Se alla Rubriker

425 år kring en gammal qvarn. En krönika om Berte qvarn och Sia glass. Halmstad, 1994 ?. 39s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 13720, SEK 140.

AKTIEBOLAGET DE LAVALS ÅNGTURBIN. Mottrycks- och aftappningsångturbiner. AB Zander & Ingeström, Stockholm, 1913. 38s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Cirkulär No 112, Maj 1913.
ID Nr: 103468, SEK 150.

Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 1887 -1937. Malmö, 1937. 223s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13209, SEK 200.

Almedahlsföretagen genom tiderna. Minnesskrift vid Almedahls Fabrikers 100-årsjubileum. Dalsjöfors, 1946. 112s. Linneband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13724, SEK 90.

Axel Johnson and A. Johnson & Co. 1873-1890. Stockholm, 1974. 97p. Decorated boards. Illustrated with photos. Very good condition.
Bifogade kopior av certifikat, katalogblad, m.m.
ID Nr: 13572, SEK 140.

Billerud 75 år. Billerud, 1958. Pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13495, SEK 100.

Bofors Stål. Den metallurgiska tillverkningen i ord och bild. Bofors, 1961. 63s. Pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13709, SEK 80.

De Laval Aktiebolaget De Lavalas ångturbin. Stockholm, 1948. 16s. Häftad. Något nött i kanterna.
Häfte l.
ID Nr: 104534, SEK 40.

Die Berliner Handels-Gesellschaft in einem Jahrhundert deutscher wirtschaft 1856-1956. 1956. 275p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 104531, SEK 190.

En anrik tingest. En bok om borsten och en borstindustris historia utgiven i anledning av AB Husqvarna Borstfabriks 50 - års jubileum. Stockholm, 1946. 77s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 13579, SEK 120.

En krönika om Stora Kopparberg från begynnelsen till våra dagar. Wezäta, 1975. 69s. Pappband med kassett. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Oktavoformat
ID Nr: 12833, SEK 125.

En man och hans verk. Minnesgåva till AB Gotthard Nilssons grundare på femtioårsdagen. Stockholm, 1955. 95s. Linneband. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
Dikten till Gotthard Nilsson av Nils Ferlin samt novell av Sven Edvin Salje ingår
ID Nr: 13578, SEK 350.

Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst. Kungl. Patent- och Registreringsverket 50 år. Stockholm, 1941. 381s. Klotband. Fotoillustrerad. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 13587, SEK 110.

Ett djärvt industriellt initiativ. Örebro Pappersbruk och dess historia 1901-1951. Esselte AB, 1951. 208s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Fotoillustrerad. Utvikbar karta.
ID Nr: 216853, SEK 190.

Ett skepp kommer lastat. Från byteshandel till nutida grosshandel. Sockholm, 1947. Illustrerad av Stig Södersten. 87s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 13295, SEK 80.

Festskrift tillägnad Carl Kempe 80 år 1884-1964. Almqvist & Wiksell, 1964. 985s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216845, SEK 175.

Företagande, ekonomi och teknik. Studier tillägnade Marcus Wallenberg. Stockholm, 1949. 375s. Pergamentryggband. Övre guldsnitt. Anteckningar på försättsbladet. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 13485, SEK 350.

G. & L. Beijer aktiebolag, Malmö. Ett 75 - års jubileum. Malmö, 1941. 115s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13496, SEK 140.

Handel och näringsliv i Stockholm. Stockholms Köpmansklubb, 1948. 480s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad.
Författare bl.a. Eli F. Heckscher, Gösta Bohman, Gustaf Sahlin, Arne och Gustaf Munthe…..
ID Nr: 102171, SEK 95.

Harald Nordenson 60 år. Stockholm, 1946. 474s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13290, SEK 150.

Historik över Elekrokemiska A -B. Bohus 50 år. Göteborg, 1945. 115s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Ett hörn något stött.
ID Nr: 13718, SEK 100.

Holmens Bruk i dagens Sverige Ett bildsvep. Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag, 1959. 62s. Halvklotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 216851, SEK 90.

