Se alla Rubriker

Fiske som hobby. Forum, 1963. 247s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
När Var Hur serien.
ID Nr: 105376, SEK 60.

Gotlands skarpskytte- och jägaregille 125 år. 1961. 70s. Blockband. Enstaka blad lösa.
ID Nr: 200217, SEK 120.

Jaktstigen, Julnummer Medlemsblad för bergslagernas jägargille. 1953. 91s. Häftad. Något gulnad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100184, SEK 80.

Sammanfattning av jaktmarksutredningen med studiehandledning utarbetad av Knut Hagman. Svenska jägarförbundet, 1975. 148s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 100183, SEK 50.

Sammanhållen rovdjurspolitik. 1999. 342s. Häftad. Gott skick.
Slutbetänkande av Rovdjursutredningen SOU 1999: 146.
ID Nr: 100680, SEK 100.

Sportfiske. Prisma, 1988. 284s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget slitet. Illustrerad.
Redaktör: Göran Cederberg. 10 olika rubriker med 10 olika författare.
ID Nr: 100201, SEK 275.

Svensk sportfiske-och jaktlitteratur En översikt av Benny Lindgren och leif Erixon. Settern, (utan årtal). 175s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100129, SEK 120.

Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift. Årgång 1-36. Stockholm, 1863-98. 18 vol. Dekorerat halvfranskt band. Inlagan fin. Bandet något nött. Illustrerade, bl. a. med kolorerade fågelplanscher. Sparsamt guldornerade ryggar. Icke uniforma band (årgångs-/årtals-etiketten varierar). De sista 2 banden, årgångarna 33 - 36, med något mörkare, avvikande bindning.
ID Nr: 214601, SEK 5500.

Svenskt fiskelexikon. AB Nordiska uppslagsböcker, 1956. 704s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Något gulnad.
ID Nr: 100152, SEK 260.

VILTVÅRD. Handbok i jaktvård och viltskydd. Utgiven genom Svenska Jägareförbundet. Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag, Stockholm, 1940. 224s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103504, SEK 120.

Arbman, Ragnar: Sportfiskarliv. Svensk natur, 1950. 222s. Häftad. Gott skick. Något gulnad. Ryggen något bucklig. Häftesomslaget något slitet.
Omslag och teckningar: Harald Wiberg.
ID Nr: 100161, SEK 150.

Backström, Olof: Högvilt i storskog. ICA bokförlag, 1993. 157s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100125, SEK 150.

Barth, Rudolf: Die Tierwelt nach brehm. München, (not dated). Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 3135, SEK 75.

Bergman Sucksdorff, Astrid: Till en jaktkamrat. Rabén & Sjögren, 1981. 252s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100135, SEK 200.

Berndtson, Gunnar: Jaktmarkernas äventyr. Wahlström & Widstrand, 1954. 168s. Privatband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 101371, SEK 120.

Berndtson, Gunnar: Med bössa och fiskedon. Wahlström & Widstrand, 1951. 172s. Privatband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade pärmar. Främre häftesomslaget fläckat.
ID Nr: 101409, SEK 110.

Broman, Arne: Abborrfiske. Settern, 1998. 160s. Pappband. Nyskick. Illustrerad.
Illustratör: Rolf Smedman.
ID Nr: 100142, SEK 160.

Broman, P.G.: Kalender för Jägare, fiskare och landtmän. Jemte bihang Innehållande Bemärkelsedagar, Runstafsbilder och sånger för jägare med musik. Rediviva, 1974. 120 + musik. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Originalupplagan av Kalender för jägare utgavs 1854. Facsimileupplagan har utgivits 1974.
ID Nr: 105375, SEK 75.

Bromée, Folke: Das Elchwild Erfahrungen und Lehren aus langjähriger. J. Neumann, Neudamm, 1940. 153p. Cloth-spine binding. Light browning. Illustrated. Inscriptions on endpaper.
ID Nr: 100185, SEK 150.

