Se alla Rubriker

Medelhavsmuseet En introduktion. AB Grafisk Press, 1982. 272s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Foto: Margareta Sjöblom Kronologiska översikter: Marie-Louise Blennow Kartor: Inger Kåberg
ID Nr: 106100, SEK 70.

TREASURES OF TUTANKHAMUN. Sponsored by the Trustees of the British Museum, The Times & the Sunday Times. Held at the British Museum 1972. Westerham Press Ltd, Westerham, Kent., 1972. 54p. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 210441, SEK 180.

Adkins, Lesley & Roy: Egyptens nycklar. Jakten på hieroglyfernas gåta. Wahlström & Widstrand, 2001. 383s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201254, SEK 210.

Aldred, Cyril: Egyptian art. In the days of the Pharaohs 3100-320 BC. Thames and Hudson, 1988. 252p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
"199 illustrations, 20 in colour."
ID Nr: 216640, SEK 90.

Bjurström, Per: 5000 år Egyptisk konst. Nationalmuseum, 1961. 162 sid. + bildavsnitt. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Nationalmusei utställningskatalog nr 265.
ID Nr: 105138, SEK 60.

Breasted, James Henry: GESCHICHTE ÆGYPTENS. GROSSE ILLUSTRIERTE PHAIDON - AUSGABE. Breasteds geschichte ägyptens deutch von prof. dr. Hermann Ranke - Heidelberg. Mit einem bilderanhang : Die Ägyptische kunst. Phaidon - Verlag, Zürich, 1936. 630p. Clothbinding. Richly illustrated.
ID Nr: 211395, SEK 240.

Casson, Lionel: Ancient Egypt. Time-Life Books, 1978. 192p. Cloth-spine binding. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 213599, SEK 120.

David, Rosalie: Discovering ancient Egypt. London, 1993. 192s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4193, SEK 180.

Desroches-Noblecourt, Christiane: The world saves Abu Simbel. Berlin, 1968. 114p. Linenbinding with dustwrapper. Good condition. Richly illustrated.
Safeguarding the two temples of Abul Simbel in Nubia, treatened by the flooding of the Niles waters. Co-author Georg Gerster.
ID Nr: 4195, SEK 300.

Desroches-Noblecourt, Christiane: TUTANCHAMON. EN FARAOS LIV, DÖD OCH ÅTERUPPSTÅNDELSE. Albert Bonniers förlag, 1967. 219s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Översättning av Kerstin Johansson.
ID Nr: 210440, SEK 90.

Edgar, Morton: STORA PYRAMIDEN OCH BIBELN. Hugo Karlén, Stockholm, 1921. 40s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104500, SEK 80.

Editore, Rizzoli: Stilar i konsten Egyptisk konst. Wahlström & Widstrand, 1979. 64s. Cartonnageband. Understrykningar i texten. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 105002, SEK 90.

Hoving, Thomas: Tutankhamun. THE UNTOLD STORY. Simon and Schuster, New York, 1979. 384p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated.
ID Nr: 211392, SEK 200.

Jeannerat, Pierre: MED FLYG TILL FORNTIDEN. Arkeologiska resor i Främre Orienten. Natur och kultur, 1958. 245s. Häftad. Illustrerad.
Med förord av Hilding Thylander.
ID Nr: 211394, SEK 90.

Keating, Rex: Nubien-landet som försvann. Lars Hökerbergs bokförlag, 1963. 104s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11943, SEK 220.

Laurent-Täckholm, Vivi: Faraos Blomster. En Kulturhistorisk-Botanisk skildring av livet i gamla Egypten byggd på verklighetens grundval och med bilder från de sista årens grävningar. Natur och kultur, 1951. 298s. Halvklotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 106815, SEK 300.

Little, Tom: High Dam at Aswan. The subjugation of the Nile. Methuen & Co Ltd, London, 1965. 242p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated.
ID Nr: 211391, SEK 110.

Manning / Lovett, S. / R.: Faraonerns land eller Egypten och Sinai skildrat i ord och bild. Fosterlands-stiftelsens förlag, 1889. 196s. Halvklotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16256, SEK 240.

Maspero, G: Histoire Ancienne des Peuples de l´Orient Classique. Paris Librairie Hachette, 1897. 798p. Decorated cloth binding. Marbeled endpapers. Slightly rubbed.
Les Premières mêlées. Des Peuples
ID Nr: 201256, SEK 400.

Moret, Alexandre: MYSTÈRES ÉGYPTIENS. Avec cinquante-sept gravures dans le texte et size planches hors texte. Nouvelle édition revue et corrigée. Armand Colin, Paris, 1922. 326p. Clothbinding. Sporadic underlining of text in pencil. Illustrated. Very good condition.
ID Nr: 104919, SEK 300.

Moreux, Th.: La Science Mystériuse des Pharaons. Gaston Doin, Paris, 1926. 238p. Wrappered. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 104470, SEK 120.

Ohlmarks, Åke: Resa till Egyptens gudar. Termac, Stockholm, 1963. 280s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Illustrerad. Mycket gott skick.
Bibliofilupplaga i 300 ex. Specialkomponerat skinnband med helt guldsnitt och vinjett på pårmens framsida i guld efter original av Hilding Linnqvist. Originallitografin saknas
ID Nr: 213601, SEK 400.

Rachewiltz, Boris De: Et møte med den ægyptiske kunst. G. E. C. Gads Forlag, Køpenhamn, 1959. 171s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad.
I oversaettelse ved Bo Grønbech
ID Nr: 211393, SEK 130.

Roeder, Günther: ÄGYPTISCH. Praktische Einführung in die Hieroglyphen und die ägyptische Sprache mit Lesestücken und Wörterbuch... C.H.Becksche Verlagsbuchhandlung, München, 1926. 100+64 pages. Samtida pappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216541, SEK 260.

Samivel: EGYPTENS SKATTER. Allhems Förlag, 1955. 219s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. 120 fotografier av Michel Audrian.
ID Nr: 210439, SEK 230.

Strömbom, Sixten: Egyptens konst Bonniers konsthistoria. Albert Bonniers förlag, 1928. 274s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
ID Nr: 106059, SEK 110.

Strömbom, Sixten: Egyptens konst. Albert Bonniers förlag, 1928. 275s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Utgi ven i serien Bonniers Konsthistoria, under redaktion av Axel L. Romdahl
ID Nr: 300022, SEK 120.

Säve - Söderbergh, Torgny: Uppdrag Nubien. Hur världen räddade ett lands kulturminnen. Atlantis Förlag, 1996. 223+16 s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 211398, SEK 120.

Säve-Söderbergh, Torgny: Faraoner och människor Kulturbilder från det gamla Egypten. Norstedt och söners förlag, 1959. 206s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 105728, SEK 95.

Wassef, Cérès Wissa: Egypt. Frederick Muller Ltd/Summerfield Press, 1983. 223p. Clothbinding. Richly illustrated. Very good condition.
Photographs by Albano Guatti, design by Gianfranco Cavaliere
ID Nr: 213597, SEK 400.