J. P. Åhlén. En minnesskrift. Gundaren av och chefen för Åhlén & Holm och Tempo Aktiebolag. Stockholm, 1939. 95s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Illustrerad. Blått klotband.
ID Nr: 216848, SEK 95.

KATALOG ÖVER TILLVERKNINGARNA VID DOMNARFVETS JERNVERK. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Almqvist & Wiksell, 1925. 113s. Klotband. Guldornerad. Mycket gott skick. Innehåller bl.a de vanligaste stämplarna och märkena på järn- och stålvaror, papper, cellulosa, trävaror och kemiska produkter.
ID Nr: 103149, SEK 150.

Läder Kort handbok i läderkunskap med utgångspunkt från verksamheten i ett svenskt garveri. C. J. Lundbergs Läderfabriks A-B, Valdemarsvik, 1944. 94s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. En spricka i fogen på sid. 30 och sid 54.
ID Nr: 104798, SEK 130.

Malm. Grängesbergskoncernen i bild. Nordisk Rotogravyr, 1953. 140s. Klotryggsband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Hörnen på titelbladet bortklippta.
ID Nr: 216849, SEK 110.

Med Hammare och Fackla lll. Sancte Örjens Gille, 1931. 242s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Årsbok.
ID Nr: 104542, SEK 200.

Med Hammare och Fackla lX. Sancte Örjens Gille, 1938. 164s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
Årsbok.
ID Nr: 104548, SEK 200.

Med Hammare och Fackla V. Sancte Örjens Gille, 1934. 155s. Häftad. Illustrerad. Något fuktskadad i övre hörnet.
Årsbok.
ID Nr: 104544, SEK 190.

Med Hammare och Fackla Vl. Sancte Örjens Gille, 1935. 185s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104545, SEK 200.

Med Hammare och Fackla Vll. Sancte Örjens Gille, 1936. 171s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104546, SEK 200.

Med Hammare och Fackla Vlll. Sancte Örjens Gille, 1937. 145s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104547, SEK 200.

Med Hammare och Fackla X. Sancte Örjens Gille, 1039. 178s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104549, SEK 125.

Med Hammare och Fackla Xl. Sancte Örjens Gille, 1940-1941. 160s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104550, SEK 200.

Med Hammare och Fackla XlV. Sancte Örjens Gille, 1945. 87s. Häftad. Illustrerad. En vikskada i övre hörnet annars i gott skick.
Årsbok.
ID Nr: 104553, SEK 180.

Med Hammare och Fackla XV. Sancte Örjens Gille, 1946. 59s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104554, SEK 200.

Med Hammare och Fackla XVl. Sancte Örjens Gille, 1947. 113s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104555, SEK 200.

Med Hammare och Fackla XVlll. Sancte Örjens Gille, 1949-1950. 139s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104557, SEK 200.

Mest om Järn. Svenska Turistföreningens årsbok 1989. Svenska Turistföreningens Förlag, 1988. 216s. Cartonnageband. Mönstrade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13289, SEK 85.

Molae Chartariae Suecanae l-ll Svenska Pappersbruksföreningens tjugufemårsskrift. Stockholm, 1923. 198+388+planscher 25-116. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Guldornerad. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Ypphöjda bind.Färgat övre snitt. Illustrerad. Gott skick
ID Nr: 216855, SEK 1100.

Molæ Chartariæ Suecanæ. Svenska Pappersbruksfæreningen tjugofemårsskrift I och II. Stockholm, 1923. 198 + 388. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
Föreningens verksamhet och pappersindustriens utveckling från enkelt hantverk till nutida storindustri skildras
ID Nr: 13715, SEK 600.

Näringsliv och kultur En samling uppsatser. Stockholm, 1945. 409s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104434, SEK 140.

Sågverk och människor. Anteckningar från Hudiksvall och Håstaholmens såg under 100 år. Rabén & Sjögren, 1973. 132s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 13580, SEK 110.

Sandvikens järnverk. A.-B. John Antonsons Boktryckeri, Göteborg, 1930. opaginerad. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Illustrationerna är utförda i pantonegravyr.
ID Nr: 104533, SEK 100.

