Se alla Rubriker

Akademiska högtider och traditioner. Rundqvists Boktryckeri, Göteborg, 1994. 36s. Klammerhäftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 300243, SEK 50.

Bakläxor Skolminnen berättade av Bengt Anderberg, Mats Arvidsson, Sun Axelsson, Jonas Gardell , Lotten Gustafsson m.fl. Hammarström & Åberg, 1989. 223s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101760, SEK 90.

Folklivsforskning vid Stockholms universitet. Register över kandidatuppsatser och doktorsavhandlingar 1975-1980. Institutet för folklivsforskning, 1981. 88s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106645, SEK 95.

Gästrike-Hälsinge Nation 1646-1946 Minnesskrift utgiven med anledning av nationens trehundraårsjubileum. Almqvist & Wiksell, 1947. 151s. Halvklotband. Gott skick. Enstaka fläckar på bandet. Namnteckning på försättsbladet. Illustrerad.
ID Nr: 208712, SEK 110.

Göteborgs högskolas årsskrift 1905 Band XI. Wettergren & Kerber, Göteborg, 1905. Halvfranskt band. Bandet något fläckigt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Guldornerad. Upphöjda bindningar. Färgat snitt. Mönstrade för/eftersättsblad.
Utgifven på bekostnad af högskolans Gustaf-Adolfsfond.
ID Nr: 208792, SEK 200.

Hemskolan första kursen A. B. C. - Bok. Rediviva, 1971. 51s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Facsimileupplaga.
Originalupplagan utgifwen af A. W. Hedenschoug och L. J. Peterson 1876.
ID Nr: 217388, SEK 45.

Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm 1880-1940 Del IV ur samlingsverket Sveriges studenter. Sveriges studenters förlag, Stockholm, 1952. 421s. Dekorerat helskinnband. Gott skick. Numrerad upplaga.
ID Nr: 208714, SEK 240.

Inbjudningsskrift till den högtidlighet med hvilken nya universitetsbyggnaden i Upsala kommer att invigas den 17 maj 1887 utfärdad af universitetets rektor. Akademiska boktryckeriet Edv. Berling, Uppsala, 1887. 32s. Häftad.
ID Nr: 208774, SEK 75.

Karlskoga Praktiska Läroverk Grundat år 1882 av rektor Joh. Lindholm. Bröderna Borgströms AB., 1947. 30s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104192, SEK 30.

Minnesskrift utgiven av Stockholms högskolas studentkår vid invigningen av dess kårhus den 6 december 1935. 1935. 368s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Anteckningar på titelbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208795, SEK 120.

Minnesskrift utgiven av Stockholms högskolas studentkår vid invigningen av dess kårhus den 6 december 1935. 1935. 368s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Upphöjda bindningar. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Illustrerad. Torsten Nothins Ex Libris.
ID Nr: 208796, SEK 150.

Mot en internationellt konkurrenskraftig akademisk utbildning. Studentlitteratur, Lund, 1990. 363s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107505, SEK 100.

Norlandica Norrlands Nations skriftserie V. Festskrift till Gunnar Blix. Almqvist & Wiksell, 1961. 283s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 208761, SEK 80.

Norra Latin Femtio år 1880-1930 Historik Hågkomster av forna lärjungar. Norstedt och söners förlag, 1930. 249s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Sista sidan lös.
ID Nr: 208738, SEK 180.

Om- och nybyggnaderna vid Högre allmänna läroverket i Falun 1934-1935. Falun, 1936. 37+ planscher. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Bilaga till årsredogörelsen 1935-1936.
ID Nr: 208753, SEK 90.

Skara läroverk 1641-1941 Festskrift med anledning av gymnasiets 300årsjubileum och invigningen av läroverkets nybyggnader. Norstedt och söners förlag, 1941. 318s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget slitet.
Utgiven av Gustaf Holmstedt, Läroverkets rektor.
ID Nr: 208710, SEK 150.

Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat Minnesskrift tillägnad professor, juris och filosofie doktor Sven Tunberg vid hans avgång från rektorsämbetet den 31 december 1949. Norstedt och söners förlag, 1949. 280s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208784, SEK 220.

Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat Minnesskrift tillägnad professor, juris och filosofie doktor Sven Tunberg vid hans avgång från rektorsämbetet den 31 december 1949. Norstedt och söners förlag, 1949. 313s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 208733, SEK 250.

Stockholms Nation i Upsala Vårterminen 1912. Stockholms Nation, 1912. 128s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. 138/250.
ID Nr: 208742, SEK 150.

Symbola litteraria Hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitets-bibliotekets tjänstemän och universitetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri A.-B. Almqvist & Wiksell, 1927. 305s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Bandet trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med utvikbar plansch.
ID Nr: 208754, SEK 130.

Under Lundagårds kronor En minneskrans vid tvåhundrafemtioårsfesten af gamla studenter. Gleerups, 1918. 500s. Häftad. Häftesomslaget saknas. Delvis något fuktskadad. Illustrerad.
ID Nr: 208758, SEK 150.

Under Lundagårds kronor Minnen upptecknade av gamla studenter. Gleerups, 1955. 333s. Halvklotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Tredje samlingen.
ID Nr: 208783, SEK 120.

Universitet i utveckling Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978. Almqvist & Wiksell, 1978. 492s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 37.
ID Nr: 208727, SEK 110.

Universitet i utveckling Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978. Almqvist & Wiksell, 1978. 491s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 37.
ID Nr: 208771, SEK 150.

Universitetet och forskningen Studier tillägnade Torgny T. Segerstedt på sextioårsdagen. Almqvist & Wiksell, 1968. 422s. Häftad. Ouppsprättad.
Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 17.
ID Nr: 208726, SEK 110.

Uppsala University The University Building. Uppsala, 1977. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 208773, SEK 50.

Vad händer med folkhögskolan ? En fakta- och debattbok från Folkhögskolekommittén. Allmänna Förlaget, 1989. 156s. Häftad. Något nött i kanterna.
Statens offentliga utredningar 1989:97 Utbildningsdepartementet.
ID Nr: 106091, SEK 70.

Värmlands i Uppsala. En nationshistorik. NWT:s Förlag, 1979. 355s. Pappband. Illustrerad. Gott skick. Tillskrivelse på försättsbladet från kuratorer och programsekrererare med stämplar
Texter av bl a Teddy Brunius, Gunnar Larson, Eva Wennerström-Hartmann
ID Nr: 213609, SEK 130.

Vestrogothica VIII. Skriftserie utgiven av Västgöta Nation i Uppsala genom dess Landskapsförening. Västgöta Nation, Uppsala, 1948. 47s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106733, SEK 50.

Abrahamsson, Kenneth (red.): Hela vuxenutbildningen ! En framtidsbild i historiens ljus. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1992. 158s. Pappband. Gott skick.
Gösta Vestlund, Anders Franzén, Staffan Larsson, Sune Stjärnlöf, Else Kjöller, Ludvig Rasmusson, Lasse Dencik.
ID Nr: 106090, SEK 80.

Adrian, S: Inbjudningsskrift med anledning af invigningen af Malmö realskolas nya byggnad måndagen den 23 november 1908. 1908. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad. Läroverkets rektor.
Underhandlingarna i Prag nov. 1648-febr. 1649 angående westfaliska fredens verkställande.
ID Nr: 209010, SEK 140.

Aldén, Gustav A: Hemma och i Uppsala Gymnasist-, student- och folkhögskoleminnen. Lars Hökerbergs bokförlag, 1927. 285s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208707, SEK 110.

Almqvist, Bertil: Upsalastudenten i Wennerbergsvers och Strindbergsprosa Med illustrationer. Hugo Gebers förlag, 1926. 217s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208749, SEK 110.

Almqvist, Bertil: Upsalastudenten i Wennerbergsvers och Strindbergsprosa Med illustrationer. Hugo Gebers förlag, 1926. 217s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 208766, SEK 110.

Arvidson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800. 1951. 366s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 208709, SEK 200.

Bonde, Thord: Våra Öfverliggare. Akademiska studier...samt Ett Universitet i Sveriges Hufvudstad. Bidrag till universitetsfrågans belysning af Oscar Svahn. Albert Bonniers förlag, 1885. 8+372+3 sidor. Samtida pappband. Bandet något nött.
"Med 52 teckningar af Bruno Liljefors m.fl "
ID Nr: 216739, SEK 150.

