Se alla Rubriker

Cest le beau rommant des deulx amans Palamon et Arcita et de la belle et saige Emylia Translate de viel langaige et prose en nouueau et rime par Ma Damoiselle Anne de Grauille la Malet dame du boys Maslesherbes du commandement de la Royne. Copié et publié par Algernon de Börtzell. Norstedt och söners förlag, 1892. 119 + 5 folding facsimiles. Bound in vellum. Numbered 92/92. First endpaper missing. Else in good condition
ID Nr: 105436, SEK 450.

HISTORISKA STUDIER. I. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Del 80. Wahlström & Widstrand, 1952. 228s. Häftad. Osprättad.
Innehåller texter av Karl Birnbaum, Allan Mohlin, Ernst Nygren, Einar Hedin och K. V. Zetterstéen.
ID Nr: 208283, SEK 100.

Larousse encyclopedia of modern history from 1500 to the present day. Paul Hamlyn, 1964. 405p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 201282, SEK 175.

Maximilian I. 1459-1519. Aussstellung Österreichische Nationalbibliothek, Graphishe Sammlung Albertina, Kunsthistorisches Museum (Waffensammlung) 23.Mai bis 30.September 1959. Friedrich Jasper, Wien, 1959. 251+96 pages. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 216628, SEK 180.

Nations and Empires. George Weidenfeld and Nicolson, 1974. 160s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Milestones of History, nr. 9
ID Nr: 3631, SEK 200.

Onkel Toms (Pastor Josiah Hensons) Lefnadshistoria från 1789 till 1877, berättad af honom sjelf Med företal af Harriet Beecher Stowe, m.fl. C.A.V. Lundholms förlag, 1877. 202s. Halvklotband. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Fläckad. Inlagan fin. Inlagan har släppt från bind, men är annars hel. Sparsamt illustrerad.
Vald läsning för hemmet VI.
ID Nr: 208942, SEK 180.

Ute och Hemma Tidskrift för vår tids kulturlif. Adolf Bonnier, Stockholm, 1889. 692s. Dekorerat originalklotband. Ryggen blekt. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt. Efter utlandets förnämsta revyer m.m. samt originaluppsatser. Första årgången. Redaktör: O.H. Dumrath. Ansvarig utgifvare: Isidor Adolf Bonnier.
Bl.a. "Bilder ur revolutionens århundrade. 1. Montesquieu. (Efter Karl Hillebrand, Zeiten, Völker und Menschen)", "Planeten Venus (Efter Camille Flammarion. Deutsche Revue, april, 1889)", "Engelskt universitetslif. Intryck från Oxford. (Efter Paul Bourget: Études et portraits)", "Ett sanningsvittne för den fria forskningen, Giordano Bruno. (Efter Karl Blind: Giordano Bruno and new Italy. The nineteenth century, juli 1889)", "Den franska revolutionen. I. Den fjortonde juli 1789. (Efter Guizot, L´Histoire de France depuis 1789 jusqu´en 1848 - Taine, La Révolution I)", "Realismen (Efter Wassili Wereschagin. Der Realismus. Deutsche Revue 1889)", "De indiska enkorna förr och nu. (Efter A. Passow. Die indischen Witwen sonst und jetzt. Ein soziales Problem der Gegenwart. Deutsche Revue 1889)", "Beethovens ungdom (Efter T. de Wyzewa, La jeunesse de Beethoven. Revue des deux Mondes, september 1889)", "Panamanäset och kanalen genom detsamma (Efter Dr Emil Jung, Robert Brown m.fl.)", "Den franska revolutionen. III. Robespierre och skräckväldet (Efter Albert Sorel, La politique de Robespierre. Revue des deux mondes, augusti 1889)", "Brasilianska seder och förhållanden och brasilianskt sällskapslif (P. Gandtner: Brasilische Sitten und Zustände und die Brasilische Gesellschaft. Deutsche Revue, juni 1889)", "Den franska revolutionen IV. Napoleon I och Frankrike (Efter Taine, La reconstruction de la France en 1800. Revue des deux mondes 15 mars, 1 april, 15 april, 1889)", "Kristina, Drottning af Sverige (Efter Christine de Suède af Arvède Barine, ur Revue des deux Mondes)", "Dynastien Bismarck (Ur Contemporary Review, febr. 1889)", "Emin Pascha och Equatorialprovinsen (Efter Gerhard Rholf, Felkin, Schweinfurth m.fl. källor, med en kartskizz)".
ID Nr: 206925, SEK 250.

