Se alla Rubriker

Födelsedags-Bok för hvarje nordiskt hem H. K. H. Kronprinsessan Victoria tillegnad. Wexiö, Smålands-Postens Boktryckeri., 1882. 398s. Guldornamenterat klotband. Gott skick. Blindpressad.
ID Nr: 104193, SEK 180.

Hylands Hörnas ABC-bok. Sveriges Radio, 1966. opaginerad. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Ursprungligen såld till förmån för Radiohjälpen. ABC skrivet av svenska folket med bilder av Olle Olsson Hagalund (ABC), Bror Marklund (DEF), Karl Axel Pehrson (GHIJ), Bror Hjorth (KLMN), Gustav Rudberg (OPQR), Lars Norrman (STUV), Lennart Rodhe (XYZ) och Martin Lamm (ÅÄÖ).
ID Nr: 105224, SEK 90.

Andreæ/Edfelt/Fröberg, Daniel/Johannes/Paul (red.): Citatboken. Sjuttontusen citat från trettio språkområden och fem årtusenden. Natur och kultur, 1967. VIII + 817. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget saknas, annars i gott skick.
ID Nr: 217058, SEK 220.

Anglund, Joan Walsh (ed.): A Book of Good Tidings from the Bible. Collins, 1966. Illustrated by Joan Walsh Anglund. Clothbinding with dustwrapper and slip-case. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 13383, SEK 90.

Brilioth, Börje (red.): Ord på vägen, Trettonde samlingen. 1953. 160s. Pappband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Exlibris. Sid 13-14 lös.
ID Nr: 103895, SEK 50.

Christiansen, Reidar Th. (red.): Gamle visdomsord. Norske ordsprog i utvalg. Steenske forlag, 1928. 87s. Häftad. Ouppsprättad. Anteckningar på försättsbladet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annet oplag.
Gåvoanteckning.
ID Nr: 13373, SEK 125.

de La Rochefoucauld, François: Maximer. Forum, 1963. 106s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 13369, SEK 80.

Dickson, Walter: Ur min anteckningsbok. Aforismer och funderingar. Tidens förlag, 1958. 147s. Häftad. Ouppsprättad. Recensionsstämpel. Gott skick.
ID Nr: 217344, SEK 80.

Florén, Uno: Jultuppen. Williams Förlags AB, 1971. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 47s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
Hälften av innehållet från första samlingen. Hälften av verserna är nya.
ID Nr: 216917, SEK 80.

Hedengren, Uriel (red.): Världens bästa citat. Brombergs, 1991. 112s. Häftad. Gott skick. Namnteckning.
ID Nr: 102109, SEK 35.

Henrikson, Alf: Glam. Teckningar och vers året runt. Albert Bonniers förlag, 1956. Illustrerad av Birger Lundquist. 199s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Transparent skyddsomslag.
ID Nr: 103729, SEK 80.

Henrikson/Tsu-Yü, Alf/Hwang (red.): Kinesiska tänkare. Forum, 1952. Illustrerad av Birger Lundquist. 225s. Inbunden med skyddsomslag. Anteckningar på försättsbladet. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Något gulnad.
ID Nr: 13365, SEK 90.

Hökby/Åberg, Bertil/Gösta (red.): Bra sagt under tretusen år. En citatbok. Litteraturfrämjandet., 1990. 194s. Häftad. Gott skick.
En bok för alla.
ID Nr: 105045, SEK 30.

Hökby/Åberg, Bertil/Gösta (red.): Visdomsord från hela världen. Prisma, 1999. 240s. Pappband. Namnteckning på insidan av pärmen. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210969, SEK 140.

Joubert, Joseph: Tankar och maximer om böcker och människor. Sällskapet Bokvännerna, 1959. 128s. Klotryggsband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick. Översättning och inledning av Emy Ek.
ID Nr: 217346, SEK 80.

Jäder, Astrid: Botilda mitt i vardagen. Westerbergs, 1955. Illustrerad av Arne Wallhorn. 93s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 7431, SEK 90.

Kragh, Ole (red): 7 000 ordspråk och talesätt från hela världen. Ordspråk från 200 språkområden och 5 årtusenden. Wahlström & Widstrand, 1989. 344s. Cartonnageband. Gott skick.
Översättning från danskan av Marie Berthelius.
ID Nr: 216497, SEK 90.

Lichtenberg, Georg Christoph: Aforismer. Tidens förlag, 1949. Illustrerad av Mark Sylwan. 73s. Skinnryggsband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick. I urval och översättning av Bengt Holmqvist.
Omslaget något blekt.
ID Nr: 217348, SEK 90.

Lundgren, Gustaf (red.): Klokt och roligt. Natur och kultur, 1947. 175s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 13363, SEK 110.