Dahl, Evald: Norra Reals studenter jämte rektorer åren 1881-1923. Norstedt och söners förlag, 1924. 356s. Halvklotband. Gott skick. Stänksnitt. Biografier samlade och utgivna av Evald Dahl.
ID Nr: 208737, SEK 150.

Dahlberg, Ivar: När folkhögskolan kom till Stockholm. G.W. Engström & Co. Boktr,. Stockholm, 1949. 15s. Häftad. Med dedikation till Klas Lönn. Illustrerad.
ID Nr: 208751, SEK 60.

Ehn, Ola: De första nationshusen. Upplands Fornminnesförening, 1977. 73s. Häftad. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Mycket gott skick.
Särtryck ur föreningens årsbok utgivet med anledning av Uppsala universitets 500-årsjubileum
ID Nr: 213608, SEK 110.

Eklund, Ragnar: Modersmålslärarnas Förening Årsskrift 1962. Läsåret 1962/63. Lund, 1962. 346s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Red.
ID Nr: 208741, SEK 120.

Enbom, Gustaf: Den magnifika lundensiska jubileumskarusellen Biljetter och plakat till ära för 300-åriga Regia Academia Carolina. Gleerups, 1967. 35+47. 2 vol. Häftad med kassett. Kassetten något sliten. Kassetten något trasig. Annars ett fint exemplar. Editio autoris. Jubileumskarusell på Lundagård. Ronder i Lundalejonets tecken. I. Karolinsk vapenlek. II. Vitterlek en vår.
ID Nr: 208786, SEK 90.

Fehrman, Carl: Lund and Learning An informal history of Lund University. Studentlitteratur, Lund University Press, Chartwell-Bratt, 1995. 289p. Covers slightly worn. Good condition. Illustrated. Co-author: Håkan Westling.
ID Nr: 208743, SEK 150.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Andra delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860. Albert Bonniers förlag, 1942. XI+511 sidor. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 105443, SEK 190.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Andra delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860. Albert Bonniers förlag, 1942. XI+511 sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105439, SEK 90.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Fjärde delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920. Albert Bonniers förlag, 1940. XII+526 sidor. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 105445, SEK 190.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Fjärde delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920. Albert Bonniers förlag, 1940. XII+526 sidor. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 105441, SEK 90.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Första delen. Den svenska folkundervisningen intill 1809. Albert Bonniers förlag, 1940. XV+550 sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105438, SEK 90.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Första delen. Den svenska folkundervisningen från Reformationen till 1809. Albert Bonniers förlag, 1940. XV+550 sidor. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 105442, SEK 190.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Tredje delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900. Albert Bonniers förlag, 1942. XII+532 sidor. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 105444, SEK 190.

Fredriksson, Viktor: Svenska Folkskolans Historia. Tredje delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900. Albert Bonniers förlag, 1942. XII+541 sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105440, SEK 90.

Furuland, Lars: Folkhögskolan en bildningsväg för svenska författare. Bohusläningens AB, Uddevalla, 1968. 551s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104145, SEK 110.

Gierow, Krister: Lunds universitets historia III. 1790-1867. Gleerups, 1971. 488s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött. Utgiven av universitetet till dess 300-årsjubileum.
ID Nr: 208729, SEK 250.

Gullers, K. W.: Uppsala universitet 500 KW Gullers Uppsala 500. Gullers International AB, Stockholm, 1976. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick. Rikligt illustrerad. Foto: Björn Enström och KW Gullers. Text: Torgny Segerstedt.
ID Nr: 208782, SEK 120.

Henschen, Helena M (red.): Skolbarn En folkundervisning växer fram. Tidens förlag, Folksam/Stockholms stadsmuseum, 1985. 323s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Övriga medverkande: Helena Friman, Lena Högberg, Eva Silvén-Garnert, Ingrid Söderlind.
ID Nr: 208705, SEK 200.

Hernlund, Hugo: Vid invigningen af Nya Elementarskolans lärohus Den 13 November 1899. Central-Tryckeriet, 1899. 116s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Bandet något trasigt. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Läroverkets rektor. Med utvikbara planscher.
ID Nr: 208748, SEK 100.

