Se alla Rubriker

A könyvtáros gyakorlati szótára. Dictionarium bibliothecarii practicum. Budapest, (not dated). 315p. Decorated cloth binding. Good condition.
20 nyelvú szakszótár a könyvtári feldolgozó munkához magyar és nemzetközi használatra (Ad usum internationalem in XX linguis). Dr. Pipics Zoltán. Introductio, Linguae singulae: Anglica, Bulgarica, Bohemica, Danica, Fennica, Gallica, Graeca, Hollandica, Croatica, Latina, Polonica, Hungarica, Germanica, Italica, Russica, Rumenica, Hispanica, Suecica, Servica, Slovaca, Linguae cunctae
ID Nr: 6288, SEK 140.

Bibliotek & Historia. Festskrift till Uno Willers. Norstedt och söners förlag, 1971. 378s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis XII. Innehåll bl.a. "Kungliga biblioteket eller Riksbiblioteket" av Marie-Louise Bachman, "Borgströmska samlingen av erotisk litteratur i Kungliga biblioteket" av Harald Bohrn, "Jenny Lind, Kristina Nilsson, August Strindberg" av Claes M. Cnattingius, "Olaus Magnus och den turkiske kejsarens hovhållning" av Erik Eriksson, "C.M. Bellmans Mantalsskrifningen i egenhändiga utskrifter" av Magdalena Hellquist, "Staden, parken, havet" av Bure Holmbäck, "Debatten om Almquists skuld" av Stig Jägerskiöld, "Arbetarna i Stockholms skarpskyttekår under 1860-talet" av Folke Lindberg, "Om bokvård, raritetsbehandling och Sveriges bibliografi 1700-1829" av Sten G. Lindberg, "Harriet Bosses Chrysaëtos-manuskript" av Sven Rinman, "Nygrekiska böcker i Ekebyhofs bibliotek" av Folke Sandgren. Illustrationer i texten bla. En annons om Eddisons Fonograf, Strindbergs kopiering av skoropis-anteckningen, Vignett av JohnBauer till Tomtar och Troll
ID Nr: 204950, SEK 200.

Bibliotek och historia. Festskrift till Uno Willers. Särtryck. Kungl. Boktr. Sthlm, 1971. 336-349. Häftad. Med dedikation. Fint exemplar.
"Reflexioner kring den högre utbildningen av ledare inom det grafiska kommunikationsområdet" av Bror Zachrisson
ID Nr: 6316, SEK 50.

Bibliotek, deras betydelse och skötsel. En handledning för mindre bibliotek. Norstedt och söners förlag, 1936. 89s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker 2. Innehåll bl.a. "Folkbibliotekens betydelse", "Boklån åt sjömän", "Bibliotekarien och hans arbete", "Litteratur om bibliotek och biblioteksskötsel"
ID Nr: 6295, SEK 110.

Boken åter i centrum. Samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek - igår, idag och imorgon. Bibliotek i Samhälle/Förlaget Barrdikaden, 1983. 334s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Bis 72, 1-2/1983. Denna antologi är sammanställd och redigerad av Lars Ljunggren, Wilhelm Wikbom, och Eva Tullgren m fl. Innehåll bl a "Tankar om och synpunkter på samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek", "Folkbildningens historia", "Om bildningsidealen", "Samarbete mellan folkbildning och folkbibliotek i Stockholm och i övriga landet". Medverkande bl a Örjan Lindberger, Sven Lindqvist, Sigurd Möhlenbrock. "Nu när den svenska boken fyller 500 år är det viktigt att betona bokens och tidskriftens betydelse och propagera för att få fler att läsa kvalitetslitteratur. Denna trängs undan av den glättade bestsellern, videofilmen, veckotidningen, TV-programmet osv. .."
ID Nr: 6313, SEK 120.

Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Almqvist & Wiksell, 1968. 272s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Acta bibliothecae r. universitatis upsaliensis vol. XV. Innehåll bl a "Några handskrifter av svenskt intresse i Yale University Library", "Några Daliniana. Gustaf Ribbing om Olof von Dalin", "Uppsala universitetsbiblioteks första tryckta historia och dess kritiker", "Städer och borgskap i äldre islamisk tid", "Eric Benzelius d.y:s naturvetenskapliga studier och biblioteksverksamhet", "San Stefano dei Mori och de första etiopiska bibeltrycken", "Något om de grekiska handskrifterna i Uppsala universitetsbibliotek", "Anders Kiellberg. Skaras förste boktryckare", "Den dörflerska samlingen botanistbrev i Uppsala universitetsbibliotek"
ID Nr: 204961, SEK 140.

