Se alla Rubriker

: Fransk ordbok fransk-svensk + svensk-fransk 38000 ord och fraser + 43000 ord och fraser. Norstedts förlag, , 1991. 2 vol. Cartonnageband med kassett. Mycket gott skick.
ID Nr: 217315, SEK 190.

Boyer, Abel: Dictionnaire Royal Francois-Anglois et Anglois-Francois. , Jean-Marie Bruyset, Lyon, 1768. 604+716 p+register. 1 vol. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Corpus lightly broken. Slightly rubbed on the edges. Titlepages printed in black and red. Inscription on titlepage. Coloured edges.
Both parts in one volume.
ID Nr: 204074, SEK 2000.

Butter, Henry: THE ETYMOLOGICAL SPELLING BOOK AND EXPOSITOR : an introduction to the spelling, pronunciation, and derivation of the english language by Henry Butter.. , Simpkin, Marshall and co, London a.a, 1857. 160p. Contemporary cloth binding. Blind-stamped. Good condition.
ID Nr: 216412, SEK 370.

Dahl, Christopher: CHRESTOMATHIA GRAECA. Grekisk Läsebok. + GRAMMATICA GRAECA. Grekiska Språkläran. + LEXICON CHRESTOMATHIAE GRAECAE. ORDBOK FÖR GREKISKA CHRESTOMATHIEN.. , Joh. Fr. Edman, Uppsala, 1808-1809. 248+30+390+162 p. Senare halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Namnteckning. Tre delar i ett band. Graverade titelblad. Ryggen något sprucken i fogarna. Inbunden av Weilin och Göös bokbinderi, Helsingfors.
En andra upplaga utkom 1814.
ID Nr: 9097, SEK 1400.

Dalsjö, Magnus: THEOCRITI PRIMUM IDYLLIUM Latino carmine redditum commentariis explicatum, quod Venia Ampl. Facult. Philos. Upsal. Pro Gradu Philosophico P.P. Magnus Dalsjö.. , Regiae Academiae, Uppsala, 1866. 66p. Wrappered. Good condition. Tagen ur band
ID Nr: 104403, SEK 150.

Levin Möller, D: Nouveu Dictionaire, Francois-Svedois et Svedois-Francois. En ny Franssösk och Swensk samt Swensk och Franssösk Lexicon, eller orda-bok, I hwilkes Första Del alla Frantzöska Ord och besynnerliga Tale - sätt, som ej allenast i dageligt Tal, utan ock i allehanda Konster och Wettenskaper förekomma, äro efter de fullkomligaste Orda - Böcker, och isynnerhet FRISCHTENS DICTIONAIRE DES PASSAGERS, på Swenska förklarade. Och i Andra Delen alla Swenska Ord efter de ordrikaste Register på frantzöska öfwersatte.. , Gottfried Kiesewetter, Stockholm och Uppsala., 1755. 1600+320 halvsidor. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Del 1 och 2 bundna i ett senare 1800 - tals, halvfranskt band. Frontespis saknas. Titelblad tryckt i rött och svart. Inlagan något fläckig av bläckstänk. Sid 661-668 släppt i bindningen.
Tryckt hos kongl. Akademiens boktryckare i Greifswald , Hieronymus Johann Struck
ID Nr: 204176, SEK 500.

Möller, Johann Georg Peter: Tysk och Swensk Ord-Bok I-II. Andra Uplagan, förbättrad. , Kongl. Academiska Bokhandeln, Upsala, 1801-1802. 1274+1462 spalter. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna. Annars i gott skick. Endast 2 band av 3. Tredje delen tryckt i Leipzig 1808, saknas. Namnteckning J. C. Brunius, 1803
ID Nr: 106424, SEK 850.

Richelet, P.: DICTIONAIRE DE RIMES, DANS UN NOUVEL ORDRE OU SE TROUVENT. I. Les mors & le genre des mots. II. Un abregé de la Versification. III, Des remarques sur le nombre des syllabes de qulques mots difficiles. Nouvelle edition.. , Florentin, Delauine, Paris, 1721. 56+648+3 pages. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Covers slightly worn.
ID Nr: 103190, SEK 650.