Se alla Rubriker

Beiträge zur vergleichenden Psychiatrie/Contributions to Comparative Psychiatry. Teil/Part II Spezielle Fragen/Special Problems. S Karger Basel New York, 1967. 206p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Aktuelle Fragen der Psychatrie und Neurologie/Topical Problems in Psychiatry and Neurology Vol 6. Bibliotheca Psychiatrica et Neurologica No 133.
ID Nr: 205486, SEK 60.

Beiträge zur vergleichenden Psychiatrie/Contributions to Comparative Psychiatry. Teil/Part I: Länderübersichten/Geographical Surveys. S Karger Basel New York, 1967. 300p. Wrappered. One stain on cover. Else fine.
Aktuelle Fragen der Psychatrie und Neurologie/Topical Problems in Psychiatry and Neurology Vol 5. Bibliotheca Psychiatrica et Neurologica No 132.
ID Nr: 205487, SEK 80.

Människokunskap och människobehandling. Praktisk psykologi för envar. Natur och kultur, 1945. 575s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ryggen lagad. Illustrerad.
Alf Ahlberg, Nils Antoni, Richard Eeg-Olofsson, Olof Kinberg, Rolf Lagerborg, John Landquist, Gustaf Lundgren, Anna Sörensen
ID Nr: 9040, SEK 120.

Mobbning och svåra personkonflikter. Kommentus, 1998. 229s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick.
Av Ståle Einarsen, Bjørn Inge Raknes, Stig Berge Matthiesen, Odd H Hellesøy. "En bok för alla som har ansvar för att anställda trivs på arbetsplatsen - arbetsgivare, chefer, personalansvariga, förtroendevalda och alla enskilda arbetstagare som med sitt uppförande är med och skapar sin egen och andras arbetsmiljö"
ID Nr: 6965, SEK 130.

Pockettidningen R Nummer 1 Årgång 9, 1979 Snacka går ju ! Om psykoterapi som befrielse, ideologi och magi. Prisma, 1979. 144s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 106142, SEK 50.

Abrahamowitz, Finn: Psykiatrin i dag. Wahlström & Widstrand, 1977. 215s. Häftad. Gott skick.
Medicinsk psykiatri, Psykoanalys, Existentialistisk psykiatri, Familjeteorier, Anti-psykiatri
ID Nr: 16824, SEK 75.

Ackerman, Nathan W. (ed.): Exploring the Base for Family Therapy Papers from the M. Robert Gomberg Memorial Conference. Family Service Association of America, 1962. 159p. Bound with dust-wrapper. Inscription on endpaper. Occasionally lightly dampstained. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
Co-edited by Frances L Beatman and Sanford N Sherman
ID Nr: 11899, SEK 120.

Ahlberg, Alf: Sådan är du. Radiotjänst, 1940. 145s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205481, SEK 100.

Akert / Bally / Schadé, K. / C. / J. P. (ed.): Sleep Mechanisms. Elsevier, 1965. 257p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated.
Progress in Brain Research Vol 18
ID Nr: 18356, SEK 120.

Alberoni, Francesco: Moral och kärlek. Bokförlaget Korpen, 1989. 129s. Häftad. Nyskick.
Skriven tillsammans med Salvatore Veca
ID Nr: 205483, SEK 75.

Alberoni, Francesco: Privat och offentligt. Bokförlaget Korpen, 1988. 140s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205485, SEK 75.

Anderson, Eliza: God jul, prins... Författares Bokmaskin, 1984. 277s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205489, SEK 120.

André, Marius: Guide psychologique du francais a l´ étranger A l´usage des industriels, des voyageurs de commerce, des touristes et des gens de lettres. Nouvelle Librairie Nationale, 1917. 348p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Bibliothèque des Hautes Études Nationales
ID Nr: 205490, SEK 110.

Andrews, T.G: Methods of Psychology. John Wiley and Sons/Chapman and Hall, 1949. 716p. Clothbinding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 206040, SEK 110.

Beckman, Monica: Smärtkraft Psykisk sjukdom i familjen - upplevelser och hjälpbehov. Natur och kultur, 1994. 198s. Cartonnageband. En fläck på pärmen. Gott skick.
ID Nr: 205496, SEK 140.

Bellak, Leopold: Emergency Psychotherapy and Brief Psychotherapy. Grune & Stratton, 1965. 253p. Clothbinding. Sporadic underlining of text in pencil. Inscriptions. Else fine. Co-author: Leonard Small.
ID Nr: 11880, SEK 150.

Bergström, Gunnar: Människovärdet vi fordra tillbaka Utbildning av unga drogmissbrukare. Norstedts förlag, 1982. 151s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 205494, SEK 120.

Bernler, Gunnar: Behandlingens villkor Om relationen och förväntningarna i det sociala arbetet. Natur och kultur, 1993. 179s. Cartonnageband. Nyskick.
Medförfattare: Lisbeth Johnsson, Anette Skårner
ID Nr: 205498, SEK 220.

