, else in good condition.
ID Nr: 102577, SEK 2900.

Lundgren, Anders: Biblisk Historia, utur den heliga Skrift utdragen. Tredje Upplagan, indelad i twenne kurser, med ett Bihang, innehållande berättelser om Canaans Land och Christendomens Framgång, samt twenne chartor. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1834-1840. 240+15 s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Inlagan fin. Innehåller 2 utvikbara kartor. Bandet något nött.
" Pris : B:ko R:dr 1, hos J. J. Flodin, Bok- och Konsthandlare."( Malmtorgsgatan.)
ID Nr: 209368, SEK 250.

Lundin, C. Fr.: KYRKOHISTORIA FÖR HEMMET, 1-3. Under inseende af Professor W. Rudin. Norstedt och söners förlag, 1898-1911. (8)612+(7)708+(5)512(21) sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 103237, SEK 450.

Marconi, Giuseppe: Fordna Svenska Helgonet Sancta BRITAS LEFVERNE, i Sammandrag, af Giuseppe Marconi, Theol. Moral. Professor i Rom. Öfversättning från Italienskan. Joh. P. Lundström, Jönköping, 1830. 232s. Samtida pappersband. Innehåller en plansch, föreställande Heliga Birgittas relikskrin. Ryggen sliten och delvis sprucken i fogarna.
Första svenska översättningen. Det italienska orginalet utkom i Rom, 1789.
ID Nr: 207562, SEK 400.

Meisner, Balthasar: Ein Heliger Mensch. Wie König David denselben im ersten Psälmlein abgemahlet hat / In Sechs unterschiedenen predigten beschrieben... + Eines seeligen Menschens dreyfacher schanz / Der Herr Christus / Christi beiliges Mort / Auss deim Mort geschöpffte Busse / Von welchen allen im Neunzehenden Psälmlein Davids gehandelt wird. + Sieben Predigten Uber Onterschiedene Biblische Text / Theils auff dem Churfurstl. Brandenb. Schloss / theils auff der Reise gehalten... + Funff Engel Predigten / Von dem Engelischen Streit / Sieg und Triumphlied / Aus der Offenbahrung Johannis am zwölfften Capitel... C.Heyden, Fincelium, Borman / Wittenberg, 1623 - 1624. 392+352+358+326 p+register. Contemporary vellum binding. Inscripion. Cover lightly stained. Cover slightly rubbed on the edges. 3 titlepages printed in red and black. Engraved vignettes. Woodcut margins. Handwritten title on spine. Endpapers missing. Last 4 pages in the last index slightly torn.
Balthasar Meisner, 1587 - 1626.
ID Nr: 206402, SEK 6500.

Michaelis, Joh. Dav: Mosaisches Recht, 1 - 6. Johann Gottlieb Garbe, Frankfurt am Mayn, 1770 - 1775. 10+355+462+276+386+330+190+422 pp. 3 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Exlibris. Rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 107597, SEK 6000.

Michaelis, Joh. Dav: Mosaiska lagen. Stockholm, Carl F. Marquard, 1806. 471s. Halvfranskt band. Anteckningar på försättsbladet. Namnteckning på titelbladet. Enstaka fläckar inuti boken. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt. Från andra tyska upplagan i Sammandrag översatt af And. Hedrén.
ID Nr: 207825, SEK 900.

Mortiner, Pet.: Missions-Societeten i Ängland. Historien om dess uprinnelse och första företag. Predikningar hållna i London, wid uprättandet af Missions-Societeten ; den 22, 23 och 24 September 1795, samt wid de första Missionairernas afsändande den 28 Julii 1796, tillika med handlingar rörande denna Societets inrättning och första göromål. Öfwersatta utur den af Pet. Mortimer gjorda Tyska Öfwersättningen. Johan Christ. Holmberg, Stockholm, 1799. 579s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött.
Innehåller bl. a. Kapitlet " Instruction för Missionairerna på Söderhafs-Öarne, utfärdad af Missions-Societetens Directöre ", där det ges noggranna instruktioner hur missionärerna ska förhålla sej till urbefolkningen.
ID Nr: 215692, SEK 700.

