Se alla Rubriker

Att vägra döda, att vägra värnplikt. Zindermans, 1965. 125s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Jarl Hammarberg, Ingemar Hedenius, Lars Gustafsson, Lars-Olof Franzén, Stig Carlson, Jan Myrdal, Alvar Nelson.
ID Nr: 209362, SEK 120.

Behövs hybrid-DNA-kontrollen? Betänkande av utredningen om hybrid-DNA-kontrollen. Liber Förlag, 1984. 202s. Häftad.
Arbetsmarknadsdepartementet. Ds A 1984:5.
ID Nr: 209974, SEK 70.

Bekänna färg. Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, Utbildningsradion, Statens Invandrarverk, 1988. 80s. Häftad. Något sliten. Illustrerad.
Baksidestext: Bekänna färg handlar om frågor som idag berör oss alla: flyktingarnas situation i världen, Sveriges invandrar- och flyktingpolitik, rasism och främlingsfientlighet. Men också om möjligheter, framtidstro. Den innehåller kunskaper, fakta och berättelser och kan användas för såväl gruppstudier som enskilt bruk. Men framförallt hoppas vi att den ska ge inspiration, argument och en och annan tankeställare.
ID Nr: 209286, SEK 50.

Bekänna färg. Utbildningsradion,Statens invandrarverk, 1988. 80s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Omslagsteckning Helga Henschen.
Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet.
ID Nr: 105302, SEK 50.

Brobyggare En vänbok till Nils Andrén. Nerenius & Santérus Förlag, 1997. 417s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 209290, SEK 300.

Civiltjänsteplikt 23 förslag Fredsorganisationernas utredning i värnpliktsfrågan. Zindermans, 1965. 118s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209502, SEK 110.

De 50 åren I-IV Sverige 1900-1950. Forum, 1950. 243+243. 2 vol. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210300, SEK 200.

Disarmament - but how? Driving forces behind the nuclear arms race, ways to reverse this race and efforts for common security. 1988, (not dated). 150p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Illustrated. Swedish professionals against nuclear arms: architects, engineers, journalists, lawyers, meteorologists, physicians, psychologists, scientists and teachers.
ID Nr: 209673, SEK 90.

Fakta och myter om globaliseringen En artikelserie ur The Economist. Timbro, 1998. 105s. Häftad. Gott skick.
Förord av Anders Åslund. Pejling nr 11.
ID Nr: 209709, SEK 75.

Förändringstid. Publicistklubbens årsbok 2005. Bonniers, 2005. 176s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107766, SEK 60.

Fritt sinne Om liberalism & frisinne, kultur- & kyrkoliv, folkrörelser & massmedier. Atlantis Förlag, 1992. 254s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En vänbok till Jan-Erik Wikström på hans 60-årsdag. Medverkande bl.a. Bo och Margareta Strömstedt, Ulla Isaksson, Bengt Westerberg, Lars Leijonborg, Per Ahlmark, Ylva Eggehorn, Allan Boesak. Innehåller även Jan-Erik Wikströms tryckta skrifter och intervjuer 1948-1991, en bibliografisk förteckning upprättad av Margit Engström.
ID Nr: 209723, SEK 150.

Krönika över 20:e århundrandet. Albert Bonniers förlag, 1988. 1247s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Gott skick. Rikligt illustrerad. Kassetten något trasig.
ID Nr: 210308, SEK 350.

Kulturaktivt samhälle. Rapport från TCOs kulturutredning. Prisma, 1970. 304s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103653, SEK 70.

Kungl. Maj:ts kanslis historia. Almqvist & Wiksell, 1935, 1934. 374+149. 2 vol. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Del I Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840 av Oscar Wieselgren, Nils Forssell, Arne Munthe, Arne Forssell och Ragnar Liljedahl. Del II Kungl. Maj:ts kanslis ämbetslokaler av Nils G. Wollin.
ID Nr: 209341, SEK 450.

Lycksalighetens halvö Den svenska välfärdsmodellen och Europa. FRN - Framtidsstudier, 1987. 150s. Häftad. Gott skick.
Göran Therborn, Harriet Clayhills, Birgitta Trotzig, Øyvind Østerud, Pau Puig i Scotoni.
ID Nr: 209921, SEK 120.

Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Norstedt och söners förlag, 1934. 557s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Främre häftesomslag medbundet. Upphöjda bind.
ID Nr: 209350, SEK 500.

Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Norstedt och söners förlag, 1934. 557s. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre och bakre häftesomslag medbundet. Upphöjda bind.
ID Nr: 209349, SEK 450.

Postures for Non-Proliferation Arms Limitation and Security Policies to Minimize Nuclear Proliferation. Taylor & Francis Ltd, (not dated). 168p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper rubbed. Else fine.
Stockholm International Peace Research Institute.
ID Nr: 210053, SEK 90.

Program för Sovjetunionens kommunistiska parti. Sovjetunionens informationsbyrå, 1961. 129s. Klotband.
ID Nr: 210215, SEK 90.

Recept mot inflation Sex professorer har ordet. A.-B. Nordiska bokhandeln i distr Sthlm, 1957. 132s. Häftad.
Utgiven av Kungl. Finansdepartementet. Förord: Gunnar Sträng.
ID Nr: 209363, SEK 60.

Stockholms läns landsting 1863-1912. A.-B. Hasse W. Tullbergs boktryckeri, Sthlm, 1914. 214s. Häftad. Namnteckning på insidan av pärmen. Blekt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209343, SEK 175.

Sveriges Riksdag Historisk och statsvetenskaplig framställning, utgiven enligt beslut av 1926 års riksdag. Victor Pettersons bokindustriaktiebolag, 1931-1935. 17 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Delvis fuktfläckad. Vissa ryggar blekta. Illustrerad. Färgat snitt. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210311, SEK 2000.

Tidskriften Mosaik ' 80 Krönika för det mångkulturella Sverige. Nr. 4 1981 Nr. 1 1982 Nr. 2-3 1982. Invandrarnas Kulturcentrum, 1981,1982. 64+84+104. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 217158, SEK 70.

Utsikt mot Europa. Bra Böcker, Utbildningsradion, 1991. 323s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Hans Furuhagen, Sven Tägil, Bernt Hagtvet, Nils Lundgren, Sture Öberg, Göran Rystad, Britt Hägerhäll Aniansson, Göran Therborn, Klas Åmark, Ann-Sofie Ohlander, Hans Corell, Lars Bergquist, Inge Jonsson, Lena Johannesson, Sven Delblanc, Sverker Sörlin, Bo Huldt. Baksidestext: "Tidernas Europa. Utsikt mot Europa. En aktuell temabok. Sveriges förhållande till Europa har plötsligt fått nya dimensioner; den europeiska horisonten har fått en ny kontur. Europa är alldeles inpå oss. Den som vill förstå och delta i diskussionerna om Sveriges plats i det nya Europa behöver kunskap både om historien och nutiden. Växelspelet mellan drömmen om ett enat Europa och realiteternas mångskiftande Europa löper som en röd tråd genom historien och inte minst lyser den fram i dagens aktuella europadebatt. Den spänningen återkommer också som ett underliggande tema i den här boken. Utsikt mot Europa är en samling essäer som tillsammans ger en bakgrund till de aktuella diskussionerna om Sveriges plats i Europa. Boken ingår i Utbildningsradions kurs Tidernas Europa men kan också läsas helt fristående".
ID Nr: 210293, SEK 240.

Agebjörn, Anika: Samvetet som kompass Människorätt i praktiken. Arbetets museum, Folksam, Bäckström Förlag, 1995. 266s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Red.
ID Nr: 209275, SEK 130.

Ahlberg, Harry: Legenden som aldrig slutar En skönlitterär dokumentation av ett rättsfall. Tidens förlag, 1981. 249s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om Sacco och Vanzetti-fallet i USA.
ID Nr: 209276, SEK 120.

Ahlsén, Pernilla: En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva. Livet i skuggan av konflikten. Norstedts förlag, 2006. 348s. Pappband med skyddsomslag.
ID Nr: 300538, SEK 120.

Ahnlund, Nils: Dokument och vittnesbörd till vår tids historia. Kooperativa förbundets bokförlag, 1950. 182s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet 7.
ID Nr: 209277, SEK 70.

Alberoni, Francesco: Privat och offentligt. Bokförlaget Korpen, 1988. 140s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209437, SEK 75.

Alcalá, Jesús: Att långsamt lära sig övervinna lusten att förenkla Essäer och artiklar i urval 1992-1997. Ordfronts förlag, 1997. 293s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Stämpel på snittet. Rec.ex.
ID Nr: 209279, SEK 120.

Alexander, Robert J: Today´s Latin America. Fredrick A Praeger, 1968. 261p. Bound with dust-wrapper. Inscription on endpaper. Dustwrapper rubbed. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 209282, SEK 110.

Ali, Tariq: Nehrus & Gandhis En indisk dynasti med inledning av Salman Rushdie. Norstedts förlag, 1986. 316s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103860, SEK 95.

Allilujeva, Svetlana: Tjugo brev till en vän. Albert Bonniers förlag, 1967. 239s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Memoarer av Josef Stalins dotter.
ID Nr: 209280, SEK 120.

Alopaeus, Marianne: Drabbad av Sverige. Brombergs, 1984. 368s. Klotband. Ett hörn något stött. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209283, SEK 100.

Andrén, Mats: Upprätt gång Människosyner i 1960-, 70- och 80-talens vänsterradikalism. Symposion, 1989. 108s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209467, SEK 120.

Arhén, Gunilla: Skulle jag vara en bråkstake? Om inflytande i facket. Timbro, 1985. 151s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209295, SEK 100.

Arnetz, Ulf: Strategisk IT Den nya dimensionen. Informationsförlaget, 1995. 129s. Häftad. Gott skick. Med Lars G. Ivarsson.
ID Nr: 210227, SEK 120.

Aronsson, Gunnar: Arbetets krav och mänsklig utveckling Socialpsykologisk arbetslivsforskning. Prisma, 1983. 260s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Red. Psykologi i teori och praktik 4.
ID Nr: 209294, SEK 90.

Arrabal, Fernando: Brev till Fidel Castro år 1984. Askelin & Hägglund, 1984. 93s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209292, SEK 40.

Arrabal, Fernando: Brev till general Franco. Bo Cavefors, 1976. Översatt av Lasse Söderberg. 69s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 209480, SEK 80.

Arrabal, Fernando: Brev till general Franco. Bo Cavefors, 1976. 69s. Häftad. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209481, SEK 80.

Arvidsson, Claes: Öststatsstudier Teori och metod. Liber Förlag, 1984. 116s. Häftad. Klisterlapp på häftesomslaget. Red.
ID Nr: 209291, SEK 50.

Ash, Garton, Timothy: Folket, det är vi. Albert Bonniers förlag, 1990. 379s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209300, SEK 120.

Asklund, Erik: Människor under jorden Europa runt i bil. Wahlström & Widstrand, 1947. 246s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209298, SEK 120.

Baade, Fritz: ... denn sie sollen satt werden Strategie des Weltkampfes gegen den Hunger. Stalling, 1964. 334p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 209297, SEK 100.

Bartholomew, James: The richest man in the world The Sultan of Brunei. Viking, 1989. 198p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 210238, SEK 140.

Barzun, Jacques: Intellektets villkor Om ett västerländskt dilemma. Albert Bonniers förlag, 1959. 226s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 209357, SEK 110.

Bauer, Edgar: Konfidentenberichte über die europäische Emigration in London 1852-1861 Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Nr 38. 1989. 630p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Herausgegeben von Erik Gamby.
ID Nr: 209273, SEK 300.

