Se alla Rubriker

1862 - 1913. Some specimens characteristic of the literary and artistic trends and currents of these years, richly varied and often contradictory, characteristic also of the incomparable art of the book of the Belle Epoque. J.L. Beijers, Utrecht, 1972. 92p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
Catalogue 145.
ID Nr: 10024, SEK 100.

Alla tiders böcker. Svenska Antikvariat Föreningen, 1959. 70s. Häftad. Mycket gott skick.
Texter av Uno Willers, Erik A. Ohlson, Erik Asklund, Victor von Stedingk, Thure Nyman.
ID Nr: 9936, SEK 100.

Årskatalog för Svensk Bokhandel 1946. Svenska Bokförläggareföreningen, 1947. 297p. Half-cloth binding. Front and rear covers bound in. Good condition.
ID Nr: 9946, SEK 120.

BERLING. antikva kursiv. Berlingska Stilgjuteriet, Lund, (utan årtal). 32s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103841, SEK 80.

Bibliografiska undersökningar tillägnade Claes Annerstedt på hans 75-årsdag den 7 juni 1914. Almqvist & Wiksell, 1914. 265s. Häftad. Bandet något slitet.
Numrerat ex
ID Nr: 9675, SEK 400.

Black on White A catalogue of books on printing and examples of famous presses. Menno Hertzberger & Co, (not dated). 127p. Wrappered. Good condition. Illustrated. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger & Co, Catalogue 241
ID Nr: 300020, SEK 200.

Boken i våra hjärtan - en skrift till Thure Nyman. Sällskapet Bokvännerna, 1969. 206s. Klotryggsband. Mycket gott skick.
Texter av Harry Martinson, Erik Asklund, Hans Botwid, Tage la Cour, Johannes Edfelt, Jörgen Elgström, Lars Hamberg, Tönnes Kleberg, Peter A. Knudsen, Sten G. Lindberg, Marita Lindgren-Fridell, B.S. Nordin-Pettersson, Åke Runnquist, Carl Olov Sommar, Herman Stolpe, Sven Stolpe, Georg Svensson och Lawrence S. Thompson.
ID Nr: 9858, SEK 250.

Bokens magi - två essayer: Om att läsa (av Aage Marcus), Bokens magi (av Hermann Hesse). Sällskapet Bokvännerna, 1955. 57s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9913, SEK 100.

Boklotteriet 25 år, 1948-1973. Stiftelsen Litteraturfrämjandet, 1973. 88s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Texter av Rune Ovik, Birger Norman och Ivar Sundvik samt stadgar, reger och statistik.
ID Nr: 9915, SEK 100.

Bokupplevelser - Lärda uppsatser, essäer, kåserier och dikter tillägnade Per A. Sjögren. Stenström Interpublishing, 1991. 206s. Dekorerat klotband. Nyskick.
Texter av Alf Henrikson, Erland Lagerroth, Merete Mazzarella, Lars Huldén, Johan Wrede, Ulf Abel, Bertil Romberg, Lennart Hirschfeldt, Hans Granlid, Åke Runnquist, Per I. Gedin, Stefan Andhé, Carl Magnus von Seth, Harry Järv, Johan Svedjedal, Johannes Salminen, Ulf Örnkloo, Hedvig Sjögren, Magnus von Platen, Carl Olof Josephson, Ulla-Bitta Lagerroth, Anders Clason, Brikt Jensen, Matti Klinge, Heikki Reenpää, Stig Jägerskiöld, Trygve Carlsson, Stig-Björn Nyberg och Daniel Hjort.
ID Nr: 9958, SEK 200.

Bokvännen. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1951-1954. 4 vol. Linneryggsband. Guldornerad rygg. Ryggen något sliten. Årgång 1951 t.o.m 1954 bundna i 4 volymer
ID Nr: 300043, SEK 200.

Bokvännen Årgång 1959-1960. Sällskapet Bokvännerna, 1960. 268 + 276. 1 vol. Linneband. Gott skick. Två årgångar i ett band
ID Nr: 300055, SEK 125.

Bokvännen Årgång 1957. Sällskapet Bokvännerna, 1957. 316s. Linneband. Gott skick. Stänkt snitt
ID Nr: 300053, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1946-1948. Sällskapet Bokvännerna, 1948. 156 + 232. 1 vol. Linneband. Gott skick. Första tre årgångarna bundna i ett linneband
ID Nr: 300045, SEK 140.

Bokvännen Årgång 1952. Sällskapet Bokvännerna, 1952. 268s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300048, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1955. Sällskapet Bokvännerna, 1955. 296s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300051, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1951. Sällskapet Bokvännerna, 1951. 268s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300047, SEK 110.

Bokvännen. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1954. 260s. 1 vol. Linneband. Årgångar 1953 och 1954 bundna i ett linneband med rödbrun förgylld ryggmarokängtitel, denna något sliten
ID Nr: 300044, SEK 130.

Bokvännen Årgång 1949-1950. Sällskapet Bokvännerna, 1950. 296 + 300. 1 vol. Linneband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Två årgångar bunda i ett linneband
ID Nr: 300046, SEK 125.

Bokvännen Årgång 1953. Sällskapet Bokvännerna, 1953. 260s. Linneband. En fläck på ryggen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 300049, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1954. Sällskapet Bokvännerna, 1954. 260s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300050, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1956. Sällskapet Bokvännerna, 1956. 300s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300052, SEK 110.

