Se alla Rubriker

Brev från Drottning Kristina Katalog till Postmuseums utställning. 2002. 32s. Häftad. Illustrerad. Sid. 3-30 sammanhängande lösa. Annars i gott skick.
Meddelanden från Postmuseum nr. 49.
ID Nr: 104827, SEK 75.

CHRISTINA, Drottning av Sverige. En europeisk kulturpersonlighet. Nationalmuseum, 1966. 592+96. Häftad. Illustrerad.
Nationalmusei utställningskatalog 305.
ID Nr: 208638, SEK 110.

Hvem är hon, Wasaprinsessa eller icke ? Ett sorgligt blad till Wasasagan. E.Svenssons boktryckeri, Stockholm, 1877. 47s. Häftad. Slitet exemplar. Omslagets kanter trasiga.
ID Nr: 104910, SEK 170.

Hyllningsadresser till Konungahuset Kalligrafi, bokbinderi och teckningskonst ur Bernadottebibliotekets samlingar. Kungl.Husgerådskammaren, 1997. 24s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Gäller Bernadotterna.
ID Nr: 104861, SEK 40.

Adelsköld, C. L.: KONUNG GUSTAF ERIKSSON WASA. EN MINNESRUNA. Bokförlaget - Aktiebolaget Puritas, Stockholm, 1907. 132s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 209395, SEK 100.

Andersson, Ingvar: ERIK XIV. En biografi. Wahlström & Widstrand, 1935. 343s. Skinnryggsband. Illustrerad. Dedikation från författaren till Regissören Alf Sjöberg. Inlagan har delvis släppt från ryggen.
ID Nr: 214682, SEK 140.

Bengtson, Bo: Prins Oscar Bernadotte - En minnesbok av 32 författare. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1953. 191s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Hugo Cedergren m fl
ID Nr: 208100, SEK 130.

Bengtsson, Frans G.: KARL XII:s LEVNAD. Från Altranstädt till Fredrikshall. Norstedt och söners förlag, 1954. 359s. Häftad med pappersomslag. Osprättad / Oläst.
Vinjetter av Gunnar Brusewitz.
ID Nr: 208683, SEK 150.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD. FRÅN ALTRANSTÄDT TILL FREDRIKSHALL. Norstedt och söners förlag, 1936. 433s. Häftad. Bandet något nött. Innehåller utvikbar karta och i övrigt sparsamt illustrerad.
ID Nr: 209524, SEK 100.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD. TILL UTTÅGET UR SACHSEN. Norstedt och söners förlag, 1935. 466s. Häftad. Innehåller utvikbar karta. Bakre pärmen trasig, med nedre halvan bortriven.
ID Nr: 209525, SEK 75.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD. Norstedt och söners förlag, 1948. 466+433. Dekorerat klotband. Fint exemplar. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 209534, SEK 450.

Bengtsson, Frans G.: Karl Xlls levnad Till uttåget ur Sachsen. Pan/Norstedts, 1968. 342s. Pocket. Något sliten.
En Panbok.
ID Nr: 105081, SEK 40.

Bengtsson, Frans G.: Karl Xlls levnad Från Altranstädt till Fredrikshall. Pan/Norstedt, 1968. 319s. Pocket. Något sliten. Ryggen sprucken i främre falsen.
En Panbok.
ID Nr: 105082, SEK 40.

Bernadotte, Lennart: KUNGEN I BILD. En fyrtiårig eriksgata genom Sverige. Esselte AB, Stockholm, 1948. Opaginerad. Häftad. Rikligt illustrerad.
" Utgiven till förmån för Sveriges barn av Sveriges Barnens Dagsledares Förening."
ID Nr: 209397, SEK 80.

Bildt, Le Baron De: PENSÉES DE CHRISTINE, REINE DE SUÈDE. Avec une préface par Le Baron De Bildt, De L'Académie Suédoise. Norstedt och söners förlag, 1906. 255p. Gilt-ornamented cloth binding.
ID Nr: 208692, SEK 140.

Björlin, Gustaf: CARL DEN TOLFTE. Läsning för ung och gammal. Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 1888. 405s. Halvfranskt band. Bandet något nött.
ID Nr: 208654, SEK 140.

Brander, Uno: BERNADOTTE , EN HJÄLTESAGA. lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, 1924. 272s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 211364, SEK 80.