Ahnfelt, Arvid: Från Europas hof. Dess furstehus och aristokrati. Skildringar hemtade i nya specialverk samt svenska och utländska arkiv. Oscar L. Lamms förlag, 1883 - 1884. 588+240+506 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Inbunden hos " F. Beck & son Bokbindare Stockholm ". Lätt nötta kanter, annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a mycket annat, " J. F. Struensee och drottning Karoline Mathilde " och " Tronföljarevalet i Örebro 1810 ".
ID Nr: 3627, SEK 750.

Ahnfelt, Arvid: HERSKARMAKT OCH SJÄLSSJUKDOM. ROMANTISKA DRAG UR DYNASTIERNAS HISTORIA. Efter D:r Ireland och D:r Wiedemeister samt egna studier och reseminnen från Europeiska Residensstäder. Looström & Komp, Stockholm, 1888. 270s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 211470, SEK 80.

Almquist, Helge (red ): Ur Världshistorien.VÄRLDSHISTORIEN SKILDRAD I DESS KULTURHISTORISKA SAMMANHANG. HÖGMEDELTIDEN av Yngve Brilioth. DEN SENARE MEDELTIDEN av Ingvar Andersson och Gottfr. Carlsson. J. A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1932. 750s. Häftad. Illustrerad. Bandet osprättat.
ID Nr: 211471, SEK 120.

Almquist, Helge (red ): Ur Världshistorien.VÄRLDSHISTORIEN SKILDRAD I DESS KULTURHISTORISKA SAMMANHANG. HÖGMEDELTIDEN av Yngve Brilioth. DEN SENARE MEDELTIDEN av Ingvar Andersson och Gottfr. Carlsson. J. A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1932. 750s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 214673, SEK 100.

Aridjis, Homeros: 1492 Juan Cabezons liv och levnad i Kastilien. Gedins, 1988. 282s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4197, SEK 120.

Arndt, Ernst Moritz: OM SKJUTSVÄSENDET I SVERIGE. Bokgillet, Uppsala, 1963. 15s. Häftad. Utgiven som gåva till Bokgillets medlemmar. Delvis ouppsprättad. Särtryck ur Arndts " Reisen durch Schweden ", vilken utkom 1806.
Ernst Moritz Arndt, 1769 - 1860.
ID Nr: 214665, SEK 40.

Backes / Dölling, Magnus / Regine: Art of the Dark Ages. Harry N. Abrams, Inc., 1969. 263p. Cased boards with dustwrapper. Good condition. Richly illustrated. 242 plates, including 151 in full color. 2 maps; chronological tbles.
ID Nr: 105327, SEK 190.

Bering-Liisberg / Clausen / Söderman, H.C / C.C / Sven: Det nittonde århundradet. Expeditionen af ljus, 1900. 274s. Dekorerat klotband. Gott skick.
Århundradets stora förspel 1776-1815, Våra farföräldrars tid - tiden till 1848, Våra fäders och vår egen tid
ID Nr: 3629, SEK 200.

Björnsson, Anders: Den korta marschen. Betraktelser över svensk och europeisk historia. Carlsson Bokförlag, 1996. 194s. Häftad.
ID Nr: 210689, SEK 120.

Boëthius, S.J: HISTORISK LÄSNING FÖR SKOLAN OCH HEMMET. Illustrerad upplaga. Allmänna Historien. I. Forntiden. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1902. 434s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211410, SEK 140.

Boëthius, S.J: Kulturhistorisk Öfversikt af Forntidens och Medeltidens Historia för Gymnasiets Första Ring. Norstedt och söners förlag, 1906. VIII+120 sidor. Dekorerat klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 105801, SEK 120.

Borg, Eskil: SVENSKA KONSULER och SLAVAR i BARBARESKKAPARNAS TRIPOLI. EN STUDIE I MAKT, GIRIGHET, VÅLD OCH FÖRTRYCK. Bokförlaget Signum, 1987. 376s. Cartonnageband.
ID Nr: 211467, SEK 180.

