Se alla Rubriker

Antikvariska studier ll. Norrtäljetrakten under forntiden. Wahlström & Widstrand, 1946. 164s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Handlingar , Del 62
ID Nr: 103904, SEK 130.

Arkeologi i Sverige. 1987. Almqvist & Wiksell, 1990. 444s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211176, SEK 140.

Arkeologi i Sverige. Ny följd 2. Fälths tryckerier i Värnamo, 1993. 464s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211177, SEK 140.

Arkeologi i Sverige. Nr 3. Grafiska Gruppen, Stockholm, 1994. 533s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211179, SEK 150.

Årsbok 1983 - 84. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Centraltryckeriet, Borås, 1984. 85s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214921, SEK 80.

Contacts across the Baltic Sea during the late Iron age (15th-12th centuries). Baltic Sea Confer, Lund October 25-27, 1991. Universety of Lund, 1992. 175p. Wrappered. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 107940, SEK 90.

Den svenska historien 1. Från stenålder till vikingatid. Albert Bonniers förlag, 1977. 228s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214869, SEK 50.

Den svenska historien 1. Från stenålder till vikingatid. Bonnier Lexikon, Stockholm, 1993. 228s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214866, SEK 100.

Early Medieval Studies 5. Almqvist & Wiksell, 1973. 63s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 50.
ID Nr: 214908, SEK 80.

Early Medieval Studies 6. Almqvist & Wiksell, 1973. 103p. Wrappered.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Antikvariskt arkiv 53.
ID Nr: 214876, SEK 70.

Early Norrland 1. Palaeo - Ecological Investigations in northern Sweden. Almqvist & Wiksell, 1972. 77p. Wrappered. Richly illustrated.
By Pertti Huttunen, Ingrid U. Olsson and Kimmo and Mirjami Tolonen. Publisched by Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214864, SEK 100.

Eketorp - den befästa byn på Alvaret. Riksantikvarieämbetet, u.å. 16s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106774, SEK 30.

Fornvännen 1975/1. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. Almqvist & Wiksell, 1975. 56s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106727, SEK 50.

FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 4. Almqvist & Wiksell, 1994. sid 237 - 324. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214931, SEK 60.

FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 1. Almqvist & Wiksell, 1994. 76s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214928, SEK 60.

FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1994 / 2. Almqvist & Wiksell, 1994. sid 77 - 132. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214929, SEK 60.

FYND 1962. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift. Wettergren & Kerbers Förlag, Göteborg, 1962. 55s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 214922, SEK 70.

Köpingstrakten före Köping. Appelbergs, Uppsala, 1967. 6s. Häftad. Illustrerad.
Särtryck ur Byggnadsfirman Anders Diös AB Årsredovisning och revisionsberättelse för år 1967.
ID Nr: 214976, SEK 50.

Kultur Miljövård 5:93. Tema : Norden. riksantikvarieämbetet, 1993. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106569, SEK 80.

Med portfölj och ritstift. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Atlantis Förlag, 1993. 159s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 3607, SEK 120.

NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 1959. Nationalmuseet, Köpenhamn, 1959. 139s. Häftad. Rikligt illustrerad.
" Til deltagerne af det X nordiske arkaeologmode, Danmark 1959. "
ID Nr: 214983, SEK 90.

Redogörelse för Stockholms Stads Museinämnds verksamhet under år 1959. Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. Nr 43, 1960. K. L. Beckmans Boktryckeri, Stockholm, 1961. 35s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214981, SEK 60.

Stavanger Museum Årsbok 1959. Dreyer Stavanger, 1960. 173s. Dekorerat pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105967, SEK 75.

af Ugglas, Carl R.: Gotländska silverskatter från Valdemarstågets tid. Ur statens historiska museums samlingar, 3. Wahlström & Widstrand, 1936. 23 sidor + planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104425, SEK 90.

Almgren, Oscar: "Kung Björns hög" och andra fornlämningar vid Håga. Wahlström & Widstrand, 1905. 59s. Häftad. Ryggen reparerad. Ett hörn något stött. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Utgifvet af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
ID Nr: 4224, SEK 350.

