Se alla Rubriker

Baron Münchhausens eventyr og rejser. Illustreret af Arne Ungermann. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Köpenhamn, 1941. 107s. Pappband. Ryggen något sliten. Gott skick. Rikligt illustrerad med bl.a originallitografier.
ID Nr: 105108, SEK 400.

Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten. Ny öfversättning af V.E. Öman med teckningar af Gustave Doré. C.E. Fritzes Bokförlag, 1875. 198+2 sidor. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105111, SEK 300.

DALI. De Draeger,. Max Gérard, Le Soleil Noir, 1968. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 105112, SEK 500.

Derrière Le Miroir No. 107 - 108 - 109, Sur 4 murs. Miro, Chagall, Giacometti, Tal Coat. Maeght Éditeur, Paris, 1958. 32 including the covers. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 216687, SEK 9000.

Derrière Le Miroir No. 151-152, Mai 1965. Les peintures sur carton de Miró. Maeght Editeur, Paris, 1965. 36 pages inkluding covers. Wrappered. A very fine copy.
ID Nr: 216686, SEK 4000.

Derrière Le Miroir No. 53 - 54, Steinberg. Mars-Avril, 1953. Éditions Pierre a Feu. Maeght Éditeur, Paris, 1953. 24p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 216696, SEK 600.

Derrière Le Miroir No. 85 - 86, Braque. Avril - Mai 1956. Editions Pierre à Feu. A. Maeght, Edituer, Paris, 1956. 20 pages inkluding covers. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 216695, SEK 2900.

DERRIERE LE MIROIR. TAL COAT. No 64 Avril 1954. Editions Pierre a Feu. Maeght, Paris, 1954. 16 pages incl. Cover. Loose leaves in slip-case. Folio. Upper right corner slightly bumped, else in good condition.
ID Nr: 102978, SEK 1200.

DERRIERE LE MIROIR. POÈTES PEINTRES SCULPTEURS. No 119,. A, Maeght, Paris, 1960. 31+cover. Loose leaves in slip-case. A very fine copy. Folio. Lithographies in color.
ID Nr: 102983, SEK 6900.

DERRIERE LE MIROIR. BAZAINE. No 96-97 Avril - Mai 1957. Editions Pierre a Feu. A. Maeght, Paris, 1957. 13 pages incl. Covers. Loose leaves in slip-case. A very fine copy.
ID Nr: 102979, SEK 500.

DERRIERE LE MIROIR. Paul Rebeyrolle. No 163 Mars 1967. 1967. 28+6 pages. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. Good condition. Includes 8 coloured lithos + Derriere Le Miroir Chroniques, Mars 1967
ID Nr: 107254, SEK 1500.

DERRIERE LE MIROIR. Editions 1958. No112 1958. 1958. 20p. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107255, SEK 900.

DERRIERE LE MIROIR. TÀPIES. No 168 Novembre 1967. Maeght, Paris, 1967. 28p. Loose leaves in slip-case. A very fine copy. Folio. Including lithographs in color.
ID Nr: 102984, SEK 1800.

DERRIERE LE MIROIR. Steinberg No192 juin 1971. Maeght Editeur, Paris, 1971. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. Good condition. 2 original included
ID Nr: 107252, SEK 400.

DERRIERE LE MIROIR. Calder. No 190 Févier 1971. Aimé Maeght, Paris, 1971. 28p. Loose leaves in slip-case. Very good condition. Folio.
ID Nr: 102981, SEK 1000.

DERRIERE LE MIROIR. Pol Bury. No191 mars 1971. Maeght Editeur, Paris, 1971. 20p. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107253, SEK 300.

DERRIERE LE MIROIR. Fondation Maeght - Inauguration. No 155 Décembre 1965. Maeght, Paris, 1965. 28p. Loose leaves in slip-case. Very good condition. Folio.
ID Nr: 102980, SEK 1000.

DERRIERE LE MIROIR. Georges Braque. No 71-72 Decembre 1954 -Janvier 1955. 1955. 20+4 pp. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. Good condition. Includes Derriere Mon Miroir Chroniques
ID Nr: 107256, SEK 650.

DERRIERE LE MIRROIR no 65 Mai 1954. GIACOMETTI. Les Peintures de Giacometti par Jean-Paul Sartre. Editions Pierre à Feu. A. Maeght, Editeur, Paris, 1954. 22 pages including plates and covers. Wrappered. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 102528, SEK 1800.