Moshemius, Iohannes Laurentius: IO. LAURENTII MOSHEMII...COMMENTATIO DE DIVORTIO von den In dem Neuen Testament begrundeten Ursachen der Ehescheidung, METHODO DEMONSTRATIVA CONSCRIPTA ET POTISSIMUM IN GRATIAM LL. CULTOTUM RECUSA AC EMENDATA. IENAE EX OFFICINA RITTERIANA. 1743. 48p. Marbeled cased board binding. Covers slightly torn. Handwritten title etiquette on front cover. Engraved vignettes. Browning on titlepage and last page.
Exlibris Bibliotheque Hammer, catalogue no 8141.
ID Nr: 206781, SEK 1100.

Müller, Adam Lebrecht: M. Adam Lebrecht Müllers, der philosophischen Facultät zu Jena Adjuncti, wie auch Pastoris zu Döbritzschen im herzogthum Weimar, Sechsfache Dispositiones und nuzanwendungen über alle Sonn - und Festtages - Episteln, welche mit nöthigen Anmerckungen erläutert worden. Theodor Wilhelm Ernst Güth, Jena, 1759. 12+744+Register. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Patterned edges. Inscripion. Titlepage printed in printed in red and black. Including engraved vignettes.
ID Nr: 208825, SEK 1800.

Neander, August: Historia om DEN CHRISTNA KYRKANS GRUNDLÄGGNING OCH LEDNING AF APOSTLARNA. Förra bandet. Abr. Bohlin, Norrköping, 1836. 60+335 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Gott skick.
ID Nr: 103173, SEK 170.

Pontoppidan, Eric: Sal. Biskopens och Procancellerens, Herr Doct. ERIC PONTOPPIDANS COLLEGIUM PASTORALE PRACTICUM, Eller Underwisning För dem, som wilja rätt förestå Det Hel. Predikoämbetet. Andra och förbättrade Danska Original Uplagan af år 1765 Öfwersatt med Bifogade Anmärkningar, Rörande mäst Swenska Kyrkoförfattningen. Andra Uplagan. Peter Hesselberg, Stockholm, 1784. 558 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg.
ID Nr: 214739, SEK 500.

Pontoppidan, Eric: Sanning til Gudagtighet ; uti en Enfaldig och Grundelig Förklaring öfwer D. Luthers lilla Cateches. Öfwersättning af Danska Språket. Per Kraft, Wästerås, 1803. 176s. Samtida halvfranskt band. Bandet något slitet.
ID Nr: 105475, SEK 350.

Prideaux, Humphrey: Historisk förklaring öfver Gamla och Nya Testamentet, innehållande judarnas historia i samband med angränsande folkslags, ifrån Israëls och Juda rikens förfall til Christi Himmelsfärd I - II. Strengnäs, Alb. Jul. Segerstedt, 1800-1801. 766+983. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Bernhard Lagerqvists Ex Libris. Något nött i kanterna.
Ovanlig.
ID Nr: 207823, SEK 750.

Rambach, Johan Jacob: DOCTOR JOHAN JACOB RAMBACHS BETRAKTELSER ÖFWER GUDS RÅD OM MENNISKORNAS SALIGHET. Andra upplagan. Johan Magnus Stenbeck, Carlshamn, 1854. 9+591+3 sidor. Samtida halvfranskt band. 2 sampaginerade delar bundna i ett band. Ett något slitet, samtida halvfranskt band med ytskada ( ca 2x4 cm) på främre pärmen. Inlagan något mörknad, annars i bra skick.
ID Nr: 216476, SEK 350.

Rhyzelius, Andreas Olavi: EPISCOPOSCOPIAE SVIOGOTHICAE eller then Swea Göthiska Stichts- och Biskops-Chrönikons Sednare Del, om Swea- och GöthaRikets Sju Nyare Sticht, samt om theras Biskopar och Superintendenter, in til närwarande tid, Sammandragen af Doct. Andr. Ol. Rhyzelio, Biskop i Linköping. Gabriel Biörckegren, Linköping, 1752. 171s. Samtida halvfranskt band. Bandet mycket slitet. Fuktskadad.
ID Nr: 105038, SEK 300.