Isling, Åke: Lärare i litteraturen En antologi till folkskolans 150-årsminne. Lärarförbundet/Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening/Sober förlag, 1992. 383s. Cartonnageband. Gott skick. Bandet något fläckigt. Urval, redigering och inledande texter Åke Isling.
80 författare ger sina skol- och lärarbilder under de 150 år vårt land har haft en lagstadgad skola för folket. Åtta faktanedslag görs i skolhistorien under den här tiden. Samtida konstverk och foton illustrerar. Läsaren erbjuds en spännande skolresa genom ett och ett halvt sekel.
ID Nr: 208704, SEK 240.

Karlson, K. Fr: Blad ur Örebro skolas äldsta historia I-IV Samlade och utgifna af K. Fr. Karlson. Lektor vid Karolinska högre elem.-läroverket i Örebro/ Prost och Kyrkoherde i Nyköping. Örebro, Bohlinska boktryckeriet/Abr. Bohlin, 1871-1899. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen något sliten. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar. Utvikbara kartor/planscher. Karl Ingemar Karlssons Ex Libris.
Ej komplett.
ID Nr: 208793, SEK 700.

Kruse, Anna: Skolminnen Brummerska skolans historia 1882-1929. Albert Bonniers förlag, 1930. 54s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208790, SEK 50.

Laurie, André: Axel Ebersen Le Gradué d´Upsala. Bibliothèque d´Éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, Paris, (not dated). 364+8. Contemporary decorated cloth binding. Inscription on endpaper. Joints occasionally cracked. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrations par George Roux. La vie de collège dans tous les pays. Gilt-ornamented. Gilt-edged.
ID Nr: 208779, SEK 500.

Lindroth, Sten: Uppsala universitet 1477-1977. Almqvist & Wiksell, 1976. 251s. Klotband. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208770, SEK 90.

Lindroth, Sten: Uppsala universitet 1477-1977. Almqvist & Wiksell, 1976. 251s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 104831, SEK 95.

Lizell, Gustaf: Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet Några minnen och intryck. Almqvist & Wiksell, 1924. 43s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208772, SEK 90.

Lizell, Gustaf: Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet Några minnen och intryck. Almqvist & Wiksell, 1924. 44s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208781, SEK 90.

Långström / Stern, Erland / Gustaf: Göteborgs högskolas studenter 1891-1916 Biografisk matrikel. N.P. Pehrssons förlag, Göteborg, 1916. 230s. Häftad. Ryggen något fuktfläckad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208739, SEK 200.

Marklund, Göran: Skola i glesbygd - en krönika i text och bild Om folkundervisningen i Jörns socken. Natur och kultur, 1982. 263s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. En fläck på pärmen. Medförfattare: Hans Marklund.
ID Nr: 208703, SEK 150.

Meyer, Ernst: HOLMIA. Illustrerad skrift utgifven af Stockholms Nation till förmån för dess byggnadsfond. C. & E. Gernandts förlagsaktiebolag, 1898. 120s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bidrag av bl.a August Strindberg, F.U. Wrangel, Oscar Levertin, Oscar Montelius m.fl.
ID Nr: 105228, SEK 600.

Norinder, A.V: Redogörelse för Wallinska flickskolan under arbetsåret 1876-77. Ivar Haeggströms boktryckeri, Sthlm, 1877. 25s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Läroverkets rektor.
ID Nr: 208778, SEK 70.

Roosval, Albin: Nationshusen i Uppsala Illustrerade skildringar af flera författare. E. Lundquists bokförlag, Stockholm, 1915. 298s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208722, SEK 150.

Sagnér, Alf: Den ljusnande framtid En festskrift tillägnad Sveriges sista studenter. Svenska Biblioteksförlaget, 1968. 359s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Red.
ID Nr: 208797, SEK 150.

Sallander, Hans: Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll IX. 1671-1672. Almqvist & Wiksell, 1972. 374s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. På universitetets uppdrag utgivna av Hans Sallander. Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 18:9.
ID Nr: 208725, SEK 110.

