Se alla Rubriker

1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv: Ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981. Institutet för rättshistorisk forskning, 1984. 217s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211348, SEK 130.

Gotland runt: Havskappsegling under ett halvt sekel. BNLFörlag, 1984. 154s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
foto Reijo Rüster m.fl.
ID Nr: 13182, SEK 200.

Narrskeppet: Ombord på Konstantin Simonov. Wiken, 1992. 165s. Klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 13180, SEK 200.

Narrskeppet: Ombord på Konstantin Simonov. Wiken, 1992. 165s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12963, SEK 200.

Oh Boy, Oh Boy, Oh Boy: Berättelser om långfärder till sjöss. Svenska Kryssarklubbens Årsskrift år 2000. Svenska Kryssarklubben, 2000. 126s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211347, SEK 70.

Sjöfartsverket. Verksamheten 1984/85. Sjöfartsverket, 1985. 24s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 12841, SEK 90.

Sjöhistorisk årsbok 1988-1999. Sjöhistoriska museet 50 år. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, 1988. 215s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12961, SEK 100.

Skepp och smide: Artiklar tillägnade Per Lundström. Carlsson Bokförlag, 1987. 239s. Dekorerat pappband. Gott skick. Något nött i kanterna. Stämpel på insidan av pärmen.
ID Nr: 12960, SEK 110.

Tidskrift i sjöväsendet utgifven af Kongl. Örlogsmannasällskapet i Carlskrona. Amiralitets-Boktryckeriet, 1890. 401 +60 + XXVIII. Klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 211343, SEK 80.

Vägledning genom avdelningen för skeppsbyggnadskonst. Statens sjöhistoriska museum, 1960. 142s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211346, SEK 80.

WASA. Guto Tryck, Helsingborg, 1976. 48s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217507, SEK 60.

Björkenstam, Nils: Läsöskeppets järnlast. En studie i 1600-talets metallurgi och bearbetningsteknik. Jernkontorets Bergshistoriska utskott, 1975. 70s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106614, SEK 190.

Björklund, Anders: Maritim arkeologi. Sjöhistorisk årsbok 1994-1995. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, 1994. 203s. Dekorerat pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Tryckt i 4000 ex
ID Nr: 211067, SEK 125.

Block, Hanns-Peter: Långfärd till sjöss: Den moderna handboken. Wahlström & Widstrand, 1979. 200s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210414, SEK 145.

Canby, Courtland: Skepp och sjöfart. Wahlström & Widstrand, 1965. 120s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen. Ryggen lagad.
ID Nr: 211900, SEK 110.

Cederlund, Carl Olof: Ett fartyg byggt med syteknik. En studie i marinarkeologisk dokumentation. Rapport 7. Statens Sjöhistoriska Museum, 1978. 80+27 sidor. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106772, SEK 110.

Clason / Franzén, Edward / Anders: Wasa: fynd och bärgning. Ett bildalbum. Bonniers, Norsteds, 1959. 63s. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211889, SEK 125.

Dahlberg, Hans: Östersjön: Kampen om ett hav 862-1990. Legenda, 1990. 246s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Något nött i kanterna. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12843, SEK 160.

Dahlgren, E.W: De Franska Sjöfärderna till Söderhafvet i början af adertonde seklet. En studie i Historisk Geografi. Norstedt och söners förlag, 1900. XII+430 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Illustrerad med bla två löst bifogade, utvikbara kartor. Exlibris A.V. och A.M.B. Romare. Mycket fint exemplar
ID Nr: 106252, SEK 500.

Davidsson, Jan: Forest Dream. Strömstads Hembygds- och Museiförening, 1982. 80s. Dekorerat klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13098, SEK 150.

Denk, Roland: Seglarskolan 1-2: Jollesegling för barn och ungdom. Spektra, 1980. 154 + 214. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på eftersättsbladet.
ID Nr: 12966, SEK 120.