Bokvännen Årgång 1961. Sällskapet Bokvännerna, 1961. 276s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 300056, SEK 110.

Bokvännen 1946-1974 + lösnummer. Sällskapet bokvännerna, (utan årtal). Linneband. Gott skick.
Kompletta årgångar av Bokvännen från 1946-1974. Årgång 1946 t.o.m 1972 bundna i 18 uniforma linneklotband. Årgång 1973-1974: 10 + 10 nr löst i en kassett. Inkluderar även 49 klammerhäftade lösnummer t.o.m 1990.
ID Nr: 300042, SEK 950.

Bokvännen Årgång 1958. Sällskapet Bokvännerna, 1958. 284s. Linneband. Gott skick. Stänkt snitt
ID Nr: 300054, SEK 110.

Bøger og Boghandel. Meninger og synspunkter samlede af Otto Andersen og Aleks. Frøland. Boghandlerfagskolen, 1944. 79s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 10015, SEK 130.

Choix d'Incunables Illustrés de la Bibliothèque Bodmer. Bibliothèque Bodmeriana, 1954. 102p. Wrappered. Illustrated. Very good condition.
Préface de C. de Wrangel.
ID Nr: 10010, SEK 250.

Danish Eighteenth Century Bindings 1730 - 1780. 102 plates with an introduction by Sofus Larsen and Anker Kyster. Levin & Munksgaard Publishers, Copenhagen, 1930. Decorated half-cloth binding. Richly illustrated. Good condition. Exlibris from Roland De Thorey, Axel Kock and John Pape
"Med et resumé paa dansk"
ID Nr: 107443, SEK 1200.

De lärdas bibliotek. Trettio uppsalaprofessorer om betydelsefulla böcker. Atlantis Förlag, 1993. 352s. Förlagsband med pappersomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 105784, SEK 120.

Den svenska boken under 50 år. Svensk bokkonst 1893-1943 (av Georg Svensson), Svensk dikt och debatt 1893-1943 (av Holger Ahlenius). Svenska Bokhandlareföreningen, 1943. 264s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 9904, SEK 120.

Die Schweizer Bilderchroniken des 15-16 Jahrhunderts. Atlantis Verlag Zürich, 1941. 195p. Linenbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107840, SEK 300.

En samling om fem volymer rörande Thore Virgins boksamling. (utan årtal). Biografi över Thore Virgin. 5 vol. Häftad med kassett. Mycket gott skick. Fem häftade volymer som behandlar Thore Virigns förnäma boksamling, samlade i privattillverkad pappkassett med knytband. Samtliga volymer i mycket gott skick. Omfattar följande verk: 1) Första delen av Thore Virgins boksamling. 99 s. häftad, 1975. Katalog från Libris auktioner, bokauktion på Lidingö 10 maj 1975. Inklusive lista över uppnådda priser. 2) Andra delen av Thore Virgins boksamling. S. 101-172, häftad, 1975. Katalog från Libris auktioner, bokauktion på Lidingö 22 november 1975. Inklusive förteckning över uppnådda priser. 3) Rariteter ur Virgin-Wistrands boksamling. Utställning i Kungl. Biblioteket januari - februari 1968. 75 s. Häftad, 1968. Förord av Uno Willers. Inledning av Sten G. Lindberg. 4) Bibliotheca Qvarnforsiana. Ett urval 1400- och 1500-talstryck samt konstnärliga bokband ur Thore Virgins samling på Qvarnfors. 71 s. + 16 s. Häftad, Almqvist & Wiksells boktryckeri 1946. 5) Katalog från Stockholms Stads Auktionsverk, bokauktionskammaren: Bokauktion den 12-15 oktober 1959. Böcker ur framlidne Fil. Dr. Thore Virgins bibliotek II. 35 s., klammerhäftad, 1959. Vissa blyertsanteckningar
En rik samling bibliografiskt material rörande Thore Virgins berömda boksamling Bibliotheca Qvarnforisana, en av 1900-talets dyrbaraste boksamlingar i Sverige
ID Nr: 300068, SEK 720.

Ett förnämligt skånskt herrgårdsbibliotek. Libris, 1982-1985. 7 vol. Häftad. Fint exemplar. Illustrerad. En svit bokauktionskataloger från Libris auktioner. De förtecknade böckerna kommer från biblioteket på Vegeholms slott: "De böcker, som säljes vid denna auktion, kommer från ett bibliotek, som samlats under 1700-talet och som sedan 1814 stått orört med endast smärre kompletteringar under 1800-talets första hälft".
ID Nr: 300007, SEK 550.

Från Codex Aureus till Rembrandtbibeln. Kungliga Biblioteket, 1954. 24s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9996, SEK 80.

Gyllene böcker Nyförvärv och nyupptäckter. Nationalmuseum, 1987. 79s. Dekorerat pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Nationalmuseums utställningskatalog nr 504.
ID Nr: 104844, SEK 130.

History and art of the printed book Catalogue 89. H. P. Kraus, 1959. 158s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 300014, SEK 90.

Italys Book of Days. Italian State Tourist Department, Rome, No year. 161p. Contemporary decorated boards. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107441, SEK 100.