Ambrosiani, Björn: Gravfält i fångstmarken. Undersökningarna av gravfälten på Smalnäset och Krankmårtenhögen, Härjedalen. Rapport 1984:6. Riksantikvarieämbetet, 1984. 75s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Elisabeth Iregren och Pirjo Lahtiperä. Red : Lars Werdelin, Inger Zachrisson
ID Nr: 106697, SEK 300.

Ambrosiani, Sune (red.): Rig. Föreningens för Svensk Kulturhistoria Tidskrift Bd 2 1919. AB Svenska Teknologföreningens Förlag, 1919. 248s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16584, SEK 100.

Arrhenius, O.: DIE GRUNDLAGEN UNSERER ÄLTEREN EISENHERSTELLUNG. Almqvist & Wiksell, 1959. 44p. Wrappered. Unopened.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Anikvariskt arkiv 13.
ID Nr: 214919, SEK 60.

Arrhenius, O.: DIE GRUNDLAGEN UNSERER ÄLTEREN EISENHERSTELLUNG. Almqvist & Wiksell, 1959. 44p. Wrappered.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Anikvariskt arkiv 13.
ID Nr: 214907, SEK 60.

Bagge / Kaelas, Axel / Lili: DIE FUNDE AUS DOLMEN UND GANGGRÄBERN IN SCHONEN, SCHWEDEN. I - II. Wahlström & Widstrand, 1950 - 1952. 155 + 106. Wrappered. Richly illustrated.
Die Härande Villand ( 1 ), Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunnits ( 2 ).
ID Nr: 214974, SEK 600.

Beckman-Thoor / Wiséhn, Karin / Eva: Myntfynd från DALSLAND och VÄRMLAND. Kungl. Myntkabinettet. Lagerblads tryckeri AB, Karlshamn, 1992. 154s. Häftad.
Inom projektet SVERIGES MYNTHISTORIA, LANDSKAPSINVENTERINGEN : DALSLAND och VÄRMLAND.
ID Nr: 214979, SEK 150.

Biuw, Anita: Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. Komittén för stockholmsforskning, 1992. 353s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16790, SEK 150.

Boëthius, Gerda: FORNLÄMNINGAR OCH FORNTIDA BEBYGGELSE. Särtryck ur ORSA, del 1. (utan årtal). sidorna 93 - 120. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 214918, SEK 70.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE. Wahlström & Widstrand, 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 215015, SEK 200.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE. Wahlström & Widstrand, 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214935, SEK 200.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE. Wahlström & Widstrand, 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214936, SEK 200.

Brate, Erik: Svenska runristare. Wahlström & Widstrand, 1926. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Detta häfte av Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar motsvarar ny följd. Del.13: 5-6 ( häfte 3 )
ID Nr: 103252, SEK 140.

Brate, Erik: Sveriges runinskrifter. Natur och kultur, 1928. 151s. Halvklotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Privatband
Natur och kultur 11.
ID Nr: 105538, SEK 95.

Bråthen, Alf: Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rapport RAÄ 1982:1. Riksantikvarieämbetet, 1982. 123s. Häftad. Innehåller utvikbara diagram. Främre pärmen något fläckad, annars i gott skick
ID Nr: 106777, SEK 275.

Bröndsted, Johannes: DANMARKS OLDTID. 1. STENÅLDERN, 2. BRONZEALDEREN, 3. JERNALDEREN. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1938 - 1940. 375+304+388 pages. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt.
ID Nr: 215019, SEK 750.

Bååth, L. M.: HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM, FRÅN ÄLSTA TID TILL VÅRA DAGAR. I - II. Almqvist & Wiksell, 1916. 339+323 sidor. Häftad med pappersomslag. Rikligt illustrerad.
No 169, av 250 numrerade exemplar. Totalt tryckta, 1.500 exemplar.
ID Nr: 214942, SEK 400.

