Se alla Rubriker

Ångermanland och Medelpad. Wahlström & Widstrand, 1926. 155s. Klotband. Bandet något slitet. Med 37 Illustrationer och 6 kartor.
Svenska Turistföreningens Resehandböcker XXXlll.
ID Nr: 104772, SEK 95.

Året på gården. City tryck, 1995. 120s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200870, SEK 100.

Blandad frukt. Skrift nr 13. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1992. 36s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107693, SEK 60.

Bondetåget 1914. Stockholm, 1914. Marockängband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Numrerad bibliofilupplaga 28/1000 med konstbilagor.
ID Nr: 1221, SEK 350.

En bok om Mälarlandskapen. Bygd och näringar genom tiderna. Mälarprovinsernas hypoteksförening, 1953. 501s. Pappband. Bandet något slitet. Ryggen sliten. Fotoillustrerad.
Bland författarna: Sigurd Erixon, Sven B. Jansson, Harry v Eckerman, Karl Benckert
ID Nr: 204323, SEK 150.

Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923. Göteborg, 1923-35. 20 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Ryggen något blekt. I övrigt ett fräscht exemplar. Upphöjda bind. Rikligt illustrerad
ID Nr: 1219, SEK 3900.

Historien i landskapet. Utbildningsradion, 1990. 176s. Cartonnageband. Nyskick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208506, SEK 165.

Lennart Reuterskiöld. Landshövding i Södermanlands län 1906-1927. Några minnesblad. Stockholm, 1927. Biografi över Lennart Reuterskiöld. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Illustrerad. Endast lätt nött. Exlibris G. Emil Lundgren. Inbunden hos Norsteds & Söners Bokbinderi, Stockholm
Numrerad upplaga 225/351.
ID Nr: 1799, SEK 260.

Norrköpings historia I-VI. Stockholm, 1965-1976. 6 vol. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 1384, SEK 1530.

Norrlands Södra Kustlandskap Ångermanland, Medelpad , Helsingland, Gästrikland. Wahlström & Widstrand, 1904. 127s. Klotband. Gott skick. Ryggen blekt. Namnteckning på försättsbladet. Rött band. Utvikbar karta. Titel i guld.
Svenska Turistföreningens Resehandböcker Xl.
ID Nr: 104771, SEK 120.

Resa genom Sverige. Vårt fosterland. IPC International Publishing Company, 2005. 128s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad. Guldsnitt.
En IPC bibliofilupplag tryckt i 2298 ex. Numrerade l-CXClX och 1-2099 av vilka detta har nummer 682. Bandkomposition av gravören Agnes Miski Török.
ID Nr: 101874, SEK 400.

Sörmlandsboken. Norstedt och söners förlag, 1918. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ryggen något trasig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1222, SEK 130.

Sörmlandsbygden 1975. Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1975. 210s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101889, SEK 85.

Sverige genom barnaögon Folket i Bilds teckningstävling för skolungdom. Nationalmuseum/Folket i Bild, 1940. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207312, SEK 120.

Sverige i färg. Grako AB, 1969. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208508, SEK 110.

Adrup, Karl Anders: Hundra svenska smultronställen!. Bra Böcker, 1986. Illustrerad av Berg, Brusewitz & Eriksson. 200s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16815, SEK 150.

Backlund, Helge G.: OM KEMISKA FÖRÄNDRINGAR VID METAMORFOS. Aftryck ur Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Maj 1919. Norstedt och söners förlag, 1919. sidorna 383 - 395. Häftad.
ID Nr: 209512, SEK 70.

Berefelt, Gunnar: Svensk landskapskonst. Sveriges allmänna konstförening, 1965. 239s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208515, SEK 230.

Berefelt, Gunnar: Svensk landskapskonst från renässans till romantik. Sveriges Allmänna Konstförening, 1965. 239s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Illustrerad. Upphöjda bind. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
"Provband skinn Ingeborg Eklund " tillskrivet i blyerts på försättsbladet. Publikation LXXlV.
ID Nr: 105919, SEK 300.

Bergström, G.: Arboga krönika I-II. Örebro, 1892-95. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1228, SEK 340.

Billow, Anders: SVERIGE. Fyrahundraåttio bilder, belysande natur och kultur i gången tid och nutid. Nordisk Rotogravyr, Stockohlm, 1931. 284s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 215390, SEK 160.

Blicher, Steen Steensen: Sommarresa i Sverige år 1836. Sällskapet Bokvännerna, 1961. 95s. Klotryggsband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 9903, SEK 60.

Blomberg, Albert: Beskrifning till kartbladet Skagersholm. Sveriges Geologiska Undersökning. Ser Aa. Kartblad i skalan 1:50 000 med beskrifningar. N:o 128. Norstedt och söners förlag, 1904. 23s. Häftad. Gott skick. Detaljkarta i färg
ID Nr: 217340, SEK 150.