Sieverts kabelverk Minnesskrift över de första 50 åren. Stockholm, Hasse W Tullbergs boktryckeri, 1938. 396s. Dekorerat linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 206477, SEK 150.

SKF Huvudkatalog 1916. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, 1916. 256s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102897, SEK 450.

SKF Kullager Rullager Katalog Nr 2401 S. Göteborg, 1962. 348s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 13205, SEK 90.

Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet utgivna av Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Del 3 : Skånska Stenkolsverket 1737-1786. Almqvist & Wiksell, 1963. 557s. 1 vol. Klotryggsband. Illustrerad. Övre guldsnitt. Mycket fint exemplar. Endast del 3. Innehåller 4x2 planscher
ID Nr: 106629, SEK 130.

Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet 1-4. Uppsala, 1953-1973. 4 vol. Klotryggsband. Gott skick. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 2714, SEK 450.

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag 1871-1946 Minnesskrift över Sveriges största elektrokemiska industriföretag vid sjuttiofemårsjubileet 1946. Nordisk Rotogravyr, 1946. 206s. Klotryggsband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216852, SEK 180.

Stora Kopparberg. Stockholm, 1963. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Rikt illustrerad med foton. Utgiven av Stora Kopparbergs Bergslags AB.
ID Nr: 200009, SEK 120.

Stora Kopparberget En gruvkarta av Hans Ranie från 1683. Reproduktioner av Ranies välkända karta över Falu gruva. Bengtsons Litigrafiska AB, 1961. 5s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105385, SEK 90.

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 1347-1897 Öfversikt af dess historia.Beskrifning öfver dess verk och inrättningar.Tabell öfver dess tillverkningar från äldsta tid tii nu. Förteckning på dess nutida produkter. Falu Nya Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. 17s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 216854, SEK 95.

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Öfversikt af dess historia. Beskrifning öfver dess verk och inrättningar. Tabell öfver dess tillverkningar från äldsta tid till nu. Förteckning på dess nutida produkter. Falu nya Boktryckeri-Aktiebolag, Falun, 1897. 17s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105190, SEK 250.

Sveriges Bageriidkare Förening. Minnesskrift med anledning av föreningens 50-åriga tillvaro. Stockholm, 1950. 175s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Övre guldsnitt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Nr 42 av 100 numrerade exemplar
ID Nr: 13575, SEK 110.

Trollhättan dess kanal- och kraftverk Historik och beskrifning. Del l, Del ll: l och ll. Del lll: Trollhätte kraftverk.Del lll: 2.3. K. Vattenfallsstyrelsen, 1911- 1916. 355+356+253+149+186. 5 vol. Häftad. Bandet slitet. Illustrerad. Kartdel saknas. Del l : ena nedre hörnet ytligt vattenskadatDel ll: l ena nedre hörnet vattenskadat.
ID Nr: 104433, SEK 500.

Uddeholm. A Swedish enterprise of wordl-wide renown. Uddeholm, 1955. 78p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 216847, SEK 95.

Uppfinningarnas bok. Grufhandtering och hyttväsen. Bokförlaget Hierta, 1902. 502s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13292, SEK 250.

Wifstavarf. Gullersproduktion AB, 1965. opaginerad. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 217178, SEK 190.

Almgren, Nils: Aktiebolaget Liljeholmens Kabelfabrik 1870-1945. Västmanlands Allehandas Boktryckeri, 1945. 39s. Halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104438, SEK 60.

Almquist, Johan Axel (red.): STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR 1746-1921. Historisk skildring. Norstedt och söners förlag, 1921. XII+712 sidor. Halvfranskt band. Guldornerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 104056, SEK 900.

Althin, Torsten: Papyrus 1895-1945. På traditionell grund. Minnesskrift till Aktiebolaget Papyrus femtioårsjubileum. Aktiebolaget Papyrus, 1945. 224s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 10248, SEK 220.

