Se alla Rubriker

: 425 år kring en gammal qvarn. En krönika om Berte qvarn och Sia glass. , Halmstad, 1994 ?. Halmstad, 39s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 13720, SEK 140.

: AKTIEBOLAGET DE LAVALS ÅNGTURBIN. Mottrycks- och aftappningsångturbiner.. , AB Zander & Ingeström, Stockholm, 1913. AB Zander & Ingeström, Stockholm, 38s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Cirkulär No 112, Maj 1913.
ID Nr: 103468, SEK 150.

: Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 1887 -1937. , Malmö, 1937. Malmö, 223s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13209, SEK 200.

: Almedahlsföretagen genom tiderna. Minnesskrift vid Almedahls Fabrikers 100-årsjubileum. , Dalsjöfors, 1946. Dalsjöfors, 112s. Linneband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13724, SEK 90.

: Axel Johnson and A. Johnson & Co. 1873-1890. , Stockholm, 1974. Stockholm, 97p. Decorated boards. Illustrated with photos. Very good condition.
Bifogade kopior av certifikat, katalogblad, m.m.
ID Nr: 13572, SEK 140.

: Billerud 75 år. , Billerud, 1958. Billerud, Pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13495, SEK 100.

: Bofors Stål. Den metallurgiska tillverkningen i ord och bild. , Bofors, 1961. Bofors, 63s. Pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13709, SEK 80.

: De Laval Aktiebolaget De Lavalas ångturbin. Stockholm, , 1948. , 16s. Häftad. Något nött i kanterna.
Häfte l.
ID Nr: 104534, SEK 40.

: Die Berliner Handels-Gesellschaft in einem Jahrhundert deutscher wirtschaft 1856-1956. , , 1956. , 275p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 104531, SEK 190.

: En anrik tingest. En bok om borsten och en borstindustris historia utgiven i anledning av AB Husqvarna Borstfabriks 50 - års jubileum. , Stockholm, 1946. Stockholm, 77s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 13579, SEK 120.

: En krönika om Stora Kopparberg från begynnelsen till våra dagar. , Wezäta, 1975. Wezäta, 69s. Pappband med kassett. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Oktavoformat
ID Nr: 12833, SEK 125.

: En man och hans verk. Minnesgåva till AB Gotthard Nilssons grundare på femtioårsdagen. , Stockholm, 1955. Stockholm, 95s. Linneband. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
Dikten till Gotthard Nilsson av Nils Ferlin samt novell av Sven Edvin Salje ingår
ID Nr: 13578, SEK 350.

: Ett ämbetsverk i näringslivets tjänst. Kungl. Patent- och Registreringsverket 50 år. , Stockholm, 1941. Stockholm, 381s. Klotband. Fotoillustrerad. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 13587, SEK 110.

: Ett djärvt industriellt initiativ. Örebro Pappersbruk och dess historia 1901-1951. , Esselte AB, 1951. Esselte AB, 208s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Fotoillustrerad. Utvikbar karta.
ID Nr: 216853, SEK 190.

: Ett skepp kommer lastat. Från byteshandel till nutida grosshandel. , Sockholm, 1947. Sockholm, Illustrerad av Stig Södersten. 87s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 13295, SEK 80.

: Festskrift tillägnad Carl Kempe 80 år 1884-1964. Almqvist & Wiksell, , 1964. , 985s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216845, SEK 175.

: Företagande, ekonomi och teknik. Studier tillägnade Marcus Wallenberg. , Stockholm, 1949. Stockholm, 375s. Pergamentryggband. Övre guldsnitt. Anteckningar på försättsbladet. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 13485, SEK 350.

: G. & L. Beijer aktiebolag, Malmö. Ett 75 - års jubileum. , Malmö, 1941. Malmö, 115s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13496, SEK 140.

: Handel och näringsliv i Stockholm. , Stockholms Köpmansklubb, 1948. Stockholms Köpmansklubb, 480s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad.
Författare bl.a. Eli F. Heckscher, Gösta Bohman, Gustaf Sahlin, Arne och Gustaf Munthe…..
ID Nr: 102171, SEK 95.