Brusewitz, Gunnar: Jägarsång Svenska dikter om jägarlivet.Sammanställda och illustrerade av Gunnar Brusewitz. Wahlström & Widstrand, 1950. 110s. Häftad. Ryggen något gulnad. Inlagan fin. Illustrerad.
Tryckt i 2200 ex.
ID Nr: 105117, SEK 140.

Brusewitz, Gunnar: Jakt och jägare Jägare, villebråd, vapen och jaktmetoder från äldsta tider till våra dagar. Bra Böcker, 1971. 255s. Dekorerat klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Ryggen något blekt.
ID Nr: 102725, SEK 150.

Burns, Eugene: Haspelspinn i söt- och saltvatten. Bonniers, 1957. 178s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Enstaka fläckar på bandet. Något gulnad.
Översättning av Olle Moberg.
ID Nr: 100149, SEK 110.

Claréus, Göran: Lax under midnattssolen. Settern, 1984. 96s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100162, SEK 130.

Conradson, Ivar: Om djur Och om människan och djurvärlden. LTs förlag, 1977. 92s. Pappband. Mycket gott skick.
Omslagsteckning av Curt Hamne.Huvudsakligen om en liten och inställsam rovlysten,om det skydd den får hos människorna, om kelandet med den.
ID Nr: 100131, SEK 75.

Cornell, Jan: Fiske som hobby. Forum, 1955. 255s. Pappband. Något gulnad. Illustrerad. Hörnen något stötta annars i gott skick.
När-Var- Hur- Serien.
ID Nr: 100653, SEK 60.

Eilstrup, Per: Vildt og Jaeger Europas sidste fritlevende dyr. Llademann, 1977. 239s. Dekorerat klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Med faglig bistand af cand. mag. Bent Jörgensen.
ID Nr: 105354, SEK 120.

Eklundh, Albert: Min bästa jakt Kända jägare berätta. Wahlström & Widstrand, 1950. 247s. Privatband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 101353, SEK 125.

Engdahl, Wille: Lekande rävarnas mosse. Natur och kultur, 1945. Illustrerad av Georg Lagerstedt. 143s. Privatband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 101372, SEK 120.

Eriksson, Nils E.: Fisken. LTs förlag, 1978. 143s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Teckningar: Gunnar Johnson.
ID Nr: 100144, SEK 110.

Friis, Achton: Arktiske Jagter. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1925. 206s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Namnteckning på smutstitelbladet. Vignetter af Knud Kyhn.
Tryckt i 2000 ex.
ID Nr: 105368, SEK 90.

Färnström, Nils( red.): Fiskeboken. Tidens förlag, 1961. 419s. Skinnryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad. Övre guldsnitt. Liten skada på bakre pärmen. Text på försättsbladet.
Många medarbetare bl.a. Lars G. Ahlström, Bertil Högbom, Olof Johansson etc.
ID Nr: 100151, SEK 150.

Färnström, Nils( red.): Flugfiskarens handbok. Bonniers, 1971. 191s. Pappband. Gott skick. Bandet något blekt. Illustrerad.
Medarbetare: Set A.Carlsson. Omslag av Rolf Smedman.
ID Nr: 100155, SEK 120.

Färnström, Nils( red.): Sportfiske och fiskevård. Sohlman, 1956. 323s. Dekorerat klotband. Sprickor i fogarna. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad. Något gulnad.
ID Nr: 100166, SEK 200.

Gyllenstierna, S.: Fickbok för Skytten " Hem och Härd ". Landby och Lundgrens Boktryckeri, 1910. 67s. Häftad. Sliten. Illustrerad.
Medutgivare: H. Nilsson.
ID Nr: 101532, SEK 50.

Hemberg, Eug.: Jaktbara däggdjurs gångarter och spår. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1920. 277s. Klotband. Inlagan fin. Med 59 figurer i texten jämte 23 helsidesplanscher i svart samt 1 färgplansch.Blekt rygg och blekta pärmkanter.
ID Nr: 105334, SEK 190.