Beah, Ishmael: Lång väg hem. En barnsoldats berättelse. Prisma, 2008. 289s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 107778, SEK 90.

Beltzikoff, Boris: Farlig kristendom En studie i sambandet mellan religionoch politik. Eremit-Press, 1977. 146s. Häftad. Mycket gott skick. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 103434, SEK 60.

Beltzikoff, Boris: Kultur & demokrati. Folkbildningsförlaget, 1980. 221s. Häftad. Stämpel på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209355, SEK 90.

Bengtsson, Bengt Olle: Genetik och politik Berättelser om en vetenskap mitt i samhället. Norstedts förlag, 1999. 141s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209356, SEK 130.

Berg, Lasse: Vem hjälper biståndet ?. Rabén & Sjögren, 1987. 234s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 105092, SEK 140.

Berlanstein, Lenard R: The Industrial Revolution and Work in Nineteenth-Century Europe. Routledge, 1992. 175p. Wrappered. A fine copy. Sticker on the wrapper. Rewriting Histories.
ID Nr: 209471, SEK 150.

Berrigan, Daniel: Motståndets dunkla natt. Forum, 1972. 153s. Häftad. Ouppsprättad.
Baksidestext: I USA växer oppositionen mot Vietnamkriget. En av dem vars protest gett genljud över hela världen är Daniel Berrigan, katolsk präst och författare. Han avtjänar just nu ett treårigt straff i Danburyfängelset för att han tillsammans med åtta vänner med hemmagjord napalm bränt upp mönstringsrullor från inkallelsebyrån i Catonsville. "Motståndets dunkla natt" skrevs under några sommarmånader 1970 när Berrigan var på flykt undan FBI."
ID Nr: 209470, SEK 120.

Bertell, Rosalie: Ingen omedelbar fara. Prognos för en radioaktiv värld. Symposion, 1986. 622s. Pocket. Sparsamt illustrerad med figurer och tabeller.
ID Nr: 216252, SEK 90.

Bienek, Horst: Den första polkan. Norstedt och söners förlag, 1977. 285s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Roman.
ID Nr: 209477, SEK 110.

Biernacka, Jadwiga: Osända brev. Verbum, 1973. 286s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209478, SEK 120.

Bildt, Carl: Uppdrag Europa. Norstedt och söners förlag, 2003. 301s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Klisterlapp på pappersomslag.
ID Nr: 11894, SEK 140.

Björklöf, Sune: Journalistik som sämst Om kreativt förtal och paperpotjournalistik. Förlaget Sune Björklöf, Leksand, 1995. 181s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209484, SEK 90.

Björkstén, Ingemar: Leopardväckning. Tio författare och den utsatta borgerligheten. Rabén & Sjögren, 1979. 306s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Christer Kihlman, Randolph Stow, Margaret Drabble, John Updike, Manuel Puig, Christian Kampmann, Günter Grass, Ngugi wa Thiongó, Tibor Déry, Jurij Trifonov.
ID Nr: 209472, SEK 130.

Björnsson, Anders: Den korta marschen Betraktelser över svensk och europeisk historia. Carlsson Bokförlag, 1996. 194s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209485, SEK 80.

Björnsson, Anders: Efter partistaten - uppsatser om politiska kulturer igår, idag och imorgon. Hjalmarson & Högberg, 2000. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Red. Medredaktör: Peter Luthersson.
ID Nr: 209274, SEK 160.

Björnsson, Anders: Efter partistaten - uppsatser om politiska kulturer igår, idag och imorgon. Hjalmarson & Högberg, 2000. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Dedikation, handskriven.
Red. Medredaktör: Peter Luthersson.
ID Nr: 216819, SEK 160.

Blumsztajn, Seweryn: Från röda scouterna till Solidarnosc. Ordfronts förlag, 1986. 159s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. I samarbete med Patrick Michel och Georges Mink. Översättning, förord och efterord av Anders Bodegård.
ID Nr: 209473, SEK 90.

Bobbio, Norberto: Vänster och höger Essä om en politisk distinktion. Atlas, 1998. 179s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Introduktion av Anders Ehnmark. Rec.ex.
ID Nr: 209486, SEK 120.

Boëthius, Maria-Pia: Makt och ärlighet En bok om politik, medier, män & kvinnor. Bonnier Alba, 1994. 161s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209489, SEK 110.

Boëthius, Maria-Pia: Mediernas svarta bok En kriminografi. Ordfronts förlag, 2001. 274s. Inbunden. Gott skick. Stämpel på snittet. Rec.ex.
ID Nr: 209488, SEK 140.

Boëthius, S.J: Om statslivet Förra häftet. Norstedt och söners förlag, 1916. 128s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 209487, SEK 100.

Bohman, Agneta: På månens obelysta sida Bilder och röster från intifadans Gaza. Norstedt och söners förlag, 1991. 259s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209490, SEK 120.

Bohman, Gösta: Tankar om mitt Sverige. Askild & Kärnekull, 1974. 227s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Teckningar av Stig Rydén.
ID Nr: 209491, SEK 120.

Bok, Sissela: Secrets On the Ethics of Concealment & Revelation. Oxford University Press, 1984. 332p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 209492, SEK 110.

Bonde, Jens-Peter: Europeiska unionen Fakta och analyser. En introduktion. Norstedt och söners förlag, Pan Express, 1992. 129s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Anteckningar på eftersättsbladet. Annars ett fint exemplar. Förord av Anders Ehnmark.
ID Nr: 209493, SEK 50.

Borgelin, Margareta: Kolla kulturen Ungdoms-och fritidsledarna som hälso-och kulturarbetare. Liber Förlag, 1979. 80s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217155, SEK 50.

Borgström, Aug: Jungfrutalare i riksdagen. Natur och kultur, 1947. 361s. Halvklotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 209352, SEK 120.

Brandt, Willy: Det organiserade vansinnet Kapprustning och världssvält. Norstedt och söners förlag, 1986. 197s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209498, SEK 110.

Branting, Hjalmar: Tal och skrifter. Tidens förlag, 1930. 11 vol. Vackert helt skinnband med kassett. Mycket gott skick.
Numrerad upplaga 2/250. Hjalmar Brantings eget exemplar. Ryggen lös på ett band.
ID Nr: 1156, SEK 4250.

Brantingson, Charlie: De många Samtalen om EU Så grundlades JA-segern i folkomröstningen 1994. Ekerlids Förlag, 1995. 209s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 209500, SEK 120.

Breytenbach, Breyten: Bokslut Sydafrika. Norstedt och söners förlag, 1987. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209503, SEK 110.

Brogan, D.W: Politiska mönster i dagens värld. Aldus/Bonniers, 1970. 323s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Douglas V. Verney.
ID Nr: 209505, SEK 50.

Bryntesson, Bodil: Bostadsmarknaden Allt utom marknad. Timbro, 2001. 86s. Häftad. Gott skick. Pejling Nr 35.
ID Nr: 210208, SEK 65.

Bukovsky (Bukovskij), Vladimir: To Build a Castle My Life As A Dissenter. Andre Deutsch, 1978. 352p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 209727, SEK 200.

Bygdén, Leonard: G. Benzelstjernas censorsjournal 1737-1746. Norstedt och söners förlag, 1884-1885. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Främre häftesomslag medbundet.
Utgifven i samarbete med E. Lewenhaupt. Med register af E.H. Lind. Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet.
ID Nr: 209348, SEK 500.

Carlberg, Anders: Generationsklyftan hotar demokratin. Hjalmarson & Högberg, 2008. 295s. Pappband. Nyskick.
ID Nr: 103596, SEK 140.

Carlson, Joel: Det finns ingen neutral mark Om tjugo års kamp mot apartheid mot tortyr och brutalt förtryck i polisstaten Sydafrika. Wahlström & Widstrand, 1975. 304s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209658, SEK 110.

Chomsky, Noam: 11/9. Ordfronts förlag, 2002. 141s. Häftad. Gott skick.
Del av baksidestext: "Terroristiska illdåd av det här slaget är en skänk från ovan för de strängaste och mest förtryckande elementen på alla sidor, och kommer att utnyttjas - ja, har redan utnyttjats - för att påskynda militariseringen, likriktningen, nedmonteringen av sociala trygghetssystem, överförandet av resurser till smala sektorer och undergrävandet av demokratin så att den förlorar allt meningsfullt innehåll. Men det kommer inte att ske utan motstånd, och jag tvivlar på att det kommer att lyckas, förutom på kort sikt. 11/9 innehåller sju intervjuer med Noam Chomsky. Till dem har fogats ett längre föredrag han höll så sent som den 18 oktober, sedan bombningarna av Afghanistan inletts. Där utvecklar han flera av tankarna i intervjuerna och visar på alternativa vägar för att möta angreppen".
ID Nr: 209651, SEK 130.

Churchill, Winston S.: Förenade Europa Tal hållna 1947 och 1948. Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, Sthlm, 1950. 366s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Walter Behrmans Ex Libris.
ID Nr: 209656, SEK 150.

Churchill, Winston S.: Till västs försvar. Contra, 1983. 199s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Stämpel på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Baksidestext: "Till Västs försvar" beskriver utförligt och initierat den militära och strategiska balansen i världen, och hur denna under de senaste femton åren har förskjutits till Sovjetunionens fördel. "Till Västs försvar" ger också förslag på hur Västvärlden bör agera för att kunna försvara friheten och demokratin. Författaren är brittisk parlamentsledamot och en av det konservativa partiets ledande talesmän i försvarsfrågor. Han är sonson till den tidigare brittiske premiärministern med samma namn.
ID Nr: 209653, SEK 75.

Churchill, Winston S.: Världskrisen 1911-1918 Vol. II. Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, Sthlm, 1931. 452-888. Linneband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
ID Nr: 209655, SEK 150.

Cornell, Richard: The Soviet Political System A Book of Readings. Prentice-Hall, 1970. 392p. Wrappered. Wrapper rubbed. Sticker on the wrapper. Ed.
ID Nr: 209662, SEK 110.

Crankshaw, Edward: Khrushchev A Biography. Collins, 1966. 315p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Coloured upper edge.
ID Nr: 209664, SEK 90.

Crouzet, Maurice: L´Epoque contemporaine A la recherche d´une civilisation nouvelle. Presses Universitaires de France, 1957. 821p. Decorated cloth binding. Spine/backstrip slightly torn at the bottom. Cover lightly stained. Else fine. Illustrated. Histoire générale des civilisations, publiée sous la direction de Maurice Crouzet.
ID Nr: 210307, SEK 175.

Dahl, Ann-Sofie: Svenskarna och Nato. Timbro, 1999. 283s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 209674, SEK 110.

Dahlgren/Nordlund/Sjövall, (red): HANDBOK I ALKOHOLFRÅGAN. PÅ KUNGL.MAJ:ts UPPDRAG UTGIVEN AV KUNGL. SKOLÖVERSTYRELSEN. Norstedt och söners förlag, 1924. 347s. Samtida klotband. Innehåller understrykningar i början av boken. Annars gott skick.
ID Nr: 216364, SEK 180.

Dahlström, Ingvar: K!. Egen utgivning, 1971. 159s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Del av baksidestext: "Det här är en bok som är svår att beskriva med några få ord. Den heter K! bland annat av den anledningen att den handlar om konservatismen. Eller rättare: om multikonservatismen. Den innehåller en mängd olika texter, under rubriker som Krigsutbildning, Konformism, Karriär, Könsroller, Konkurrens, Kapitalistisk socialism, Kompromisser, Kapitulation och Kontaktlöshet. Alla dessa texter är fristående och skriva på olika svenska språk. En del har kommit till utan annan avsikt än att eventuellt roa, andra är mer allvarligt menade /.../".
ID Nr: 209663, SEK 75.

