Se alla Rubriker

Historia, Militaria och Vapen

Kungl Södermanlands regemente under 350 år.. Stiftelsen Södermanlands museum, 1977. Stiftelsen Södermanlands museum, 787s. Dekorerat linneband. Rikligt illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Gott skick.
ID Nr: 103396, SEK 300.

Svenska Artilleriet förr och nu. En överblick sammanställd och utgiven genom artilleri-tidskrift.. Almqvist & Wiksell, 1944. 288s. Dekorerat originalpappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104758, SEK 120.

Almquist, E. O.: SLAGET VID BEAUNE LA ROLANDE, DEN 28. NOVEMBER 1870. SKILDRAT HUFVUDSAKLIGEN EFTER FRITZ HOENIGS " DER VOLKSKRIEG AN DER LOIRE ", AF E. O. ALMQUIST.. Militärlitteraturföreningens Förlag, Stockholm, 1898. Militärlitteraturföreningens Förlag, Stockholm, 187s. Klotband. Häftesomslagen medbundna. Kartan saknas, annars i gott skick.
ID Nr: 215409, SEK 110.

Aschan, G. D:son (överstelöjnant): Det moderna pansarvapnet. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 2.
ID Nr: 103007, SEK 80.

Carleson, E. ( kapten ): Flygvapnets uppgifter. Riksförbundet för Sveriges försvar, 1941. Riksförbundet för Sveriges försvar, 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 1.
ID Nr: 103006, SEK 80.

H:son-Ericson, S. ( kommendörkapten ): Det nutida sjökrigets karaktär. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 3.
ID Nr: 103008, SEK 80.

Hagberg, K. ( överstelöjtnant ): Underhållstjänsten i fält. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 62s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 5.
ID Nr: 103009, SEK 80.

Sandler, Rickard ( landshövding ): Civilförsvaret. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1945. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 79s. Häftad. Gott skick.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 21.
ID Nr: 103010, SEK 80.