Se alla Rubriker

: Antikvariska studier ll. Norrtäljetrakten under forntiden.. Wahlström & Widstrand, , 1946. 164s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Handlingar , Del 62
ID Nr: 103904, SEK 130.

: Arkeologi i Sverige. 1987.. Almqvist & Wiksell, , 1990. 444s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211176, SEK 140.

: Arkeologi i Sverige. Ny följd 2.. , Fälths tryckerier i Värnamo, 1993. 464s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211177, SEK 140.

: Arkeologi i Sverige. Nr 3.. , Grafiska Gruppen, Stockholm, 1994. 533s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211179, SEK 150.

: Årsbok 1983 - 84. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.. , Centraltryckeriet, Borås, 1984. 85s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214921, SEK 80.

: Contacts across the Baltic Sea during the late Iron age (15th-12th centuries). Baltic Sea Confer, Lund October 25-27, 1991. , Universety of Lund, 1992. 175p. Wrappered. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 107940, SEK 90.

: Den svenska historien 1. Från stenålder till vikingatid.. Albert Bonniers förlag, , 1977. 228s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214869, SEK 50.

: Den svenska historien 1. Från stenålder till vikingatid.. , Bonnier Lexikon, Stockholm, 1993. 228s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214866, SEK 100.

: Early Medieval Studies 5.. Almqvist & Wiksell, , 1973. 63s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 50.
ID Nr: 214908, SEK 80.

: Early Medieval Studies 6.. Almqvist & Wiksell, , 1973. 103p. Wrappered.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Antikvariskt arkiv 53.
ID Nr: 214876, SEK 70.

: Early Norrland 1. Palaeo - Ecological Investigations in northern Sweden.. Almqvist & Wiksell, , 1972. 77p. Wrappered. Richly illustrated.
By Pertti Huttunen, Ingrid U. Olsson and Kimmo and Mirjami Tolonen. Publisched by Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214864, SEK 100.

: Eketorp - den befästa byn på Alvaret. Riksantikvarieämbetet, , u.å. 16s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106774, SEK 30.

: Fornvännen 1975/1. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. Almqvist & Wiksell, , 1975. 56s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106727, SEK 50.

: FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 4.. Almqvist & Wiksell, , 1994. sid 237 - 324. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214931, SEK 60.

: FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 1.. Almqvist & Wiksell, , 1994. 76s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214928, SEK 60.

: FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 2.. Almqvist & Wiksell, , 1994. sid 77 - 132. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214929, SEK 60.

: FYND 1962. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift.. , Wettergren & Kerbers Förlag, Göteborg, 1962. 55s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214922, SEK 70.

: Köpingstrakten före Köping.. , Appelbergs, Uppsala, 1967. 6s. Häftad. Illustrerad.
Särtryck ur Byggnadsfirman Anders Diös AB Årsredovisning och revisionsberättelse för år 1967.
ID Nr: 214976, SEK 50.

: Kultur Miljövård 5:93. Tema : Norden. , riksantikvarieämbetet, 1993. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106569, SEK 80.

: Med portfölj och ritstift. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Atlantis Förlag, , 1993. 159s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 3607, SEK 120.

: NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 1959.. , Nationalmuseet, Köpenhamn, 1959. 139s. Häftad. Rikligt illustrerad.
" Til deltagerne af det X nordiske arkaeologmode, Danmark 1959. "
ID Nr: 214983, SEK 90.

: Redogörelse för Stockholms Stads Museinämnds verksamhet under år 1959. Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. Nr 43, 1960.. , K. L. Beckmans Boktryckeri, Stockholm, 1961. 35s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214981, SEK 60.

: Stavanger Museum Årsbok 1959. , Dreyer Stavanger, 1960. 173s. Dekorerat pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105967, SEK 75.

af Ugglas, Carl R.: Gotländska silverskatter från Valdemarstågets tid. Ur statens historiska museums samlingar, 3. Wahlström & Widstrand, , 1936. 23 sidor + planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104425, SEK 90.