Bååth, L. M.: HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM, FRÅN ÄLSTA TID TILL VÅRA DAGAR. I - II. Almqvist & Wiksell, 1916. 339+323 sidor. 2 vol. Häftad. Rikligt illustrerad.
No 179, av 250 numrerade exemplar. Totalt tryckta, 1.500 exemplar.
ID Nr: 214862, SEK 300.

Callmer / Holmqvist, Christian / Wilhelm ( ed ): SWEDISH ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY 1949 - 1953. Almqvist & Wiksell, 1956. 293p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 214899, SEK 170.

Carlsson, Anders: Vikingatida ringspännen från Gotland. Penannular Brooches from Viking Period Gotland. Text and Catalog. Text och katalog. Stockholm Studies in Archaeology. Eget förlag, 1988. 275s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107787, SEK 200.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 51. December 1985. W. S. Maney and son, Leeds, 1985. 355p. Wrappered. Illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214944, SEK 150.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUIME 50. December 1984. W. S. Maney and son, Leeds, 1984. 443p. Wrappered. Illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214945, SEK 150.

Champion, T. C.: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 52. W. S. Maney and son, Leeds, 1986. 374p. Wrappered. Richly illustrated. Including photo negatives.
Assited by John G. Evans.
ID Nr: 214870, SEK 150.

Edgren / Herchend / Arén, Bengt / Frands / Eje: Nya gamla hus. Rekonstruktionsarbetena i Eketorps borg 1978. With an English Summary. Civiltryck AB, Atockholm, 1979. 51s. Klammerhäftad. Rikligt illustrerad. Anteckningar på häftesomslaget.
ID Nr: 214984, SEK 90.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1908, Häftet 5. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1908. sidorna 201-379. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 106720, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1909, Häftet 4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1910. sidorna 161-212. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106721, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1912, Häftet 1. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1912. 56s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106722, SEK 50.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1915, årgången 10. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1915. sidorna 247-260. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106723, SEK 50.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1915, Häfte 4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1915. sidorna 189-246. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106724, SEK 60.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1925, Häfte 3-4. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Wahlström & Widstrand, 1926. sidorna 227-404. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106725, SEK 80.

Ekhoff, Emil: Fornvännen 1936, Häfte 6. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Generalstabens Litografiska Anstalt Förlag, 1936. sidorna 321-380. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106726, SEK 60.

Ekholm, Gunnar: Forntid och fornforskning i Skandinavien. Albert Bonniers förlag, 1935. 384s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 211173, SEK 220.

Elfwendahl, Magnus: Kv. Priorn 11 Visby - En stadsarkeologisk undersökning. RAGU 1982 : 5. Gotlands grafiska AB, Visby, 1983. 108s. Häftad. Illustrerad.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer RAPPORT RAGU 1982:5.
ID Nr: 214985, SEK 90.

Florin, Sten: DJUPVIK, EINE OSTSCHWEDISCHE FISCHERSIEDELUNG VOM ENDE DER STEINZEIT. Reprinted from The Bulletin of the geological institutions of the university of Uppsala. Almqvist & Wiksell, 1961. pages 315-372. Wrappered. Illustrated. Dedikation från författaren.
Publications of the institute of quaternary geology, University of Uppsala, No 17, octavo series.
ID Nr: 214913, SEK 160.

Franzén, Anders: The Warship Vasa Deep Diving and Marine Archaeology in Stockholm. Norstedt and Bonnier Publishers, 1960. 79p. Cased boards with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 216722, SEK 140.

Friesen, Otto von: RÖKSTENEN. RUNSTENEN VID RÖKS KYRKA LYSINGS HÄRAD ÖSTERGÖTLAND. Läst och tydd af Otto v. Friesen. Jacob Bagges Söner, Stockholm, 1920. 147s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött. Innehåller tidningsklipp från år 1928. Utgiven av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. A. B. Teknologföreningens Förlag i distribution.
ID Nr: 211403, SEK 450.

Friesen, Otto von: Runorna i Sverige. En kortfattad översikt. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1928. 95s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen lagad.
ID Nr: 17563, SEK 150.