Donum grapeanum. Festskrift tillägnad överbibliotekarien Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Almqvist & Wiksell, 1945. 640s. Halvklotband. Gott skick.
Med bidrag av forna och nuvarande tjänstemän vid Uppsala universitetsbibliotek. 79/600. Medverkande bl.a. Nils Afzelius, Nils Ahnlund, Hugo Alfvén, Ingemar Hedenius, Gösta Knutsson, Birger Nerman, Henry Olsson, Sven Rinman, Henrik Schück, Orvar Sturzenbecker, Algot Werin, O. Wieselgren. Innehåll bl.a. "Om Georg Stiernhielms bibliotek. Några anteckningar", "Tornérspelet vid kröningen 1617, ett bidrag till 1600-talets bibliografi", "Ett läkarebibliotek från början av 1700-talet", "Om- och tillbyggnaden av Carolina Rediviva åren 1934-1945" "Till frågan om de lågtyska lånorden i svenskan, särskilt i Nya Testamentet 1526", "Om Cronstedtska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek och dess tillkomst", "Uppsala universitetsbiblioteks samling av arabiska 1500- och 1600-talstryck", "Ett Heidenstam-inslag hos Karlfeldt", "Bidrag till Uppsala akademiska boktryckeris historia", "En Birgitta-handskrift från klostret Maria Maihingen", "Voltaire, Schulenburg och Warmholtz. Om och ur en historiografisk brevväxling", "Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Teaterhistorisk skiss"
ID Nr: 6285, SEK 500.

Donum grapeanum. Festskrift tillägnad överbibliotekarien Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Almqvist & Wiksell, 1945. 640s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Med bidrag av forna och nuvarande tjänstemän vid Uppsala universitetsbibliotek. Medverkande bl.a. Nils Afzelius, Nils Ahnlund, Hugo Alfvén, Ingemar Hedenius, Gösta Knutsson, Birger Nerman, Henry Olsson, Sven Rinman, Henrik Schück, Orvar Sturzenbecker, Algot Werin, O. Wieselgren. Innehåll bl.a. "Om Georg Stiernhielms bibliotek. Några anteckningar", "Tornérspelet vid kröningen 1617, ett bidrag till 1600-talets bibliografi", "Ett läkarebibliotek från början av 1700-talet", "Om- och tillbyggnaden av Carolina Rediviva åren 1934-1945" "Till frågan om de lågtyska lånorden i svenskan, särskilt i Nya Testamentet 1526", "Om Cronstedtska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek och dess tillkomst", "Uppsala universitetsbiblioteks samling av arabiska 1500- och 1600-talstryck", "Ett Heidenstam-inslag hos Karlfeldt", "Bidrag till Uppsala akademiska boktryckeris historia", "En Birgitta-handskrift från klostret Maria Maihingen", "Voltaire, Schulenburg och Warmholtz. Om och ur en historiografisk brevväxling", "Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Teaterhistorisk skiss"
ID Nr: 204954, SEK 200.

Festskrift med anledning av Örebro stadsbiblioteks 75-årsjubileum 1862-1937. Örebro stadsbibliotek och Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner, 1937. 245s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåll bl a "Hundra års bibliotekskrönika" av Henning Wieslander, "Verner von Heidenstam som målare" av Bertil Waldén, "Hjalmar Bergmans läroår" av Erik Hj. Linder, "Bouppteckningar från borgarhem i stormaktstidens Örebro" av Gösta Berg och Kurt Jonson
ID Nr: 204960, SEK 90.