Jubileumskatalog 1843 - 1993. Katalog nr 648. Damms Antikvariat, Oslo, 1993. 199p. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 10074, SEK 100.

LE LIVRE des SAISONS. Texte de Germain Bazin. Les tresors de la painture Francaise. Albert Skira, Geneve, (not dated). 26p. Loose leaves in slip-case. A fine copy. Folio. 14 + 1 plansches. (One on cover).
ID Nr: 102971, SEK 250.

Le Livre et ses amis. Revue mensuelle de lárt du livre, 1946. 79p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 9676, SEK 240.

Liber Ecclesiae Vallentunensis. Wahlström & Widstrand, 1945. 134+54. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 9677, SEK 180.

Manuscrits et incunables. Livres a figures relivrés Bibliothèque Aschburner. Vente aux encheres les 26-27 aout 1938 Gr. Hotel National Galerie Fischer, Lucerne. Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, Milano, 1938. 67 p + I + LXXI (planches). Wrappered. Richly illustrated. Foxed. Else fine.
A catalogue from the book auction of the Ashburner library 1938, rich of bibliographical information and abundantly illustrated with 72 plates
ID Nr: 300073, SEK 600.

MANVSCRITS, AVTOGRAPHES, LIVRES PRECIEVX. Libreria Antiqvaria Hoepli, 1955. 160p. Decorated boards. Richly illustrated. An ambitious and abundantly illustrated catalogue from of 175 objects from the Libreria Antiqvaria Hoepli, with a focus on early decorated and illustrated texts. Contents: I. Manuscrits, II. Autographes, III. Livres imprimés et relivres. With a price list. / .Avec un liste de prix.
ID Nr: 300013, SEK 480.

Mästarband Bokbindarmästareföreningen i Stockholm 1630-1980. Stockholms stadsmuseum, 1980. 269s. Häftad med kassett. Mycket gott skick. Illustrerad.
Upplagan tryckt i 2000 ex.
ID Nr: 102838, SEK 350.

Med H.C. Andersen som fører gennem samlingerne. H.C. Andersens Hus, Odense, u å. Illustrerad av Gustav Hjortlund. 50s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9929, SEK 90.

Medeltida bokmåleri ur Carolina Redivivas samlingar Almqvist & Wiksells Almanack 1969. Almqvist & Wiksell, 1968. opaginerad. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105323, SEK 90.

Modern bokkonst från P.A. Norstedt & Söner , Stockholm utställd i avdelningen för svensk konstindustri och konsthantverk. Norstedt och söners förlag, 1923. 24s. Dekorerat pappband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Exlibris.
Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.
ID Nr: 103883, SEK 95.

Old and Rare Medicine. Catalogue 262. Thulins Antikvariat AB, u å. 47s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9988, SEK 90.

Sciences, Natural History. Catalogue 264. Thulins Antikvariat AB, u å. 73s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9989, SEK 90.

Stålhanestudier utgivna av Stålhanesällskapet. Till Arvid Stålhane på sjuttioårsdagen den 16 september 1949. Stålhanesällskapet, 1949. Illustrerad av Oscar Antonsson. 37s. Pappband. Exlibris. Numrerad upplaga78/125. Sprucken i främre falsen annars i gott skick.
Texter av Ivar Norberg, J-ch-m, Tv-l O:son N-bg, A- L-ndbl-m.
ID Nr: 9902, SEK 125.

Svecia Antiquas tecknare. Nordisk Rotogravyr, 1947. 47 planscher. Klotryggsband. Gott skick.
ID Nr: 104843, SEK 75.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1974. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1975. 646s. Klotband.
ID Nr: 14711, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1975. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1976. 632s. Klotband.
ID Nr: 14716, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1976. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1977. 558s. Klotband.
ID Nr: 14715, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1977. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1978. 449s. Klotband.
ID Nr: 14714, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1978. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1979. 393s. Klotband.
ID Nr: 14713, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1979. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1980. 434s. Klotband.
ID Nr: 14712, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1980. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1981. 588s. Klotband.
ID Nr: 14710, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1981. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1982. 685s. Klotband.
ID Nr: 14709, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1983. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1984. 648s. Klotband.
ID Nr: 14708, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1984. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1985. 798s. Klotband.
ID Nr: 14707, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1985. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1986. 737s. Klotband.
ID Nr: 14706, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1986. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1987. 844s. Klotband.
ID Nr: 14705, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1987. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1988, (utan årtal). 936s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 14704, SEK 120.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1988. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1989. 962s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14703, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1989. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1990. 917s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14702, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1990. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1991. 988s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14701, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1991. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1992. 991s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14700, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1992. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1993. 1066s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14699, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1993. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1994. 1054s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14698, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1994. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1995. 1144s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14697, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1995. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1996. 1070s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 14695, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1996. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1997. 1029s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14696, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1997. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1998. 987s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14694, SEK 150.

Svensk Bokförteckning. Årskatalog 1998. Tidnings AB Svensk Bokhandel, 1999. 890s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14693, SEK 150.

Svenska Boktryckareföreningen 50 år Kort historik över boktryckeri-societeten och Svenska Boktryckareföreningen utg med anledning av föreningens femtioårs jubileum 1893-1943. Svenska Boktryckareföreningen, 1943. 399s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 9923, SEK 150.

The maintained price of books. Delft, 1964. 132p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 10013, SEK 100.