Ekelöf, Adolf: Sjölif + Svensk Nautisk Ordlista. A.L. Normans Förlags-expedition, 1898. 709+60s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet.
Fri bearbetning av "The Story of the Sea"
ID Nr: 16302, SEK 600.

Ekelöf, Adolf: SJÖLIF. Med en svensk nautisk ordlista och öfver 200 illustrationer. A.L. Normans Förlags-Expedition, 1898. 710+62 sidor. Guldornamenterat klotband. Guldornerad. Blindpressad. Gott skick.
ID Nr: 103208, SEK 800.

Ekstrand, Sven: Navigation: En kurs i navigation som leder fram till "Förarintyg för segel- och motorbåtar". Brevaskolan, 1979. 121s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning.
ID Nr: 12970, SEK 100.

Frängsmyr, Tore: Ostindiska kompaniet: Människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen. Bra Böcker, 1976. 175s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 13184, SEK 95.

Goldsmith-Carter, George: Sailors Sailors Sailor: A vivid pictorial history of seamen and the sea. Paul Hamlyn, 1966. 151s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13106, SEK 175.

Grönquist, Helena: Svensk sjöhistorisk Bibliografi 1976-1986. Sjöhistorisk Årsbok 1987. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, 1988. 407s. Cartonnageband. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 211340, SEK 200.

Gyllin, Yngve: Förbund på sju hav: Händelser och gestalter i sjöfolkets historia. Annorlunda loggbok. Allhems Förlag, 1964. 292s. Dekorerat klotband. Mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12839, SEK 225.

Hafström, Georg: Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa. Statens Sjöhistoriska Museum, 1968. 147s. Häftad. Bandet något fläckigt. I övrigt ett fräscht exemplar.
Statens Sjöhistoriska Museum. Meddelanden XI.
ID Nr: 211891, SEK 90.

Hartelius, Kaj: Kattegatt - Skagerack. Bonniers, 1969. 347s. Cartonnageband. Gott skick.
Hamnar och leder på danska, norska och svenska kusten
ID Nr: 14247, SEK 140.

Haws, Duncan: Skeppet i bild: En nautisk historia. Wahlström & Widstrand, 1975. 239s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 211881, SEK 280.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Aktiebolaget Svensk Litteratur, 1943. 310s. Skinnimitationsband. Några sidor trasiga. I övrigt ett fräscht exemplar. Illustrerad. sid 298-299 trasiga
ID Nr: 211883, SEK 300.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Aktiebolaget Svensk Litteratur, 1943. 310s. Klotryggsband. Gott skick. Ryggen något sliten. Illustrerad.
ID Nr: 211884, SEK 475.

Hägg, Eric: Örlogsliv: Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. AB Svensk Litteratur, 1943. 310s. Dekorerat linneband. Gott skick. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211882, SEK 500.

Imhoff / Pranger, Fred / Lex: Trimma för snabbare segling. Bonniers, 1975. 143s. Klotband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12955, SEK 120.

Johansson, Björn Axel: Regalskeppet Kronan. Bra Böcker, 1985. 269s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Vackert dekorerad på insidan av pärmarna.
Redaktör
ID Nr: 211888, SEK 140.

Kvarning / Ohrelius, Lars-Åke / Bengt: Vasa. Kungens skepp. Atlantis Förlag, 1998. 172s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211874, SEK 160.

Landström, Björn: Columbus: Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristóbal Colón och hans resor den västliga vägen till Indien efter samtida källor återberättad och illustrerad av Björn Landström. Forum, 1966. 207s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13213, SEK 120.

Landström, Björn: Egyptiska skepp 4000 - 600 f.kr. Teckningar av författaren. Forum, 1970. 159s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105339, SEK 200.

Landström, Björn: The Quest for India: A History of Discovery and Exploration from the Expedition to the Land of Punt in 1493 B. C to the Discovery of the Cape of Good Hope in 1488 A. D. Forum, 1964. 223p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper torn. Richly illustrated.
ID Nr: 211344, SEK 190.