Bæijer, Georg Henric: Beskrifning över Staden Ystad. Ystads Fornminnesförening, 1965. Klotband. Fint exemplar.
I facsimile från senare delen av 1700-talet, innehåller två utvikningsbara stadskartor, illustrationer, vapen och sigill.
ID Nr: 1233, SEK 300.

Cinthio, Erik: Skåne - ett bildverk. Allhems Förlag, 1962. 232+ Bildavsnittet. Halvfranskt band med skyddsomslag. Något nött i kanterna. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Illustrerad. Rött hakvfranskt band.
Medförfattare: Hans Ersgård. Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter: Sven T. Kjellberg.
ID Nr: 216779, SEK 390.

Dahlberg, Folke: Göta Kanal. Wahlström & Widstrand, 1954. 173s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Teckningar av författaren.
ID Nr: 100767, SEK 140.

Dahlberg, Folke: Vättern- Leva vid Vättern. Wahlström & Widstrand, 1978. 189s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Med teckningar av författaren,
ID Nr: 100764, SEK 125.

Donner, Jörn: Sverigeboken. Wahlström & Widstrand, 1973. 275s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 204327, SEK 110.

Edberg, Rolf: De glittrande vattnens land. Bra Böcker, 1980. 254s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Kapitelteckningar: Jörgen Zetterquist Foto: Jan Weborg.
ID Nr: 100870, SEK 170.

Englund, Kay G.: Djurgården i ord och bild. Rekolid, 2000. 221s. Häftad. Nytt exemplar. Illustrerad.
Faksimil av orginalupplagan från 1930.
ID Nr: 102211, SEK 125.

Erixon, Sigurd: Svenska kulturgränser och kulturprovinser. LTs förlag, 1948. 65s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
K. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter 1
ID Nr: 8857, SEK 130.

Forsell, Carl G. af: STATISTIK ÖFVER SVERIGE. Grundad på Offentliga Handlingar. Andra Uplagan Tillökt och förbättrad. Rediviva, 1978. 336s. Förlagsband. Gott skick. Illustrerad med rikligt med tabeller.
Detta är en facsimileupplaga av Andra upplagan, Stockholm 1833.
ID Nr: 208644, SEK 190.

Fries, Carl: De stora öarna i Östersjön. Wahlström & Widstrand, 1978. 293s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 217119, SEK 95.

Fries, Carl: Den svenska södern. Wahlström & Widstrand, 1963. 305s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
Carl Fries Sverige-böcker
ID Nr: 105988, SEK 110.

Fries, Carl: Den svenska södern. Wahlström & Widstrand, 1978. 305s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 106414, SEK 95.

Fries, Carl: Gammalsverige Från Lagastigen till Hälsingskogen. Wahlström & Widstrand, 1978. 318s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
Carl Fries Sverige-böcker.
ID Nr: 105986, SEK 75.

Fries, Carl: Skogland och fjäll. Wahlström & Widstrand, 1978. 321s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 217118, SEK 95.

Fries, Carl: Svensk kust: Några naturbilder. Aktiebolaget Svensk Litteratur, 1947. 469s. Halvfranskt band. Mycket fint exemplar. Fotoillustrerad. Sidenpärmar.
ID Nr: 13183, SEK 300.

Hallbäck, Sven Axel: Vänerns stränder-utblickar. Liber Förlag, 1982. Illustrerad av Ahlgren John. 162s. Klotband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100763, SEK 150.

Hallman, Lars: Det gamla och nya Strengnäs. Rediviva, 1971. Pappband. Nyskick.
Facsimile. 84 av 500 numererade exemplar. Originalutgåvan utgavs i Strengnäs 1853.
ID Nr: 1176, SEK 200.

Hammarskjöld, Dag: Från Sarek till Haväng. Svenska Turisföreningen, 1961. Illustrerad av Georg Lagerstedt. 114s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16611, SEK 95.

Hammarskjöld, Dag: Från Sarek till Haväng. Svenska Turistföreningens Förlag, 1961. 114s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Exlibris.
teckningar av Georg Lagerstedt.
ID Nr: 103630, SEK 110.

Hammarström, Tommy: Sverige från ovan. Max Ström, 2006. 304s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Nyskick. Fotoillustrerad.
Foto: Lars Bygdemark
ID Nr: 217435, SEK 580.

Hawthorne, Nathaniel: Rappaccinis Tochter und andere Erzählungen. Manesse verlag, 1966. Översatt av Ilse Krämer. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1950, SEK 45.

