Se alla Rubriker

: Brev från Drottning Kristina Katalog till Postmuseums utställning. , , 2002. , 32s. Häftad. Illustrerad. Sid. 3-30 sammanhängande lösa. Annars i gott skick.
Meddelanden från Postmuseum nr. 49.
ID Nr: 104827, SEK 75.

: CHRISTINA, Drottning av Sverige. En europeisk kulturpersonlighet.. Nationalmuseum, , 1966. , 592+96. Häftad. Illustrerad.
Nationalmusei utställningskatalog 305.
ID Nr: 208638, SEK 110.

: Hvem är hon, Wasaprinsessa eller icke ? Ett sorgligt blad till Wasasagan.. , E.Svenssons boktryckeri, Stockholm, 1877. E.Svenssons boktryckeri, Stockholm, 47s. Häftad. Slitet exemplar. Omslagets kanter trasiga.
ID Nr: 104910, SEK 170.

: Hyllningsadresser till Konungahuset Kalligrafi, bokbinderi och teckningskonst ur Bernadottebibliotekets samlingar.. , Kungl.Husgerådskammaren, 1997. Kungl.Husgerådskammaren, 24s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Gäller Bernadotterna.
ID Nr: 104861, SEK 40.

Adelsköld, C. L.: KONUNG GUSTAF ERIKSSON WASA. EN MINNESRUNA.. , Bokförlaget - Aktiebolaget Puritas, Stockholm, 1907. Bokförlaget - Aktiebolaget Puritas, Stockholm, 132s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 209395, SEK 100.

Andersson, Ingvar: ERIK XIV. En biografi.. Wahlström & Widstrand, , 1935. , 343s. Skinnryggsband. Illustrerad. Dedikation från författaren till Regissören Alf Sjöberg. Inlagan har delvis släppt från ryggen.
ID Nr: 214682, SEK 140.

Bengtson, Bo: Prins Oscar Bernadotte - En minnesbok av 32 författare. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, , 1953. , 191s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Hugo Cedergren m fl
ID Nr: 208100, SEK 130.

Bengtsson, Frans G.: KARL XII:s LEVNAD. Från Altranstädt till Fredrikshall.. Norstedt och söners förlag, , 1954. , 359s. Häftad med pappersomslag. Osprättad / Oläst.
Vinjetter av Gunnar Brusewitz.
ID Nr: 208683, SEK 150.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD. FRÅN ALTRANSTÄDT TILL FREDRIKSHALL.. Norstedt och söners förlag, , 1936. , 433s. Häftad. Bandet något nött. Innehåller utvikbar karta och i övrigt sparsamt illustrerad.
ID Nr: 209524, SEK 100.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD. TILL UTTÅGET UR SACHSEN.. Norstedt och söners förlag, , 1935. , 466s. Häftad. Innehåller utvikbar karta. Bakre pärmen trasig, med nedre halvan bortriven.
ID Nr: 209525, SEK 75.

Bengtsson, Frans G.: KARL XIIs LEVNAD.. Norstedt och söners förlag, , 1948. , 466+433. Dekorerat klotband. Fint exemplar. Innehåller utvikbara kartor.
ID Nr: 209534, SEK 450.

Bengtsson, Frans G.: Karl Xlls levnad Till uttåget ur Sachsen. , Pan/Norstedts, 1968. Pan/Norstedts, 342s. Pocket. Något sliten.
En Panbok.
ID Nr: 105081, SEK 40.

Bengtsson, Frans G.: Karl Xlls levnad Från Altranstädt till Fredrikshall.. , Pan/Norstedt, 1968. Pan/Norstedt, 319s. Pocket. Något sliten. Ryggen sprucken i främre falsen.
En Panbok.
ID Nr: 105082, SEK 40.

Bernadotte, Lennart: KUNGEN I BILD. En fyrtiårig eriksgata genom Sverige.. , Esselte AB, Stockholm, 1948. Esselte AB, Stockholm, Opaginerad. Häftad. Rikligt illustrerad.
" Utgiven till förmån för Sveriges barn av Sveriges Barnens Dagsledares Förening."
ID Nr: 209397, SEK 80.

