Se alla Rubriker

Arvet från Newton och Linné. Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider. Statens Historiska Museum, 1962. 116+planscher. Pappband. Exlibris. Bandet något blekt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Utställning arrangerad av The Royal Society, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, The British Council, april-augusti 1962.
ID Nr: 206185, SEK 120.

Festskrift tillägnad J. Arvid Hedvall den 18 Januari 1948. Göteborg, 1948. 659s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna. Något gulnad.
Innehåller till största delen vetenskapliga artiklar av skilda slag inom fysik och kemi.
ID Nr: 9034, SEK 150.

FRITZES SNABBRÄKNARE. C.E. Fritzes Bokförlag, 1946. opaginerad. Häftad. Gott skick.
Andra tryckningen av denna miniräknarens förfader.
ID Nr: 216546, SEK 60.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 31 1953. Norstedt och söners förlag, 1953. 176s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103677, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 28 1950. Norstedt och söners förlag, 1951. 190s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103679, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 28 1950. Norstedt och söners förlag, 1951. 190s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103681, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 29 1951. Norstedt och söners förlag, 1951. 211s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103673, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 35 1957. Norstedt och söners förlag, 1957. 209s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick. Etikett på pärmens framsida saknas.
ID Nr: 103674, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 33 1955. Norstedt och söners förlag, 1955. 180s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103676, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 27 1949. Norstedt och söners förlag, 1950. 182s. Klotryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216334, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 25 1947. Norstedt och söners förlag, 1947. 176s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103675, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 32 1954. Norstedt och söners förlag, 1954. 220s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103678, SEK 70.

KOSMOS. FYSISKA UPPSATSER UTGIVNA AV SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET. BAND 30 1952. Norstedt och söners förlag, 1952. 227s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103680, SEK 70.

Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok 1954. Almqvist & Wiksell, 1954. 385s. Häftad. Ouppsprättad. Med 5 planscher.
ID Nr: 206331, SEK 75.

Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok 1962. Almqvist & Wiksell, 1962. 318s. Häftad. Ouppsprättad. Med 5 planscher.
ID Nr: 206330, SEK 75.

Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna Ledamöter Band 4. Häfte 5. Almqvist & Wiksell, 1912. 81s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad.
Innehåll: 83. Elof Kristofer Tegnér. 84. Johan August Ahlstrand.
ID Nr: 206278, SEK 75.

Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna Ledamöter Band 4. Häfte 3. Almqvist & Wiksell, 1903. 109s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad.
Innehåll: 74. C.D. Skogman. 75. Sven Lovén (med porträtt). 76. F.F. Carlson.
ID Nr: 206277, SEK 75.

Människans villkor En bok av vetenskapsmän för politiker. Wahlström & Widstrand, 1968. 190s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ingår i serien Nu! Innehåller bl.a. Lars Gyllensten "Slutord", Carl-Göran Hedén "Anpassning eller undergång?", Gunnar Myrdal "Varför har socialvetenskaperna så litet inflytande på samhällsutvecklingen?", Tor Ragnar Gerholm "De moderna stridsmedlen", Karl-Erik Wärneryd "Massmedia", Bo Björkman "Den krympande jorden - människan i rörelse förr, nu och i framtiden", Jan Rydberg "Förskingringens sekel - jordens energiförråd tömmes", Karl-Erik Fichtelius "Skapelsens krona - människan insatt i sitt biologiska sammanhang", Hannes Alfvén "Människan och universum".
ID Nr: 206292, SEK 110.

Människoanden på upptäcktsfärd Essayer utgivna av Richard Thruelsen och John Kobler. Inledning av Mark van Doren. Gebers, 1962. 294s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåll bl.a. Eiseley "En evolutionists syn på den moderna människan", Barzun "De 'asociala' vetenskaperna", Tillich "Den förlorade dimensionen i religionen", Oppenheimer "Materiens mysterium", Huxley "Droger som påverkar det mänskliga själslivet", Schlesinger jr "De bleknande hjältarna", Brogan "Imperialismens slut", Mumford "Hur krig började", D´Arcy "Människokärlek av olika slag", Newman "Einsteins stora tanke", Hayakawa "Hur orden påverkar vårt liv", Greenberg "Till den abstrakta konstens försvar", Gropius "Likformighetens förbannelse", Russell "Vidgade andliga horisonter".
ID Nr: 206326, SEK 140.

Minnestal i Svenska Akademien. u.å. Privatband. Ryggen något sliten. Något nött i kanterna. Smärre anteckningar. Annars ett fint exemplar.
Tal av Louis de Geer (hållet 1865), Grefve Manderström (hållet 1868), Sång öfver Anna Maria Lenngren af Carl Wilhelm Böttiger, Tal omTorbern Bergman, Johan Upmarck-Rosenadler, Bernhard von Beskow, Carl Piper.
ID Nr: 206188, SEK 275.

Revue d´ histoire des sciences Revue trimestrielle publiée avec le concours du C.N.R.S. Tome XXVI. No 2. Avril. Presses universitaires de France, 1973. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Centre international de synthèse. Section d´ histoire des sciences. Sinaceur: Cauchy et Bolzano. Dulieu: Jean Astruc. Todériciu: Jean-Claude Flachat (1700-1775), voyageur, industriel et technologue lyonnais. Rouquette: R.W. Darwin et la psychophysiologie de la vision. Acloque: Préhistoire de la loi du rayonnement de Planck.
ID Nr: 206309, SEK 70.