Från biskop Rogge till Roggebiblioteket. Studier utgivna till Strängnäs gymnasiums 350-årsjubileum. Stiftelsen Södermanlands Museum, 1976. 155s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Sörmländska handlingar Nr 35. Innehåll bl.a. "Kort Rogge - humanist i Roggeborgen", "Pergamentsbreven i Strängnäs", "En hoop Discantzböcker i godt förhwar… Något om Strängnäsgymnasiets musiksamling under 1600-talet", "Hastadius Jwle-comoedia - ett unikt svenskt tryck i Roggebiblioteket", "Mårten Törnhielms resedagbok och Francois Jollains karta - 1680-talets Paris i grod- och fågelperspektiv", "Josef Thun och Bibliotheca Thuniana. Anteckningar vid inventeringen av Roggebibliotekets första donation", "Strengnenses´ arkiv. Handskrifter och tryck", "Roggebibliotekets plats i mänsklighetens historia eller Några ord om betydelsen av stora, medelstora och små bibliotek", "Biskop Rogges hus i Strängnäs"
ID Nr: 6301, SEK 120.

Fund og forskning i det Kongelige biblioteks samlinger XII. Det Kongelige Bibliotek, København, 1965. 169s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
Indhold bla "Kardinal Mazarin og Fredrik III:s bibliotekssal, en arkitektonisk forbindelse", "Et sanghistorisk problem. Gammelt og nyt om Kong Christian stod ved højen mast", "Søren Kierkegaard and Henriette Kierkegaard. A presentation copy. Dansk resumé", "Et afbud fra Søren Kierkegaard"
ID Nr: 204958, SEK 120.

I bokens tjänst. Studier i nordiskt bok- och biblioteksväsen tillägnade Göran Z. Haeggström. Almqvist & Wiksell, 1969. 281+42. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Innehåll bl a "Personverser tryckta i Småland före år 1800. En boktryckerihistorisk undersökning", "En återfunnen svensk bröllopsvers från 1500-talet", "Kring Uppsalaakademiens förvärv av musikalier på 1600-talet", "Magnus Gabriel de la Gardies psalmbok", "Uppsala universitetsbiblioteks äldsta uppställnings- och klassifikationssystem", "Gustaf Bernströms samling av dansk 1500-talslitteratur. Några notiser", "Carl XV og Fritz von Dardel i Norge i 1856"
ID Nr: 204997, SEK 140.

Linköpings biblioteks handlingar. Linköpings Tryckeri Aktiebolag, 1934, 1941, 1944-1953, 1958. 86+145+305+135+189. 5 vol. Linneband. Gott skick. Illustrerad.
Ny serie. Linköping 1920-1924, tryckta hos Billstens boktrycker i 300 ex. Innehåll bl.a. "Kuriosakabinettet i Linköpings stift- och landsbibliotek. Katalog i anslutning till 1950-talets uppställning" (om bl.a. grekiska vaser, egyptiska gravreliefer, vapen, glober, Kina, runstavar), "Eric Benzelius anteckningar till J. Schefferus Svecia literata", "En rimkrönika om Karl XII och dess författare", "Bergsrådet Nils Dalbergs resejournal 1770/71", "Några gamla glober i Linköpings Stiftsbibliotek", "Studier och fynd i Stiftsbiblioteket" (bl.a. Linnéana, bokbeståndet åren 1600-1634, Johan de Rogiers karta över Västanstång i Östergötland 1657, 3 blad reprod. i 2/3 skala
ID Nr: 6287, SEK 1000.

Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie. Band 7. 1976. 103s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Tryckt i 400 ex. Innehåll bl.a. "I Linköpings domkyrkas bibliotekstorn. Radioföredrag den 23.7 1942", "Kjell Erikssons östgötasamling", "David Svenssons traktat De Personis Judicialibus"
ID Nr: 6294, SEK 90.