Carlson, Fredrik Ferdinand: SVERIGES HISTORIA under KONUNGARNE AF PFALZISKA HUSET. Sjunde delen, CARL XII. Carl den Tolftes Regering. Andra delen. Norstedt och söners förlag, 1885. 524s. Häftad. Bandet nött och ryggen sprucken.
ID Nr: 209522, SEK 150.

Carlsson, Fredrik Ferd.: Sveriges Historia under Carl den Tolftes regering 1-3. Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska huset, sjette - åttonde delen. Norstedt och söners förlag, 1881-1910. IV+465+4+524+5+X+493+139 sidor. 3 vol. Samtida klotband. Blindpressad. Innehåller utvikbara kartor i färg. Torrsprickor i de inre falsarna
ID Nr: 105466, SEK 300.

Christina, Drottning av Sverige: Självbiografi och aforismer. Natur och kultur, 1957. 122s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Översättning och aforismurval av Marianne Rappe. Noter och efterskrifter av Magnus von Platen.
ID Nr: 209042, SEK 90.

Englund, Peter: Den oövervinnerlige. Om svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Atlantis Förlag, 2000. 797s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 201268, SEK 160.

Essen - Möller, Elis: DROTTNING CHRISTINA. En människostudie ur läkaresynpunkt. C. W. K. Gleerups Förlag, Lund, 1937. 110s. Häftad. Recensionsstämpel. Gott skick.
Elis Essen - Möller, var professor emeritus i Lund.
ID Nr: 209392, SEK 100.

Fjellman, Margit: DROTTNING LOUISE. EN BIOGRAFI AV MARGIT FJELLMAN. Bonniers, 1965. 231s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 210390, SEK 90.

Goldsmith, Margaret: DROTTNING KRISTINA. En psykologisk biografi. Tidens förlag, 1933. 263s. Häftad. Illustrerad.
Översatt av Eric Swenne.
ID Nr: 209391, SEK 120.

Gribble, Francis: DROTTNING KRISTINAS HOF och hennes senare äfventyr efter tronafsägelsen. Wahlström & Widstrand, 1914. 284s. Häftad. Gott skick.
" Bemyndigad Öfversättning ".
ID Nr: 209041, SEK 150.

Gustav II Adolf: Tal och skrifter av konung Gustav II Adolf Ett urval av Carl Hallendorff. Norstedt och söners förlag, 1915. 204s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 207387, SEK 140.

Hadenius / Nevéus, Stig / Torgny: MAJESTÄT I NÄRBILD. Oscar II i brev och dagböcker. Lindblads, Uppsala, 1960. 290s. Pappband.
ID Nr: 209544, SEK 110.

Hallendorff, Carl: OSCAR I, NAPOLEON OCH NIKOLAUS. Ur diplomaternas privatbrev under Krimkriget. Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1918. 441s. Häftad. Illustrerad. Något sliten. Innehåller en utvikbar stamtavla.
ID Nr: 208285, SEK 90.

Hammarlund, Sven: Befrielsekrig och reformation. Bilder ur Gustav Vasas historia. Carlsson Bokförlag, 1990. 88s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210396, SEK 80.

Hauge, Yngvar: Carl Johan l-ll l: Revolutionssoldaten- Marskalken ll: Kronprinsen. Bonniers, 1942-43. 307+239. 2 vol. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 216915, SEK 150.

Hauge, Yngvar: Carl Johan. Översättning av Elsa Thulin. Albert Bonniers förlag, 1942 - 1943. 308+240 s. 2 vol. Halvklotband. Illustrerad. Understrykningar i texten. Anteckningar. 3 delar i två band.
ID Nr: 210280, SEK 150.

Hellner, Brynolf: Drottning Kristinas rustkammare. Livrustkammaren, 1990. 127s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101939, SEK 390.

Hennings, Beth: GUSTAV III. EN BIOGRAFI. Norstedt och söners förlag, 1957. 362s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209028, SEK 200.

Hennings, Beth: GUSTAV III. EN BIOGRAFI. Norstedt och söners förlag, 1957. 362s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 102914, SEK 220.

Hildebrand / Stavenow, Emil / Ludvig ( utg ): SVERIGES HISTORIA TILL VÅRA DAGAR. Femte Delen. GUSTAV VASAS SÖNER. Norstedt och söners förlag, 1923. 403s. Häftad. Illustrerad. Medverkande : O. Montelius, S. Tunberg, G. Carlsson, G. Wittrock, G. Jacobson, G. R. Fåhraeus, Sam. Clason, Carl Hallendorff, S. J. Boëthius, Karl Hildebrand, Fr. Böök och A. Romdahl.
ID Nr: 210393, SEK 130.