Tid, längd och vikt. Observatoriemuseet 30 okt. 1999-27 febr. 2000. Observatoriemuseet, Stockholm, 1999. 127s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Observatoriemuseets skriftserie Nr. l.
ID Nr: 104190, SEK 120.

Vetenskapens värld 11 Djurens värld. Albert Bonniers förlag, Illustrerad Vetenskaps Bibliotek, 1994. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206409, SEK 90.

Vetenskapens värld 12 Människan och naturen. Albert Bonniers förlag, Illustrerad Vetenskaps Bibliotek, 1993. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206412, SEK 90.

Vetenskapens värld 7 Livet på jorden. Fogtdals Förlag/Illustrerad Vetenskaps Bibliotek, 1990. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206411, SEK 90.

Vetenskapens värld 8 Livets grunder. Albert Bonniers förlag, Illustrerad Vetenskaps Bibliotek, 1994. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206410, SEK 90.

Alder, Ken: Världens mått Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen. Norstedts förlag, 2003. 493s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 100558, SEK 130.

Althin, Torsten: Telelandet Sverige Telegrafverket 100 år. Kungl. Telegrafstyrelsen, 1953. 127s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206442, SEK 120.

Askling / Roesler, C. W. / Ernst: Förbränningsmaskiner jämte deras generatorer med hänsyn till användningen af olika bränslen. Henrik Lindståhl, 1909. 305s. Klotband. Bandet något skevt. Inlagan fin. Illustrerad. Med 162 figurer och 2 planscher.
ID Nr: 102899, SEK 220.

Atkins, K.R.: Liquid Helium. Cambridge, At the University Press, 1959. 312p. Clothbinding. Covers occasionally stained. Else fine.
ID Nr: 206186, SEK 120.

Baedeker, K: Die Elektrischen Erscheinungen in Metallischen Leitern (Leitung, thermoelektrizität, galvanomagnetische effekte, optik). Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig, 1911. Bound. Good condition.
Die Wissenschaft Sammlung naturwissenschaftlicher und mathematischer Monographien Heft 35.
ID Nr: 206194, SEK 120.

Baenitz, C: Grundzüge für den Unterricht in der Physik Nach methodischen Grundsätzen. Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing, 1907. 97p. Half-cloth binding. Inscription on the inside of the cover. Stamp on the titlepage. Stamp on end-paper. Covers worn. Corpus fine. Richly illustrated.
Mit 162 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vermehrte und verbesserte Auflage.
ID Nr: 206214, SEK 250.

Beeching, R.: ELECTRON DIFFRACTION. With a Preface by G.P. Thomson. With a half-tone frontispiece and 39 diagrams in the text. Methuen & Co, London, 1936. 8+116 pages. Clothbinding. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 216401, SEK 450.

Berg, F. & Hj.: Geometri för folkskolan 1. Norstedt och söners förlag, 1926. 100s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206403, SEK 60.

Berg / Lindén, Hjalmar / And.: Naturlära för folkskolan III: Jordytan och hennes förändringar. Himlakropparna. Norstedt och söners förlag, 1906. 61s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13551, SEK 110.

Bergholm, C: Lärobok i fysik V. Mekanik. J.A. Lindblads förlag, 1951. 76s. Pappband. Bandet något skevt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206372, SEK 120.

Bergholm, C: Lärobok i fysik IV. Strålning. J.A. Lindblads förlag, 1952. 131s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 206371, SEK 110.

Bergman, Torbern: Torbern Bergman´ s Foreign Correspondence Edited by Göte Carlid and Johan Nordström. Volume 1 Letters from foreigners to Torbern Bergman. Almqvist & Wiksell, 1965. 466p. Clothbinding. Occasionally stained inside. Good condition.
ID Nr: 206433, SEK 240.

Bergman, Torbern: Torbern Bergman´ s Foreign Correspondence Edited by Göte Carlid and Johan Nordström. Volume 1 Letters from foreigners to Torbern Bergman. Almqvist & Wiksell, 1965. 466p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Else fine. With dedication.
Lychnos 23:1.
ID Nr: 206187, SEK 250.

Bergsøe, Paul: Kemi för miljoner. Natur och kultur, 1950. 388s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 217229, SEK 120.

Bernal, J.D: Vetenskapens historia Band 1: Vetenskapen uppstår. Gidlunds, 1981. 337s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 206226, SEK 125.

Bernhard, Carl Gustaf: Berzelius Europaresenären - bland forskare, prostar och poeter. Wiken, 1993. 223s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 206190, SEK 200.

Berzelius, Jac.: Brev IV:1-3. Almqvist & Wiksell, 1921-1925. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. I övrigt ett fräscht exemplar.
ID Nr: 1436, SEK 120.

Berzelius, Jac.: Brev V:1-2. Almqvist & Wiksell, 1927-28. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1437, SEK 120.

Blair, Andrew Alexander: Die chemische Untersuchung des Eisens. Eine zusammenstellung der bekanntesten untersuchungsmethoden für Eisen, Stahl, Roheisen, Eisenerz, Kalkstein, Thon, Kohle, Koks, Verbrennungs- und Generatorgase. Julius Springer, Berlin, 1892. 258p. Decorated cloth binding. Illustrated. Very good condition.
Vervollständigte deutsche Ausgabe von L. Rürup. Mit 102 in den Text gedruckten Abbildungen.
ID Nr: 103052, SEK 150.