Document aspect 61. Liljevalchs konsthall. Konstens månad 24 aug - 24 sept. Aspect/Neoprint 194, Sthlm, 1961. Opaginerad. Inbunden. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Numrerad 304/500. Liten folio. Pärmarna gjorda av folierad naturkork från Nigeria. Innehåller bifogad, trådhäftad bilaga "EXTRA Press-Aspect på aspect 61. Utgivet som bilaga till document aspect 61. 10 september 1961. Sammanställt av Karl Otto Zamore."
ID Nr: 104387, SEK 1000.

GRAFIK av Torsten Billman, Walther Gube, Karl Helbig. Föreningen Konsten och Folket, (utan årtal). Lösa blad i mapp. Gott skick. Innehåller 1 sida text + 8 ark med monterade originalträsnitt.
ID Nr: 105064, SEK 2500.

Julens evangelium. Göteborg, 1956. Illustrerad av Peter Lamberg. Pappband med kassett. Gott skick. Kassetten något sliten.
Numrerad upplaga 35/200 med 15 signerade originallitografier.
ID Nr: 1347, SEK 950.

JULENS EVANGELIUM. Evangelium enligt Lukas andra kapitel verserna 1-20. Tre Tryckare, 1956. Opaginerad. Klotryggsband med kassett. Gott skick. Kassetten något sliten. Numrerad 105/200 med 15 signerade originallitografier. Liggande folie.
ID Nr: 103783, SEK 800.

Marc Chagalls Keramik och Skulpturer. Editions André Saurét, IPC Örebro, 1972. Dekorerat helskinnband. Mycket gott skick.
Numrerad exklusivupplaga 12/999. Med 1 originallitografi.
ID Nr: 199, SEK 1530.

SOLEILS. Arts et mètiers graphiques, Paris, 1947. 125p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Folio.
ID Nr: 102985, SEK 800.

Träsnitt ur Svenska Kistebref från 1700- och början af 1800 talen. Utgifna af Föreningen Original-Träsnitt. Stockholm, 1916. 10+2+2 sidor. Lösa blad i mapp. Mycket fint exemplar. Numrerad 142/200. Innehåller 13av 16 planscher.
ID Nr: 104903, SEK 600.

Verve, Revue artistique et littéraire, Directeur: Tériade, Vol. VIII, Nos 31 et 32. Carnets intimes de G. Braque. Éditions de la Revue Verve, Paris, 1955. 157p. Contemporary decorated boards. Spine/backstrip slightly rubbed. Corpus fine.
ID Nr: 216698, SEK 4500.

VERVE. Vol. VI, No 24. CONTES DE BOCCACE. Lavis de Marc Chagall. Textes de Jacques Prévert de Frantz Calot et Légendes. Éditions de la Revue VERVE, Paris, 1950. 69p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition. Including original lithos.
Peintures du manuscrit des ducs de Bourgogne Bibliotheque de L'Arsenal, manuscrit no 5193.
ID Nr: 102953, SEK 3000.

XX e Siècle. LA RÉVOLUTION DE LA COULEUR. Nouvelle serie - XXIIe Année - No 15. Noël, Paris, 1960. 146p. Wrappered. Cover slightly rubbed on the edges. Spine/backstrip slightly torn at the top. Richly illustrated. Lower right corner slightly bumped. With original colour lithograph by Manessier.
ID Nr: 102943, SEK 500.

XX e Siècle. UN SIÈCLE D'ANGOISSE. Nouvelle série - XXVI e Année - No 23 - Mai 1964. Gualtieri di San Lazzaro, France, 1964. Wrappered. Very good condition. Original lithograph by Max Ernst as cover. Not paginated.
ID Nr: 102669, SEK 1500.

XXe Siècle. Art et Poesie depuis apollinaire. Nouvelle série - No 3 (double) Juin 1952. Gualtieri di San Lazzaro, France, 1952. 88p. Wrappered. A very fine copy. Includng original lithographies by Miró, Calder, Michaux and Giacometti.
ID Nr: 102580, SEK 3300.

XXe Siècle. NUMÉRO 42. 1974. Nouvelle serie, XXXVIe Année, No 42, Juin 1974. Societe Internationale D'Art Xxe Siecle, Paris, 1974. 192p. Richly illustrated. Very good condition. Including 3 original lithos, by R. Lindner, D. Tanning and Max Ernst. No jacket.
ID Nr: 103111, SEK 2000.