Hjortsjö, Carl-Herman: Drottning Christina. Gravöppningen i Rom 1965. Bokförlaget Corona, Lund, 1967. 118s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
En intressant och detaljerad beskrivning av Drottning Christina.
ID Nr: 209384, SEK 200.

Hjortsjö, Carl-Herman: ERIK XIV. EN HISTORISK, KULTURHISTORISK OCH MEDICINSK - ANTROPOLOGISK UNDERSÖKNING I SAMBAND MED GRAVÖPPNINGEN 1958 I VÄSTERÅS DOMKYRKA. Norstedt och söners förlag, 1962. 351s. Häftad. Rikligt illustrerad. Dedikation från utgivaren, C. H. Hjortsjö, till Regissör Alf Sjöberg.
ID Nr: 214683, SEK 250.

Hjortsjö, Carl-Herman: ERIK XIV. Gravöppningen 1958 i Västerås Domkyrka En historisk, kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning i samband med gravöppningen 1958 i Väserås Domkyrka. Norstedt och söners förlag, 1962. 351s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Ex.libris.
ID Nr: 104826, SEK 325.

Hjärne, Harald: SAMLADE SKRIFTER AV HARALD HJÄRNE. Första delen. KARL XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697 - 1703. Albert Bonniers förlag, 1932. 438s. Häftad.
ID Nr: 208684, SEK 90.

Hultman, Johan: Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. Rediviva, 1986. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Facsimileutgåva av Johan Hultmans Annotationer från 1889.
ID Nr: 1415, SEK 140.

Janssen, Børge: CHRISTINA GYLLENSTIERNA I FÄNGELSE. Norstedt och söners förlag, 1918. 232s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 103083, SEK 80.

Kraft, Salomon: Gustav Vasas livsverk. Särttryck ur Historiska Bilder I. Aktiebolaget Bokverk, 1948. sidorna 56-85. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Tillskrift från författaren på främre pärmen
ID Nr: 105425, SEK 120.

Kuylenstierna, Oswald: GUSTAV III. HANS LIV, PERSON OCH GÄRNING. Lars Hökerbergs Förlag, Stockholm, 1921. 250s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Stänksnitt. Illustrerad.
ID Nr: 210639, SEK 180.

Kuylenstierna, Oswald: KARL XII Hans öden och hans personlighet. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1925. 277s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102930, SEK 80.

Kuylenstierna, Oswald: KARL XII. Hans öden och hans personlighet. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1925. 277s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 208655, SEK 80.

Kuylenstierna, Oswald: KRING KARL XII. Karolinska studier. Wahlström & Widstrand, 1918. 162s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208656, SEK 90.

Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: KONUNGABARN. Karl XII och hans systrar. C.E. Fritzes Bokförlag, 1914. 224s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102992, SEK 130.

Lagerqvist, Lars O: Sverige och dess regenter under 1000 år. Albert Bonniers förlag, 1977. 399s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Andra tryckningen
ID Nr: 106422, SEK 110.

Levertin, Oscar: GUSTAF III som DRAMATISK FÖRFATTARE. Litteraturhistorisk studie af Oscar Levertin. Albert Bonniers förlag, 1894. 4+264 s. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 209027, SEK 200.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. OSCAR I I OCH HANS TID. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM. Wahlström & Widstrand, 1943. 509s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209945, SEK 500.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. OSCAR II OCH HANS TID. En Bokfilm av Erik Lindorm. Wahlström & Widstrand, 1934. 509s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210279, SEK 120.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1919 - 1927. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM. Wahlström & Widstrand, 1938. 480s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 209944, SEK 400.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1919 - 1927. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM. Wahlström & Widstrand, 1938. 480s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209943, SEK 500.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1907 - 1918. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM. Wahlström & Widstrand, 1943. 512s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Fint exemplar. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209942, SEK 500.

Lundebeck, Anders: JOSÉPHINE av Sverige - Norge. Gustaf V:s Farmoder. Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1943. 408s. Linneband. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 216492, SEK 80.

Lundebeck, Anders: KRÖNT och OKRÖNT, på Stockholms slott. Rabén & Sjögren, 1955. 375s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208636, SEK 120.