Almgren, Oscar: "Kung Björns hög" och andra fornlämningar vid Håga. Wahlström & Widstrand, , 1905. 59s. Häftad. Ryggen reparerad. Ett hörn något stött. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Utgifvet af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
ID Nr: 4224, SEK 350.

Ambrosiani, Björn: Gravfält i fångstmarken. Undersökningarna av gravfälten på Smalnäset och Krankmårtenhögen, Härjedalen. Rapport 1984:6. Riksantikvarieämbetet, , 1984. 75s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Elisabeth Iregren och Pirjo Lahtiperä. Red : Lars Werdelin, Inger Zachrisson
ID Nr: 106697, SEK 300.

Ambrosiani, Sune (red.): Rig. Föreningens för Svensk Kulturhistoria Tidskrift Bd 2 1919. , AB Svenska Teknologföreningens Förlag, 1919. 248s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16584, SEK 100.

Arrhenius, O.: DIE GRUNDLAGEN UNSERER ÄLTEREN EISENHERSTELLUNG.. Almqvist & Wiksell, , 1959. 44p. Wrappered. Unopened.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Anikvariskt arkiv 13.
ID Nr: 214919, SEK 60.

Arrhenius, O.: DIE GRUNDLAGEN UNSERER ÄLTEREN EISENHERSTELLUNG.. Almqvist & Wiksell, , 1959. 44p. Wrappered.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Anikvariskt arkiv 13.
ID Nr: 214907, SEK 60.

Bagge / Kaelas, Axel / Lili: DIE FUNDE AUS DOLMEN UND GANGGRÄBERN IN SCHONEN, SCHWEDEN. I - II.. Wahlström & Widstrand, , 1950 - 1952. 155 + 106. Wrappered. Richly illustrated.
Die Härande Villand ( 1 ), Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunnits ( 2 ).
ID Nr: 214974, SEK 600.

Beckman-Thoor / Wiséhn, Karin / Eva: Myntfynd från DALSLAND och VÄRMLAND. Kungl. Myntkabinettet.. , Lagerblads tryckeri AB, Karlshamn, 1992. 154s. Häftad.
Inom projektet SVERIGES MYNTHISTORIA, LANDSKAPSINVENTERINGEN : DALSLAND och VÄRMLAND.
ID Nr: 214979, SEK 150.

Biuw, Anita: Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. , Komittén för stockholmsforskning, 1992. 353s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16790, SEK 150.

Boëthius, Gerda: FORNLÄMNINGAR OCH FORNTIDA BEBYGGELSE. Särtryck ur ORSA, del 1.. , , (utan årtal). sidorna 93 - 120. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 214918, SEK 70.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE.. Wahlström & Widstrand, , 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 215015, SEK 200.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE.. Wahlström & Widstrand, , 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214935, SEK 200.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE.. Wahlström & Widstrand, , 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214936, SEK 200.

Brate, Erik: Svenska runristare. Wahlström & Widstrand, , 1926. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Detta häfte av Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar motsvarar ny följd. Del.13: 5-6 ( häfte 3 )
ID Nr: 103252, SEK 140.

Brate, Erik: Sveriges runinskrifter. Natur och kultur, , 1928. 151s. Halvklotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Privatband
Natur och kultur 11.
ID Nr: 105538, SEK 95.

Bråthen, Alf: Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rapport RAÄ 1982:1. Riksantikvarieämbetet, , 1982. 123s. Häftad. Innehåller utvikbara diagram. Främre pärmen något fläckad, annars i gott skick
ID Nr: 106777, SEK 275.

Bröndsted, Johannes: DANMARKS OLDTID. 1. STENÅLDERN, 2. BRONZEALDEREN, 3. JERNALDEREN.. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, , 1938 - 1940. 375+304+388 pages. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt.
ID Nr: 215019, SEK 750.

Bååth, L. M.: HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM, FRÅN ÄLSTA TID TILL VÅRA DAGAR. I - II.. Almqvist & Wiksell, , 1916. 339+323 sidor. Häftad med pappersomslag. Rikligt illustrerad.
No 169, av 250 numrerade exemplar. Totalt tryckta, 1.500 exemplar.
ID Nr: 214942, SEK 400.