Hedin, Sven: PÅ SVENSK MARK. Resor och minnen av Sven Hedin. Redigerad av Gösta Montell. AB Hasse Tullberg, Stockholm, 1944. 296s. Illustrerad. Skyddsomslaget något fläckat. Gott skick. Halvlinneband med skyddsomslag
ID Nr: 105424, SEK 250.

Hemming, Mari: Svenskt A-Ö. Albert Bonniers förlag, 2001. 131s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Nyskick.
Foto: Dan Tobin Smith.
ID Nr: 10150, SEK 230.

Hjorth / Vahlquist, Margareta / Gudrun: Sällsamheter i Värmland del 2. Rabén & Sjögren, 1984. 373s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.
ID Nr: 217023, SEK 120.

Hofberg, Herman: Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk. Rediviva, 1981. 543s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Bandet något nött. Snittet nött.
Faksimil av original från 1882 utgivet av Albert Bonnier. Numrerad upplaga 67/300.
ID Nr: 12151, SEK 240.

Hollertz, Magnus: Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Albert Bonniers förlag, 1949. 337s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 1422, SEK 120.

Hollertz, Magnus: Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Albert Bonniers förlag, 1949. 335s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 103744, SEK 95.

Holmberg, Åke: SVERIGE SÖDERUT med STINA och ANDERS. Ehlins - Folkbildningsförlaget AB, 1956. 111s. Klotryggsband. Illustrerad.
ID Nr: 216574, SEK 80.

Hörnell, Sven: Mitt Lappland. Sarek, Kebnekaise, Torneträsk. Utgiven på eget förlag, 1982. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1380, SEK 600.

Johannesson, Gösta: Helsingborgshistoria. Del V : 1-3. Kommunfullmäktige i Helsingborg, 1979. 3 vol. Pappband med kassett. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
Perioden 1718-1862. Rikt bildmaterial. Kvartoformat.
ID Nr: 1236, SEK 600.

Johansson, Ulf ( red ): DE STORA SJÖARNA. Svenska Turistföreningens Årsbok 1991. Almqvist & Wiksell, 1990. 215s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215375, SEK 80.

Jönsson, Thomas: Öresund runt. Bilda, 2000. 72s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 8602, SEK 120.

Knorring, Eric Oscar von: Genom Lappland, Skåne och Seeland. Rediviva, 1987. 398s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Facsimileutgåva från 1874 års upplaga
ID Nr: 201291, SEK 170.

Krantz, Claes: Att resa i Sverige. Wahlström & Widstrand, 1953. Illustrerad av Författaren. 283s. Klotryggsband. Inlagan fin. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Främre pärmen blekt i överkanten. Pärmarna har enl liten stötskada.
ID Nr: 105408, SEK 80.

Larsson, Uno: Nya hembygder. Vid Kattegatt, Södertälje kanal samt mellan Vänern och Vättern. LTs förlag, 1984. 282s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick.
Fotografier. Vinjettbilder av Leif Holgersson
ID Nr: 201292, SEK 80.

Laurin, Carl G: Sverige genom konstnärsögon. Norstedt och söners förlag, 1911. 58s. Dekorerat klotband. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 208505, SEK 150.

Manker, Ernst: Sameår. Jahreslauf der Samen. Tre Tryckare, 1964. Leather-imitation binding. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Patterned endpaper.
Illustratör: Åke Gustavsson
ID Nr: 208513, SEK 200.

Matz, Edvard: Mälardalens sällsamheter. Rabén & Sjögren, 1978. 243s. Cartonnageband. Illustrerad. Något fuktskadad.
ID Nr: 102823, SEK 90.

Matz, Edvard: Mälaren Seglatser och strandhugg. Rabén & Sjögren, 1989. 157s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
Foto: Lars Bergström.
ID Nr: 101848, SEK 125.

Mjöberg, Lotte: Heliga marker. Forna dagars platser för offer, rit och bön. Bonniers Alba, 1997. 151myc. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 5622, SEK 140.

Modig, Evert: Ångbåtarna på Jämtlands sjöar. Frank Stenvalls Förlag, 1986. 112s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100765, SEK 160.

Nihlén, John: Svensk bygd och natur. Kulturhistoriska förlaget, 1954. 499s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Illustrerad.
ID Nr: 100871, SEK 130.

Nihlén, John: SVENSK BYGD OCH NATUR. Kulturhistoriska Förlaget, Göteborg, 1958. 506s. Skinnimitationsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Guldsnitt. Bandet något nött.
ID Nr: 215389, SEK 180.

Nyström, J. F.: SVERIGES RIKE. I. HANDBOK FÖR DET SVENSKA FOLKET. Expeditionen af Ljus, Stockholm, 1899. 304s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Halvsides paginering.
ID Nr: 215287, SEK 150.