Furingsten, Agne ( red ): ARKEOLOGI I SVERIGE 1980. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. RAPPORT RAÄ 1983:3. 1983. 307s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214989, SEK 180.

Gardiner, Julie: PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY. VOLUME 62. Derry and sons, Nottingham, 1996. 458p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214943, SEK 180.

Gejvall, N - G.: GRAVFÄLTET PÅ KYRKBACKEN I HORNS SOCKEN, VÄSTERGÖTLAND. 2. ANTROPOLOGISK DEL. Håkan Olssons Boktryckeri, Lund, 1948. Sidorna 153 - 180 + tabeller. Häftad. Illustrerad. Dedikation från författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 60:2.
ID Nr: 214901, SEK 90.

Gejvall, N - G.: WESTERHUS, MEDIEVAL POPULATION AND CHURCH IN THE LIGHT OF SKELETAL REMAINS. Håkan Olsson Boktryckeri, Lund, 1960. 144 pages + plates. Wrappered. Richly illustrated. Dedikation av författaren på titelbladet.
ID Nr: 214963, SEK 250.

Gustavsson, Kenneth: OTTERBÖTE, New Light on a Bronze Age Site in the Baltic. Theses and papers in Archaeology. B : 4. Ekenäs Tryckeri AB, Ekenäs, 1997. 184p. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 214966, SEK 200.

Gustawsson, K.A.: Fornminnesvård. Vården av fornminnen och landskap. Almqvist & Wiksell, 1970. 76s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106481, SEK 70.

Hagberg, Ulf Erik: SKEDEMOSSE. Studier i ett öländskt offerfynd från järnåldern. Almqvist & Wiksell, 1967. 37s. Häftad. Illustrerad.
Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 214977, SEK 90.

Hamberg, Per Gustav: Proxima Thule. Sverige och europa under forntid och medeltid. Hyllningsskrift till H.M. Konungen den 11 november 1962. Norstedt och söners förlag, 1962. 238s. Häftad med kassett. Illustrerad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
Numrerad upplaga 405/600 med originallitografi av Eric Palmquist
ID Nr: 213602, SEK 800.

Hansson, Harald: GOTLANDS BRONSÅLDER. AKADEMISK AVHANDLING, som med tillstånd av vittberömda Filosofiska Fackultetens i Uppsala humanistiska Sektion för vinnande av filosofisk doktorsgrad till offentlig granskning framställes å lärosal N:o 4 Lördagen den 10 December 1927 Kl. 10 F. M. victor petterssons Bokindustriaktiebolag, Stockholm, 1927. 144s. Häftad. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 214873, SEK 200.

Hansson/ Nihlén, Harald/John: Gotlands bronsålder / Gotlands stenåldersboplatser Kungl.Vitterhets Historia och Antikvitetsakademiens Handlingar del 37:1 , 36:3. Viktor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1927. 156- 53 pl. + 238. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Del 1 innehåller 2 kartor.
Mit Deutscher zusammenfassung.
ID Nr: 102734, SEK 200.

Hasselrot / Ohlmarks, Pehr / Åke: Hällristningar. Nordisk Rotogravyrs Förlag/P.A. Norstedt & Söner, 1966. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4222, SEK 400.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ I. Report for 1954 - 1956. Almqvist & Wiksell, 1961. 241p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius & Per Lundström. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214970, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ II. Report for 1957 - 1959. Almqvist & Wiksell, 1964. 290p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214972, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ II. Report for 1957 - 1959. Almqvist & Wiksell, 1964. 290p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Birgit Arrhenius. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214971, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: EXCAVATIONS AT HELGÖ III. Report for 1960 - 1964. Almqvist & Wiksell, 1970. 235p. Wrappered. Richly illustrated.
Editor Wihelm Holmqvist in collaboration with Kristina Lamm & Agneta Lundström. Osteological analysis by Nils - Gustaf Gejvall & Ove Persson. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214973, SEK 200.

Holmqvist, Wilhelm: Helgö den gåtfulla ön. Rabén & Sjögren, 1969. Illustrerad av Lennart Elworth & Ivan Rodell. 198s. Klotband med skyddsomslag. Inlagan fin. Bandet något nött.
Foto: Karl-Erik Granath
ID Nr: 17565, SEK 140.