Bååth, L. M.: HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM, FRÅN ÄLSTA TID TILL VÅRA DAGAR. I - II.. Almqvist & Wiksell, , 1916. 339+323 sidor. 2 vol. Häftad. Rikligt illustrerad.
No 179, av 250 numrerade exemplar. Totalt tryckta, 1.500 exemplar.
ID Nr: 214862, SEK 300.

Callmer / Holmqvist, Christian / Wilhelm ( ed ): SWEDISH ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY 1949 - 1953.. Almqvist & Wiksell, , 1956. 293p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 214899, SEK 170.

Carlsson, Anders: Vikingatida ringspännen från Gotland. Penannular Brooches from Viking Period Gotland. Text and Catalog. Text och katalog. Stockholm Studies in Archaeology. Eget förlag, , 1988. 275s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107787, SEK 200.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 51. December 1985.. , W. S. Maney and son, Leeds, 1985. 355p. Wrappered. Illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214944, SEK 150.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUIME 50. December 1984.. , W. S. Maney and son, Leeds, 1984. 443p. Wrappered. Illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214945, SEK 150.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 52.. , W. S. Maney and son, Leeds, 1986. 374p. Wrappered. Richly illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214870, SEK 150.

Edgren / Herchend / Arén, Bengt / Frands / Eje: Nya gamla hus. Rekonstruktionsarbetena i Eketorps borg 1978. With an English Summary.. , Civiltryck AB, Atockholm, 1979. 51s. Klammerhäftad. Rikligt illustrerad. Anteckningar på häftesomslaget.
ID Nr: 214984, SEK 90.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1908, Häftet 5. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1908. sidorna 201-379. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 106720, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1909, Häftet 4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1910. sidorna 161-212. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106721, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1912, Häftet 1. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1912. 56s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106722, SEK 50.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1915, årgången 10. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1915. sidorna 247-260. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106723, SEK 50.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1915, Häfte 4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1915. sidorna 189-246. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106724, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1925, Häfte 3-4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, , 1926. sidorna 227-404. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106725, SEK 80.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1936, Häfte 6. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. , Generalstabens Litografiska Anstalt Förlag, 1936. sidorna 321-380. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106726, SEK 60.

Ekholm, Gunnar: Forntid och fornforskning i Skandinavien.. Albert Bonniers förlag, , 1935. 384s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 211173, SEK 220.

Elfwendahl, Magnus: Kv. Priorn 11 Visby - En stadsarkeologisk undersökning. RAGU 1982 : 5.. , Gotlands grafiska AB, Visby, 1983. 108s. Häftad. Illustrerad.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer RAPPORT RAGU 1982:5.
ID Nr: 214985, SEK 90.

Florin, Sten: DJUPVIK, EINE OSTSCHWEDISCHE FISCHERSIEDELUNG VOM ENDE DER STEINZEIT. Reprinted from The Bulletin of the geological institutions of the university of Uppsala.. Almqvist & Wiksell, , 1961. pages 315-372. Wrappered. Illustrated. Dedikation från författaren.
Publications of the institute of quaternary geology, University of Uppsala, No 17, octavo series.
ID Nr: 214913, SEK 160.

Franzén, Anders: The Warship Vasa Deep Diving and Marine Archaeology in Stockholm. , Norstedt and Bonnier Publishers, 1960. 79p. Cased boards with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 216722, SEK 140.

Friesen, Otto von: RÖKSTENEN. RUNSTENEN VID RÖKS KYRKA LYSINGS HÄRAD ÖSTERGÖTLAND. Läst och tydd af Otto v. Friesen.. , Jacob Bagges Söner, Stockholm, 1920. 147s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött. Innehåller tidningsklipp från år 1928. Utgiven av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. A. B. Teknologföreningens Förlag i distribution.
ID Nr: 211403, SEK 450.