Althin, Torsten: Papyrus 1895-1945. På traditionsrik grund. Minnesskrift till Aktiebolaget Papyrus femtioårsjubileum. Esseltes Göteborgsindustrier AB, Göteborg, 1945. 224s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104450, SEK 150.

Althin, Torsten: Reymersholm. Hälsingborg, 1955. 162s. Klotryggsband. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13569, SEK 120.

Ambosiani, Sune: Från de svenska skråämbetenas dagar. Stockholm, 1920. 188s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13576, SEK 140.

Andersson, Ingvar: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer från äldsta tid till 1914. Norstedt och söners förlag, 1960. Klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2724, SEK 130.

Andrén, Erik: Nitroglycerin Aktiebolaget 1864-1964. Nitroglycerin Aktiebolaget, 1964. 291s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt.
Minnesskrift.
ID Nr: 104443, SEK 240.

Ankarberg/Nyström, Carl-Henrik/Bengt: Rörstrand i Stockholm. Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926. Stockholmia Förlag, 2007. 378s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick. Längre dedikation av Carl-henrik Ankarberg
ID Nr: 107944, SEK 600.

Berdrow, Wilhelm: Krupp. Medéns, 1941. 258s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13581, SEK 90.

Bergsøe, Svend: Jag älskar Dig Sverige. Ett stycke svensk - dansk industrihistoria. Vojens, (utan årtal). 108s. Häftad. Fotoillustrerad. Enstaka anteckningar i blyerts.
ID Nr: 13294, SEK 100.

Bodman, Gösta: F: haga 1896-1946. Linoleum Aktiebolaget Forshaga. Göteborg, 1946. 168s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Enstaka fläckar på bandet. Inlagan fin.
ID Nr: 13571, SEK 140.

Byttner, Anders: Ytong. Yxhults historia Del ll. En jubileumsskrift sammanställd av Anders Byttner. Ljungföretagen, Örebro, 1968. 106s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104444, SEK 140.

Castegren, Erik: Riksbankens Pappersbruk Tumba. Minnesskrift till dess tvåhundraårsjubileum. Nordisk Rotogravyr, 1984. 212s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Facsimilupplaga, efter original tryckt 1855
ID Nr: 107803, SEK 150.

Cederholm, Charlie: Vattenfall på Gösta Malms tid. Vattenfall 1928-38. Trelleborg, 1983. 112s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13288, SEK 95.

Cederholm, Charlie: Vattenfall på Vilhelm Hansens tid 1909 -1928. Vattenfall, 1983. 224s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12830, SEK 95.

Collin, Karin: Den stora spinnrocken. Sägner och tidsbilder kring Iggesunds Bruks historia. Hugo Gebers förlag, 1935. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2731, SEK 190.

Danielson, Hilding: Rydboholms Fabrikers historia Del II 1866-1911. Göteborg, 1934. Halvfranskt band. Bandet något slitet.
Numrerad upplaga 11/200
ID Nr: 2729, SEK 200.

Dibold, Hans: Trades and Enterprise. Wien, 1974. 105p. Illustrated with photos. Good condition.
ID Nr: 13583, SEK 120.

Du Pont, E. I.: The Autobiogarphyb of An American Enterprise. Charles Scribner`s Sons, New York, 1952. 138p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 216846, SEK 250.

Ek, Sven B.: Väderkvarnar och vattenmöllor En etnologisk studie i kvarnarnas historia. Stockholm, 1962. 317s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Dedikation, handskriven.
Nordiska museets handlingar : 58.
ID Nr: 216880, SEK 450.

Eklund, Petter: Guide till det ´K -märkta ´ Sverige. På spaning efter gruvlavar. Byggförlaget, 1995. 96s. Spiralband. Fotoillustrerad. Nytt exemplar.
ID Nr: 13296, SEK 95.

Eklund, Petter: Guide till det ´K-märkta´Sverige.På spaning efter gruvlavar. Byggförlaget, 1995. 95s. Spiralband. Nytt exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100624, SEK 95.

Ericsson, Christer: Vi är alla delar av samma familj. Patron, makten och folket. Carlsson Bokförlag, 1997. 267s. Inbunden. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13203, SEK 140.

