Se alla Rubriker

Allsång på Skansen 3. Semic, 2000. 84s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105010, SEK 40.

B. M. F:s Visbok från förr och nu. Utgiven till femtioårsjubileet. BMF, 1938. 39s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
Texter av bl a Edv. Nyberg, E.P.E, Spelorren, B. Ejve, B. S-g, G. Lindståhl, E.R.
ID Nr: 212188, SEK 150.

Den Gamla Visboken. Svenska Visförlaget, Stockholm, 1952. 224s. Häftad. Gott skick.
Innehåller bland annat Skillingvisor, Rallarvisor och Emigrantvisor
ID Nr: 107151, SEK 80.

Die frohe Botschaft. Ein Weihnachtsbuch mit Lieder und Bildbeilagen. Franz Ehrenwirth Verlag München, u å. 143p. Clothbinding. Illustrated. Corpus fine. Joints occasionally cracked.
Text von Eichendorff, Dostejewski, Lagerlöf u a
ID Nr: 212543, SEK 125.

Du skall icke ge mig rosor. Nya visor nr 122. Svenska Visförlaget, Stockholm, 1947. 32s. Häftad.
ID Nr: 209507, SEK 90.

Gröna visboken. Forum, 1950. 399s. Pappband. Bandet något slitet. Illustrerad. Häftesomslag trasigt men medföljer boken.
Vinjetter och omslag Helga Henschen. När-Var-Hur:s Visbok
ID Nr: 104782, SEK 110.

Gula visboken. Forum, 1966. 400s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
När Var Hur serien.
ID Nr: 105377, SEK 95.

Naval Ballads & Sea Songs. Peter Davies, 1933. 72s. Klotband. Inlagan fin. Bandet slitet. Anteckningar på försättsbladet.
Selected and Illustrated by Cecil C.P. Lawson with an Introduction by Commander Charles N.,Robinson, RN. Music not included.
ID Nr: 212185, SEK 170.

Sångboken: Sånger för skolan samlade och utgivna av Frans Erlanson, Felix Körling Axel Fr. Österberg. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1928. 136s. Klotryggsband. Gott skick.
ID Nr: 212548, SEK 225.

Sea Songs. Gullers International, 1976. 93p. Good condition. Slightly rubbed on the edges. Illustrated with photos. Noter till sångtexterna.
ID Nr: 12962, SEK 200.

Sjung och le. Schlagerminnen, Svenska Evergreens. Del 4. Svenska Visförlaget, Stockholm, 1951. 64s. Häftad.
Redigerad av Karin Gustafsson, Murjek.
ID Nr: 209509, SEK 90.

Snöflingor. Populära Visor Nummer 53. Svenska Visförlaget, Stockholm, 1949. 48s. Häftad.
ID Nr: 209508, SEK 90.

Solen glimmar och 26 andra visor. LTs förlag, 1988. Illustrerad av Ingse Elleson. 48s. Häftad. Gott skick.
Noter ingår ej.
ID Nr: 212186, SEK 100.

Visan visar vägen. Engelska, franska, italienska, spanska och tyska sånger samlade och bearbetade av Gertrude Björklund. Folkuniversitetets Förlag, 1966. 128s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212344, SEK 100.

Zacatecas ( Bam - Ba ). Visbok 53. nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1948. 64s. Häftad.
ID Nr: 209510, SEK 90.

Almqvist, Carl Jonas Love: Sju songes ur Törnrosens bok. Bearbetade och harmoniserade för en röst och piano af Knut Håkanson, Op. 6. Albert Bonniers förlag, 1916. Illustrerad av Sigge Bergström. 49s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Inlagan fin. Namnteckning på titelbladet. Bandet något skevt. Skyddsomslaget något slitet. Band och pappersomslag något fläckat.
ID Nr: 212528, SEK 500.

Bagge, Ulf: Lucidor. En bok för alla, 1993. Illustrerad av Walfridson Anna. 215s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105050, SEK 60.