Bildt, Le Baron De: PENSÉES DE CHRISTINE, REINE DE SUÈDE. Avec une préface par Le Baron De Bildt, De L'Académie Suédoise.. Norstedt och söners förlag, , 1906. , 255p. Gilt-ornamented cloth binding.
ID Nr: 208692, SEK 140.

Björlin, Gustaf: CARL DEN TOLFTE. Läsning för ung och gammal.. , Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 1888. Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 405s. Halvfranskt band. Bandet något nött.
ID Nr: 208654, SEK 140.

Brander, Uno: BERNADOTTE , EN HJÄLTESAGA.. , lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, 1924. lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, 272s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 211364, SEK 80.

Carlson, Fredrik Ferdinand: SVERIGES HISTORIA under KONUNGARNE AF PFALZISKA HUSET. Sjunde delen, CARL XII. Carl den Tolftes Regering. Andra delen.. Norstedt och söners förlag, , 1885. , 524s. Häftad. Bandet nött och ryggen sprucken.
ID Nr: 209522, SEK 150.

Carlsson, Fredrik Ferd.: Sveriges Historia under Carl den Tolftes regering 1-3. Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska huset, sjette - åttonde delen.. Norstedt och söners förlag, , 1881-1910. , IV+465+4+524+5+X+493+139 sidor. 3 vol. Samtida klotband. Blindpressad. Innehåller utvikbara kartor i färg. Torrsprickor i de inre falsarna
ID Nr: 105466, SEK 300.

Christina, Drottning av Sverige: Självbiografi och aforismer. Natur och kultur, , 1957. , 122s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Översättning och aforismurval av Marianne Rappe. Noter och efterskrifter av Magnus von Platen.
ID Nr: 209042, SEK 90.

Englund, Peter: Den oövervinnerlige. Om svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Atlantis Förlag, , 2000. , 797s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 201268, SEK 160.

Essen - Möller, Elis: DROTTNING CHRISTINA. En människostudie ur läkaresynpunkt.. , C. W. K. Gleerups Förlag, Lund, 1937. C. W. K. Gleerups Förlag, Lund, 110s. Häftad. Recensionsstämpel. Gott skick.
Elis Essen - Möller, var professor emeritus i Lund.
ID Nr: 209392, SEK 100.

Fjellman, Margit: DROTTNING LOUISE. EN BIOGRAFI AV MARGIT FJELLMAN.. Bonniers, , 1965. , 231s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 210390, SEK 90.

Goldsmith, Margaret: DROTTNING KRISTINA. En psykologisk biografi.. Tidens förlag, , 1933. , 263s. Häftad. Illustrerad.
Översatt av Eric Swenne.
ID Nr: 209391, SEK 120.

Gribble, Francis: DROTTNING KRISTINAS HOF och hennes senare äfventyr efter tronafsägelsen.. Wahlström & Widstrand, , 1914. , 284s. Häftad. Gott skick.
" Bemyndigad Öfversättning ".
ID Nr: 209041, SEK 150.

Gustav II Adolf: Tal och skrifter av konung Gustav II Adolf Ett urval av Carl Hallendorff. Norstedt och söners förlag, , 1915. , 204s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 207387, SEK 140.

Hadenius / Nevéus, Stig / Torgny: MAJESTÄT I NÄRBILD. Oscar II i brev och dagböcker.. , Lindblads, Uppsala, 1960. Lindblads, Uppsala, 290s. Pappband.
ID Nr: 209544, SEK 110.

Hallendorff, Carl: OSCAR I, NAPOLEON OCH NIKOLAUS. Ur diplomaternas privatbrev under Krimkriget.. , Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1918. Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 441s. Häftad. Illustrerad. Något sliten. Innehåller en utvikbar stamtavla.
ID Nr: 208285, SEK 90.

Hammarlund, Sven: Befrielsekrig och reformation. Bilder ur Gustav Vasas historia.. Carlsson Bokförlag, , 1990. , 88s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210396, SEK 80.

Hauge, Yngvar: Carl Johan l-ll l: Revolutionssoldaten- Marskalken ll: Kronprinsen. Bonniers, , 1942-43. , 307+239. 2 vol. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 216915, SEK 150.