Bernler, Gunnar: Psykosocialt arbete Idéer och metoder. Natur och kultur, 1999. 221s. Cartonnageband. Gott skick.
Medförfattare: Lilja Cajvert, Lisbeth Johnsson, Hans Lindgren
ID Nr: 205499, SEK 295.

Bernth, Inger: Institutionsbarn och hemmabarn Om förhållandet mellan barn och vårdare - kontakt, stimulering och utveckling. Wahlström & Widstrand, 1974. 196s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205500, SEK 75.

Bjerre, Poul: En själsläkare ordinerar. Natur och kultur, 1950. 275s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205507, SEK 90.

Bjerre, Poul: Korset och livsbägaren Omarbetad, väsentligt utökad och till tiden anknuten upplaga. Albert Bonniers förlag, 1940. 327s. Inbunden. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Poul Bjerres samlade psykoterapeutiska skrifter i åtta band. Band VII
ID Nr: 205502, SEK 150.

Bjerre, Poul: Psykoanalysen. Dess uppkomst, omvandlingar och tillämpning Del 1: Freud och hans skola. Redigerad av Dr Poul Bjerre. Natur och kultur, 1930. 142s. Inbunden. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad.
Innehåll: S Freud: Den psykoanalytiska intressesfären, Om drömmen. CG Jung: Om faderns betydelse för den enskilde individens öde, O Pfister: Psykoanalysens användning i pedagogiken och själavården, J Kinkel: Till frågan om religionens ursprung och psykologiska grundvalar
ID Nr: 205480, SEK 200.

Björkhem, John: Livet och människan En bok om själavård. Diakonistyrelsens bokförlag, 1960. 230s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 205509, SEK 110.

Björkman, Mats: Psykologisk forskning En introduktion. Almqvist & Wiksell, 1969. 108s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103552, SEK 60.

Blanck, Gertrude och Rubin: Borderline - teori och behandling. Jagpsykologins uppkomst, utveckling och tillämpning. Wahlström & Widstrand, 1978. 134s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 11352, SEK 120.

Bogren / Volckerts, Monika / Joachim (red.): Våldets psykologi En antologi. Prisma, 2002. 202s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 205513, SEK 130.

Bonnard, Abel: Vänskapens konst. Natur och kultur, 1934. 134s. Häftad. Smärre anteckningar. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Namnteckning. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205515, SEK 90.

Bourne, Lyle E. Jr: Human Conceptual Behavior. Allyn and Bacon, 1970. 139p. Wrappered. Sporadic underlining of text. Spine/backstrip slightly rubbed. Else fine.
Contemporary topics in experimental psychology
ID Nr: 205517, SEK 75.

Braatöy, Trygve: Tro och tvivel Om tidens onda och vägen till hälsa. Natur och kultur, 1941. 164s. Häftad med pappersomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205522, SEK 120.

Bratfisch, Oswald: Några psykologiska aspekter på alkoholens verkan. Meddelande Nr 19 från Institutet för maltdrycksforskning, Stockholm, 1968. 27s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Carl Johan Waller. Innehåller även "Alkohol och spel" av Lennart Sjöberg
ID Nr: 205521, SEK 70.

Brattemo, Carl-Erik: Själens vård & Psykologin En bok om den nya själavården och Göte Bergsten. Verbum, 1996. 270s. Cartonnageband. Gott skick.
Medförfattare: Sixten Lundgren
ID Nr: 205518, SEK 110.

Brend, William A: Hur mänskliga konflikter uppstå Krig - klasskamp - könskonflikter. Natur och kultur, 1946. 296s. Häftad med pappersomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205523, SEK 140.

Broks, Paul: I tystnadens land. En neuropsykolog berättar. Prisma, 2004. 245s. Inbunden med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 210987, SEK 220.

Brophy, John: Människans ansikte. Vad mimik, kosmetik och frisyr avslöjar. Natur och kultur, 1946. Översatt av Britt G. Hallqvist. 282s + XXIII planscher. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 9029, SEK 120.

Bühler, Charlotte: Värderingar i psykoterapi. Natur och kultur, 1968. 247s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 11349, SEK 110.

Böhm, Tomas: Inte som vi! Psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism. Natur och kultur, 1993. 203s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 7475, SEK 130.

Cammack, J.S: Moraliska problem vid sinnessjukdom. Natur och kultur, 1947. 160s. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad.
"Sakkunnigt och fängslande utreder Cammack frågan om ansvarigheten vid abnorma själstillstånd och andra aktuella problem. Framställningen vänder sig särskilt till psykologer, jurister och präster".
ID Nr: 205527, SEK 110.

Centerwall, Erik: Livstid Om manlig längtan och förnekelse. Liber Förlag, 1978. 141s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205544, SEK 110.

Christensen, Arthur: Drömmar Iakttagelser och undersökningar. Natur och kultur, 1942. 213s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 205528, SEK 160.

Christensen, Arthur: Drømme Iagttagelser og undersøgelser. Ejnar Munksgaard, 1941. 230s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205529, SEK 90.

