Se alla Rubriker

Litteraturhistoria, Om att skriva

Acheson, Dean: Fragments of my Fleece. W.W. Norton & Company, 1971. W.W. Norton & Company, In English. 222p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
The wisdom, wit, and charm of one of the most incisive minds and most elegant writers of the twentieth century.
ID Nr: 200620, SEK 120.

Adams, Robert M.: Strains of Discord. Studies in Literary Openness.. Cornell University Press, Ithaca, 1958. Cornell University Press, Ithaca, In English. 215p. Clothbinding with dustwrapper. Covers slightly worn. Else fine.
ID Nr: 200621, SEK 120.

Almqvist, Carl Jonas Love: Om poesi i sak, till åtskillnad ifrån poesi i blott ord. Bokgillet, 1963. Bokgillet, 47s. Häftad. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6031, SEK 80.

Carlsson / Morgan, Torsten / Björn: Textning. Lärobok med övningar och förebilder för skola och självstudium.. Skolförlaget Gävle AB, 1957. Skolförlaget Gävle AB, 32s. Häftad. Exlibris. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103850, SEK 60.

Gamby, Erik: Träsket. Frilansens förlag, (utan årtal). Frilansens förlag, 269s. Häftad. Bandet något slitet.
En bok om författarskapets villkor.
ID Nr: 200622, SEK 75.

Hanson, Hansingvar: Våra brev en modern brevställare. Kungl. Centralpoststyrelsen, 1961. Kungl. Centralpoststyrelsen, 63s. Häftad. Mycket gott skick.
Medhjälpare bl.a Barbro Alving, Jan Fridegård och Sven Jarring
ID Nr: 105840, SEK 50.

Kämpe, Yngve: Praktiska Skrivelser. LTK. LTs Korrespondensskola. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1944. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, Pappband. Gott skick.
ID Nr: 105701, SEK 70.

Lo-Johansson, Ivar: Att skriva en roman. Albert Bonniers förlag, 1957. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 1669, SEK 100.

Lo-Johansson, Ivar: Att skriva en roman. Albert Bonniers förlag, 1957. 60s. Pappband. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 8090, SEK 80.

McConnell, Frank: Storytelling & Mythmaking: Images from film and Literature.. Oxford University Press, 1979. Oxford University Press, In English. 303p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Illustrated with photos.
ID Nr: 11931, SEK 140.

Minot, Stephen: Three Genres. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, In English. 420p. Wrappered. Good condition.
The Writing of Poetry, Fiction, and Drama.
ID Nr: 200644, SEK 140.

Turabian, Kate L.: A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. The University of Chicago Press, 1974. The University of Chicago Press, In English. 216p. Wrappered. Slightly rubbed.
ID Nr: 200642, SEK 75.

Vicentino, Ludovico: La operina de Ludovico Vicentino da imparare di scrivere littera cancellarescha. Il modo de temperare le penne con le varie sorti de littere ordinato per Ludovico Vicentino.. Tidens förlag, 1958. 93+63 sidor. Pappband. Gott skick. Svenska texter av Uno Willers, Sten G. Lindberg, Valter Falk, Stig-Åke Möller och Gustaf Nordlander. Översättning av John Rohnström.
ID Nr: 103851, SEK 190.

Zachrisson, Bror: Textningsboken.. Ehlins, Folkbildningsförlaget, 1958. Ehlins, Folkbildningsförlaget, 88 sidor. Klotryggsband. Ett par sidor lösa från bindningen, annars i gott skick.
ID Nr: 103853, SEK 60.