Till Emanuel Bergman på 60-årsdagen. Förteckning över Exlibrislitteratur av och om Överläkaren Medicine Doktor Emanuel Bergman, Eskilstuna. Stockholm, 1947. 30s. Häftad. Mycket gott skick. Anteckningar på insidan av pärmen.
ID Nr: 10076, SEK 90.

Transactions of the Bibliographical Society, Vol V, No 2, September, 1924. Oxford University Press, 1924. 105-192. Wrappered. Illustrated. Partially unopened. Rubbed on the edges.
ID Nr: 9997, SEK 150.

Transactions of the Bibliographical Society, Vol XXVI, N 4, March 1946. Oxford University Press, 1946. 227-326. Wrappered. Illustrated. Unopened. Rubbed on the edges.
ID Nr: 9998, SEK 150.

Transactions of the Bibliographical Society, Vol XXVI, No 1, June 1945. Oxford University Press, 1945. 97p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Rubbed on the edges.
ID Nr: 9999, SEK 150.

YEAR BOOK 1939 of the American Society of Bookplate Collectors and Designers, Washington DC. University of Sewanee, Tennessee, 1940. 38p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition. Numbered 178
ID Nr: 105308, SEK 500.

Adhémar / Seguin, Jean / Jean-Pierre: Le Livre Romantique. Editions du Chene, 1968. 152p. Gilt-ornamented cloth binding. Upper gilt-edging. Blind-stamped. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107422, SEK 300.

Andersson, Åke: Auktionerna på Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund Särtryck ur Biblis 1973. Föreningen för bokhantverk, 1973. 136-171. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 300223, SEK 70.

Andersson-Schmitt, Margarete: Manuscripta Mediaevalia Upsaliensia. Übersicht über die C-sammlung der Universitätsbibliothek Uppsala. Almqvist & Wiksell, 1970. 158p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 9669, SEK 180.

Axel-Nilsson, Christian: Type Studies The Norstedt Collection of Matrices in the Typefoundry of the Royla Printing Office. Norstedts, 1983. 198p. Decorated cloth binding. Very good condition. Illustrated. Coloured edge.
Translated by Roger G. Tanner.
ID Nr: 103799, SEK 350.

Barkell, William: Böckers vård och renovering. Bokvännerna, 1968. 74s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
Bokvännens Bibliotek nr 82.
ID Nr: 103870, SEK 190.

Berghman, Arvid: Exlibris. Några ord om bruket av bokägaremärken. Bröderna Lagerströms Förlag, 1936. 74s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Exlibris: Gösta Widman.
ID Nr: 10080, SEK 120.

Berghman, G.: Etudes sur la Bibliographie Elzevirienne, basées sur l´ouvrage les Elzevier de M. Alphonse Willems. Avec 470 figures reproduisant les vignettes, culs-de-lampe et lettres grises des elzevier. Ivar Haeggström, Stockholm, 1885. 76 pages + plansches. Wrappered. Pages partly loose from spine
ID Nr: 105307, SEK 2500.

Bergqvist, Herman: Mitt liv bland böckerna. Stockholm, 1925. 67s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 10128, SEK 140.

Berman, Nils: På bokjakt i egna hyllor och andras. Sällskapet Bokvännerna, 1963. 132s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 10011, SEK 130.

Berndtsson, Gustaf E.: Allsvensk samling. Sällskapet Bokvännerna, 1947. 105s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Numrerad upplaga 96/500.
ID Nr: 9914, SEK 140.

Birrell, Augustine: Essays about Men, Women, and Books. Elliot Stock, London, 1907. 233p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 9845, SEK 120.

Björkbom / Scheffer / Welamson, Carl / Gunnar / Greta S-g: Svensk exlibris-bibliografi samt anvisningar för det praktiska ordnandet av en exlbrissamling. Bröderna Lagerströms Förlag, 1939. 44s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 10078, SEK 140.

Björklund, Georg: Litet boklexikon för skolor och bibliotek. Almqvist & Wiksell, 1963. 71s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 103866, SEK 50.

Bland, David: Illustrering av böcker. Gebers, 1958. 198s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 16.
ID Nr: 103880, SEK 90.

Blom, Ture: Vägen till boken - En bokförmedlares minnen. Folket i Bilds Förlag, 1959. 212s. Klotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick.
ID Nr: 9931, SEK 120.

Blom, Ture: Vägen till boken - En bokförmedlares minnen. Ordfronts förlag, 1976. 215s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 9937, SEK 50.

Brun, Robert: Le Livre Francais Illustré de la Renaissance. Etude suivie du Catalogue des Principaux Livres a Figures de XVIe Siecle. E. et J. Picard, Paris, 1969. 322+6 pages. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106125, SEK 700.

Burton, John Hill: The Book-Hunter. William Blackwood and sons, Edingburgh and London, 1885. 427p. Contemporary cloth binding. Good condition.
A new edition
ID Nr: 105759, SEK 250.

Bury, Richard de: Philobiblon. Sällskapet Bokvännerna, 1967. 108s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 9938, SEK 120.

Bury, Richard de: Philobiblon eller Om kärleken till böckerna. Föreningen för Bokhantverk, 1922. 147s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Färgat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Fyra smala upphöjda bind. Enstaka, mindre fläckar på ryggen
ID Nr: 10037, SEK 500.