Carlyle, Thomas: OM HJÄLTEDYRKAN OCH HJÄLTEBRAGDER I HISTORIEN. Hugo Gebers förlag, 1922. 349s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 211475, SEK 70.

Carlyle, Thomas: SARTOR RESARTUS. HERR TEUFELSDRÖCKHS LEVNAD OCH ÅSIKTER. Hugo Gebers förlag, 1922. 232s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Häftesomslag medbundet. Fint exemplar. Georg Holmblads exlibris.
Översättning från engelskan.
ID Nr: 211463, SEK 200.

Castro E Almeida, Virginia De: ITINÉRAIRE HISTORIQUE DU PORTUGAL. Comité Exécutif des Centenaires. Section de Propagande et Réception. 1940. 110p. Wrappered.
ID Nr: 211477, SEK 60.

Clough, Shepard B.: A HISTORY OF THE WESTERN WORLD. EARLY MODERN TIMES. D. C. Heath and company, 1967. 792+20+16 p. Wrappered. Inscriptions. Sporadic underlining of text. Cover slightly rubbed.
ID Nr: 211473, SEK 40.

Collis, Maurice: Cortés och Montezuma. mexikos erövring. Tidens förlag, 1956. 223s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 211407, SEK 90.

Croce, Benedetto: EUROPAS HISTORIA. UNDER 1800 - TALET. Natur och kultur, 1937. 348s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts.
Originalets titel : Storia D'Europa.
ID Nr: 211480, SEK 100.

Crossman, Sylvie: Valvets hemlighet. Ordfronts förlag, 1990. 306s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
Roman. Medförfattare Michel Gabrysiak
ID Nr: 201285, SEK 120.

Davidson, Marshall B.: THE HORIZON HISTORY OF THE WORLD IN 1776. American Heritage Publishing Co, Ink, New York, 1975. 352p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated.
ID Nr: 210887, SEK 200.

De Gerlache De Gomery: LANDET SOM ICKE VILL DÖ. BELGIEN OCH BELGIERNA UNDER KRIGET. Tidens förlag, 1916. 301s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 210452, SEK 80.

Ehnmark, Anders: Slottet. En essä om ALEXIS de TOCQUEVILLE. Norstedts förlag, 1990. 202s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 210422, SEK 120.

Ekebom, Adolf Wilhelm: DE PACE PERPETUA. Om den eviga freden. En avhandling pro gradu i Lund 1778, av Adolph Wilhelm Ekebom. Allhems Förlag, 1958. Häftad. Gott skick. Faksimile. 3 häften i mapp.
Medförfattare Harald Elovson.
ID Nr: 214618, SEK 120.

Engelhardt / Neuschäffer, Hans Dieter von / Hubertus: DIE LIVLÄNDISCHE GEMEINNÜTZIGE UND ÖKONOMISCHE SOZIETÄT ( 1792 - 1939 ). Ein Beitrag zur Agrargeschichte des Ostseeraums. Böhlau verlag, Köln, Wien, 1983. 215p. Clothbinding. Illustrated.
Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, 5. Herausgegeben im Auftrag der Baltischen historischen Kommission von Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors.
ID Nr: 215212, SEK 200.

Englund, Peter: BREV FRÅN NOLLPUNKTEN. HISTORISKA ESSÄER. Atlantis Förlag, 1998. 293s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 210445, SEK 80.

Enkler, Lars: Folken runr Östersjön Glimtar ur vår gemensamma historia. Hjalmarson & Högberg, 2003. 157s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick. Rikligt illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 103246, SEK 150.

Erslev, KR.: HISTORISK TEKNIK. Den historiske undersægelse fremstillet i sine grundlinier. Gyldendal, 1963. 100s. Häftad.
ID Nr: 211478, SEK 50.

Falk, Bertil: Atlantis och svenskarna. Lindhska Bokhandeln, Örebro, Lindqvists Förlag, 1974. 178s. Förlagsband.
ID Nr: 208186, SEK 130.

Falk, Erik: TIDEN 1517 - 1560. Särtryck ur Almquist : Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska sammanhang. Del IV. (utan årtal). 262s. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 210424, SEK 70.

Fay - Cooper, Cole ( Edit ): An Illustrated Outline History of MANKIND. Grolier Incorporated, New York, 1965. 380p. Leather-imitation binding. Richly illustrated.
ID Nr: 211481, SEK 160.