: Harald Nordenson 60 år. , Stockholm, 1946. Stockholm, 474s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13290, SEK 150.

: Historik över Elekrokemiska A -B. Bohus 50 år. , Göteborg, 1945. Göteborg, 115s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Ett hörn något stött.
ID Nr: 13718, SEK 100.

: Holmens Bruk i dagens Sverige Ett bildsvep. , Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag, 1959. Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag, 62s. Halvklotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 216851, SEK 90.

: Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag Norrköping Sweden. , A-B Åetå Tryck, 1946. A-B Åetå Tryck, 69p. Decorated half-leather binding. Illustrated with photos. Upper gilt-edging. Nött i hörn och kanter. Något vattenskadad.
ID Nr: 216850, SEK 95.

: J. P. Åhlén. En minnesskrift. Gundaren av och chefen för Åhlén & Holm och Tempo Aktiebolag.. Stockholm, , 1939. , 95s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Illustrerad. Blått klotband.
ID Nr: 216848, SEK 95.

: KATALOG ÖVER TILLVERKNINGARNA VID DOMNARFVETS JERNVERK. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.. Almqvist & Wiksell, , 1925. , 113s. Klotband. Guldornerad. Mycket gott skick. Innehåller bl.a de vanligaste stämplarna och märkena på järn- och stålvaror, papper, cellulosa, trävaror och kemiska produkter.
ID Nr: 103149, SEK 150.

: Läder Kort handbok i läderkunskap med utgångspunkt från verksamheten i ett svenskt garveri.. , C. J. Lundbergs Läderfabriks A-B, Valdemarsvik, 1944. C. J. Lundbergs Läderfabriks A-B, Valdemarsvik, 94s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. En spricka i fogen på sid. 30 och sid 54.
ID Nr: 104798, SEK 130.

: Malm. Grängesbergskoncernen i bild.. Nordisk Rotogravyr, , 1953. , 140s. Klotryggsband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Hörnen på titelbladet bortklippta.
ID Nr: 216849, SEK 110.

: Med Hammare och Fackla lll. , Sancte Örjens Gille, 1931. Sancte Örjens Gille, 242s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Årsbok.
ID Nr: 104542, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla lX. , Sancte Örjens Gille, 1938. Sancte Örjens Gille, 164s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
Årsbok.
ID Nr: 104548, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla V. , Sancte Örjens Gille, 1934. Sancte Örjens Gille, 155s. Häftad. Illustrerad. Något fuktskadad i övre hörnet.
Årsbok.
ID Nr: 104544, SEK 190.

: Med Hammare och Fackla Vl. , Sancte Örjens Gille, 1935. Sancte Örjens Gille, 185s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104545, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla Vll. , Sancte Örjens Gille, 1936. Sancte Örjens Gille, 171s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104546, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla Vlll. , Sancte Örjens Gille, 1937. Sancte Örjens Gille, 145s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104547, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla X. , Sancte Örjens Gille, 1039. Sancte Örjens Gille, 178s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104549, SEK 125.

: Med Hammare och Fackla Xl. , Sancte Örjens Gille, 1940-1941. Sancte Örjens Gille, 160s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104550, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla XlV. , Sancte Örjens Gille, 1945. Sancte Örjens Gille, 87s. Häftad. Illustrerad. En vikskada i övre hörnet annars i gott skick.
Årsbok.
ID Nr: 104553, SEK 180.

: Med Hammare och Fackla XV. , Sancte Örjens Gille, 1946. Sancte Örjens Gille, 59s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104554, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla XVl. , Sancte Örjens Gille, 1947. Sancte Örjens Gille, 113s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104555, SEK 200.

: Med Hammare och Fackla XVlll. , Sancte Örjens Gille, 1949-1950. Sancte Örjens Gille, 139s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 104557, SEK 200.

: Mest om Järn. Svenska Turistföreningens årsbok 1989. Svenska Turistföreningens Förlag, , 1988. , 216s. Cartonnageband. Mönstrade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13289, SEK 85.

