Se alla Rubriker

Bragd och hjältedåd: Bragdernas belönare. Andrew Carnegies liv och verk av H.J. Kaeser; Pojkgeneralen. En berättelse om världsscoutchefen lord Baden-Powells levnad och storartade livsverk av Sven Svenson; Solskenskungen. En berättelse om William Hesketh Lever av H.J. Kaeser. Harriers bokförlag, Stockholm, 1945. 159+122+155. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13026, SEK 150.

Brezjnev Sidor ur hans liv Med förord av Leonid I Brezjnev Under överinseende av Sovjetunionens vetenskapsakademi. Corona, 1978. 269s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209504, SEK 120.

Carl Fredrik Scheffer Lettres particuliéres Carl Gustaf Tessin 1744-1752. Stockholm, 1982. 310p. Clothbinding with dustwrapper.
ID Nr: 200984, SEK 140.

En bok till Gunnar Hirdman. Arbetarnas Bildningsförbund, 1948. 157s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Texter av bl a Rickard Sandler, Alf Ahlborg och Torgny T. Segerstedt.
ID Nr: 208349, SEK 90.

Festskrift tillägnad hans exellens riksmarskalken juris doktor Birger Ekeberg den 10 augusti 1950. Svensk Jurisstidning/Norstedts, 1950. 602s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Texter av bl a Sture Petrén.
ID Nr: 208244, SEK 150.

Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor. J. A. Lindblads Förlag, 1923. 288s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Tredje samlingen.
ID Nr: 102896, SEK 120.

Minnesskrift till borgarrådet Oscar Larsson den 10 november 1940. Undervisningsroteln i Stockholm, 1940. 350s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 208502, SEK 100.

Mitt långa liv har lärt mig ... En levnadsvisdomens bok, skriven av sjuttio författare över sjuttio år och redigerad av Nils Ekberg och Ivan Oljelund. Nordisk Rotogravyr, 1949. 302s. Halvfranskt band. Fint exemplar. Inlagan fin. Bandet något nött.
Bland författarna: Oscar Bernadotte, Poul Bjerre, Ida Blumenthal, Anna Branting, Sven Hedin, K.G. Ossiannilsson, Marika Stiernstedt.
ID Nr: 211440, SEK 150.

Mitt långa liv har lärt mig ... En levnadsvisdomens bok, skriven av sjuttio författare över sjuttio år och redigerad av Nils Ekberg och Ivan Oljelund. Nordisk Rotogravyr, 1949. 302s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Bland författarna: Oscar Bernadotte, Poul Bjerre, Ida Blumenthal, Anna Branting, Sven Hedin, K.G. Ossiannilsson, Marika Stiernstedt.
ID Nr: 211439, SEK 150.

Ahlberg, Alf: Bernhard Eriksson - Minnesskrift. Brunnsvikarnes Förbund, 1953. 89s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Aug. Sävström, Arvid Hallberg & John Lindgren.
ID Nr: 208248, SEK 120.

Ahlberg, Alf: Från prästgård till arbetarhögskola. Natur och kultur, 1973. 172s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 207955, SEK 130.

Alopaeus, Marianne: Betraktelser kring en gräns. Brombergs, 1981. 232s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207959, SEK 110.

Althin, Torsten: Axel F. Enström, en minnesbok. Ingeniörsvetenskapsakademien Stockholm, 1958. 113s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 208241, SEK 120.

Ancker, Estrid: Torgny Segerstedt 1876-1945. Studier i en personlighet. Tidens förlag, 1962. 478s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217372, SEK 130.

Anderson, Ivar: Otto Järte - en man för sig. Bonniers, 1965. 308s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 208435, SEK 110.

Anderson, Ivar: Otto Järte - en man för sig. Bonniers, 1965. 308s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Färgat övre snitt. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 208436, SEK 130.

Andersson, Leif: Idéerna som drivkraft. en vänbok till Tage Erlander. Tidens förlag, 1969. 286s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Red.
Texter av Torsten Andrée, Willy Brandt, Kjell-Olof Feldt, Arne Geijer, Einar Gerhardsen, Agne Gustafsson, Ingrid Jussil, Ernst Michanek, Valfrid Paulsson, Bror Rexed, Bosse Ringholm, Olof Ruin, Kurt Samuelsson, Olle Svenning och Harold Wilson.
ID Nr: 208243, SEK 110.

Anér, Josef: Magistern blev affärsman. Bonniers, 1961. 222s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13287, SEK 120.

Ask-Upmark, Erik: Resa genom åren. Almqvist & Wiksell, 1969. 289s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 14237, SEK 130.

Aspelin, Gunnar: Lek och allvar. Minnesbilder från pojkåren. Gleerups, 1968. 139s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208068, SEK 130.

Aurén, Sven: Också ett liv. En journalists minnen 1932-1942. Wahlström & Widstrand, 1973. 210s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 208070, SEK 130.

Balch, Marston: Modern Short Biographies and Autobiographies. Harcourt, Brace & World, New York, 1940. 589p. Clothbinding. Very good condition.
About James Joyce, Mussolini, Chiang Kai-Shek, Florence Nightingale and many more.
ID Nr: 13025, SEK 150.

Ben-Guiron, David: I krig och fred. Askild & Kärnekull, 1979. 234s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Minnen och tankar berättade för och sammanställda av Thomas R. Bransten.
ID Nr: 208086, SEK 150.

Bergman, Anna: Inte Pappas Flicka. Bra Böcker, 1987. 102s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 11077, SEK 110.

Bergqvist, Olof: Bland svenkar finnar och lappar. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1939. 319s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 208092, SEK 150.

Berkling, Anna Lisa: Folkhemsvår och krisår. Natur och kultur, 1978. 259s. Inbunden med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217532, SEK 130.

Berman, Nils: Leva och läsa. I vimlet bland Thalias barn och diktens koryféer. Rabén & Sjögren, 1970. 143s. Klotband. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
ID Nr: 208094, SEK 130.

Bernadotte, Folke: I stället för vapen. Norstedt och söners förlag, 1948. 281s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna. Namnteckning på smutstitelbladet. ("Barbro Alving sept. 48")
ID Nr: 208097, SEK 120.

Bernadotte, Folke: Människor jag mött. Albert Bonniers förlag, 1947. Illustrerad av Mark Sylwan. 115s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
Tjugofjärde-tjugosjätte tusendet.
ID Nr: 208098, SEK 150.

Bernadotte, Folke: Människor jag mött. Albert Bonniers förlag, 1947. Illustrerad av Mark Sylwan. 115s. Klotryggsband. Mycket gott skick.
Elfte-tjugonde tusendet.
ID Nr: 208099, SEK 170.