Bygdén, Leonard: Svenskt anonym- och pseudonym-lexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer och pseudonymer i den svenska litteraturen. Uppsala, 1898-1915. 1051 spalter. 18 vol. Häftad. De tidigare häftena något slitna.
ID Nr: 10047, SEK 600.

Calloway, Stephen: English Prints for the Collectors. Lutterworth Press, London / The Overlook Press, New York, 1981. 232p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 105433, SEK 190.

Collijn, Isak: Det Rosenbergska biblioteket och dess exlibris. Föreningen för Bokhandtverk, MDCCCCVII. 37S+20 planscher. Häftad med pappersomslag. Ryggen trasig. Skyddsomslaget trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 10088, SEK 275.

Cornell, Jan: Några ord om Gerard Bonniers boksamling. Stockholm, 1957. 52s+37 planscher. Häftad. Mycket gott skick. Häftesomslaget något fläckigt.
Innehåller också "Kring en samlare" av Tage Nilsson och "Gerard Bonniers konstsamling" av Oscar Reutersvärd.
ID Nr: 10029, SEK 400.

Costa, Maria: Codices et Livres Liturgiques en Vallee D´Aoste. (XI-XVIIIe Siecles) Aoste, Centre Saint-Bénin 6 mars-18 avril. Aoste, 1993. 272p. Decorated cloth binding. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 106436, SEK 900.

Dahl, Svend: Bibliotekshandbok. Almqvist & Wiksell, 1924, 1931. 576+496. 3 vol. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Band 1 består av två böcker.
ID Nr: 10035, SEK 400.

Dahl, Svend: Bokens historia. Forum, 1961. 287s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
I översättning och svensk bearbetning av Henning Wieslander
ID Nr: 103793, SEK 90.

Dibdin, Thomas Frognall: A Bibliographical Antiquarian and Picturesque Tour in France and Germany, by the rev. Tho. Frognall Dibdin, F.R.S.S.A. Volume I - III. Shakspeare Press, London, 1821. 462+index+555+622+supplement. 3 vol. Contemporary half-leather binding. Richly illustrated. Gilt-Ornamented Spine. Exlibris. Marbeled covers and endpapers. Front joint on vol 1 cracked and back joint partly cracked on vol 3. Corpus slightly spotted, else fine.
ID Nr: 105311, SEK 16000.

Duhamel, Georges: Försvar för boken. Wahlström & Widstrand, 1949. 104s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 9927, SEK 100.

Engström, Gösta: Om minityrböcker. Bokvännerna, 1966. 71s. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Ouppsprättad. Främre häftesomslaget något skrynklat.
Bokvännens miniatyrserie nr 22.
ID Nr: 103868, SEK 90.

Estienne, Henri: Den stora bokmarknaden i Frankfurt. Sällskapet Bokvännerna, 1956. 52s. Häftad. Något blekt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Exlibris. Häfte.
Bokvännens småskrifter 12. Upplaga 600 ex.
ID Nr: 103865, SEK 75.

Fertiault, F: Les amoureux du livre. Claudin, 1877. 396p. Half -leather binding. Raised bands. Upper gilt-edging. Marbeled covers. Marbeled endpapers. Exlibris F-G-T Eklund. Includes 8 full page and 8 in text illustrations.
ID Nr: 214329, SEK 1700.

Forsberg, Karl-Erik: Alfa Magica. Typografi, Kalligrafi. Nationalmuseum 29 maj-28 augusti 1994. Nationalmuseum, 1994. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Särtryck ur Gutenberg-Jarhrbuch 1992. Sidorna 327-351. Med text av Sten G. Lindberg.
ID Nr: 103836, SEK 70.

Forsberg, Karl-Erik: ALPHA MAGICA. Calligrafia i samarbete med Norstedts, 1994. 119s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Text av Geith Forsberg.
ID Nr: 103844, SEK 120.

Forsberg, Karl-Erik: BOKSTAVEN OCH ORDET. Letters and words. Wiken, 1990. 160s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Dedikation, handskriven. Mycket gott skick.
ID Nr: 103838, SEK 300.

Forsberg, Karl-Erik: EX LIBRIS. Utställning i Uppsala Universitetsbibliotek 9 April-17 Maj 1981. Extryck, Stockholm, 1981. 23s. Häftad.
Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger. 8
ID Nr: 103848, SEK 50.

Forsberg, Karl-Erik: MINA BOKSTÄVER. Wiken, 1983. 112s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Dedikation, handskriven. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103837, SEK 250.

France, Anatole (Francois Anatole Thibault): Bokvännerna. Wahlström & Widstrand, 1945. Översatt av Eyvind Johnson. Illustrerad av Karen Jacobsen. 60s. Häftad. Mycket gott skick.
Utgivning, inledning och noter av Grete Jacobsen.
ID Nr: 9932, SEK 100.

Groth, Henrik: Bokens mirakel. Den Norske Bokhandlerforening, 1951. 31s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Foredrag i Universitetets aula ved Den norske Bokhandlerforenings hundreårs-jubileum 10. januar 1951.
ID Nr: 9933, SEK 110.

Haarhaus, Julius R.: Maculaturalia. Stockholm, 1923. 128s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 10649, SEK 120.