Afzelius / Berendsohn / Matthias, Nils / Walter / Lisa: Trettio Drömmar en antologi. Bibliofila Klubben, 1950. 181s. Lösa blad i mapp. En av 15 exemplar avsedda för Bibliofila Klubbens medlemmar. Innehåller 8 gravyrer. Handskriven tillägnan från Lisa Matthias till bokvännen Knut Hagberg. Mappens rygg med lätta bruksspår, annars är allt i mycket gott skick
Illustrationer av Mario Prassinos, Paris. Innehåller verk av bl.a Swedenborg, Lichtenberg, Törneros, Baudelaire, de Maupassant, Strindberg, Lagerlöf, Gorkij och Proust m.fl
ID Nr: 106368, SEK 1200.

Anthonioz, Michel: VERVE. The ultimate review of art and literature (1937-1960). Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1988. 397p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 103184, SEK 1000.

Asbjørnsen / Moe, P. Chr. / Jørgen: Brudprovaren. Erotiska folksagor från Norge. 1978. 172s. Dekorerat klotband med kassett. Rikligt illustrerad. Fint exemplar. Numrerad 130/360. Illustrerad med 18 signerade och numrerade linoleumsnittnitt av Svenolov Ehrén.
Urval och inledning Oddbjörg Högset. Svenskt förord av Bengt af Klintberg. Översättning av Bengt Berg.
ID Nr: 104649, SEK 1600.

Boberg / Sahlin, Ferdinand / Carl: BILDER FRÅN BRUK OCH GRUVOR I BERGSLAGEN. Teckningar av Ferdinand Boberg. Text av Carl Sahlin. Utgivna med anledning av Bergshögskolans i Stockholm Sekeljubileum. Norstedt och söners förlag, 1921. 29+63 sidor. Dekorerat helskinnband. Inre denteller. Guldsnitt. Guldornerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Folio. Rikligt illustrerad med 63 planscher. Allt i gott skick.
ID Nr: 103023, SEK 1000.

Boëthius, Gerda: ZORN människan och konstnären. Konst och Kultur AB / Stureförlaget AB, Stockholm, 1977. 239s. Skinnimitationsband med kassett. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Guldsnitt. Inre denteller. Numrerad 27/100. Extra skyddsplast som omslag. Mycket fint exemplar
ID Nr: 105341, SEK 300.

Bohm, Gösta: Skärvor. Tryck och Papper, Ljusdal, 1968. 93s. Dekorerat pappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Innehåller dedikation från författaren, samt 8 av linoliumsnitten signerade. Tryckt i 650 exemplar.
ID Nr: 216689, SEK 500.

Breton / Duchamp, André / Marcel: Le Surréalisme en 1947. Exposition Internationale du Surréalisme. Pierre A Feu, Maeght Éditeur, Paris, 1947. 141+plates. Wrappered with dustwrapper and slip-case. Richly illustrated. The main part of the well known artwork by Duchamp, mounted on front cover, is missing. Number 681/999. 25 original prints, 6 in colour, inclouding first colour litho by Miro. 5 original etchings, 2 original woodcuts and 12 black an white lithographs
ID Nr: 107259, SEK 26000.

Chagall, Marc: VITRAUX POUR JÉRUSALEM. Introduction et notes de Jean Leymarie. André Sauret, Monte Carlo, 1962. 211p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 103130, SEK 14000.

Cooper, Douglas: PABLO PICASSO. LES DÉJEUNERS. Éditions Cercle D'Art, Paris, 1962. 168p. Linenbinding with slip-case. Richly illustrated. Slipcase slightly bumped at the top. Else a fine copy.
ID Nr: 104107, SEK 2100.

Czwiklitzer, Christoph: WERKVERZEICHNIS DER PICASSO-PLAKATE. Erster Teil : Original-Plakate von 1948 bis 1966. Zweiter Teil : Im Reproduktionsverfahren hergestellte Plakate von 1939 bis 1970. Art-C.C/Spadem, Paris, 1970. 15+360 pages. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition. Numbered 84/1000.
ID Nr: 103136, SEK 850.

Derouet / Boissel, Christian / Jessica: Kandinsky. Oeuvres de Vassily Kandinsky (1866-1944). Collections du Musee National D'Art Moderne, 1985. 495p. Wrappered. Richly illustrated. Small spot on front cover, else in good condition.
ID Nr: 104900, SEK 1900.