Hauge, Yngvar: Carl Johan. Översättning av Elsa Thulin.. Albert Bonniers förlag, , 1942 - 1943. , 308+240 s. 2 vol. Halvklotband. Illustrerad. Understrykningar i texten. Anteckningar. 3 delar i två band.
ID Nr: 210280, SEK 150.

Hellner, Brynolf: Drottning Kristinas rustkammare. , Livrustkammaren, 1990. Livrustkammaren, 127s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101939, SEK 390.

Hennings, Beth: GUSTAV III. EN BIOGRAFI.. Norstedt och söners förlag, , 1957. , 362s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209028, SEK 200.

Hennings, Beth: GUSTAV III. EN BIOGRAFI.. Norstedt och söners förlag, , 1957. , 362s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 102914, SEK 220.

Hildebrand / Stavenow, Emil / Ludvig ( utg ): SVERIGES HISTORIA TILL VÅRA DAGAR. Femte Delen. GUSTAV VASAS SÖNER.. Norstedt och söners förlag, , 1923. , 403s. Häftad. Illustrerad. Medverkande : O. Montelius, S. Tunberg, G. Carlsson, G. Wittrock, G. Jacobson, G. R. Fåhraeus, Sam. Clason, Carl Hallendorff, S. J. Boëthius, Karl Hildebrand, Fr. Böök och A. Romdahl.
ID Nr: 210393, SEK 130.

Hjortsjö, Carl-Herman: Drottning Christina. Gravöppningen i Rom 1965.. , Bokförlaget Corona, Lund, 1967. Bokförlaget Corona, Lund, 118s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
En intressant och detaljerad beskrivning av Drottning Christina.
ID Nr: 209384, SEK 200.

Hjortsjö, Carl-Herman: ERIK XIV. EN HISTORISK, KULTURHISTORISK OCH MEDICINSK - ANTROPOLOGISK UNDERSÖKNING I SAMBAND MED GRAVÖPPNINGEN 1958 I VÄSTERÅS DOMKYRKA.. Norstedt och söners förlag, , 1962. , 351s. Häftad. Rikligt illustrerad. Dedikation från utgivaren, C. H. Hjortsjö, till Regissör Alf Sjöberg.
ID Nr: 214683, SEK 250.

Hjortsjö, Carl-Herman: ERIK XIV. Gravöppningen 1958 i Västerås Domkyrka En historisk, kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning i samband med gravöppningen 1958 i Väserås Domkyrka.. Norstedt och söners förlag, , 1962. , 351s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Ex.libris.
ID Nr: 104826, SEK 325.

Hjärne, Harald: SAMLADE SKRIFTER AV HARALD HJÄRNE. Första delen. KARL XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697 - 1703.. Albert Bonniers förlag, , 1932. , 438s. Häftad.
ID Nr: 208684, SEK 90.

Hultman, Johan: Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. , Rediviva, 1986. Rediviva, Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Facsimileutgåva av Johan Hultmans Annotationer från 1889.
ID Nr: 1415, SEK 140.

Janssen, Børge: CHRISTINA GYLLENSTIERNA I FÄNGELSE.. Norstedt och söners förlag, , 1918. , 232s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 103083, SEK 80.

Kraft, Salomon: Gustav Vasas livsverk. Särttryck ur Historiska Bilder I. , Aktiebolaget Bokverk, 1948. Aktiebolaget Bokverk, sidorna 56-85. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Tillskrift från författaren på främre pärmen
ID Nr: 105425, SEK 120.

Kuylenstierna, Oswald: GUSTAV III. HANS LIV, PERSON OCH GÄRNING.. , Lars Hökerbergs Förlag, Stockholm, 1921. Lars Hökerbergs Förlag, Stockholm, 250s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Stänksnitt. Illustrerad.
ID Nr: 210639, SEK 180.

Kuylenstierna, Oswald: KARL XII Hans öden och hans personlighet.. , P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1925. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 277s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102930, SEK 80.