Med boken som bakgrunn. Festskrift til Harald L. Tveterås. Johan Grundt Tanum, Oslo, 1964. 262s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Innhold bl a "Fire akvareller av Henrik Ibsen", "Et fønikisk bibliotek fra det 14. Århundre før Kr.", "De första översättningarna till finska av Bjørnstjerne Bjørnsons arbeten", "Scientific Information and the Economy", "The National Union Catalog of the Library of Congress - Its Past and its Prospects"
ID Nr: 205004, SEK 200.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. 43 Nr 4. Tönnes Kleberg, Uppsala/Almquist & Wiksell, 1956. Häftad. Gott skick.
Under medverkan av Øyvind Anker, Palle Birkelund, Paul Nyberg. Innehåller bl a "Nicalaus Bergius slaviska bok- och handskriftssamling"
ID Nr: 204966, SEK 60.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. 48 Nr 2. Tönnes Kleberg, Uppsala/Almquist & Wiksell, 1961. Häftad. Ouppsprättad.
Under medverkan av Øyvind Anker, Palle Birkelund, Paul Nyberg. Innehåller bl a "De äldsta kända bokauktionerna i Uppsala efter tryckta kataloger"
ID Nr: 204967, SEK 50.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. XXXIV Nr 1. Isak Collijn, Stockholm/Almquist & Wiksell, 1947. Häftad. Gott skick.
Under medverkan av Svend Dahl, Ragnar Dahlberg, Wilhelm Munthe
ID Nr: 204965, SEK 50.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. XXXIV Nr 2. Albin Michel, Isak Collijn, Stockholm/Almquist & Wiksell, 1947. Häftad. Gott skick.
Under medverkan av Svend Dahl, Ragnar Dahlberg, Wilhelm Munthe
ID Nr: 204964, SEK 50.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. XXXIV Nr 3. Isak Collijn, Stockholm/ Almquist & Wiksell, 1947. Häftad. Gott skick.
Under medverkan av Svend Dahl, Ragnar Dahlberg, Wilhelm Munthe
ID Nr: 204963, SEK 50.

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Årg. XXXIV, Nr 4. Isak Collijn, Stockholm; Almqvist & Wiksell, 1947. Häftad. Gott skick.
Under medverkan av Svend Dahl, Ragnar Dahlberg, Wilhelm Munthe
ID Nr: 204962, SEK 50.

Samfundet Örebro Stads- och Länsbibliotekets Vänner. Littorin Rydén Boktryckeri, Örebro, 1951. 45s. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
Meddelande N:o XIX. Tryckt i 400 ex. Innehåll bl.a. "Översättningar i Strindbergs samlade skrifter. Tre berättelser i olika versioner" av Walter A. Berendsohn, "Ett otryckt kapitel i Birger Mörners "Den Strindberg jag känt", "Th. Th. Heine om Axel Wallengren. Meddelade av Henning Wieslander"
ID Nr: 204949, SEK 90.

Svenska bibliotek En vägledning för biblioteksbesökare. Red. Einar Sundström. Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker 3. P.A. Norstedt & Söner, 1924. xvii + 168. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 300411, SEK 130.

Underbart, underbart. Intellektuella strävanden under fem sekel. Några glimtar ur Kungliga bibliotekets samlingar. Kungliga biblioteket, 1997. 280s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Färgat snitt.
Medverkande bl.a. Magnus von Platen, Stina Hansson, Inge Jonsson, Jan Myrdal, Anders Olsson
ID Nr: 6286, SEK 240.

Uppsala Univeritets Biblioteks Minnesskrift 1621-1921. Almqvist & Wiksell, 1921. 620s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Texter av bibliotekets forna och nuvarande tjänstemän: Annerstedt, Rooth, Collijn, Nelson, Colliander, Walde, Högberg, Lewenhaupt, Heyman, Grape, Andersson, Rudbeck, von Döbeln, Hulth, Bring, Lundgren, Ågren, Carlsson, Taube, Uggla, Ekholm, Samzelius, Stjernberg
ID Nr: 205052, SEK 250.

Bring, Samuel E.: Svend Dahls Bibliotekshandbok översatt, bearbetad och med bidrag af svenska fackmän I-II. Hugo Gebers förlag, 1924, 1931. 576+496. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Första bandet: Bokhistoria, Bokframställning. Andra bandet: Bibliotekshistoria, Bibliografi. Innehåller bl.a. "Medeltidens latinska bok och skrift", "Illustrationskonstens historia", "Bibliofiliens historia", "Bokhandels historia och organisation", "Boktryckarkonstens historia", "De svenska bibliotekens historia", "De viktigaste utländska biblioteken", "Folkbiblioteken och deras historia"
ID Nr: 6300, SEK 330.

Celsius, Magnus O: Kort historia över Kungl. Biblioteket i Stockholm. Norstedt och söners förlag, 1961. 152s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Med dedikation.
Acta bibliothecae regiae stockholmiensis I. Bibliothecae Regiae Stockholmiensis Historia Brevis et Succincta auctore Magno O. Celsio Holmiae 1751. Av Kungl. Biblioteket till minne av 300-årsdagen av dess konstituering som Sveriges nationalbibliotek
ID Nr: 6308, SEK 130.