Ferguson / Bruun, Wallace K. / Geoffrey: EUROPAS HISTORIA, Från det romerska rikets upplösning till våra dagar. Till svenska och med en inledning av ALF AHLBERG. Tidens förlag, 1938 - 1939. 950s. 2 vol. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 210893, SEK 400.

Francois / Isaacs, Luc / Ann Katherine: The Sea in European History. Edizioni Plus, Università di Pisa, 2001. 258p. Wrappered. Illustrated.
Clioh´s Workshop I.
ID Nr: 215209, SEK 200.

Fridericia, J. A.: ALLMÄN HISTORIA I - II. 1789 - 1848. Steen Hasselbalchs Forlag, København, 1920. 259+274 p. Klotband. Bandet något nött.
ID Nr: 210688, SEK 80.

Fridericia, J. A.: ÖVERSIKT AV DEN POLITISKA HISTORIEN FRÅN 1848 TILL NUTIDEN. Granskad och fortsatt av Aage Friis. Bemyndigad översättning från Danskan. BAND XVIII. Albert Bonniers förlag, 1916. 416s. Samtida halvfranskt band.
Ur serien " Vetenskap och bildning, Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande."
ID Nr: 215210, SEK 140.

Friedrich der Grossen: Die werke Friedrich des Grossen Hrsg. von G.B. Volz. Reimar Hobbing in Berlin, 1913-14. Illustrated by Adolph v. Menzel. 10 vol. Gilt-ornamented half-leather binding.
In Gothic type. Vol . 7 slightly injured by damp
ID Nr: 205042, SEK 2500.

Funck - Brentano, Frantz: La Renaissance. Edition illustrée de portraits, de scènes et de documents empruntés à l'art italien et à l'art francais de la Renaissance. Club des libraires de France, 1961. 411p. Clothbinding. Illustrated.
ID Nr: 210687, SEK 110.

Furuhagen, Hans: Öster om antiken. Norstedts förlag, 1988. 168s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 216087, SEK 160.

Furuhagen / Beckman, Birgitta / Mona: Utsikt mot EUROPA. Bokförlaget Bra Böcker och Utbildningsradion, 1991. 324s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210886, SEK 250.

Gail, Marzieh: LIFE IN THE RENAISSANCE. Random House, INC, New York, (not dated). 160p. Richly illustrated. " Illustrated with many old prints paintings and carvings ".
ID Nr: 210447, SEK 250.

Gerner, Kristian: Centraleuropas historia. Natur och kultur, 1997. 472s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 104674, SEK 130.

Gieysztor / Herbst / Lesnodorski, Aleksander / Stanislaw / Boguslaw: MILLENNIUM. LE MILLÉNAIRE DE LA POLOGNE. Éditions Polonia, Varsovie, 1962. 210p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Including folding maps.
ID Nr: 215214, SEK 170.

Gigas, E.: SPANIENS STORHETSTID. Norstedt och söners förlag, 1926. 100s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 215216, SEK 90.

Glans, Sigurd: På första sidan 1900-1999 Århundradets nyheter i århundradets tidningar. Tidningsmakarna AB, 2000. 320s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick. Fotoillustrerad.
En historisk krönika.
ID Nr: 100710, SEK 150.

Grube, A.W.: Ur historien och sagan I-II. Ett världshistoriskt bildergalleri. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1905. Dekorerat klotband. Sliten.
ID Nr: 3626, SEK 250.

Gustafson, Bengt Y.: ATLAS TILL HISTORIEN. Läromedelsförlagen / Svenska Bokförlaget, 1970. 64s. Häftad. Historisk kartatlas i mycket gott skick.
Innehåller kartor från de tidigaste historiska epokerna, fram till efter freden 1945.
ID Nr: 210884, SEK 240.

Hamlyn, Paul: THE LIFE AND TIMES OF PETER THE GREAT. The Hamlyn Publishing Group ltd, Middlesex, 1967. 75p. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 214640, SEK 120.

Hannula, J. O.: SUOMEN VAPAUSSODAN HISTORIA. NELJÄS, TARKISTETTU JA LISÄTTY PAINOS. Werner Söderström, Osakeyhtiö, 1938. 550p. Gilt-ornamented leather binding. Gilt-edged. Cover slightly rubbed.
86 tekstikuvan, 242 s yväpainokuvaa, 19 karttaa.
ID Nr: 210909, SEK 500.