Bernadotte, Kerstin: Ett sånt liv. Albert Bonniers förlag, 1976. 198s. Inbunden med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 217531, SEK 80.

Bernadotte, Sigvard: Krona eller klave. Bonniers, 1975. 227s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Läsexemplar. D v s en egentligen inbunden bok, men där pärmar och rygg saknas.
ID Nr: 208095, SEK 120.

Bernadotte, Wilhelm, Prins: Skärvor från fyra världsdelar. Norstedt och söners förlag, 1949. 361s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 211428, SEK 120.

Bildt, Carl: Uppdrag fred. Norstedts förlag, 1997. 549s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208101, SEK 200.

Bjarnhof, Karl: Historien om Sascha. Bonniers, 1963. 218s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
Sascha Wamberg. Fjärde-femte tusendet.
ID Nr: 211380, SEK 110.

Bjerre, Poul: Kreuger. Natur och kultur, 1932. 327s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 208456, SEK 250.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Den värld jag mött. Norstedt och söners förlag, 1967. 323s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208107, SEK 120.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Jag minns det som i går. Norstedt och söners förlag, 1962. 290s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208103, SEK 120.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Vad hände sedan. Norstedt och söners förlag, 1964. 288s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 208106, SEK 120.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Vägen till Villagatan. Norstedt och söners förlag, 1976. 229s. Klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208105, SEK 120.

Blomberg, David: En nittiotalsyngling. Hugo Gebers förlag, 1950. 194s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208109, SEK 75.

Boheman, Erik: På Vakt. Från attaché till sändebud. Minnesanteckningar. Norstedt och söners förlag, 1963. 250s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208110, SEK 120.

Bohman, Gösta: Så var det. Bonniers, 1983. Illustrerad av Poul Ströyer. 356s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 208111, SEK 150.

Bonde, Knut: Tro mig om ni vill. Lars Hökerbergs bokförlag, 1936. 305s. Privatband. Mycket gott skick. Namnteckning på smutstitelbladet. Illustrerad. Bakre häftesomslaget medbundet.
Illustrerad med konsttrycksplanscher.
ID Nr: 102138, SEK 115.

Bonnier, Joakim: Fort-fortare! Fortast?. Albert Bonniers förlag, 1961. 189s. Dekorerat originalpappband. Utan pappersomslag. Ryggen blekt. Annars i gott skick.
ID Nr: 107774, SEK 90.

Bonnier, Tor: Längesen. Bonniers, 1976. 252s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205064, SEK 120.

Born, Eric von: Den siste lantmarskalken. Norstedt och söners förlag, 1962. Biografi över Viktor Magnus von Born. 290s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 208115, SEK 120.

Brandt, Willy: Att ta parti för friheten Min väg 1930 - 1950. Norstedt och söners förlag, 1983. 377s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209499, SEK 110.

Braun, Robert: I skuggan av Wienerwald. Norstedt och söners förlag, 1969. 198s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208195, SEK 120.

Bruce, Lennart: En sannsaga. Memoarer. Tidens förlag, 1982. 307s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 211620, SEK 120.

Brundtland, Gro Harlem: Mitt liv som kvinna och politiker 1939-1986. Norstedts förlag, 1998. 455s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208196, SEK 140.

Brunius, Célie: Lyssna till tystnaden - urAugust Brunius dagböcker: Liv, Arbete, Äktenskap. Bonniers, 1856. 254s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Färgat övre snitt.
ID Nr: 208197, SEK 120.

Brunius, Célie: Lyssna till tystnaden - urAugust Brunius dagböcker: Liv, Arbete, Äktenskap. Bonniers, 1956. 254s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Färgat övre snitt. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 208199, SEK 110.

Bull, Francis: Traditioner och minnen. Forum, 1949. 340s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208202, SEK 110.

Cellini, Benvenuto: Oeuvres complètes. Garnier Frères, (not dated). Translated by Léopold Leclanché. 2 vol. Cased boards. Foxed. Sporadic underlining of text in pencil. Exlibris.
ID Nr: 1953, SEK 130.

Chamberlain, Sir Austen: Under årens lopp. Norstedt och söners förlag, 1936. 319s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 208204, SEK 120.

Considine, Bob: Lager Than Life. A Biography of the Remarkable Dr. Armand Hammer. W.H. Allen, 1976. 278p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 208308, SEK 140.

Cornell, Henrik: År och människor. Rabén & Sjögren, 1971. 266s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208209, SEK 90.

Croner, Fritz: Ett liv i vår tid. Norstedt och söners förlag, 1966. 315s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208210, SEK 110.

Dahlberg, Folke: Folke Dahlberg. Wahlström & Widstrand, 1962. Illustrerad av Dahlberg Folke. 15s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Tryckt i 2500 ex. Innehåller en biografi över Dahlberg av Kristian Romare och Sven Sandström.
ID Nr: 105121, SEK 120.

De Geer, Gerard: Från sekelskiftet och framåt. Brottstycken ur en krönika. Proprius, 1977. 227s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208256, SEK 120.

De Geer, Vilhelm: Ur kurs på tidshavet. Bonniers, 1962. 212s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Inklistrad maskinskriven dedikation till herr Erik Bergenstråhle med författarens handskrivna namnteckning.
ID Nr: 102091, SEK 95.

Dmitrievsky, S.: Stalin. Albert Bonniers förlag, 1931. 321s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211052, SEK 150.

Eban, Abba: En självbiografi. Rabén & Sjögren, 1978. 524s+8 planscher. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 208234, SEK 160.

Eden, Anthony: Fullbordad cirkel. Sven-Erik Berghs Förlag, 1960. 532s. Häftad. Ouppsprättad. Nött i kanterna.
ID Nr: 208247, SEK 100.

Edwards, Ruth Dudley: Victor Gollancz - a biography. Victor Gollancz Ltd, 1987. 782p. Clothbinding with dustwrapper. Mint. Illustrated with photos.
ID Nr: 208268, SEK 200.

Eidmark, Henry: Under-Gunder i Amerika Häggturnéns ocensurerade loggbok. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1943. 62s. Häftad. Häftesomslaget löst. Bandet slitet. Anteckningar på titelbladet. Tidningsformat.
Bildredaktör: C. A. Nycop.
ID Nr: 105383, SEK 140.

Einhorn, Jerzy: Utvald att leva Minnen. Albert Bonniers förlag, 2000. 500s. Pocket. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217258, SEK 60.

Eklundh, Albert: Min gård i skogarna. Gleerups, 1956. 166s. Klotryggsband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Färgat övre snitt.
ID Nr: 208238, SEK 140.