Dominguin, Luis Miguel: PABLO PICASSO. TOROS Y TOREROS. Texte de Luis miguel Dominguin et une etude de Georges Boudaille. Editions Ceicle d'art, 1961. Decorated clothbinding with slip-case. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 103113, SEK 6000.

Eklund, Hans: Saltsjöbaden-Duvnäs till Skalmsund och Yxlan via Sandhamn. Signum, 1988. Illustrerad av Olle Nyman. 95s. Linneband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Numrerad bibliofilupplaga 35/190. Med signerad originallitografi.
ID Nr: 188, SEK 1200.

Eluard, Paul: LE DUR DESIR DE DURER. Avec 25 dessins originaux et un frontispice en couleurs de MARC CHAGALL. Arnold-Bordas, Paris, 1946. Loose leaves in slip-case. A very fine copy. Folio. 25 original + frontespiece by Marc Chagall.
ID Nr: 102579, SEK 22000.

Engblom, Sören: RUNE JANSSON. Signum, 1988. 95s. Rikligt illustrerad. Numrerat exemplar 44/190. Innehåller signerad och numrerad originallitografi. Förlagets linneband med skyddsomslag och kassett. Mycket gott skick.
ID Nr: 104037, SEK 1100.

Ernst, Max: LA BREBIS GALANTE. Benjamin Peret. Les editions premieres, Paris, 1949. 119p. Wrappered. A very fine copy. Numbered 285 / 300. Including 3 original color etchings, including title, one lithograph and 22 full-page illustrations.
ID Nr: 102590, SEK 42000.

Forestier, Sylvie: Marc Chagall. De monumentala glasmålningarna. IPC, International Publishing Company, Örebro, 1988. 205s. Dekorerat skinnimitationsband. Bibliofilupplaga. Guldsnitt. Guldornerad. Rikligt illustrerad. Numrerat exemplar, L1. Saknar skyddsomslag, annars i mycket gott skick
ID Nr: 103074, SEK 450.

Gobineau, Arthur de: Livet på resa. Bibliofila Klubben, Stockholm, 1953. 84s. Halvklotband. Mycket fint exemplar. Numrerad 177/222. Innehåller 7 signerade originaletsningar samt en karta
ID Nr: 217333, SEK 1000.

Hernandez, Jose: El gaucho Martin Fierro. Ciordia, Espiga, 1968. Illustrated by Maria A. Ciorda. 252p. Beautiful binding in cow skin with stamped drawing. Bibliofile edition. A very fine copy.
Biografia, Estudio y vocabulario José Roberto del Rio - Elias Carpena - Ernesto Morales.
ID Nr: 214277, SEK 500.

Hjert / Hjert, Svenolof / Bertil: CARL LARSSON. Grafiska verk, en komplett katalog. Graphic works, a complete catalogue. Graphische werke, ein kompletter katalog. Oeuvres graphiques, un catalogue complet. Hjert & Hjert, Uppsala, 1983. 261s. Guldornamenterat klotband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Saknar skyddsomslag.
ID Nr: 104494, SEK 400.

Hjert / Hjert, Svenolof / Bertil: ZORN. Engravings. A complete catalogue. Etsningar. En komplett katalog. Hjert & Hjert, Uppsala, 1980. 192s. Klotband med skyddsomslag. Guldornerad. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 104493, SEK 750.

Hultén, C.O.: GALERIE LEGER 20 Oktober - 8 November 1962. Malmö Suède. Preface Christian Dortremont. Forsells Boktryckeri/Offsetlito, Malmö, 1962. Lösa blad i mapp. Mycket gott skick. Numrerat exemplar 328/375. Innehåller originallitografier inklusive omslag.
ID Nr: 102672, SEK 2500.

Jong, Jacqueline de (ed): The SITUATIONIST. 6 Les Temps Situationistes No.6. Èdition Parisienne. Rhodos-International Science Publishers, Clot, Bramsen et Georges, 1967. Wrappered. A very fine copy. Includes 33 original colour lithographs. Covers by Ulf Trotzig.
Jong, Hannelore, Martinez, Jorn, Lublin, Gamarra, Voss, Segui and others.
ID Nr: 102578, SEK 3900.