Blomstrand, C.W.: Till frågan om Grundämnenas Föreningsvärde. (Bihang t. K. Svenska Vet. Akad:s Handl. Bd 17, afd II, N:o 6.). Norstedt och söners förlag, 1891. 13s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 217338, SEK 80.

Bonner, Jelena: Ensamma tillsammans Sanningen om Jelena Bonners och Andrej Sacharovs liv i exil i Gorkij. Wahlström & Widstrand, 1986. 291s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206198, SEK 200.

Bonnier, Gert: Det oförklarliga. Albert Bonniers förlag, 1961. 100s. Häftad. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206196, SEK 120.

Born, Max: Der Aufbau der Materie Drei Aufsätze über moderne Atomistik und Elektronentheorie. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1922. 86p. Wrappered. Joints occasionally cracked. Slightly rubbed on the edges. Inscription on the wrapper. Else fine.
Mit 37 abbildungen. "Die form der Aufsätze verbietet wesentliche Änderungen..." (Born).
ID Nr: 206199, SEK 400.

Boschke, F.L: Skapelse utan slut Hur långt utforskningen av livet, jorden och universum har kommit. Forum, 1963. 238s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 206200, SEK 100.

Braddick, H.J.J.: COSMIC RAYS AND MESOTRONS. CAMBRIDGE PHYSICAL TRACTS. Cambridge University Press, 1939. 67p. Contemporary marbeled boards. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 216289, SEK 190.

Buckley, Arabella: Vetenskapens sagoland. Lars Hökerbergs bokförlag, 1856. 252s. Dekorerat klotband. Namnteckning på titelbladet. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt.
En bok för de vetgirige. Med öfver sjuttio illustrationer. Innehåll bl.a. "Solstrålarna och det arbete de uträtta", "Lufthavet, hvari vi leva", "De två stora bildhuggarne Vatten och Is", "Naturens röster och huru vi höra dem", "Ett stycke stenkols historia", "Blommor och bin".
ID Nr: 206311, SEK 200.

Calder, Nigel: Einsteins universum. Brombergs, 1979. 242s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 13442, SEK 140.

Calder, Nigel: Einsteins universum. Brombergs, 1982. 241s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 106419, SEK 90.

Carrel, Alexis: Den okända människan. Forum, 1944. 315s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206204, SEK 130.

Colenso, J. W.: ARITHMETIC. DESIGNED FOR THE USE OF SCHOOLS : To which is added a chapter on DECIMAL COINAGE. Longmans, Green and Co, London, 1876. 230+16 pages. Contemporary cloth binding. Cover slightly rubbed.
ID Nr: 215925, SEK 120.

Curie, Eve: Min mor Marie Sklodowska Curie. Medéns, 1938. 422s. Klotband. Fläckad. Inlagan fin. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad. Färgat övre snitt
ID Nr: 206348, SEK 200.

Dalenius / Karlsson / Malmquist, T. / G. / S. (ed): Reprint from Scientists at Work Festschrift in honour of Herman Wold. Almqvist & Wiksell, 1970. 170-194. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Good condition.
ID Nr: 206337, SEK 40.

Darwin, Charles Galton: De nya materiebegreppen. Albert Bonniers förlag, 1934. 192s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetenskap och Bildning, Band XLIII.
ID Nr: 206285, SEK 150.

Davidsson, Åke: Celsiushuset i Uppsala. Från "Gamla Obs" till Hovjuvelerare Markström. Uppsala, 1971. 32s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11128, SEK 75.

Dixon, Dr Bernard: Vetenskapens värld Människan. Fogtdals förlag, Malmö, saknas. 124s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Illustrerad Vetenskaps Bibliotek.
ID Nr: 103291, SEK 80.

Dumrath, O.H: Naturkrafterna och deras användning De allmänna naturkrafterna, fysikaliska och kemiska företeelser och deras tillämpning. Bearbetning efter de bästa och nyaste källor. Kommanditbolaget Nordiska bokförlaget Erdheim & Co, 1919. 751s. Dekorerat klotband. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Innehåller avdelningar om fysik, ljudet, ljuset, värmen, avdunstning, ångtrycket, gasernas kondensering, värmens mätning, luftens fuktighet, värmestrålning, värmens ledning, värmen såsom rörelsekraft, förbränningsvärme, värmens väsen, värme och arbete, den kemiska processen, de aromatiska kropparne, kristallisationen, atomer och molekyler.
ID Nr: 206218, SEK 200.

Dyring, Eric & Annagreta (red.): Synligt & osynligt Vetenskapens nya bilder. Allmänna förlaget, Stockholm, 1973. 87s. Häftad. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
Moderna Museets katalog nr 108.
ID Nr: 206327, SEK 60.

Dyring, Eric & Annagreta (red.): Synligt & osynligt Vetenskapens nya bilder. Allmänna förlaget, Stockholm, 1973. 87s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Moderna Museets katalog nr 108.
ID Nr: 206255, SEK 60.

Edel, Abraham: Science and the Structure of Ethics. The University of Chicago Press, 1961. 100p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine.
International Encyclopedia of Unified Science. Volumes I and II. Foundations of the Unity of Science. Volume II Number 3.
ID Nr: 206220, SEK 120.

Ekman, Sven: OM STUDIET AV ZOOLOGI. Handledning för självstudier utgiven av Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet. Norstedt och söners förlag, 1917. 46s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103220, SEK 70.

Erdey-Grúz / Kulczár, Tibor / Kálmán (ed.): Science and Scholarship in Hungary. Corvina Press, 1975. 416p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 206319, SEK 90.