Landström, Björn: Vägen till Indien: Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f. kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e. kr. Bra Böcker, 1964. 223s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Bandet något fläckigt. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Illustrerad.
ID Nr: 211345, SEK 90.

Lloyd, Christopher: Skepp och sjömän: En historik i text och bilder från vikingatid till nutid. Bernces, (utan årtal). 222s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
I samarbete med J. Douglas-Henry.
ID Nr: 13181, SEK 200.

Matz, Erling: Från Å till Ö. Svenska Kryssarklubben, 1997. 187s. Cartonnageband. Nyskick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 12956, SEK 100.

Matz, Erling: I Lejonets tid: Skeppet Vasa & svenskt 1600-tal. Max Ström, 1999. 250s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad. Foto: Hans Hammarskiöld
ID Nr: 13107, SEK 350.

Moberg, Einar: För fulla segel: En bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet. Biblioteksböcker, 1957. 475s. Klotryggsband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna. Rikligt illustrerad. Bandets främre omslag dekorerat
ID Nr: 211886, SEK 500.

Moberg, Einar: För fulla segel: En bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet. Biblioteksböcker, 1957. 475s. Dekorerat klotband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211885, SEK 350.

Ohrelius, Bengt: Vasa, kungens skepp. Rabén & Sjögren, 1959. 92s. Dekorerat pappband. Gott skick. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 211890, SEK 110.

Ohrelius / Kvarning, Bengt / Lars-Åke: Wasa, kungens skepp. Rabén & Sjögren, 1972. 174s. Cartonnageband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12838, SEK 100.

Ohrelius / Kvarning, Bengt / Lars-Åke: Wasa, kungens skepp. Liber Förlag, 1978. 182s. Dekorerat pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12842, SEK 110.

Orman, Leonard M.: Electronic Navigation. Pan American Navigation Service, 1950. 222s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad. Anteckningar.
ID Nr: 211339, SEK 200.

Pick, Christopher: Ships in Colour. Including Ocean Racing. Galley Press, 1979. 64p. Good condition. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 211877, SEK 110.

Ramberg, Sten (red.): Sjötrafikföreskrifter: De internationella sjövägsreglerna, Sjötrafikförordningen, Sjötrafikkungörelsen. Bokmalen, 1998. Illustrerad av Torbjörn Larsson. 69s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 13104, SEK 60.

Rienits, Rex / Thea: The Voyages of Columbus. Hamlyn, 1970. 152p. Leather-imitation binding. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 13212, SEK 270.

Savant, Amiral Barjot Jean: Historie mondiale de la marine. Hachette, 1965. 429p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Richly illustrated. Vackert illustrerad på insidan av pärmarna
ID Nr: 211875, SEK 300.

Soop, Hans: The Power and the Glory: The Sculptures of the Warship Wasa. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1986. 270s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13100, SEK 250.

Sturgess, G. Sambrooke: The 1959 I.Y.R.U. Yacht Racing Rules with explanations and comments. Iliffe & Sons Ltd., 1959. 216p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Illustrated.
ID Nr: 12954, SEK 110.

Synnelius / Lindahl, Rune / Alf: Vasavarvet: En berättelse av Vasas bärgning och tillblivelsen av ett provisoriskt museum för skeppet. SVR:s Förlags AB, u. å. 60s. Dekorerat klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12840, SEK 100.

Twiname, Eric: Lagkappsegling: Taktik, teknik, regler. Forum, 1975. 144s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12957, SEK 100.

Varenius, Björn: Bulverket båten - ett gammalt fynd i ny belysning. Projektet marinarkeologisk fartygsdokumentation, rapport 11. Statens Sjöhistoriska museum, 1979. 45+17 sidor. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106613, SEK 120.

Webe, Gösta: Nautika. Sjöhistorisk Årsbok 1985-1986. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, 1986. 331s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211342, SEK 110.