Fahlström, J. M.: A Gothenburg House of Merchants 1802-1952. Ekmam & Co A.-B., 1951. 72p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104436, SEK 130.

Fritzsch / Sieber, Karl Ewald / Friedrich: Bergmännische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen. Mit 31 bildtafeln. Akademie-Verlag, Berlin, 1957. 80+15+16 pages. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 217404, SEK 150.

Gjöres, Axel: Den tiden. Smedjebacken på smedernas tid. Norstedt och söners förlag, 1965. 244s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13291, SEK 95.

Glete, Jan: Asea under hundra år 1883-1983 En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling. Asea, Västerås, 1983. 367s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 206478, SEK 180.

Grebst, W A:son: Grängesberg En berättelse från krisåren. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1908. 270s. Häftad. Bandet något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 104501, SEK 95.

Gunnarsson, Maria och Erik: By Appointment to His Majesty the King of Sweden. Bild och Kultur, 2000. 163p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Illustrated with photos. Very good condition.
ID Nr: 13584, SEK 130.

Gunnerson, Erik G.: Koncernbyggaren A.P. Gunnerson Del II. Göreborg, 1962. 86s. Häftad. Mycket gott skick. Ex Libris Torsten Nothin
ID Nr: 13487, SEK 75.

Gårdlund / Fritz, Torsten / Martin: Ett världsföretag växer fram.Alfa-Laval 100 år. Gårdlund: Del l : Förhistoria och uppbyggnad. Fritz: Del ll : Konsolidering och expansion. Norstedts förlag, 1983. 350+599. 2 vol. Klotband med kassett. Nyskick. Illustrerad. Turkosblått band.
ID Nr: 104449, SEK 290.

Götebo, Pia: Vätterleden En etnologisk studie av motorvägsbygge. Nordiska Museets förlag, 1979. 74s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Projektet Anläggarna Rapport nr 2.
ID Nr: 104530, SEK 40.

Hahr, August: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags porträtt och tavelsamlingar. Uppsala, 1921. Häftad. Häftesomslaget löst.
ID Nr: 2721, SEK 150.

Hahr, August: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags porträtt och tavelsamlingar. Uppsala, 1921. Halvpergamentband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 2723, SEK 250.

Hammarskiöld, P.: Från obygd till bruksbygd Ett bidrag till Nissa-dalens historia. Meijels Bokindustri, Halmstad, 1957. 272s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
Utförd på uppdrag av Hylte Bruks Aktiebolag med anledning av dess femtioåriga tillvaro.
ID Nr: 104529, SEK 150.

Helmfrid, Björn: Holmen öden under fyra sekler Studier i Holmens Bruks Historia. Norrköpings Tidningars AB, 1954. 463s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104441, SEK 95.

Heurgren, Paul Gerhard (utg): Posten i forntid och nutid. Till minne av Världspostföreningens femtioåriga tillvaro. Förlag P. Heurgren, Stockholm, 1924. 163s. Häftad. Illustrerad. Bandet något fläckigt. Innehåller utvikbar karta över lufttrafiklinjerna i Juli 1923
ID Nr: 105764, SEK 120.

Hildebrand, Karl-Gustaf: Fagerstabrukens historia I-V. Uppsala, 1957. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2734, SEK 1110.

Höök, Svante: Billerud 1883-1983. En kort resumé över de hundra åren och en blick in i framtiden…. VF-Tryck, Karlstad, 1983. 111s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107736, SEK 70.

Isacson, Claes-Göran: Emballageetikettens utveckling från dess uppkomst till l´art noveau. Slöjdföreningens skola, Göteborg, 1953. 99+6 sidor. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick. Förordet undertecknat för hand
ID Nr: 105850, SEK 350.

Isaksson, Olov: Vallonbruksminnen. En bok för alla, 1998. 285s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100617, SEK 45.

Jansson, E. Alfred: Hallstahammars Bruks historia. Hallstahammar, 1953. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2715, SEK 190.

