Se alla Rubriker

Boken om naturen I-II. Materien. Livet. Forum, 1951, 1953. 445s. 2 vol. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Band "Materien": Innehåller bl.a. "Stjärnvärlden" av Ramberg, "Atmosfären, lufttrycket och väderleken" av Morales, "Nordens geologi" av Mohrén, "Röntgen- och gammastrålning" av Benner, "Radiovågor" av Åkerman, "Organisk kemi" av Ehrensvärd, "Jonbegreppet" av Englund, "Kvantteori" och "Atom- och molekylbregreppen" av Fischer-Hjalmars, "Värmets natur" av Edvardson, "När materien var ny" av Klein. Band "Livet": Innehåller bl.a. "Kulturen och naturen" av Dahlbeck, "Cellen, arvet och individen" av Rasmuson, "Öppna fältens djur" av Johansson, "Ryggradslösa djur" av Hubendick, "Grod- och kräldjur" av von Post, "Fjällens växter" av Rune, "Växterna och miljön" av Dahlbeck, "Nakenfröiga växter" av Ryberg, "Växters och djurs invandring i Norden" av Cederholm, "Ärtflighetslära" av Rasmuson", "Livets gränser" av Dahlbeck.
ID Nr: 206195, SEK 200.

Rudbecksstudier Festskrift vid Uppsala universitets minnesfest till högtidlighållande av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d. ä:s födelse. Almqvist & Wiksell, Upplands fornminnesförenings förlag, 1930. 337s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Upplands fornminnesförenings tidskrift XLIV: bilaga.
ID Nr: 206544, SEK 150.

Andersson, J. G: Strövtåg i tid och rum. Saxon & Lindströms, 1958. 285s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206484, SEK 90.

Andersson, J. G: Strövtåg i tid och rum. Saxon & Lindströms, 1958. 287s. Inbunden med skyddsomslag. Recensionsstämpel. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206483, SEK 110.

Annerstedt, Claes: Till Olof Rudbecks minne Tal hållet i Upsala universitets aula den 17 september 1902. Akademiska boktryckeriet, Edv. Berling, 1902. 28s. Blockband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 206549, SEK 120.

Boas, J.E.V.: LÄROBOK I DJURRIKETS NATURALHISTORIA FÖR DE ALLMÄNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER. Norstedt och söners förlag, 1903. 254s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103119, SEK 200.

Buffon, G.L. Le Clerc De: Naturalhistoria I-IV i sammandrag för ungdom. Rediviva, 1978. 230+196. 2 vol. Dekorerat klotband med kassett. Kassetten sliten. En fläck på ryggen. Annars ett mycket fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206515, SEK 300.

Bölsche, W: Kärlekslifvet i naturen En kärlekens utvecklingshistoria I. Fröléen & Comp, Sthlm, 1906. 343s. Dekorerat klotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Bemyndigad öfversättning af Edv. Schäffer.
ID Nr: 206560, SEK 225.

Darwin, Charles: Resa kring jorden. Bokfrämjandet, 1969. 455s. Dekorerat skinnimitationsband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206523, SEK 160.

Darwin, Charles: Resa kring jorden. Natur och kultur, 1925. 445s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ouppsprättad.
ID Nr: 206526, SEK 200.

Darwin, Charles: Självbiografi och andra skrifter i urval av Knut Hagberg. Natur och kultur, 1959. 239s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Enstaka förstrykningar i texten. Delar av skyddspappret inklistrade på pärmens insida och på försättsbladet.
ID Nr: 13138, SEK 200.

Egidius, Henry: Människans natur i biologiskt och socialt perspektiv. Natur och kultur, 1981. 158s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Boken spänner över det breda tvärvetenskapliga fält som kallas psykobiologi.
ID Nr: 206529, SEK 80.

Ekman, Sven: UTVECKLINGSLÄRAN OCH DEN NYARE FORSKNINGEN. Wahlström & Widstrand, 1929. 176s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102936, SEK 100.