Fichant, Michel: Om vetenskapernas historia Kurs i filosofi för vetenskapsmän III. Bo Cavefors, 1971. 146s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Michel Pécheux.
ID Nr: 206219, SEK 70.

Fichant, Michel: Om vetenskapernas historia Kurs i filosofi för vetenskapsmän III. Bo Cavefors, 1971. 146s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Michel Pécheux.
ID Nr: 206304, SEK 70.

Fieandt, K. von: Colour Experiments With Modern Sources of Illumination. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1964. 89p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Co-authors: Lea Ahonen, Jaakko Järvinen amd Arild Lian. Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Sarja-ser. B nide-tom. 134,2.
ID Nr: 206221, SEK 100.

Folcker, Ivar: Efter Edison Kort resumé över elljusets utveckling. Cebe Aktiebolag, Svalöv, 1969. 74s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206223, SEK 110.

Fries, Th. M: OM VÄXTERNAS SPRIDNING. Ur vår tids forskning. Populära skildringar under redaktion af Prof. Axel Key, Prof. Gustaf Retzius och Prof. Axel Jäderholm. 25. Samson & Wallin, Stockholm, 1880. 74s. Häftad. Enstaka fläckar inuti boken. Gott skick.
ID Nr: 104368, SEK 180.

Fries, Th. M: Vetenskap för alla. Senare bandet Efter Rob. Browns engelska original. Fahlcrantz & co, 1879. 723s. 1 vol. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt. Med talrika illustrationer.
Innehåller bl.a. "Om solen", "Färder i luftrymden", "Bolagsmän och snyltgäster bland de lägre djuren", "Nyare tiders sprängämnen", "Om tänderna hos menniskan och de högre djuren", "Om diamanter", "En blick genom spektroskopet ut i verldsrymden", "Hvad undersökning af gamla afskrädeshögar lärt oss", Vindarna och deras vexlingar".
ID Nr: 206404, SEK 200.

Friesen, Sten von: Om mått och män. Bra Böcker, 1987. 216s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 206320, SEK 175.

Funke, Gösta W: Introduktion till Naturvetenskaplig forskning i Sverige. Natur och kultur, 1963. 251s. Klotband. Namnteckning på insidan av pärmen. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206228, SEK 110.

Gamow, George: Kosmos Materia och energi, mikrokosmos, makrokosmos. Bonniers, 1962. 461s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 106421, SEK 130.

Gell-Mann, Murray: Kvarken och Jaguaren - Äventyr i det enkla och det komplexa. ICA bokförlag, 1994. 450s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
En redogörelse för hur man finner sambanden mellan fysikens grundläggande lagar och komplexiteten och mångfalden i omvärlden. Författaren är nobelpristagare i fysik.
ID Nr: 8295, SEK 160.

Gordon, Robert: Ring Theory Proceedings of a Conference on Ring Theory held in Park City, Utah, March 2-6 1971. Academic Press, 1972. 381p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Else fine.
Editor.
ID Nr: 206231, SEK 200.

Grandin, Karl: Ett slags modernism i vetenskapen Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet. Uneversitetstryckeriet, Uppsla, 2000. 244s. Häftad. Gott skick. Andra tryckningen.
ID Nr: 102112, SEK 90.

Grauers, Hugo: BERÄKNING AF ENCYLINDRISK ÅNGMASKIN MED PANNA. Norstedt och söners förlag, 1904. 84s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103199, SEK 270.

Grenander, Max: Einsteins relativitetsteori En revolution inom vetenskapen. Norstedt och söners förlag, 1920. 58s. Häftad. Något fuktskadad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206217, SEK 400.

Grönberg, Gösta: POPULÄR NATURVETENSKAPLIG REVY. UNDER MEDVERKAN AF FACKMÄN INOM DE OLIKA NATURVETENSKAPERNA. Norstedt och söners förlag, 1912 - 1918. 288+288+288+272+256+272 sidor. 6 vol. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Samtliga band med blindpressad dekor på främre pärmen, utom sista bandet, vilket är uniformt, men saknar dekoren och årtalet på framsidan. Sista bandet privatbundet hos "Östermalms Bokbinderi, Stockholm".
ID Nr: 216351, SEK 1000.

Grönberg, Gösta: POPULÄR NATURVETENSKAPLIG REVY. UNDER MEDVERKAN AF FACKMÄN INOM DE OLIKA NATURVETENSKAPERNA. 1912. Norstedt och söners förlag, 1913. 288s. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Årgång 1912.
ID Nr: 216352, SEK 190.

Haeckel, Ernest: Les Merveilles de la vie Etudes de philosophie biologique. Pour servir de complément aux Énigmes de l´univers. Librairie C Reinwald Schleicher Frères, éditeurs, u.å. 380p. Half -leather binding. Inscription on titlepage. Exlibris. Sporadic underlining of text in pencil. Rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 206254, SEK 200.

Hagstroem, K.-G.: Sagan om de tio tecknen. Albert Bonniers förlag, 1931. 147s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206258, SEK 275.

Harberg, Bertil: Fysik för ungdomsskolor. B. Harbergs förlag, Norrköping, 1938. 172s. Pappband. Namnteckning på insidan av pärmen. Enstaka anteckningar i blyerts. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206256, SEK 125.

Hildebrand, Bengt: Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien Förhistoria, grundläggning och första organisation. Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, 1939. 672s. Inbunden. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 206302, SEK 450.