Karnstedt / Leonardsson, Torgny / Julie: I själva verket De sista hundra dagarna i stålverk 2, Fagersta. Bildförlaget Öppna Ögon, 1986. 108s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104502, SEK 125.

Larsson / Saving, Sören / Jaak: Nordstjernan inifrån 1890 - 1990. Norstedts förlag, 1990. 199s. Pappband. Nyskick. Mönstrade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13206, SEK 120.

Lindroth, Sten: Christopher Polhem och Stora Kopparberget Ett bidrag till bergsmekanikens historia. Almqvist & Wiksell, 1951. 234 s. 5 utvikbara planscher. Häftad med pappersomslag och kassett. Kassetten sliten. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Illustrerad.
Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 102969, SEK 240.

Lundmark, Efraim: En hundraårig bomullsindustri. Norrköpings Bomullsväfveriaktiebolag och dess anläggningar i Kulle och Gryt 1852-1952. Norstedt och söners förlag, 1952. Dekorerat klotband. Gott skick. Mollskinn.Gulddekor.
ID Nr: 2730, SEK 130.

Meinander, Nils: En krönika om vattensågen. Finska sågverksägarföreningen, 1945. 316s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Detta exemplar är nummer 757 av 800 numrer
ID Nr: 12750, SEK 230.

Meschke, Christian: Kulturlandskap i älvdalar lll Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. Riksantikavarieämbetet och Statens Historiska museer, 1979. 256s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Rapport 1979:2
ID Nr: 104535, SEK 70.

Molin, Harry: Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbrtuk. Karlholms Aktiebolag, 1950. 335s. Inbunden. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Inlagan fin. Bandet något skevt.
ID Nr: 2716, SEK 150.

Molin, Harry: Wirsbo det som var och det som är. Utgiven med anledning av brukets mer än 300-åra tillvaro. Esselte, Stockholm, 1943. 63s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Numrerad 1456/1500
ID Nr: 105774, SEK 190.

Nisser, Marie (ed): Massafabriker och pappersbruk i Värmland och Dalsland. Inventeringsrapport 1973. SPCI - meddelande nr 19. Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen, 1973. 224s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106649, SEK 170.

Nordström, Ludvig: En gammal Stockholmsfirmas historia. Albert Bonniers förlag, 1930. 389s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13573, SEK 120.

Nygren / Wernstedt, Erik / Folke: Stockholms Jernkramarhandlareförening l-lll Band l: 1651-1890. Band ll: 1890-1915. Band lll: 1916-1960. Stockholm, 1935, 1945, 196. 354+364+295. 3 vol. Halvklotband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt. Wernstedt del l-ll. Nygren del lll.Alla delar har en klistrad gåvoetikett på främre pärmens insida,
Alla delar tryckta i 500 ex. Dessa ex. har nr. 392,125,358.
ID Nr: 104445, SEK 275.

Olsson, Reinhold: Norrländskt sågverksliv under ett sekel. Nordiska museet, 1949. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2726, SEK 130.

Olsson / Andersson, Gunnar / Burnett: Stora Kopparberg Six Hundred Years o Industrial Enterprise. Nordisk Rotogravyr, 1951. 82p. Bound. Cover lightly stained. Spine/backstrip torn. Illustrated with photos. Coloured edge.
ID Nr: 104447, SEK 95.

Olsson / Andersson, Gunnar / Burnett: Stora Kopparberg Six Hundred Years o Industrial Enterprise. Nordisk Rotogravyr, 1955. 82p. Bound. Cover lightly stained. Corpus fine. Illustrated with photos. Coloured edge.
ID Nr: 104446, SEK 95.

Peterson, Hans: Handelsboden. Rabén & Sjögren, 1989. 27s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Medförfattare Lena Maria Nordstrand. Bild: Gunilla Kvarnström och Tord Nygren
ID Nr: 19876, SEK 50.

Pursche, Werner: Timmermansämbetet i Stockholm före 1700. Byggförlaget, 1979. 357+ 1056. 2 vol. Pappband. Gott skick. Bihanget häftat.
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet 1979.
ID Nr: 216879, SEK 150.