Frick, Gösta: Naturvetenskapen och det levandes uppkomst. Svenska bokförlaget, 1960. 87s. Cartonnageband. Gott skick.
Verdandis skriftserie 13.
ID Nr: 206524, SEK 60.

Haartman, Lars von: Av samma blod Essayer om djur och människa. Norstedt och söners förlag, 1964. 143s. Häftad. Stämpel på eftersättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206531, SEK 60.

Holmqvist (red), Olle: Att styra livet Genforskning - risk eller möjlighet?. Albert Bonniers förlag, 1981. 159s. Häftad. Stämpel på eftersättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206530, SEK 70.

Hultén, Eric: Men roligt har det varit En forskares memoarer. Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1973. 460s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206538, SEK 300.

Irvine, William: Apes, Angels, and Victorians A joint biography of Darwin and Huxley. Weidenfeld and Nicolson, 1955. 399p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 206536, SEK 150.

Klein, Stefan: LYCKOFORMELN. Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. Natur och kultur, 2005. 319s. Förlagsband med pappersomslag. Nyskick.
ID Nr: 216435, SEK 110.

Korsmo, Emil: UGRESSFRÖ - UNKRAUTSAMEN - WEED SEEDS 34 coloured plates of seeds and parts of infructescences of 306 different species of weeds in cultivated ground, with corresponding text and an index of plant names in 11 languages. Gyldendal norsk forlag, 1935. 175+XXXIV plates. Clothbinding. Richly illustrated. Joints occasionally cracked. Else fine. Folio
ID Nr: 105785, SEK 900.

Morus, (Richard Lewinsohn): Alla tiders djur Om djurlivets utveckling på jorden och djurens roll i människans värld. KF:s bokförlag, 1953. 365s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206534, SEK 80.

Peattie, Culross, Donald: Gröna lagrar Stora naturforskares liv och upptäckter. Natur och kultur, 1937. 285s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Med 22 bilder.
Förord av Knut Hagberg. Om bl.a. Buffon, Réaumur, Linné, Lamarck, Cuvier, Bartram, Michaux, Wilson, Audubon, Say, Rafinesque, Goethe, Darwin, Wallace, Fabre.
ID Nr: 206542, SEK 110.

Petersen, Jörgen Kjerulf: Räcker jorden till?. Svenska bokförlaget, 1954. 62s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Verdandis småskrifter 531.
ID Nr: 206543, SEK 50.

Sandbeck, Hans Christian: Nature and Destiny A Theory of Evolution. Oslo University Press, 1959. 352p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Slightly rubbed on the edges. Else fine. With dedication.
ID Nr: 206558, SEK 90.

Scharp, Dag W: Djuren och vi Djurskydd - Viltvård - Naturskydd. Förlagshuset Pebe AB, 1966. 499s. Dekorerat helskinnband. Något nött i kanterna. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206514, SEK 150.

Scheffer, Henrika: Johannes Rudbeckius En kämpagestalt från Sveriges storhetstid. Norstedt och söners förlag, 1914. 166s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206547, SEK 110.

Schmeil, Otto: Lehrbuch der Zoologie. Quelle & Mayer, 1920. 528p. Half-cloth binding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 17182, SEK 140.

Stuxberg, Anton: Djurriket Bilder ur djurens verld för hem och skola samlade ur vår tids bästa källskrifter. Förra delen. F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1893. 376s. 1 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Enstaka blad lösa. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206555, SEK 150.

Taylor, Rattray, Gordon: Den biologiska bomben. Forum, 1968. 229s. Inbunden med skyddsomslag. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206550, SEK 90.

White, Anne Terry: Människan före Adam Forskarnas äventyr i sökandet efter människans ursprung. Natur och kultur, 1949. 217s. Halvklotband. Gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206561, SEK 90.

Widegren / Philip, Anna / Ruth: Den första undervisningen i Biologi. Skrifter utgivna från Göteborgs Högre Samskola, V. Norstedt och söners förlag, 1907. 280s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
"Med 269 bilder i texten."
ID Nr: 103146, SEK 120.