Celsius, Olof: Uppsala universitetsbiblioteks historia. Almqvist & Wiksell, 1971. 346s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Acta bibliothecae r. universitatis upsaliensis vol. XVII
ID Nr: 6284, SEK 90.

Dahl, Svend: Bibliotekshandbok Översatt, bearbetad och med bidrag av svenska fackmän. Utgiven av Samuel E. Bring. Hugo Gebers förlag, 1931. 576 + 496. 2 vol. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Illustrerad. Upphöjda bind. Pärmöverdragen något nötta, liten skada på främre pärmöverdraget till band I. Liten fuktfläck kring övre delen av första sidorna i band I. Annars gott skick. Första bandet utgivet av Almqvist & Wiksell, andra bandet av Hugo Gebers förlag
Första bandet behandlar bokhistoria och bokframställning, andra bandet bibliotekshistoria och bibliografi
ID Nr: 217461, SEK 600.

Downs, Robert B.: How to Do Library Research. University of Illinois Press, 1975. 298p. Wrappered. Inscription on endpaper. Good condition.
Also by Clara D. Keller
ID Nr: 6290, SEK 110.

Ehrensvärd, Ulla (red.): Hundra år i Humlegården Utställning nov. 1977 med anledning av Kungl. bibliotekets reglemente och nybyggnad av 1877. Kungl. Biblioteket, 1977. 32s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Kungl. Bibliotekets utställningskatalog nr 82.
ID Nr: 104864, SEK 50.

Ehrensvärd, Ulla (red.): Kungl. Biblioteket i Humlegården. Civiltryck, 1971. 76s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kungl. Bibliotekets utställningskatalog nr 80, utgiven i samband med en utställning i Kungl. Bibliotekets visningssal 3 mars-7 april 1977. Innehåll bl a "Humlegårdens historia" (t.ex. "Kungens privata trädgård 1619-1766", "Linnéska Samfundet"), "Kungl. bibliotekets historia" (t.ex. "Bibliotekets tidigare lokaler", "Hårlemans bibliotek", "Alternativen till nya lokaler för Kungl. Biblioteket", "Byggnadstiden"), "Humlegården idag" (t.ex. "Humlegårdens arketektoniska drag", "Trädbeståndet", "Framtida planer", "Grundvatten"), "Kungl. biblioteket idag" (t.ex. "Arbetsorganisationen", "Handikappfrågor", "Kulturhistorisk inventering"), "En tillbyggnad"
ID Nr: 6317, SEK 60.

Gertz, Ulla: Blad ur Bibliotekstjänsts historia.En återblick efter två decennier. Bibliotekstjänst AB, 1971. 59s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 6306, SEK 75.

Gierow, Krister: Från Lundagård till Helgonabacken. En bilderbok om Lunds universitetsbibliotek. Allhems Förlag, 1957. 96s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 6296, SEK 150.

Holmström / Sjögreen, Bengt / Märta (red.): Idéer och resultat. Nordiska biblioteksuppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. Allhems Förlag, 1961. 277s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad. Med utvikbara planscher
Innehåll bl.a. "Svensk biblioteksdebatt omkring år 1860. Ur en tidningsläsares citatsamling" av Bengt Hallvik, "Franske centralbiblioteker" av Robert L. Hansen, "Ett föregångarbibliotek i Stockholm. Gustav Vasa församlingsbibliotek 1909-1927" av Gert Hornwall, "Två pionjärer för folkbiblioteksidén i Finland" av Helle Kannila, "Bibliotek på hjul. Sommarsamhällets bokförsörjning" av Gunborg Nyman, "Kompetenskrav och utbildning vid de svenska universitetsbiblioteken" av Gösta Ottervik, "Dag Hammarskjöld som bibliofil…" av Uno Willers, "Stimulera individens strävan. Om bibliotekens uppgift i samhället" av Gösta Östling
ID Nr: 6297, SEK 160.

Johansson (red.), J. Viktor: Svenska bibliotek. Wahlström & Widstrand, 1946. 339s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fint kapitälband med marmorerade pappomslag
Innehåller flera intressanta uppsatser, däribland "Mitt bibliotek" av Carl Björkman och "Erik Wallers bibliotek" av Axel Friberg
ID Nr: 300413, SEK 250.