: Molae Chartariae Suecanae l-ll Svenska Pappersbruksföreningens tjugufemårsskrift. Stockholm, , 1923. , 198+388+planscher 25-116. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Guldornerad. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Ypphöjda bind.Färgat övre snitt. Illustrerad. Gott skick
ID Nr: 216855, SEK 1100.

: Molæ Chartariæ Suecanæ. Svenska Pappersbruksfæreningen tjugofemårsskrift I och II. , Stockholm, 1923. Stockholm, 198 + 388. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
Föreningens verksamhet och pappersindustriens utveckling från enkelt hantverk till nutida storindustri skildras
ID Nr: 13715, SEK 600.

: Näringsliv och kultur En samling uppsatser.. Stockholm, , 1945. , 409s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104434, SEK 140.

: Sågverk och människor. Anteckningar från Hudiksvall och Håstaholmens såg under 100 år. Rabén & Sjögren, , 1973. , 132s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 13580, SEK 110.

: Sandvikens järnverk. , A.-B. John Antonsons Boktryckeri, Göteborg, 1930. A.-B. John Antonsons Boktryckeri, Göteborg, opaginerad. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Illustrationerna är utförda i pantonegravyr.
ID Nr: 104533, SEK 100.

: Sieverts kabelverk Minnesskrift över de första 50 åren. , Stockholm, Hasse W Tullbergs boktryckeri, 1938. Stockholm, Hasse W Tullbergs boktryckeri, 396s. Dekorerat linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 206477, SEK 150.

: SKF Huvudkatalog 1916. , Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, 1916. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, 256s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102897, SEK 450.

: SKF Kullager Rullager Katalog Nr 2401 S. , Göteborg, 1962. Göteborg, 348s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 13205, SEK 90.

: Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet utgivna av Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Del 3 : Skånska Stenkolsverket 1737-1786. Almqvist & Wiksell, , 1963. , 557s. 1 vol. Klotryggsband. Illustrerad. Övre guldsnitt. Mycket fint exemplar. Endast del 3. Innehåller 4x2 planscher
ID Nr: 106629, SEK 130.

: Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet 1-4. , Uppsala, 1953-1973. Uppsala, 4 vol. Klotryggsband. Gott skick. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 2714, SEK 450.

: Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag 1871-1946 Minnesskrift över Sveriges största elektrokemiska industriföretag vid sjuttiofemårsjubileet 1946. Nordisk Rotogravyr, , 1946. , 206s. Klotryggsband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216852, SEK 180.

: Stora Kopparberg. , Stockholm, 1963. Stockholm, Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Rikt illustrerad med foton. Utgiven av Stora Kopparbergs Bergslags AB.
ID Nr: 200009, SEK 120.

: Stora Kopparberget En gruvkarta av Hans Ranie från 1683. Reproduktioner av Ranies välkända karta över Falu gruva.. , Bengtsons Litigrafiska AB, 1961. Bengtsons Litigrafiska AB, 5s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105385, SEK 90.

: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 1347-1897 Öfversikt af dess historia.Beskrifning öfver dess verk och inrättningar.Tabell öfver dess tillverkningar från äldsta tid tii nu. Förteckning på dess nutida produkter.. , Falu Nya Boktryckeri-Aktiebolag, 1897. Falu Nya Boktryckeri-Aktiebolag, 17s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 216854, SEK 95.

: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Öfversikt af dess historia. Beskrifning öfver dess verk och inrättningar. Tabell öfver dess tillverkningar från äldsta tid till nu. Förteckning på dess nutida produkter.. , Falu nya Boktryckeri-Aktiebolag, Falun, 1897. Falu nya Boktryckeri-Aktiebolag, Falun, 17s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105190, SEK 250.

: Sveriges Bageriidkare Förening. Minnesskrift med anledning av föreningens 50-åriga tillvaro. , Stockholm, 1950. Stockholm, 175s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Övre guldsnitt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Nr 42 av 100 numrerade exemplar
ID Nr: 13575, SEK 110.