Holmqvist, Wilhelm: Övergångstidens metallkonst. Almqvist & Wiksell, 1963. 180s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska serien 11.
ID Nr: 103253, SEK 125.

Holmqvist, Wilhelm: Swedish Vikings on Helgö and Birka. fälts Tryckeri, Värnamo, 1979. 140p. Richly illustrated.
Photography by Karl - Erik Granath.
ID Nr: 214874, SEK 150.

Holmqvist, Wilhelm: VÅR TIDIGA KONST. LTs förlag, 1977. 159s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 103658, SEK 80.

Hougen, Bjørn: The migration style of ornament in Norway. Catalogue of the exhibition of Norwegian jewellery from the migration period. Carl E. Petersen & son A/S, 1936. 43 pages + plates. Wrappered. Illustrated. Cover slightly rubbed on the edges. Dedikation från författaren på titelbladet.
International congress of prehistoric and protohistoric sciences. Second session, Oslo.
ID Nr: 214982, SEK 90.

Hyenstrand, Åke: Bronsåldersforskning - kring aktuella projekt. Arkeologiska rapporter och meddelanden från Institutionen för Arkeologi vid Stockholms Universitet, Nr 16 1984. Civiltryck AB, Stockholm, 1984. 102s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106775, SEK 110.

Hyenstrand, Åke: Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Rapport RAÄ 1984:7. Riksantikvarieämbetet, 1984. 237s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106698, SEK 250.

Hygen / Bengtsson, Anne-Sophie / Lasse: Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. Warne förlag, 1999. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4220, SEK 260.

Häger, Olle: Rök - gåtornas sten. Sveriges Radio, 1976. 87s. Inbunden. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Repa i främre pärmen
Medförfattare: Hans Villius
ID Nr: 17566, SEK 130.

Ingers, Ingemar: Arkeologisk Beskrifning öfver Bara Härad. Upprättad år 1878 af Nils G. Bruzelius. Bidrag till Bara Härads beskrivning, 16. Bara Härads Hembygdsförenings Förlag, 1974. 52s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106702, SEK 150.

Janson, Sverker: Ancient Hunters and Settelments in the Mountains of Sweden Archaeological and ethnological Investigations carried out in Connection with Power-station Projects and Lake regulation Schemes. Riksantikvarieämbetet, 1966. 128 s+ 123 plates. Cloth-spine binding. Very good condition. Illustrated. Folding maps/plates. Dedication, hand-written.
Medförfattare: Harald Hvarfner.
ID Nr: 105423, SEK 190.

Janson, Sverker: Hällristningar vid Nämforsen. CEWE-förlaget, 1980. 45s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Bengt Janson.
ID Nr: 105744, SEK 90.

Janson, Sverker: Jämtlands och Härjedalens historia Arkeologisk inledning. Norstedts förlag, 1962. 171s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. dedikation
Medförfattare: Margareta Biörnstad, Harald Hvarfner.
ID Nr: 105833, SEK 250.

Janson / Vessberg, Sverker / Olof: SWEDISH ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY 1939-1948. Almqvist & Wiksell, 1951. 360p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Corpus fine. Unopened.
The Swedish Archaeological Society.
ID Nr: 105752, SEK 190.

Kaliff, Anders: En väg med historia. Riksantikvarieämbetet, 1992. 89s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Medförfattare: Christina Lindgren, Hélène Borna, Ulf Stålbom, Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen, Karin Lindeblad, Annemarie Christensson, Mats Larsson
ID Nr: 5406, SEK 200.

Koivunen, Pentti: A GILDED RELIEF BROOCH OF THE MIGRATION PERIOD FROM FINNISH LAPLAND. ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS. Series B Humaniora No. 4. Historica No 2. Oulo University Library, Oulu, 1975. 29p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214911, SEK 90.