Dahlström, Jan Håkan: Folkvalda Bilder från Riksdagen. Carlsson Bokförlag, 1989. 191s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Staffan Söderblom. Försättsblad saknas.
Baksidestext: "De fem första månaderna 1989 vistades vi åtskilligt i Rikdsdagshuset i Stockholm. Vi rörde oss ganska fritt i lokalerna och gjorde bilder, fotografier och text. Liksom andra medborgare i Sverige är vi skyldiga till att riksdagsmännen sitter som de gör, vid valet förra året röstade 86,0 procent av folket, valdeltagandet sjunker lite. Vi gjorde bilder av det synliga, och sånt vi valde att se, maktens reflexer, och maktlöshetens".
ID Nr: 210305, SEK 120.

Davezies, Robert: Fronten Dokument från kriget i Algeriet. Bo Cavefors, 1960. 142s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209667, SEK 110.

Davidson, Basil: In the Eye of the Storm Angola´s People. Longman, 1972. 355p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 209669, SEK 120.

Debray, Régis: Essäer om Latinamerika. Lilla Partisanserien 2, 1969. 158s. Häftad. Gott skick. Med debutessän "Castrismen - Latinamerikas långa marsch".
ID Nr: 209671, SEK 110.

Djilas, Milovan: Landet utan rättvisa En självbiografisk berättelse. Natur och kultur, 1958. 345s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209672, SEK 130.

Dobers, Peter: Organising Strategies of Environmental Control - Towards a decentralisation of the Swedish environmental control repertoire. Nerenius & Santérus förlag, 1997. 316p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 209675, SEK 130.

Donner, Jörn: Sverigeboken. Wahlström & Widstrand, 1973. 275s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209677, SEK 120.

Edén, Nils: Sveriges Riksdag Förra avdelningen. Riksdagens historia intill 1865. Första bandet Riksdagens uppkomst och utveckling intill medeltidens slut. Stockholm, 1931. 224s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Upphöjda bind. Red.
ID Nr: 209351, SEK 250.

Edén, Nils: Sveriges Riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning. Utgiven enligt beslut av 1926 års Riksdag. Del I-V. Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm, 1931-1934. 224+373+591+251+306 sidor. 5 vol. Linneband. Illustrerad. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Endast de fem första delarna
ID Nr: 106255, SEK 450.

Ehn, Anna: Syns du inte, finns du inte. Tidens förlag, 1997. 140s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Medförfattare: Sara Larsson.
Baksidestext: "Fjorton intervjuer. Fjorton unga röster. Fjorton unga uttryck. Frida bedriver häxkonst, Blue målar graffiti, Mattias är vegan, Sladja vill bli rapstjärna, Björn gör egen technomusik, Annie har varit anorektisk, Dag är säsongare i Åre. Möt dem och några till. Författarna har intervjuat fjorton unga människor. Talat om livsstil. Om engagemang. Om nuet, om framtiden. Ur deras berättelser om sig själva framträder bilder av samtiden".
ID Nr: 209684, SEK 110.

Ehrenkrona, Olof: En öppen tid. Moderaterna/Medborgarskolan, 1996. 161s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 209680, SEK 120.

Eis, Egon: Drömmen om trygghet Från KInesiska muren till rymdsatellit - de stora försvarsverkens öde. Hörsta förlag, Sthlm, 1960. 365s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen något lös. Annars ett fint exemplar. Stämpel på häftesomslagets baksida: Rec. ex. Illustrerad.
ID Nr: 209692, SEK 120.

Eisenhower, Dwight D.: Crusade in Europe. Dolphin Books, 1961. 550p. Paperback. Wrapper rubbed. Wrapper slightly torn at the edges. Inscriptions on endpaper. Corpus fine.
ID Nr: 209690, SEK 90.

Enander, Crister: Uppbrottstider En brevväxling om det rämnande folkhemmet. Hägglunds förlag, 1994. 204s. Häftad. Gott skick. Medförfattare: Jan Fogelbäck.
ID Nr: 209698, SEK 110.

Engelbrecht, H.C: Civilisationens dödgrävare Krigsindustriens och den internationella vapenhandelns metoder. Natur och kultur, 1934. 268s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Medförfattare: F.C. Hanighen.
ID Nr: 209699, SEK 75.

Engellau, Patrik: Berättelsen om jobben - om behovet av drömmar, dygder, lönsamhet och konkurrens. Författaren och Den Nya Välfärden, 1996. 77s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209696, SEK 60.

Engellau, Patrik: Molnstoden - en vision för svenska folket. Författaren/Den Nya Välfärden, 1994. 192s. Häftad. Klisterlapp på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209688, SEK 90.

Engelmann, Bernt: Mina vänner vapenhandlarna Små krig - stora affärer. Natur och kultur, 1966. 229s. Klotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209700, SEK 110.

Engelmann, Bernt: Stora förtjänstkorset. Tidens förlag, 1979. 234s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209701, SEK 95.

Engels, Friedrich: Socialismens utveckling från utopi till vetenskap. Arbetarkulturs förlag, 1943. 111s. Häftad. Ryggen något lös. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Marxismens klassiker Band 3. En liten reva på häftesomslagets framsida.
ID Nr: 209702, SEK 90.

Engman, Max: När imperier faller Studier kring riksupplösningar och nya stater. Atlantis Förlag, 1994. 374s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Red.
ID Nr: 209697, SEK 200.

Enzensberger, Hans Magnus: Ack Europa! Iakttagelser från sju länder med en epilog från år 2006. Norstedts förlag, 1988. 318s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209703, SEK 95.

Eriksson, Erik: Konsumenthandboken Bättre råd för alla. utbildningsförlaget, 1971. 141s. Pocket. Gott skick. Illustrerad.
Stämpel " Länsbildningsförbundet Hemslöjdskorgen "
ID Nr: 106086, SEK 50.

Fagrell, Gunnar: Mellan många världar. Tidens förlag, 1975. 265s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 209708, SEK 110.

Feldman, Wulff: Konflikt eller samarbete på arbetsplatsen. ICA bokförlag, 1969. 162s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Carl-Einar Jörgensen, Bent Ranning.
ID Nr: 103590, SEK 80.

Fichtelius, Erik: Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler. Utbildningsradion, 1997. 128s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210211, SEK 130.

Fimmerstad, Lars: Att vara förmer En tidsbild av Sverige. Tidens förlag, 1984. 134s. Skinnimitationsband. Mycket gott skick.
ID Nr: 106093, SEK 125.

Findahl, Theo: Ryssland i dag Glimtar av S.S.S.R. i revolutionens tredje skede. Hugo Gebers förlag, 1930. 212s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Med 20 planscher.
ID Nr: 209711, SEK 120.

Freivalds, Osvalds: De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946. Lettiska föreningen Daugavas Vanagi, Sthlm, 1967. 432s. Klotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209721, SEK 80.

Friesen, Bertil von: Med amatörkamera Tretton politiska porträtt. Albert Bonniers förlag, 1928. 83s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209722, SEK 90.

Gelder, Stuart och Roma: Nya vindar över Tibet. Albert Bonniers förlag, 1965. 247s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209728, SEK 120.

Gerhard, Karl: I SKUGGAN AV EN STÖVEL. C.E. Fritzes Bokförlag, 1945. 176 sidor+planscher. Häftad. Limmningen släpper i ryggen. Drygt 5 cm stor bit borta av ryggen i nederkanten.
ID Nr: 216538, SEK 150.

Gevorkjan, Natalija: Putin direkt Samtal med Vladimir Putin. Samtid, 2001. 187s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Medförfattare: Natalja Timakova och Andrej Kolesnikov.
ID Nr: 12359, SEK 120.

Golendorf, Pierre: Kuba - misstänksamhetens ö. Coeckelberghs, 1978. 321s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209731, SEK 120.

Gorbatjov, Michail: Perestrojka Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. Forum, 1987. 245s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 209733, SEK 90.

Gorbatjov, Michail: Perestrojka Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. Forum, 1988. 245s. Cartonnageband.
ID Nr: 209732, SEK 70.

Gould, Carruthers, F: Political Caricatures 1903. London: Edward Arnold, 1904. 104p. Cased boards. Inscription on the inside of the cover. Covers worn. Covers slightly torn. Upper gilt-edging. 49/100.
ID Nr: 210286, SEK 800.

Grass, Günter: Dokumente zur politischen Wirkung. Richard Boorberg Verlag, 1971. 415p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Franz Josef Görtz. Edition Text + Kritik.
ID Nr: 209737, SEK 200.

Grass, Günter: Tankefoster eller Tyskarna dör ut. Albert Bonniers förlag, 1981. 178s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på eftersättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209736, SEK 110.

Greene, Graham: J´Accuse. The Dark Side of Nice. The Bodley Head, 1982. 69p. Wrappered with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 209735, SEK 200.

Gubarev, Vladimir: Sarkofagen. En tragedi. Prisma, 1987. 143s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 216255, SEK 70.

Gulbrandsen, Kerstin: Ny kraft Reserapport från en underjordisk rörelse i Sverige 1989. Tidens förlag, 1989. 200s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Rec.ex.
ID Nr: 209741, SEK 90.

Gunnarson, Gunnar: Ryssland 1917 En revolutionskrönika månad för månad. Tidens förlag, 1967. 293s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Ryska revolutionen i ord och bild. Dokument i urval av A.N. Nenarokov och Gunnar Gunnarson. Svensk text och redigering Gunnar Gunnarson.
ID Nr: 209742, SEK 200.

Gyllensten, Lars: Klipp i 70-talet. Alba, 1979. 188s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209744, SEK 80.

Hadenius, Stig: Massmedier En bok om press, radio och TV. Albert Bonniers förlag, 1989. 380s. Cartonnageband. Klisterlapp på insidan av pärmen.
Medförfattare: Lennart Weibull. Omarbetad upplaga.
ID Nr: 11955, SEK 150.

Hadenius, Stig: Nyheter från TT Studier i 50 års nyhetsförmedling. Albert Bonniers förlag, 1971. 293s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11953, SEK 110.

Hadenius, Stig: Riksdagen En svensk historia. Sveriges Riksdag, 1994. 217s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Baksidestext: "- Var Arboga möte år 1435 vår första riksdag? Vad menas egentligen med en riksdag? - Var frihetstiden en period av politiskt förfall eller en pionjärtid för ett modernare statsskick? - Hur omvandlades den gamla riksdagen från en ståndsförsamling till en modern demokratisk och parlamentarisk representation? Riksdagen - en svensk historia behandlar ett antal frågor som berör det svenska folkstyrets utveckling från medeltiden till våra dagar. Spännande, lättläst och sakligt beskrivs händelser, personer och miljöer. Boken är i första hand avsedd att användas i undervisningen men kan läsas av var och en som är intresserad av historia och politik".
ID Nr: 210310, SEK 120.

Hadenius, Stig: Svensk politik under 1900-talet Konflikt och samförstånd. Rabén Prisma, 1996. 305s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 209271, SEK 200.

Hadenius, Stig: Sverige efter 1900 En modern politisk historia. Albert Bonniers förlag, 1991. 396s. Cartonnageband. Klisterlapp på pärmen. Gott skick.
Medförfattare: Björn Molin, Hans Wieslander.
ID Nr: 11954, SEK 120.

Hadenius, Stig: Sverige efter 1900. En modern politisk historia. Bonniers, 1974. 339s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Björn Molin, Hans Wieslander.
ID Nr: 16828, SEK 70.

Hagberg, Knut: Efter storhetstiden. Norstedt och söners förlag, 1932. 115s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105715, SEK 50.