Risler, Jeremias: Historiskt Utdrag utur Gamla Testamentets Böcker, I - II. + Bihang. Et kårt sammandrag af Judiska Folkets historie, i de sista fyra hundrade åren före Jesu Christi Födelse. C. F. Marquard, Stockholm, 1800. 668s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Bandet något nött. Två delar + ett bihang i ett band.
Översättning.
ID Nr: 208826, SEK 350.

Roberti, Giambatista: Istruzioni Cristiana ad un Giovinette Cavaliere e a due Giovinette Dame sue Sorelle. Dalla Stamperia Reale, Parma, 1787. 143p. Later cased boards. Marbeled covers. Coloured edge. Very good condition.
ID Nr: 107161, SEK 1800.

Ross, Alexandre: Les Religions du Monde, ou Demonstration de toutes les Religions & héréties de l'ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE & de 1'EUROPE, depuis le commencement du monde jusqu'à present. Jean Shipper, Amsterdam, 1669. Preface+867 p+table. 3 vol. Contemporary decorated full-leather binding. Gilt-ornamented. Patterned edges. Raised bands. Corpus fine. Dentelles on the edges. Vignettes. One folding frontespiece, and fifteen folding gravures. Owners etiquette. Joints occasionally cracked, and bindings slightly torn.
Alexandre Ross (1591-1654 ) was a chaplain at the court of Charles I, and a ambitious author." Les Religions du Monde.." was an early try to give an objective description of the religions around the world, in the spirit of the Age of Enlightenment.
ID Nr: 205695, SEK 3200.

Schubert, Johann Ernst: INSTITUTIONES THEOLOGIAE MORALIS. Ienae et Lipsiae, Sumtibus viduae Io. Rud. Croeckeri. 1758. 667 p+Index. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Patterned edges. Good condition. Owners inscription on titlepage : Eric Magnus Hiortzberg, 1768. Goldornamented title on spine.
Exlibris from Bibliotheque Hammer, No 8745.
ID Nr: 208676, SEK 1500.

Schuler, Carl August: Die Heiligen Schriften des Alten Testaments in Hundert Biblischen Kupfern dargestellt. Gestöchen unter der Leitung von Carl Schuler. In der Herderschen Kunst und Buchhandlung, Freiburg, u. å. 491p. Contemporary half-leather binding. Marbeled edges. Gilt-Ornamented Spine. A very fine copy. Printed around 1820-1825. Including 100 full - side engravings.
ID Nr: 210677, SEK 1600.

Schwarzius, Johannes: SUMMULAE THEOLOGICAE Qvibus Thetice TOTUS CHRISTIANISMUS, h.e. rectè credere , piè vivere beateque mori, seu THEOLOGIA POSITIVA, MORALIS ET ARS BENE MORIENDI, tàm succincte proponuntur, ut paucis horis cunctae perlustrari & recognosci possint, Singulae Per subsequentia Scholia, qua theseos sensum, probationem & vindicationem contra Adversarios, praeseti praecipue seculo orthodoxiam impugnantes, tam concisim declarantur,... Typis Islebiensibus, 1703. 28+1336+Index. Contemporary vellum binding. Patterned edges. Covers slightly torn. Corpus fine. Handwritten title on spine.
Exlibris Bibliotheque Hammer , catalogue no 8757.
ID Nr: 206393, SEK 2300.

Severus, Sulpicius: Opera Omnia. Daniel Reichelij, Berlin, 1668. 336+304. 1 vol. Bound in vellum. Engraved titlepage. Old inscriptions on endpaper and titlepage. Marbled paper and etiquette pasted on spine.
ID Nr: 204077, SEK 1500.