Lundegård, Axel: DROTTNING MARGARETA. VALDEMAR DANEKONUNGS DOTTER. Nordiska Förlaget, Stockholm, 1912. 384s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Ryggen blekt.
ID Nr: 210388, SEK 110.

Lundh-Eriksson, Nanna: SVERIGES PRINSESSOR 1539-1829. Norstedt och söners förlag, 1929. 307s. Privatband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216512, SEK 170.

Maler, Bertil: Ett gammalt spanskt skådespel om Drottning Kristina och Karl X Gustav. Almqvist & Wiksell, 1977. 175s. Häftad. Gott skick.
Innehåller Francisco Bances Candamos Kärlekens belöning (Quién es quien premia al amor?) på spanska
ID Nr: 5396, SEK 90.

Maurois, André: La vie de JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE d'après quelques documents du Musée Bernadotte à Pau. Préfacée par M. André Maurouis. Illustrations reunies et présntées par Mlle Francoise Debaisieux et M. Gunnar W. Lundberg. Allhems förlag, 1966. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 216498, SEK 120.

Meyer, Conrad Ferdinand: Gustaf Adolfs page. Ringförlaget, Stockholm, 1932. 60s. Dekorerat pappband. Gott skick.
ID Nr: 12200, SEK 60.

Montgomery, Bo-Gabriel: Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf. Effellve, 1944. 142s. Klotband. Blindpressad. Marmorerade för/eftersättsblad.
Illustrerad av Ulf Kylberg.
ID Nr: 208642, SEK 150.

Montgomery, Bo-Gabriel: Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf. Effellve, 1944. 142s. Häftad. Illustrerad.
Illustrerad av Ulf Kylberg.
ID Nr: 208643, SEK 100.

Nordberg, Michael: I kung Magnus tid Norden under Magnus Eriksson 1317-1374. Norstedts förlag, 1997. 361s. Pocket. Något sliten.
ID Nr: 101832, SEK 90.

Ohlmarks, Åke: Alla Sveriges kungar. AWE/ Gebers, 1972. 152s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 30110, SEK 100.

Olofsson, Sven Ingemar: Drottning Christinas tronavsägelse och trosförändring. appelbergs Boktryckeri Ab, Uppsala, 1953. 371s. Häftad.
ID Nr: 208639, SEK 120.

Oredsson, Sverker ( red ): Gustav ll Adolf. Atlantis Förlag, 2007. 394s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Fuktskadad.
ID Nr: 102842, SEK 90.

Oscar II.: MINA MEMOARER, I. Med företal och kommentarer utgivna av Nils F. Holm. Norstedt och söners förlag, 1960. 396s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209545, SEK 130.

Oscar II.: MINA MEMOARER, I. Med företal och kommentarer utgivna av Nils F. Holm. Norstedt och söners förlag, 1960. 397s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209546, SEK 130.

Pallavicino, Sforza: DROTTNING KRISTINAS VÄG TILL ROM. Inledning av Sven Stolpe. C.E. Fritzes Bokförlag, 1966. 67s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 208690, SEK 70.

Pallavicino, Sforza: DROTTNING KRISTINAS VÄG TILL ROM. Inledning av Sven Stolpe. C.E. Fritzes Bokförlag, 1966. 67s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 208691, SEK 60.

Proschwitz, Gunnar von: CATHERINE II et GUSTAVE III. Une correspondance retrouvée. Stockholm, 1998. 361p. Publishers binding with dustwrapper. Illustrated. Dustwrapper slightly foxed.
Texte établi et commenté par Gunnar von Proschwitz.
ID Nr: 216504, SEK 120.

Proschwitz, Gunnar von: GUSTAF III. Mannen bakom myten. Ett självporträtt i brevform, presenterat av Gunnar von Proschwitz. Förlags AB Wiken, Lund, 1992. 534s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket gott skick.
ID Nr: 209570, SEK 340.

Proschwitz, Gunnar von: Gustaf III:s brev. Julboken Produktion, 1992. 44s. Häftad. Gott skick.
Utdrag ur
ID Nr: 213619, SEK 90.

Proschwitz, Gunnar von: Gustaf lll:s brev. Julboken Produktion HB, Farsta, 1992. 44s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102012, SEK 90.