Jurell, Torsten: RÖTT BLOD VIT FROST / PUNAVERTA VALKOISTA HALLAA Bildtexter Carsten Palmaer / Kuvatekstit Carsten Palmaer Käänös Santavouri. Mannerheim & Mannerheim, 1984. opaginerad. Häftad med pappersomslag och kassett. Nr 52/200. Signerad av Torsten Jurell. Innehåller även signerat originalträsnitt.
ID Nr: 105174, SEK 950.

Larsson, Carl: ANDRAS BARN. 32 målningar med text af Carl larsson. Albert Bonniers förlag, 1913. 4+20+31 sidor. Samtida dekorerat skinnband. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad. Folio. Samtliga 31 planscher monterade på svarta ark med barnens namn i förgylld text under. Plansch 32 är själva titelsidan. Lätt stötta nedre hörn och liten reva i marginalen i textens fjärde ark, annars i mkt gott skick.
Bunden hos " A.Bol.C.E.Fritzes, K. Hofbokhandel, Stockholm "
ID Nr: 103040, SEK 1900.

Limbour, Georges: ANDRÉ BEAUDIN. Texte de Georges Limbour. Éditions VERVE, Paris, 1961. Decorated boards with dust wrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Not paginated. Including 8 original lithos.
ID Nr: 104058, SEK 1900.

Linde, Ulf: Bo Larsson. Författarförlaget, 1987. Dekorerat klotband. Nyskick.
Numrerad bibliofilupplaga 117/200. Med signerad serigrafi. Band och kasett utförda av Herzogs Bind.
ID Nr: 191, SEK 900.

Linderholm, Lena och Gösta: Om livets fröjder. Tredje boken. Förlag Blå Lavendel, waxholm, 1996. Bibliofilupplaga. Snoddmapp, signerad av Lena och Gösta Linderholm, nr 148/225. Komplett innehållande signerad kokbok, rikligt illustrerat cartonageband, 168 sidor + 2 signerade och numrerade litografier + 2 CD skivor + fransk lavendeltvål + 1 konstkort. Följebrevet finns kvar.
ID Nr: 104745, SEK 2600.

Mallet, Robert: LA CHATELAINE DE COUCY ou Pas de Morale sans Amour. Avec trois Lithographies de Lars Gynning. Éditions de L´Ancre D´Or, Paris, 1950. 11+1+3 pages. Wrappered with dustwrapper. Illustrated. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Numbered 43/51/240.
ID Nr: 105063, SEK 500.

Malraux, André: LA VOIE ROYALE - L'ESPOIR - LA TENTATION DE L'OCCIDENT - LA CONDITION HUMAINE - LES CONQUERANTS - LE TEMPS DU MEPRIS - LES NOYERS DE L'ALTENBURG Éditions Lidis. Imprimerie Nationale, 1961-1962. 158+464+120+292+202+75+177 pages. Decorated full-leather binding. Blind-stamped. Gilt-ornamented. Richly illustrated. A very fine copy. Includes original lithos in full color by Walter Spitzer. Numbered copy (2404). Titlepages printed in red and black. Complete edition in 7 volumes.
ID Nr: 102947, SEK 5000.

Matz / Johansson, Edvard / Stig: Målaren Gustav Rudberg. Carlsson Bokförlag, 1989. 151s. Linneband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket fint exemplar. Signerad bibliofilupplaga nr 158/200. Innehåller signerad originallitho.
ID Nr: 104495, SEK 1200.

Meyer, Tove: I EN HAVE DERHJEMME. Digt Tove Meyer. Traesnit Frank Rubin. Privattryk, 1953. Klotryggsband. Folie. Numrerad 30/40. Boken signerad av Frank Rubin. Innehåller originalträsnitt. Ovanlig.
ID Nr: 105176, SEK 3500.

Michaux, Henri: PEINTURES ET DESSINS. Avec un avant-propos et des Légendes Extraites de L'oeuvre poetique de L'Auteur. Point du Jour, Paris, 1946. 12+43+6 pages. Cased boards with slip-case. Richly illustrated. A fine copy. Numbered 586/900.
ID Nr: 103109, SEK 5700.