Hladik, J: Physics of Electrolytes Volume 1: Transport Processes in Solid Electrolytes and in Electrodes. Volume 2: Thermodynamics and Electrode Processes in Solid State Electrolytes. Academic Press, 1972. 1163+ Author Index. 2 vol. Clothbinding. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Editor.
ID Nr: 206259, SEK 200.

Hund, F.: LINIENSPEKTREN UND PRIODISCHES SYSTEM DER ELEMENTE. STRUKTUR DER MATERIE IV. Julius Springer, Berlin, 1927. 6+221 pages. Contemporary cloth binding. Spine/backstrip slightly faded. Includes 2 folding plates.
ID Nr: 216288, SEK 250.

Ilin, M: ... Och det vart ljus. KF:s bokförlag, 1939. 125s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad. Illustrerad.
Lampans historia.
ID Nr: 206261, SEK 125.

Jackson, L.C.: LOW TEMPERATURE PHYSICS. WITH 34 DIAGRAMS. Methuen & Co, London, 1934. 6+136 pages. Clothbinding.
ID Nr: 216402, SEK 250.

Jacobson, Nils-Olof ( red. ): Nytänkande om Läkekonst Odling Medvetande Teknik. Norstedts förlag, 1987. 216s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Författarna: Karl-Otto Aly, Jerker Engborg, Nils-Olof Jacobson, Olav Lindahl, Torkel Morgell, Nils Nilsson, Jan Pilotti, Jens Tellefsen och Jan Wicén.
ID Nr: 217255, SEK 90.

Joad, C.E.M: Vetenskap och livsåskådning. En orientering. Gebers, 1946. 279s. Häftad. Enstaka anteckningar i blyerts. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206265, SEK 110.

Jorpes, Erik: Jöns Jacob Berzelius. Almqvist & Wiksell, 1960. 110s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 206193, SEK 110.

Julia, Gaston: Lecons sur la Représentation conforme des Aires Multiplement Connexes. Gauthier-Villars, 1934. 91p. Wrappered. Lightly dampstained. Else fine. Unopened.
Lecons recueillies et rédigées par Georges Bourion et Jean Leray. Cahiers scientifiques publiés sous la direction de m. Gaston Julia.
ID Nr: 206263, SEK 150.

Julia, Gaston: Lecons sur la Représentation Conforme des aires simplement connexes. Gauthier-Villars, 1931. 109p. Wrappered. Joints occasionally cracked. Pages folded. Unopened.
Cahiers scientifiques publiés sous la direction de M. Gaston Julia. Fascicule VIII.
ID Nr: 206262, SEK 150.

Jungk, Robert: Kärnkraftsamhället. Albert Bonniers förlag, 1978. 152s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206266, SEK 110.

Jungk, Robert: Redan i framtiden. Gebers, 1953. 273s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206267, SEK 120.

Jungk, Robert: Strahlen aus der Asche Geschichte einer wiedergeburt. Im Bertelsmann Lesering, u.å. 317p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 206269, SEK 110.

Key / Retzius, Axel / Gustav (utg): UR VÅR TIDS FORSKNING, 1-5. Populära skildringar. Klemmings Antiqvariat, Stockholm, 1872-73. 63+68+76+76+132 sidor. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Boken något fuktskadad.
Cleve : Om stenkol. Törnblom : Om dammet. Cleve : Om korallerna. Hammarsten : Om födoämnena. Retzius : Menniskans tillvaro.
ID Nr: 103461, SEK 80.

Kirchberger, Paul: DIE ENTWICKLUNG DER ATOMTHEORIE. MIT 26 ABBILDUNGEN IM TEXT UND 9 BILDNISTAFELN. C.F.Müllersche Hofbuchhandlung, Karlsruhe, 1922. 12+260+4 pages. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 216287, SEK 300.

Klaits, Joseph & Barrie (ed.): Animals and Man in Historical Perspective. Harper Torchbooks, 1974. 169p. Wrappered. Wrapper rubbed. One stain on edge. Else fine.
Contents, for example; "Animals and Man in Western Civilization" by Lynn White Jr, "The Unity of Life in Indian Religion" by W Norman Brown, "The Mental Hospital and the Zoological Garden" by Henri F Ellenberger, "The Origins and Stages of Animal Domestication" by F E Zeuner, "Animals and Humanitarianism" by E S Turner
ID Nr: 206207, SEK 75.

Klingenstierna, Samuel: Tal Om De nyaste Rön vid Elektriciteten; Hållit för Kongl. Vetensk. Academien Vid Psaesidii nedläggande, d. 31. Oct. år 1755. På Kongl. Vetenskaps Academiens befallning. Stockholm. Tryckt hos Lars Salvius, 1755 Faksimilupplaga. Kurt Jonsons Bokförlag, Stockholm, 1952. 31s. Häftad. Något blekt. Något nött i kanterna. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Ouppsprättad.
460/500.
ID Nr: 206270, SEK 150.

Kreüger / Lindahl, Henrik / P. Ax.: Tabeller öfver Bärförmågan af DIFFERDINGERBALKAR (system grey) från Sophus Berendsen, Aktieselskab, Köpenhamn. Berendsen, Köpenhamn, 1912. 72s. Guldornamenterat klotband. Gott skick.
ID Nr: 104755, SEK 160.

Kruse / Nordqvist, S. / B.: Matematisk formelsamling Som plånboksinlägg. Skoglund 6 Bourelius, 1945. 65s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 217394, SEK 40.