Källström, O.: SVENSK KULTURMINNESVÅRD. Ett 300 - årsminne. A B Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm, 1930. 77s. Häftad. Illustrerad. Har delvis släppt i ryggens limmning.
Utgiven av centralkommittén för Gustav Adolfs Fonden för de svenska kulturminnesmärkenas vård.
ID Nr: 214904, SEK 50.

Lindqvist, Sune: Vendelkulturens ålder och ursprung. Akademiens Förlag, 1926. 197s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Ouppsprättad. Illustrerad. Pristeip på bakre häftesomslaget.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Del 36:1.
ID Nr: 105312, SEK 120.

Lithberg, Nils: DIE STEINZEIT GOTLANDS. Jacob Bagges Söners Aktiebolag, Stockholm, 1916. 109p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
ID Nr: 214898, SEK 200.

Lundholm, Kjell: Från stentid till järntid Om Norrbottens förhistoria. Norrbottens museum, 1973. 79s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104859, SEK 90.

Mackeprang, Mogens B.: FRA RENSDYRJAEGERE TIL VIKINGER. DANMARKS LAND OG FOLK I OLDTIDEN. jespersen og Pios Forlag, Köpenhamn, 1936. 219s. Linneband. Illustrerad.
ID Nr: 211172, SEK 140.

Meschke, Christian: Early Norrland 3. Early Norrland sites on the Umeälven. A Study of a Cultural - historical Survey. Almqvist & Wiksell, 1977. 320p. Wrappered. Richly illustrated.
Publisched by Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214865, SEK 150.

Meschke, Christian: EN NORRLÄNDSK STENÅLDERSBOPLATS MED SKÄRVSTENSVALL. Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils - Gustaf Gejvall. Carl Bloms Boktryckeri, Lund, 1967. 62s. Häftad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariskt Arkiv 31.
ID Nr: 214895, SEK 60.

Moberg, Carl-Axel: Innan Sverige blev Sverige. Wahlström & Widstrand, 1964. 127s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 104695, SEK 90.

Montelius, Oscar: Der Orient und Europa. Einfluss der orientalischen cultur auf Europa bis zur mitte des letzten jahrtausends v. Chr. Heft . Stockholm 1899. Kongl tryckeriet, 1900. 186p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Unopened.
ID Nr: 106773, SEK 190.

Montelius / Ekhoff, Oscar / Emil: BOHUSLÄNSKA FORNSAKER FRÅN HEDNATIDEN. Kongl tryckeriet, 1882. Sidorna 249-297. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214912, SEK 150.

Mårtensson, Torsten: KULTURHISTORISKA HELSINGBORGS STUDIER. TILL MINNE AV OSCAR TRAPP. Bröderna Lagerström, Stockholm, 1918. 209s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
Utgivna av Helsingborgs museum genom Torsten Mårtensson. Boken tryckt i 1670 exemplar.
ID Nr: 214961, SEK 150.

Möller, Olof: DET FORNTIDA TJUST. Nila Studio, 1983. 184s. Häftad. Dedikation, handskriven. Illustrerad.
ID Nr: 216321, SEK 150.

Nihlén, John: GOTLANDS STENÅLDERSBOPLATSER. Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag, Stockholm, 1927. 238s. Häftad. Rikligt illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 36:3.
ID Nr: 214896, SEK 200.

Nihlén, John: Utgrävningarna på Stora Torget i Visby 1924-1926 En berättelse om ett arkeologiskt äventyr. Hanseproduktion, 1982. 66s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 102739, SEK 95.

Nordström, Alf: Gravfältet vid Järla. Särtryck ur Nackaboken 1963. E. Olofssons Boktryckeri AB, Stockholm, 1963. sidorna 38-50. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214902, SEK 60.

Nordström, Alf: Nackas forntida gravar. Särtryck ur Nackaboken, 1969. E. Olofssons Boktryckeri AB, Stockholm, 1969. sidorna 26-42. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216494, SEK 75.