Kuylenstierna, Oswald: KARL XII. Hans öden och hans personlighet.. , P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1925. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 277s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 208655, SEK 80.

Kuylenstierna, Oswald: KRING KARL XII. Karolinska studier.. Wahlström & Widstrand, , 1918. , 162s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208656, SEK 90.

Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: KONUNGABARN. Karl XII och hans systrar.. C.E. Fritzes Bokförlag, , 1914. , 224s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 102992, SEK 130.

Lagerqvist, Lars O: Sverige och dess regenter under 1000 år.. Albert Bonniers förlag, , 1977. , 399s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Andra tryckningen
ID Nr: 106422, SEK 110.

Levertin, Oscar: GUSTAF III som DRAMATISK FÖRFATTARE. Litteraturhistorisk studie af Oscar Levertin.. Albert Bonniers förlag, , 1894. , 4+264 s. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 209027, SEK 200.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. OSCAR I I OCH HANS TID. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM.. Wahlström & Widstrand, , 1943. , 509s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209945, SEK 500.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. OSCAR II OCH HANS TID. En Bokfilm av Erik Lindorm.. Wahlström & Widstrand, , 1934. , 509s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210279, SEK 120.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1919 - 1927. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM.. Wahlström & Widstrand, , 1938. , 480s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 209944, SEK 400.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1919 - 1927. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM.. Wahlström & Widstrand, , 1938. , 480s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209943, SEK 500.

Lindorm, Erik: NY SVENSK HISTORIA. GUSTAF V OCH HANS TID 1907 - 1918. EN BOKFILM AV ERIK LINDORM.. Wahlström & Widstrand, , 1943. , 512s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Fint exemplar. Inbunden hos Nordiska Bokhandelns Bokbinderi, Sthlm.
ID Nr: 209942, SEK 500.

Lundebeck, Anders: JOSÉPHINE av Sverige - Norge. Gustaf V:s Farmoder.. , Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1943. Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 408s. Linneband. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 216492, SEK 80.

Lundebeck, Anders: KRÖNT och OKRÖNT, på Stockholms slott.. Rabén & Sjögren, , 1955. , 375s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208636, SEK 120.

Lundegård, Axel: DROTTNING MARGARETA. VALDEMAR DANEKONUNGS DOTTER.. , Nordiska Förlaget, Stockholm, 1912. Nordiska Förlaget, Stockholm, 384s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Ryggen blekt.
ID Nr: 210388, SEK 110.

Lundh-Eriksson, Nanna: SVERIGES PRINSESSOR 1539-1829.. Norstedt och söners förlag, , 1929. , 307s. Privatband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216512, SEK 170.

Maler, Bertil: Ett gammalt spanskt skådespel om Drottning Kristina och Karl X Gustav. Almqvist & Wiksell, , 1977. , 175s. Häftad. Gott skick.
Innehåller Francisco Bances Candamos Kärlekens belöning (Quién es quien premia al amor?) på spanska
ID Nr: 5396, SEK 90.

Maurois, André: La vie de JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE d'après quelques documents du Musée Bernadotte à Pau. Préfacée par M. André Maurouis. Illustrations reunies et présntées par Mlle Francoise Debaisieux et M. Gunnar W. Lundberg.. Allhems förlag, , 1966. , Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 216498, SEK 120.

Meyer, Conrad Ferdinand: Gustaf Adolfs page. , Ringförlaget, Stockholm, 1932. Ringförlaget, Stockholm, 60s. Dekorerat pappband. Gott skick.
ID Nr: 12200, SEK 60.

Montgomery, Bo-Gabriel: Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf.. , Effellve, 1944. Effellve, 142s. Klotband. Blindpressad. Marmorerade för/eftersättsblad.
Illustrerad av Ulf Kylberg.
ID Nr: 208642, SEK 150.

Montgomery, Bo-Gabriel: Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf.. , Effellve, 1944. Effellve, 142s. Häftad. Illustrerad.
Illustrerad av Ulf Kylberg.
ID Nr: 208643, SEK 100.

Nordberg, Michael: I kung Magnus tid Norden under Magnus Eriksson 1317-1374. Norstedts förlag, , 1997. , 361s. Pocket. Något sliten.
ID Nr: 101832, SEK 90.