Larsson, Sigfrid: Lärobok i kemi för jordbrukets ungdomsskolor. Lantbrukdssällskapets tidskriftsaktiebolag, 1939. 127s. Dekorerat klotband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Olof Svanberg, Bertil Nordlander, L G Thomé.
ID Nr: 206365, SEK 125.

Lebon, Ernest: Émile Picard Biographie, bibliographie analytique des écrits. Gauthier-Villars, 1910. 80p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Wrapper slightly torn at the edges. Else fine. Partially unopened.
Savants du jour.
ID Nr: 206299, SEK 220.

Lenning, Alvar: Kombinations-måttsatsernas uppfinnare. Seelig, 1954. 111s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om C.E. Johansson.
ID Nr: 206448, SEK 110.

Lidforss, Bengt: Naturvetenskapliga kåserier Band I och III. Framtiden Bokförlag, Malmö, 1908, 1913. 208+172. 2 vol. Inbunden. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 206272, SEK 150.

Lidforss, Bengt: Naturvetenskapliga kåserier. Tryckeriaktiebolaget Framtiden, Malmö, 1908. 208s. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Något gulnad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 102881, SEK 90.

Lidforss, Bengt: Naturvetenskapliga kåserier andra sanmlingen. Framtiden Bokförlag, Malmö, 1922. 212s. Biblioteksband. Gott skick.
ID Nr: 217376, SEK 60.

Lindblom, J: Fullt tillförlitlig Decimal Intresse-Uträkning à 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 6 1/2 och 7 procent å kapital från och med 1 till och med 10,000 Kronor, från och med en dag till och med ett år. Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1901. 252s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 206287, SEK 210.

Lindgren, Folke ( red. ): Meyers Varulexikon Bearbetet och granskat av Gunnar Rengman. Forum, 1952. 728s. Häftad. Ryggen blekt. Ryggen något sliten. Inlagan fin. Bandet något nött i hörn och kanter.
Nytt modernt svenskt allmänt varulexikon 6350 upplagsord.
ID Nr: 217320, SEK 300.

Lindman, Chr. F.: FEM-STÄLLIGA LOGARITM-TABELLER innehållande BRIGGSKA LOGARITMER för tal (till 1200) och goniometriska funktioner samt additions- och subtraktions -logaritmer jämte flera andra vid sifferräkningar nyttiga tabeller. Nordiska Bokahandelns Förlag, Stockholm, 1924. 182s. Samtida klotband. Gott skick.
Sjunde oförändrade och stereotyperade upplagan. Ägarnamnteckning Alf Kåre.
ID Nr: 216326, SEK 170.

Lovén, Christian: OM BLODET. Dess kretslopp och dess betydelse för kroppsväfnadernas näring. Ur vår tids forskning. Populära skildringar utgifna af Prof. Axel Key och Dr Gust. Retzius, 17. Klemmings Antiqvariat och sortiment, Stockholm, 1876. 96s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 103475, SEK 90.

Lucretius Carus, Titus: The Nature of the Universe. Penguin Books, 1952. 256p. Paperback. Dampstained.
The Penguin Classics L 18.
ID Nr: 105638, SEK 50.

Mattson, Ruben: Lärobok i algebra Tredje realringens och fjärde latinringens kurs. Norstedt och söners förlag, 1915. 238-322. Dekorerat klotband. Mycket gott skick.
Svarshäfte medföljer.
ID Nr: 206366, SEK 110.

Meijer / Cleve, Bernhard / P.T.: KEMISKT HAND-LEXIKON. Samling af Fack-Lexika, III. Jos. Seligmann & C:is Förlag, Stockholm, 1883. 6+402 sidor. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna. Genomgående svag fuktrand i övre hörnet.
ID Nr: 103183, SEK 170.

Meyer, Adolf: Lärobok i stereometri. Norstedt och söners förlag, 1906. 63s. Dekorerat linneband. Mycket gott skick.
ID Nr: 206368, SEK 110.

Newman, James R: Sigma En matematikens kulturhistoria. Forum, 1960. 2590s. 6 vol. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Namnteckning på insidan av pärmen. Banden formgivna av Lennart Rodhe.
ID Nr: 206323, SEK 1100.

Nordenmark, N.V.E: Anders Celsius Professor i Uppsala 1701-1744. Almqvist & Wiksell, 1936. 284s. Klotband. Exlibris. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
Lychnos-bibliotek 1. Avec un resumé francais.
ID Nr: 206205, SEK 200.

Oseen, C.W: Johan Carl Wilcke Experimental-fysiker. Almqvist & Wiksell, Utgiven av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, 1939. 397s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206336, SEK 250.

Osvald, Hugo: Vetenskapernas roll i de nya staternas framåtskridande. Samfundet Sverige-Israel, 1961. 88s. Häftad. Gott skick.
Innehåller även Abba Eban "Vetenskapen och den nationella frigörelsen", W.A. Lewis "De nya staternas problem", J.G. Kiano "Östafrika idag och imorgon".
ID Nr: 206332, SEK 120.

Petersson, Walfrid: Om naturliga etsfigurer och andra lösningsfenomen på Beryll från Mursinsk. Med 2 taflor. (Bihang t.K. Svenska Vet. Akad:s Handl. Bd 15, afd II, N:o 1.) Meddelanden från Stockholms Högskola N:o 85. Norstedt och söners förlag, 1889. 40s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217339, SEK 80.

Pettersson, Hans: Jord och stjärnor Essayer över den nutida världsbilden. Hugo Gebers förlag, 1931. 159s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget något trasigt. Illustrerad. Häftesomslaget på väg att lossna.
ID Nr: 102551, SEK 60.

