Se alla Rubriker

Histoire de MOSCOU et des moscovites. Éditions du Pont Royal, Paris, 1963. 296p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. Gilt-ornamented. Good condition.
ID Nr: 104122, SEK 200.

Anhalt-Zerbst, Katarina II von: KATARINA II:s MEMOARER. Lars Hökerbergs bokförlag, 1954. 287s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 215182, SEK 80.

Aretz, Gertrude: KEJSARINNAN KATARINA AV RYSSLAND. Lars Hökerbergs bokförlag, 1923. 262s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 215187, SEK 110.

Aretz, Gertrude: KEJSARINNAN KATARINA AV RYSSLAND. Lars Hökerbergs bokförlag, 1923. 262s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215176, SEK 90.

Beevor, Antony: STALINGRAD. Historiska Media, 2000. 480s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215181, SEK 190.

Dougan, Andy: Dödsmatchen. Fotboll i nazismens skugga. Norstedts förlag, 2000. 255s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 215185, SEK 140.

Ehrström, Christman: Moskva brinner. Legenda, 1982. 197s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215196, SEK 110.

Gooding, John: The catkin and the icicle. Aspects of Russia. Constable, London, 1965. 213p. Clothbinding.
ID Nr: 215195, SEK 70.

Grinevsky, Oleg: Före Poltava En diplomatisk thriller eller berättelsen om hur, var och varför Peter den store började krig med Sverige. Wiken, 1993. 218s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104690, SEK 90.

Gunther, John: Ryssland av idag. Wahlström & Widstrand, 1958. 489s. Halvklotband. Ryggen något lös. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209743, SEK 110.

Halliday, E. M.: RYSSLAND I REVOLUTION. Allhems Förlag, 1968. 153s. Cartonnageband.
ID Nr: 215192, SEK 170.

Harrie, Ivar: Moskva - Köpenhamn. Hugo Gebers förlag, 1938. 226s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217589, SEK 150.

Jensen, Alfred: RYSK KULTURHISTORIA. Första delen. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1908. 204s. Häftad.
ID Nr: 215201, SEK 130.

Karlgren, Anton: Bolsjevikernas Ryssland. Albert Bonniers förlag, 1925. 350s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105615, SEK 130.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA. Skoglunds Bokförlag, 1936. 424s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 30127, SEK 95.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1937. 424s. Linneband. Illustrerad.
ID Nr: 215190, SEK 110.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1948. 401s. Klotryggsband. Illustrerad.
ID Nr: 215197, SEK 120.

Kazakevitj, Emmanuil: DEN BLÅ ANTECKNINGSBOKEN. Askild & Kärnekull, 1978. 349s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 215191, SEK 90.

Kennan, George: Sibirien l-lll. Adolf Bonnier, Stockholm, 1890. 266+216+252. Halvklotband. Ryggen något blekt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 217015, SEK 700.

Lundkvist, Artur: VALLMOR FRÅN TASCHKENT. En resa i Sovjet - Unionen. Albert Bonniers förlag, 1952. 230s. Häftad. omslag av Peter Weiss.
ID Nr: 215203, SEK 190.

Martelius, Martin: RYSSLAND I BILD, I - II. Tidens förlag, 1944 - 1945. 960s. 2 vol. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215561, SEK 200.

Massie, Robert K.: Nikolaus och Alexandra. En intim skildring av de sista Romanovs och det tsaristiska Rysslands fall. Hugo Gebers förlag, 1969. 523s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104463, SEK 120.

Massie, Robert K.: Nikolaus och Alexandra. En intim skildring av de sista Romanovs och det tsaristiska Rysslands fall. Hugo Gebers förlag, 1969. 523s. Klotband.
ID Nr: 215202, SEK 190.

Oldenbourg, Zoé: KATARINA DEN STORA. Bonniers, 1967. 264s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 215177, SEK 160.

Petri / Sjöberg, Kristian / Martin: Resan till Sachalin. Norstedts förlag, 1992. 126 sid.text + fotoillustrationer. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104967, SEK 110.

Porter, Cathy: FATHERS AND DAUGHTERS. Russian Women in Revolution. Virago & Quartet Books, London, 1976. 308p. Clothbinding with dustwrapper.
ID Nr: 215205, SEK 120.

Quensel, Annie: KRING RÖDA TORGET. SOVJET I FEST OCH VARDAG. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1926. 235s. Pappband. Illustrerad.
" Med 122 illustrationer."
ID Nr: 215206, SEK 160.

Quensel, Annie: KRING RÖDA TORGET. SOVJET I FEST OCH VARDAG. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1926. 235s. Klotband. Rikligt illustrerad.
" Med 122 illustrationer."
ID Nr: 214658, SEK 170.

Rydelius, Ellen: Livet kring tsaren. Lars Hökerbergs bokförlag, 1938. 352s. Privatband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 102116, SEK 180.

Skott, Staffan: Romanovs. Tsarsläkten. Vilka var de ? Vad blev det av dem ?. Bonniers, 1989. 378s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Läsexemplar för Bokhandel.
ID Nr: 104691, SEK 150.

Skott, Staffan: TSARER OCH SAMOVARER. Tidens förlag, 1980. 248s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 215207, SEK 130.

Smirnov, I. I. ( edit ): A short history of the ussr. I - II. Progress Publishers, Moscow, 1965. 334+412. 2 vol. Clothbinding. Illustrated.
ID Nr: 215193, SEK 220.

Thomsen, Vilhelm: RYSKA RIKETS GRUNDLÄGGNING GENOM SKANDINAVERNA. Ur vår tids forskning. Populära skildringar under redaktion af Prof. Gustaf Retzius. Utgifna af Stiftelsen Lars Hiertas minne. 30. Samson & Wallin, Stockholm, 1882. 164s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104366, SEK 250.

Troyat, Henri: KATARINA DEN STORA 1729 - 1796. Norstedts förlag, 1995. 448s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215188, SEK 150.

Wallace, D. Mackenzie: Ryssland - Land och folk - Seder och bruk. Jos. Seligmanns Förlag, 1877. 550s. Halvfranskt band. Anteckningar på insidan av pärmen. Något fuktskadad. Nött i kanterna.
Med utvikbar karta över Europeiska Ryssland. Öfversättning och bearbetning af G. Kleen.
ID Nr: 9297, SEK 200.

Zabel, Eugen: KATARINA II, EN KEJSARINNAS ROMAN. Aktiebolaget Ljus´ Förlag, Stockholm, 1918. 356s. Halvfranskt band. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 215199, SEK 120.

Zancka, Herman Theodor von: Rasputin Societetskvinnan Systemet i Ryssland och Krigshändelserna. A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, 1916. 226s. Halvklotband. Gott skick. Privatband
ID Nr: 105588, SEK 200.