Friesen, Otto von: Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, , 1928. 95s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen lagad.
ID Nr: 17563, SEK 150.

Furingsten, Agne ( red ): ARKEOLOGI I SVERIGE 1980. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. RAPPORT RAÄ 1983:3.. , , 1983. 307s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214989, SEK 180.

Gardiner, Julie: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 62.. , Derry and sons, Nottingham, 1996. 458p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214943, SEK 180.

Gejvall, N - G.: GRAVFÄLTET PÅ KYRKBACKEN I HORNS SOCKEN, VÄSTERGÖTLAND. 2. ANTROPOLOGISK DEL.. , Håkan Olssons Boktryckeri, Lund, 1948. Sidorna 153 - 180 + tabeller.. Häftad. Illustrerad. Dedikation från författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 60:2.
ID Nr: 214901, SEK 90.

Gejvall, N - G.: WESTERHUS, MEDIEVAL POPULATION AND CHURCH IN THE LIGHT OF SKELETAL REMAINS.. , Håkan Olsson Boktryckeri, Lund, 1960. 144 pages + plates. Wrappered. Richly illustrated. Dedikation av författaren på titelbladet.
ID Nr: 214963, SEK 250.

Gustavsson, Kenneth: OTTERBÖTE, New Light on a Bronze Age Site in the Baltic. Theses and papers in Archaeology. B : 4.. , Ekenäs Tryckeri AB, Ekenäs, 1997. 184p. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 214966, SEK 200.

Gustawsson, K.A.: Fornminnesvård. Vården av fornminnen och landskap. Almqvist & Wiksell, , 1970. 76s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106481, SEK 70.

Hagberg, Ulf Erik: SKEDEMOSSE. Studier i ett öländskt offerfynd från järnåldern.. Almqvist & Wiksell, , 1967. 37s. Häftad. Illustrerad.
Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 214977, SEK 90.

Hamberg, Per Gustav: Proxima Thule. Sverige och europa under forntid och medeltid. Hyllningsskrift till H.M. Konungen den 11 november 1962. Norstedt och söners förlag, , 1962. 238s. Häftad med kassett. Illustrerad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
Numrerad upplaga 405/600 med originallitografi av Eric Palmquist
ID Nr: 213602, SEK 800.

Hansson, Harald: GOTLANDS BRONSÅLDER. AKADEMISK AVHANDLING, som med tillstånd av vittberömda Filosofiska Fackultetens i Uppsala humanistiska Sektion för vinnande av filosofisk doktorsgrad till offentlig granskning framställes å lärosal N:o 4 Lördagen den 10 December 1927 Kl. 10 F. M.. , victor petterssons Bokindustriaktiebolag, Stockholm, 1927. 144s. Häftad. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 214873, SEK 200.

Hansson/ Nihlén, Harald/John: Gotlands bronsålder / Gotlands stenåldersboplatser Kungl.Vitterhets Historia och Antikvitetsakademiens Handlingar del 37:1 , 36:3. , Viktor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1927. 156- 53 pl. + 238. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Del 1 innehåller 2 kartor.
Mit Deutscher zusammenfassung.
ID Nr: 102734, SEK 200.

Hasselrot / Ohlmarks, Pehr / Åke: Hällristningar. , Nordisk Rotogravyrs Förlag/P.A. Norstedt & Söner, 1966. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4222, SEK 400.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ I. Report for 1954 - 1956.. Almqvist & Wiksell, , 1961. 241p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius & Per Lundström. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214970, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ II. Report for 1957 - 1959.. Almqvist & Wiksell, , 1964. 290p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214972, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ II. Report for 1957 - 1959.. Almqvist & Wiksell, , 1964. 290p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214971, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ III. Report for 1960 - 1964.. Almqvist & Wiksell, , 1970. 235p. Wrappered. Richly illustrated.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Kristina Lamm & Agneta Lundström. Osteological analysis by Nils - Gustaf Gejvall & Ove Persson. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214973, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: Helgö den gåtfulla ön. Rabén & Sjögren, , 1969. Illustrerad av Lennart Elworth & Ivan Rodell. 198s. Klotband med skyddsomslag. Inlagan fin. Bandet något nött.
Foto: Karl-Erik Granath
ID Nr: 17565, SEK 140.