Ohlmarks, Åke: Alla Sveriges kungar. AWE/ Gebers, , 1972. , 152s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 30110, SEK 100.

Olofsson, Sven Ingemar: Drottning Christinas tronavsägelse och trosförändring.. , appelbergs Boktryckeri Ab, Uppsala, 1953. appelbergs Boktryckeri Ab, Uppsala, 371s. Häftad.
ID Nr: 208639, SEK 120.

Oredsson, Sverker ( red ): Gustav ll Adolf. Atlantis Förlag, , 2007. , 394s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Fuktskadad.
ID Nr: 102842, SEK 90.

Oscar II.: MINA MEMOARER, I. Med företal och kommentarer utgivna av Nils F. Holm.. Norstedt och söners förlag, , 1960. , 396s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209545, SEK 130.

Oscar II.: MINA MEMOARER, I. Med företal och kommentarer utgivna av Nils F. Holm.. Norstedt och söners förlag, , 1960. , 397s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209546, SEK 130.

Pallavicino, Sforza: DROTTNING KRISTINAS VÄG TILL ROM. Inledning av Sven Stolpe.. C.E. Fritzes Bokförlag, , 1966. , 67s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 208690, SEK 70.

Pallavicino, Sforza: DROTTNING KRISTINAS VÄG TILL ROM. Inledning av Sven Stolpe.. C.E. Fritzes Bokförlag, , 1966. , 67s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 208691, SEK 60.

Proschwitz, Gunnar von: CATHERINE II et GUSTAVE III. Une correspondance retrouvée.. Stockholm, , 1998. , 361p. Publishers binding with dustwrapper. Illustrated. Dustwrapper slightly foxed.
Texte établi et commenté par Gunnar von Proschwitz.
ID Nr: 216504, SEK 120.

Proschwitz, Gunnar von: GUSTAF III. Mannen bakom myten. Ett självporträtt i brevform, presenterat av Gunnar von Proschwitz.. , Förlags AB Wiken, Lund, 1992. Förlags AB Wiken, Lund, 534s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket gott skick.
ID Nr: 209570, SEK 340.

Proschwitz, Gunnar von: Gustaf III:s brev. , Julboken Produktion, 1992. Julboken Produktion, 44s. Häftad. Gott skick.
Utdrag ur
ID Nr: 213619, SEK 90.

Proschwitz, Gunnar von: Gustaf lll:s brev. , Julboken Produktion HB, Farsta, 1992. Julboken Produktion HB, Farsta, 44s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102012, SEK 90.

Proschwitz, Gunnar von: Katarina II och Gustaf III en återfunnen brevväxling. Norstedts förlag, , 1998. , 359s. Inbunden med skyddsomslag. Illustrerad. Inlagan fin. Skyddsomslaget något fläckat. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 16253, SEK 180.

Quitzow, Wilhelm Adolf: NÄR GUSTAF IV ADOLF PANTSATTE WISMAR OCH HURU WISMAR ÅTER KOM TILL MECKLENBURG. Kulturhistorisk Humoresk.. , Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag, Norrköping, 1908. Johan Jönssons Boktryckeriaktiebolag, Norrköping, 164s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
" Öfversättning från plattyskan af J. Granlund."
ID Nr: 209530, SEK 70.

Ribbing, Gerd: Gustav lll:s hustru Sofia Magdalena. Bonniers, , 1958. , 355s. Klotband. Ryggen något blekt. Inlagan fin.
ID Nr: 105563, SEK 175.

Roos, Anna Maria: GUSTAV II ADOLF. HANS LIV OCH BRAGDER BERÄTTADE FÖR BARN OCH UNGDOM.. , P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1916. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 135s. Förlagsband. Illustrerad.
Med tecknade silhuetter av Gunnar Widholm.
ID Nr: 215510, SEK 180.