: Trollhättan dess kanal- och kraftverk Historik och beskrifning. Del l, Del ll: l och ll. Del lll: Trollhätte kraftverk.Del lll: 2.3. , K. Vattenfallsstyrelsen, 1911- 1916. K. Vattenfallsstyrelsen, 355+356+253+149+186. 5 vol. Häftad. Bandet slitet. Illustrerad. Kartdel saknas. Del l : ena nedre hörnet ytligt vattenskadatDel ll: l ena nedre hörnet vattenskadat.
ID Nr: 104433, SEK 500.

: Uddeholm. A Swedish enterprise of wordl-wide renown. , Uddeholm, 1955. Uddeholm, 78p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 216847, SEK 95.

: Uppfinningarnas bok. Grufhandtering och hyttväsen. , Bokförlaget Hierta, 1902. Bokförlaget Hierta, 502s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13292, SEK 250.

: Wifstavarf. , Gullersproduktion AB, 1965. Gullersproduktion AB, opaginerad. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 217178, SEK 190.

Almgren, Nils: Aktiebolaget Liljeholmens Kabelfabrik 1870-1945. , Västmanlands Allehandas Boktryckeri, 1945. Västmanlands Allehandas Boktryckeri, 39s. Halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104438, SEK 60.

Almquist, Johan Axel (red.): STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR 1746-1921. Historisk skildring.. Norstedt och söners förlag, , 1921. , XII+712 sidor. Halvfranskt band. Guldornerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 104056, SEK 900.

Althin, Torsten: Papyrus 1895-1945. På traditionell grund. Minnesskrift till Aktiebolaget Papyrus femtioårsjubileum.. , Aktiebolaget Papyrus, 1945. Aktiebolaget Papyrus, 224s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 10248, SEK 220.

Althin, Torsten: Papyrus 1895-1945. På traditionsrik grund. Minnesskrift till Aktiebolaget Papyrus femtioårsjubileum.. , Esseltes Göteborgsindustrier AB, Göteborg, 1945. Esseltes Göteborgsindustrier AB, Göteborg, 224s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104450, SEK 150.

Althin, Torsten: Reymersholm. , Hälsingborg, 1955. Hälsingborg, 162s. Klotryggsband. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13569, SEK 120.

Ambosiani, Sune: Från de svenska skråämbetenas dagar. , Stockholm, 1920. Stockholm, 188s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13576, SEK 140.

Andersson, Ingvar: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer från äldsta tid till 1914. Norstedt och söners förlag, , 1960. , Klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2724, SEK 130.

Andrén, Erik: Nitroglycerin Aktiebolaget 1864-1964. , Nitroglycerin Aktiebolaget, 1964. Nitroglycerin Aktiebolaget, 291s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt.
Minnesskrift.
ID Nr: 104443, SEK 240.

Ankarberg/Nyström, Carl-Henrik/Bengt: Rörstrand i Stockholm. Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926. , Stockholmia Förlag, 2007. Stockholmia Förlag, 378s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick. Längre dedikation av Carl-henrik Ankarberg
ID Nr: 107944, SEK 600.

Berdrow, Wilhelm: Krupp. , Medéns, 1941. Medéns, 258s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13581, SEK 90.

Bergsøe, Svend: Jag älskar Dig Sverige. Ett stycke svensk - dansk industrihistoria. , Vojens, (utan årtal). Vojens, 108s. Häftad. Fotoillustrerad. Enstaka anteckningar i blyerts.
ID Nr: 13294, SEK 100.

Bodman, Gösta: F: haga 1896-1946. Linoleum Aktiebolaget Forshaga. , Göteborg, 1946. Göteborg, 168s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Enstaka fläckar på bandet. Inlagan fin.
ID Nr: 13571, SEK 140.

Byttner, Anders: Ytong. Yxhults historia Del ll. En jubileumsskrift sammanställd av Anders Byttner.. , Ljungföretagen, Örebro, 1968. Ljungföretagen, Örebro, 106s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104444, SEK 140.