Hagermark, Klas: Tredje bordet från höger - över gränser i Östeuropa. Liber Förlag, 1981. 251s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 209366, SEK 90.

Hallingberg, Gunnar: Kultur för miljoner. Gummessons, 1963. 276s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 11956, SEK 90.

Hamrin, Agne: Medelhavskorrespondent. Albert Bonniers förlag, 1980. 283s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209757, SEK 120.

Hattersley, Roy: Politics Apart A Selection of "Listener" Endpieces. BBC, 1982. 184p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 209760, SEK 110.

Havel, Václav: Fjärrförhör Samtal med Karel Hvizdala Bonn-Prag 1985-6. Ordfronts förlag, 1987. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209761, SEK 120.

Havemann, Robert: Från Hitler till Honecker. Ordfronts förlag, 1980. 154s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Något sliten. Utgiven av Manfred Wilke. Med förord av Joachim Israel. Med efterskrift av Lucio Lombardo Radice.
ID Nr: 210206, SEK 90.

Heckscher, Eli F: Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia Under och efter världskriget Del II. Norstedt och söners förlag, 1926. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209768, SEK 120.

Heckscher, Eli F: Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia Under och efter världskriget I-II. Norstedt och söners förlag, 1926. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Utvikbara kartor/planscher. Under medverkan av Kurt Bergendal, Olof Edström, Olof Ekblom, Otto Järte, Fabian von Koch, Carl Mannerfelt, K.G. Tham. Flertalet stämplar. Biblioteksanteckning på ryggen.
ID Nr: 209767, SEK 250.

Heckscher, Eli F: Svenskt arbete och liv Från medeltiden till nutiden. Albert Bonniers förlag, 1941. 403s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209765, SEK 200.

Hederberg, Hans: Detta fantastiska land Fakta och reportage om 70-talets Sverige. Albert Bonniers förlag, 1973. 270s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209763, SEK 110.

Hedlund, Oscar: Drömmen om Sverige 1985. Askild & Kärnekull, 1971. 303s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209764, SEK 110.

Hedlund, Oscar: Drömmen om Sverige 1985. Askild & Kärnekull, 1971. 303s. Inbunden. Bandet något nött i kanterna. Fläckad. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 209769, SEK 120.

Hedlund, Stefan: Hur många Ryssland efter Sovjet?. Bokförlaget T. Fischer & Co, 1993. 306s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
Baksidestext: "Hur många Ryssland efter Sovjet? Titeln är medvetet tvetydig. Den anspelar på risken för att Sovjets öde, att falla sönder i sina beståndsdelar, även ska bli Rysslands. Den syftar också på Rysslands många ansikten, goda såväl som hotfulla. Strävan i boken är att skildra dramatiken och dynamiken i den process som bestämmer vilket slags Ryssland resten av Europa framgent skall ha till granne. Här finns den magnifika uppgörelsen mellan Ryssland och Sovjetunionen, utkämpad som en bitter envig mellan Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin. Här finns Rysslands mödosamma försök till demokrati, här finns den ekonomiska 'chockterapin', här finns 'maffian' och här finns den snabbt växande sociala utslagningen. Boken beskriver också de centrifugala krafter som är på väg att slita sönder den ryska federationen, liksom den en gång gigantiska militärapparat som inte riktigt tycks veta hur den skall anpassa sig till en post-sovjetisk värld. Det som händer i Ryssland angår oss alla. Utvecklingen där är på väg att leda Europa in i världsdelens värsta säkerhetspolitiska kris sedan det andra världskriget. Denna bok är ett måste för alla som vill hålla sig àjour med denna utveckling".
ID Nr: 209771, SEK 120.

Hegge, Per Egil: Solsjenitsyn kan inte komma. Wahlström & Widstrand, 1971. 109s. Häftad. Ouppsprättad. Stämpel på eftersättsbladet.
ID Nr: 209772, SEK 110.

Helldén, Arne: Social arrogans Också ett kulturarv... Carlsson Bokförlag, 1994. 250s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101457, SEK 75.

Henriksson, Benny: Pengarna eller livet. Liber Förlag, 1982. 208s. Häftad. Något nött i kanterna. Understrykningar i texten. Enstaka anteckningar. Illustrerad. Sid. 27 lös.
Serien: Barnen i samhället.
ID Nr: 103550, SEK 90.

Herlitz, Gillis: Kulturgrammatik hur du ökar din förmåga att umgås med människor från andra kulturer. Uppsala Publishing House, 1999. 146s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 217153, SEK 90.

Hersey, John: Hiroshima. Norstedt och söners förlag, 1946. 166s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet.
Sex överlevande berättar. Bokversionen av den mycket omtalade heltidningsartikeln i The New Yorker 31 augusti 1946.
ID Nr: 11469, SEK 120.

Hettne, Björn: Kultur Säkerhet Hållbar samhällsutveckling Områdesgruppen för forskning om kultur säkerhet hållbar samhällsutveckling. Riksbankens Jubileumsfond/Gidlunds förlag, 2001. 96s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209774, SEK 70.

Hildebrand, Karl: De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning I-V. Norstedt och söners förlag, 1916-1920. 5 vol. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Torsten Nothins Ex Libris. Övre guldsnitt. Upphöjda bind.
ID Nr: 210288, SEK 800.

Himmelstrand, Ulf: Sverige - vardag och struktur Sociologer beskriver det svenska samhället. Norstedts förlag, 1988. 806s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Gott skick. Red. Medred: Göran Svensson.
ID Nr: 209892, SEK 275.

Hofmann, Hans: Toward a Sane Nuclear Policy. Clarke & Way, Inc., 1960. opaginerad. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Illustrated.
ID Nr: 106139, SEK 60.

Hofrén m.fl, Erik: 70-talets museum Samspel kontakt kommunikation. LTs förlag, 1970. 132s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 217152, SEK 90.

Holm, Ingvar: Politik som teater Från Bastiljen till Helgeandsholmen. Carlsson Bokförlag, 1991. 361s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 209787, SEK 150.

Holm, Torsten: Kriget och kulturutvecklingen i historiskt perspektiv. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1941. 194s. Halvklotband. Namnteckning på häftesomslag. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Färgat övre snitt.
ID Nr: 209778, SEK 90.

Horney, Nils: Stora män och tidningsmän En reporters minnen från fem decennier. Natur och kultur, 1969. 223s. Klotband. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209780, SEK 110.

Huldt, Bo: Bevara eller skapa fred FN:s nya roll. Norstedts förlag, 1995. 489s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Red. Medredaktörer. Gustaf Welin, Torsten Örn.
ID Nr: 209829, SEK 125.

Humble, Sixten: Svenska stadsförbundet 1908-1958. Norstedt och söners förlag, 1958. 170s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209354, SEK 100.

Hård af Segerstad, Peder: Information och kommunikation En bok om människans förmåga att tänka, tala och förstå. Studieförlaget, 1982. 268s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar. Klisterlapp på titelblad.
ID Nr: 209783, SEK 110.

Håstad, Elis: Regeringssättet i den schweiziska demokratien. Almqvist & Wiksell, 1936. 735s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något fläckigt. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala VI.
ID Nr: 209785, SEK 175.

Höjer, Torgny: Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864. Almqvist & Wiksell, Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 29, 1967. 509s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Färgat övre snitt. Illustrerad.
ID Nr: 209786, SEK 140.

Illich, Ivan: Det gemensamskapande samhället. Federativs Förlag, 1982. 130s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101343, SEK 60.

Isaksson, Olov: Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996. Migratitionskommittén&Svenska Emigrantinstitutet, 1997. 378s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Boken är tryckt i 3000 ex. Svenska emigrantinstitutets skriftserie, 9.
ID Nr: 101774, SEK 125.

Jervas, Gunnar E: Från kärnvapen till gerilla Om modern strategi. Almqvist & Wiksell, 1972. 155s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209832, SEK 90.

Johansson, Folke: BONDE I VÄRMLAND. Operation Sverige, Mullsjö, 1978. 133s. Klotryggsband. Gott skick.
ID Nr: 216366, SEK 160.

Johansson, Gösta: Från Sorglösa gatan till Pressen i Klara Gösta Johansson bland hantverkare, bönder, sjöfolk och journalister. LTs förlag, 1973. 207s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209835, SEK 120.

Johansson, Lage: Arbetets mening? En dagbok om miljöer och känslor. Askild & Kärnekull, 1975. 240s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Efterskrift av Bertil Gardell.
ID Nr: 209833, SEK 70.

Johansson, Thord: 1988 -11 -07 En möjlig historia. Rabén & Sjögren, 1981. 148s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103607, SEK 75.

Johansson, Thord: En nödvändig historia. Rabén & Sjögren, 1982. 236s. Häftad. Gott skick. Dedikation, handskriven.
Tema Nova.
ID Nr: 103612, SEK 110.

Jonason, Jan: Sverigefakta Ditt land i fickformat. Bra Böcker, 1983. 447s. Pocket.
ID Nr: 209270, SEK 50.

Jonsson, Gustav (Skå): Att bryta det sociala arvet. Tiden/Folksam, 1974. 226s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209837, SEK 120.

Jonsson, Gustav (Skå): Det sociala arvet. Tidens förlag, 1970. 318s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 11921, SEK 110.

Josefsson, Jan: Behöver vänstern gå i terapi?. Forum, 1976. 217s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Mats Zetterberg.
ID Nr: 209846, SEK 110.

Jägerskiöld, Olof: 1809 års regeringsform Faksimilåtergivning av originalurkunden och första editionen i kongl. maj:ts förordningar 1809 jämte en undersökning om urkundens tillkomst. A.B. Malmö Ljustrycksanstalt, 1941. 56s. Inbunden. Bandet något slitet. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Utgivare: John Kroon.
År 1941 etthundratrettiotvå år efter det originalurkunden den sjätte juni 1809 antogs av de fyra stånden och vid de pågående riksdag samma dag stadfästes av konung Carl XIII utfördes denna facsimile-upplaga varav detta exemplar är N:o 112 och tryckt för Valfrid Andersson.
ID Nr: 210289, SEK 200.

Kaplan, Karel: I centralkommitténs hemliga arkiv Sanningen om Slanskyprocessen. Ordfronts förlag, 1982. 311s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209840, SEK 120.

Karlson, Nils: Can The Present Problems of Mature Welfare States Such as Sweden Be Solved?. City University Press, 1995. 142p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Ed.
Participating authors: Victoria Curzon Price, Anthony de Jasay, Arthur Seldon, Marjorie Seldon, Gerard Radnizky, Gerd Habermann, Louis De Alessi, Bruce Benson, Gregory B Christainsen, Antony Flew, Hans-Hermann Hoppe.
ID Nr: 209841, SEK 70.

Karlsson, Ewert: Bilder. LTs förlag, 1970. opaginerd. Cartonnageband. Gott skick. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104894, SEK 120.

Karlsson, Ewert: EWK:s Bildrapport. LTs förlag, 1976. 142s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210218, SEK 150.

Karlsson, Ewert: Världens store. Askild & Kärnekull, 1975. Cartonnageband. Gott skick.
63 politiska porträtt av EWK.Kvarto.
ID Nr: 3461, SEK 150.

Karlsson, Ewert: Världens store. Wiken, 1987. 158s. Cartonnageband. Gott skick. Dedikation, handskriven.
80 politiska karikatyrer av EWK.Texter av Staffan Heimerson.
ID Nr: 104895, SEK 170.

Karlsson, SvenOlof ( red. ): Frihetens källa Nordens betydelse för Europa. En antologi. Nordiska Rådet, 1992. 217s. Cartonnageband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 105266, SEK 90.

