Se alla Rubriker

Historia, Rysk

Histoire de MOSCOU et des moscovites.. Éditions du Pont Royal, Paris, 1963. Éditions du Pont Royal, Paris, In French. 296p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. Gilt-ornamented. Good condition.
ID Nr: 104122, SEK 200.

Anhalt-Zerbst, Katarina II von: KATARINA II:s MEMOARER.. Lars Hökerbergs bokförlag, 1954. 287s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 215182, SEK 80.

Aretz, Gertrude: KEJSARINNAN KATARINA AV RYSSLAND.. Lars Hökerbergs bokförlag, 1923. 262s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 215187, SEK 110.

Aretz, Gertrude: KEJSARINNAN KATARINA AV RYSSLAND.. Lars Hökerbergs bokförlag, 1923. 262s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215176, SEK 90.

Beevor, Antony: STALINGRAD.. Historiska Media, 2000. 480s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215181, SEK 190.

Dougan, Andy: Dödsmatchen. Fotboll i nazismens skugga. Norstedts förlag, 2000. 255s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 215185, SEK 140.

Ehrström, Christman: Moskva brinner.. Legenda, 1982. 197s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215196, SEK 110.

Gooding, John: The catkin and the icicle. Aspects of Russia.. Constable, London, 1965. Constable, London, In English. 213p. Clothbinding.
ID Nr: 215195, SEK 70.

Grinevsky, Oleg: Före Poltava En diplomatisk thriller eller berättelsen om hur, var och varför Peter den store började krig med Sverige.. Wiken, 1993. 218s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104690, SEK 90.

Gunther, John: Ryssland av idag. Wahlström & Widstrand, 1958. 489s. Halvklotband. Ryggen något lös. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209743, SEK 110.

Halliday, E. M.: RYSSLAND I REVOLUTION.. Allhems Förlag, 1968. 153s. Cartonnageband.
ID Nr: 215192, SEK 170.

Harrie, Ivar: Moskva - Köpenhamn. Hugo Gebers förlag, 1938. 226s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217589, SEK 150.

Jensen, Alfred: RYSK KULTURHISTORIA. Första delen.. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1908. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 204s. Häftad.
ID Nr: 215201, SEK 130.

Karlgren, Anton: Bolsjevikernas Ryssland.. Albert Bonniers förlag, 1925. 350s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105615, SEK 130.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA. Skoglunds Bokförlag, 1936. Skoglunds Bokförlag, 424s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 30127, SEK 95.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA.. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1937. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 424s. Linneband. Illustrerad.
ID Nr: 215190, SEK 110.

Kaus, Gina: KATHARINA DEN STORA.. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1948. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 401s. Klotryggsband. Illustrerad.
ID Nr: 215197, SEK 120.

Kazakevitj, Emmanuil: DEN BLÅ ANTECKNINGSBOKEN.. Askild & Kärnekull, 1978. 349s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 215191, SEK 90.

Kennan, George: Sibirien l-lll. Adolf Bonnier, Stockholm, 1890. 266+216+252. Halvklotband. Ryggen något blekt. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 217015, SEK 700.

Lundkvist, Artur: VALLMOR FRÅN TASCHKENT. En resa i Sovjet - Unionen.. Albert Bonniers förlag, 1952. 230s. Häftad. omslag av Peter Weiss.
ID Nr: 215203, SEK 190.

Martelius, Martin: RYSSLAND I BILD, I - II.. Tidens förlag, 1944 - 1945. 960s. 2 vol. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215561, SEK 200.

Massie, Robert K.: Nikolaus och Alexandra. En intim skildring av de sista Romanovs och det tsaristiska Rysslands fall.. Hugo Gebers förlag, 1969. 523s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104463, SEK 120.

Massie, Robert K.: Nikolaus och Alexandra. En intim skildring av de sista Romanovs och det tsaristiska Rysslands fall.. Hugo Gebers förlag, 1969. 523s. Klotband.
ID Nr: 215202, SEK 190.

Oldenbourg, Zoé: KATARINA DEN STORA.. Bonniers, 1967. 264s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 215177, SEK 160.

Petri / Sjöberg, Kristian / Martin: Resan till Sachalin. Norstedts förlag, 1992. 126 sid.text + fotoillustrationer.. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104967, SEK 110.

Porter, Cathy: FATHERS AND DAUGHTERS. Russian Women in Revolution.. Virago & Quartet Books, London, 1976. Virago & Quartet Books, London, In English. 308p. Clothbinding with dustwrapper.
ID Nr: 215205, SEK 120.

Quensel, Annie: KRING RÖDA TORGET. SOVJET I FEST OCH VARDAG.. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1926. 235s. Pappband. Illustrerad.
" Med 122 illustrationer."
ID Nr: 215206, SEK 160.

Quensel, Annie: KRING RÖDA TORGET. SOVJET I FEST OCH VARDAG.. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1926. 235s. Klotband. Rikligt illustrerad.
" Med 122 illustrationer."
ID Nr: 214658, SEK 170.

Rydelius, Ellen: Livet kring tsaren. Lars Hökerbergs bokförlag, 1938. 352s. Privatband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 102116, SEK 180.

Skott, Staffan: Romanovs. Tsarsläkten. Vilka var de ? Vad blev det av dem ?. Bonniers, 1989. 378s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Läsexemplar för Bokhandel.
ID Nr: 104691, SEK 150.

Skott, Staffan: TSARER OCH SAMOVARER.. Tidens förlag, 1980. 248s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 215207, SEK 130.

Smirnov, I. I. ( edit ): A short history of the ussr. I - II.. Progress Publishers, Moscow, 1965. Progress Publishers, Moscow, In English. 334+412. 2 vol. Clothbinding. Illustrated.
ID Nr: 215193, SEK 220.

Thomsen, Vilhelm: RYSKA RIKETS GRUNDLÄGGNING GENOM SKANDINAVERNA. Ur vår tids forskning. Populära skildringar under redaktion af Prof. Gustaf Retzius. Utgifna af Stiftelsen Lars Hiertas minne. 30.. Samson & Wallin, Stockholm, 1882. Samson & Wallin, Stockholm, 164s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104366, SEK 250.

Troyat, Henri: KATARINA DEN STORA 1729 - 1796.. Norstedts förlag, 1995. 448s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215188, SEK 150.

Wallace, D. Mackenzie: Ryssland - Land och folk - Seder och bruk. Jos. Seligmanns Förlag, 1877. Jos. Seligmanns Förlag, 550s. Halvfranskt band. Anteckningar på insidan av pärmen. Något fuktskadad. Nött i kanterna.
Med utvikbar karta över Europeiska Ryssland. Öfversättning och bearbetning af G. Kleen.
ID Nr: 9297, SEK 200.

Zabel, Eugen: KATARINA II, EN KEJSARINNAS ROMAN.. Aktiebolaget Ljus´ Förlag, Stockholm, 1918. Aktiebolaget Ljus´ Förlag, Stockholm, 356s. Halvfranskt band. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 215199, SEK 120.

Zancka, Herman Theodor von: Rasputin Societetskvinnan Systemet i Ryssland och Krigshändelserna. A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, 1916. A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, 226s. Halvklotband. Gott skick. Privatband
ID Nr: 105588, SEK 200.