Holmqvist, Wilhelm: Övergångstidens metallkonst. Almqvist & Wiksell, , 1963. 180s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska serien 11.
ID Nr: 103253, SEK 125.

Holmqvist, Wilhelm: Swedish Vikings on Helgö and Birka.. , fälts Tryckeri, Värnamo, 1979. 140p. Richly illustrated.
Photography by Karl - Erik Granath.
ID Nr: 214874, SEK 150.

Holmqvist, Wilhelm: VÅR TIDIGA KONST.. LTs förlag, , 1977. 159s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 103658, SEK 80.

Hougen, Bjørn: The migration style of ornament in Norway. Catalogue of the exhibition of Norwegian jewellery from the migration period.. , Carl E. Petersen & son A/S, 1936. 43 pages + plates. Wrappered. Illustrated. Cover slightly rubbed on the edges. Dedikation från författaren på titelbladet.
International congress of prehistoric and protohistoric sciences. Second session, Oslo.
ID Nr: 214982, SEK 90.

Hyenstrand, Åke: Bronsåldersforskning - kring aktuella projekt. Arkeologiska rapporter och meddelanden från Institutionen för Arkeologi vid Stockholms Universitet, Nr 16 1984. , Civiltryck AB, Stockholm, 1984. 102s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106775, SEK 110.

Hyenstrand, Åke: Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Rapport RAÄ 1984:7. Riksantikvarieämbetet, , 1984. 237s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106698, SEK 250.

Hygen / Bengtsson, Anne-Sophie / Lasse: Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. , Warne förlag, 1999. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4220, SEK 260.

Häger, Olle: Rök - gåtornas sten. Sveriges Radio, , 1976. 87s. Inbunden. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Repa i främre pärmen
Medförfattare: Hans Villius
ID Nr: 17566, SEK 130.

Ingers, Ingemar: Arkeologisk Beskrifning öfver Bara Härad. Upprättad år 1878 af Nils G. Bruzelius. Bidrag till Bara Härads beskrivning, 16. , Bara Härads Hembygdsförenings Förlag, 1974. 52s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106702, SEK 150.

Janson, Sverker: Ancient Hunters and Settelments in the Mountains of Sweden Archaeological and ethnological Investigations carried out in Connection with Power-station Projects and Lake regulation Schemes.. , Riksantikvarieämbetet, 1966. 128 s+ 123 plates. Cloth-spine binding. Very good condition. Illustrated. Folding maps/plates. Dedication, hand-written.
Medförfattare: Harald Hvarfner.
ID Nr: 105423, SEK 190.

Janson, Sverker: Hällristningar vid Nämforsen. , CEWE-förlaget, 1980. 45s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Bengt Janson.
ID Nr: 105744, SEK 90.

Janson, Sverker: Jämtlands och Härjedalens historia Arkeologisk inledning. Norstedts förlag, , 1962. 171s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. dedikation
Medförfattare: Margareta Biörnstad, Harald Hvarfner.
ID Nr: 105833, SEK 250.

Janson / Vessberg, Sverker / Olof: SWEDISH ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY 1939-1948. Almqvist & Wiksell, , 1951. 360p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Corpus fine. Unopened.
The Swedish Archaeological Society.
ID Nr: 105752, SEK 190.

Kaliff, Anders: En väg med historia. , Riksantikvarieämbetet, 1992. 89s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Medförfattare: Christina Lindgren, Hélène Borna, Ulf Stålbom, Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen, Karin Lindeblad, Annemarie Christensson, Mats Larsson
ID Nr: 5406, SEK 200.

Koivunen, Pentti: A GILDED RELIEF BROOCH OF THE MIGRATION PERIOD FROM FINNISH LAPLAND. ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS. Series B Humaniora No. 4. Historica No 2.. , Oulo University Library, Oulu, 1975. 29p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214911, SEK 90.

