Se alla Rubriker

Adlerbeth, Gudmund Jöran: HISTORISKA ANTECKNINGAR AF FRIHERRE GUDMUND JÖRAN ADLERBETH, I - III. EFTER EN I von BRINKMANSKA ARCHIVET PÅ TROLLE-LJUNGBY BEFINTLIG HANDSKRIFT. UTGIFNE AF GUST. ANDERSSON. N. M. Lindh, Örebro, 1856-1857. Komplett i 3 delar, bundna i ett smakfullt marmorerat pappband. Bundet hos Sture Falk i Lund. Med Anna Björkmans exlibris. Frontespis saknas och inlagan delvis något lagerfläckad. Annars i gott skick.
Adlerbeth, Gudmund Jöran 1751-1818, förde sina anteckningar tiden 1771-1807, dvs under hela Gustaf IIIs, Reuterholms och nästan hela Gustaf IV Adolfs regering.
ID Nr: 215523, SEK 650.

Barfod, Johan Christopher: Dagens märkvärdigheter. Gustavianska anteckningar av Johan Christopher Barfod 1799-1800. Del 1-2. Natur och kultur, 1963-67. 2 vol. Häftad.
ID Nr: 1414, SEK 170.

Carnegy, Mildred: EN DROTTNINGS RIDDARE. AXEL von FERSENS LIF. Hugo Gebers förlag, 1913. 247s. Halvfranskt band. Illustrerad. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Bandet något nött.
ID Nr: 216359, SEK 140.

Ehrenström, Johan Albert: STATSRÅDET JOHAN ALBERT EHRENSTRÖMS EFTERLEMNADE HISTORISKA ANTECKNINGAR Utgifna af S. J. Boëthius. W. Schultz, Uppsala, 1882-1883. 8,9,510+7,692 sidor. Pergamentryggband. Övre guldsnitt. Gott skick. Två ryggtiteletiketter med guldkanter, varav den undre med två millimeterstora skador.
Ehrenström tillhörde en tid den närmaste kretsen kring Gustaf III. Som gustavian och bekant med Armfeldt, blev han indragen i processen mot denne 1794.
ID Nr: 216073, SEK 800.

Eklund, Hans: Augustin Ehrensvärd. Målaren, Upplysningsmannen, Människovännen, Byggaren, Sjömannen och Flaggmannen. Nationalmuseum, 1997. 167s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Nationalmusei årsbok 43.
ID Nr: 216140, SEK 150.

Fischerström, Johan: En gustaviansk dagbok. Johan Fischerströms anteckningar för året 1773. Bröderna Lagerström, 1951. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1421, SEK 110.

Hjelm, Peter Jacob: Dagbok hållen vid Yxtaholm år 1791 i Juli och Augusti månader. Maj Eriksson, Mellösa, 1970. 110s. Förlagsband med pappersomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103386, SEK 90.

Levertin, Oscar: Bibliotekarien C.C. Gjörwells familjebref. Svenska memoarer och bref II. Albert Bonniers förlag, 1900. XV+278 pp. Klotband. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Främre häftesomslag medbundet. Mycket fint exemplar. Hedbergsband med Semmy Josephsons exlibris
ID Nr: 107792, SEK 200.

Lindqvist, Herman: Axel von Fersen. Fischer & Co, Stockholm, 1992. 281s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 211661, SEK 100.

Ramel, Stig: GÖRAN MAGNUS SPRENGTPORTEN. Förrädaren och patrioten. Atlantis Förlag, 2003. 288s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216329, SEK 110.

Reenstierna, Märta Helena: ÅRSTADAGBOKEN. Journaler från åren 1793-1839, utgivna genom Sigurd Erixon, Arvid Stålhane och Sigurd Wallin. Urval och förklaringar av Gunnar Broman. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm, 1946-1953. 501+554+482 sidor. 3 vol. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Främre häftesomslag medbundet. Del 1 innehåller utvikbar karta. Mycket fint exemplar
ID Nr: 106126, SEK 1800.

Strömbom, Sixten: FEM STORA GUSTAVIANER. Studier från Nationalmuseets utställning hösten 1943. Norstedt och söners förlag, 1944. 296s. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget slitet.
Medförfattare bl.a Karl Asplund och Martin Olsson.
ID Nr: 104498, SEK 120.

Tersmeden, Carl: Amiral Carl Tersmedens Memoarer.Del I. Från kadettåren. Utgifna af Nils Sjöberg. Wahlström & Widstrand, 1912. 297s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Upphöjda bind. Ett mycket fint exemplar. Endast del 1.
ID Nr: 208388, SEK 300.

Trolle - Wachtmeister, Hans Gabriel: ANTECKNINGAR OCH MINNEN I urval ordnade och utgifna af Elof Tegnér. F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1889. 6+318+324 sidor. 2 vol. Innehåller porträttfrontespicer. Något nötta halvfranska Hedbergsband med guldornerad rygg, upphöjda bind och marmorerade pärmar och snitt. Ryggarna med något slitna överkanter. Banden med delvis sprucken fog, i överkant på främre pärmen.
,
ID Nr: 216074, SEK 275.

Turander / Lindqvist, Ralf / Herman: AXEL VON FERSEN, OCH HANS KÄRLEK TILL MARIE ANTOINETTE. Raster Förlag, 1998. 237s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215511, SEK 300.

Warburg, Karl: KARL AUGUST EHRENSVÄRD. En lefnadsbild från Gustavianska tiden. F & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm, 1893. VII+411 sidor. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Fint exemplar. Något stötta, nedre hörn.
ID Nr: 216119, SEK 200.

Warburg, Karl: Karl August Ehrensvärd. En lefnadsbild från gustavianska tiden. F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1893. Dekorerat halvfranskt band. Bandet något fläckigt. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Vackert, rött guldornerat klotband, bundet hos A. Lindmansson, Stockholm. Guldornerad rygg med upphöjda bind. Bokägarstämpel. Främre pärmen lätt fläckad och ryggen lätt nött i kanterna.
ID Nr: 1445, SEK 300.