Cole, Luella: Psychology of Childhood and Adolescence. Rinehart & Co, 1955. 416p. Decorated cloth binding. Illustrated. Good condition.
Contains selectet parts from professor John J.B. Morgan's "Child Psychology"
ID Nr: 8598, SEK 100.

Craaford, Clarence: Hjärtats oro. Anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall. Natur och kultur, 2004. 230s. Inbunden med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 210988, SEK 220.

Crafoord, Clarence: Barndomens återkomst En psykoanalytisk och litterär studie. Natur och kultur pocket, 1996. 307s. Pocket. Mycket gott skick.
ID Nr: 100698, SEK 80.

Crafoord, Clarence: Barndomens återkomst En psykoanalytisk & litterär studie. Natur och kultur, 1994. 307s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205532, SEK 175.

Crafoord, Clarence: Den möjliga och omöjliga psykatrin Utveckling och erfarenheter av sektoriserad psykiatri. Natur och kultur, 1988. 197s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 205534, SEK 90.

Crafts, Leland W: Recent Experiments in Psychology. McGraw-Hill Book Company, 1950. 502p. Clothbinding. Slightly spotted. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Also written by Theodore C Schneirla, Elsa E Robinson, Ralph W Gilbert.
ID Nr: 206042, SEK 110.

Cronholm / Sjöqvist, Börje / Folke (red.): Symposium om depressionsbehandling. Lidingö 2-3 november 1967. Uppsala, 1969. 216s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 18352, SEK 70.

Cullberg, Johan: Dynamisk psykatri i teori och praktik. Natur och kultur, 1988. 419s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 205536, SEK 150.

Davis, Allison, W: Mannens fader. KF:s bokförlag, 1950. 237s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Robert J Havighurst
ID Nr: 205541, SEK 110.

Dewald, Paul A: Dynamisk psykologi. Natur och kultur, 1975. 149s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. En fläck på häftesomslaget. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Med kommentarer av Nils Haak. NoK Magnum.
ID Nr: 11876, SEK 75.

Dillon, Michael: Jaget Körtlarnas inverkan på personligheten. Natur och kultur, 1947. 160s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205542, SEK 120.

Dunham, Barrows: Människans vanföreställningar. KF:s bokförlag, 1950. 285s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205543, SEK 110.

Dunnette, Marvin D: Personnel selection and placement. Wadsworth Publishing Company/Tavistock Publications, 1969. 239p. Wrappered. Inscription on endpaper. Sporadic underlining of text. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Behavioral science in industry series, edited by Victor H Vroom, Carnegie Institute of Technology
ID Nr: 6963, SEK 80.

Dymling, Carl: Kampen om människovärdet. Lindblads, 1939. 223s. Häftad. Recensionsstämpel. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 103279, SEK 90.

Eliasberg, Wladimir G: Psychoterapy and society Psychoterapy for the many and the few. Philosophical library New York, 1959. 223s. Inbunden. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6968, SEK 110.

Eliasson, Rosmari: Psykatrisk verksamhet I Samhälle, människosyn och modern själavård. Prisma, 1981. 520s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Pär Nygren
ID Nr: 6967, SEK 120.

Ellis, Havelock: Tankar om kärlek och dygd. Natur och kultur, 1934. 195s. Klotband. Gott skick.
Med en inledande essay av prof. Lännart Ribbing
ID Nr: 6969, SEK 110.

Elmgren, John: Minnet Dess psykologi och hygien. Natur och kultur, 1935. 228s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 6998, SEK 110.

Elmgren, John: Pierre Janets psykologi. Natur och kultur, 1953. 280s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 6971, SEK 120.

Farnham, Marynia F: Ungdom i tonåren. Natur och kultur, 1953. 221s. Häftad. Ouppsprättad.
Förord av professor Torsten Husén
ID Nr: 6972, SEK 110.

Fast, Julius: Kroppsspråket. Forum, 1983. 164s. Cartonnageband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 106418, SEK 75.

Feilitzen, Cecilia von: Barn och unga i medieåldern Fakta i ord och sifror. Rabén & Sjögren, 1989. 287s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Leni Filipson, Ingegerd Rydin, Ingela Schyller
ID Nr: 6974, SEK 110.

Feldman, Wulff: Föräldrautbildning i samtalsgrupp Handledning för gruppledare och föräldrar. AWE/ Gebers, 1981. 185s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 6975, SEK 110.

Flygare, Erik: Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin Sociologiska perspektiv på mental ohälsa. Symposion, 1999. 351s. Häftad. Mycket gott skick. Ett hörn något stött.
ID Nr: 6976, SEK 125.

Freud, Sigmund: New introductory lectures on psycho-analysis. W.W. Norton & Company, Inc.Publishers, 1933. 257p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 103423, SEK 200.

Freud, Sigmund: Orientering i psykoanalysen. Natur och kultur, 1955. 549s. Häftad med pappersomslag. Delvis ouppsprättad. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 16905, SEK 140.