Empain, Edouard-Jean: Baronen - En affärsmans liv och öde. Svenska Dagbladet, 1987. 251s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 208239, SEK 100.

Engberg, Maud: Hjärtats kavaljer: Clarence von Rosen. Bonniers, 1979. 330s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Ex Libris: J. Anderud.
ID Nr: 12162, SEK 150.

Enquist, Per Olov: Boken om Blanche och Marie. Norstedts förlag, 2004. 257s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 215225, SEK 140.

Eriksson, Nancy: Nancy Eriksson minns. Bonniers, 1985. 280s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107895, SEK 90.

Flexner, Abraham: I remember. Simon and schuster, 1940. 414p. Clothbinding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 208250, SEK 150.

Flood, Hulda: Agda Östlund. Pionjär i genomnbrottstid. Kooperativa Förbundets förlag, 1954. 126s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211437, SEK 150.

Fogelberg, Evy: Bland fångar och fria. Nya drag ur Mathilda Wredes liv och verksamhet. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1922. 128s. Häftad. Något nött i kanterna. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 211427, SEK 120.

Fogelberg, Torbjörn: Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Göteborg, 1995. 530s. Klotband. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött.
ID Nr: 208249, SEK 250.

Fogelklou, Emilia: Arnold. Bonniers, 1944. 322s. Häftad. Något nött i kanterna. Ryggen något bucklig. Inlagan fin.
ID Nr: 217285, SEK 250.

Fogelmarck, Stig: Rum i tiden. Miljöer, människor och sköna ting. Bonniers, 1990. 423s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208267, SEK 250.

Forser, Tomas: Jag har speglat århundradet. En bok om Per Nyström - Historikern, publicisten, ämbetsmannen. Rabén Prisma, 1996. 459s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209962, SEK 200.

Frestadius, Otto: Ottos minnen. Em 1800-talsborgares öden och äventyr i Stockholm och på kontinenten. Norstedts förlag, 2002. 259s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
Red: Åke von Matérn, förord: John Chrispinsson
ID Nr: 13872, SEK 120.

Friesen, Bertil von: Sällskap på resan Möten med människor. Bonniers, 1973. 212s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 106082, SEK 75.

Frostin, Greta: I världen ett hem. Diakonistyrelsens bokförlag, 1964. Illustrerad av Evert Skymne. 173+245. 2 vol. Häftad. Häftesomslag fläckat. Något sliten. Inlagan fin.
ID Nr: 208253, SEK 200.

Fälldin / Lagercrantz, Thorbjörn / Arvid: En bonde blir statsminister. Albert Bonniers förlag, 1998. 341s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208254, SEK 195.

Golendorf, Pierre: Kuba - misstänksamhetens ö. René Coeckelberghs, 1979. 321s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Författaren satt 38 månader i ett kubanskt fängelse och efter det lämnade han kommunsitpartiet.
ID Nr: 11174, SEK 120.

Gordon, Anne Wolridge: Peter Howard Life and Letters. Hodder and Stroughton, 1969. 318p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 208352, SEK 150.

Granqvist, Hans: Om bovar, kineser och tibetanska lamor. Delar av en självbiografi. Norstedts förlag, 1991. 180s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 208261, SEK 110.

Gress, Elsa: Fågelfri och främling. Student- och ockupationsår 1938-1948. Trevi, 1976. 301s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208262, SEK 110.

Guevara, Che: Dagbok från Bolivia 7 november 1966 - 7 oktober 1967. Rabén & Sjögren, 1968. 231s. Pocket. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Något nött i kanterna.
ID Nr: 15077, SEK 75.

Gunnerfeldt, Knut: Flygande samarit. Wahlström & Widstrand, 1939. 232s. Häftad. Bandet slitet. Bandet något fläckigt. Något fuktskadad. Sparsamt illustrerad.
Förord av Einar Wallquist.
ID Nr: 102895, SEK 250.

Gårdlund, Torsten: Knut Wicksell: Rebell i det nya riket. Bonniers, 1956. 411s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211388, SEK 200.

Gårdlund, Torsten: Knut Wicksell: Rebell i det nya riket. Bonniers, 1956. 411s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Något sliten.
ID Nr: 211387, SEK 200.

Hallgren, Bengt: Guds finger i Uppsala. Alba, 1981. 118s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 213603, SEK 110.

Hamilton, Hugo: Dagböcker 1911-1916, 1917-1919. Norstedts förlag, 1955,1956. 412+552. 2 vol. Klotryggsband. Främre häftesomslag medbundet. Band l i gott skick. Band ll fläckat och stötta hörn. Utrangerade biblioteksband.
ID Nr: 217106, SEK 150.

Hammar, Hugo: Från Ölands Alvar till livets. Minnen I. Hugo Gebers förlag, 1937. 271s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Gott skick
ID Nr: 107356, SEK 160.

Hammer / Lyndon, Armand / Neil: Hammer - Vittne till historien. Folket i Bilds Förlag, 1989. 554s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208309, SEK 140.

Harrison, Nancy: Winnie Mandela. Brombergs, 1987. 231s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Inlagan fin.
ID Nr: 208819, SEK 130.

Hartman, Olov: Brusande våg. Rabén & Sjögren, 1977. 212s. Pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208307, SEK 120.

Havel, Václav: Fjärrförhör. Samtal med Karel Hvizdala Bonn-Prag 1985-86. Ordfronts förlag, 1987. 183s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 208305, SEK 100.

Haydon, B. R.: Sann lögn Berömda memoarer. Ur B. R. Haydons självbiografi och dagbok. Wahlström & Widstrand, 1947. 220s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Ouppsprättad.
Med inledning av Aldous Huxley.
ID Nr: 217181, SEK 95.

Hedenius, Ingemar: Varför blev jag den jag är ?. Brombergs, 1992. 155s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216822, SEK 70.

Hedvall, J. Arvid: Upsala - Göteborg via Göttingen Bergslaget Örebro 1906 -1929. Föralgs AB Västra Sverige, 1961. 264s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
Innehåller ett handskrtivet brev på författarens brevpapper.
ID Nr: 208282, SEK 150.

Heland, Erik von: Delegaten och resenären. LTs förlag, 1971. 271s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208281, SEK 120.

Heland, Erik von: Ett kvarts sekel 1894-1919. LTs förlag, 1968. 242s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något fläckat.
ID Nr: 208279, SEK 120.

Heland, Erik von: Ett kvarts sekel 1894-1919. LTs förlag, 1968. 242s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208278, SEK 100.

Heland, Erik von: Optimismens och besvikelsens år 1922-1952. LTs förlag, 1969. 239s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208280, SEK 120.