Millroth, Thomas: ENDRE NEMES. Med avsnitt ur Brännpunkt (1964) och ur Notisböcker 1971-75 (1984) av Peter Weiss samt ett urval katalogförord och artiklar från 1960-1980-talen av Endre Nemes. Liber Förlag, 1985. 222s. Dekorerat klotband med kassett. Bibliofilupplaga. Numrerat exemplar 31/150.
"Bibliofilbandet innehåller en av två litografier av Endre Nemes, signerade och numrerade 1/150-1/150. bandet är utgivet i 300 exemplar." Detta band innehåller litografin "Förväntningsfull samvaro."
ID Nr: 104652, SEK 950.

Miró, Joan: DIBUJOS Y LITOGRAFÍAS. Papeles de son Armands. Ano II. Tomo VII. Num XXI. Colleccion Juan de Juanes, New York Graphic Society, Palma de Mallorca, Nueva York., 1957. 157p. Loose leaves in slip-case. Richly illustrated. A very fine copy. Numbered, no 59./738. With slipcase. Including 3 original lithos, one signed by Miró.
ID Nr: 103140, SEK 38000.

Moore, Henry: Heads Figures and Ideas. George Rainbird, The Curwen Press London and The New York Graphic Society, 1958. 64p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Folio. Includes 1 colour auto-lithograph.
ID Nr: 104517, SEK 3000.

Musset, Alfred de: TIZIANELLO. Eine Novelle. Rösl & Cie, München, 1920. 55p. Cloth-spine binding. Covers slightly worn. Corpus fine. Numbered 413/540. "Mit 6 Radierungen von F. Heubner"
ID Nr: 217336, SEK 1000.

Nielsen, Palle: JEREMIAS KLAGESANGE. 20 traesnit af Palle Nielsen. Den danske Radeerforening, 1963. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Opaginerad. Numrerad 234/600. Signerad.
ID Nr: 103138, SEK 1900.

Nordström, Folke: NATURENS ÖGA. Rune Pettersson, en uttolkare av den lappländska fjällvärlden. Carlsson Bokförlag, 1992. 191s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Bibliofilupplaga. Gott skick. Numrerat exemplar 57/150. Boken signerad av Folke Nordström och Rune Pettersson. Innehåller 2 färglitografier, numrerade och signerade av Rune Pettersson.
ID Nr: 104653, SEK 1200.

Peignot / Lejard, Charles / André: AMG 64. Arts et Métiers Graphiques. 15 Septembre 1938. Numéro 64. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1938. 70p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 105175, SEK 350.

Picasso, Pablo: LINOCUTS. Introduction by W. Boeck. Thames and Hudson, London, (not dated). Linenbinding with slip-case. Richly illustrated. A very fine copy. Text + all 45 reproductions.
ID Nr: 103131, SEK 19000.

Pierre / Corredor-Matheos, José / José: Céramiques de Miró at Artigas. Maeght, Paris, 1974. 229p. Clothbinding with dustwrapper and slip-case. Richly illustrated. A very fine copy. Including double paged original lithos.
ID Nr: 103078, SEK 1000.

Pieyre de Mandiargues, André: CHAGALL. Forum, 1976. 215s. Rikligt illustrerad. Innehåller originallitografi, "Den gröna floden" 1974. Numrerat exemplar 905/2000. Förlagsband med skyddsomslag och kassett. Mycket gott skick.
ID Nr: 104036, SEK 850.

Raynal, Maurice: PEINTRES DU XX e SIÈCLE. Albert Skira, Geneve, 1947. Loose leaves in slip-case. Spine/backstrip slightly torn at the edges. Else fine. Folio. 37 pages text + 53 color prints.
"Cet album consacre aux peintres du XX e siecle, compose de 53 planches en coleurs, a ete acheve d'imprimer sur les presses de roto-sadag a Geneve, le 20 Novembre 1947, pour Albert Skira, editeur a Paris."
ID Nr: 102986, SEK 1300.

Ris-Paquot: HISTOIRE DES FAÏENCES DE ROUEN. Pour servir de guide aux recherches des collectionneurs, ouvrage avec texte. Orné de 60 planches mises en couleur a la main, par Ris-Paquot, artiste peintre. Eugene Delaroque, Paris, 1870. 45 pages with text + 60 coloured plates. Loose leaves in slip-case. Slightly rubbed on the edges. Spine/backstrip torn. Signed by hand by Ris-Paquot, No 239/500.
ID Nr: 103244, SEK 6500.

Romdahl, Axel L.: Carl Larsson som etsare. 1913. Halvklotband. Mycket gott skick.
Med originaletsning.
ID Nr: 187, SEK 2200.