Nordström / Ferenius, Alf / Jonas: HUDDINGE FORNTID. HUDDINGES HISTORIA 5. Minab/Gotab, Stockholm, 1984. 100s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbar karta över fornlämningar i Huddinge.
Innehåller dedikation från Alf Nordström. Utgiven av Redaktionskommitén för Huddinges historia och Huddinge Kommun.
ID Nr: 211361, SEK 125.

Nordström / Ferenius, Alf / Jonas: HUDDINGE FORNTID. HUDDINGES HISTORIA 5. Minab/Gotab, Stockholm, 1984. 100s. Häftad. Illustrerad. Innehåller utvikbar karta över fornlämningar i Huddinge.
Utgiven av Redaktionskommitén för Huddinges historia och Huddinge Kommun.
ID Nr: 211362, SEK 125.

Nylén, Erik: A TURRET FOR VERTICAL PHOTOGRAPHY. Almqvist & Wiksell, 1964. 80s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt Arkiv 24.
ID Nr: 214906, SEK 70.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit. Almqvist & Wiksell, 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214968, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit. Almqvist & Wiksell, 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214969, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotländischer Runensteinstil I. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Zu einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbeit. Almqvist & Wiksell, 1972. 22p. Wrappered. Richly illustrated.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214975, SEK 90.

Nylén, Erik: Gotlands forntid i bilder Yngre förromersk järnålder. Föreningen Gotlands fornvänner, 1958. 330s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102727, SEK 225.

Oldenberg, Andreas: HÄLLKISTAN FRÅN INGEMARSTORP. Med benbestämning av N. G. Gejvall. Almqvist & Wiksell, 1954. 68s. Häftad. Illustrerad. Dedikation från författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 1.
ID Nr: 214909, SEK 90.

Oldenberg, Andreas: SKÄLBYFYNDET. En boplatslämning från den yngre bronsåldern. Almqvist & Wiksell, 1960. 56s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Dedikation av författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 15.
ID Nr: 214916, SEK 110.

Oldenberg, Andreas: SKÄLBYFYNDET. En boplatslämning från den yngre bronsåldern. Almqvist & Wiksell, 1960. 56s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 15.
ID Nr: 214910, SEK 90.

Olrik, Axel: DE NORDISKA FOLKEN UNDER VIKINGATIDEN OCH DEN ÄLDSTA MEDELTIDEN. Efter författarens död genomsedd av Hans Ellekilde. Norstedt och söners förlag, 1925. 160s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103228, SEK 130.

Sandell, Johan: Gamleby / Västervik. Rapport, Medeltidsstaden 68. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1988. 70s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106548, SEK 150.

Schnittger, Bror: BJÄRKA - SÄBY UNDER FORNTIDEN. Almqvist & Wiksell, 1926. 68s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 214878, SEK 60.

Schück, Henrik: KGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN. DESS FÖRHISTORIA OCH HISTORIA. I - VIII. Almqvist & Wiksell, 1932 - 1944. 280+466+403+620+720+433+490+462 sidor. Häftad.
ID Nr: 215020, SEK 800.

Selling, Dagmar: ALEXANDER SETON ( 1768 - 1828 ) SOM FORNFORSKARE. With an english summary. Wahlström & Widstrand, 1945. 138s. Häftad. Illustrerad. Dedikation av författaren.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 59:3.
ID Nr: 214924, SEK 90.

Serning, Inga: Malm Metall Föremål 1-2. Kompendium i Arkeologi. Stockholms Universitet, 1979-1980. 83+51 sidor. 2 vol. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Med bidrag av Ulf Qvarfort
ID Nr: 106592, SEK 200.

Sköld, Per Edvin: Söderslätts förhistoria. Gleerups, 1968. 221s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 210920, SEK 120.

Stenberger, Mårten: Det forntida Sverige. AWE/ Gebers, 1979. 913s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16278, SEK 220.

Stenberger / Dahr / Munthe, Mårten / Elias / Henr.: DAS GRABFELD VON VÄSTERBJERS AUF GOTLAND. Wahlström & Widstrand, 1943. 162p. Wrappered. Illustrated.
ID Nr: 214964, SEK 350.