Berghagen, Lars: Ballad och burlesk. Från Teddybjörnen Fredriksson till Flirtige Knut. Bonniers, 1983. Illustrerad av Lasse Lindqvist. 124s. Cartonnageband. Gott skick.
Med melodistämmor och ackordanalyser.
ID Nr: 212148, SEK 130.

Bing, Hans: Våra visdiktare (i egnesinnigt urval). Bra Böcker, 1983. Illustrerad av Bert Olls. 215s. Cartonnageband. Gott skick.
Noter ingår
ID Nr: 212179, SEK 200.

Borgvall, Ove: Farser i poppelstad. Genrebilder med musik. Svenska Andelsförlaget, 1926. 91s. Häftad. Bandet något slitet. Inlagan fin. Smutstitelbladet utrivet.
ID Nr: 212147, SEK 120.

Cronwall, M.H.: Friska Drillar nr 145. Vis, Bok & Snäckförlaget, 1916. 8s. Lösa blad i mapp. Något sliten.
Innehåller bl a Sven Hedins bekymmer, Fotogenvisan och Selmas klagan.
ID Nr: 212187, SEK 75.

Dahlgren, Fredrik August: Viser på varmlanske tongmåle deckta åttå Fredrek på rannsätt. Norstedt och söners förlag, 1896. 155s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Något sliten. Något gulnad.
ID Nr: 103280, SEK 100.

Dahlgren, Fredrik August: Viser på warmlanske tongmåle deckta åttå Fredrek på rannsätt. Bronellska bokhandelns förlag, 1962. 152s. Häftad. Illustrerad. Bakre häftesomslaget fläckat annars i gott skick.
Illustrationer och vinjetter av Hans Kajtorp.
ID Nr: 102142, SEK 95.

Engström, Stellan, m fl (red): Teknis visbok. Tekniska Högskolans Studentkår, 1944. 194s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller en del melodier
ID Nr: 17575, SEK 100.

Holmström-Ingers, Malin: Den svenska sången För skola och hem. Gleerups, 1927. 776s. Klotband. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Inlagan fin. Blindpressad dekor. Anteckningar på eftersättsbladet och insidan av bakre pärmen.
ID Nr: 217356, SEK 80.

Lantz, Monica (red.): Emigrantvisor i urval av Svenskt Visarkiv. LTs förlag, 1981. 144s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
Noter ingår
ID Nr: 212364, SEK 130.

Lindahl, Allan: 100 folksånger från när och fjärran. Nordiska Musikförlaget, 1970. Illustrated by Clara Salander. 136p. Wrappered. Corpus fine. Wrapper slightly rubbed. Ägarstämpel på titelsidan
ID Nr: 17011, SEK 150.

Malm, Einar: Roslagsvisor. Bonniers, 1944. 70s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Med musik av Lille Bror Söderlundh och Eskil von Schewen.
ID Nr: 212146, SEK 250.

Mattsson, Christina: Visan vi inte minns. Sveriges Radio, 1980. 102s. Pappband. Mycket gott skick.
En sammanställning tillsammans med Håkan Norlén
ID Nr: 212340, SEK 130.

Moore, Thomas: MOORE´S IRISH MELODIES. With Symphonies and accompaniments for the pianoforte. Peoples Edition. No 1. Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, Addison & Co, London. Hime & Addison, Manchester, no year. 192p. Gilt-ornamented cloth binding. Gilt-edged. Joints occasionally cracked.
ID Nr: 103056, SEK 150.

Peters / Runbäck, Knut / Albert: Svensk Koralbok. Gleerups, 1940. 401s. Klotband. Gott skick.
Innehåller text och musik till 138 koraler samt kortfattade biografier om tonsättarna.
ID Nr: 212538, SEK 300.

Romell, Roland: Sverige i sång och bild. Hugo Gebers förlag, 1966. 80s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
Foto: Göran Algård. Innehåller text och musik till en lång rad folkvisor.
ID Nr: 212151, SEK 120.

Sjöberg, Birger: Fridas andra bok. Albert Bonniers förlag, 1929. 118s. Dekorerat klotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Noter ingår.
ID Nr: 106056, SEK 200.