Rudbeck / Lindfors, Reinhold / Torsten: VÅR KONUNG. 1858 - 1943. MINNESSKRIFT MED ANLEDNING AV KONUNG GUSTAF V:s 35 - ÅRIGA REGERING OCH HANS 85 - ÅRSDAG.. , Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 1943. Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 263s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Guldsnitt.
" Detta exemplar av minnesskriften VÅR KONUNG PRAKTUPPLAGAN har nummer P 751, och är tryckt för....."
ID Nr: 210262, SEK 475.

Rudbeck / Lindfors, Reinhold / Torsten: VÅR KONUNG. 1858 - 1943. MINNESSKRIFT MED ANLEDNING AV KONUNG GUSTAF V:s 35 - ÅRIGA REGERING OCH HANS 85 - ÅRSDAG.. , Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 1943. Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 263s. Guldornamenterat skinnband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
" Bibliofilupplagan av Minnesskriften VÅR KONUNG är tryckt i 800 exemplar varav 25 exemplar, undantagna från försäljning, numrerade I - XXV och 775 exemplar numrerade 1 - 775. Detta exemplar har nummer 19 och är tryckt för Oscar Forsberg. "
ID Nr: 210261, SEK 850.

Sandklef, Albert: CARL XII:s DÖD.. Albert Bonniers förlag, , 1940. , 406s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Guldornerad. Gott skick. Inehåller ett antal lösa artiklar som bilagor.
Medförfattare Carl-Fredrik Palmstierna, Nils Strömbom och Sam. Clason.
ID Nr: 208663, SEK 280.

Schück, Henrik: Gustaf III. En karaktärsstudie. Hugo Gebers förlag, , 1904. , 138s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 107789, SEK 150.

Stenberg, Karl Erik: Jacob Hoefnagels Gustav Adolfporträtt. Mit Deutschner zusammenfassung. Särtryck ur Tidskrift för Konstvetenskap, Årgång XVI, Häfte I.. , Lund, 1932. Lund, 16s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Första sidan med övre högra hörnet bortklippt. Ingen textförlust
ID Nr: 105429, SEK 80.

Stolpe, Sven: Drottning Kristina. , Aldus Förlag, 1966. Aldus Förlag, 448s. Häftad. Illustrerad. Sven Stolpes banbrytande Kristinabiografier i en volym. Tidigare utkommen i två delar med titlarna , Den svenska tiden, 1960 och Efter tronavsägelsen, 1961.
ID Nr: 209154, SEK 60.

Stålhane, Arvid: Gustaf III:s Bosättning, Brudfärd och Biläger. Kulturhistorisk skildring av H. Stålhane.. , Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1946. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 311s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 209032, SEK 200.

Stålhane, Henning: Gustaf III:s Bosättning, Brudfärd och Biläger. Kulturhistorisk skildring av H. Stålhane.. , Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1946. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 311s. Häftad. Illustrerad. Innehåller kartbilagor.
ID Nr: 208632, SEK 250.

Svalenius, Ivan: Gustav Vasa.. Wahlström & Widstrand, , 1963. , 271s. Häftad.
ID Nr: 210395, SEK 90.

Svalenius, Ivan: Gustav Vasa.. Wahlström & Widstrand, , 1992. , 271s. Klotband. Gott skick. Enstaka understrykningar i texten.
ID Nr: 209046, SEK 150.

Swahn, Waldemar: GUSTAF V, LANDSFADERN OCH MÄNNISKAN 1858 - 1938.. C.E. Fritzes Bokförlag, , 1938. , 234s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Häftesomslag medbundet.
ID Nr: 209394, SEK 120.

Söderhjelm, Alma: CARL JOHAN. ETT KARAKTÄRSPORTRÄTT AV ALMA SÖDERHJELM.. Albert Bonniers förlag, , 1939. , 437s. Klotband.
ID Nr: 210285, SEK 130.

Sörman, Py: VI CHRISTINA MED GUDS NÅDE.. , Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1942. Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm, 376s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 209388, SEK 120.

Taylor, I. A.: DROTTNING KRISTINA. Med porträtter.. Hugo Gebers förlag, , 1912. , 12+344 sidor. Samtida halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Ryggen något solblekt, annars ett vackert band i mycket gott skick.
ID Nr: 216484, SEK 150.