Källström, O.: SVENSK KULTURMINNESVÅRD. Ett 300 - årsminne.. , A B Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm, 1930. 77s. Häftad. Illustrerad. Har delvis släppt i ryggens limmning.
Utgiven av centralkommittén för Gustav Adolfs Fonden för de svenska kulturminnesmärkenas vård.
ID Nr: 214904, SEK 50.

Lindqvist, Sune: Vendelkulturens ålder och ursprung. , Akademiens Förlag, 1926. 197s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Ouppsprättad. Illustrerad. Pristeip på bakre häftesomslaget.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Del 36:1.
ID Nr: 105312, SEK 120.

Lithberg, Nils: DIE STEINZEIT GOTLANDS.. , Jacob Bagges Söners Aktiebolag, Stockholm, 1916. 109p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
ID Nr: 214898, SEK 200.

Lundholm, Kjell: Från stentid till järntid Om Norrbottens förhistoria.. , Norrbottens museum, 1973. 79s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104859, SEK 90.

Mackeprang, Mogens B.: FRA RENSDYRJAEGERE TIL VIKINGER. DANMARKS LAND OG FOLK I OLDTIDEN.. , jespersen og Pios Forlag, Köpenhamn, 1936. 219s. Linneband. Illustrerad.
ID Nr: 211172, SEK 140.

Meschke, Christian: Early Norrland 3. Early Norrland sites on the Umeälven. A Study of a Cultural - historical Survey.. Almqvist & Wiksell, , 1977. 320p. Wrappered. Richly illustrated.
Publisched by Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214865, SEK 150.

Meschke, Christian: EN NORRLÄNDSK STENÅLDERSBOPLATS MED SKÄRVSTENSVALL. Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils - Gustaf Gejvall.. , Carl Bloms Boktryckeri, Lund, 1967. 62s. Häftad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariskt Arkiv 31.
ID Nr: 214895, SEK 60.

Moberg, Carl-Axel: Innan Sverige blev Sverige. Wahlström & Widstrand, , 1964. 127s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 104695, SEK 90.

Montelius, Oscar: Der Orient und Europa. Einfluss der orientalischen cultur auf Europa bis zur mitte des letzten jahrtausends v. Chr. Heft . Stockholm 1899. Kongl tryckeriet, , 1900. 186p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Unopened.
ID Nr: 106773, SEK 190.

Montelius / Ekhoff, Oscar / Emil: BOHUSLÄNSKA FORNSAKER FRÅN HEDNATIDEN.. Kongl tryckeriet, , 1882. Sidorna 249-297. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214912, SEK 150.

Mårtensson, Torsten: KULTURHISTORISKA HELSINGBORGS STUDIER. TILL MINNE AV OSCAR TRAPP.. , Bröderna Lagerström, Stockholm, 1918. 209s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
Utgivna av Helsingborgs museum genom Torsten Mårtensson. Boken tryckt i 1670 exemplar.
ID Nr: 214961, SEK 150.

Möller, Olof: DET FORNTIDA TJUST.. , Nila Studio, 1983. 184s. Häftad. Dedikation, handskriven. Illustrerad.
ID Nr: 216321, SEK 150.

Nihlén, John: GOTLANDS STENÅLDERSBOPLATSER.. , Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag, Stockholm, 1927. 238s. Häftad. Rikligt illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 36:3.
ID Nr: 214896, SEK 200.

Nihlén, John: Utgrävningarna på Stora Torget i Visby 1924-1926 En berättelse om ett arkeologiskt äventyr.. , Hanseproduktion, 1982. 66s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 102739, SEK 95.

Nordström, Alf: Gravfältet vid Järla. Särtryck ur Nackaboken 1963.. , E. Olofssons Boktryckeri AB, Stockholm, 1963. sidorna 38-50. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214902, SEK 60.

Nordström, Alf: Nackas forntida gravar. Särtryck ur Nackaboken, 1969.. , E. Olofssons Boktryckeri AB, Stockholm, 1969. sidorna 26-42. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216494, SEK 75.