Sjöberg, Birger: Fridas bok. Albert Bonniers förlag, 1923. 100s. Halvklotband. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Samtida anteckning på smutstidetbladet. Sista sidan lagad.
ID Nr: 212365, SEK 200.

Sjöberg, Birger: Fridas bok Om Frida och naturen om döden och universum. Ord och toner. Vårt Hems Förlag, 1931. 175s. Dekorerat klotband. Guldornerad rygg. Färgat övre snitt.
Vårt Hems Gyllene bibliotek.
ID Nr: 102901, SEK 95.

Sjöberg, Birger: Fridas bok. Albert Bonniers förlag, 1922. 100s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Övre guldsnitt. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar.Upphöjda bind. Namnteckning på smutstitelbladet. Noter ingår.
ID Nr: 106057, SEK 400.

Smetana, Bedrich: Ma Vlast. Venovano mestu Praze. Ma Patrie-My Country-Mein Vaterland. Cyklus symfonickych basni pro velky orchestr. I-VI. Piano 2 ms. Henri de Kaan. Revidoval Karel Solc. Fr. A. Urbanek a synove, Praha, 1934. 131p. Full-leather binding with slip-case. Blind-stamped. A very fine copy.
Musical notes. This copy was mented as a gift to Mr Joe Lagerberg
ID Nr: 106306, SEK 850.

Taube, Evert: Bröllopsballader och rosenrim. En Gyldene Fredens bok Med melodier och akvareller av författaren. Norstedt och söners förlag, 1925. 99s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Anteckningar på smutstitelbladet. Ryggen trasig. Lös i främre falsen.Noter ingår.
ID Nr: 105225, SEK 230.

Taube, Evert: Hjärtats nyckel heter sång Sextionio visor och en dikt i urval av Sven-Bertil Taube. Albert Bonniers förlag, 1960. 364s. Pappband. Något sliten. Illustrerad. Noter ingår.
Illustrationer: Kurt Jungstedt, Evert Taube, Bertil Lybeck, Roland Svensson, Helga Henschen och Stig Södersten
ID Nr: 101968, SEK 120.

Taube, Evert: Så länge skutan kan gå... Sextionio visor och en dikt i urval av Sven-Bertil Taube. Albert Bonniers förlag, 1963. 346s. Pappband. Något sliten. Illustrerad. Noter ingår.
Illustrationer: Kurt Jungstedt, Evert Taube, Bertil Lybeck, Roland Svensson, Helga Henschen och Stig Södersten.
ID Nr: 101967, SEK 140.

Taube, Evert: Svenska Ballader och Visor från Medeltiden till våra dagar. Lindfors/Svenska Bokhandlareföreningen, 1976. Illustrerad av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. 390s. Pappband med skyddsomslag. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 212713, SEK 275.

Taube, Evert: Tillägnan. Reuter & Reuter, 1981 (?). Illustrerad av Martin Lamm. 271s. Cartonnageband. Gott skick. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 212712, SEK 250.

Taube, Evert: Visor Ballader Serenader. Svenska Visförlaget, Stockholm, 1954. 159s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107395, SEK 150.

Tegnér, Alice: VISOR och SÅNGER, tonsatta av Alice Tegnér. Lantbrukssällskapets Tidskriftsaktiebolag, Stockholm, 1938. 64s. Guldornamenterat klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 104316, SEK 150.

Turesson, Gunnar: Visan genom tiderna. Folket i Bilds Förlag, 1944. 240s. Häftad. Något gulnad. Inlagan fin. Bakre falsen sprucken
Omslag och utstyrsel: Tore Lagergren.
ID Nr: 102141, SEK 90.

Turesson, Gunnar: Visor. Folket i Bilds Förlag, 1947. 139s. Förlagets dekorerade klotband. Främre häftesomslag medbundet. Mycket gott skick.
ID Nr: 107650, SEK 90.

Turesson, Gunnar: Visor och skaldeminnen. LTs förlag, 1976. 207s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Noter ingår
ID Nr: 212180, SEK 110.