Hermansson, Nils( red.): Viltvård Viltet, människan och miljön. Svenska jägarförbundet/Proprius, 1974. 255s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
En kursbok.Medredaktörer: Lambert von Essen,Jacob Boethius m.fl.
ID Nr: 100127, SEK 175.

Hermelin, Göran: Jakt villebråd hunder vapen ammunition jaktformer lagstiftning termer. Sesam, 1971. 95s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
En Aldushandbok.
ID Nr: 105369, SEK 75.

Isovaara, Bo: Fiskeliv på Nordkalotten. Settern, 1997. 124s. Cartonnageband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100202, SEK 120.

Jacobsson, Nils: Följ med och meta. Hökerberg, 1951. 198s. Klotryggsband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Text på blindbladet.
Teckningar: Jurgen von Konow.
ID Nr: 100148, SEK 60.

Johansson, Olof: Lax på mitt sätt. Settern, 1993. 106s. Cartonnageband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100176, SEK 140.

Jändel, Nicolas: Stockholms bästa ädelfiskvatten Fiskeguide. Settern, 1999. 143s. Pappband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100159, SEK 160.

Knöppel, Arvid: Råbock. Bonniers, 1941. 282s. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Övre guldsnitt. En fläck på främre snittet. Häftesomslaget medbundet.
2 st signerade originallitos. Författardedikation.
ID Nr: 100119, SEK 2000.

Kuss, Gerald V.: Fiskevatten när och fjärran. Rabén & Sjögren, 1969. 183s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Teckningar: Rolf Smedman.
ID Nr: 100165, SEK 110.

Kuss, Gerald V.: Vi tokiga sportfiskare. Rabén & Sjögren, 1965. 223s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Teckningar: Rolf Smedman.
ID Nr: 100156, SEK 110.

Laestander, Gösta: Fiska med fantasi. Rabén & Sjögren, 1981. 174s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100154, SEK 110.

Lidman, Hans: Fiskefeber. Folket i Bilds Förlag, 1960. 195s. Inbunden. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 17023, SEK 140.

Lindgren, Benny: I laxens land. Settern, 1996. 120s. Pappband. Nyskick. Fotoillustrerad.
Resor i tid och rum till älvarna där forsen sjunger och laxen dansar.
ID Nr: 100160, SEK 180.

Lindhè, Curt: Fiskesafari i Nordatlanten. LTs förlag, 1966. 171s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Kartor på insidan av pärmarna.
ID Nr: 100163, SEK 130.

Lindhè, Curt: Med spinnspö i charterbagaget. LTs förlag, 1971. 158s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100150, SEK 80.

Lindhè, Curt: Semesterfiske. Wahlström & Widstrand, 1955. 177s. Häftad. Något gulnad. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Bakre häftesomslaget på väg att lossa i bindningen i övrigt i gott skick.
ID Nr: 100147, SEK 75.

Loti, Pierre: An iceland fisherman. Norstedt och söners förlag, 1931. 207p. Decorated half-cloth binding. Good condition. Illustrated. Small stain on front cover.
This copy is number 1449 and it is signed by the artist Yngv Berg.
ID Nr: 100199, SEK 300.

Lundbergh, Arvid: Jakten i Sverige samlingsverk om jakt och jakvård. AB Svensk litteratur, 1937. 607s. Klotband. Gott skick. Ryggen blekt.
Utgivet under redaktion av: Arvid Lundbergh.
ID Nr: 100130, SEK 240.

Lundbergh, Arvid: Jakten i Sverige samlingsverk om jakt och jaktvård. AB Svensk litteratur, 1948. 767s. Halvfranskt band. Gott skick. Fotoillustrerad. Övre guldsnitt. Pärmarna slitna i underkanterna.
Andra omarbetade och utökade upplagan utgiven under redaktion av Arvid Lundbergh.
ID Nr: 100118, SEK 300.