Karlsson, Adler, Gunnar: Lärobok för 90-talet Om vår överlevnads villkor. Prisma, 1990. 371s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Reviderad upplaga. Pappersomslag något upprivet i kanterna.
ID Nr: 209860, SEK 110.

Kihlberg, Leif: I annonsernas spegel. En revy över samhällets förvandling under hundra år. Albert Bonniers förlag, 1964. 253s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Boken fokuserar på Dagens Nyheter. Summary in English.
ID Nr: 209848, SEK 140.

Kjellqvist, Else-Britt: David. Arbetarkultur, 1980. 37s. Pappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107841, SEK 100.

Knebel, Fletcher: No High Ground. Harper & Brothers, 1960. 272p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Dustwrapper slightly torn. One stain on edge. Else fine. Co-author: Charles W. Bailey II.
"Two journalists tell the story of Hiroshima - of the months before and the moment of cataclysm. The characters include a President, a secret agent, a scientist, a bomber pilot. Here are some men desperately hoping to stop the war 'in time', others working to finish the bomb 'in time', others simply living from day to day. Here are military and diplomatic secrets never before revealed. Here are the men who accomplished the terrible triumph - and here are its victims".
ID Nr: 209851, SEK 120.

Koblik, Steven ( red. ): Från fattigdom till överflöd En antologi om Sverige från frihetstiden till våra dagar. Wahlström & Widstrand, 1973. 350s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
Med bl. a. Sten Carlsson, Nils Stjernquist, Jörgen Weibull, Lennart Jörberg, Leif Lewin m.fl.
ID Nr: 103859, SEK 90.

Koivisto, Mauno: Politik & statskonst 1979-1981. Schildts, 1988. 279s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209852, SEK 130.

Korbel, Josef: I fiendens läger. Harriers, 1981. 203s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Frank Allnutt. Förord av Broder Andreus.
Del av baksidestext: "I fiendens läger är den spännande och sanna berättelsen om frälsningsarmébrigadören Josef Korbel. Han blev arresterad av kommunistiska agenter i sitt hem i Tjeckoslovakien och satt fängslad i mer än ett decennium på grund av sitt "farliga religiösa inflytande". Slutligen frigavs han efter ingripande från Förenta Nationerna, bara för att drivas ut från sitt hemland till följd av en ny våg av kommunistisk förföljelse /.../".
ID Nr: 209856, SEK 110.

Korsström, Tuva: Tidsresor. Rapporter om förändringen. Symposion, 1997. 141s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 14113, SEK 130.

Kramer, Jane: Européer Reportage i urval. Ordfronts förlag, 1991. 221s. Inbunden med skyddsomslag.
ID Nr: 209854, SEK 120.

Krogh, Torben: Den mørkeste gåde Viggo Hørup ved skillevejen. Gyldendal, 1983. 139s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Gyldendals julebog 1983.
ID Nr: 209861, SEK 90.

Kroll, Hans: Ambassadör i Moskva 1958-1962. Norstedt och söners förlag, 1968. 241s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209862, SEK 90.

Kropotkin, Peter: En anarkists minnen. 1962. 393s. Dekorerat skinnimitationsband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Stora ryska berättare.
ID Nr: 209863, SEK 120.

Kumar, Satish: Alternativa synsätt på morgondagens samhälle Åtta föredrag i E.F. Schumachers anda. Wahlström & Widstrand, 1980. 192s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Red.
Medverkande: R.D. Laing, Amory Lovins, Ivan Illich, John Michell, Fritjof Capra, Edward de Bono, Leopold Kohr, Hazel Henderson.
ID Nr: 209864, SEK 90.

Kyncl, Karel & Ivan: Efter vår kommer vinter. Askelin & Hägglund, 1983. 103s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Översättning av Katarina Janouch.
ID Nr: 209869, SEK 90.

Küng, Andres: Jordens förtryckta - etniska minoriteter i världen. Aldus/Bonniers, 1970. 265s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Olof G. Tandberg.
ID Nr: 209845, SEK 90.

Källström, Ulf: Ryttaren av den elektroniska hästen Om ekonomi, juridik, politik i nya medier. Tidens förlag, 1986. 196s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209870, SEK 90.

Lagercrantz, Bo: Ögon att se med. Rabén & Sjögren, 1976. 173s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Illustrerad av författaren
ID Nr: 105933, SEK 40.

Lagercrantz-Ohlin, Anita: Antecknat. Svenska Dagbladet, 1986. 236s. Cartonnageband.
ID Nr: 209872, SEK 120.

Lagerlöf, Karl Erik: Idyll & polemik. Alba, 1985. 151s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209873, SEK 110.

Lagerlöf, Selma: Hem och stat Ett föredrag vid rösträttskongressen den 13 juni 1911. Albert Bonniers förlag, 1911. 20s. Häftad. Något nött i kanterna. Namnteckning på omslaget.
ID Nr: 102550, SEK 120.

Landelius, Peter: Europa och tjuren. Fischer & Co, 1991. 157s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209842, SEK 90.

Lapierre, Dominique: Brinner Paris? - Adolf Hitler 25 augusti 1944. Tidens förlag, 1966. 294s. Inbunden. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Medförfattare: Larry Collins.
ID Nr: 209876, SEK 110.

Larsson, Reidar: Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, 1994. 182s. Häftad. Överstrykningar med färgpenna i texten
ID Nr: 15374, SEK 90.

Larsson, Tomas: Asiatiska utmaningar. Timbro Tendens, 1996. 85s. Häftad. Gott skick. Red.
ID Nr: 209880, SEK 70.

Larsson, Yngve: Mitt liv i Stadshuset l-ll Första delen. Från fåvälde till demokratisk ordning (1900-1954).Andra delen.I tjänst hos denna stolta stad. Almqvist & Wiksell, 1977. 342+343-673. 2 vol. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Stockholms utveckling under de senaste hundra åren. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning.
ID Nr: 209878, SEK 190.

Larsson, Yngve: På marsch mot demokratin Från hundragradig skala till allmän rösträtt (1900-1920). Almqvist & Wiksell, 1967. 585s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Med dedikation. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Stockholms utveckling under de senaste hundra åren. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. Illustrerad.
ID Nr: 209877, SEK 200.

Lee, Eric: The labour movement and the internet The New Internationalism. Pluto Press, 1997. 212s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217141, SEK 90.

Leimar, Tord: AMS-arbete Minnen från arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten i egen regi. Arbetsmarknadsstyrelsen, 1990. 116s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209889, SEK 80.

Leiser, Erwin: Samtal i Berlin. Norstedt och söners förlag, 1969. 138s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Del av baksidestext: "Samtal i Berlin utgör en jämförelse mellan tre epokers Berlin: trettiotalets, det begynnande femtiotalets och det senare sextiotalets Berlin. En rad kända berlinare från Piscator och Brecht till Grass och Dutschke passerar revy i boken, där också Berlinbesökare som Samuel Beckett och Rolf Hochhuth uppträder. Samtal i Berlin är på en gång en politisk uppgörelse och en journalistisk redovisning. I båda dessa avseenden utgör den en unik bok i den aktuella Tysklands-litteraturen".
ID Nr: 209879, SEK 120.

Lelyveld, Joseph: Move Your Shadow South Afica, Black and White. Times Books, 1985. 390p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Good condition. Inscription on half-title.
ID Nr: 217452, SEK 150.

Lemmel, Margit: Möte med flyktingar tillägnad Rädda barnen. godrings tr. ab, Visby, 1984. 120s. Häftad. Anteckningar på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209890, SEK 110.

Lenin, V.I: Selected Works A One-Volume Selection of Lenin´s Most Essential Writings. Lawrence and Wishart, London, 1968. 798p. Clothbinding. Spine/backstrip slightly faded. Inscription on titlepage. Else fine.
ID Nr: 209888, SEK 275.

Levine, Don, Isaac: Mordet på Trotskij. Tidens förlag, 1963. 262s. Halvklotband.
ID Nr: 209272, SEK 140.

Lewis, Oscar: Fem familjer En studie av fattigkulturen i Mexico. Rabén & Sjögren, 1970. 334s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett mycket fint exemplar. Med förord av Oliver La Farge.
ID Nr: 209893, SEK 120.

Lidbom, Carl: Ett uppdrag. Wahlström & Widstrand, 1990. 208s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick. Fotoillustrerad.
Visitkort med dedikation.
ID Nr: 217440, SEK 120.

Lied, Jonas: Den långa vägen hem. Albert Bonniers förlag, 1955. 284s. Halvklotband.
ID Nr: 209896, SEK 90.

Lindahl, Rutger: Utländska politiska system. Dialogos, 1985. 342s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Red.
ID Nr: 209897, SEK 130.

Linde, Ebbe: Inre memoarer Retrospektivt. Zindermans, 1976. 206s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209898, SEK 80.

Lindgren, Lena: Kan en filthatt stärka demokratin? Om mål och ideal i folkbildning. Carlsson Bokförlag, 1996. 203s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209901, SEK 120.

Lindgren, Stefan: I vargens gap Resa till Herat. Ordfronts förlag, 1986. 204s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Fotoillustrerad.
Baksidestext: "Herat är Afghanistans näst största stad och landets religiösa metropol - en gång var den centrum i det väldiga Timuriderriket som sträckte sig från Bosporen till Indus. När Stefan Lindgren kom till Herat i december 1985 möttes han av en förskräckande syn: slätten runt staden var tömd på folk och byarna lagda i ruiner. Rader av monument, många från 1400-talet, hade raserats av sovjetiska raketer och bomber under sju år av krig. Den stad som UNESCO utpekat som speciellt angelägen att skydda hotades av total ödeläggelse. I vargens gap är en personligt hållen rapport om ett folkmord och en kulturell katastrof. Stefan Lindgren dokumenterar som första journalist förstörelsen i Herat med egna fotografier - varav många i färg - och med bilder tagna före bombningarna av Inger Hansen och Gun Kessle".
ID Nr: 209899, SEK 130.

Lindgren / Hellman, Ann / Jonas: Vad varje 40-talist bör veta ! Hälsa, ekonomi, pension, boende, livets goda. Månpocket, 2006. 176s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 106148, SEK 60.

Lindorm, Per-Erik: Carl XVI Gustaf och hans tid Bokfilmen om 1973. Svensk bokfilm AB, 1974. 272s. Inbunden. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210291, SEK 110.

Lindorm, Per-Erik: Ett folk på marsch 1960-1977 En bokfilm. Albert Bonniers förlag, 1978. 255s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 209903, SEK 175.

Lindquist, Bosse: Förädlade svenskar - drömmen om att skapa en bättre människa. Alfabeta Bokförlag, 1991. 199s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 209904, SEK 140.

Lindquist, Hans: Men det regnar ju i Moskva! Den svenska ultravänsterns relation till Sovjetunionen. Natur och kultur, 1992. 183s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209907, SEK 120.

Lindqvist, Sven: Hamiltons slutsats Politiska artiklar från 70-talet. Albert Bonniers förlag, 1980. 206s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209908, SEK 150.

Lindqvist, Sven: Myten om Wu Tao-tzu. Albert Bonniers förlag, 1987. 156s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 209906, SEK 110.

Lindqvist, Sven: Myten om Wu Tao-tzu. Aldus/Bonniers, 1969. 146s. Häftad. Gott skick.
Delfinserien 332.
ID Nr: 103255, SEK 75.

Lindqvist, Sven: Myten om Wu Tao-tzu. Bonniers, 1968. 156s. Häftad. Gott skick.
12-13 tusendet
ID Nr: 17497, SEK 80.

Lindqvist, Sven: Praktika. Bonniers, 1982. 147s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 17498, SEK 100.