Rehnberg, Mats: Bokbindarminnen Svenskt liv och arbete N:r 18. Nordiska Museets förlag, 1954. 166s. Klotband. Fotoillustrerad. Häftesomslagen klistrade på pärmarna och häftesomslagets titel på ryggen.
ID Nr: 217387, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Handelsminnen. Svenskt liv och arbete N.R 26. Nordiska Museets förlag, 1961. 240s. Häftad. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad.
Redigerad
ID Nr: 13588, SEK 90.

Ringborg, Edward: Bidrag till Norrköpingsindustriens historia l-ll. Norrköpings Tidningars Aktiebolags Tryckeri, 1922,1923. 290+442. 2 vol. Klotband. Gott skick. Sista sidorna i del ll lagade med teip.
ID Nr: 104448, SEK 200.

Rydberg, Sven: Papper i perspektiv. Svensk skogsindustri under 100 år. Gidlunds, 1990. 170s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13484, SEK 160.

Rydberg, Sven: Strömkarlarna En etnologisk skildring av flottare i Dalälvsområdet. Dalarnas museum, 1984. 268s. Pappband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter, 28. Medförfattare: Barbro Flodin, Sören Jansson, Göran Rosander.
ID Nr: 104440, SEK 250.

Samuelsson, Kurt: Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus. Albert Bonniers förlag, 1952. 215s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 13208, SEK 100.

Smith / Phillips, J. Russell / M. Ogden: Industrial and Commercial Geography. Constable and company, 1951. 978s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13297, SEK 150.

Swab, Anton von: Avesta kronobruk. 1983. 93s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie nr19 Inledning av Staffan Högberg.
ID Nr: 100618, SEK 95.

Söderlund, Ernst ( utg ): Svensk trävaruexport under hundra år. Stockholms trävarueeport förening, 1951. 373s. Halvfranskt band. Exlibris. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 12753, SEK 200.

Tiberg, Erik: MOSCOW, LIVONIA AND THE HANSEATIC LEAGUE 1487 - 1550. Acta universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 15. Almqvist & Wiksell, 1995. 290p. Wrappered.
ID Nr: 214659, SEK 130.

Tigerstedt, Örnulf: Ett handelshus i Wiborg 1790-1879 Patriciersläkten Hackmans öden. Andra delen. Wahlström & Widstrand, 1952. 741s. Häftad. Bandet något slitet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 104439, SEK 250.

Tigerstedt, Örnulf: Fagerstabrukens historia del IV. Kavalkad. Uppsala, 1957. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2735, SEK 190.

Tjerneld, Staffan: Efter hundra år. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12-1956. 1956. 93s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Medredaktör: N.G. Lindskog.
ID Nr: 104442, SEK 95.

Tjerneld, Staffan: En kabelkrönika AB Liljeholmens kabelfabrik 1870-1970. 1970. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Grafiska blad: Acke Oldenburg. Foto: Lars Nyberg.
ID Nr: 206473, SEK 200.

Tunberg, Sven: Stora Kopparbergets historia I. Uppsala, 1922. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2722, SEK 200.

Vestergren, Håkan: Att leva med trä. Adlink/Västra Aros, (1985). 23s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Artikel om fuktiga husknutar ur Villaägaren 5/85 som bilaga
ID Nr: 107738, SEK 70.

Waldén, Bertil: Frövifors bruk och dess föregångare Frövi bruk. Stockholm, 1951. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2720, SEK 250.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer August Wicander 1836-1891. Norstedts förlag, 1950. 290s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211046, SEK 120.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer August Wicander 1836-1891. Norstedts förlag, 1950. 290s. Häftad. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13570, SEK 100.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer Carl August Wicander född 1885 och hans kusiner. Norstedt och söners förlag, 1952. 419s. Häftad. Bandet skevt. Bandet något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 104432, SEK 80.

Wik, Harald: Norra Sveriges sågverksindustri. Geographica Nr 21, 1950. 328s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget trasigt. Inlagan fin.
Kartbilagor
ID Nr: 13486, SEK 170.