Lönnberg, Einar: Jakt och jaktvård. Albert Bonniers förlag, 1925. 524s. Dekorerat klotband. Bandet något slitet. Illustrerad. Med 242 figurer.
Svenska Jordbrukets Bok.
ID Nr: 105333, SEK 290.

Lönnberg, Einar: Sveriges jaktbara djur. Albert Bonniers förlag, 1923. 573s. Dekorerat klotband. Bandet något slitet. Illustrerad. Med 157 figurer.
Svenska Jordbrukets Bok.
ID Nr: 105332, SEK 150.

Norling, Ingemar: Sportfiske för alla En studie över sportfiskets omfattning, värden och utvecklingsmöjligheter. Sportfiskarna, 1985. 52s. Pappband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Fiskeboken är en serie böcker och småskrifter om fiskar, fisketeknik, fiskevård mm. som utges av Sportfiskarna.
ID Nr: 100158, SEK 120.

Quilici, Folco: Storviltjakt på havets botten. saga, 1957. 162s. Klotryggsband. Gott skick. Något gulnad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100146, SEK 35.

Rosen, Björn von: Ett äventyr på rävjakt. Bonniers, 1970. opaginerad. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Bakre omslag saknas
Terriern Lillbiggan och hennes husse i rävskogen en dag när det var vacker nysnö.
ID Nr: 100136, SEK 110.

Sandgren, Walfrid: Glada Smålandshistorier Älg och stövarjakter i småländska tassemarker. Wahlström & Widstrand, 1955. Illustrerad av Strömberg G. 181s. Privatband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
ID Nr: 102125, SEK 110.

Scheel, Kresten: Jaktskytte med hagelbössa och studsare. Bonniers, 1968. 156s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Översättning och bearbetning av Arne Ohlsson.
Bonniers Naturböcker.
ID Nr: 105373, SEK 75.

Schröder, Gustav: Samlade skrifter. Del 3. Jaktminnen från fjäll och sjö. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1920. 449s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Ryggen något blekt. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 105524, SEK 250.

Schröder, Gustav: Samlade skrifter. Del 2. Jakter och skogsliv i Dalarne. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1919. 459s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Ryggen något blekt. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 105523, SEK 250.

Schröder, Gustav: Samlade skrifter. Del 1. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1919. 548s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Ryggen något blekt. Annars ett mycket fint exemplar.
De fyra första delarna i sviten.
ID Nr: 1320, SEK 250.

Skuncke, Folke: Älgen Studier, jakt och vård. P.A. Norstedt & Söner, 1949. 400s. Klotryggsband. Gott skick. Något gulnad. Illustrerad. Häftesomslaget medbundet.
ID Nr: 100117, SEK 160.

Svärdson, Gunnar: Goda laxår- och dåliga En biologisk gåta med miljonvärde. Norstedt och söners förlag, 1957. 121s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något fläckigt. Illustrerad.
ID Nr: 100164, SEK 70.

Walton, Cotton: Den fuldkomne fisker. Martins forlag, 1945. Översatt av Johanne Kastor Hansen. Illustrerad av Ib Andersen. 402s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Ryggen något blekt. Upphöjda bind.
ID Nr: 1337, SEK 400.

Walton, Cotton: Den fuldkomne fisker (The compleat angler). Martins förlag, 1945. Översatt av Johanne Kastor Hansen. Illustrerad av Ib Andersen. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1225, SEK 210.

Williams, Karl: Med muskedunder och metdon. Smålänningens förlag, 1945. Illustrerad av Nilsson Martin. 299s. Privatband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Namnteckning på smutstitelbladet. marmorerade pärmar.
ID Nr: 101407, SEK 90.

Åkerman, Jan: Jägaren och bytet efter skottet. Natur och kultur, 1970. 89s. Häftad. Ryggen något sliten. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
NOK Fackböcker.
ID Nr: 105371, SEK 60.

Öste, Bengt: Visst nappar det. Sveriges Radio, 1986. Illustrerad av johnson. 96s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Främre pärmen har märke efter prislappsteip.
ID Nr: 100198, SEK 80.