Ogier, Charles: FRANSMANNEN CHARLES D'OGIERS DAGBOK, öfver dess Resa i Sverige med Franska Ambassadören, Grefve d' Avaux. År 1634. Ett bidrag till Fäderneslandets Sedehistoria för denna tid. Bokförlaget Gothia AB, Stockholm, 1955. 46s. Häftad. En Julhälsning 1955, i förkortad form, efter 1828 års utgåva.
ID Nr: 214663, SEK 90.

Ohlsson, Sven-Erik: Södermanland. AWE/ Gebers, 1985. 227s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101347, SEK 120.

Olsson, Jan Olof "Jolo": Någonstans i Sverige. Bonniers, 1974. 255s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204326, SEK 110.

Rollof, Yngve: Sveriges inre vattenvägar del 2 Medelpad-Ångermanland-Västerbotten-Norrbotten. Rabén & Sjögren, 1978. 351s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 204322, SEK 120.

Rollof, Yngve: SVERIGES INRE VATTENVÄGAR. Del 2. Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. Rabén & Sjögren, 1978. 351s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215330, SEK 150.

Rydelius, Ellen: Möte med Stockholm. Vepe, 1950. 342s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dekorerat band.Skyddsomslagets rygg gulnad.
Medförfattare: Ria Wägner. Teckningar Gunnar Brusewitz.
ID Nr: 102220, SEK 115.

Sandel, Cora: Figurer på mørk bunn. Gyldendal norsk forlag, 1949. Pappband. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 1864, SEK 50.

Setterlind, Bo: Sverige/Sweden/Schweden. Esselte Grako, 1981. 150s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
Foto: Giovanni Trimboli samt Göran Algård
ID Nr: 208507, SEK 200.

Sjöbeck, Mårten: Södermanland. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Stockholm, 1941. 329s. Häftad. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning + anteckningar på smutstitelbladet.Häftesomslaget delvis löst.Utvikbar karta.
En landskaplig orientering på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen.
ID Nr: 103340, SEK 130.

Stahre, ulf: Den alternativa staden Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen. Stockholmia Förlag, 199. 272s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Monografier utgivna av Stockholms stad 147.
ID Nr: 102412, SEK 160.

Stiernstedt, Marika: Riksäpplet En bok från Uppland. Wahlström & Widstrand, 1941. 285s. Häftad. Bandet mycket slitet. Sprickor i fogarna. Illustrerad.
ID Nr: 102049, SEK 75.

Sundström, Lennart (red.): Boken om Sverige. AB Lindqvists förlag, 1949. Pappband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 208509, SEK 100.

Tidander, L. G.: VÅRT FÄDERNESLAND I BILDER. 600 FOTOGRAFISKA VYER FRÅN SVERIGES STÄDER SAMT FRÅN ANDRA MÄRKLIGA OCH NATURSKÖNA TRAKTER AF VÅRT LAND. Fröléen & Comp, Stockholm, 1902. 256s. Guldornamenterat klotband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215290, SEK 300.

Tidander, L. G.: VÅRT FÄDERNESLAND I BILDER. 600 FOTOGRAFISKA VYER FRÅN SVERIGES STÄDER SAMT FRÅN ANDRA MÄRKLIGA OCH NATURSKÖNA TRAKTER AF VÅRT LAND. Fröléen & Comp, Stockholm, 1901. 320s. Guldornamenterat klotband. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215289, SEK 300.

Tolstoi, Leo N.: Les récits de Sébastopol. Moskva, 1955. Översatt av A. Roudnikov. Illustrerad av P. Pavlinov. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 1965, SEK 100.

Wahlund, Per Erik: Sverigeresan Från Smygehuk till Pajala sommaren 1975. Bonniers, 1976. Illustrerad av Sven Rydén. 188s. Klotband. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Författarens signatur.
ID Nr: 201290, SEK 120.

Wrangel, Ewert: Sverige i färg och bild. Allhems Förlag, 1936. 229s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något slitet.
Texter också av A. Gierow (med-redaktör), Fredrik Vetterlund, Selma Lagerlöf m fl
ID Nr: 16257, SEK 150.

Zweigbergk, Eva von: Upptäcksfärd i Stockholm. AWE/ Gebers, 1957. Illustrerad av Björn Berg. 195s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Genomskinligt skyddspapper.
ID Nr: 102405, SEK 110.

Ödman, Nils Petrus: Nya Svenska Resebilder. Isaac Marcus, Stockholm, 1907. VIII+279. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Något nött i kanterna.
"Utgallrad Salems bibliotek"
ID Nr: 107718, SEK 150.

Östman, Nils: Stockholms magistrat och rådhusrätt kortfattad öfversikt. (utan årtal). 62s. Häftad. Bandet mycket slitet. Häftesomslaget löst. Illustrerad.
ID Nr: 102258, SEK 60.