Freud, Sigmund: Vardagslivets psykopatologi. Albert Bonniers förlag, 1924. 255s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Vetenskap och bildning. Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande: Band XXXIII
ID Nr: 6990, SEK 200.

Freud, Sigmund: Vorlesungen zur einführung in die psychoanalyse. Internationaler psychoanalytischer verlag, Wien, 1930. 499p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Covers slightly worn. Else fine.
ID Nr: 6986, SEK 150.

Freud, Sigmund: Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum). Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1920. 333p. Linenbinding. Inscription on endpaper. Binding slightly warped. Else fine. Marbeled endpapers.
ID Nr: 6988, SEK 150.

Fromm, Erich: Sigmund Freuds budskap En analyse av hans personlighet og innflytelse. J.W. Cappelens forlag, 1965. 91s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6992, SEK 120.

Fromm-Reichmann, Frieda: Intensiv psykoterapi. Natur och kultur, 1974. 225s. Häftad. Ryggen något sned, annars i gott skick
ID Nr: 11354, SEK 90.

Gardiner, Muriel (red.): Vargmannen - Freuds mest berömda fall. Prisma, 1987. 328s. Häftad. Mycket gott skick.
Här får vi både Freuds och Vargmannens berättelser.
ID Nr: 8647, SEK 125.

Gay, Peter: Freud. Bonniers, 1991. 835s. Pocket. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 17616, SEK 110.

Gilmer, von Haller, B: Industrial Psychology. McGraw-Hill Book Company, 1966. 617p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 7002, SEK 120.

Goldman, Howard H. (ed.): Review of General Psychiatry. Lange Medical Publications, Los Altos California, 1984. 695p. Wrappered. Good condition.
Contents for example: "Conceptual Issues in the History of Psychiatry", "The Mind & Somatic Illness: Psychologic Factors Affecting Physical Illness", "Stress & the Mechanisms of Defense", "Aging", "Death & Bereavement", "Brain & Behavior", "Neurobehavioral Chemistry & Physiology", "Contributions of Anthropology to Psychiatry", "Substance Use Disorders: Drugs & Alcohol", "Anxiety Disorders", "Psychosexual Dysfunction", "Eating Disorders", "The Existential Approach in Psychiatry", "Psychotherapy of Patients With Chronic Medical Disorders", "Antidepressants", "Forensic Psychiatry"
ID Nr: 7004, SEK 200.

Grainger, Roger: Group Spirituality A Workshop Approach. Brunner-Routledge, 2003. 175p. A fine copy.
ID Nr: 207243, SEK 120.

Grenness, Carl Erik: Psykologi och makt Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors, 1972. 301s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Anders Johansson, Monica Johansson, Finn Sjue
ID Nr: 7005, SEK 90.

Gris / Dick, Henry / William: Den yttersta makten. De nya ryska psykiska upptäkterna. Berghs Förlag, 1979. 420s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad.
ID Nr: 107901, SEK 120.

Guilford, J.P: Personality. McGraw-Hill Book Company, 1959. 562p. Clothbinding. Slightly spotted. Minor inscriptions. Sporadic underlining of text in pencil. Else fine. Något nött i kanterna.
ID Nr: 206041, SEK 90.

Haak, Nils: Allmän neuroslära på psykonanalytisk grund. Natur och kultur, 1984. 202s. Häftad. Understrykningar i texten. Enstaka anteckningar i blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11890, SEK 110.

Hadfield, J.A.: Dreams and Nightmares. Pelican, 1961. 243p. Paperback. Rubbed on the edges. Light browning. Else fine.
ID Nr: 7007, SEK 50.

Hadfield, J.A.: Psykologi och moral Med analys av karaktärsbildningen. Natur och kultur, 1924. 208+287. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Marmorerade för/eftersättsblad. Något nött i kanterna. Främre häftesomslag medbundna
I samma band: A.G. Tansley "Den nya psykologien och dess förhållande till livet"
ID Nr: 7006, SEK 220.

Hall, Bolton: Sömnens gåfva Med inledning af Edward Moffat Weyer, professor i filosofi i Washington, Jefferson College. Fahlcrantz & Co, 1913. 197s. Häftad. Enstaka anteckningar i blyerts. Några sidor vikta. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Stämpel på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar
Tänkvärda böcker V
ID Nr: 7009, SEK 90.

Hall, Calvin S: Freuds psykologi Freuds teorier om det normala psyket. Aldus/Bonniers, 1963. 115s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6984, SEK 75.

Halliday, James L: Mr Carlyle My Patient A Psychosomatic Biography. Heinemann, 1949. 226p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 7010, SEK 110.

Hannah, Barbara: C.G. Ljung - Liv och gärning. Centrum för Jungiansk Psykologi, 1991. 337s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 12821, SEK 150.

Hechinger, Grace/Fred M: Teen-age Tyranny. Wiliam Morrow and Company, 1963. 257p. Bound. Good condition.
ID Nr: 7012, SEK 90.