Skarstedt, Carl Vilhelm: Handbok i Den bibliska Fornkunskapen, jemte Förklaring af åtskilliga dunklare ställen i den heliga Skrift. Med afbildningar, samt med förord af Th. Professorn, Doctor H.M. Melin. P.A. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, 1857. 10+293 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Bandet något nött.
Efter Barth : "Handbüchlein biblischer Alterthümer, zum Berständnitz der heiligen Schrift, herausg von dem Calwer Berlagsverein", 1852.
ID Nr: 216387, SEK 250.

Spegel, Haquin: GUDZ WERK OCH HWILA / Thet är Hela Werldens undersamma Skapelse / uti Sex Dagar af then Altsmäktige Gud fullbordad : sampt Then Siunde Dagens nödwendiga Helgelse / af samme alwise GUD instiftad : efter månge lärde Mäns Anledning af Christeligt ock Wälmeent Upsåt Uti Swenska Rijm beskrefwen them til Tiänst som gerna betrakta thet Himmelska. Niclaus Wankiijf, Stockholm, 1685. 7+298-18 sidor. Originalpergamentband med något utsvängda pärmar. Samtida ryggtiteletikett i svart och guld. Inlagan med enstaka mindre fläckar, och samtida anteckningar på titelbladet. Annars mycket gott originalskick.
ID Nr: 102581, SEK 7900.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, in Tabllen, Erklärungen, Anmerkungen und Nutzanwendungen….Zweyter Theil. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1767. 1788p. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition. Including folded map and folded engraving
ID Nr: 105448, SEK 1000.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, in Tabllen, Erklärungen, Anmerkungen und Nutzanwendungen….Der Andere Theil. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1758. 1932p. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Very good condition. Including folded map
ID Nr: 105310, SEK 900.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, in Tabllen, Erklärungen, Anmerkungen und Nutzanwendungen….Fünfter Theil. Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn, Leipzig, 1766. 2728p. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition. Including folded engraving
ID Nr: 105446, SEK 1200.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, ..der Andere Theil + SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments..Dritter und letzer Theil. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1745-46. 1743 + 1902 pages + register. Contemporary vellum binding. Cover lightly stained. Good condition.
ID Nr: 214728, SEK 1600.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, in Tabllen, Erklärungen, Anmerkungen und Nutzanwendungen….Dritter und letzer Theil. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1759. 1902+63 pages. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition.
ID Nr: 105447, SEK 900.

Starke, Christoph: SYNOPSIS Bibliothecea Exegeticae in Novum Testamentum. Kurzgefaster Auszug Der gründlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bücher Neues Testaments, in Tabllen, Erklärungen, Anmerkungen und Nutzanwendungen….Erster Theil. Bernhard Christoph Breitkopf, Leipzig, 1758. 38+2523 pages. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Very good condition. Portrait frontespiece. Titlepage printed i red and black.
ID Nr: 105309, SEK 1200.

Stock, Christian: CHRISTIANI STOCKII CLAVIS LINGVAE SANCTAE VETERIS TESTAMENTI VOCABULORUM SIGNIFICATIONIS TUM GENERALES TUM SPECIALES ORDINE CONCINNO EXHIBENS TAM TIRONUM QUAM HOMILETICES ET exegeseos cultorum studiis apprime inserviens ac subinde cocordantiarum vicem supplens cui accedit breve dictionarium chaldaeotal mudicorabbinicum sextum edita cura IOH. FRIEDR. FISCHERI. Weidmann, Leipzig, 1753. 13+1414+7 pages. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Spine/backstrip slightly torn at the edges. Engraved portrait frontespiece.
ID Nr: 103053, SEK 1200.

Sturm, Christof. Chr.: Betraktelser öfwer Naturen, ledande til kännedom af Guds Wälgerningar och Menniskans Lycksalighet. Senare bandet. Joh. Lundblad, Lund, 1799. Innehåll+519+register. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Bandet något slitet. Något gulnad. Endast del 2 av 2.
ID Nr: 216095, SEK 300.

