Se alla Rubriker

Kungl Södermanlands regemente under 350 år. Stiftelsen Södermanlands museum, 1977. 787s. Dekorerat linneband. Rikligt illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Gott skick.
ID Nr: 103396, SEK 300.

Svenska Artilleriet förr och nu. En överblick sammanställd och utgiven genom artilleri-tidskrift. Almqvist & Wiksell, 1944. 288s. Dekorerat originalpappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104758, SEK 120.

Almquist, E. O.: SLAGET VID BEAUNE LA ROLANDE, DEN 28. NOVEMBER 1870. SKILDRAT HUFVUDSAKLIGEN EFTER FRITZ HOENIGS " DER VOLKSKRIEG AN DER LOIRE ", AF E. O. ALMQUIST. Militärlitteraturföreningens Förlag, Stockholm, 1898. 187s. Klotband. Häftesomslagen medbundna. Kartan saknas, annars i gott skick.
ID Nr: 215409, SEK 110.

Aschan, G. D:son (överstelöjnant): Det moderna pansarvapnet. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 2.
ID Nr: 103007, SEK 80.

Carleson, E. ( kapten ): Flygvapnets uppgifter. Riksförbundet för Sveriges försvar, 1941. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 1.
ID Nr: 103006, SEK 80.

H:son-Ericson, S. ( kommendörkapten ): Det nutida sjökrigets karaktär. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 3.
ID Nr: 103008, SEK 80.

Hagberg, K. ( överstelöjtnant ): Underhållstjänsten i fält. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1941. 62s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 5.
ID Nr: 103009, SEK 80.

Sandler, Rickard ( landshövding ): Civilförsvaret. Riksförbundet för Sveriges Försvar, 1945. 79s. Häftad. Gott skick.
Medborgarkunskap om riksförsvaret 21.
ID Nr: 103010, SEK 80.