Heinemann, Peter-Paul: Mobbning Gruppvåld bland barn och vuxna. Natur och kultur, 1978. 188s. Häftad. Gott skick. Bakre häftesomslaget fläckigt.
ID Nr: 205603, SEK 75.

Helweg, Hjalmar: Själsliga mekanismer Så går det till - så litet vet vi. Sex psykologiska betraktelser. Albert Bonniers förlag, 1937. 164s. Häftad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 7008, SEK 90.

Holm, Ulla: Empati: Att förstå andra människors känslor. Natur och kultur, 1994. 187s. Cartonnageband. Gott skick. Namnteckning.
ID Nr: 17636, SEK 110.

Horney, Karen: Den neurotiska nutidsmänniskan. Natur och kultur, 1949. 215s. Inbunden. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 7013, SEK 120.

Hovemyr, Maria: Religious Orientation and the Attribution of Success and Failure. An Explorative Study in Different Cultural Contexts. Department of Psychology, Stockholm University, 1996. 40+13+16+20+18+17pg. Wrappered. Mint. Dedication, hand-written.
ID Nr: 16813, SEK 120.

Howe, E. Graham: Vårt dolda själsliv En studie i nerver, hysteri och sexualitet. Natur och kultur, (utan årtal). 362s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 7018, SEK 140.

Hurlock, Elizabeth: Child Development. McGraw-Hill Book Company, 1956. 699p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Illustrated.
International Student Edition
ID Nr: 7019, SEK 120.

Husén, Torsten: Pedagogisk psykologi. Svenska Bokförlaget/Norstedts, 1967. 330s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 7022, SEK 90.

Husén, Torsten: Pedagogisk psykologi. Läromedelsförlagen/Svenska Bokförlaget, 1968. 345s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Anteckningar.
ID Nr: 7023, SEK 70.

Hyman, Ray: Den psykologiska forskningsprocessen - undersökningsplanering och forskningsmetodiska problemställningar. Wahlström & Widstrand, 1969. 155s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Enstaka understrykningar. Omslaget klottrat
ID Nr: 16820, SEK 60.

Härnqvist, Kjell: Tillämpad psykologi. Almqvist & Wiksell, 1968. 118s. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Ryggen och häftesomslagets kanter gulande.
ID Nr: 105957, SEK 110.

Ingvar, David H: Att minnas. Aspekter på minne och glömska. Bonniers, 1975. 116s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 107823, SEK 90.

Ingvar, David H: Rapport från hjärnan Om medvetande, minne, sömn och drömmar. Albert Bonniers förlag, 1972. 132s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Dessutom: Läkaren som patient - sinnesintryck från ett modernt sjukhus
ID Nr: 205585, SEK 110.

Isaacson / Hutt / Blum, Robert L. / Max L. / Milton L.: Psychology The Science of Interpersonal Behavior. Harper & Row, 1966. 430p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Sporadic underlining of text in pencil. One stain on cover.
ID Nr: 7017, SEK 110.

Jacob, Francois: Den inre gestalten. Brombergs, 1988. 331s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 7021, SEK 110.

Jacobsen, Erling: De psykiska sjukdomarna. Rabén & Sjögren, Tema Nova, 1981. 167s. Pocket. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
"Är neuros en sjukdom? Är psykiska sjukdomar ärftliga? Kan schizofreni botas? Hur förhåller sig arv och miljö till den själsliga hälsan? Den danske psykiatern Erling Jacobsen ger i denna bok en klar och lättfattlig sammanställning av vad man i dag vet om våra vanligaste psykiska sjukdomar. Boken har blivit något av ett standardverk som introduktion till psykatrin. Till den svenska utgåvan har fogats ett kapitel om den svenska lagstiftningen på det psykiatriska vårdområdet"
ID Nr: 7024, SEK 40.

Jahoda, Marie: Freud och psykologins dilemma. Natur och kultur, 1983. 187s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6995, SEK 120.

Janov, Arthur: Primalskriket. Om primalterapi - en ny metod att bota neuroser. Wahlström & Widstrand, 1975. 459s. Pocket. Ryggen lagad.
ID Nr: 16566, SEK 60.

Jastrow, Joseph: Huset som Freud byggde Med inledning av Olle Holmberg. Albert Bonniers förlag, 1934. 240s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6991, SEK 110.

Jastrow, Joseph: Villfarelser och vetande Vidskepelsens och önsketänkandets psykologi. Natur och kultur, 1939. 374s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 205571, SEK 120.

Josefson, Arnold: Åldrandets problem En vägledning. Natur och kultur, 1937. 256s. Klotband. Med 61 bilder
ID Nr: 205573, SEK 110.

Jung, Carl Gustav: Mitt liv. Minnen, drömmar, tankar. Natur och kultur, 1964. 304s. Häftad. Gott skick. Något sprucken i främre falsen.Upptecknade och utgivna av Aniela Jaffé.
ID Nr: 103735, SEK 110.

Kastenbaum, Robert: Dödens psykologi. Forum, 1979. 523s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Ruth Aisenberg
ID Nr: 205584, SEK 240.