Haemmerle, Albert: Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. Gechenorg D.W. Callwey, München, 1961. 251p. Decorated boards with dust wrapper. Gilt-ornamented. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 107449, SEK 2400.

Hake, William: En bok. Wennergren-Cappelen A/S, 1974. 121s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9912, SEK 160.

Hammarsköld, Lorenzo: FÖRSTA GRUNDERNA AF BIBLIOGNOSIEN. Sällskapet Bokvännerna, 1951. 32s. Häftad. Utgavs i en upplaga på 400 exemplar.
ID Nr: 214667, SEK 100.

Hedberg, Arvid: Bokbindare Bokförare i Sverige 1500-1630. Anteckningar af Arvid Hedberg. Centraltryckeriet, Stockholm, 1914. Sidorna 113-255. Vackert halvfranskt band. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Inbunden hos Gust. Hedberg. Endast lätt nött annars i mycket gott skick.
Särtryck ur "Pro Novitate" Pars Secunda. "Vignetter af Arkitekt Elis bergh."
ID Nr: 105572, SEK 750.

Hermann, Tage: Store Boglæsere. Nitten århundreders humanisme. Rosenkilde og Baggers Forlag, 1949. 109s. Dekorerat pappband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9992, SEK 110.

Hirdman, Arne: Alla tiders folkböcker. Ett bidrag till den billiga bokens historia. Folket i Bilds Förlag, 1950. Illustrerad av Sven Lundqvist. 143s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9894, SEK 75.

Holden, John Allan: Private Book Collectors in the United States and Canada with mention of their hobbies. R.R. Bowker Co., 1931. 304p. Half-cloth binding. Corpus fine. Sporadic inscriptions in pencil. Covers slightly worn.
With an epistle by a collector Edward L. Stone.
ID Nr: 10033, SEK 250.

Holme, Charles: The Art of the Book. A review of some recent European and American work in Typography, Page Decoration & Binding. Special Number of "The Studio" + The Great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler, by Malcolm C. Salaman. Edited by Charles Holme. The Studio, London, Paris, New York, 1914. VII+276+X+264 pages. Half -leather binding. Richly illustrated. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpapers. Slightly rubbed on the edges. 2 vol in one
ID Nr: 217398, SEK 900.

Holme, Charles: The Art of the Book. A review of some recent European and American work in Typography, Page Decoration & Binding. Special Number of "The Studio" + The Great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler, by Malcolm C. Salaman. Edited by Charles Holme. The Studio, London, Paris, New York, 1914. 276+4 pp. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Just the first volume
ID Nr: 107440,

Jacobsen-Sjørslev /Jansson, Grete / Sam Owen: Sune Ambrosianis tryckta skrifter 1898-1944. Stockholm, 1944. 49s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar.
Förteckning upprättad till 70-årsdagen den 31 Dec. 1944
ID Nr: 10027, SEK 120.

Jacobsson, Roger: Medierad Kultur. Bokhistorisk kulturforskning - kommunikation och innebörder. Carlsson Bokförlag, 2001. 109s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 9896, SEK 135.

Johansson, J. Viktor: Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker. Wahlström & Widstrand, 1943. 206s. Halvklotband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9807, SEK 300.

Johansson, J. Viktor: Svenska bibliotek. Wahlström & Widstrand, 1946. 339s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Texter av Carl Björkman, Per A. Sjögren, Axel Friberg, Sten Lindroth, Nils Afzelius och Bengt Åhlén.
ID Nr: 9985, SEK 130.

Kleberg, Tönnes: BOKEN och dess läsare i den klassiska forntiden Föredrag vid Grafiska Institutets avslutning 24 maj 1946. Grafiskt Forum, (utan årtal). 32s. Häftad. Marmorerade pärmar. Exlibris. Häfte.
ID Nr: 103864, SEK 80.

Kleberg, Tönnes: Codex Argenteus. Silverbibeln i Uppsala. Uppsala Universitets Bibliotek, 1981. 26s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104854, SEK 60.

Koch / Larbaud: Last eller dygd - två essäer. Läsning - last eller dygd? (av Th. W. Koch); Läsningen - denna oskyldiga last (av Valéry Larbaud). Sällskapet Bokvännerna, 1956. 76s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 9856, SEK 100.

Lang, Andrew: BIBLIOTEKET. Bokvännerna, Stockholm, 1968. 67s. Dekorerat pappband. Gott skick.
Texten är hämtad ur " The Library " av Andrew Lang, London 1881. Översättning och anmärkningar av Thure Nyman.
ID Nr: 209517, SEK 60.

Lindahl, Per-Erik: Att samla böcker. Bernces förlag, 1961. 233s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 9948, SEK 250.

Lundahl, Carl: PRO NOVITATE. Pars Secunda. Festskrift utgifven af Svenska Bokhandelsmedhjälpare-Föreningen till minne af dess 25-åriga tillvaro 1888-1913. Centraltryckeriet, Stockholm, 1914. 310s. Vackert halvfranskt band. Guldornerad rygg. Blindpressad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmer. Endast lätt nötta kanter, annars i gott skick.
"Vignetter af Arkitetkt Elis Berg."
ID Nr: 105583, SEK 200.