Picard, Émile: Lecons sur quelques équations fonctionnelles avec des applications a divers problèmes d´ analyse et de physique mathématique. Gauthier-Villars, 1928. 184p. Wrappered. Wrapper torn. Unopened.
Redigées par M. Eugène Blanc.
ID Nr: 206300, SEK 175.

Pontécoulant, G. de: Théorie analytique du Système du Monde. Mallet-Bachelier, 1856. 568p. Clothbinding. Cover lightly stained. Else fine. Considerablement augmentée.
ID Nr: 206303, SEK 500.

Popp, Georg: Vi har levat fem sekunder Strövtåg genom världsrymdens, jordens, människans och atomens fascinerande hemligheter. Gummessons bokförlag, Stockholm, 1961. 509s. Dekorerat klotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Heinrich Pleticha.
ID Nr: 206305, SEK 150.

Ramberg, Ludwig: Grunddragen av den kemiska analysens teori. Gleerups, 1921. 329s. Dekorerat klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Blyertsnoteringar i texten. Andra, fullständigt omarbetade upplagan.
ID Nr: 103517, SEK 75.

Rast, Karl: MODERN VIEWS OF ATOMIC STRUCTURE. Frederick Muller, London, 1935. 10+156 pages. Contemporary cloth binding. Slightly faded. Good condition.
ID Nr: 216290, SEK 360.

Reiser, Fridolin: Stålets Härdning i teori och praktik. Albert Bonniers förlag, 1903. 125s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104754, SEK 150.

Rydberg, C.F: Lärobok i plan trigonometri för gymnasier. Norstedt och söners förlag, 1906. 87s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 206370, SEK 110.

Sacharov, Andrej D: Sacharov Skrifter sammanställda av Aleksandr Babjonysjev. Glåmrike förlag, 1984. 222s. Häftad.
"Denna bok är en hyllning tillkommen med anledning av Sacharovs 60-årsdag, denne modige Nobelpristagare, fysiker och humanist. Den innehåller bidrag av Sacharovs vänner i Sovjetunionen och i exil med namn såsom Lidia Tjukovskaja, Anatolij Martjenko, Vladimir Vojnovitj och Georgij Vladimov. Även Sacharov själv kommer här till tals med många av sina skrivelser. Bidragen hedrar Sacharovs kamp för de mänskliga rättigheterna, protesterar mot hand förvisning inom Sovjet, erkänner hans vetenskapliga och mänskliga storhet. Festskriften som har smugglats ut till Väst..."
ID Nr: 206328, SEK 120.

Sandow, Stuart A: Tidernas Bok En uppslagsbok om tidrymder. Forum, 1978. 242s. Cartonnageband. Namnteckning på insidan av pärmen. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
"Tidernas Bok ger en intressant och roande inblick i vår jakt efter tiden. Den presenterar tidsfenomen oberoende av alla tidsteorier och är den första uppslagsbok som gör jämförelser mellan de mest olikaartade tidsfakta. Boken ger ett fängslande panorama över det mesta som fyller vår tid och svarar på frågor som: Hur fort färdas ljuset genom en proton? Vilken är skillnaden i hastighetsrekord för män och kvinnor på 100 meter frisim? Hur långt tid tar det för ett nyfött barns hjärta att öka i vikt från 1 till 2 milligram? Hur länge varade bronsåldern? Tidernas Bok är användbar på många sätt, antingen läsaren är ute efter vetenskapliga fakta, praktiska upplysningar eller enbart kuriosa."
ID Nr: 206313, SEK 110.

Scheele, Carl Wilhelm: Bruna boken Utgiven i faksimil med dechiffrering och innehållsanalys jämte inledning och kommentar av Uno Boklund. Stockholm, 1961. 411s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206318, SEK 250.

Scheele, Carl Wilhelm: Manuskript 1756-1777 Tolkning av C.W. Oseen. Almqvist & Wiksell, K. Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm, 1942. 172s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206316, SEK 200.

Searle, G.F.C.: EXPERIMENTAL HARMONIC MOTION. A MANUAL FOR THE LABORATORY. At the University Press, Cambridge, 1915. 10+92+4 pages. Contemporary marbeled boards. Good condition.
ID Nr: 216286, SEK 350.

Sieveking, H.: MODERNE PROBLEME DER PHYSIK. Mit 21 abbildungen im text. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunscweig, 1914. 6+146 pages. Contemporary cloth binding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 216295, SEK 220.

Sjövall, Ejnar (red.): Bengt Lidforss; En Minnesskrift. Framtidens bokförlag, Malmö, 1923. 166s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Fotoillustrerad. Sidor något lösa.
Bengt Lidforss, död 1913, var aktiv som botaniker vid Lunds universitet. Boken utgiven på initiativ av studentföreningen D.Y.G. och Lunds arbetarkommun och under medverkan av fränder och vänner. Innehåller bl.a. "Tillägnan" av Hjalmar Branting, "Bergamotten" av Karin Jensen f. Lidforss, "Bengt Lidforss och August Strindberg. En studie över deras tankegemenskap och förhållande till samtida naturfilosofiska och metafysiska idéströmningar" av Axel Herrlin, "Bengt Lidforss och den religiösa diskussionen" av Ivan Pauli, "Bengt Lidforss ställning till den teoretiska socialismen" av Ernst Wigforss, "Bengt och musiken" av Erik Lidforss.
ID Nr: 206283, SEK 100.