Nordström / Ferenius, Alf / Jonas: HUDDINGE FORNTID. HUDDINGES HISTORIA 5.. , Minab/Gotab, Stockholm, 1984. 100s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbar karta över fornlämningar i Huddinge.
Innehåller dedikation från Alf Nordström. Utgiven av Redaktionskommitén för Huddinges historia och Huddinge Kommun.
ID Nr: 211361, SEK 125.

Nordström / Ferenius, Alf / Jonas: HUDDINGE FORNTID. HUDDINGES HISTORIA 5.. , Minab/Gotab, Stockholm, 1984. 100s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbar karta över fornlämningar i Huddinge.
Utgiven av Redaktionskommitén för Huddinges historia och Huddinge Kommun.
ID Nr: 211362, SEK 125.

Nylén, Erik: A TURRET FOR VERTICAL PHOTOGRAPHY.. Almqvist & Wiksell, , 1964. 80s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt Arkiv 24.
ID Nr: 214906, SEK 70.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit.. Almqvist & Wiksell, , 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214968, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit.. Almqvist & Wiksell, , 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214969, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit.. Almqvist & Wiksell, , 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214975, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotlands forntid i bilder Yngre förromersk järnålder. , Föreningen Gotlands fornvänner, 1958. 330s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102727, SEK 225.

Oldenberg, Andreas: HÄLLKISTAN FRÅN INGEMARSTORP. Med benbestämning av N. G. Gejvall.. Almqvist & Wiksell, , 1954. 68s. Häftad. Illustrerad. Dedikation från författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 1.
ID Nr: 214909, SEK 90.

Oldenberg, Andreas: SKÄLBYFYNDET. En boplatslämning från den yngre bronsåldern.. Almqvist & Wiksell, , 1960. 56s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Dedikation av författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 15.
ID Nr: 214916, SEK 110.

Oldenberg, Andreas: SKÄLBYFYNDET. En boplatslämning från den yngre bronsåldern.. Almqvist & Wiksell, , 1960. 56s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 15.
ID Nr: 214910, SEK 90.

Olrik, Axel: DE NORDISKA FOLKEN UNDER VIKINGATIDEN OCH DEN ÄLDSTA MEDELTIDEN. Efter författarens död genomsedd av Hans Ellekilde.. Norstedt och söners förlag, , 1925. 160s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103228, SEK 130.

Sandell, Johan: Gamleby / Västervik. Rapport, Medeltidsstaden 68. , Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1988. 70s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106548, SEK 150.

Schnittger, Bror: BJÄRKA - SÄBY UNDER FORNTIDEN.. Almqvist & Wiksell, , 1926. 68s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 214878, SEK 60.

Schück, Henrik: KGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN. DESS FÖRHISTORIA OCH HISTORIA. I - VIII.. Almqvist & Wiksell, , 1932 - 1944. 280+466+403+620+720+433+490+462 sidor. Häftad.
ID Nr: 215020, SEK 800.

Selling, Dagmar: ALEXANDER SETON ( 1768 - 1828 ) SOM FORNFORSKARE. With an english summary.. Wahlström & Widstrand, , 1945. 138s. Häftad. Illustrerad. Dedikation av författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 59:3.
ID Nr: 214924, SEK 90.

Serning, Inga: Malm Metall Föremål 1-2. Kompendium i Arkeologi. , Stockholms Universitet, 1979-1980. 83+51 sidor. 2 vol. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Med bidrag av Ulf Qvarfort
ID Nr: 106592, SEK 200.

Sköld, Per Edvin: Söderslätts förhistoria.. Gleerups, , 1968. 221s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 210920, SEK 120.

Stenberger, Mårten: Det forntida Sverige. AWE/ Gebers, , 1979. 913s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16278, SEK 220.

Stenberger / Dahr / Munthe, Mårten / Elias / Henr.: DAS GRABFELD VON VÄSTERBJERS AUF GOTLAND.. Wahlström & Widstrand, , 1943. 162p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214964, SEK 350.