Lundgren, Hjalmar: Minnets land. Eskapader från bok-kammaren. Wahlström & Widstrand, 1943. 203s. Halvfranskt band. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade för/eftersättsblad. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 10003, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Kan du läsa en bok ?. Trevi, 1945. 15s. Häftad. Gott skick.
En faksimilutgåva.
ID Nr: 104849, SEK 50.

Lundquist, Sven Georg: Böckerna skall tala - bokhyllorna tiga. Lundqvist Snickerier AB/S.G. Lundquist Konsultbyrå, 1970. Illustrerad av Hasse Erikson. 47s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Medförfattare och layoutare: Willy Stillert.
ID Nr: 9917, SEK 90.

Löfgren, Oskar: Katalog über die äthiopischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala. Almqvist & Wiksell, 1974. 192p. Wrappered. Good condition. Cover slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 2213, SEK 125.

Moé, Émile-A. van: La Lettre Ornée. Dans les Manuscrits du VIII:e au XII:e Siècle. Éditions du Chéne - Paris, 1949. 120p. Cased boards with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 107326, SEK 200.

Mortensen, Johan: Från Aftonbladet till Röda Rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830-1879. Albert Bonniers förlag, 1913. 397s. Vackert halvfranskt band. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Upphöjda bind. Bunden hos AB Nordiska Bokhandeln, Stockholm. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 105618, SEK 300.

Munch-Petersen, Erland: Bibliografiens teori - En introduktion. Danmarks Biblioteksskole/G.E.C. Gads Forlag, 1980. 61s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9951, SEK 90.

Murray McCain: Böcker. Forum, 1967. opaginerad. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Med teckningar av John Alcorn.
ID Nr: 104850, SEK 75.

Nodier, Charles: Bibliomanen. Norstedt och söners förlag, 1947. Illustrerad av Ebbe Sadolin. 98s. Pappband med skyddsomslag. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Mycket gott skick.
ID Nr: 10014, SEK 140.

Nodier, Charles: Den boggale. Carit Andersens Forlag, 1946. Illustrerad av Ebbe Sadolin. 68s. Häftad med pappersomslag. Inlagan fin. Skyddsomslaget slitet.
ID Nr: 9934, SEK 100.

Nodier, Charles: Den boggale. Carit Andersens Forlag, 1946. Illustrerad av Ebbe Sadolin. 68s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 9899, SEK 120.

Nordqvist, Nils: Hortulus Animae och Livres d´Heures 1480-1520. Tryckeri Aktiebolaget Thule, Stockholm, 1960. 53+2 sidor. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105841, SEK 60.

Nyman, Thure: Berömda Böcker. Bokhistoriska uppsatser. Tredje samlingen. Sällskapet Bokvännerna, 1964. 178s. Dekorerat pappband.
Bokvännens Bibliotek nr 77
ID Nr: 106818, SEK 80.

Nyman, Thure: Bokvännens kalender. Sällskapet Bokvännerna, 1962. 109s. Dekorerat pappband. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 9916, SEK 100.

Nyman, Thure: Lustresor på bokfloden - första samlingen. Sällskapet Bokvännerna, 1959. 107s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 9906, SEK 100.

Olsson, Bror: Svenska klassiska bibliografer. Hugo Gebers förlag, 1957. 83s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Om J.C. Stricker, J.H. Lidén, C.G. Warmholtz. G. Marklin och G.E. Klemming. Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 15.
ID Nr: 103875, SEK 90.

Persson, Lars: Bibliolyticon eller Till Böckernas Förströrande, en gundläggande filosofisk hatskrift i ord och bild. Akademilitteratur, 1980. Illustrerad av Lars Halldin. 53s. Klotband. Mycket gott skick.
Numrerad bibliofilupplaga 182/299.
ID Nr: 9918, SEK 160.

Persson, Lars: Bibliolyticon eller Till Böckernas Förströrande, en gundläggande filosofisk hatskrift i ord och bild. Akademilitteratur, 1980. Illustrerad av Lars Halldin. 53s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9919, SEK 120.

Petraeus, Birger: Marmoreringsprocessens principer Teoretisk och praktisk handbok för bokbindare. Stockholm, 1949. 78s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Exlibris.
Sveriges Bokbinderi- och Pappersemballageförening Skriftserie NR. 2.
ID Nr: 103871, SEK 400.

Pinner, H.L.: Bokens värld under antiken. Sällskapet Bokvännerna, 1950. 85s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 10004, SEK 100.

Porcher, Jean: Franskt bokmåleri. Allhems Förlag, 1960. 293s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 18360, SEK 450.

Rauch / Engelberts, Rauch / E.: Livres precieux et autographes des Xve et XVIe siècles Nicolas Rauch S.A. Livres Precieux, Catalogue no 2. Nicolas Rauch S. A. Livres Precieux, Suisse, 1949. 189 p + xxvi planches. Wrappered. Richly illustrated. Spine/backstrip slightly torn at the bottom. Else fine. A luxury catalogue printed in 1350 copies. Abundantly illustrated with very nice reproductions. Lists 175 items
En påkostad katalog med många vackra reproduktioner och utförlig information om de 175 beskrivna verken från 1400- och 1500-talet
ID Nr: 300177, SEK 300.

Rinman, Sven: Deutsche Büchen über Schweden und schwedische Dichtung in deutscher Übersetzung. Ein biographisches verzeichnis. Schwedisches Institut, 1952. 63p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 9890, SEK 100.