Kleberg, Tönnes: Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora nordiska krigets slutskede. Almqvist & Wiksell, 1966. 64s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Ouppsprättad.
Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet C. organisation och historia 10
ID Nr: 6304, SEK 90.

Kleberg, Tönnes: Medeltida Uppsalabibliotek. 1. Biskop Siward av Uppsala och hans bibliotek. Almqvist & Wiksell, 1968. 56s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Ouppsprättad.
Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet C. organisation och historia 15
ID Nr: 6302, SEK 90.

Lang, Andrew: BIBLIOTEKET. Bokvännerna, Stockholm, 1968. 67s. Dekorerat pappband. Gott skick.
Texten är hämtad ur " The Library " av Andrew Lang, London 1881. Översättning och anmärkningar av Thure Nyman.
ID Nr: 300348, SEK 60.

Larsen, Maria: Katalog över Dicksonska folkbiblioteket, Göteborgs stads folkbibliotek II 1908-1921. Mezata/Wald. Zachrissons boktryckeri, 1921. 375s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6312, SEK 110.

Lindberg, Sten G.: Givarna gjorde biblioteket Några 1600- och 1700-talssamlingar som bildar huvuddelen av Kungl. Bibliotekets äldre litteratur. Föreningen för bokhantverk, 1976. 54-131. Häftad. Mycket gott skick. Dedikation, handskriven.
Särtryck ur Biblis 1976. With a summary in English
ID Nr: 300222, SEK 90.

Lundgren, Hjalmar: Norrköpings stadsbibliotek och museum 1913 22/10 1938. Minnesskrift. Norrköpings tidningars tryckeri, 1938. 74s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar IV. Innehåll bl.a. "Norrköpings museum 1913-1938", "Förteckning över en del föremål skänkta till Norrköpings museum efter 1913, ordnade alfabetiskt efter givarnas namn", "Utställare och utställningar, ordnade kronologiskt", "Stadsbiblioteket"
ID Nr: 204955, SEK 90.

Ottervik, Gösta: Bibliotek i Sverige. Vägledning för besökare, låntagare, biblioteksaspiranter. Almqvist & Wiksell, 1964. 209s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Också av Sigurd Möhlenbrock
ID Nr: 6292, SEK 110.

Ottervik/Möhlenbrock, Gösta/Sigurd: Libraries and archives in Sweden. Almqvist & Wiksell, The Swedish Institute, Stockholm, 1954. 217p. Wrappered. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 300412, SEK 120.

Rydqvist, Johan Erik: Bidrag till Kongl. Bibliothekets historia I Under min tjenstetid. Norstedt och söners förlag, 1926. 46s. Häftad. Gott skick.
Utg. av Einar Sundström
ID Nr: 205018, SEK 70.

Sallander, Hans: Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliothek zu Uppsala Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907. Almqvist & Wiksell, 1953. 176p. Wrappered. Unopened. Good condition. Bibliotheca Ekmaniana 59.
ID Nr: 300011, SEK 125.

Thompson, Lawrence S.: Medeltida klosterbibliotek. Sällskapet Bokvännerna, 1980. 59s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Bokvännens småskrifter Nr 23
ID Nr: 6291, SEK 90.

Tullberg, Otto Fredrik: På biblioteket -där har jag min största förnöjelse. En svensk orientalists brev till sin hustru från lärdomscentra i Europa under 1800-talets förra hälft. Almqvist & Wiksell, 1972. 261s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
Ett urval med inledning och kommentarer utgivna av Karin Beskow Tainsh. Otto Fredrik Tullberg (1802-53), professor i österländska språk i Uppsala - de indologiska studiernas grundläggare i Sverige - tillbragte en stor del av sitt liv på vetenskapliga resor i utlandet, under vilka han regelbundet skrev långa brev till sin fästmö sedermera hustru Sophie Ridderbielke, dotterdotter till Carl von Linnés yngsta dotter Sophia. Breven ger en bild av en dåtida akademikers villkor under arbete i flera av Europas största lärdomscentra samt innehåller målande och detaljrika skildringar av livet vid denna tid på kontinenten och i England. Breven, som ej tidigare varit tilgängliga, har bevarats av O.F. Tullbergs son, zoologen och uppsalaprofessorn Tycho Tullberg. De utges nu av dennes dotterdotter, bibliotekarien Karin Beskow Tainsh
ID Nr: 6293, SEK 150.