Stenberger / Kuylenstierna, Mårten / Marianne: HOLGER ARBMAN IN MEMORIAM + BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE HOLGER ARBMAN.. , berlingska Boktryckeriet, Lund, 1969. 40s. Häftad.
Särtryck ur meddelanden från Lunds Universitets historiska museum 1966 - 1968.
ID Nr: 214875, SEK 60.

Strömberg, Märta: Bronsålder på Österlen. Undersökningar i Valleberga-Löderup-Ingelstorp. , Kulturnämden i Ystad, 1975. 80s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick.
ID Nr: 217555, SEK 75.

Strömberg, Märta: DIE MEGALITHGRÄBER VON HAGESTAD. ZUR PROBLEMATIK VON GRABBAUTEN UND GRABRITEN. ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA. SERIES IN 8o, No 9.. , Rudolf habelt Verlag, Bonn + Gleerups, Lund, 1971. 396p. Cloth-spine binding. Illustrated. Dedication, hand-written.
" Mit einem beitrag von J. Lepiksaar."
ID Nr: 214991, SEK 250.

Strömberg, Märta: ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE.. Almqvist & Wiksell, , 1968. 73s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 35.
ID Nr: 214915, SEK 100.

Strömberg, Märta: ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE.. Almqvist & Wiksell, , 1968. 73s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 35.
ID Nr: 214914, SEK 90.

Stålbom, Göran: Runristningar Från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen. , Fabel klassiker, 1994. 206s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Inlagan fin. Illustrerad. Skyddsomslag och främre pärm något fuktskadade.
ID Nr: 216893, SEK 95.

Särlvik, Ingegerd: Överflöd eller livets nödtorft ? Om naturresurserna och deras utnyttjande under romersk järnålder och folkvandringstid i södra Bohuslän. With an English Summary.. , Liber Tryck Snabbtrycket, Stockholm, 1978. 143s. Häftad. Illustrerad.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer RAPPORT, 1978:5.
ID Nr: 214988, SEK 110.

Trotzig, Gustaf: VIKINGATIDA GRAVKÄRL AV KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR FRÅN BIRKA OCH GOTLAND. TILLVERKNING, ANVÄNDNING OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR.. , Akademitryck, Edsbruk, 1991. 72s. Häftad. Illustrerad.
THESES AND PAPERS IN ARCHAEOLOGY B : 1.
ID Nr: 214877, SEK 70.

Wallenberg, Berit: Periodbestämning inom bronsåldern hos Montelius och Müller. Die Bestimmung der Bronzezeitperioden bei Montelius und Müller.. , Andrén & holms Boktryckeri AB, Stockholm, 1985. 45s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 214967, SEK 120.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Sjunde bandet, Andra delen, Tredje häftet.. Wahlström & Widstrand, , 1945. 18+305-535+14. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214956, SEK 250.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Åttonde bandet, Tredje delen, Andra häftet.. Wahlström & Widstrand, , 1951. sid 313-470. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214958, SEK 300.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Sjunde bandet, Andra delen, Andra häftet.. Wahlström & Widstrand, , 1945. sid 137-304. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214957, SEK 300.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Nionde bandet, fjärde delen, andra häftet.. Almqvist & Wiksell, , 1957. sid 345 - 577. Häftad. Illustrerad. Inlagan lätt bruten.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214949, SEK 150.

Wollin, Nils G.: Det senmedeltida snärsbofyndet. II Diskar. Särtryck ur " Från Borås och de sju häraderna.". , AB Tryckericentralen, Borås, 1961. 74s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211183, SEK 75.

Åberg, Nils: KULTURMOTSÄTTNINGAR I DANMARKS STENÅLDER. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache.. Wahlström & Widstrand, , 1937. 156s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 42:4.
ID Nr: 214900, SEK 90.

Öberg, Herje: GULDBRAKTEATERNA FRÅN NORDENS FOLKVANDRINGSTID.. Almqvist & Wiksell, , 1942. 309s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214926, SEK 190.