Se alla Rubriker

Kulturen 1962. Skånsk miljö. Berlingska Boktryckeriet i Lund, 1963. 200s. Dekorerat pappband. Gott skick.
Sprickor inre falsen. En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoria föreningen för södra Sverige. Redigerad av Bengt Bengtsson.
ID Nr: 2668, SEK 50.

Bergström-Andelius/Ågren, Emma/Katarina: Om lapska rotkorgar. AB Nyheternas Tryckeri, Umeå, 1970. 79s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Särtryck ur Västerbotten 1966. Nytryck av Emma Bergström-Andelus' skrift från 1932 med förord av Nils Lithberg. Nyskrivna artiklar av Katarina Ågren: 1) Emma Andelius och den västerbottniska rotslöjden 2) traditionsuppgifter om västerbottnisk korgslöjd.
ID Nr: 104822, SEK 90.

Bossert, Helmuth Th.: Dekorativ konst från främmande folk och kulturer. Natur och kultur, 1956. 80s. Linneband. Gott skick. Bandet något fläckigt.
Andra bearbetade upplagan. Inledning av fil. dr. Hans Rabén. Med 80 vackra färgplanscher.
ID Nr: 2650, SEK 400.

Bossert, Helmuth Th.: Dekorativ konst från främmande folk och kulturer. Natur och kultur, 1937. Illustrerad av Ernst Bollacher & Max Tilke m fl. 48s+120 planscher. Dekorerat halvfranskt band. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. 34,0 x 24,5 cm.
80 av planscherna är i färg. Förord av Hans Rabén.
ID Nr: 9246, SEK 600.

Bossert, Helmuth Th.: Folkkonst i Europa. Natur och kultur, 1955. 34 sid. Text + 48 bildsid. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Rikligt illustrerad. Extra plastskydd.
Förord av professor Sigurd Erixon. Omkring 1500 bilder av ornament, broderier, mattor, vävnader, keramik, fajans, stengods, trä-och metallarbeten.
ID Nr: 102691, SEK 250.

Bringéus, Nils-Arvid: Kistebrev tryckta i Växjö. Carlsson Bokförlag, 1998. 142s. Cartonnageband. Nyskick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 11234, SEK 120.

Bringéus, Nils-Arvid: Skånska kistebrev. Carlsson Bokförlag, 1995. 325s. Cartonnageband. Nyskick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 11233, SEK 160.

Collijn, Isak: Hieronymus Cocks Moreskbok. En sällsynt ornamentstickserie i Kungl. Biblioteket, utgiven av Föreningen för Bokhantverk. Föreningen för Bokhantverk, 1931. 13 sid + 20 blad. Pappband. Något nött i kanterna.
ID Nr: 11236, SEK 300.

Eskeröd, Albert: Swedish Folk Art. Nordiska Museets förlag, 1964. 67p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 203630, SEK 100.

Karlfeldt, Erik Axel: Dalmålningar utlagda på rim. Wahlström & Widstrand, 1920. 93s. Senare linneband med uppklistrat häftesomslag på främre och bakre pärmen. Gott skick. Inlagan mycket fin.
Med träsnitt av Jerk Werkmäster
ID Nr: 2667, SEK 220.

Karlfeldt, Erik Axel: Dalmålningar utlagda på rim av E. A. Karlfeldt. Wahlström & Widstrand, 1920. 93s. Häftad. Häftesomslaget slitet och fransigt, men inlagan fin.
Med träsnitt av Jert Werkmäster
ID Nr: 11235, SEK 150.

Leufvén/Svärdström, La/Svante: Biblia Dalecarlica. Jesu liv i dalmålningar. Albin Michel, H.J. Brolin, u å. 84s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Även engelsk, tysk och fransk text.
ID Nr: 5802, SEK 100.

Nodermann, Maj: Nordisk folkkonst. En utställning i Nordiska museet. Nordiska Museets förlag, 1985. 55s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104565, SEK 40.

Rybakov, B. A. (red.): Rustkammaren i Kreml. Bonniers, 1963. 127s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. 120 färgfotografier. Bildförteckning sist i boken.
Fotografier Karel Neubert.
ID Nr: 102692, SEK 110.

Svärdström, Svante: Dalmålaren Winter Carl Hansson 1777-1805. Falu Nya Boktryckeri AB, 1970. 158s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Utgiven av Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. Zusammenfassung.
ID Nr: 105732, SEK 90.

Thomaeus, Jan: Byarnas bilder. Carlsson Bokförlag, 1991. 232s. Inbunden. Mycket gott skick.
Folkets förbisedda konst.
ID Nr: 2661, SEK 160.

Wallquist, Einar: Silvermuseet Arjeplog. Arjeplogs kommun, saknas. 63s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
foto: Bert Persson.
ID Nr: 101976, SEK 80.

Walton, Stewart & Sally: FolK Art. Style and Design. Studio Vista, 1993. 160p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 2651, SEK 140.