Se alla Rubriker

: 1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv: Ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981. , Institutet för rättshistorisk forskning, 1984. 217s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211348, SEK 130.

: Gotland runt: Havskappsegling under ett halvt sekel. , BNLFörlag, 1984. 154s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
foto Reijo Rüster m.fl.
ID Nr: 13182, SEK 200.

: Narrskeppet: Ombord på Konstantin Simonov.. Wiken, , 1992. 165s. Klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 13180, SEK 200.

: Narrskeppet: Ombord på Konstantin Simonov.. Wiken, , 1992. 165s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12963, SEK 200.

: Oh Boy, Oh Boy, Oh Boy: Berättelser om långfärder till sjöss. Svenska Kryssarklubbens Årsskrift år 2000.. , Svenska Kryssarklubben, 2000. 126s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211347, SEK 70.

: Sjöfartsverket. Verksamheten 1984/85. , Sjöfartsverket, 1985. 24s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 12841, SEK 90.

: Sjöhistorisk årsbok 1988-1999. Sjöhistoriska museet 50 år.. , Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, 1988. 215s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12961, SEK 100.

: Skepp och smide: Artiklar tillägnade Per Lundström.. Carlsson Bokförlag, , 1987. 239s. Dekorerat pappband. Gott skick. Något nött i kanterna. Stämpel på insidan av pärmen.
ID Nr: 12960, SEK 110.

: Tidskrift i sjöväsendet utgifven af Kongl. Örlogsmannasällskapet i Carlskrona.. , Amiralitets-Boktryckeriet, 1890. 401 +60 + XXVIII. Klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 211343, SEK 80.

: Vägledning genom avdelningen för skeppsbyggnadskonst.. , Statens sjöhistoriska museum, 1960. 142s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211346, SEK 80.

: WASA. , Guto Tryck, Helsingborg, 1976. 48s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217507, SEK 60.

Björkenstam, Nils: Läsöskeppets järnlast. En studie i 1600-talets metallurgi och bearbetningsteknik. , Jernkontorets Bergshistoriska utskott, 1975. 70s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106614, SEK 190.

Björklund, Anders: Maritim arkeologi. Sjöhistorisk årsbok 1994-1995.. , Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, 1994. 203s. Dekorerat pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Tryckt i 4000 ex
ID Nr: 211067, SEK 125.

Block, Hanns-Peter: Långfärd till sjöss: Den moderna handboken.. Wahlström & Widstrand, , 1979. 200s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210414, SEK 145.

Canby, Courtland: Skepp och sjöfart. Wahlström & Widstrand, , 1965. 120s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen. Ryggen lagad.
ID Nr: 211900, SEK 110.

Cederlund, Carl Olof: Ett fartyg byggt med syteknik. En studie i marinarkeologisk dokumentation. Rapport 7. , Statens Sjöhistoriska Museum, 1978. 80+27 sidor. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106772, SEK 110.

Clason / Franzén, Edward / Anders: Wasa: fynd och bärgning. Ett bildalbum. Bonniers, Norsteds, 1959. 63s. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211889, SEK 125.

Dahlberg, Hans: Östersjön: Kampen om ett hav 862-1990.. Legenda, , 1990. 246s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Något nött i kanterna. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12843, SEK 160.

Dahlgren, E.W: De Franska Sjöfärderna till Söderhafvet i början af adertonde seklet. En studie i Historisk Geografi. Norstedt och söners förlag, , 1900. XII+430 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Illustrerad med bla två löst bifogade, utvikbara kartor. Exlibris A.V. och A.M.B. Romare. Mycket fint exemplar
ID Nr: 106252, SEK 500.

Davidsson, Jan: Forest Dream. , Strömstads Hembygds- och Museiförening, 1982. 80s. Dekorerat klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13098, SEK 150.

Denk, Roland: Seglarskolan 1-2: Jollesegling för barn och ungdom.. , Spektra, 1980. 154 + 214. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på eftersättsbladet.
ID Nr: 12966, SEK 120.