Lindstedt, Gunnar: Glömskans tid. Bokförlaget DN, 2002. 249s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 16531, SEK 125.

Lohmann, Hans: Låt inte lura er. Den teknologiska mentaliteten bakom kärnkraftens utbyggnad - sedd med en läkares ögon. Rabén & Sjögren, 1974. 190s. Häftad. Något blekt.
ID Nr: 216251, SEK 90.

Lundberg, Birger: Svensk i Sovjet. KF:s Bokförlag, 1948. 198s. Halvklotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Med dedikation. Utgiven av veckotidningen Vi.
ID Nr: 209917, SEK 110.

Lundberg, Dan: Individen och massmedia. Norstedt och söners förlag, 1968. 425s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Olof Hultén. Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
ID Nr: 209918, SEK 110.

Luthuli, Albert: Släpp mitt folk!. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1962. 276s. Halvklotband.
Med förord av Per Wästberg
ID Nr: 209919, SEK 120.

Lyttkens, Lorentz: Politikens klichéer och människans ansikte. Akademeja, 1988. 234s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209978, SEK 140.

Löfgren, Mikael: Svenska tönteriets betydelse och andra samtidsdiagnoser. Bonnier Alba, 1994. 275s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 209975, SEK 180.

Lönborg, Sven: Fostran till demokrati Inlägg i kulturdebatten. Wezäta, 1951. 127s. Pappband. Bandet något fläckigt. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Annars ett fint exemplar. Till författarens åttioårsdag den 16 mars 1951. Hilding Pleijels Ex Libris.
ID Nr: 209977, SEK 75.

Mahnaimi, Uzi: Min fiende, min vän. Ordfronts förlag, 1996. 268s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Medförfattare: Bassam Abu-Sharif.
Del av baksidestext: "Bassam Abu-Sharif var militant förespråkare för ett befriat Palestina. Uzi Mahnaimi var israelisk underättelseofficer. De möttes och kontakten utvecklades till vänskap buren av en gemensam önskan om fred. I Min fiende, min vän varvar de sina personliga skildringar av de våldsamma och dramatiska skeendena i Mellanöstern. Bassam Abu-Sharif, som var förgrundsfigur i den palestinska befrielserörelsen PFLP, berättar hur man planerade och genomförde de flygplanskapningar som skakade en hel värld under 70-talet. Uzi Mahnami återger hur han vid samma tid för Israels säkerhetstjänst värvade arabiska agenter som kunde infiltrera den palestinska rörelsen. Min fiende, min vän är en mycket spännande berättelse och ett säreget stycke aktuell nutidshistoria".
ID Nr: 209987, SEK 140.

Malmström, Åke: Tjugufem år med riksdagen. Tidens förlag, 1975. 266s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209353, SEK 90.

Marbut, F.B: News from the Capital The Story of Washington Reporting. Southern Illinois University Press, 1971. 304p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Foreword by Howard Rusk Long.
ID Nr: 209979, SEK 120.

Martinez, Ana: Inte långt från Rio de la Plata. Integration som konst och plåga. Ekerlids, 2003. 169s. Cartonnageband. Gott skick. En sida med hundöra
ID Nr: 15194, SEK 110.

Martz, John D: The Dynamics of Change in Latin American Politics. Prentice-Hall, 1965. 283p. Bound with dust-wrapper. Inscriptions. Dustwrapper rubbed. Dustwrapper torn. Ed. A systematically organized volume of readings on Latin American politics, emphasizing contemporary political science.
ID Nr: 209988, SEK 80.

Marx, Karl: Till kritiken av det socialdemokratiska gotha-programmet. Partiförlaget/Frams förlag, 1928. 46s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209976, SEK 90.

Mehnert, Klaus: Sovjetmänniskan Försök till porträtt efter tretton resor till Sovjetunionen 1929-1959. Albert Bonniers förlag, 1959. 425s. Halvklotband. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209980, SEK 130.

Miller, Jack: Life in Russia today. B.T. Batsford Ltd/G.P. Putnam´s Sons, 1969. 198p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper rubbed. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 209983, SEK 120.

Moberg, Eva: Trollcirkel och andra artiklar. Rabén & Sjögren, 1974. 183s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209989, SEK 90.

Moberg, Vilhelm: Därför är jag republikan. Folket i Bilds Förlag, 1955. 110s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 216899, SEK 80.

Moberg, Vilhelm: I egen sak. Obekväma inlägg i det offentliga samtalet. Ordfronts förlag, 1987. 315s. Inbunden med skyddsomslag. Inlagan fin. Skyddsomslaget fläckat och nött.
andra tryckningen
ID Nr: 18110, SEK 110.

Moberg, Åsa: Så började 80-talet Dagbok från Folkkampanjen Nej till Kärnkraft. Prisma, 1980. 168s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210001, SEK 120.

Molander, Per: Akvedukten vid Zaghouan En essä om stat, moral och liberalismens framtid. Atlantis Förlag, 1994. 139s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 209990, SEK 120.

Mulgan, Geoff: Politik i en antipolitisk tid. Timbro Tendens, 1996. 75s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209993, SEK 70.

Myrdal, Alva: Spelet om nedrustningen. Rabén & Sjögren, 1976. 443s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 209999, SEK 110.

Myrdal, Gunnar: Asiatiskt drama. En undersökning om nationernas fattigdom: Arbetskraftens utnyttjande i sammandrag av Kjell Eriksson, Horst Hart, Benny Hjern. Rabén & Sjögren, 1971. 316s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på pappersomslag. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt.
Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet.
ID Nr: 210006, SEK 120.

Myrdal, Gunnar: Vägvisare. Norstedts förlag, 1998. 429s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
En antologi med inledningar av Rudolf Meidner och Tore Browaldh. Urval och kommentarer av Örjan Appelqvist och Stellan Andersson.
ID Nr: 210000, SEK 220.

Myrdal, Jan: Barndom. Månpocket, 1985. 217s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 107851, SEK 45.

Myrdal, Jan: Turkmenistan en revolutions övergångsår. PAN/Norstedts, 1972. 126s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget vikt. Namnteckning på titelbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209995, SEK 70.

Månson, Per: Båten i parken Introduktion till samhällsstudier. Prisma, 2000. 155s. Häftad. Gott skick. Reviderad upplaga.
ID Nr: 210002, SEK 175.

Nerman, Ture: Allt var ungt Minne och redovisning. Kooperativa förbundets bokförlag, 1948. 368s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Sida något trasig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210014, SEK 120.

Nerman, Ture: Cyrano de Bergerac/Olympen. Ljungbergs förlag, Sthlm, 1930. Helt skinnband. Något nött i kanterna. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Guldornerad. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Skrifter III.
ID Nr: 210012, SEK 120.

Nerman, Ture: I Vilda Västern En Amerika-tripp i värdskrigstid. Ljungbergs förlag, Sthlm, 1935. 204s. Häftad. Ryggen blekt. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Skrifter IX 1.
ID Nr: 210008, SEK 95.

Nerman, Ture: Småskrifter. Ljungbergs förlag, Sthlm, 1930. 432s. Halvklotband. Färgat övre snitt.
ID Nr: 210010, SEK 110.

Newton, Kenneth: The Sociology of British Communism. Allen Lane The Penguin Press, London, 1969. 213p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Browned. Else fine.
ID Nr: 210017, SEK 110.

Nexø, Martin Andersen: Kommunistisk aand. 1966. 18s. Häftad. Gott skick.
Skrevet af Martin Andersen Nexø som efterskrift til "Det russiske Sodoma og Gomorra?" Udgivet i august 1920 af Dansk kommunistisk Lærerklubs forlag. Artiklen er senere bragt i "Det røde Flag" taler og artikler i et udvalg ved Børje Houmann Forlaget Tiden 1954. Her udsendt af dagbladet Land og Folk i særtryck til bidragyderne til Garantfonden 1966.
ID Nr: 210015, SEK 100.

Nilson, Ulf: Bråkmakarna. Bra Böcker, 1981. 174s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Rikligt illustrerad.
Baksidestext: "Ali är en. Khomeini likaså. Nastase förstås. Och Ville Moberg, Emily Pankhurst, Strindberg, Shaw... Du hittar dem här. En fantastisk samling mer eller mindre härliga bråkmakare. Från alla tider och kulturer och alla grenar av mänsklig och omänsklig verksamhet".
ID Nr: 210295, SEK 200.

Nilsson, Torsten: Människor och händelser i Europa. Tidens förlag, 1978. 300s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210020, SEK 90.

Nitti, Francesco Fausto: Flykten Hur politiska fångar behandlas på fascisternas djävulsöar. Natur och kultur, 1930. 226s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Mina upplevelser som politisk fånge och vår flykt från Lipari, fascisternas "djävulsö". Med förord av förre italienske premiärministern Francesco Nitti. Med 8 planscher.
ID Nr: 210232, SEK 220.

Nothin, Torsten: Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde. Wahlström & Widstrand, 1956. 168s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 210022, SEK 75.

Nowak, Kjell: Kommunikation och påverkan En bok om målinriktad masskommunikation. Prisma, 1971. 150s. Häftad. Något nött i kanterna. Understrykningar i texten. Sparsamt illustrerad.
Medförfattare: Karl-Erik Wärneryd.
ID Nr: 103559, SEK 60.

Nowakowski, Marek: Polen: Krigstillstånd. Brombergs, 1982. 166s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210025, SEK 110.

Nyberg, Mikael: kapitalet.se Myten om det postindustriella paradiset. Ordfronts förlag, 2001. 463s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 210027, SEK 210.

Nycop, Carl-Adam: 75 år Sverige. Bra Böcker, 1976. 267s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Baksidestext: "Så exploderade Sverige från svält - till lyxland. Det hissnande äventyret Sverige från sekelskiftesnatten 1899/1900 till nu idag 1976. Från underutvecklat fattigland till världens första välståndsstat - aldrig någonsin någonstans har människor haft det så bra som i vårt land just nu. Hur det gick till skildrar Carl-Adam Nycop med 370 bilder på 264 sidor".
ID Nr: 210290, SEK 120.

Nyman, Magnus: Upplysningens spegel Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774-1789. Atlantis Förlag, 1994. 268s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210028, SEK 130.

Odensten, Per: Václav Havel och Tystnaden. Norstedt och söners förlag, 1983. 135s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209762, SEK 120.

Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?. Prisma, 1990. 278s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 16629, SEK 110.

Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Hur bör vi ställa frågorna?. Prisma Magnum, 1990. 278s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210032, SEK 95.

Olsson, John: Svensk kommunalförvaltning. K.G. Bertmarks förlag AB, 1957. 475s. Dekorerat helskinnband. Nött i kanterna. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt.
ID Nr: 209342, SEK 150.

Olsson, Åke: Modernare tider - ett sätt att se Sverige. Författarförlaget, 1987. 212s. Cartonnageband. Stämpel på insidan av pärmen. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210037, SEK 110.

Oravsky, Vladimir: Den lyckliga ockupationen Sensuella recept från naturens eget kök och en läsebok för alla åldrar och många smakriktningar. Om honom själv och om invandrade och inhemska människor och djur. Nya Doxa, 2000. 430s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210226, SEK 145.

Ortmark, Åke: Skuld och makt En kapitalistisk historia. Wahlström & Widstrand, 1981. 409s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Familjerna Medici, Rothschild, Rockefeller, Wallenberg.
ID Nr: 210222, SEK 120.

Ossietzky, von, Carl: Osaliga äro de fridsamma Artiklar 1918-33. Ordfronts förlag, 1988. 208s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Demokratiskt bibliotek. I svensk översättning av Hans O. Sjöström. I urval och med en inledning av Ingegerd Lundgren. Efterskrift av Rosalinda von Ossietzky-Palm.
ID Nr: 210039, SEK 140.