Proschwitz, Gunnar von: Katarina II och Gustaf III en återfunnen brevväxling. Norstedts förlag, 1998. 359s. Inbunden med skyddsomslag. Illustrerad. Inlagan fin. Skyddsomslaget något fläckat. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 16253, SEK 180.

Quitzow, Wilhelm Adolf: NÄR GUSTAF IV ADOLF PANTSATTE WISMAR OCH HURU WISMAR ÅTER KOM TILL MECKLENBURG. Kulturhistorisk Humoresk. Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag, Norrköping, 1908. 164s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
" Öfversättning från plattyskan af J. Granlund."
ID Nr: 209530, SEK 70.

Ribbing, Gerd: Gustav lll:s hustru Sofia Magdalena. Bonniers, 1958. 355s. Klotband. Ryggen något blekt. Inlagan fin.
ID Nr: 105563, SEK 175.

Roos, Anna Maria: GUSTAV II ADOLF. HANS LIV OCH BRAGDER BERÄTTADE FÖR BARN OCH UNGDOM. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1916. 135s. Förlagsband. Illustrerad.
Med tecknade silhuetter av Gunnar Widholm.
ID Nr: 215510, SEK 180.

Rudbeck / Lindfors, Reinhold / Torsten: VÅR KONUNG. 1858 - 1943. MINNESSKRIFT MED ANLEDNING AV KONUNG GUSTAF V:s 35 - ÅRIGA REGERING OCH HANS 85 - ÅRSDAG. Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 1943. 263s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Guldsnitt.
" Detta exemplar av minnesskriften VÅR KONUNG PRAKTUPPLAGAN har nummer P 751, och är tryckt för....."
ID Nr: 210262, SEK 475.

Rudbeck / Lindfors, Reinhold / Torsten: VÅR KONUNG. 1858 - 1943. MINNESSKRIFT MED ANLEDNING AV KONUNG GUSTAF V:s 35 - ÅRIGA REGERING OCH HANS 85 - ÅRSDAG. Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 1943. 263s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
" Bibliofilupplagan av Minnesskriften VÅR KONUNG är tryckt i 800 exemplar varav 25 exemplar, undantagna från försäljning, numrerade I - XXV och 775 exemplar numrerade 1 - 775. Detta exemplar har nummer 19 och är tryckt för Oscar Forsberg. "
ID Nr: 210261, SEK 850.

Sandklef, Albert: CARL XII:s DÖD. Albert Bonniers förlag, 1940. 406s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Guldornerad. Gott skick. Inehåller ett antal lösa artiklar som bilagor.
Medförfattare Carl-Fredrik Palmstierna, Nils Strömbom och Sam. Clason.
ID Nr: 208663, SEK 280.

Schück, Henrik: Gustaf III. En karaktärsstudie. Hugo Gebers förlag, 1904. 138s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 107789, SEK 150.

Stenberg, Karl Erik: Jacob Hoefnagels Gustav Adolfporträtt. Mit Deutschner zusammenfassung. Särtryck ur Tidskrift för Konstvetenskap, Årgång XVI, Häfte I. Lund, 1932. 16s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Första sidan med övre högra hörnet bortklippt. Ingen textförlust
ID Nr: 105429, SEK 80.

Stolpe, Sven: Drottning Kristina. Aldus Förlag, 1966. 448s. Häftad. Illustrerad. Sven Stolpes banbrytande Kristinabiografier i en volym. Tidigare utkommen i två delar med titlarna , Den svenska tiden, 1960 och Efter tronavsägelsen, 1961.
ID Nr: 209154, SEK 60.

Stålhane, Arvid: Gustaf III:s Bosättning, Brudfärd och Biläger. Kulturhistorisk skildring av H. Stålhane. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1946. 311s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 209032, SEK 200.

Stålhane, Henning: Gustaf III:s Bosättning, Brudfärd och Biläger. Kulturhistorisk skildring av H. Stålhane. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1946. 311s. Häftad. Illustrerad. Innehåller kartbilagor.
ID Nr: 208632, SEK 250.

Svalenius, Ivan: Gustav Vasa. Wahlström & Widstrand, 1963. 271s. Häftad.
ID Nr: 210395, SEK 90.

Svalenius, Ivan: Gustav Vasa. Wahlström & Widstrand, 1992. 271s. Klotband. Gott skick. Enstaka understrykningar i texten.
ID Nr: 209046, SEK 150.

