Se alla Rubriker

Religion, Kristendom, Bibelkunskap & Handböcker

Apostlagärningarna Breven Uppenbarelseboken. Nya Testamentet på vår tids språk Del 2.. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1965. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 430s. Klotband. Stämpel på försättsbladet. Bandet något slitet.
Ny översättning med förklarande noter.
ID Nr: 207879, SEK 130.

Bibel-atlas. En handbok för religionslärare och bibelvänner utarbetad av Schulrat D:r Frohnmeyer och D:r I. Benzinger.. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1905. 179s. Inbunden. Gott skick. 500 afbildningar med förklarande text.
ID Nr: 207873, SEK 300.

De fyra evangelierna Med bilder av målningskonstens främste. Svenska Journalen, Stockholm, 1930. Svenska Journalen, Stockholm, 140s. Halvklotband. Nött i kanterna. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
Bildurvalet har verkställts av Henrik Cornell.
ID Nr: 207875, SEK 150.

Evangelium enligt Matteus. Gebers, 1965. Gebers, Illustrerad av Björn Jonson. 133s. Linneband med skyddsomslag. Titelbladet saknas. Skyddsomslaget något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
I överensstämmelse med översättningen av 1917
ID Nr: 207869, SEK 125.

Gamla Testamentets apokryfiska böcker I överensstämmelse med den av konungen år 1921 gillade och stadfästa översättningen. P. Herzog & Söner, Stockholm, 1958. P. Herzog & Söner, Stockholm, Helt skinnband med kassett. Gott skick. Guldsnitt. Omslag till band något trasigt.
ID Nr: 207847, SEK 275.

Handbok för Svenska kyrkan. Stadfäst av konungen år 1917. C.W.K. Gleerups förlag, 1930. C.W.K. Gleerups förlag, 262s. Dekorerat klotband. Gott skick.
Med ändringar och tillägg i första och fjärde kapitlen enl. Kungl. Cirkuläret av den 31 dec. 1920 och tillägg i första och andra kapitlen enligt kungl. Cirkuläret av den 7 mars 1930
ID Nr: 201670, SEK 200.

Kulturen 1955. Bibeln En årsbok. 1956. 205s. Pappband. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Bandet något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 207796, SEK 60.

Kulturen 1955. Bibeln En årsbok. 1956. 205s. Pappband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207795, SEK 120.

Litvrgia Svecanae Ecclesiae Catholicae & Orthodoxae Conformis (Johan III:s Röda Bok) Tryckt i Stockholm 1576. Faksimiledition. Malmö, 1953. Malmö, Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Mycket gott skick. Färgat snitt.
ID Nr: 207866, SEK 1200.

Nya Testamentet Bibelkommissionens utgåva. Libris, 1981. Libris, Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207860, SEK 125.

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag Huvudkatalog N:o 1 1911 - 1931. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1931. 171s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Hilding Pleijels Ex Libris.
ID Nr: 207856, SEK 110.

Tre Bibelböcker Första Moseboken Ordspråksboken Jeremia. Atlantis Förlag, 1991. 363s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
Atlantis väljer ur världslitteraturen. I översättning av Bibelkommissionen.
ID Nr: 207880, SEK 130.

Ur Bibeln Undervisning i Den heliga skrift för skola och hem. A.-B. Svensk litteratur, 1940. A.-B. Svensk litteratur, 522s. Helt skinnband. Enstaka fläckar inuti boken. Gott skick. Guldornerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Med utvikbara planscher. Illustrerad.
ID Nr: 207865, SEK 575.

Brody, Abraham: Der misna-traktat Tamid Text nach einer vatikan-handschrift nebst variae lectiones aus 8 talmud- und misnahandschriften sowie ältesten drucken mit erstmaliger anführung von parallelltexten aus beiden talmuden, tosaepta, midras und anderen. Almqvist & Wiksell, 1935. In German. 109p. Wrappered. Unopened. Wrapper slightly rubbed. With dedication. Inaugural-diss.
ID Nr: 207878, SEK 180.

Collijn, Isak: Bibliografiska Miscellanea. Almqvist & Wiksell, 1912. 185s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslaget trasigt och fläckat.
Fjärde samlingen
ID Nr: 201671, SEK 100.

Dummelow, J.R: Inledning och kommentar till Bibeln I- VI. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1927-1931. 293+412+305+372+483+457. 6 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Enstaka fläckar på bandet. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg.
Redaktör. Under medverkan av ett flertal författare. Översatt och bearbetad av Fredrik Dahlbom.
ID Nr: 207862, SEK 800.

Ebbe, Axel: Bibelst historie. ARBETET, 1977. ARBETET, 99s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207871, SEK 150.