Madsen, Kai Berg (red.): Sådan är kärleken Madame. Små små ord om kärlek. Lindfors bokförlag AB, 1949. 184s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Sparsamt illustrerad.
Översatt från danskan av Gustaf Graf. Illustrationer av J. Stenson.
ID Nr: 101599, SEK 75.

Melartin, Erkki: CREDO. Aforismer OP. 150. Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1934. 91s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 217345, SEK 80.

Meyere, Monica de: Fia. En ritad dagbok. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1954. 64s. Pappband. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 217322, SEK 60.

Nordlund, Sigrid (pseud. "Snorre"): Bitar af Snorre. Fahlcrantz & Co., 1897. 152s. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Dekorerat grått klotband med titeltext och ryggtiteltext i guld.
Illustrerad av Edv. Forsström och Carl Printzensköld.
ID Nr: 105291, SEK 120.

Nygren, Hans (red.): Ordspråk från hela världen. Prisma, 1969. Illustrerad av Anders Pilström. 246s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 13388, SEK 90.

Oftedal, Ma (red.): Kärlek. Små, små ord om kärlek,. Idéförlaget, 1988. 121s. Skinnimitationsband. Anteckningar på titelbladet. Annars ett fint exemplar. Ett hörn något skadat.
ID Nr: 13372, SEK 90.

Pallin, Lena (red.): Lysande sagt. Tvåtusen citat från Aisopos till Klas Östergren. Brombergs, 2002. 310s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
Vinjetter: Lotta Frost.
ID Nr: 104577, SEK 120.

Platen, Magnus von: Svenska aforismer. Ett husapotek sammanställt av Magnus von Platen. Wahlström & Widstrand, 1951. 123s. Häftad. Övre högra hörnet lätt stött, annars i gott skick
Dedikation till "Författaren Atos Wirtanen med utmärkt högaktining Magnus von Platen"
ID Nr: 217347, SEK 200.

Simonsson/Söderman, Nils/Ebba (red.): Levnadskonstens almanack. Tre Tryckare, 1966. 160s. Inbunden. Något fläckig. Inlagan fin. Illustrerad. Klotband med påklistrat papperomslag.
Sammanställd av Nils Simonsson under medverkan av Ebba Söderman. Vinjetter: Greta Cagner.
ID Nr: 103645, SEK 70.

Ström, Fredrik: Svenska folkgåtor. Bonniers, 1937. Illustrerad av Uno Stallarholm. 435s. Linneband. Bandet något blekt. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
ID Nr: 13387, SEK 140.

Ström, Fredrik: Svenska ordspråk + Svenska folkgåtor + Svenska ordstäv. Albert Bonniers förlag, 1939. 352+436+293 sidor. 3 vol. Vackert halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Övre guldsnitt. Ryggen något blekt, annars i mycket gott skick. Inbundet av Nordiska bokhandeln.
Illustrerade av Ossian Elgström och Uno Stallarholm.
ID Nr: 105611, SEK 650.

Ström, Fredrik: Svenska ordstäv. Prisma, 1971. Illustrerad av Mark Sylwan. 360s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 13439, SEK 50.

Tiruvalluvar: Tirukkural. Forum, 1971. Översatt av Yngve Frykholm. 159s. Häftad. Bandet något nött.
1330 epigram med sydindisk levnadsvisdom, statskunskap ock kärlekskonst från o. 300-talet e. Kr.
ID Nr: 13368, SEK 75.

Torekull, Bertil: Er tillgivne Mr Trend II, en samling kåserier. Forum, 1969. 95s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 7672, SEK 120.

Wahlund, Per Erik: Osed och ordsed 1234 gamla svenska ordspråk och talesätt. Natur och kultur, 1968. 206s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Anteckningar på försättsbladet. En fläck på pärmen.
Hämtade ur sal. Hr Christopher L. Grubbs Penu Proverbiale.
ID Nr: 13393, SEK 120.

Wallensteen, Ivar: Dagar att minnas Kalender för bemärkelsedagar och annat värt att minnas. ICA bokförlag, 1986. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Opaginerad. Pappband. Gott skick. Bandet något fläckigt. Kalendern oifylld.
Med de nya namnsdagarna och ett fång utvalda aforismer.
ID Nr: 105039, SEK 60.

Wilde, Oscar: Mest om livet. Aforismer. Nordisk Rotogravyr, 1957. 92s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget trasigt. Annars i gott skick.
Tecknade av Eje Lönn, textade av Bo Berndal.
ID Nr: 107343, SEK 90.

Wirtanen, Atos: Kaos och kristall. Söderström & Co, 1935. 115s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 107120, SEK 170.

Åberg/Henschen, K./M. (red.): Blänkfyrar. Citat ur verldslitteraturen. Fritzes K. Hofbokhandel, 1884. 168s. Skinnryggsband. Invändig lagning. Färgat snitt.
ID Nr: 13384, SEK 250.