Keintzel, Raimar: C G Jung - En kritisk granskning. Libris, 1994. 221s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 10266, SEK 125.

Kenttä, Göran: Overtraining, Staleness, and Burnout in Sports. Department of Psychology, Stockholm University, 2001. 81+16+10+6+8pg. Wrappered. Mint. Dedication, hand-written.
ID Nr: 16812, SEK 120.

Krasner, Leonard: Behavior Influence and Personality The Social Matrix of Human Action. Holt, Rinehart and Winston, 1973. 560p. Bound. Covers slightly worn. Else fine.
Also written by Leonard P Ullmann
ID Nr: 205588, SEK 130.

Kretschmer, Ernst: Gestalter och tankar En självbiografi. Natur och kultur, 1964. 244s. Häftad. Ouppsprättad. Ett hörn något stött. Häftesomslaget något fläckigt.
ID Nr: 205595, SEK 120.

Kretschmer, Ernst: Hysterie, reflex und instinkt. Georg Thieme Verlag Leipzig, 1944. 134p. Wrappered. Inscription on wrapper.
ID Nr: 205596, SEK 90.

Kretschmer, Ernst: Kroppsbyggnaden och karaktären En undersökning av kroppskonstitutionen och läran om temperamenten. Natur och kultur, 1947. 314s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Färgat övre snitt. Illustrerad. 45 bilder.
ID Nr: 209608, SEK 140.

Kretschmer, Ernst: Mensch und lebensgrund Gesammelte. Aufsätze. Tübingen Rainer Wunderlich Verlag, 1966. 281p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Good condition.
ID Nr: 205593, SEK 110.

Kringlen, Einar: Psykatri. Universitetsforlaget, 1980. 624s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 205597, SEK 180.

Künkel, Fritz: Karaktärskunskap på individualpsykologisk grundval. Natur och kultur, 1946. 203s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205599, SEK 110.

Künkel, Fritz: Karaktärskunskap på individualpsykologisk grundval. Natur och kultur, 1946. 201s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 205600, SEK 90.

Laing, R.D.: Upplevelse - beteende. Norstedts förlag, 1969. 117s. Häftad. Understrykningar i texten. Namnteckning på smutstitelbladet. Omsdlaget något klottrat
ID Nr: 16822, SEK 60.

Landquist, Solveig: Den Goda Viljan. Ett liv med John Landquist. Natur och kultur, 1975. 292s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205609, SEK 110.

Langfeldt, Gabriel: lærebok i klinisk psykiatri. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1965. 467s. Klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 18354, SEK 90.

Lazarus, Richard S.: Personlighet. Wahlström & Widstrand, 1973. 301s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Personlighetens natur, Personlighetsteorier, Forskning, Personlighetsbedömning
ID Nr: 16823, SEK 75.

Lehtovaara, Arvo: Människokunskapens grunder. Natur och kultur, 1952. 252s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 205610, SEK 110.

Lennéer-Axelson, Barbro: Samtalsgrupper Teori och praktik. Wahlström & Widstrand, 1981. 200s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Ingela Thylefors
ID Nr: 205612, SEK 70.

Lepp, Ignace: Ateismens psykologi. Diakonistyrelsens bokförlag, 1961. 223s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205611, SEK 120.

Levy, John: Äkta makar och omaka En bok om äktenskapets psykologi. KF:s bokförlag, 1950. 245s. Inbunden. Ryggen något sliten. Gott skick.
Medförfattare: Ruth Munroe
ID Nr: 205615, SEK 110.

Libert, Antoni: Für Elise (Beethoven) eller ett sökande efter sig själv III. Libert Förlag, 1978. 64s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205616, SEK 80.

Liedgren, Martin: Psykologi Lärobok för gymnasiet. Natur och kultur, 1997. 255s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 205607, SEK 200.

Lindwall, Bengt: Nya vägar inom kollektiv- och individualpsykologien. Almqvist & Wiksell, 1962. 315s. Häftad. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på titelsida: Barbro Alving
ID Nr: 205617, SEK 110.

Ljung, Bengt-Olov: The adolescent spurt in mental growth. Almqvist & Wiksell, 1965. 348p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Else fine.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Educational Psychology 8
ID Nr: 205619, SEK 120.

Luce, Gay Gaer: Sömn Vad sömnlaboratorierna avslöjar. Norstedt och söners förlag, 1966. 304s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Julius Segal. Med förord av Torsten S:son Frey
ID Nr: 205618, SEK 90.

Lundgren, Gustaf: Hur skall det gå med människan?. Natur och kultur, 1938. 172s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205620, SEK 120.

Lundsbye, Maths: Familjeterapins grunder Ett interaktionistiskt perspektiv, baserat på system-, process- och kommunikationsteori. Natur och kultur, 1995. 358s. Cartonnageband. Gott skick.
Medförfattare: Göran Sandell, Roland Ferm, Peter Währborg, Bill Petitt, Tommie Fälth
ID Nr: 205622, SEK 420.