Harrison, Dick: KRIGARNAS OCH HELGONENS TID. Västeuropas historia 400-800 e.kr. Prisma, 1999. 592s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216314, SEK 150.

Hayes / Baldwin / Cole, C./ M. W. / C. W.: HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION. Second Edition. Volume I: To 1650. Macmillan Company, New York, 1967. 435p. Clothbinding. Sporadic underlining of text.
ID Nr: 214677, SEK 50.

Haywood, John: Historisk världsatlas. Könemann, 2000. 240s. Cartonnageband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104672, SEK 150.

Hedin, Sven: Kriget mot Ryssland. Albert Bonniers förlag, 1915. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 1094, SEK 400.

Heer, Friedrich: TRONS ELDAR. HISTORIENS MILSTOLPAR 312 e. Kr - 1204. Bernces Förlag, Malmö, 1971. 160s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210911, SEK 260.

Henrikson, Alf: Alla Tider. Kronologisk översikt av världshistorien med teckningar av Björn Berg. Trevi, 1983. Opaginerad. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Guldornerad.
ID Nr: 210890, SEK 270.

Henrikson, Alf: Allehanda urkunder. I redaktion av Alf Henrikson om Politik. I urval av Reidar Larsson. Almqvist & Wiksell, Gebers, 1973. 285s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 209518, SEK 120.

Henrikson, Alf: ANTIKENS HISTORIER, I - II. Bonniers, 1985. 320+431 sidor. 2 vol. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215959, SEK 350.

Henrikson, Alf: HISTORIEBOK. Om Etrusker, Kulor i Venezia, Sundstull, Ladulås, Dorothea och annat. Albert Bonniers förlag, 1994. 251s. Dekorerat klotband. Illustrerad.
Teckningar av Björn Berg.
ID Nr: 209551, SEK 160.

Henrikson, Alf: KINESISK HISTORIA. Bonniers, 1967. 470s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Hwang Tsu - Yü, och teckningar av Björn Berg.
ID Nr: 214641, SEK 160.

Hildebrand, Karl: VÄRLDEN I GÅR OCH I DAG. VÅRA DAGARS VÄRLDSHISTORIA. Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1936 - 1937. 278+294+302 s. 3 vol. Halvfranskt band. Illustrerad. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 211476, SEK 450.

Hornborg, Eirik: Världshistorien. Del 1 - 5. Harriers Bokförlag AB, Stockholm, 1963. 358+332+264+238+280 sid. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Komplett med alla 5 delar. I fint skick, endast lätt nötta på ryggarna översta del.
ID Nr: 214649, SEK 300.

Janson, Sverker: Kulturvård och samhällsbildning. Nordiska museets Handlingar 83. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1974. 295s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211038, SEK 140.

Jansson / Westman, Sverker / David: HÄLLRISTNINGAR VID FISKEBY. Esselte AB, Stockholm, 1966. 44s. Klotband. Rikligt illustrerad.
Text på försättsbladet : " Till Alf den 26.11.74 från vännerna Sverker och Ragnar."
ID Nr: 210928, SEK 90.

Johansson, Joh.: HJÄLTEFOLKET I DE COTTISKA ALPERNA. Östgötacorrespondentens boktryckeri, Linköping, 1928. 174s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 210929, SEK 80.

Kellgren, Johan Henrik: AFHANDLING OM NÄRINGSTVÅNGET I GEMEN, OCH SKRÅN I SYNNERHET. Med en eftertext av E. N. Tigerstedt. Natur och kultur, 1954. 59s. Häftad. Färgat snitt. Innehåller inklistrat porträtt av Kellgren. Julgåva från bokförlaget.
ID Nr: 214668, SEK 100.

Kernell, Yngve: ALL VÄRLDENS VÄG. LTs förlag, 1977. 271s. Cartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 210891, SEK 95.

Kirby, David: Östersjöländernas historia 1492 - 1772. Atlantis Förlag, 1994. 499s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 216892, SEK 140.

Kohn, Hans: THE MODERN WORLD. 1848 TO THE PRESENT. The Macmillan Company, Toronto, Ontario, 1969. 342p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 214645, SEK 50.

