Se alla Rubriker

Fransk ordbok fransk-svensk + svensk-fransk 38000 ord och fraser + 43000 ord och fraser. Norstedts förlag, 1991. 2 vol. Cartonnageband med kassett. Mycket gott skick.
ID Nr: 217315, SEK 190.

Boyer, Abel: Dictionnaire Royal Francois-Anglois et Anglois-Francois. Jean-Marie Bruyset, Lyon, 1768. 604+716 p+register. 1 vol. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Corpus lightly broken. Slightly rubbed on the edges. Titlepages printed in black and red. Inscription on titlepage. Coloured edges.
Both parts in one volume.
ID Nr: 204074, SEK 2000.

Butter, Henry: THE ETYMOLOGICAL SPELLING BOOK AND EXPOSITOR : an introduction to the spelling, pronunciation, and derivation of the english language by Henry Butter. Simpkin, Marshall and co, London a.a, 1857. 160p. Contemporary cloth binding. Blind-stamped. Good condition.
ID Nr: 216412, SEK 370.

Dahl, Christopher: CHRESTOMATHIA GRAECA. Grekisk Läsebok. + GRAMMATICA GRAECA. Grekiska Språkläran. + LEXICON CHRESTOMATHIAE GRAECAE. ORDBOK FÖR GREKISKA CHRESTOMATHIEN. Joh. Fr. Edman, Uppsala, 1808-1809. 248+30+390+162 p. Senare halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Namnteckning. Tre delar i ett band. Graverade titelblad. Ryggen något sprucken i fogarna. Inbunden av Weilin och Göös bokbinderi, Helsingfors.
En andra upplaga utkom 1814.
ID Nr: 9097, SEK 1400.

Dalsjö, Magnus: THEOCRITI PRIMUM IDYLLIUM Latino carmine redditum commentariis explicatum, quod Venia Ampl. Facult. Philos. Upsal. Pro Gradu Philosophico P.P. Magnus Dalsjö. Regiae Academiae, Uppsala, 1866. 66p. Wrappered. Good condition. Tagen ur band
ID Nr: 104403, SEK 150.

Levin Möller, D: Nouveu Dictionaire, Francois-Svedois et Svedois-Francois. En ny Franssösk och Swensk samt Swensk och Franssösk Lexicon, eller orda-bok, I hwilkes Första Del alla Frantzöska Ord och besynnerliga Tale - sätt, som ej allenast i dageligt Tal, utan ock i allehanda Konster och Wettenskaper förekomma, äro efter de fullkomligaste Orda - Böcker, och isynnerhet FRISCHTENS DICTIONAIRE DES PASSAGERS, på Swenska förklarade. Och i Andra Delen alla Swenska Ord efter de ordrikaste Register på frantzöska öfwersatte. Gottfried Kiesewetter, Stockholm och Uppsala., 1755. 1600+320 halvsidor. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Del 1 och 2 bundna i ett senare 1800 - tals, halvfranskt band. Frontespis saknas. Titelblad tryckt i rött och svart. Inlagan något fläckig av bläckstänk. Sid 661-668 släppt i bindningen.
Tryckt hos kongl. Akademiens boktryckare i Greifswald , Hieronymus Johann Struck
ID Nr: 204176, SEK 500.

Möller, Johann Georg Peter: Tysk och Swensk Ord-Bok I-II. Andra Uplagan, förbättrad. Kongl. Academiska Bokhandeln, Upsala, 1801-1802. 1274+1462 spalter. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna. Annars i gott skick. Endast 2 band av 3. Tredje delen tryckt i Leipzig 1808, saknas. Namnteckning J. C. Brunius, 1803
ID Nr: 106424, SEK 850.

Richelet, P.: DICTIONAIRE DE RIMES, DANS UN NOUVEL ORDRE OU SE TROUVENT. I. Les mors & le genre des mots. II. Un abregé de la Versification. III, Des remarques sur le nombre des syllabes de qulques mots difficiles. Nouvelle edition. Florentin, Delauine, Paris, 1721. 56+648+3 pages. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Covers slightly worn.
ID Nr: 103190, SEK 650.