Samuelsson, Sixten: Högre allmänna läroverket i Uppsala En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Almqvist & Wiksell, AB Lundequistska bokhandeln, 1952. 784s. Halvklotband. Gott skick. Bandet något slitet. Gustaf Sundbergs Ex Libris. Hilding Pleijels Ex Libris.
ID Nr: 208711, SEK 240.

Samuelsson, Sixten: Högre allmänna läroverket i Uppsala En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Almqvist & Wiksell, AB Lundequistska bokhandeln, 1952. 784s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslag fläckat. Sidor vikta. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 208734, SEK 250.

Scharp, Dag W: Chalma mater Del V. 1950-1970. Axelsson & Lundberg Förlag AB, Göteborg, 1971. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något slitet. I redaktionen: Tekn. lic. John Forsberg, Informationschef Sven Schånberg, Civilingenjör Rolf Svenson.
ID Nr: 208718, SEK 100.

Scharp, Dag W: Chalma mater Del IV: 1926-1949. Axelsson & Lundberg Förlag AB, Göteborg, 1970. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. I redaktionen: Tekn. lic. John Forsberg, Informationschef Sven Schånberg, Civilingenjör Rolf Svenson.
ID Nr: 208719, SEK 100.

Scharp, Dag W: Chalma mater Del !!: 1864-1903. Axelsson & Lundberg Förlag AB, Göteborg, 1968. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. I redaktionen: Tekn. lic. John Forsberg, Informationschef Sven Schånberg, Civilingenjör Rolf Svenson.
ID Nr: 208720, SEK 100.

Scharp, Dag W: Chalma mater Del I: 1780-talet-1864. Axelsson & Lundberg Förlag AB, Göteborg, 1967. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. I redaktionen: Tekn. lic. John Forsberg, Informationschef Sven Schånberg, Civilingenjör Rolf Svenson.
ID Nr: 208721, SEK 100.

Schartau, Sigurd: Malmö högre allmänna läroverk En minneskrans till jubileet år 1929 överräckt av forna lärjungar. Gleerups, 1929. 254s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Illustrerad. Red. Minnen från svenska läroverk III.
ID Nr: 208740, SEK 150.

Schartau, Sigurd: Malmö högre allmänna läroverk under den danska tiden Festskrift på uppdrag av Malmö h. allm. läroverks kollegium. Lundgrens Söners boktr. Malmö, 1929. 203s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Bilaga till Malmö h. allm. läroverks årsredogörelse för läsåret 1929-1930.
ID Nr: 208715, SEK 110.

Seth, Lennart: Birkagårdens folkhögskolas elevförbund Årsskrift 1960-61 Årgång 5. 1960. 98s. Häftad. Anteckningar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Red.
ID Nr: 208750, SEK 90.

Svahn, Oscar: Våra öfversittare Ungdomsminnen och Läroverksstudier. Albert Bonniers förlag, 1898. 451s. Dekorerat originalklotband. Bandet något fläckigt. Stämpel på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208706, SEK 110.

Sylwan, Otto: Fyrtiotalets student Anteckningar. Albert Bonniers förlag, 1914. 261s. Klotband. Namnteckning på smutstitelbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Med talrika bilder och porträtt.
ID Nr: 208765, SEK 90.

Thimon, Gösta (red.): Matrikel över Gästrike-Hälsinge Nation i Uppsala 1811-1961 Enligt Nationens uppdrag utgiven under redaktion av Gösta Thimon. Almqvist & Wiksell, 1963. 596s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208763, SEK 150.

Tunberg, Sven: Stockholms högskolas historia före 1950. Norstedt och söners förlag, 1957. 305s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Ouppsprättad. Illustrerad. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning.
ID Nr: 208708, SEK 240.

Vaizey, John: Undervisningen i det moderna samhället. Aldus/Bonniers, 1967. 255s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Prisetiketter på främre häftesomslaget.
ID Nr: 103545, SEK 70.

Weibull, Jörgen: Lunds universitets historia IV. 1868-1968. Gleerups, 1968. 516s. Klotband. Gott skick. Enstaka fläckar på bandet. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 208760, SEK 220.

Wollin, Nils G.: Från ritskola till konstfackskola Konstindustriell undervisning under ett sekel. Bröderna Lagerströms förlag, Stockholm, 1951. 379s. Inbunden. Mycket gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 208747, SEK 200.