Se alla Rubriker

Allhems Världsatlas. Ett kartografiskt uppslagsverk om vår värld i dag ... Allhems Förlag, 1959. 180s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 15902, SEK 200.

Antique maps by famous mapmakers. Sörmlands Grafiska, (not dated). 46p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 104452, SEK 170.

Bonniers stora världsatlas. Bonnier lexikon, 1996. 266s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Nu med Atlas på CD-Rom.Kartor och tabeller aktualiserade 1996 !
ID Nr: 217318, SEK 195.

Bonniers Universal Atlas. Bonniers, 1976. 176 + 94. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 14682, SEK 175.

Cohrs´atlas över Sverige. Fullständig reskarta med namnregister i fickformat. Norstedt och söners förlag, 1928. 83s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 107675, SEK 250.

Jordens naturtillgångar. Generalstabens litografiska anstalt, 1980. 207s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15898, SEK 225.

Lilla Världsatlasen. Forskning och Framsteg. Liber Förlag, 1993. 182s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 14530, SEK 100.

Oxford Economic Atlas of the World. Oxford University Press, 1965. 286p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 14683, SEK 90.

Oxford Economic Atlas of the World. Prepared by The Economist Intelligence Unit and The Cartographic Department of The Clarendon Press. Oxford University Press, 1965. 286p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 15897, SEK 110.

Sveriges National Atlas. Sveriges kartor. Sveriges National Atlas, 1990. 205s. Skinnimitationsband. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 213781, SEK 250.

The Multum in Parvo Atlas of the World with descriptive text and complete index. New and revised edition. W & A K Johnston, Limited, Edinburgh and London, 1907. 112+106+74 pages. Contemporary decorated boards. Covers slightly worn. Inscription on titlepage. Else fine.
ID Nr: 102435, SEK 90.

V Kartförlagets Världsatlas. Kartcentrum, 1998. 199s. Skinnimitationsband. Gott skick.
ID Nr: 14688, SEK 250.

Vägar och vägkunskap i Mellaneuropa under trettioåriga krigets sista skede. Generalstabens Litografiska Anstalt, 1948. 96s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
En studie kring trafik- och framkomstmöjligheterna jämte vissa synpunkter på kartor och andra hjälpmedel samt orienteringsmetoder, främst i det svenska högkvarteret, utarbetad och utgiven av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning.
ID Nr: 14525, SEK 200.

Världsatlas: En skildring av jorden och stjärnhimmeln i kartor, ord och bilder. Åhlén och Åkerlunds förlag, Bonniers, 1934. 50 kartblad + 248 sid. Skinnryggsband. Bandet mycket slitet. Marmorerade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 15906, SEK 600.

Velhagen & Klasings Kleiner Handatlas in 108 Kartenseiten. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Ausgabe. Velhagen & Klasings, Bielefeld und Leipzig, 1922. 2 + 108 pp. Linenbinding. Binding slightly warped. Cover slightly rubbed. Corpus fine. Folio
ID Nr: 107488, SEK 250.

Alving m. fl, Yngve: Studieatlas för gymnasieskolan och högstadiet. Biblioteksförlaget, 1981. 32s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15899, SEK 150.

Bratt, Einar: En krönika om kartor över Sverige. Generlastabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1958. 132s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105305, SEK 750.

Debenham, Frank: Jorden är rund. Natur och kultur, 1959. 96s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 15904, SEK 150.

Ehrenswärd / Frithz, Ulla / Hugo: Sveriges sjökarteväsende 1643 1993. Sjöfartsverket, 1993. 138s. Skinnimitationsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 12965, SEK 1000.

Gellerstedt, Nils: Om gamla kartor. Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Norrköping, 1939. 11s. Häftad. Främre häftesomslaget trasigt i övre kanten. Annars gott skick.
Särtryck ur Teknisk tidskrift 1939, häfte 8
ID Nr: 105340, SEK 80.

Gerster, Georg: Människans värld i fågelperspektiv: En redovisning i flygbilder översatt av Roland Adlerberth. Generalstabens Litografiska Anstalt, (utan årtal). 311s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 213459, SEK 250.

Hoffmann, José A. J.: Atlas climático de América del Sur 1 - Climatic Atlas of South America 1 Mapas de temperaturas y precipitaciones medias - Maps of mean temperatures and precipitation. OMM WMO Unesco Cartographia, 1975. 6 p + 1 p + 31 very large foldouts. Leather-imitation binding. A very fine copy. Elephant Folio. Brass protectors on corners.Includes 30 large color maps (foldouts). Cover measures 42,5 x 60 cm. Weight: 3 kgs approx.
ID Nr: 30132, SEK 400.

Kidron / Segal, Michael / Ronald: Atlas över världen nu. Bonniers, 1981. opag. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 14686, SEK 70.

Putzger, F.W.: F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur Alten, Mittleren und Neuen Geschichte in 324 Haupt- und Nebenkarten. Einundvierzigste Auflage. Velhagen & Klafing, Bielefeld und Leipzig, 1918. XVI+58 pages. Contemporary cased boards. Richly illustrated. Good condition. Includes folding maps in colour
ID Nr: 106763, SEK 250.

Zetterstrand / Rosén, S. / Karl D. P.: Nordisk Världsatlas. Nordisk Världsatlas Förlag, 1926. 96+46+48s+ 50 kartblad. Klotband. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 15905, SEK 750.