Kumlien, Gunnar: Italien då ... galärslavar, pilgrimer, kurtisaner. Askild & Kärnekull, 1975. 184s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104829, SEK 95.

Kurtén-Lindberg, Birgitta: Monumenten. Gestalter ur Europas gryning. Historiska media, 1996. 175s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201301, SEK 110.

Laffont, Robert ( Red ): EUROPAS HISTORIA. ETT PANORAMA I TEXT OCH BILD. Natur och kultur, 1960. 280s. Klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Stort format.
Författare är J. Amsler, J. Boudet, J. nobecourt och E. Pognon.
ID Nr: 210883, SEK 180.

Lagerborg, Rolf: Ord och inga visor, andras och egna. Från ett folkvälde på villovägar. Av " Rebellen " Rolf Lagerborg. Natur och kultur, 1945. 445s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208335, SEK 75.

Laurin, Carl G: Stamfränder. Norstedt och söners förlag, 1924. 283s. Halvklotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204436, SEK 110.

Loon, Hendrik van: MÄNSKLIGHETENS HISTORIA. DE UNGAS VÄRLDSHISTORIA. Natur och kultur, 1924. 507s. Klotband. " Illustrerad av författaren med talrika helsidesplanscher, även i flerfärgstryck, samt textbilder och historiska årtal i bild ".
ID Nr: 214674, SEK 160.

Marti, O.: Die Götter Unserer Ahnen. Mythos, Kultus und Recht der Ur - und früzeit im Schweizerland. Verlag Marti - Gasser, Bern, 1944. 214s. Klotband. Anteckningar. Gott skick. Mit 2 karten.
ID Nr: 214629, SEK 60.

Marwick, Arthur: THE NATURE of HISTORY. Macmillan, London, 1989. 442p. Wrappered.
ID Nr: 210691, SEK 150.

McEvedy, Colin: THE CENTURY WORLD HISTORY. FACTFINDER. Century Publishing, London, 1984. 207p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated.
ID Nr: 210885, SEK 240.

Mickwitz, A.: NYA TIDENS HISTORIA, I. Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1967. 167s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215217, SEK 80.

Milton, Giles: Muskotkriget Striden om de ostindiska kryddöarna. Historiska Media, 2004. 302s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 217245, SEK 60.

Mühlen, Hans von zur: REVAL VOM 16. BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT. Gestalten und Generationen eines Ratsgeschlechts. Böhlau verlag Köln, Wien, 1985. 432p. Clothbinding.
Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, 6. Herausgegeben im Auftrag der Baltischen historischen Kommission von Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors.
ID Nr: 215211, SEK 200.

Nehru, Jawaharlal: INDIENS WEG ZUR FREIHEIT. Büchergilde Gutenberg, Zürich, 1948. 624s. Klotband. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 214638, SEK 120.

Nordberg, Michael: Eldsjälen från Mallorca och andra medeltida skribenter. Rabén Prisma, 1998. 264s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Fotoillustrerad
ID Nr: 201296, SEK 220.

Nordenfelt, Thorsten: HISTORISKA SAMTIDIGHETSTABELLER. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm, 1913. 144s. Pappband. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 214622, SEK 160.

Numers, Lorenz von: PASCHAN I ONÅD. Norstedt och söners förlag, 1981. 197s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 210690, SEK 120.

Nyström, Anton: ALLMÄN KULTURHISTORIA, ELLER DET MÄNSKLIGA LIFVET I DESS UTVECKLING. Del 1 - 4. C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1900. 594+716+800+880 sidor. 4 vol. Klotband. Illustrerad. Guldornerad rygg. Fläck på första bandets främre pärmsida, annars ett fint exemplar.
ID Nr: 215235, SEK 600.

Näsström, Gustaf: FORNA DAGARS SVERIGE, Kulturhistorisk bilderbok. Del I - III. Albert Bonniers förlag, 1941-1962. 379+360+350. 3 vol. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Fint exemplar.
ID Nr: 208477, SEK 1500.

Ozment, Steven: Magdalena och Balthasar. Legenda, 1988. 166s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Livet i 1500-talets Europa speglat genom brevväxlingen mellan en köpman I Nurnberg och hans hustru.
ID Nr: 4199, SEK 120.