Herlitz, Nils: Tidsbilder. Upplevelser sedan sekelskiftet. Norstedt och söners förlag, 1965. 369s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208346, SEK 100.

Herlitz, Nils: Tidsbilder. Upplevelser sedan sekelskiftet. Norstedt och söners förlag, 1965. 369s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208345, SEK 100.

Herzen, Alexander: Alexander Herzens memoarer II. I Statsfängelset och i Sibirien. Isaac Marcus, Stockholm, 1901. 195s. Häftad. Ryggen något sliten. Endast del 2 av 3
ID Nr: 107914, SEK 60.

Hjern, Kjell: Kära du. Svenska brev från sju sekel. Forum, 1968. 189s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 13021, SEK 110.

Horne, Alistair: Macmillan 1894 - 1956. Volume I of the Official Biography. Macmillan, 1989. 535p. Clothbinding with dustwrapper. Mint. Illustrated with photos.
ID Nr: 208818, SEK 160.

Huldén, J. J.: Severin Johansson. Ett amatörportätt. Albert Bonniers förlag, 1935. 193s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208430, SEK 90.

Högberg, Staffan: Generalkonsuln. Axel Ax:son Johnson som företagare 1910-1939. Norstedts förlag, 1990. 276s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 208432, SEK 150.

Höjer, Signe: Arvet från läsarna. LTs förlag, 1976. 287s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208365, SEK 130.

Höjer, Signe: Läsarungen växer upp. LTs förlag, 1978. 219s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208369, SEK 110.

Höjer, Signe: Mitt i livet. LTs förlag, 1983. 220s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208371, SEK 120.

Höjer, Signe: Vägen till Hagalund. LTs förlag, 1979. 202s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208372, SEK 130.

Höjer, Signe: Vägen till Hagalund. LTs förlag, 1981. 202s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208373, SEK 120.

Ishimoto, Shidzué: Min värld - och en ny. Lars Hökerbergs bokförlag, 1936. 262s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt.
ID Nr: 208374, SEK 170.

Iveroth, Axel: Det goda samhället. Norstedt och söners förlag, 1977. 359s. Klotband med skyddsomslag. Ett hörn något stött. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208376, SEK 150.

Iveroth, Axel: Det goda samhället. Norstedt och söners förlag, 1977. 359s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 208375, SEK 150.

Jacobsson, Karin ( Red.): Älskade farfar Brevväxlingen mellan Gustaf & Raoul Wallenberg 1924-1936. Bonniers, 1987. 207s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104818, SEK 95.

Jangfeldt, Bengt: En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe. Wahlström & Widstrand, 2004. 672s. Pappband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217442, SEK 150.

Jansson, Sven B. F.: Historiebok. Ur min framfart. Norstedt och söners förlag, 1983. 193s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 208378, SEK 110.

Jerring, Sven: Gamla våglängder och nya kanaler. Wahlström & Widstrand, 1959. 178s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 208404, SEK 160.

Jerring, Sven: Mitt museum. Albert Bonniers förlag, 1928. Illustrerad av Yvonne Millde. 141s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget lagat.
ID Nr: 208381, SEK 100.

Jerring, Sven: Mitt museum. Albert Bonniers förlag, 1928. Illustrerad av Yvonne Millde. 141s. Klotryggsband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208380, SEK 130.

Josephson, Ragnar: Strimmor av liv. Albert Bonniers förlag, 1967. 226s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 200383, SEK 80.

Jäder, Karl: Ett gåtfullt geni. En bok om E.H. Thörnberg och hans livsverk. Gummessons, 1968. 214s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211323, SEK 120.

Jägerskiöld, Stig: Riksföreståndaren. Gustaf Mannerheim 1919. Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1969. 334s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209204, SEK 150.

Kekkonen, Urho: Mina brev 1956-1975. Rabén & Sjögren, 1977. 274s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209844, SEK 120.

Kingston, Charles: Ryktbara morganatiska äktenskap. Wahlström & Widstrand, 1921. 151s. Häftad. Inlagan fin. Något fuktskadad. Häftesomslag fläckat. Något sliten.
Innehåller "Ärkehertigen och dansösen", "Storfursten och nihilistflickan", "Drottningen och soldaten", "Rudolfs dotter och den österrikiske löjtnanten" mm.
ID Nr: 211448, SEK 125.

Kingston, Charles: Ryktbara morganatiska äktenskap. Wahlström & Widstrand, 1921. 151s. Halvklotband. Mycket gott skick. Privatband.
Innehåller "Ärkehertigen och dansösen", "Storfursten och nihilistflickan", "Drottningen och soldaten", "Rudolfs dotter och den österrikiske löjtnanten" mm.
ID Nr: 105503, SEK 125.

Klinckowström, Axel: Klinckans minnen. Skildringar och erinringar från mitt forskar- och färdeliv i när och fjärran. Albert Bonniers förlag, 1933. 303s. Klotband. Gott skick. Bandet något blekt. Illustrerad. Förra delen.
ID Nr: 212335, SEK 250.

Kollontay, Alexandra: Den första etappen. Albert Bonniers förlag, 1945. 259s. Halvklotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208448, SEK 120.

Krents, Harold: Tävla med vinden. Askild & Kärnekull, 1975. 275s + fotoplanscher. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 11752, SEK 130.

Kugelberg, Vilh.: Ur en gammal skogsmans brev och minnen. Vadstena, 1964. 246s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208458, SEK 150.

Kästner, Erich: När jag var en liten pojke. Albert Bonniers förlag, 1959. Illustrerad av Lemke Horst. 168s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 217101, SEK 80.

Lagerberg, Hans: Små mord, fri kärlek. En biografi om Hinke Bergegren. Carlsson Bokförlag, 1992. 422s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 208088, SEK 220.

Lagerborg, Rolf: Edvard Westermarck och verken från hans verkstad under hans tolv sista år 1927-39. Sv. Litteratursällskapet i finland/Ejnar Munksgaard, 1951. 461s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Några sidor vikta.
ID Nr: 211383, SEK 125.

Lagercrantz, Herman: I skilda världar Berättar om sina minnen. Norstedts förlag, 1944. 393s. Halvklotband. Gott skick. Färgat övre snitt. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 106158, SEK 125.

Lagerström, Bertil G.: Rebell i grön hatt. En bok om Nancy Cunard och hennes värld. Wiken, 1984. 424s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Mad Dogs & Englishmen.
ID Nr: 208251, SEK 150.

Lardot, Raisa: Flyktfåglar. Fripress, 1979. 180s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 14117, SEK 120.

Laurin, Carl G: Liv och konst Brev i urval. Norstedts förlag, 1946. 386s. Halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på insidan av pärmen. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 204435, SEK 80.

