Se alla Rubriker

Deutsches Stockholmisches Gesang Buch, Darinnen die besten Lieder aus dem bisherigen alten und neuen Buch zusammen gedruckt, und die Nummern uber den Liedern nach dem letztern behalten sind, samt Einem Anhang Einiger erbaulichen Lieder, Wie auch den gewöhnlichen Sonn-Festtag und Passions-Texten, der Geschichte von der Zerstörung jerusalems und einem Kurtsen Sebet-Buch, zum nutzen der hiesigen Deutschen Versamlung. Lorenz Ludvig Grefing, Stockholm, 1757. 10+624+210+Register. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpapers. Marbeled edges. Titlepage printed in red and black. Binding worn on spine, but corpus very fine.
First printed in 1743. A christian song-book, especially for the German congregation in Stockholm. Inscriptions by Gustaf Adolph Levent, 1784.
ID Nr: 206681, SEK 1900.

FRÅN KONSTHALLEN. AFBILDNINGAR AF 120 KONSTVERK FRÅN 1897 ÅRS INTERNATIONELLA KONSTUTSTÄLLNING I STOCKHOLM. Jämte biografiska notiser om de i arbetet företrädda konstnärerna. Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1897. 120s. Samtida klotband. Exlibris. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Liggande format.
Distribuerat av Nordin & Josephson.
ID Nr: 215557, SEK 180.

MINNE FRÅN UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM 1897. Ser 1. Axel Lindahls fotografiaffär, Stockholm, 1897. Samtida klotband. Guldornerad. Bandet något nött i kanterna. Endast serie 1 av 2. Innehåller 45 planschblad.
ID Nr: 214680, SEK 250.

Elers, Johan: Stockholm I - IV. H. Nordström Junior, Stockholm, 1800-1801. 378+382+382+387 s. 4 vol. Del I - IV. Samtliga titelblad med gravyrer. Senare, smakfullt inbundet i stänkdekorerad papp med kasett och guldornerade ryggtiteletiketter. Skinnförstärkta kanter på pärmar och kasett. Inlagan delvis något lagerfläckad, annars i mycket gott skick.
ID Nr: 1370, SEK 4500.

Grundel, Adolph Johan: DE STOCKHOLMIA URBE SVIO-GOTHORUM PRINCIPE, DISSERTATIO ACADEMICA ; Cujus PARTEM PRIOREM, DIVINA ADSPIRANTE GRATIA, Consentiente et Approbante Ampliss. Facult. Philosophica in Regia Acad. Upsaliensi, Sub PRAESIDIO Amplissimi atque Celeberrimi VIRI DOMINI LAURENTII ARRHENII, HISTOR. PROFESS. REG. & ORD. Publico Candidorum examini modeste submittit ALUMNUS STIEGLERIANUS, ADOLPHUS JOHANNES GRUNDEL, STOCKHOLMIENSIS. In Auditorio Gustaviano Majori d. V. Septembris Anni MDCCXXIV. Werner, Uppsala, 1724 - 1726. 12+70+2 sidor. Wrappered. Contemporary inscriptions. Slightly rubbed on the edges. Tagen ur band. Sista bladet, bilagan, lagad. Rolig handskriven charade på sidan 12, daterad 1791.
ID Nr: 215279, SEK 1900.

Nordensvan, Georg: MÄLARDROTTNINGEN. EN SKILDRING I ORD OCH BILD AF SVERIGES HUFVUDSTAD OCH DESS OMGIFNINGAR. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1896. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Inlagan med några sidor lagade.
ID Nr: 215719, SEK 140.

Radloff, Fredric Vilhelm: Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län. J.F. Edman, Uppsala, 1804-1805. 248s. Pappband med kassett. Namnteckning. Anteckningar. Bandet mycket slitet. Endast del ett, av två. Titelblad saknas.
ID Nr: 206876, SEK 950.

Rosenstein, Carl von: Enligt Kongl. Maj.ts Höga Beslut, öppnas Stockholms Gymnasium den 4:de innevarande October; hvilket alla dem bland Hufvudstadens Innevånare, som nitälska för Vetenskaper, och för den Allmänna Uppfostrans framgång, tillkännagifves på Directionens öfver Hufvudstadens Läroverk vägnar, af Carl von Rosenstein, utnämd Erke-Biskop. Henrik And. Nordström, Stockholm, 1821. 1+12 sidor. Häftad folio utan omslag. Nött i kanterna och kraftigt vikmärke över mitten, med smärre textförlust på titelsidan.
ID Nr: 104756, SEK 450.

Rosenstein, Carl von: Tal vid invigningen af Ulricae Eleonorae Kyrkas Nya Altare, den 30 Mars 1823, hållet af Carl von Rosenstein, Erke-Biskop. Samuel Rumstedt, Stockholm, 1823. 8s. Samtida pappband. Samtida något skevt pappband, i rött och guld. Ryggen något sprucken.
Carl von Rosenstein, 1766-1836.
ID Nr: 207308, SEK 400.

Rothlieb, Carl Fredric: BESKRIFNING öfver KONGL. RIDDARHOLMSKYRKAN. J.P Lindhs änka, Stockholm, 1822. 311s. Samtida halvfranskt band. Namnteckning. Ryggen något trasig. Marmorerade pärmar. Innehåller tre planscher. Rygg och titeletikett, blygsamt guldornerade. Sid 273 äldre lagning i merginalen. Inlagan med enstaka fläckar.
ID Nr: 204286, SEK 600.

Rüdling, Johann Georg: Det I Flor stående STOCKHOLM, Eller Korteligen författad Beskrifning Öfwer den nu för tiden widt berömda Kongl. Swenska Residence Hufwud- och Handels-Staden STOCKHOLM, Allt ifrån dess Begynnelse in til närwarande Tid / Utur åtskilliga Trowärdiga Historiska Böcker och gamla Monumenter, med Flit och mycken Möda sammandragen / samt Dem, som Älskare äro af Historier och Antiquiteter, til tienst Utgifwen af ... Joh. Laur. Horrn, Stockholm, 1731. 366 + register. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Del 1-3 inbundna i ett 1800-tals band. Titelblad tryckt i rött och svart. Graverade vinjetter. Nedre högra hörnet på titelbladet, samt första sidan på företalet, med äldre lagningar. Smärre textförlust på titelbladet. För- och eftersättsblad saknas. Smärre fuktfläckar på registersidorna i slutet av boken. Nummeretikett på insidan av bakre pärmen.
Ett supplement, bl.a innehållande dedikationer till Drottning Ulrica Eleonora och Överståthållare Rutger Fuchs, utkom 1740, under medverkan av N. Hufvedsson.
ID Nr: 204283, SEK 2500.

Uggla, Gustaf G:son: OLYMPISKA SPELEN I STOCKHOLM 1912. En fullständig beskrifning i ord och bild af den femte olympiaden, de antika olympiska spelen och deras efterbildningar. Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1912. 6+725 sidor. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Boken lätt fuktskadad i nederkant.
ID Nr: 103464, SEK 1200.