Luthman / Kirschenbaum, Shirley Gehrke / Martin: Familjeterapi och familjedynamik. Natur och kultur, 1977. 227s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 11351, SEK 110.

Luttenberger, Franz: Freud i Sverige. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924. Carlsson Bokförlag, 1989. 399s. Dekorerat klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Omarbetad utgåva av en doktorsavhandling som framlades vid humanistiska fakulteten vid Uppsala universitet 1988. Abstract in English.
ID Nr: 11095, SEK 150.

Lyttkens, Lorentz: Människors möten En undersökning av samspelets innebörd. Doxa, 1981. 206s. Häftad.
ID Nr: 205623, SEK 110.

Madsen, K.B.: Inlärningsprocessens psykologi och inlärningsmaskiner. Wahlström & Widstrand, 1964. 86s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ur innehållet: Signalinlärande, Färdighetsinlärande, Problemlösning, Minne, Glömska, Effektiva inlärningsprocesser, Inlärningsmaskiner och programmerad undervisning
ID Nr: 7020, SEK 60.

Madsen, K.B.: Moderna psykologiska teorier: Tolman, Hull, Skinner, Murray, McClelland, Lewin, Hebb. Wahlström & Widstrand, 1967. 130s. Häftad. Understrykningar i texten. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 16819, SEK 60.

Manis, Melvin: Kognitiva processer. Om begåvning, inlärning och minne. Wahlström & Widstrand, 1971. 179s. Häftad. Understrykningar i texten. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 16826, SEK 65.

Martensen-Larsen, Oluf: Familjemönster och personlighet Varför man blir den man blir. Natur och kultur, 1999. 236s. Cartonnageband. Nyskick.
Medförfattare: Kirsten Sørrig
ID Nr: 205627, SEK 180.

McDougall, Joyce: Samtal med Sammy. Natur och kultur, 1998. 330s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Serge Lebovici
ID Nr: 205625, SEK 160.

McDougall, W: Människans själsliv Den moderna psykologiens grunddrag. Natur och kultur, 1930. 378s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 205631, SEK 140.

McKeachie / Doyle, Wilbert James / Charlotte Lackner: Psychology. Addison-Wesley Pyblishing Company, 1970. 749p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Inscription on endpaper. Inscriptions on half-title.
Second edition.
ID Nr: 104761, SEK 160.

Miller, George A: Psykologi Introduktion och bakgrund. Wahlström & Widstrand, 1970. 289s. Häftad. Sliten.
"För ett århundrade sedan var psykologin en gren av filosofin och utvecklade sig så gradvis till en självständig vetenskap. Den här boken ger en klar, intressant och lättläst redogörelse för psykologins utveckling: vad den är idag och hur den blivit det. I det inledande kapitlet diskuteras och definieras psykologin som vetenskap. För övrigt får vi dels stifta bekantskap med förgrundsgestalter som filosofen William James, fysiologen Pavlov, psykoanalytikern Freud och psykologen Alfred Binet, dels studera några olika områden inom psykologin, bl a psykologiska mätningar, medvetandet, beteendet och social kommunikation. Boken är rikt illustrerad"
ID Nr: 205633, SEK 70.

Miller, Jean Baker: Toward a New Psychology of Women. Beacon Press, 1986. 154p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 16832, SEK 110.

Mills, Theodore M: The Sociology of Small Groups. Prentice-Hall, 1967. 150p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 11906, SEK 110.

Morgan, Clifford T: Introduction to Psychology. McGraw-Hill Book Comapny, 1966. 816p. Clothbinding. Sporadic underlining of text in pencil. Minor inscriptions. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated
Also written by Richard A King
ID Nr: 205628, SEK 120.

Murray, Edward J.: Motivation och emotion - om människans drivkrafter och känslor. Wahlström & Widstrand, 1970. 167s. Häftad. Understrykningar i texten. Anteckningar. En del klotter
ID Nr: 16818, SEK 60.

Nakhla, Fayek: Plocka ihop skärvorna Två berättelser om en psykoanalytisk resa. Natur och kultur, 1995. 175s. Cartonnageband. Nyskick.
Medförfattare: Grace Jackson
ID Nr: 205634, SEK 160.

Newman/Newman, Barbara M/Philip R: Development Through Life A Psychosocial Approach. The Dorsey Press, 1984. 560p. Covers occasionally stained. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 205639, SEK 200.

Nilsen, Einar Anker (red.): Sjelesorg og psykoterapi En pastoralpsykologisk antologi. Luther forlag, 1986. 356s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205640, SEK 110.

Nycander, Gunnar: Neuros och neurosterapi. PAN/Norstedts, 1967. 184s. Pocket. Exlibris. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205641, SEK 75.

Nycander, Gunnar: Personlighetsutveckling på avvägar Barnpsykiatriska studier. Tidens förlag, 1950. 260s. Häftad. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
Ak.avh
ID Nr: 205644, SEK 120.

Nyström, Sune: On relation between clinical factors and efficacy of E. C. T. in depression. Munksgaard, 1965. 140p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 18355, SEK 80.