Laurin, Carl G: LIV OCH KONST brev i urval. Norstedts förlag, 1946. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3075, SEK 75.

Linde, Ebbe: Dagboksålder. En antiroman. Bonniers, 1969. 198s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208525, SEK 80.

Linde, Ebbe: Inre memoarer. Retrospektivt. Zindermans, 1976. 206s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208523, SEK 80.

Linde, Ebbe: Inre memoarer. Retrospektivt. Zindermans, 1976. 206s. Klotband. Gott skick. Namnstämpel på försättsbladet.
ID Nr: 208524, SEK 75.

Lindqvist, Märta (Quelqu'une): Händelser och gestalter. Ur Quelqu'unes kristna journalistik. Skoglunds Förlag, 1939. 341s. Klotband. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på försättsbladet. En fläck på snittet.
ID Nr: 208503, SEK 120.

Lindskog, Claes: I tjänst hos penningen. Norstedt och söners förlag, 1968. 200s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208565, SEK 120.

Lindskog, Claes: Malört och vira. Norstedt och söners förlag, 1966. 214s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 208568, SEK 75.

Lindskog, Claes: Malört och vira. Norstedt och söners förlag, 1966. 214s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208567, SEK 75.

Lindskog, Claes: Utsikt från mitt stambord. Askild & Kärnekull, 1971. 162s. Klotryggsband. Gott skick.
ID Nr: 208566, SEK 80.

Lindström, Margareta: En herrgårdsflicka bryter upp. Bonniers, 1966. 208s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 208569, SEK 100.

Lindström, Ulla: I regeringen. Ur min politiska dagbok 1954-1959. Bonniers, 1969. 350s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 208570, SEK 110.

Linton-Malmfors, Birgit: Den dubbla verkligheten. Karin och Erik Bergman i dagböcker och brev 1907-1936. Carlsson Bokförlag, 1992. 238s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. 3/4 av försätts- och smutstitelbladen bortklippta. För övrigt mycker gott skick.
ID Nr: 208091, SEK 110.

Lockhart, R. H. Bruce (Sir Robert): Min skotska ungdom. Tidens förlag, 1938. 306s. Pergamentryggband. Något nött i kanterna. Färgat övre snitt.
ID Nr: 208573, SEK 75.

Makarenko, Anton S.: His Life and his Work in Education. Progress Publishers, Moscow, 1976. 393p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 103594, SEK 120.

Mandela, Winnie: En bit av min själ följde med honom. alfabeta, 1985. 221s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208820, SEK 130.

Manville, Anita: The Lives and Wives of Tommy Manville. W.H. Allen, 1872. 239p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Illustrated with photos.
ID Nr: 209206, SEK 150.

Marimont, Hella: De guldsmidda nomaderna. Bilder ur diplomatins historia och vardag. Rabén & Sjögren, 1973. 169s. Häftad. Gott skick.
Författarinnan är diplomathustru från Tyskland.
ID Nr: 209207, SEK 100.

Mathews, Basil: John R. Mott, en världsmedborgare. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag, 1934. 426s. Linneband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209630, SEK 140.

Mathews, Basil: John R. Mott, en världsmedborgare. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag, 1934. 428s. Linneband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Ex libris: Gunnar Josephson
ID Nr: 209631, SEK 140.

Meir, Golda: Mein Leben. Hoffman und Campe, 1975. 498p. Clothbinding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 209626, SEK 110.

Melander, Emil (1856-1930): Nya blad ur min levnadsbok (De sista i följden). J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1927. 368s. Skinnryggsband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ryggen något trasig i nedre kanten.
ID Nr: 209632, SEK 140.

Mellin, Josef: Jag minns. Gummessons, 1970. 209s. Klotband med skyddsomslag. Något fuktskadad. Skyddsomslaget slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102061, SEK 95.

Michanek, Germund: Min svärmor. Tjugtvå svenska män och kvinnor presenterar sina svärmödrar. Lindblads, Uppsala, 1959. 217s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 13023, SEK 100.

Modisane, William "Bloke": Lagen är vit. Albert Bonniers förlag, 1965. 278s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 12230, SEK 120.

Mogård, Britt: Summa summarum. Rötter, levnad, ståndpunkter. Självbiografi. Norstedts förlag, 1991. 292s. Pappband. Utan pappersomslag. Annars i gott skick.
ID Nr: 107911, SEK 120.

Morris, Desmond: År för år Stora rekordboken. Norstedt och söners förlag, 1985. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Om kända personers framgångar, misslyckanden, romanser, olyckor, brott, omvändelser, maktövertaganden, avhopp,upptäckter och uppfinningar mm melan 0 och 100 år.
ID Nr: 105947, SEK 95.

Morris, Edita: Tvångströjan. En Stockholmsflickas minnen. Gidlunds, 1979. 172s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 209629, SEK 140.

Morus, (Richard Lewinsohn): Den mystiske européen. Sir Basil Zaharoffs levnadsöden. Wahlström & Widstrand, 1929. 178s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 211432, SEK 150.

Mumford, Lewis: Green Memories: The Story of Geddes Mumford. Harcourt, Brace and Company, 1947. 342p. Clothbinding. Cover slightly rubbed. Slightly spotted. Corpus fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 209633, SEK 130.

Munk, Kaj: Våren kommer så saktelig. Albert Bonniers förlag, 1945. 325s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslag fläckat. Något sliten.
Sextonde tusendet
ID Nr: 14179, SEK 70.

Munk, Kaj: Våren kommer så saktelig. Albert Bonniers förlag, 1944. 325s. Halvklotband med skyddsomslag. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad. Anteckningar på smutstitelbladet. Häftesomslaget vikt.
ID Nr: 209634, SEK 110.

Myrdal, Jan: Inför nedräkningen. Inlagt i privata registret sommaren 1992. Norstedts förlag, 1993. 284s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 107904, SEK 80.

Mörner, Stellan: Spegel mot mitt liv. Dagboksblad 1952-60. Albert Bonniers förlag, 1960. 231s. Klotband. Utan pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 209635, SEK 120.

Nelson, Lars P.: President Wilson - Världsfredsstiftare. Stockholm, 1918. 168s. Inbunden. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Bandet slitet.
ID Nr: 211442, SEK 120.

Nerman, Ture: Allt var ungt: Minne och redovisning. Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1948. 368s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209951, SEK 150.

Nerman, Ture: Allt var ungt: Minne och redovisning. Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1948. 368s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna. En fläck på snittet.
ID Nr: 209950, SEK 150.

Nicolson, Harold: Engelsk kavalkad: Dagböcker och brev 1930-41. Norstedt och söners förlag, 1967. 364s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209953, SEK 110.