Tafel, Johann Friedrich Immanuel: Om Halten och Värdet af EM. SVEDENBORGS THEOLOGISKA SKRIFTER. Såsom inledning till deras öfversättning på Tyska af Doctor Tafel. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1824. 2+113+16 sidor. Samtida pappersband. Medbundna reklambilagor med presentationer av nyutkommna böcker, tryckta hos Haeggström i Feb. 1824. Förvarad i löst skyddsomslag. Ryggen något brusten och inlagan delvis lätt mörknad, annars i gott skick.
Tafel, Johann, 1796-1863. Översatt av Carl Erik Deleen.
ID Nr: 216560, SEK 750.

Troil, Uno von: HANDLINGAR, RÖRANDE JUBEL - FESTEN UTI UPSALA 1793. Johan Edmans änka, Uppsala, 1793. 420s. Samtida halvfranskt band. Delvis något fuktskadad. Bandet något nött. Samtida/Äldre anteckningar. En samling av samtliga dokument rörande Jubel festen i Uppsala. Festen hölls med anledning av 200 -års jublileet av 1593 års kyrkomöte, vilket i sin tur stod för avgörande förändringar av de svenska kyrkocermonierna. Sista bladet av " Kongl. Maj:ts nådiga förordnande " , sid 421 - 422 saknas.
ID Nr: 214727, SEK 550.

Wallin, Johan Olof: QVINNANS ÄDLA OCH STILLA KALLELSE. Predikan på mariae Bebådelsedag 1827 af J. O. Wallin. J. Hörberg, Stockholm, 1827. 24s. Något gulnad. Utan pärmar. Första arket har släppt från bind.
ID Nr: 208868, SEK 400.

Wallin, Johan Olof: TAL DÅ KYRKOHERDENS I CLARA, HERR DOCT. F. M. FRANZÉNS ÄLSKADE MAKA FRU SOPHIA C. FRANZÉN, FÖDD WESTER, BEGROFS I CLARA KYRKA D. 1 NOV. 1829. AF J. O. WALLIN. Johan Hörberg, Stockholm, 1829. 16s. Främre pappersomslag saknas.
ID Nr: 208869, SEK 350.

Wallin, Johan Olof: TAL wid inwigningen af en ny Begrafningsplats för Westerås och St. Ilians Församlingar, den 4 Juli 1818, af J. O. Wallin. Tryckt på Församlingarnas begäran. Olof Grahn, Stockholm, 1818. 24s. Utan pärmar. Sista arket löst. Något nött och kantstött.
ID Nr: 208867, SEK 300.

Wandalin, Joh: Sanorum Verborum , sive BREVIS EXPOSITIO S.THEOLOGIAE, in Thesi et Antithesi, solius scripturae sacrae testimoniis confirmata, adornata a Jo. Wandalino. Editio Quarta. Jo. frid. Gleditschii, Leipzig, 1722. 11+416+20 pages. Contemporary vellum binding. Inscripion. Lightly foxed. Good condition. Hammers exlibris. Handwritten title on spine.
ID Nr: 104742, SEK 1600.

Westén / Wenström, Aron / Carl Edmund: SVENSKA KONGL. HOFCLERICIETS HISTORIA. Första Delen, Första Afdelningen : Ifrån Konung Gustaf I:s till och med Drottning Christinas tid + Första Delen, Andra Afdelningen : Ifrån Konung Carl X Gustafs til och med Konung Carl XII:s död. + Första Delen, Tredje Afdelningen : Ifrån Konung Fredrik I:s tid till närvarande tid + Fjerde Afdelningen : Ifrån 1800 till 1850. Kumblinska Tryckeriet, Stockholm, Nils Magnus Lindh, Örebro, P.A. Huldberg, Stockholm, 1799-1850. 11+746+4+3+863+3+14+969+5+22+322 sidor. 4 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Komplett i 4 delar. De tre första delarna i uniforma band. De fjärde och sista bandet avviker från de övriga. Innehåller porträttfrontespies samt graverade förtitellad i de tre första banden.
ID Nr: 104480, SEK 5000.