Overstreet, H.A: Den mogna människan. Hugo Gebers förlag, 1951. 251s. Häftad. Anteckningar på eftersättsbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205642, SEK 120.

Paneth, Ludwig: Själar utan kompass. Natur och kultur, 1936. 247s. Klotband. Stämpel på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Gott skick.
ID Nr: 205648, SEK 95.

Peterstrand-Nilsson, Marianne: Ondskans famn Den inre världen hos misshandlade kvinnor. Natur och kultur, 1997. 142s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Gott skick.
ID Nr: 205650, SEK 120.

Pincus, Lily: Familjehemligheter Inre drifter och önskningar som kan påverka både den enskilda individens utveckling och familjen som helhet. Wahlström & Widstrand, 1980. 192s. Pocket. Bandet något fläckigt. Häftesomslaget något slitet. Medförfattare: Christopher Dare.
ID Nr: 11887, SEK 60.

Ramberg, Lennart: Tänkbart. Om individuation och tillhörighet Personlighetens utveckling ur ett biologiskt, psykoanalytiskt och systemteoretiskt perspektiv. Mareld, 1993. 191s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205636, SEK 120.

Reeder, Jurgen: Begär och etik Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen. Symposion, 1990. 495s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Gott skick.
ID Nr: 205659, SEK 160.

Reisman, John M.: Principles of Psychotherapy with children. Wiley, 1973. 329s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 17037, SEK 120.

Robert, Marthe: Sigmund Freud - swischen Moses und Ödipus Die jüdischen Wurzeln der Psychoanalyse. List, 1975. 192p. Wrappered. Inscriptions. Covers occasionally stained. Else fine.
ID Nr: 6985, SEK 90.

Romdahl, Axel L.: Människans anlete. Lindblads, Uppsala, 1930. 229s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Ouppsprättad. Med 101 illustrationer
ID Nr: 205660, SEK 120.

Salter, Andrew: Vägen från Freud. Natur och kultur, 1952. 165s. Häftad. Häftesomslaget löst. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 205664, SEK 90.

Samuels, Andrew (red.): Fadern En jungiansk antologi. Alfabeta, 1990. 298s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 205580, SEK 130.

Schjelderup, H.K: Neoroserna och den neurotiska karaktären. Natur och kultur, 1951. 171s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 205663, SEK 120.

Sjölund, Arne: Gruppsykologi. Rabén & Sjögren, 1971. 239s. Cartonnageband. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11883, SEK 110.

Spacks, Meyer, Patricia: The Adolescent Idea Myths of Youth and the Adult Imagination. Basic Books, New York, 1981. 308p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 205668, SEK 160.

Spranger, Eduard: Ungdomsårens psykologi. Natur och kultur, 1927. 337s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på försättsbladet. Ouppsprättad.
ID Nr: 205669, SEK 120.

Sutherland, Stuart: Breakdown A personal crisis and a medical dilemma. Weidenfeld and Nicolson, 1976. 276p. Bound with dust-wrapper. Inscription on endpaper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 205672, SEK 90.

Sylvander, Inga: Barnpsykoterapi. Natur och kultur, 1973. 213s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något fläckigt. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 11353, SEK 110.

Szasz, Thomas: Psykoterapi - en myt Själens bot som religion, retorik och repression. Alba, 1978. 288s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206353, SEK 90.

Tamm, Maare: Social psykologi inom sjukvården. Esselte Studium, 1983. 130s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205675, SEK 90.

Thomae, Hans: Altern Probleme und Tatsachen. Akademische verlagsgesellschaft Frankfurt, 1968. 615p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Ursula Lehr. Akademische reihe auswahl repräsentativer texte psychologie
ID Nr: 205673, SEK 90.

Thomsen, Christian Braad: Sigi - erövraren En Sigmund Freud biografi. Alfabeta Bokförlag, 1985. 216s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6978, SEK 130.

Turner, Merle B: Philosophy and the Science of Behavior. Appleton-Century-Crofts, 1967. 539p. Bound. Covers slightly worn. Else fine.
ID Nr: 205679, SEK 140.

Vallberg, Viktor: Frenologisk psykologi. Literaturförlaget, 1951. 47s. Häftad. Något blekt. Ouppsprättad.
Vallberg var kyrkoherde i Indal och praktiserande homeopat.
ID Nr: 9024, SEK 60.

Waal, Frans de: Vår inre apa. Det bästa och det sämsta i den mänskliga naturen. Svenska Förlaget, 2005. 283s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 107773, SEK 190.

Whitmont, Edward C: Symbolernas värld Den jungianska psykologins grunder. Centrum för Jungiansk Psykologi AB, 1992. 297s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205579, SEK 160.

Wikström, Owe: Långsamhetens lov eller vådan av att åka moped genom Louvren. Natur och kultur, 2003. 214s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 106423, SEK 95.

Zweig, Stefan: Själslig läkekonst Mesmer - Christian Science - Freud. Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, 1932. 326s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Övre guldsnitt.
ID Nr: 205680, SEK 200.