Se alla Rubriker

Reseskildringar, Kartverk

Allhems Världsatlas. Ett kartografiskt uppslagsverk om vår värld i dag .... Allhems Förlag, 1959. 180s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 15902, SEK 200.

Antique maps by famous mapmakers. Sörmlands Grafiska, (not dated). Sörmlands Grafiska, In English. 46p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 104452, SEK 170.

Bonniers stora världsatlas. Bonnier lexikon, 1996. Bonnier lexikon, 266s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Nu med Atlas på CD-Rom.Kartor och tabeller aktualiserade 1996 !
ID Nr: 217318, SEK 195.

Bonniers Universal Atlas. Bonniers, 1976. 176 + 94. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 14682, SEK 175.

Cohrs´atlas över Sverige. Fullständig reskarta med namnregister i fickformat. Norstedt och söners förlag, 1928. 83s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 107675, SEK 250.

Jordens naturtillgångar. Generalstabens litografiska anstalt, 1980. Generalstabens litografiska anstalt, 207s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15898, SEK 225.

Lilla Världsatlasen. Forskning och Framsteg. Liber Förlag, 1993. 182s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 14530, SEK 100.

Oxford Economic Atlas of the World. Oxford University Press, 1965. Oxford University Press, In English. 286p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 14683, SEK 90.

Oxford Economic Atlas of the World. Prepared by The Economist Intelligence Unit and The Cartographic Department of The Clarendon Press. Oxford University Press, 1965. Oxford University Press, In English. 286p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 15897, SEK 110.

Sveriges National Atlas. Sveriges kartor.. Sveriges National Atlas, 1990. Sveriges National Atlas, 205s. Skinnimitationsband. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 213781, SEK 250.

The Multum in Parvo Atlas of the World with descriptive text and complete index. New and revised edition.. W & A K Johnston, Limited, Edinburgh and London, 1907. W & A K Johnston, Limited, Edinburgh and London, In English. 112+106+74 pages. Contemporary decorated boards. Covers slightly worn. Inscription on titlepage. Else fine.
ID Nr: 102435, SEK 90.

V Kartförlagets Världsatlas. Kartcentrum, 1998. Kartcentrum, 199s. Skinnimitationsband. Gott skick.
ID Nr: 14688, SEK 250.

Vägar och vägkunskap i Mellaneuropa under trettioåriga krigets sista skede. Generalstabens Litografiska Anstalt, 1948. Generalstabens Litografiska Anstalt, 96s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
En studie kring trafik- och framkomstmöjligheterna jämte vissa synpunkter på kartor och andra hjälpmedel samt orienteringsmetoder, främst i det svenska högkvarteret, utarbetad och utgiven av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning.
ID Nr: 14525, SEK 200.

Världsatlas: En skildring av jorden och stjärnhimmeln i kartor, ord och bilder. Åhlén och Åkerlunds förlag, Bonniers, 1934. Bonniers, 50 kartblad + 248 sid. Skinnryggsband. Bandet mycket slitet. Marmorerade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 15906, SEK 600.

Velhagen & Klasings Kleiner Handatlas in 108 Kartenseiten. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Ausgabe. Velhagen & Klasings, Bielefeld und Leipzig, 1922. Velhagen & Klasings, Bielefeld und Leipzig, In German. 2 + 108 pp. Linenbinding. Binding slightly warped. Cover slightly rubbed. Corpus fine. Folio
ID Nr: 107488, SEK 250.

Alving m. fl, Yngve: Studieatlas för gymnasieskolan och högstadiet. Biblioteksförlaget, 1981. Biblioteksförlaget, 32s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15899, SEK 150.

Bratt, Einar: En krönika om kartor över Sverige.. Generlastabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1958. Generlastabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 132s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105305, SEK 750.

Debenham, Frank: Jorden är rund. Natur och kultur, 1959. 96s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15904, SEK 150.

Ehrenswärd / Frithz, Ulla / Hugo: Sveriges sjökarteväsende 1643 1993.. Sjöfartsverket, 1993. Sjöfartsverket, På svenska/engelska. 138s. Skinnimitationsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 12965, SEK 1000.

Gellerstedt, Nils: Om gamla kartor. Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Norrköping, 1939. Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Norrköping, 11s. Häftad. Främre häftesomslaget trasigt i övre kanten. Annars gott skick.
Särtryck ur Teknisk tidskrift 1939, häfte 8
ID Nr: 105340, SEK 80.

Gerster, Georg: Människans värld i fågelperspektiv: En redovisning i flygbilder översatt av Roland Adlerberth. Generalstabens Litografiska Anstalt, (utan årtal). Generalstabens Litografiska Anstalt, 311s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 213459, SEK 250.

Hoffmann, José A. J.: Atlas climático de América del Sur 1 - Climatic Atlas of South America 1 Mapas de temperaturas y precipitaciones medias - Maps of mean temperatures and precipitation. OMM WMO Unesco Cartographia, 1975. OMM WMO Unesco Cartographia, In Spanish/English/French/Portugese. 6 p + 1 p + 31 very large foldouts. Leather-imitation binding. A very fine copy. Elephant Folio. Brass protectors on corners.Includes 30 large color maps (foldouts). Cover measures 42,5 x 60 cm. Weight: 3 kgs approx.
ID Nr: 30132, SEK 400.

Kidron / Segal, Michael / Ronald: Atlas över världen nu. Bonniers, 1981. opag. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 14686, SEK 70.

Putzger, F.W.: F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur Alten, Mittleren und Neuen Geschichte in 324 Haupt- und Nebenkarten. Einundvierzigste Auflage. Velhagen & Klafing, Bielefeld und Leipzig, 1918. Velhagen & Klafing, Bielefeld und Leipzig, In German. XVI+58 pages. Contemporary cased boards. Richly illustrated. Good condition. Includes folding maps in colour
ID Nr: 106763, SEK 250.

Zetterstrand / Rosén, S. / Karl D. P.: Nordisk Världsatlas. Nordisk Världsatlas Förlag, 1926. Nordisk Världsatlas Förlag, 96+46+48s+ 50 kartblad. Klotband. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 15905, SEK 750.