Castegren, Erik: Riksbankens Pappersbruk Tumba. Minnesskrift till dess tvåhundraårsjubileum. Nordisk Rotogravyr, , 1984. , 212s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Facsimilupplaga, efter original tryckt 1855
ID Nr: 107803, SEK 150.

Cederholm, Charlie: Vattenfall på Gösta Malms tid. Vattenfall 1928-38. , Trelleborg, 1983. Trelleborg, 112s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13288, SEK 95.

Cederholm, Charlie: Vattenfall på Vilhelm Hansens tid 1909 -1928. , Vattenfall, 1983. Vattenfall, 224s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12830, SEK 95.

Collin, Karin: Den stora spinnrocken. Sägner och tidsbilder kring Iggesunds Bruks historia. , Hugo Gebers förlag, 1935. Hugo Gebers förlag, Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2731, SEK 190.

Danielson, Hilding: Rydboholms Fabrikers historia Del II 1866-1911. , Göteborg, 1934. Göteborg, Halvfranskt band. Bandet något slitet.
Numrerad upplaga 11/200
ID Nr: 2729, SEK 200.

De Geer, Gerard: När järnet bröt bygd En krönika över liv och arbete i Lesjöfors under 300 år.. Bonniers, , 1975. , 255s. Pappband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104435, SEK 130.

Dibold, Hans: Trades and Enterprise. , Wien, 1974. Wien, 105p. Illustrated with photos. Good condition.
ID Nr: 13583, SEK 120.

Du Pont, E. I.: The Autobiogarphyb of An American Enterprise. , Charles Scribner`s Sons, New York, 1952. Charles Scribner`s Sons, New York, 138p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 216846, SEK 250.

Ek, Sven B.: Väderkvarnar och vattenmöllor En etnologisk studie i kvarnarnas historia.. Stockholm, , 1962. , 317s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Dedikation, handskriven.
Nordiska museets handlingar : 58.
ID Nr: 216880, SEK 450.

Eklund, Petter: Guide till det ´K -märkta ´ Sverige. På spaning efter gruvlavar. Byggförlaget, , 1995. , 96s. Spiralband. Fotoillustrerad. Nytt exemplar.
ID Nr: 13296, SEK 95.

Eklund, Petter: Guide till det ´K-märkta´Sverige.På spaning efter gruvlavar.. Byggförlaget, , 1995. , 95s. Spiralband. Nytt exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100624, SEK 95.

Ericsson, Christer: Vi är alla delar av samma familj. Patron, makten och folket. Carlsson Bokförlag, , 1997. , 267s. Inbunden. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13203, SEK 140.

Fahlström, J. M.: A Gothenburg House of Merchants 1802-1952. , Ekmam & Co A.-B., 1951. Ekmam & Co A.-B., 72p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104436, SEK 130.

Fritzsch / Sieber, Karl Ewald / Friedrich: Bergmännische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen. Mit 31 bildtafeln. , Akademie-Verlag, Berlin, 1957. Akademie-Verlag, Berlin, 80+15+16 pages. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 217404, SEK 150.

Gjöres, Axel: Den tiden. Smedjebacken på smedernas tid. Norstedt och söners förlag, , 1965. , 244s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13291, SEK 95.

Glete, Jan: Asea under hundra år 1883-1983 En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling. , Asea, Västerås, 1983. Asea, Västerås, 367s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 206478, SEK 180.

Grebst, W A:son: Grängesberg En berättelse från krisåren. Åhlén och Åkerlunds förlag, , 1908. , 270s. Häftad. Bandet något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 104501, SEK 95.

Gunnarsson, Maria och Erik: By Appointment to His Majesty the King of Sweden. , Bild och Kultur, 2000. Bild och Kultur, 163p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Illustrated with photos. Very good condition.
ID Nr: 13584, SEK 130.

Gunnerson, Erik G.: Koncernbyggaren A.P. Gunnerson Del II. , Göreborg, 1962. Göreborg, 86s. Häftad. Mycket gott skick. Ex Libris Torsten Nothin
ID Nr: 13487, SEK 75.