Tunberg, Sven: Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515 - 1518.. , P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1931. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 108s. Häftad. Oläst / Osprättad.
Utgiven av Kungl. Samfundet för utgivande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia.
ID Nr: 208640, SEK 150.

Upmark, Gustaf: GUSTAF VASAS HOF. EN STUDIE.. , Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm, 1912. Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm, 94s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Häftesomslag medbundet.
" Med 22 planscher i ljustryck ".
ID Nr: 208647, SEK 190.

Uppström, Rolf: MYSTERIET KARL XII:s DÖD.. , Rolf Uppström Förlag, u.å.. Rolf Uppström Förlag, 195s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216320, SEK 130.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Carl XII:s historia av Voltaire. Med inledning av Professor Carl Hallendorff. Rediviva, , 1987. , 16+303+7 sidor. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Sparsamt illustrerad.
Faximil av 1918 års upplaga
ID Nr: 217467, SEK 150.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: HISTOIRE DE CHARLES XII, ROI DE SUÈDE, PAR VOLTAIRE. Avec des notes grammaticales et historiques et un vocabulaire, par Dr Ed. Hoche. A L'usage des écoles. Quatorzième édition.. , Ernst Eleischer, Leipsic, (around 1860). Ernst Eleischer, Leipsic, 3+196+49+1 pages. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Good condition.
ID Nr: 216537, SEK 130.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Karl XII.. Norstedts förlag, , 2000. , 220s. Förlagsband. Illustrerad. Mycket fint exemplar.
Översättning av Gunnar Örnulf och reviderad av harry Lundin. Originalets titel : Histoire de Charles XII, Roi de Suéde, 1731.
ID Nr: 209160, SEK 190.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: KARL XII.. , Bokfrämjandet, 1970. Bokfrämjandet, 256s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick. Något defekt. Omslagets ytskikt sprucket i fogen mellan pärm och rygg.
Översatt av Lorenz von Numers.
ID Nr: 209754, SEK 80.

Weibull, Curt: DROTTNING CHRISTINA OCH SVERIGE 1646 - 1651. En fransk diplomat berättar.. Norstedt och söners förlag, , 1970. , 152s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208689, SEK 120.

Westerberg, Ernst: SVENSKA DROTTNINGAR. Några blad ur våra hävder. Med tio porträtt.. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, , 1916. , 200s. Guldornamenterat klotband. Mycket gott skick. Frontespis med inklistrad bild av slottet Tre Kronor.
ID Nr: 103051, SEK 170.

Wrangel, F.U.: DROTTNING KRISTINAS RESA FRÅN ROM TILL FRANSKA HOVET, 1656.. Norstedt och söners förlag, , 1923. , 394s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 209390, SEK 160.

Wrangel, F.U.: REDOGÖRELSE FÖR KONUNG OSCAR II:s 25 - ÅRIGA REGERINGSJUBILEUM.. , P. A. Norstedt och Söner, Stockholm, 1898. P. A. Norstedt och Söner, Stockholm, 452+178 s. Guldornamenterat halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Övre guldsnit. Bandet lätt nött.
ID Nr: 210271, SEK 190.

Åberg, Alf: Karl XI.. Wahlström & Widstrand, , 1958. , 220s. Vackert halvfranskt privatband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 103295, SEK 250.

Åsbrink, Gustav: DROTTNING VICTORIA EN ÖVERSIKT AV DROTTNINGENS LEVNAD OCH VERKSAMHET. MED TVÅ FOTOGRAVYRER OCH TALRIKA TEXTBILDER.. , Aktiebolaget Hasse W. Tullberg, Stockholm, 1931. Aktiebolaget Hasse W. Tullberg, Stockholm, 299s. Guldornamenterat klotband. Rikligt illustrerad. Guldsnitt. Inre denteller. Upphöjda bind.
ID Nr: 210154, SEK 400.

Östlund, Hilding (red): CARL XV:s MINNE. Sällskap för filantropisk verksamhet 1826 - 1951. Minnesskrift till 125-årsdagen.. , Gernandts Boktryckeri, Stockholm, 1951. Gernandts Boktryckeri, Stockholm, 87s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 216499, SEK 120.