Nicolson, Harold: Engelsk kavalkad: Dagböcker och brev 1930-41. Norstedt och söners förlag, 1967. 364s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 209952, SEK 120.

Nicolson, Harold: Helens torn. En engelsk diplomats liv. Albert Bonniers förlag, 1939. 269s. Klotband. Illustrerad. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 211055, SEK 120.

Niemöller, Martin: Från u-båt till predikstol. Med 13 illustrationer på 8 planscher. J.A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1936. 176s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106235, SEK 90.

Nilsson, Annalisa: Hycklarna - en prästfrus memoarer. Bokförlaget Alekto, 1964. 260s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 209954, SEK 130.

Nordén, Hans: Destination bortom horisonten. En biografi om Stig Wiebe. Artos bokförlag, Skellefteå, 1991. 182s. Häftad. Fotoillustrerad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 211385, SEK 100.

Nyblom, Elsa: Mina ängder gröna. Wahlström & Widstrand, 1950. 248s. Häftad. Gott skick. Ryggen något sliten.
ID Nr: 209955, SEK 120.

Ohlin, Bertil: Bertil Ohlins memoarer: Ung man blir politiker. Bonniers, 1972. 356s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Tionde-tolfte tusendet.
ID Nr: 209956, SEK 110.

Oljelund, Ivan: Svenska genier. Tio berättelser om mer eller mindre välsedda. LTs förlag, 1967. 127s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211444, SEK 110.

Otter, Birgitta von: Navelsträngar och narrspeglar. Alba, 1991. 300s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 211322, SEK 140.

Palencia, Isabel de: Alexandra Michailovna Kollontay. Kvinnan - kämpen - diplomaten. Medéns, 1946. 274s. Häftad. Nött i kanterna.
ID Nr: 208449, SEK 100.

Palmstierna, Erik: Åtskilliga egenheter. Karaktärsstudier och silhuettklipp. Tidens förlag, 1950. 324s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 209966, SEK 120.

Papandreou, Andreas G.: Dödsdömd demokrati?. Norstedt och söners förlag, 1970. 318s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 209968, SEK 120.

Paulsson, Gregor: UPPLEVT. Natur och kultur, 1974. 172s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 216368, SEK 100.

Petersens, Hedvig af: Oscariskt sommarhem. Gleerups, 1963. 105s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209971, SEK 80.

Peterson, Thage G.: Resan mot Mars. Anteckningar och minnen. Albert Bonniers förlag, 1999. 715s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 209972, SEK 150.

Petrén, Sture: Birger Ekeberg. Norstedts förlag, 1969. 36s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 208236, SEK 75.

Petri, Lennart: Sverige i stora världen. Minnen & reflexioner från 40 års diplomattjänst. Atlantis Förlag, 1996. 536s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något fläckat.
ID Nr: 209973, SEK 125.

Platen, Gustaf von: Prövningar i framgångstid.Resa till det förflutna ll. T. Fischer & CO., 1994. 441s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103823, SEK 95.

Platen, Gustaf von: Resan till det förflutna - Lättsinne i allvarstid. Minnen del I. Fischer & Co, 1993. 351s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 209964, SEK 95.

Platen, Gustaf von: Strängt förtroligt. Norstedts förlag, 1986. 217s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13465, SEK 140.

Posse, Amelie: Bygga upp ej riva ner. Natur och kultur, 1942. Illustrerad av Jan Brázda Jan Brázda. 389s. Linneband. Mycket gott skick.
ID Nr: 211320, SEK 150.

Quensel, Alice: Äldsta dotter. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj. Wahlström & Widstrand, 1958. 194s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 210131, SEK 120.

Rabenius, Olof: Kring Drottning Kristinas Klocka. Kulturbilder och personteckningar från Uppsala. C.E. Fritzes Bokförlag, 1942. 286s. Linneband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Ex Libris: John Eriksson.
ID Nr: 210133, SEK 130.

Rabenius, Olof: Kring Drottning Kristinas Klocka. Kulturbilder och personteckningar från Uppsala. C.E. Fritzes Bokförlag, 1942. 286s. Häftad. Fotoillustrerad. Något sliten.
ID Nr: 210134, SEK 110.

Ramklint, Ulla Britta: Ett år på jorden. Nio personligheter och deras tid. Rabén Prisma, 1994. 165s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Om bl a Gottorp, Goya, Beethoven, Shelley, de Staël, Metternich. Året är 1811.
ID Nr: 211447, SEK 150.

Ramsay, Henrik: Nordenskiöld sjöfararen. Aktiebolaget Skoglunds, 1950. 314s. Halvklotband. Gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 217008, SEK 150.

Reid, B.L.: The Man from New York: John Quinn and His Friends. Oxford University Press, 1968. 708s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 210132, SEK 150.

Reuterswärd, Gösta: Upplevelser med männsikor och natur. PR-Inter, 1976. Illustrerad av Märta Reuterswärd. 128s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 12160, SEK 120.

Risberg, Bo: Några anteckningar om bryggaren Johan Risberg. Göteborg, 1947. 52s. Häftad. Utvikbara kartor/planscher. Häftesomslag fläckat.
ID Nr: 12161, SEK 120.

Rolland, Romain: Mahatma Gandhi. Norstedt och söners förlag, 1924. 134s. Häftad. Bandet något slitet. Namnteckning på häftesomslag. Anteckningar på smutstitelbladet. Häftesomslaget på väg att lossna.
ID Nr: 102893, SEK 50.

Rosen, Björn von: Minnen från min gröna ungdom. Alba, 1986. 99s. Pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 107982, SEK 90.

Rosen, Hans von: I grevens tid. Lars Hökerbergs bokförlag, 1952. 336s. Klotryggsband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 19504, SEK 90.

Rydelius, Ellen: Souvenirer. Albert Bonniers förlag, 1956. 165s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12165, SEK 130.

Rydelius, Ellen: Souvenirer. Albert Bonniers förlag, 1956. 165s. Häftad. Fotoillustrerad. Nött i kanterna.
ID Nr: 12164, SEK 125.

Sachs, Josef: MITT LIVS SALDO. Köpman och förhandlare. Norstedt och söners förlag, 1949. 316s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Ryggen lätt fläckad. Annars i gott skick.
ID Nr: 216806, SEK 140.

Sachs, Josef: Mitt livs saldo: Köpman och förhandlare. Norstedt och söners förlag, 1949. 315s. Halvklotband. Gott skick. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 210138, SEK 140.

Sachs, Josef: Mitt livs saldo: Resenär och organisatör. Norstedt och söners förlag, 1949. 269s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 210137, SEK 140.