Ekelöf, Adolf: Sjölif + Svensk Nautisk Ordlista. , A.L. Normans Förlags-expedition, 1898. 709+60s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet.
Fri bearbetning av "The Story of the Sea"
ID Nr: 16302, SEK 600.

Ekelöf, Adolf: SJÖLIF. Med en svensk nautisk ordlista och öfver 200 illustrationer.. , A.L. Normans Förlags-Expedition, 1898. 710+62 sidor. Guldornamenterat klotband. Guldornerad. Blindpressad. Gott skick.
ID Nr: 103208, SEK 800.

Ekstrand, Sven: Navigation: En kurs i navigation som leder fram till "Förarintyg för segel- och motorbåtar".. , Brevaskolan, 1979. 121s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning.
ID Nr: 12970, SEK 100.

Frängsmyr, Tore: Ostindiska kompaniet: Människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen. Bra Böcker, , 1976. 175s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 13184, SEK 95.

Goldsmith-Carter, George: Sailors Sailors Sailor: A vivid pictorial history of seamen and the sea.. , Paul Hamlyn, 1966. 151s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13106, SEK 175.

Grönquist, Helena: Svensk sjöhistorisk Bibliografi 1976-1986. Sjöhistorisk Årsbok 1987.. , Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, 1988. 407s. Cartonnageband. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 211340, SEK 200.

Gyllin, Yngve: Förbund på sju hav: Händelser och gestalter i sjöfolkets historia. Annorlunda loggbok.. Allhems Förlag, , 1964. 292s. Dekorerat klotband. Mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12839, SEK 225.

Hafström, Georg: Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa. , Statens Sjöhistoriska Museum, 1968. 147s. Häftad. Bandet något fläckigt. I övrigt ett fräscht exemplar.
Statens Sjöhistoriska Museum. Meddelanden XI.
ID Nr: 211891, SEK 90.

Hartelius, Kaj: Kattegatt - Skagerack. Bonniers, , 1969. 347s. Cartonnageband. Gott skick.
Hamnar och leder på danska, norska och svenska kusten
ID Nr: 14247, SEK 140.

Haws, Duncan: Skeppet i bild: En nautisk historia. Wahlström & Widstrand, , 1975. 239s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 211881, SEK 280.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. , Aktiebolaget Svensk Litteratur, 1943. 310s. Skinnimitationsband. Några sidor trasiga. I övrigt ett fräscht exemplar. Illustrerad. sid 298-299 trasiga
ID Nr: 211883, SEK 300.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. , Aktiebolaget Svensk Litteratur, 1943. 310s. Klotryggsband. Gott skick. Ryggen något sliten. Illustrerad.
ID Nr: 211884, SEK 475.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. , AB Svensk Litteratur, 1943. 310s. Dekorerat linneband. Gott skick. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211882, SEK 500.

Imhoff / Pranger, Fred / Lex: Trimma för snabbare segling. Bonniers, , 1975. 143s. Klotband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12955, SEK 120.

Johansson, Björn Axel: Regalskeppet Kronan. Bra Böcker, , 1985. 269s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Vackert dekorerad på insidan av pärmarna.
Redaktör
ID Nr: 211888, SEK 140.

Kvarning / Ohrelius, Lars-Åke / Bengt: Vasa. Kungens skepp. Atlantis Förlag, , 1998. 172s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211874, SEK 160.

Landström, Björn: Columbus: Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristóbal Colón och hans resor den västliga vägen till Indien efter samtida källor återberättad och illustrerad av Björn Landström. Forum, , 1966. 207s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13213, SEK 120.

Landström, Björn: Egyptiska skepp 4000 - 600 f.kr. Teckningar av författaren. Forum, , 1970. 159s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105339, SEK 200.

Landström, Björn: The Quest for India: A History of Discovery and Exploration from the Expedition to the Land of Punt in 1493 B. C to the Discovery of the Cape of Good Hope in 1488 A. D.. Forum, , 1964. 223p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper torn. Richly illustrated.
ID Nr: 211344, SEK 190.

