Se alla Rubriker

Förslag till byggnadsminnen för Gävle Kommun del 2. Stadsarkitektkontoret, 1978. 120s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Tryck och paginering på varannan sida
ID Nr: 106648, SEK 80.

Gästrikland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1973. 455s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad. Rött klotband
Text och bildtexter: Evert Badou, Olle Källström, Erik Wickberg, Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth.
ID Nr: 104043, SEK 300.

Kulturminnesvårdsprogram för Gävle stadscentrum. Förslag till riktlinjer för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Gävle stadscentrum. Stadsarkitektkontoret, 1986. Häftad. Mycket gott skick. Innehåller utvikbara plankartor i färg
ID Nr: 106550, SEK 130.

Kulturminnesvårdsprogram för Valbo. Stadsarkitektkontoret Gävle kommun, 1987. 25s. Gott skick. Limrygghäftad i enkel mapp med transparent framsida
ID Nr: 106588, SEK 60.

Andersson, Bernt-Olov: Gästrike- Hälsinge Litteratur. Gidlunds, 1996. 519s. Cartonnageband. Gott skick.
Sammanställd och presenterad
ID Nr: 200256, SEK 200.