Gyllenberg, Rafael (red.): Våra fäders Bibel 1541-1941 Minnesskrift utgiven av Teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1941. 170s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 207854, SEK 150.

Hansen, Per Faye: Bibeln i arkeologiens ljus. Fosterlands-stiftelsen, 1944. Fosterlands-stiftelsen, 192s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 207000, SEK 120.

Hellsten, Stig: Mitt i världen Vad säger bibeln om församlingens samhällsansvar?. InterSkrift, 1983. InterSkrift, 51s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207006, SEK 50.

Jaggi, Paul: Die geschichten der bibel Eine Wegleitung zu ihrer Erzählung in Sonntagsschule, Religionsunterricht und Familie. Band II: Neues Testament. Christliches verlagshaus Berlin, 1950. Christliches verlagshaus Berlin, In German. 360p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 207028, SEK 90.

König, Eduard: Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament mit Einschaltung und Analyse aller schwer erkennbaren Formen Deutung der Eigennamen sowie der massoretischen Randbemerkungen und einem deutsch-hebräischen Wortregister. Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig, 1910. Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig, In several languages. Half-cloth binding. Worn. Covers slightly torn. Inscription on endpaper. Marbeled endpapers.
ID Nr: 207849, SEK 200.

Lindblom, Joh: Handbok till Nya Testamentet I-II Andra delen. Första avdelningen: Matteusevangeliet. Andra avdelningen: Markusevangeliet, Lukasevangeliet. Norstedt och söners förlag, 1917, 1918. 219+452. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad. Ex Libris från Midsommarkransens skola. Stämplar.
ID Nr: 207135, SEK 220.

Lundqvist, Sven: Synerna på Patmos. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1927. 233s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Ouppsprättad. Handledning vid bibelstudium, utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo.
ID Nr: 207208, SEK 120.

Magister Mathias: Homo conditus Ed. A. Piltz. 1984. In Latin. 271p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet Andra serien Latinska skrifter Band IX:1.
ID Nr: 207876, SEK 140.

Morton, H.V: Genom Bibelns länder. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1939. 463s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Mycket gott skick. Stänksnitt. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Med 12 planscher och 2 kartor.
ID Nr: 207853, SEK 250.

Nachmanson, Ernst: Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia. Hugo Gebers förlag, 1931. 162s. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget något trasigt. En fläck inuti boken.
ID Nr: 207232, SEK 80.

Riesenfeld, Harald (red.): Svensk exegetisk årsbok XXI. Gleerups, 1956. 162s. Häftad. Gott skick.
Utgiven på uppdrag av Uppsala Exegetiska Sällskap
ID Nr: 207640, SEK 120.

Saarisalo/Hedegård, Aapeli/David: Biblisk Uppslagsbok En handbok för bibelläsare. Evangeliska Fosterland-Stiftelsens bokförlag, 1939. Evangeliska Fosterland-Stiftelsens bokförlag, 1296s. Klotband. Gott skick. Ryggen något blekt. Illustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 103435, SEK 110.

Stave, Erik: Inledning till Gamla Testamentets kanoniska skrifter Till studerandes och bibelläsares tjänst. Norstedt och söners förlag, 1912. 325s. Klotband. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick. Ex Libris Hilding Pleijel.
ID Nr: 207583, SEK 110.

Stave, Erik: Inledning till Gamla Testamentets kanoniska skrifter Till studerandes och bibelläsares tjänst. Norstedt och söners förlag, 1912. 325s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Något fläckig. Handböcker i teologi I.
ID Nr: 207584, SEK 70.

Weber, Otto: Bibelkunde des Alten Testaments I-II Ein Arbeitsbuch. Im Furche-Verlag, Tübingen, 1948. Im Furche-Verlag, Tübingen, In German. 272+295. 2 vol. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Minor inscriptions. Erster Halbband: Gesetz und prophetische Geschichte (Genesis bis 2. Könige). Sechste völlig neu bearbeitete Auflage. Zweiter Halbband: Prophetenbücher und "Schriften" (Jesaja bis zum Schluss des Alten Testaments). Fünfte völlig neu bearbeitete Auflage.
ID Nr: 207688, SEK 150.

Wendland, Paul: Handbuch zum Neuen Testament Erster band: Zweiter und dritter teil. Die hellenistisch-römische kultur in ihren beziehungen zu judentum und christentum. Die urchristlichen literaturformen. Tübingen. Verlag von JCB Mohr (Paul Siebeck), 1912. Tübingen. Verlag von JCB Mohr (Paul Siebeck), In German. 448p. Half-cloth binding. Covers worn. Corpus fine. Illustrated. Patterned edges. Zweite und dritte auflage. Mit 5 abbildungen im text und 14 tafeln.
ID Nr: 207689, SEK 140.