Landström, Björn: Vägen till Indien: Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f. kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e. kr.. Bra Böcker, , 1964. 223s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Bandet något fläckigt. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Illustrerad.
ID Nr: 211345, SEK 90.

Lloyd, Christopher: Skepp och sjömän: En historik i text och bilder från vikingatid till nutid.. , Bernces, (utan årtal). 222s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
I samarbete med J. Douglas-Henry.
ID Nr: 13181, SEK 200.

Matz, Erling: Från Å till Ö. , Svenska Kryssarklubben, 1997. 187s. Cartonnageband. Nyskick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12956, SEK 100.

Matz, Erling: I Lejonets tid: Skeppet Vasa & svenskt 1600-tal.. , Max Ström, 1999. 250s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad. Foto: Hans Hammarskiöld
ID Nr: 13107, SEK 350.

Moberg, Einar: För fulla segel: En bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet. , Biblioteksböcker, 1957. 475s. Klotryggsband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna. Rikligt illustrerad. Bandets främre omslag dekorerat
ID Nr: 211886, SEK 500.

Moberg, Einar: För fulla segel: En bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet. , Biblioteksböcker, 1957. 475s. Dekorerat klotband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211885, SEK 350.

Ohrelius, Bengt: Vasa, kungens skepp. Rabén & Sjögren, , 1959. 92s. Dekorerat pappband. Gott skick. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 211890, SEK 110.

Ohrelius / Kvarning, Bengt / Lars-Åke: Wasa, kungens skepp. Rabén & Sjögren, , 1972. 174s. Cartonnageband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12838, SEK 100.

Ohrelius / Kvarning, Bengt / Lars-Åke: Wasa, kungens skepp.. Liber Förlag, , 1978. 182s. Dekorerat pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12842, SEK 110.

Orman, Leonard M.: Electronic Navigation.. , Pan American Navigation Service, 1950. 222s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad. Anteckningar.
ID Nr: 211339, SEK 200.

Pick, Christopher: Ships in Colour. Including Ocean Racing. , Galley Press, 1979. 64p. Good condition. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 211877, SEK 110.

Ramberg, Sten (red.): Sjötrafikföreskrifter: De internationella sjövägsreglerna, Sjötrafikförordningen, Sjötrafikkungörelsen.. , Bokmalen, 1998. Illustrerad av Torbjörn Larsson. 69s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 13104, SEK 60.

Rienits, Rex / Thea: The Voyages of Columbus. , Hamlyn, 1970. 152p. Leather-imitation binding. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 13212, SEK 270.

Savant, Amiral Barjot Jean: Historie mondiale de la marine. , Hachette, 1965. 429p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Richly illustrated. Vackert illustrerad på insidan av pärmarna
ID Nr: 211875, SEK 300.

Soop, Hans: The Power and the Glory: The Sculptures of the Warship Wasa.. , Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1986. 270s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13100, SEK 250.

Sturgess, G. Sambrooke: The 1959 I.Y.R.U. Yacht Racing Rules with explanations and comments.. , Iliffe & Sons Ltd., 1959. 216p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Illustrated.
ID Nr: 12954, SEK 110.

Synnelius / Lindahl, Rune / Alf: Vasavarvet: En berättelse av Vasas bärgning och tillblivelsen av ett provisoriskt museum för skeppet.. , SVR:s Förlags AB, u. å.. 60s. Dekorerat klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12840, SEK 100.

Twiname, Eric: Lagkappsegling: Taktik, teknik, regler.. Forum, , 1975. 144s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12957, SEK 100.

Varenius, Björn: Bulverket båten - ett gammalt fynd i ny belysning. Projektet marinarkeologisk fartygsdokumentation, rapport 11. , Statens Sjöhistoriska museum, 1979. 45+17 sidor. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106613, SEK 120.

Webe, Gösta: Nautika. Sjöhistorisk Årsbok 1985-1986.. , Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, 1986. 331s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211342, SEK 110.