Stenberger / Kuylenstierna, Mårten / Marianne: HOLGER ARBMAN IN MEMORIAM + BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE HOLGER ARBMAN. berlingska Boktryckeriet, Lund, 1969. 40s. Häftad.
Särtryck ur meddelanden från Lunds Universitets historiska museum 1966 - 1968.
ID Nr: 214875, SEK 60.

Strömberg, Märta: Bronsålder på Österlen. Undersökningar i Valleberga-Löderup-Ingelstorp. Kulturnämden i Ystad, 1975. 80s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick.
ID Nr: 217555, SEK 75.

Strömberg, Märta: DIE MEGALITHGRÄBER VON HAGESTAD. ZUR PROBLEMATIK VON GRABBAUTEN UND GRABRITEN. ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA. SERIES IN 8o, No 9. Rudolf habelt Verlag, Bonn + Gleerups, Lund, 1971. 396p. Cloth-spine binding. Illustrated. Dedication, hand-written.
" Mit einem beitrag von J. Lepiksaar."
ID Nr: 214991, SEK 250.

Strömberg, Märta: ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE. Almqvist & Wiksell, 1968. 73s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 35.
ID Nr: 214915, SEK 100.

Strömberg, Märta: ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE. Almqvist & Wiksell, 1968. 73s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 35.
ID Nr: 214914, SEK 90.

Stålbom, Göran: Runristningar Från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen. Fabel klassiker, 1994. 206s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Inlagan fin. Illustrerad. Skyddsomslag och främre pärm något fuktskadade.
ID Nr: 216893, SEK 95.

Särlvik, Ingegerd: Överflöd eller livets nödtorft ? Om naturresurserna och deras utnyttjande under romersk järnålder och folkvandringstid i södra Bohuslän. With an English Summary. Liber Tryck Snabbtrycket, Stockholm, 1978. 143s. Häftad. Illustrerad.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer RAPPORT, 1978:5.
ID Nr: 214988, SEK 110.

Trotzig, Gustaf: VIKINGATIDA GRAVKÄRL AV KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR FRÅN BIRKA OCH GOTLAND. TILLVERKNING, ANVÄNDNING OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR. Akademitryck, Edsbruk, 1991. 72s. Häftad. Illustrerad.
THESES AND PAPERS IN ARCHAEOLOGY B : 1.
ID Nr: 214877, SEK 70.

Wallenberg, Berit: Periodbestämning inom bronsåldern hos Montelius och Müller. Die Bestimmung der Bronzezeitperioden bei Montelius und Müller. Andrén & holms Boktryckeri AB, Stockholm, 1985. 45s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 214967, SEK 120.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Sjunde bandet, Andra delen, Tredje häftet. Wahlström & Widstrand, 1945. 18+305-535+14. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214956, SEK 250.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Åttonde bandet, Tredje delen, Andra häftet. Wahlström & Widstrand, 1951. sid 313-470. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214958, SEK 300.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Sjunde bandet, Andra delen, Andra häftet. Wahlström & Widstrand, 1945. sid 137-304. Häftad. Illustrerad.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214957, SEK 300.

Wessén / Jansson, Elias / Sven B. F.: UPPLANDS RUNINSKRIFTER. Nionde bandet, fjärde delen, andra häftet. Almqvist & Wiksell, 1957. sid 345 - 577. Häftad. Illustrerad. Inlagan lätt bruten.
Sveriges Runinskrifter utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 214949, SEK 150.

Wollin, Nils G.: Det senmedeltida snärsbofyndet. II Diskar. Särtryck ur " Från Borås och de sju häraderna.". AB Tryckericentralen, Borås, 1961. 74s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211183, SEK 75.

Åberg, Nils: KULTURMOTSÄTTNINGAR I DANMARKS STENÅLDER. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. Wahlström & Widstrand, 1937. 156s. Häftad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 42:4.
ID Nr: 214900, SEK 90.

Öberg, Herje: GULDBRAKTEATERNA FRÅN NORDENS FOLKVANDRINGSTID. Almqvist & Wiksell, 1942. 309s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214926, SEK 190.