Sahlgren, Jöran: Glädjespridare. Wahlström & Widstrand, 1956. 172s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210140, SEK 110.

Sánchez, Eva de (red.): Dag Hammarskjöld. Åhlén & Söners Förlag, 1961. 64s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Texter av bl a Gunnar Heckscher, Arne Thorén, Tage Erlander och John F. Kennedy.
ID Nr: 208274, SEK 110.

Sandler, Maja: Idyll och uppbrottstid. Tidens förlag, 1961. 239s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210142, SEK 120.

Sandström, Anna: Ur Anna Sandströms Skrifter: Uppsatser, essayer, minnesteckningar, tal. Stockholm, 1933. 416s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Utgivna av Sigrid Sandberg.
ID Nr: 210143, SEK 130.

Saxon, John Lindström: Adolf Hedin hemma hos sig. Nutidens Förlags AB, Stockholm, 1926. 80s. Häftad. Gott skick. Exlibris: Waldemar Ditzinger.
ID Nr: 208304, SEK 140.

Schewen, m fl, Sigrid von: Tant Sigrid berättar. Sällskapet Bokvännerna, 1963. 80s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211058, SEK 100.

Schiller, Harald: Och livet har sin gång. Essäer och hågkomster. Nordisk Rotogravyr, 1938. 211s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad. Övre guldsnitt.
ID Nr: 210147, SEK 120.

Schiller, Harald: Strövtåg i det förgångna. Allhems Förlag, 1963. 222s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 210145, SEK 150.

Schweitzer, Albert: Ur mitt liv och tänkande. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1936. 241s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210149, SEK 80.

Sitwell, Osbert: Vänster hand, höger hand! En självbiografi. Albert Bonniers förlag, 1950. 413s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Färgat övre snitt.
ID Nr: 210672, SEK 120.

Sitwell, Osbert: Vänster hand, höger hand! En självbiografi. Albert Bonniers förlag, 1950. 413s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 210671, SEK 120.

Sjöström, Henning: Kvinnorna i byn. Albert Bonniers förlag, 1973. 219s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 211031, SEK 110.

Sjöström, Henning: Min barndom. Bonniers, 1977. 251s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211050, SEK 120.

Sjöström, Henning: Vägen förbi. Sjöström & Sjöström, 1965. 280s. Klotband. Gott skick.
Medförfattare: Ernst Sjöström.
ID Nr: 211028, SEK 120.

Sjöström, Henning: Vägen från byn. Tidens förlag, 1966. 215s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 211029, SEK 120.

Sjöström, Henning: Vägen från byn. Tidens förlag, 1966. 215s. Klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen något nött.
ID Nr: 211030, SEK 120.

Skyttä, Kyösti: Uhro Kekkonen. LTs förlag, 1970. 280s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208438, SEK 110.

Skyttä, Kyösti: Uhro Kekkonen. Söderström & Co, 1970. 280s. Häftad. Något nött i kanterna. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 208439, SEK 100.

Stavenow, Åke: Folke Bernadotte. En minnesbok av 43 författare. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1949. 365s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något trasigt.
Texter av bl a Sven Jerring, Lars Ulvenstam, Tryggve Lie, Jussi Björling och medlemmar av familjen Bernadotte.
ID Nr: 208096, SEK 150.

Steinberg, Alfred: Damen i Vita Huset. En bok om Eleanor Roosevelt. Gummessons, 1959. 403s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 210144, SEK 120.

Stjernstedt, Ruth: Ringdans kring fru Justitia. C.E. Fritzes Bokförlag, 1956. 337s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211054, SEK 120.

Stolpe, Herman & Sven: Boken om Albin Johansson. Liv - minnen - gärning. Rabén & Sjögren, 1969. 289+294. 2 vol. Klotband med skyddsomslag och kassett. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208428, SEK 200.

Stolpe, Sven: Stormens år. Memoarer 2. Askild & Kärnekull, 1975. 277s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211061, SEK 120.

Stolpe, Sven: Stormens år. Memoarer 2. Askild & Kärnekull, 1975. 277s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211062, SEK 120.

Strachey, Lytton: Tre Gestalter: Florence Nightingale, General Gordon, Kardinal Manning. Lars Hökerbergs bokförlag, 1932. 344s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211446, SEK 120.

Strandberg, Kerstin: Lidelsens detaljer. Bonniers, 1991. 199s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 211053, SEK 120.

Stridsberg, Gusti: Mina fem liv. Rabén & Sjögren, 1962. 388s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött.
ID Nr: 211311, SEK 90.

Stridsberg, Gusti: Mina fem liv. Rabén & Sjögren, 1964. 388s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211312, SEK 80.

Strömstedt, Bo: Löpsedeln och insidan En bok om tidningen och livet. Albert Bonniers förlag, 1994. 510s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105953, SEK 95.

Sundqvist, Nils: Martis Jerk - Eric Wickman 1887-1954. Våmhuspojken som blev USA:s busskung. Uppsala, 1969. 55s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Summary in English. Om Martis Jerk Wretman alias Eric Wickman
ID Nr: 208403, SEK 100.

Svanberg, Lena: Anna Branting. Legenda, 1988. 368s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208198, SEK 100.

Svanberg, Victor: Leva för att leva. Askild & Kärnekull, 1970. 188s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad. Stansat Ex Libris: Håkan Trollehed
ID Nr: 211313, SEK 120.

Svensson, Georg: Minnen och Möten. Ett liv i bokens tjänst. Albert Bonniers förlag, 1987. 300s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Innehåll bl a "Boken och konstnärerna", "Att samla böcker", "Gunnar Ekelöf", "Harry Martinson", "Eyvind Johnson", "Evert Taube", "Karen Blixen", "William Somerset Maugham", "Georges Simenon", "John Steinbeck", "P.G. Wodehouse"
ID Nr: 204991, SEK 150.

Svensson / Henrikson, Ulf / Gunnar: Boken om Svensson. Skaparen av Kolmårdens djurpark. Wiken, 1992. 176s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 211317, SEK 140.

Swahn, Waldemar: Ur minnenas sekretär. Jonson & Winter Förlagsaktiebolag, 1942. 366s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 211314, SEK 150.

Söderberg, Sten: Barndomshemmet. Kända män och kvinnor berättar om sitt barndomshem. Wahlström & Widstrand, 1947. 223s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 13022, SEK 120.

Söderberg, Sten: Dag Hammarskjöld - En bildbiografi. Natur och kultur, 1962. 141s. Klotband. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 208270, SEK 110.

Söderblom, Anna: En Amerikabok. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1925. 282s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 213605, SEK 120.