Ottosson / Magnusson, Jan / Lars: Hemliga Makter. svensk militär underrättelsetjänst från unionskrisen till det kalla kriget. Tidens förlag, 1991. 207s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216112, SEK 160.

Packard, Vance: Det nakna samhället Hur staten, affärslivet och skolväsendet hotar den enskildes rätt till privatliv. Natur och kultur, 1965. 216s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 210040, SEK 110.

Packard, Vance: The Status Seekers An Exploration of Class Behavior in America and the Hidden Barriers That Affect You, Your Community, Your Future. David McKay Company, 1960. 376p. Clothbinding. Cover lightly stained. Else fine.
ID Nr: 210043, SEK 110.

Palm, Göran: En orättvis betraktelse. Norstedts förlag, 1966. 206s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210044, SEK 80.

Palme, Olof: Med egna ord Samtal med Serge Richard och Nordal Åkerman. Brombergs, 1978. 139s. Pocket. Något nött i kanterna.
ID Nr: 217214, SEK 50.

Papandreou, Andreas G.: Dödsdömd demokrati?. Norstedts förlag, 1970. 318s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på insidan av pärmen. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210046, SEK 120.

Papandreou, Margaret: Mardröm i Aten. Tidens förlag, 1971. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210047, SEK 120.

Perez, Kristina: Att träffas på nätet (Intervjuer och fakta). Bonnier Icon, 1998. 352s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210048, SEK 150.

Peterson, Bo: Mannaminne Människor Medier Miljöer En svensk mediehistoria. Norstedts förlag, 1988. 364s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210049, SEK 150.

Pilger, John: Den dolda dagordningen Reportage från bedrägeriernas tidsålder. Ordfronts förlag, 1999. 633s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 210190, SEK 260.

Pontara, Giuliano: Etik, politik, revolution Vol. 2 En antologi. Bo Cavefors, 1971. 183-406. Pocket. Understrykningar i texten. Anteckningar. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Red.
Innehåll: Herbert Marcuse "Etik och revolution", Leo Trotskij "Deras moral och vår", William Ash "Revolutionär samhällsomdaning och medel-mål problematiken", Leszek Kolakowski "Om riktigheten av maximen 'Ändamålet helgar medlen'", Paul R Wolff "Om våldet", Reinhold Niebuhr "Icke-våld och bibehållandet av moraliska värden i politiken", Joan V Bondurant "Övervinnandet av våldet, a, Det essentiella i Ghandis Satyagraha, b, Analys av satyagrahakampanj, c, Satyagraha mot en totalitär regim, Barbara Deming "Icke-våld och revolution", Isaac Deutscher "Marxism och icke-våld", Albert Camus "Varken offer eller bödlar".
ID Nr: 210055, SEK 100.

Pradervand, Pierre: När myror bär elefanter De afrikanska böndernas tysta revolution - nya vägar mot självtillit och ansvar. Wahlström & Widstrand, 1990. 186s. Häftad. Fint exemplar. Förord av Per Wästberg.
ID Nr: 210054, SEK 120.

Pålsson, Roland: Den tredje supermakten Massmedia ibland oss. Carlsson Bokförlag, 1991. 143s. Häftad. Gott skick. Red.
ID Nr: 210056, SEK 110.

Ramel, Stig: Tyckt & tryckt. Om Campanella, Keynes cyklar och annat. Atlantis Förlag, 1987. 147s. Cartonnageband. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 210057, SEK 70.

Ranelid, Björn: Krigaren Roman. Albert Bonniers förlag, 2001. 493s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Med dedikation.
ID Nr: 210073, SEK 200.

Rappe/Strannegård, Tinni Ernsjöö/Lars: Rent hus. Slaget om den svenska dammråttan. Norstedts förlag, 2004. 176s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 300536, SEK 80.

Rauschning, Hermann: Nihilismens revolution Kuliss och verklighet i tredje riket. Natur och kultur, 1939. 360s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad.
ID Nr: 210233, SEK 250.

Reed, John: Mexiko i uppror och andra reportage. Norstedts förlag, (utan årtal). 222s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget slitet. Klisterlapp på pappersomslag. Annars ett fint exemplar. Norstedts klassiker.
ID Nr: 210061, SEK 110.

Ressner, Ulla: Den dolda hierarkin - om demokrati och jämställdhet. Rabén & Sjögren, 1985. 202s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210063, SEK 70.

Rieff, David: A bed for the night humanitarianism in crisis. Simon & Schuster, 2002. 367p. Cased boards with dustwrapper. Very good condition.
ID Nr: 100668, SEK 110.

Roberts, Frank: Dealing with Dictators The Destruction & Revival of Europe 1930-70. Weidenfeld & Nicolson, 1991. 294p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 210062, SEK 150.

Rosenberg, Göran: Friare kan ingen vara Den amerikanska idén från revolution till Reagan. Norstedts Storpocket, 1993. 350s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210203, SEK 75.

Rudebeck, Lars: Ideologier i tredje världen Politiska dokument i urval och med inledning. Wahlström & Widstrand, 1969. 367s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Red. ALMA-serien 13.
ID Nr: 210065, SEK 110.

Runestam, Staffan: Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907. Svenska bokförlaget/Norstedts förlag, 1966. 345s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210068, SEK 150.

Ruth, Arne: Trans Europe Express Spår och stickspår i europeiskt 70-tal. Liber Förlag, 1979. 200s. Häftad.
ID Nr: 210059, SEK 75.

Rüdiger, Helmut: Federalismen. Federativs förlag, 1947. 678s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Medförfattare: Karl Bergkvist.
ID Nr: 210223, SEK 200.

Rönnegård, Sam: En liten Palestina-bok Med teckningar av Ethel Swahn-Luutonen och tonsättning av Anders Bond. Lutherhjälpen, Sthlm, 1962. 31s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Med dedikation.
ID Nr: 210058, SEK 120.

Saarinen, Aline B: The Proud Possessors. Weidenfeld and Nicolson, 1959. 423p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 210067, SEK 120.

Sampson, Anthony: De nya europeerna. Wahlström & Widstrand, 1968. 430s. Klotband.
ID Nr: 210069, SEK 110.

Samuelsson, Kurt: Från stormakt till välfärdsstat Svensk samhällsutveckling under 300 år. Rabén & Sjögren, 1968. 348s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro.
ID Nr: 210071, SEK 150.

Satin, Mark: Politik för en ny tid New Age-rörelsens grunder, idéer och handlingsprogram. Wahlström & Widstrand, 1981. 399s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210070, SEK 140.

Schell, Jonathan: Jordens öde En bok om människans framtid. Albert Bonniers förlag, 1982. 252s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210075, SEK 120.

Schnibben, Cordt: Den här gången dör jag, syster Tolv sällsamma reportage. Ordfronts förlag, 1996. 240s. Inbunden med skyddsomslag. Anteckningar. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210076, SEK 120.

Schori, Pierre: I orkanens öga Om den kommande revolutionen i Centralamerika. Tidens förlag, 1981. 135s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210210, SEK 110.

Schurmann, Franz: Ideology and organization in communist China. University of California Press, 1968. 642p. Wrappered. Sporadic underlining of text. Wrapper rubbed. Else fine. Illustrated. Enlarged edition.
ID Nr: 210078, SEK 140.

Scorita / Robinson, Thomas N. / Frank M.: Dödsskuggans Dal. LäsaBra, 1975. 312s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Förutseende om kärnkraft
ID Nr: 106853, SEK 70.

Semitjov, Eugen: Viktor Somovs Dagbok Ryssland - från drömmar till mardröm. Presenterad av Volodja och Eugen Semitjov. Askild & Kärnekull, 1982. 326s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Baksidestext: "Om denna dagbok hade kommit i fel händer, hade författarens liv stått på spel. Fel händer kunde ha betytt de 'röda', de 'vita' eller rent av de 'gröna' i den ryska revolutionens och inbördeskrigets kaos. Viktor Somov - rysk journalist och fritänkare - skrev vad som hände omkring honom och höll dagboken gömd, år efter år, för att slutligen föra den med sig ur landet. Återfunnen och nu översatt rad för rad, är denna dagbok ett enastående historiskt dokument".
ID Nr: 210081, SEK 140.

Semitjov, W: Ett land försvann Ödesveckor i Polen. Natur och kultur, 1939. 192s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210170, SEK 120.

Semjonow, Juri: Jordens rikedomar Om varornas ursprung och den ekonomiska utvecklingens banbrytare. Kooperativa förbundets bokförlag, Sthlm, 1949. 518s. Klotband. Något fuktskadad. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Omarbetad och utvidgad upplaga.
ID Nr: 210077, SEK 75.

Shaw, George Bernard: Bernard Shaws funderingar om freden. Albert Bonniers förlag, 1919. 127s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Anteckningar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210087, SEK 175.

Siesjö, Merker, Christina: På väg mot arbete - idéer och möjligheter. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1996. 166s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210188, SEK 110.

Sjevtjenko, Arkadij N: Att bryta med Moskva. Albert Bonniers förlag, 1985. 401s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210080, SEK 120.

Sjöquist, Eric: Raoul Wallenberg. Den Kristna Bokringen, Sthlm, (utan årtal). 216s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på pappersomslag. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210082, SEK 120.

Skytte, Göran: Om Franco-Spanien. Bo Cavefors, 1970. 156s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210088, SEK 110.

Smith, Hedrick: Ryssarna. Albert Bonniers förlag, 1977. 479s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 210079, SEK 120.

Sparre, Victor: Lågan i mörkret Kampen för de mänskliga rättigheterna i Sovjetunionen - som jag har sett den. Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala., 1983. 197s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Förord av Sven Stolpe.
ID Nr: 210089, SEK 110.

Staaff, Karl: Det demokratiska statsskicket I-II Jämförande politiska studier efter författarens manuskript utgivna av Nils Edén och Erik Staaff. Wahlström & Widstrand, 1917. 408+390. 2 vol. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Ryggen blekt. Något nött i kanterna. Namnteckning på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Karl Petréns Ex Libris.
ID Nr: 209347, SEK 600.

Staaff, Karl: Det demokratiska statsskicket I-II Jämförande politiska studier efter författarens manuskript utgivna av Nils Edén och Erik Staaff. Wahlström & Widstrand, 1917. 408+390. 2 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Stänksnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Häftesomslaget ej medbundet.
ID Nr: 209346, SEK 500.

Stearns, Peter N: Samhälle i förvandling 2 Europas socialhistoria från 1870-talet till våra dagar. Wahlström & Widstrand, 1972. 274s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. ALMA-serien 41. I denna volym presenteras kapitel 4 t.o.m. 7 ur den amerikanska upplagan. Kapitel 1 t.o.m. 3 kommer att publiceras under 1972.
ID Nr: 210085, SEK 110.

Stenberg, Ulf: Maktens objektiv Film och filmpolitik i tredje världen. Almqvist & Wiksell, 1973. 147s + 22 planscher. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Ove Säverman.
ID Nr: 210213, SEK 75.

Stenius, Yrsa: Vår tids hjältar. Tidens förlag, 1986. 133s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210090, SEK 110.

Stiernlöf / Ingelstam, Sture / Margareta: Ordet är fritt Debatt, bakgrund om arbetarrörelsen och massmedierna. Arbetet/ ABF Brevskolan, 1977. 176+48. 2 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Något gulnad. Illustrerad.
Studiehandledning.
ID Nr: 106098, SEK 75.