Robert, Maurice: Code de la bibliophile moderne. Union Latine, 1936. 61p. Wrappered. Illustrated. Spine/backstrip slightly torn.
ID Nr: 10034, SEK 120.

Roberts, W.: The Book-Hunter in London. Historical and other Studies of Collectors and Collecting. With numerous portraits and illustrations. A.C. McClurg & Co, Chicago, 1895. XXXI+334+2 pages. Original decorated binding with spine in leather. Illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 105796, SEK 650.

Romdahl, Axel L.: Om exlibris. Hasse W. Tullbergs Förlag, 1905. 36s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 10085, SEK 225.

Salmi, Mario: Italienskt bokmåleri under medeltid och renässans. Allhems Förlag, 1956. 264s. Klotband med kassett. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 18361, SEK 250.

Schottenloher, Karl: Das alte Buch. Richard Carl Schmidt & Co, 1919. 280s+XL planscher. Decorated full-leather binding. Illustrated. Coloured upper edge. Slightly rubbed on the edges.
Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler Band 14.
ID Nr: 10016, SEK 250.

Segerstad, Ulf Hård af: Bok och bild Föredrag hållet vid Grafiska Institutets avslutning den 21 maj 1953. Grafiskt Forum, 1953. 12s. Häftad. Något blekt. Marmorerade pärmar. Exlibris. Häfte
ID Nr: 103863, SEK 90.

Setterblad, Oscar: Ricardi de Bury Philobiblon - Dess Sjuttonde kapitel. Gothia, 1960. 26s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Kommentaren om Richard de Bury och hans Philobiblon är författad av bokförläggare Oscar Setterblad, som även översatt det 17:e kapitlet från en latinsk version
ID Nr: 10006, SEK 150.

Setterblad, Oscar: Ricardi de Bury Philobiblon - Dess Sjuttonde kapitel. 1960. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Numrerad upplaga om 1000 exemplar, tryckt för AB Henrik Lindståhls bokhandel, varav detta exemplar är nummer 37
Kommentaren om Richard de Bury och hans Philobiblon är författad av bokförläggare Oscar Setterblad, som även översatt det 17:e kapitlet från en latinsk version
ID Nr: 300507, SEK 200.

Sjögren, Arthur: Förteckning å svenska bokägaremärken [exlibris] utställda vid Föreningens för Bokhandtverk utställning i Nordiska Museet Januari-Februari 1908. Föreningen för Bokhandtverk, 1908. 190s. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Mycket gott skick.
ID Nr: 10056, SEK 800.

Sjögren, Arthur: Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken inklusive dedikations- och donationsexlibris. Bröderna Lagerströms Förlag, 1915. 352s. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna.
Numrerat exemplar 476/550
ID Nr: 10090, SEK 800.

Sullivan, Edward: The Book of Kells. The Studio, London, Paris, New York, 1914. 34+24 plates. Publishers decorated cloth binding. Blind-stamped. Illustrated. Upper gilt-edging. A very fine copy.
"Illustrated with Twenty-Four plates in colours"
ID Nr: 107324, SEK 700.

Svensson, Georg: Maillol som bokillustratör Särtryck ur Biblis. Föreningen för bokhantverk, 1968. 9-60. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 300221, SEK 70.

Tanning, Dorothea: Världar i miniatyr. Max Ernst och hans böcker. Sällskapet Bokvännerna, 1993. 24s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107448, SEK 60.

Tapper, Tage: Böckernas Kumla. Algot Dohlwitz Bokhandel, Kumla, 1959. 72s. Häftad. Illustrerad. Något fuktskadad.
Omslaget fästat uppochner. Dedikation från förläggaren.
ID Nr: 9889, SEK 120.

Trenkler, Ernst: Livre D'Heures Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek. Kunstverlag Wolfrum, Wien, 1948. 37 sid. + 24 planscher. Decorated boards. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 104842, SEK 90.

Törnqvist, Lars (red): Bokvännens kalender. Sällskapet Bokvännerna, 1981. 151s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 9884, SEK 100.

Uzanne, Octave: Böckernas död. Allhems Förlag, 1956. Illustrerad av Albert Robida. 41s. Häftad. Gott skick.
Översättning och inledning av Åke W, Essén.
ID Nr: 9908, SEK 150.

Wetterberg / Gierow, Gunnar / Krister: Katalog över Fredrik Hallgrens boksamling. Gleerups, 1945. 255s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 10022, SEK 120.

Wettergren, Erik: Rembrandt och bibeln. Norstedt och söners förlag, 1954. 34s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 10000, SEK 80.

Wästberg, Per: Mina hemliga bokmöten. Sällskapet Bokvännerna, 1990. 15s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9893, SEK 70.

Zur Westen, Walter von: Exlibris. Verlah von Belhagen & Klasing, 1909. 145p. Wrappered with dustwrapper and slip-case. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Upper gilt-edging. Gothic types.
ID Nr: 10089, SEK 300.

Zur Westen, Walter von: Exlibris - Buchkunst und angewandete graphik. Selbstverlag des deutschen vereins für exlibriskunst und gebrauchgraphik, 1930. 33-64 + 11-15. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 10091, SEK 300.

Østby, Arvid: Norske boksamlere. En bibliografi. N.W. Damm & Søn, 1944. 41s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 9900, SEK 100.