Swahn, Waldemar: GUSTAF V, LANDSFADERN OCH MÄNNISKAN 1858 - 1938. C.E. Fritzes Bokförlag, 1938. 234s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Häftesomslag medbundet.
ID Nr: 209394, SEK 120.

Söderhjelm, Alma: CARL JOHAN. ETT KARAKTÄRSPORTRÄTT AV ALMA SÖDERHJELM. Albert Bonniers förlag, 1939. 437s. Klotband.
ID Nr: 210285, SEK 130.

Sörman, Py: VI CHRISTINA MED GUDS NÅDE. Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1942. 376s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 209388, SEK 120.

Taylor, I. A.: DROTTNING KRISTINA. Med porträtter. Hugo Gebers förlag, 1912. 12+344 sidor. Samtida halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Ryggen något solblekt, annars ett vackert band i mycket gott skick.
ID Nr: 216484, SEK 150.

Tunberg, Sven: Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515 - 1518. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1931. 108s. Häftad. Oläst / Osprättad.
Utgiven av Kungl. Samfundet för utgivande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia.
ID Nr: 208640, SEK 150.

Uppström, Rolf: MYSTERIET KARL XII:s DÖD. Rolf Uppström Förlag, u.å. 195s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216320, SEK 130.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Carl XII:s historia av Voltaire. Med inledning av Professor Carl Hallendorff. Rediviva, 1987. 16+303+7 sidor. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Sparsamt illustrerad.
Faximil av 1918 års upplaga
ID Nr: 217467, SEK 150.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: HISTOIRE DE CHARLES XII, ROI DE SUÈDE, PAR VOLTAIRE. Avec des notes grammaticales et historiques et un vocabulaire, par Dr Ed. Hoche. A L'usage des écoles. Quatorzième édition. Ernst Eleischer, Leipsic, (around 1860). 3+196+49+1 pages. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Good condition.
ID Nr: 216537, SEK 130.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Karl XII. Norstedts förlag, 2000. 220s. Förlagsband. Illustrerad. Mycket fint exemplar.
Översättning av Gunnar Örnulf och reviderad av harry Lundin. Originalets titel : Histoire de Charles XII, Roi de Suéde, 1731.
ID Nr: 209160, SEK 190.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: KARL XII. Bokfrämjandet, 1970. 256s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick. Något defekt. Omslagets ytskikt sprucket i fogen mellan pärm och rygg.
Översatt av Lorenz von Numers.
ID Nr: 209754, SEK 80.

Weibull, Curt: DROTTNING CHRISTINA OCH SVERIGE 1646 - 1651. En fransk diplomat berättar. Norstedt och söners förlag, 1970. 152s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208689, SEK 120.

Westerberg, Ernst: SVENSKA DROTTNINGAR. Några blad ur våra hävder. Med tio porträtt. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1916. 200s. Guldornamenterat klotband. Mycket gott skick. Frontespis med inklistrad bild av slottet Tre Kronor.
ID Nr: 103051, SEK 170.

Wrangel, F.U.: DROTTNING KRISTINAS RESA FRÅN ROM TILL FRANSKA HOVET, 1656. Norstedt och söners förlag, 1923. 394s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 209390, SEK 160.

Wrangel, F.U.: REDOGÖRELSE FÖR KONUNG OSCAR II:s 25 - ÅRIGA REGERINGSJUBILEUM. P. A. Norstedt och Söner, Stockholm, 1898. 452+178 s. Guldornamenterat halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Övre guldsnit. Bandet lätt nött.
ID Nr: 210271, SEK 190.

Åberg, Alf: Karl XI. Wahlström & Widstrand, 1958. 220s. Vackert halvfranskt privatband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 103295, SEK 250.

Åsbrink, Gustav: DROTTNING VICTORIA EN ÖVERSIKT AV DROTTNINGENS LEVNAD OCH VERKSAMHET. MED TVÅ FOTOGRAVYRER OCH TALRIKA TEXTBILDER. Aktiebolaget Hasse W. Tullberg, Stockholm, 1931. 299s. Guldornamenterat klotband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Inre denteller. Upphöjda bind.
ID Nr: 210154, SEK 400.

Östlund, Hilding (red): CARL XV:s MINNE. Sällskap för filantropisk verksamhet 1826 - 1951. Minnesskrift till 125-årsdagen. Gernandts Boktryckeri, Stockholm, 1951. 87s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 216499, SEK 120.