Smitt, F.A.: RYGGRADSDJURENS GEOLOGISKA UTVECKLING OCH SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN. Ur vår tids forskning. Populära skildringar under redaktion af Prof. Gustaf Retzius. Utgifna af Stiftelsen Lars Hiertas minne. 29. Samson & Wallin, Stockholm, 1882. 83s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Innehåller bl.a en karta i färg.
ID Nr: 104367, SEK 190.

Stark, Johannes: Fortschritte und Probleme der Atomforchung. Mit 11 figuren. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1931. 8+112 pages. Contemporary marbeled boards. Spine/back-strip faded.
ID Nr: 216291, SEK 280.

Sterland, E.G: Naturenergi och dess utnyttjande. Almqvist & Wiksell, 1969. 251s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
"Vetandets värld". Innehåller "Energikällor", "Omvandling av energi", "Blickar framåt", "Termodynamik".
ID Nr: 206407, SEK 110.

Strömgren, Bengt: Formeln und tafeln zur bestimmung parabolischer bahnen. København, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1929. 150p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Else fine.
Mit zwei nomogrammen.
ID Nr: 206171, SEK 110.

Störmer, Carl: Från världsrymdens djup till atomernas inre. Norstedt och söners förlag, 1924. 151s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 103179, SEK 90.

Svedberg, The: MATERIEN. Ett forskningsproblem för forntid och nutid. Hugo Gebers förlag, 1919. 157s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103474, SEK 160.

Sylwan, Peter: In på livet genteknik. Livsfoskning. Samhälle. Natur och kultur, 1994. 314s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 106412, SEK 90.

Söderbaum, H.G: Jac. Berzelius Levnadsteckning. Andra bandet. Almqvist & Wiksell, 1929. 540+14. Häftad. Stämpel på titelbladet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad
Utgiven av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien.
ID Nr: 206189, SEK 200.

Taylor, Sherwood: Vi och vår värld En naturvetenskaplig översikt, utökad och bearbetad av svenska fackmän, redigerad av professor Gunnar Dahlberg. A.-B. Svensk Litteratur, 1942. 865s. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Övre guldsnitt.
Utgiven av Överstyrelsen för Svenska Röda Korset till förmån för dess nationella verksamhet.
ID Nr: 206212, SEK 300.

Thomson, J. Arthur: Dit vetenskapen hunnit I-II En populär framställning av naturvetenskapens landvinningar i våra dagar. Albert Bonniers förlag, 1923, 1924. 778s. 2 vol. Dekorerat skinnimitationsband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Mönstrat snitt.
ID Nr: 206408, SEK 300.

Todhunter, I.: A TREATISE ON ANALYTICAL STATICS. WITH NUMEROUS EXAMPLES. Macmillan ans Co, London, 1874. 384p. Contemporary cloth binding. Slightly dampstained on back cover. Else in good condition.
ID Nr: 216296, SEK 240.

Trofast, Jan: Excellensen och Berzelius Hans Gabriel Trolle-Wachtmeisters kemiska verksamhet. Atlantis Förlag, 1988. 218s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206215, SEK 200.

Trofast, Jan: Jacobus Berzelius Akademiska avhandlingar kommenterade av Jan Trofast. Wiken, 1992. 95s. Cartonnageband. Gott skick.
Berzelius sällskapets skriftserie Nr 1.
ID Nr: 206192, SEK 75.

Voigt, Woldemar: ELEMENTARE MECHANIK ALS EINLEITUNG IN DAS STUDIUM DER THEORETISCHEN PHYSIK. Mit 55 figuren im text. Veit & Comp, Leipzig, 1889. 8+483 pages. Contemporary half-leather binding. Cover slightly rubbed on the edges. Marbeled covers.
ID Nr: 216294, SEK 300.

Wennberg, Sven: Zur theorie der dirichlet´schen reihen Inaugural-dissertation. Appelbergs boktryckeri, Uppsala, 1920. 66p. Wrappered. Wrapper missing. Page torn. Unopened.
ID Nr: 206329, SEK 50.

Wijkander, August: Fysikens grunder. Gleerups, 1888. 359s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Med 313 bilder, 3 kartor och 1 färgad spektraltafla.
ID Nr: 206333, SEK 250.

Williams, Harley: Fruktans övermän. Natur och kultur, 1954. 216s. Pappband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206334, SEK 80.

Willstätter, Richard: Aus Meinem Leben. Verlag Chemie, 1949. 453+ tafel. Clothbinding. Binding warped. Page lost. Else fine. Endpaper missing.
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Arthur Stoll, Basel.
ID Nr: 206335, SEK 200.

Witt, G. C.: HANDLEDNING I ALGEBRA. EN ALLDELES NY LÄROBOK, TILL BEGAGNANDE I ELEMENTARLÄROVERK OCH VID SJELFSTUDIUM. Gernandts Boktryckeri - Aktiebolag, Stockholm, 1884. 161s. Samtida halvfranskt band. En bok full med problemställningar och matematiska klurigheter.
ID Nr: 215923, SEK 140.

Woodger, J.H: The Technique of Theory Construction. The University of Chicago Press, 1950. 81p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
International Encyclopedia of Unified Science Volumes I and II: Foundations of the Unity of Science Volume II. Number 5.
ID Nr: 206307, SEK 70.

Ångström, C.A.: Beräkning och konstruktion af Kolfpumpar. Med 153 i texten tryckta illustrationer. R. Blaedel & Co, Stockholm, 1889. 102s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.
ID Nr: 104753, SEK 150.