Se alla Rubriker

Företagande, ekonomi och teknik Studier tillägnade Marcus Wallenberg. Stockholm, 1949. 374s. Halvpergamentband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Torsten Nothins Ex Libris.
ID Nr: 209268, SEK 300.

Företagsamhet. Ekonomifakta, 1997. 117s. Häftad. Gott skick.
Beskrivningen och kategoriseringen av näringslivet och arbetsmarknaden bygger på docent Eric Giertz tankar och arbete, vilka han bl.a, tillsammans med Göran Reitberger beskrivit i boken "Här finns de riktiga jobben" SAF 1995. Avsnittet om årsredovisning har granskats av Peter Stjärngrim. Baksidestext: Boken handlar om den företagsamhet som är grunden för företag och all annan verksamhet som har till uppgift att framställa produkter och tjänster. Den visar på de områden där företagare, chefer och medarbetare kan ta initiativ för att få framgång. Men den kan också ge dem som skapar de yttre förutsättningarna för företagen möjlighet att bli företagsamma, t ex banker, skolor, politiker, myndigheter, organisationer. Den är skriven för den som vill förstå företagandet, påverka sin egen situation och ett företags framtid. I boken förklaras den värld som offentlig och privat verksamhet lever i. Vad som ger dem drivkraft, dess betydelse och vilka arbetsinsatser som påverkar resultatet. Här ges exempel på ekonomiska begrepp som speglar arbetsinsatser, vad man uppnått och som kan användas när man informerar om företagets ekonomi.
ID Nr: 209233, SEK 70.

Kommunikationsjägare Möten på marknadstorget. Resumé Förlag, 1996. 119s. Cartonnageband. IHR elevkampanj.
ID Nr: 209853, SEK 90.

Konkurrens och konsekvens Riskerar vi en global apartheid?. Ordfronts förlag, 1996. 187s. Cartonnageband.
Lissabongruppen. Förord av Carl Tham.
ID Nr: 209246, SEK 150.

Kronobergs läns Sparbank 1828-1928 Minnesskrift. Växjö, 1928. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget slitet. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Namnteckning. Inlagan fin.
ID Nr: 209332, SEK 150.

Marcus Wallenberg. Gullers Pictorial AB, (not dated). 142p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 209335, SEK 120.

Stockholms Enskilda Bank 1856-1906. Centraltryckeriet, Sthlm, 1906. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 209336, SEK 150.

Stockholms fastighetsägareförening 1870-1945 En minnesskrift. Esselte aktiebolag, 1945. 142s. Halvklotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209339, SEK 150.

Stockholms Stads Sparbank 1821 16/6 1946. (utan årtal). Linneband. Gott skick. Torsten Nothins Ex Libris.
Bandet är ett privatbundet fotoalbum innehållande program och fotografier samt maskinskrivna kommentarer kring Stockholm Stads Sparbanks 125-årsfest i Stockholms Stadshus Söndagen den 16 juni 1946.
ID Nr: 210382, SEK 150.

Svenska lifförsäkringsanstalten Trygg 1899-1909 Minnesskrift. Stockholm, Kungl. Hofboktryckeriet Iduns tryckeri-aktiebolag, 1910. Inbunden. Fläckad. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 209338, SEK 240.

Sveriges Rikes Lag Moms och punktskatter. Norstedts förlag, 1996. 792s. Häftad. Bandet något fläckigt. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Jan Kleerup, Peter Melz, Gunnar Rabe, Jesper Öberg. 2:1. 96:2.
ID Nr: 209266, SEK 150.

Sveriges Rikes Lag Kommentarer. Norstedts förlag, 1998. 412s. Häftad. Gott skick.
Konkurrensrätt. Magnus Ulriksson
ID Nr: 209260, SEK 180.

Sveriges Rikes Lag Förvaltningsprocess. Börje Leidhammar. Norstedts förlag, 1997. 422s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
6:1. 97:2.
ID Nr: 209265, SEK 140.

Vägen till framgång. AB Litteratursällskapet, Stockholm, 1921. 192s. Klotband. Bandet slitet. Något fläckig. Försättsbladet bortklippt.
En bok om framgångens förutsättningar och grundprinciper, om konsten att sälja, annonsera och göra reklam, om affärs startande, om fönsterskyltning, om sparsamhet och kapitalökning, råd för platssökande, växellära samt en samling juridiska formulär att användas i det praktiska livet. Utarbetad av Framstående Affärsmän
ID Nr: 16571, SEK 120.

Adams, Tony: Succésäljaren och hans hemlighet. Svenska Dagbladet, 1987. 187s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 209175, SEK 110.

Ashley, A: A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press, 1989. 280p. Wrappered. Sporadic inscriptions in pencil. Inscription on the inside of the cover. Slightly rubbed.
ID Nr: 209230, SEK 75.