Rosenquist / Goldman, James / Judith: Welcome to the Water Planet and House of Fire 1988-1989. Essay by Judith Goldman. Heland Wetterling Gallery, Stockholm Sweden 12 December 1989 to 28 January 1990. Tyler Graphics Ltd, Mount Kisco, New York, 1989. 48p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 103240, SEK 250.

Sabartés, Jaime: PICASSO : TOREROS With four original lithographs. André Sauret, Monte-Carlo, 1961. 154p. Decorated cloth binding. Richly illustrated. No jacket. Else a very fine copy.
ID Nr: 103063, SEK 19000.

Schneider, René: L´ART FRANCAIS. LES PATRIES DE L´ART, I - III. Henri Laurens, Paris, 1925 - 1930. 244+228+224+240+236+250 pages. 3 vol. Contemporary half-leather binding. Illustrated. Raised bands. Exlibris. Slightly rubbed on the edges.
Vol 1 : MOYEN AGE, Origines - Art Roman - Art Gothique du XIII siécle. + Fin du Moyen age - Renaissance. Vol 2 : XVII Siècle ( 1610 - 1690 ). + XVIII Siècle ( 1690 - 1789 ). Vol 3 : XIX SIÈCLE, Du Classicisme Davidien au Romantisme. + XIX ET XX SIÈCLES, Du réalisme à notre temps.
ID Nr: 215954, SEK 600.

Searle / Roy / Bornemann, Ronald / Claude / Bernd: LA CARICATURE. Art et manifeste. Du XVIe siècle à nos jours. Skira, 1974. 279p. Clothbinding. Richly illustrated. Good condition. No jacket.
ID Nr: 103185, SEK 750.

Steinlen, Th.: DES CHATS. IMAGES SANS PAROLES. Ernest Flammarion, Paris, 1898. 28p. Cloth-spine binding. Slightly rubbed on the edges. Slightly spotted. Corpus nearly loose from spine. Else fine
ID Nr: 102974, SEK 4400.

Strömbom, Sixten: HUGO BIRGER. EN LEVNADSTECKNING. Wahlström & Widstrand, 1947. 347s. Samtida halvfranskt band.
ID Nr: 215936, SEK 280.

Veslen, Börje: Skuggorna. Fragment ur ett händelseförlopp på ännu okänd tid och plats. 15 Originallitografier. 1945-1946. Lösa blad i mapp.
Mappen sliten med trasig rygg, men bladen i mycket gott skick. Handskriven dedikation till Ragnar Hoppe från konstnären på mappens framsida. Litografierna signerade. Tryckt i 200 exemplar.
ID Nr: 200, SEK 4800.

Weber, Wilhelm: A HISTORY OF LITHOGRAPHY. With 226 illustrations, 20 in full color. Thames and Hudson, London, 1966. 259p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Small damage in right margin (3 mm), page 95/96. Else in VG condition/as new.
ID Nr: 102667, SEK 500.

Weidenhaus / Krumsdorf, Elfriede / Edwin: Das Lachen des Grossen Pan und andere Panische Geschichten von Edwin Krumsdorf. Illustriert mit 8 Original - Lithographien von Elfriede Weidenhaus. Zikaden Presse, Wiesbaden, 1959. 28p. Decorated boards. Good condition. Signed by hand, and numbered 402/500
ID Nr: 107327, SEK 1900.

Weiss, Peter: DIAGNOS. Bo Cavefors, 1963. 106 sidor + portfölj med planscher. Originalpappband med skyddsomslag + portfölj/pappmapp med 7 collageplanscher. En plansch saknas. Boken och planscherna i gott skick men pappmappen fläckad med nötta kanter.
"Denna portfölj med 8 collage av Peter Weiss, medföljer boken DIAGNOS och får ej säljas separat."
ID Nr: 105292, SEK 1800.

Werner, Gösta: Evert Taube-Sällskapet. Årsskrift 1990. Gösta Werner Bilder till Evert Taubes visor. Gallerie Aix, Stockholm, 1989. 51s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Innehåller 2 osignerade originallitografier.
ID Nr: 105065, SEK 1500.

Zahle, Erik: Konsthantverk och konstindustri i Norden. AB Svensk Litteratur, 1961. 300s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Saknar skyddsomslag.
ID Nr: 104648, SEK 600.