Gårdlund / Fritz, Torsten / Martin: Ett världsföretag växer fram.Alfa-Laval 100 år. Gårdlund: Del l : Förhistoria och uppbyggnad. Fritz: Del ll : Konsolidering och expansion.. Norstedts förlag, , 1983. , 350+599. 2 vol. Klotband med kassett. Nyskick. Illustrerad. Turkosblått band.
ID Nr: 104449, SEK 290.

Götebo, Pia: Vätterleden En etnologisk studie av motorvägsbygge.. Nordiska Museets förlag, , 1979. , 74s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Projektet Anläggarna Rapport nr 2.
ID Nr: 104530, SEK 40.

Hahr, August: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags porträtt och tavelsamlingar. , Uppsala, 1921. Uppsala, Häftad. Häftesomslaget löst.
ID Nr: 2721, SEK 150.

Hahr, August: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags porträtt och tavelsamlingar. , Uppsala, 1921. Uppsala, Halvpergamentband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 2723, SEK 250.

Hammarskiöld, P.: Från obygd till bruksbygd Ett bidrag till Nissa-dalens historia. , Meijels Bokindustri, Halmstad, 1957. Meijels Bokindustri, Halmstad, 272s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
Utförd på uppdrag av Hylte Bruks Aktiebolag med anledning av dess femtioåriga tillvaro.
ID Nr: 104529, SEK 150.

Helmfrid, Björn: Holmen öden under fyra sekler Studier i Holmens Bruks Historia.. , Norrköpings Tidningars AB, 1954. Norrköpings Tidningars AB, 463s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104441, SEK 95.

Heurgren, Paul Gerhard (utg): Posten i forntid och nutid. Till minne av Världspostföreningens femtioåriga tillvaro. , Förlag P. Heurgren, Stockholm, 1924. Förlag P. Heurgren, Stockholm, 163s. Häftad. Illustrerad. Bandet något fläckigt. Innehåller utvikbar karta över lufttrafiklinjerna i Juli 1923
ID Nr: 105764, SEK 120.

Hildebrand, Karl-Gustaf: Fagerstabrukens historia I-V. , Uppsala, 1957. Uppsala, Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2734, SEK 1110.

Höök, Svante: Billerud 1883-1983. En kort resumé över de hundra åren och en blick in i framtiden….. , VF-Tryck, Karlstad, 1983. VF-Tryck, Karlstad, 111s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107736, SEK 70.

Isacson, Claes-Göran: Emballageetikettens utveckling från dess uppkomst till l´art noveau. , Slöjdföreningens skola, Göteborg, 1953. Slöjdföreningens skola, Göteborg, 99+6 sidor. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick. Förordet undertecknat för hand
ID Nr: 105850, SEK 350.

Isaksson, Olov: Vallonbruksminnen. En bok för alla, , 1998. , 285s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100617, SEK 45.

Jansson, E. Alfred: Hallstahammars Bruks historia. , Hallstahammar, 1953. Hallstahammar, Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2715, SEK 190.

Karnstedt / Leonardsson, Torgny / Julie: I själva verket De sista hundra dagarna i stålverk 2, Fagersta. , Bildförlaget Öppna Ögon, 1986. Bildförlaget Öppna Ögon, 108s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104502, SEK 125.

Larsson / Saving, Sören / Jaak: Nordstjernan inifrån 1890 - 1990. Norstedts förlag, , 1990. , 199s. Pappband. Nyskick. Mönstrade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13206, SEK 120.

Lindroth, Sten: Christopher Polhem och Stora Kopparberget Ett bidrag till bergsmekanikens historia. Almqvist & Wiksell, , 1951. , 234 s. 5 utvikbara planscher. Häftad med pappersomslag och kassett. Kassetten sliten. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Illustrerad.
Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 102969, SEK 240.

Lundmark, Efraim: En hundraårig bomullsindustri. Norrköpings Bomullsväfveriaktiebolag och dess anläggningar i Kulle och Gryt 1852-1952. Norstedt och söners förlag, , 1952. , Dekorerat klotband. Gott skick. Mollskinn.Gulddekor.
ID Nr: 2730, SEK 130.