Bakka / Fivelsdal / Lindkvist, Jörgen / Egil / Lars: Organisationsteori: Struktur kultur Processer. Liber Förlag, 1993. 282s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 17627, SEK 110.

Bergendahl, Göran: Bankernas roll på de finansiella marknaderna. Norstedts förlag, 1989. 170s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Red. Övriga medverkande: Bengt Dennis, Matts Ekman, Edward Gardener, Peo Lindholm, David Llewellyn.
ID Nr: 209238, SEK 150.

Bergstrand, Jan: Styr bättre med bättre budget. Liber Förlag, 1988. 169s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Nils-Göran Olve.
ID Nr: 209229, SEK 75.

Brisman, Sven: Aktiebolaget Göteborgs Bank 1848-1923 Minnesskrift. Göteborg, Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B, 1923. 223+ planscher. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209317, SEK 150.

Cavalli-Björkman, Hans: Små, små ord om pengar Urval av Hans Cavalli-Björkman. Idéförlaget, 1989. 111s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 209252, SEK 90.

Corneliusson, Marie: Ekonomi för oförmögna. Fischer & Co, 1996. 227s. Häftad. Gott skick. Medförfattare: Anna von Porat. I samarbete med Göran Gustafsson.
ID Nr: 209466, SEK 130.

Dahlbom-Hall, Barbro: Lära kvinnor chefa män. Natur och kultur, 1996. 151s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209264, SEK 160.

Dahlström, Bertil: Rikets gäld 1788-1792 Studier i den svenska riksförvaltningen jämte krigsfinansieringen 1788-1790. 1942. 820s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget lagat. Ak.avh.
ID Nr: 209328, SEK 200.

Dahmén, Erik: Upplåning och utveckling Riksgäldskontoret 1789-1989. Stockholm, 1989. 362s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Red.
ID Nr: 209310, SEK 150.

Dornbusch, Rudiger: Macroeconomics. McGraw-Hill Publishing Company, 1990. 828p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Co-author: Stanley Fischer
ID Nr: 209236, SEK 150.

Edström, Anders: Förnyelsens ledarskap SAS utveckling från flygbolag till reseföretag. Norstedt och söners förlag, 1989. 242s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Lars Erik Norbäck, Jan Erik Rendahl.
ID Nr: 209228, SEK 190.

Ekman, Gösta: Skatt på aktier Handledning för beskattning av aktier, konvertibler, optioner, terminer, obligationer m.m. Norstedts förlag, 1989. 230s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Ulf Tivéus.
ID Nr: 209263, SEK 80.

Engellau, Patrik: Läsebok för ledare Från Sokrates till McKinsey. Norstedts förlag, 1986. 412s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Red.
ID Nr: 209242, SEK 160.

Engwall, Lars ( red.): Föregångare inom företagsekonomin. SNS förlag, 1995. 416s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt bubbligt annars i mycket gott skick.
ID Nr: 101749, SEK 140.

Enrico, Roger: Den Stora Cola-matchen Fördel Pepsi. Svenska Dagbladet, 1987. 355s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Jesse Kornbluth.
ID Nr: 209262, SEK 110.

Erixon, Sigurd: Sparbanken i Söderköping 1851-1951 Samt stadens och ortens utveckling under 100 år. Institutet för folklivsforskning, Stockholm, 1951. 317s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Red.
ID Nr: 209331, SEK 150.

Forslid, Erik: Onsjö härads sparbank 1861-1951 Minnesskrift. Eslöv, 1951. 66+porträttgalleri. Häftad. Häftesomslag fläckat. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Bonde Bergs Ex Libris.
ID Nr: 209315, SEK 120.

Friström, Nevander, Lena: Fångad av arbete Om arbetsnarkomani och behovet av balans. Natur och kultur, 2000. 123s. Cartonnageband. Gott skick. Klisterlapp på pärmen. Svårt att säga nej. Hög sjukfrånvaro. Inbillningsfrisk.
ID Nr: 209182, SEK 180.

Gerentz, Sven: Kommerskollegium och näringslivet Minnesskrift utarbetad av Sven Gerentz på uppdrag av Kungl. Kommerskollegium till erinran om Kollegii 300-åriga ämbetsförvaltning 1651-1951. 1951. 427s. Klotband. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209221, SEK 250.

Guillou, Jan: Tjuvarnas marknad. Pirat, 2005. 388s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 15565, SEK 100.

Handy, Charles: Understanding Organizations. Penguin Books, 1993. 445p. Paperback. Good condition.
ID Nr: 17642, SEK 90.