Söderblom, Anna: En minnesbok. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1956. 189s. Häftad. Något nött i kanterna.
Av och om Nathan Söderbloms änka
ID Nr: 213604, SEK 125.

Taube (f. Wennerberg), Signe: Prostinnan. Brev och minnen av Gunnar Wennerbergs moder. Hugo Gebers förlag, 1928. 206s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerat snitt.
ID Nr: 213624, SEK 120.

Tegnér, Elof: GUSTAF MAURITZ ARMFELT. STUDIER UR ARMFELTS EFTERLEMNADE PAPPER. F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1883-1887. 10+470+437+459 s. 3 vol. Marmorerat pappband. Några sidor släppt från bindningen i början av vol I. Orginalomslag medbundna. Guldornerade ryggtiteletiketter. Alla banden i bra skick.
ID Nr: 209597, SEK 650.

Thunholm, Lars-Erik: Ivar Kreuger. Fischer & Co, 1995. 358s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16771, SEK 240.

Tingsten, Herbert: Flyktförsök. Notoser 1971-1972. Norstedt och söners förlag, 1972. 184s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fläck efter prislapp på pappersomslaget.
ID Nr: 211331, SEK 120.

Tingsten, Herbert: Mitt liv mellan trettio och femtio. Norstedt och söners förlag, 1962. 371s. Klotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 6339, SEK 130.

Tingsten, Herbert: Mitt liv mellan trettio och femtio. Norstedt och söners förlag, 1962. 371s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211324, SEK 140.

Tingsten, Herbert: Mitt liv mellan trettio och femtio. Norstedt och söners förlag, 1962. 371s. Klotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 12900, SEK 130.

Tingsten, Herbert: Mitt liv: Tidningen 1946-52. Norstedt och söners förlag, 1963. 367s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211325, SEK 140.

Tingsten, Herbert: Mitt Liv: Ungdomsåren. Wahlström & Widstrand, 1961. 324s. Klotband. Fotoillustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 15076, SEK 130.

Tingsten, Herbert: När skymningen faller på. Norstedt och söners förlag, 1970. 199s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 211329, SEK 120.

Tingsten, Herbert: Sällskap för mina tankar. Norstedt och söners förlag, 1971. 245s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211328, SEK 120.

Tjerneld, Staffan: Wallenbergs. Bonniers, 1969. 222s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216800, SEK 70.

Torekull, Bertil: Lille hövdingen Ett ömsint porträtt av Per Eckerberg vår förste politruk. Wahlström & Widstrand, 1993. 185s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105013, SEK 75.

Unger, Gunnar: Rapsodi i blått Minnen och människor 1915-1955. Askild & Kärnekull, 1975. 270s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 106200, SEK 60.

Vansittart, Robert, Lord: Mitt livs lärdomar. Albert Bonniers förlag, 1943. 314s. Klotryggsband. Mycket fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 211381, SEK 120.

Vines, C. M.: A Little Nut-Brown Man. My three years with Lord Beaverbrook. Leslie Frewin, 1968. 278p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 208087, SEK 140.

Wagnsson, Ruben: Många järn i elden. Rabén & Sjögren, 1969. 352s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211371, SEK 150.

Wall, Annie: MÄNNISKOR JAG MÖTTE. H. Aschehoug & Co, Oslo, 1926. 195s. Klotband. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Mycket gott skick.
Bunden hos " Sven Berggren Bokbinderi, Göteborg "
ID Nr: 103036, SEK 90.

Wallenberg, A.O. / K.A.: Brevväxling mellan far och son. A.O. Wallenberg och K.A. Wallenberg I-III. 1864-1885. Stockholms Enskilda bank, 1962+1966. 295+278+117. 3 vol. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 1498, SEK 450.

Waugh, Eileen: No Man an Island. A Biography of Peter Spencer. Triton, 1971. 196p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated. Good condition. Dustwrapper stained and worn. Spencer's signature.
ID Nr: 211051, SEK 150.

Weidenhielm, E.G.: Minnen från min diplomat- och adjutantstjänst 1900-1907. Ivar Baarsens förlag, Stockholm, 1925. 159s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211382, SEK 130.

Wennerholm, Eric: Carl Malmsten hel och hållen. Bonniers, 1969. Biografi över Carl Malmsten. 231s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 2738, SEK 260.

Wiberg, Ingrid Segerstedt: Torgny Segerstedt. Norstedt och söners förlag, 1955. 201s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 211057, SEK 120.

Wiberg, Ingrid Segerstedt: Utkastad och fri. Minnen 1945-55. Carlsson & Jönsson Bokförlag AB, 1983. 230s. Pappband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211384, SEK 120.

Willers, Uno: Herbert Tingstens bibliografi. En vängåva på femtioårsdagen 17/3 1946. Stockholm, 1946. 35s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 211333, SEK 110.

Witke, Roxane: Kamrat Chiang Ching. Askild & Kärnekull, 1977. 504s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208205, SEK 200.

Woods, Donald: Biko. Forum, 1988. 377s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208102, SEK 130.

Wägner, Ria: Rena rama Ria. Intryck och hågkomster. Natur och kultur, 1991. 244s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 211430, SEK 160.

Wästberg, Per: Ernst och Mimmi. Nordiska Museets förlag, 1964. 301s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Något trasigt genomskinligt originalomslag. Ett monterat foto.
Om makarna Wehtje.
ID Nr: 211426, SEK 140.

Wästberg, Per: Ernst och Mimmi. Nordiska Museets förlag, 1964. 301s. Klotryggsband. Gott skick. Dedikation, handskriven. Ett monterat foto.
Om makarna Wehtje.
ID Nr: 216924, SEK 140.

Åkerbladh, Ernst: Så gott jag minns. Natur och kultur, 1961. 245s. Klotryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 211433, SEK 120.

Åkerlund, Berthil: Insida. Svenska personligheter i intervjuer om drivkraft och tro. Cordia, Uppsala, 1992. 242s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick.
Med Lasse Åberg, Roy Andersson, Åsa Jinder, Matts Carlgren, Ulrica Hydman-Vallien, Thomas di Leva, Anders Wall, Brita Werkström och Lennart Nilsson.
ID Nr: 211443, SEK 180.

Örne, Anders: Från tidig gryning ... Åse och Viste Hembygdsförening, 1961. 71s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 211438, SEK 100.

Öst, Anna-Lisa: Med barnatro genom världen. Lapplisa berättar om sitt liv. Harriers förlag, 1958. 103s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 211436, SEK 200.

Österling, Anders: Nicolovius och Söderslätt. Kring de gamla prästgårdarna i Skåne. Bonniers, 1957. Biografi över Nils Lovén. 165s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215242, SEK 120.