Stjernquist, Nils (red.): Riksdagen inifrån Tolv riksdagsledamöters hågkomster, erfarenheter, och lärdomar. Gidlunds, 1991. 289s. Cartonnageband. Stämpel på försättsbladet. Gott skick. Riksbankens Jubileumsfond.
Torsten Bengtson, Ingemund Bengtsson, Gunnar Helén, C-H Hermansson, Jarl Hjalmarson, Eric Holmqvist, Astrid Kristensson, Svante Lundkvist, Torsten Nilsson, Nils G Åsling, Om Tage Erlander och Gustav Möller.
ID Nr: 210306, SEK 160.

Stolpe, Sven: EN SVENSK DREYFUS-SKANDAL. Torsten Kreuger ännu en gång. Norlin Förlag AB, Stockholm, 1951. 140s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 216310, SEK 90.

Stoop, de, Chris: Utan papper Människohantering i dagens Europa. Ordfronts förlag, 1997. 188s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210091, SEK 140.

Stoop, de, Chris: Utan papper Människohantering i dagens Europa. Ordfronts förlag, 1997. 188s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210086, SEK 140.

Ström / Lewenhaupt / Nilson / Polgren, Björn / Krister / Claes / Roland: Utlandstjänst. Svenska arbetsgivareföreningen, 1981. 644s. Inbunden med skyddsomslag. Enstaka anteckningar. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Övriga författare: Hans Lindblom, Gunnila Masreliez-Steen, Nils Masreliez, Karl Miiro och Lars Åkesson.
ID Nr: 209239, SEK 110.

Strömmer, Gunnar: Verktyg mot vanmakt. Timbro, 2000. 41s. Häftad. Fint exemplar. Pejling nr 31.
ID Nr: 210096, SEK 65.

Stål, Göran: Rikedomsön och fattigdomshavet. Forum, 1974. 196s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Andra pris i Forums och Sidas tävling om bästa u-landsskildring 1974.
ID Nr: 210097, SEK 110.

Sundelin, Anders: Afghanistan Nyckeln till en kontinent. Ordfronts förlag, 1985. 166s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210100, SEK 120.

Sundgren, Nils Petter: Moster Svea i tidsspegeln. Askelin & Hägglund, 1984. 231s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210219, SEK 75.

Svanberg, Lasse: Stålsparven Om 90-talets medier och om "informationssamhället". Prisma, 1991. 171s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210101, SEK 100.

Svedelid, Olov: Viskningar och skrik Information i samspel. Informationsförlaget, 2000. 71s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 210105, SEK 85.

Svenning, Olle: Tillhör Sverige Europa?. Författarförlaget, 1988. 255s. Inbunden med skyddsomslag. Smärre anteckningar med blyerts. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Jan Olsson
ID Nr: 210106, SEK 110.

Swartz, Richard: Room service Berättelser från det östra Europa. Norstedts förlag, 1997. 293s. Inbunden med skyddsomslag. En fläck inuti boken. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210102, SEK 80.

Swedenborg, Birgitta: Makten över politiken Om konstitutionella spelregler och politikens innehåll. SNS Förlag, 1999. 175s. Cartonnageband. Fint exemplar. Red.
ID Nr: 210104, SEK 175.

Sydow, Waldemar von: Det händelserika året 1939 Årets händelser i bilder och text. Uddevalla, Bohusläningens Tryckeri, 1940. 192s. Linneband. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ryggen något lös. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210297, SEK 150.

Sæther, Wera: Sol över onda och goda. Kärnvapen och människan. Petra Bokförlag, 1985. 127s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217607, SEK 150.

Sörbom, Göran: BILDVÄRLDAR. Om bilder och bildkonst, forskning och kulturpolitik. Statens Kulturråd, 1984. 157s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103692, SEK 80.

Tamas, Gellert: De apatiska om makt, myter och manipulation. Natur och kultur, 2009. 622s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 217441, SEK 190.

Tham, Carl: När tiden vänder. Norstedt och söners förlag, 1994. 308s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Klisterlapp på pappersomslag.
ID Nr: 210110, SEK 125.

Theodorakis, Mikis: Att erövra friheten. PAN/Norstedts, 1970. 117s. Pocket. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210201, SEK 110.

Thomaeus, Jan: Vart tar alla begåvade barn vägen ? En bok om skapande och teori. Esselte Studium, 1974. 122s. Häftad.
ID Nr: 217192, SEK 120.

Thurfjell, Anna (red): Svar : En bok om ett visst slags människor som jobbar nästan hela tiden. Carlsson Bokförlag, 2000. 118s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 300540, SEK 60.

Thylefors, Ingela: Syndabockar Om mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. Natur och kultur, 1999. 235s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210191, SEK 160.

Thörnberg, E.H: Från det moderna samhället. Albert Bonniers förlag, 1935. 373s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget slitet. Fläckad. Inlagan fin. Dagens ansikte. Böcker i aktuella ämnen.
ID Nr: 210112, SEK 110.

Timm, Mikael: Trollspegel Om makt, magi och myter i televisionen. Carlsson Bokförlag, 1989. 195s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 210114, SEK 110.

Tingsten, Herbert: Flyktförsök Notiser 1971-1972. Norstedts förlag, 1972. 184s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 210120, SEK 110.

Tingsten, Herbert: När skymningen faller på. Norstedt och söners förlag, 1970. 199s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210124, SEK 110.

Tingsten, Herbert: När skymningen faller på. Norstedt och söners förlag, 1970. 199s. Klotband.
ID Nr: 210123, SEK 110.

Tingsten, Herbert: När skymningen faller på/Notiser om liv och död. Norstedt och söners förlag, 1972. Cartonnageband. Namnteckning. Gott skick.
ID Nr: 210116, SEK 140.

Tingsten, Herbert: Notiser om liv och död. Norstedt och söners förlag, 1967. 186s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210122, SEK 110.

Tingsten, Herbert: Notiser om liv och död. Norstedt och söners förlag, 1967. 186s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210121, SEK 110.

Tjernavin, Vladimir V: Jag talar för de stumma. Wahlström & Widstrand, 1935. 299s. Inbunden. Namnteckning. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet, dock löst.
ID Nr: 210126, SEK 175.

Trotskij, Leo: Arbetarklassen och världsläget. Frams förlag, 1927. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
Socialistiskt bibliotek Band VII. Innehåller också Gr. Sinovjev: "Tyska revolutionens problem". Edo Fimmen: "Europas Förenta Stater eller Aktiebolaget Europa".
ID Nr: 210158, SEK 150.

Trotskij, Leo: Den Förrådda Revolutionen. Bokförlaget Röda rummet, 1983. 232s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210130, SEK 120.

Tubin, Eino: Förfäras ej 50 år med det psykologiska försvaret - en biografi om en svensk myndighet. Styrelsen för psykologiskt försvar, 2003. 281s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210113, SEK 150.

Tucker, Robert W.: The Inequality of Nations. Basic Books , Inc., Publishers, 1977. 214p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Light browning. Lightly dampstained.
ID Nr: 105100, SEK 50.

Törnqvist, Gunnar: Sverige i nätverkens Europa Gränsöverskridandets former och villkor. Liber/Hermods, 1993. 285s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 210173, SEK 275.

Uddhammar / Erixon, Emil / Fredrik: Kapitalism, nätverk och demokrati. Förutsättningar för samarbete och myter om socialt kapital. City-Universitetet, 2002. 222s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 13871, SEK 130.

Unckel, Per: Ingen åt sitt öde. Timbro, 2002. 102s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 13868, SEK 75.

Vogel-Jørgensen, T.: Världen sedan 1914 I-II. Stockholms-tidningen/Natur och Kultur, 1939. 256+250 sidor. Dekorerat linneband. Anteckningar på försättsbladet. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Den svenska upplagan redigerad av Karl Hildebrand.
ID Nr: 210301, SEK 150.

Wallraff, Günter: Störning pågår Uppsatser/kritik/tal 1959-1994. Legus, 1995. 183s. Häftad. Gott skick. Förord av Ulla Berglindh och kommentar av Sargut Sölcun.
ID Nr: 210163, SEK 75.

Wattrang, Hans: Det kalla kriget. Prisma, 1968. 185s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210164, SEK 70.

Weiss, Peter: Diskurs över det långvariga befrielsekriget i Vietnam dess förhistoria och förlopp som exempel på nödvändigheten av de undertrycktas väpnade kamp mot sina förtryckare likaså över Amerikas Förenta Staters försök att förinta revolutionens grundvalar. Bo Cavefors, 1968. 247s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210165, SEK 110.

West, Richard Samuel: Satire on Stone The Political Cartoons of Joseph Keppler. University of Illinois Press, 1988. 465p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 210287, SEK 200.

Weyland, Petra: Inside the third world village. Routledge, 1993. 257p. Wrappered. Good condition.
"How is the traditional village reconstructed in the age of globalization? What are the implications of labour migration on peasant households? This book is about life as it is lived in a Third World village at the end of the twentieth century. Global restructuring, labour migration, household organization, changing gender assumptions, agricultural production, the desire to hold on to the familiar past and reap the benefits of capitalism - all are under scrutiny here. Throughout the book the reader expreiences the Third World village as a meeting place of tradition and modernity. Globalization implies not only the flow of people, commodities and money, but also affects images, values, ideas and feelings. As underdeveloped as this village may appear it is very much part of the modern world".
ID Nr: 210168, SEK 140.

Wheen, Francis: Karl Marx En biografi. Norstedts förlag, 2001. 399s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 217294, SEK 140.

White, Theodore H: På jakt efter historia. Brombergs, 1980. 431s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210171, SEK 90.

Wickbom, T.G: Mandariner i blåställ Kina under Mao Tse-tung. Norstedt och söners förlag, 1964. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210176, SEK 120.

Wigforss, Harald: Korsdrag Reflexioner kring maktens problem. Natur och kultur, 1974. 214s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210174, SEK 110.

Wiio, Osmo A: kommunikation - vad är det ? En grundbok om information, språk och massmedier. Natur och kultur, 1976. 194s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Inlagan fin.
Svensk bearbetning av Kjell Nowak.
ID Nr: 217154, SEK 130.

Wijk, Erik: Göteborgskravallerna och Processerna. Manifest, Sthlm, 2002. 763s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 210207, SEK 50.

Wijk, Johnny: Svarta börsen - samhällslojalitet i kris Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. Almqvist & Wiksell, 1992. 326s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Acta universitatis stockholmiensis/Stockholm Studies in History 46.
ID Nr: 210172, SEK 180.

Willers, Uno: Med bibliotekssylfen som riktrote Till den vetenskapliga bokservicens problematik. Almqvist & Wiksell, 1956. 334-372. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Sidor vikta. Annars ett fint exemplar. Med dedikation. Särtryck ur Festskrift till utrikesminister Östen Undén. Illustrerad.
ID Nr: 210162, SEK 75.

Wirtén, Per: Berättelserna Mellanöstern efter kolonialismen. Norstedts förlag, 1996. 257s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 210181, SEK 150.

Wärneryd, Karl-Erik: Konsumtionens ekonomiska psykologi. Natur och kultur, 1986. 359s. Häftad. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210184, SEK 120.

Zaremba, Maciej: Minken i folkhemmet. timbro, 1992. 212s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 104141, SEK 75.

Zennström, Per-Olof: Z:s bekännelser I-II. Bo Cavefors, 1977. Biografi över Per-Olov Zennström. 433+56. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 204585, SEK 150.

Åhnberg, Annika: Isprinsessa. Hjalmarson & Högberg, 1999. 216s. Klotband med skyddsomslag. Bandet något skevt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 105102, SEK 70.

Åkerman, Nordal: Det krökta rummet. En antologi. Bo Cavefors, 1966. 66s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Kåserier från Lund.
ID Nr: 210216, SEK 100.