Meinander, Nils: En krönika om vattensågen. , Finska sågverksägarföreningen, 1945. Finska sågverksägarföreningen, 316s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Detta exemplar är nummer 757 av 800 numrer
ID Nr: 12750, SEK 230.

Meschke, Christian: Kulturlandskap i älvdalar lll Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. , Riksantikavarieämbetet och Statens Historiska museer, 1979. Riksantikavarieämbetet och Statens Historiska museer, 256s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Rapport 1979:2
ID Nr: 104535, SEK 70.

Molin, Harry: Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbrtuk. , Karlholms Aktiebolag, 1950. Karlholms Aktiebolag, 335s. Inbunden. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Inlagan fin. Bandet något skevt.
ID Nr: 2716, SEK 150.

Molin, Harry: Wirsbo det som var och det som är. Utgiven med anledning av brukets mer än 300-åra tillvaro. , Esselte, Stockholm, 1943. Esselte, Stockholm, 63s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Numrerad 1456/1500
ID Nr: 105774, SEK 190.

Nisser, Marie (ed): Massafabriker och pappersbruk i Värmland och Dalsland. Inventeringsrapport 1973. SPCI - meddelande nr 19. , Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen, 1973. Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen, 224s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106649, SEK 170.

Nordström, Ludvig: En gammal Stockholmsfirmas historia. Albert Bonniers förlag, , 1930. , 389s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 13573, SEK 120.

Nygren / Wernstedt, Erik / Folke: Stockholms Jernkramarhandlareförening l-lll Band l: 1651-1890. Band ll: 1890-1915. Band lll: 1916-1960.. Stockholm, , 1935, 1945, 196. , 354+364+295.. 3 vol. Halvklotband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt. Wernstedt del l-ll. Nygren del lll.Alla delar har en klistrad gåvoetikett på främre pärmens insida,
Alla delar tryckta i 500 ex. Dessa ex. har nr. 392,125,358.
ID Nr: 104445, SEK 275.

Olán, Eskil: Ostindiska Compagniets Saga. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag + Sjörövarna på Medelhavet och Levantiska Compagniet. Historien om Sveriges gamla handel med Orienten. , Elanders Boktryckeri AB, Göteborg, 1920. Elanders Boktryckeri AB, Göteborg, 192+171 pp. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 107942, SEK 350.

Olsson, Reinhold: Norrländskt sågverksliv under ett sekel. , Nordiska museet, 1949. Nordiska museet, Halvfranskt band. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2726, SEK 130.

Olsson / Andersson, Gunnar / Burnett: Stora Kopparberg Six Hundred Years o Industrial Enterprise. Nordisk Rotogravyr, , 1951. , 82p. Bound. Cover lightly stained. Spine/backstrip torn. Illustrated with photos. Coloured edge.
ID Nr: 104447, SEK 95.

Olsson / Andersson, Gunnar / Burnett: Stora Kopparberg Six Hundred Years o Industrial Enterprise. Nordisk Rotogravyr, , 1955. , 82p. Bound. Cover lightly stained. Corpus fine. Illustrated with photos. Coloured edge.
ID Nr: 104446, SEK 95.

Peterson, Hans: Handelsboden. Rabén & Sjögren, , 1989. , 27s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Medförfattare Lena Maria Nordstrand. Bild: Gunilla Kvarnström och Tord Nygren
ID Nr: 19876, SEK 50.

Pursche, Werner: Timmermansämbetet i Stockholm före 1700.. Byggförlaget, , 1979. , 357+ 1056. 2 vol. Pappband. Gott skick. Bihanget häftat.
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet 1979.
ID Nr: 216879, SEK 150.

Rehnberg, Mats: Bokbindarminnen Svenskt liv och arbete N:r 18. Nordiska Museets förlag, , 1954. , 166s. Klotband. Fotoillustrerad. Häftesomslagen klistrade på pärmarna och häftesomslagets titel på ryggen.
ID Nr: 217387, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Handelsminnen. Svenskt liv och arbete N.R 26.. Nordiska Museets förlag, , 1961. , 240s. Häftad. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad.
Redigerad
ID Nr: 13588, SEK 90.