Horowitz, Ira: An introduction to quantitative business analysis. McGraw-Hill Book Company, 1965. 270p. Decorated cloth binding.
ID Nr: 209247, SEK 80.

Huberman, Leo: Människans rikedomar. Rabén & Sjögren, 1973. 285s. Häftad. Understrykningar i texten. Enstaka anteckningar.
ID Nr: 15373, SEK 70.

Kleinfield, Sonny: VD in på livet Ett år med Avon-chefen. Svenska Dagbladet, 1988. 257s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209232, SEK 110.

Lindorm, Per-Erik: Stockholms Enskilda Bank 1856-1956 En bokfilm. Stockholm, 1956. Dekorerat linneband. Gott skick.
ID Nr: 209334, SEK 150.

Ling-Vannerus, Margareta: Stiletik Livskvalitet ger produktkvalitet. Sellin, u.å. 112s. Cartonnageband. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209261, SEK 130.

Lundblad, Nicklas: Teknotopier Den nya tekniken och rättens framtid. Timbro, 2000. 139s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209224, SEK 200.

Mattsson, Nils: Beskattning av handelsbolag. Norstedts förlag, 1982. 108s. Häftad. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209248, SEK 50.

Myhrman, Johan: Kreditmarknad och penningpolitik. SNS Förlag, 1988. 287s. Cartonnageband. Understrykningar i texten.
ID Nr: 210003, SEK 150.

Norberg, Johan: Till världskapitalismens försvar. Timbro, 2001. 277s. Pocket. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209226, SEK 80.

Ohlsson, Östen: Res pyramiderna Om frihetsskapande hierarkier och tillplattningens slaveri. Svenska Förlaget, 1998. 230s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Medförfattare: Björn Rombach. En reva i pappersomslaget.
ID Nr: 209179, SEK 240.

Parkinson, C. Northcote: Lagen och profiterna För finansministrar, oppositionsledare, byråkrater och vanliga skattskyldiga. Albert Bonniers förlag, 1960. 201s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209243, SEK 90.

Peters, Tom: Thriving on Chaos Handbook for a Management Revolution. Macmillan London, 1988. 561p. Bound with dust-wrapper. Covers slightly worn.
ID Nr: 209235, SEK 140.

Peterson, Lars: Det kulturella kapitalet Kritik av kultursponsringen. Tidens förlag, 1988. 240s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209245, SEK 110.

Platbarzdis, Aleksandrs: Sveriges första banksedlar Stockholms bancos sedelutgivning 1661-1668. Sveriges Riksbank, 1960. Halvklotband. With a summary in English.
ID Nr: 209256, SEK 200.

Ridder, Adri De: Svensk ekonomisk litteratur 1875-1995 Med juridik i urval. Norstedts förlag, 1996. 618s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 209222, SEK 550.

Sampson, Anthony: Pengar Vår tids miljardärer. Gedins, 1990. 269s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209253, SEK 130.

Snelling, Ulf: Huggsexan. Sellin& Blomquist Förlag, 1989. 301s. Cartonnageband.
Baksidestext: Huggsexan är en nyckelroman, för den som så vill, om svindlande affärer i finansvärldens toppskikt. En satir med inslag av komedi och fars. Författaren Ulf Snelling - vem det nu är - tycks vara väl förtrogen men den svenska finansvärlden, oc
ID Nr: 209185, SEK 110.

Sommarin, Emil: Vårt sparbanksväsen 1893-1945. Lund, Håkan Ohlssons boktryckeri, 1945. 536s. Halvfranskt band. Enstaka fläckar på bandet. Gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 209316, SEK 250.

Stiernstedt, W. Gordon: En hundraårig konjunkturspegel Skildringar omkring Stockholms köpmannaförenings historia. Norstedt och söners förlag, 1958. 269s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 209254, SEK 150.

Stolpe, Herman: Guldregn och penninggräs Ordspråk om pengar och deras rätta bruk. LTs förlag, 1978. 86s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209267, SEK 75.

Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Studentlitteratur, 1987. 134s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209225, SEK 100.

Thunberg, Göran: Uplandsbanken 1865-1965. Uppsala, 1965. 97s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. With a summary in English.
ID Nr: 209333, SEK 90.

Treutiger, Richard: Meditation för framgång i affärs- och arbetsliv Samtal om TM för individen, gruppen, företaget. Prisma, 1988. 124s. Häftad. Enstaka fläckar inuti boken. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209255, SEK 90.

Uggelberg, Georg: JR Svensson Bilder ur ett chefsliv. Timbro/Affärsledaren, 1986. 155s. Cartonnageband.
ID Nr: 209257, SEK 70.

Wahlström, Björn: En laber bris. Ekerlids Förlag, 1999. 249s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Enstaka anteckningar i blyerts.
ID Nr: 209259, SEK 240.