Se alla Rubriker

: Ditt Värmland. , Länsstyrelsen Värmlands län, 1990. Länsstyrelsen Värmlands län, 191s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
Illustrerad med foton.
ID Nr: 200962, SEK 80.

: En verkstad i Karlstad Weverk. , Nermans tryckerier, 1950. Nermans tryckerier, Illustrerad av Sylwan. 108s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 200960, SEK 75.

: FRÅN N. RÅDABYGDEN I VÄRMLAND. En serie föredrag utgivna av Hagfors Föreläsnings- och Hembygdsförening.. , Nermans Trycksaker, Karlstad, 1943. Nermans Trycksaker, Karlstad, 239s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103152, SEK 190.

: Kulturminnesvårdens Riksintressen i Värmlands län. Fysisk Riksplanering. , Länsstyrelsen i Värmlands län, 1980. Länsstyrelsen i Värmlands län, 142s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106593, SEK 180.

: Rottneros. Albert Bonniers förlag, , 1959. , Häftad. Gott skick. Ryggen något trasig i övre kanten.
Ett bildalbum med förord.
ID Nr: 2849, SEK 50.

: Svenska stadsmonografier Karlstad Kristinehamn Arvika Filipstad Hagfors Säffle. , Förlagsaktiebolaget Religion & Kultur, 1952. Förlagsaktiebolaget Religion & Kultur, 746s. Dekorerat halvfranskt band. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 8611, SEK 280.

: Värmland i litteraturen. , Sobers landskapsböcker, 1985. Sobers landskapsböcker, 368s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Gott skick.
Illustrerad av flera olika värmländska konstnärer.
ID Nr: 200961, SEK 140.

Berg, Bengt: På väg genom Värmland. LTs förlag, , 1989. , 65s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Foto Staffan Jofjell.
ID Nr: 101540, SEK 70.

Berger, Tage: En värmländsk vilde. , NWTs förlag, 1972. NWTs förlag, 142s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 200981, SEK 50.

Bosaeus, Elis: Två brukspatroner Ekman och cellulosatekniken. Almqvist & Wiksell, , 1945. , 125s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Illustrerad med foton.
ID Nr: 200963, SEK 100.

Dahlgren, Lotten: RANSÄTER. VÄRMLÄNDSKA SLÄKTMINNEN FRÅN ADERTONHUNDRATALETS FÖRRA HÄLFT.. Wahlström & Widstrand, , 1923. , 277s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Innehåller utvikbart notblad.
ID Nr: 215364, SEK 90.

De Geer, Gerard: Dalkarlssjön. Adolf Bonnier, Stockholm, , 1957. , 152s. Cartonnageband. Försättsbladet bortklippt. Annars ett fint exemplar.
Illustrerad med foton.
ID Nr: 200869, SEK 90.

Djurklou, Nils Gabriel: Bidrag till Wermlands antiqvariska topografi: Första delen: Östra Wermland; Andra delen: Westra Wermland. , Karlstad, 1954, 1956. Karlstad, 143+243s. Dekorerat pappband. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 14793, SEK 200.

Gustavson, Sigurd: Värmland vår hembygd lll. , Värmlands hembygdsförbund, 1959. Värmlands hembygdsförbund, 255s. Häftad. Bandet något slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 103581, SEK 75.

Hallgren, Bengt: Järtecken i Värmland.. Trevi, , 1973. , 109s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 216624, SEK 80.

Kjellberg, Åke: Nors kontrakt. Några utmärkande drag. , Karlstads stift, u.å.. Karlstads stift, 102s. Klammerhäftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Särtryck ur Karlstads stiftsbok 1983-84
ID Nr: 107560, SEK 90.

Nord / Sundemar, Roger / Åke: Markanvändning i Karlstadsdeltat - en studie av landskapets omdaning mot bakgrund av den fysiska planeringen. , Konsthögskolans Arkitekturskola, 1984. Konsthögskolans Arkitekturskola, 47s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106594, SEK 120.

Torpe, Ulla: Utmaningen, en skröna från västra Värmland. LTs förlag, , 1977. , 244s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200966, SEK 100.