Ringborg, Edward: Bidrag till Norrköpingsindustriens historia l-ll. , Norrköpings Tidningars Aktiebolags Tryckeri, 1922,1923. Norrköpings Tidningars Aktiebolags Tryckeri, 290+442. 2 vol. Klotband. Gott skick. Sista sidorna i del ll lagade med teip.
ID Nr: 104448, SEK 200.

Rydberg, Sven: Papper i perspektiv. Svensk skogsindustri under 100 år. Gidlunds, , 1990. , 170s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13484, SEK 160.

Rydberg, Sven: Strömkarlarna En etnologisk skildring av flottare i Dalälvsområdet.. , Dalarnas museum, 1984. Dalarnas museum, 268s. Pappband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter, 28. Medförfattare: Barbro Flodin, Sören Jansson, Göran Rosander.
ID Nr: 104440, SEK 250.

Samuelsson, Kurt: Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus. Albert Bonniers förlag, , 1952. , 215s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 13208, SEK 100.

Smith / Phillips, J. Russell / M. Ogden: Industrial and Commercial Geography. , Constable and company, 1951. Constable and company, 978s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 13297, SEK 150.

Swab, Anton von: Avesta kronobruk. , , 1983. , 93s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie nr19 Inledning av Staffan Högberg.
ID Nr: 100618, SEK 95.

Söderlund, Ernst ( utg ): Svensk trävaruexport under hundra år. , Stockholms trävarueeport förening, 1951. Stockholms trävarueeport förening, 373s. Halvfranskt band. Exlibris. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 12753, SEK 200.

Tiberg, Erik: MOSCOW, LIVONIA AND THE HANSEATIC LEAGUE 1487 - 1550. Acta universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 15.. Almqvist & Wiksell, , 1995. , 290p. Wrappered.
ID Nr: 214659, SEK 130.

Tigerstedt, Örnulf: Ett handelshus i Wiborg 1790-1879 Patriciersläkten Hackmans öden. Andra delen.. Wahlström & Widstrand, , 1952. , 741s. Häftad. Bandet något slitet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 104439, SEK 250.

Tigerstedt, Örnulf: Fagerstabrukens historia del IV. Kavalkad. , Uppsala, 1957. Uppsala, Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2735, SEK 190.

Tjerneld, Staffan: Efter hundra år. Utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12-1956. , , 1956. , 93s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Medredaktör: N.G. Lindskog.
ID Nr: 104442, SEK 95.

Tjerneld, Staffan: En kabelkrönika AB Liljeholmens kabelfabrik 1870-1970. , , 1970. , Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Grafiska blad: Acke Oldenburg. Foto: Lars Nyberg.
ID Nr: 206473, SEK 200.

Tunberg, Sven: Stora Kopparbergets historia I. , Uppsala, 1922. Uppsala, Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2722, SEK 200.

Vestergren, Håkan: Att leva med trä. , Adlink/Västra Aros, (1985). Adlink/Västra Aros, 23s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Artikel om fuktiga husknutar ur Villaägaren 5/85 som bilaga
ID Nr: 107738, SEK 70.

Waldén, Bertil: Frövifors bruk och dess föregångare Frövi bruk. , Stockholm, 1951. Stockholm, Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2720, SEK 250.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer August Wicander 1836-1891. Norstedts förlag, , 1950. , 290s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 211046, SEK 120.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer August Wicander 1836-1891. Norstedts förlag, , 1950. , 290s. Häftad. Dedikation, handskriven. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13570, SEK 100.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders industriidkare och affärsmän under tre generationer Carl August Wicander född 1885 och hans kusiner. Norstedt och söners förlag, , 1952. , 419s. Häftad. Bandet skevt. Bandet något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 104432, SEK 80.

Wik, Harald: Norra Sveriges sågverksindustri. , Geographica Nr 21, 1950. Geographica Nr 21, 328s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget trasigt. Inlagan fin.
Kartbilagor
ID Nr: 13486, SEK 170.