Pallin, J. R.: LÄROBOK I NYA TIDENS HISTORIA. FÖR ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER. Norstedt och söners förlag, 1903. 386s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Anteckningar på försättsbladet. Anteckningar på eftersättsbladet. Anteckningar på insidan av pärmen. Röd fuktfläck på översidan av de sista sidorna och bakre pärmen.Bakre eftersättsblad något trasigt. Svaga blyertsmarkeringar i boken.
Femte omarbetade upplagan med kartor och illustrationer.
ID Nr: 105564, SEK 120.

Palme, Sven Ulric: Historien och nuet. Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm., 1954. 231s. Häftad.
ID Nr: 214621, SEK 50.

Palmer, Alan: OPTIMISMENS TIDEVARV, IV. HISTORIENS MILSTOLPAR 1803 - 1896. Bernces Förlag, Malmö, 1971. 160s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210913, SEK 250.

Pers, Anders: MÄNNISKOR, MARK, MENINGAR. Artiklar i VLT åren 1900 - 1947. Vestmanlands läns tidning, 1960. 503s. Pappband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211460, SEK 180.

Philippson, Martin: Geschichte des Dreissigjährigen krieges. Mit authentischer Illustration, 343 Abbildungen im Text, Tafeln und Karten. Historischer Verlag Baumgärtel, Berlin, (not dated). 562p. Clothbinding. Richly illustrated.
ID Nr: 211457, SEK 200.

Platen, Gustaf von: Nittonhundra. Vällust och armod - vemod och framtidstro. Fischer & Co, 1999. 395s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201299, SEK 90.

Poulsen, Frederik: I DET GAESTFRIE EUROPA. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1947. 278s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 214627, SEK 110.

Ragnar, Per: HITLER. Legus Förlag, Stockholm, 1994. 111s. Häftad.
ID Nr: 214723, SEK 80.

Richet, Charles: VETENSKAP OCH BILDNING. BAND XV. KRIGET - DET FÖRGÅNGNA, FREDEN - FRAMTIDEN. ALBERT BONNIERS HANDBÖCKER I VÅR TIDS VETANDE. Bonniers, 1914. 301s. Halvfranskt band.
ID Nr: 210694, SEK 60.

Rosebery, Lord: NAPOLEON : THE LAST PHASE. Arthur L. Humphreys, London, 1900. 261p. Publishers binding. Cover slightly rubbed.
ID Nr: 215418, SEK 160.

Rudin, Pehr: SATYRISKT BETÄNKANDE ANGÅENDE BOKMÄNGDEN. Första gången tryckt 1766. Nu ånyo utgivet och med sköna teckningar försett. Sällskapet Bokvännerna, 1956. Illustrerad av Torsten Århem. 29s. Häftad.
ID Nr: 214666, SEK 90.

Rule / TePaske, John C. / John J.: PROBLEMS IN EUROPEAN CIVILIZATION. The Character of Philip II. The Problem of moral Judgments in History. D. C. Heath and Company, Boston, 1963. 18+103 s. Wrappered.
ID Nr: 211461, SEK 90.

Rydberg, Viktor: KULTURHISTORISKA FÖRELÄSNINGAR. 5. MEDELTIDENS KULTURHISTORIA. ( Fortsättning ). Albert Bonniers förlag, 1905. 441s. Klotband. Endast del 5.
ID Nr: 214616, SEK 80.

Sanderson, Edgar: The World´s History and Its Makers I-X. New York, Chicago; Earl R. DuMont, 1902. 442+493+430+399+434+494+444+410+509+414+Index. 10 vol. Half -leather binding. Rubbed on the edges. Covers occasionally stained. Else fine. Patterned endpaper. Upper gilt-edging. Illustrated. Spine slightly loose, the VIIIth volume.
Co-authors: J.P. Lamberton, John McGovern, Oliver H.G. Leigh. Introduction by Marshall S. Snow. Grand Siècle Edition. Vol. I: Ancient and Mediaeval History. Vol. II: Modern History. Vol. III: American History. Vol. IV: Great Philosophers. Vol. V: Famous Women. Vol. VI: Famous Warriors. Vol. VII: Foreign Statesmen. Vol. VIII: American Statesmen. Vol. IX: Literature of the XIX Century. Vol. X: Achievements of the XIX Century.
ID Nr: 206237, SEK 800.

Schaffner, Jakob: Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart, 1915. 128p. Clothbinding. Illustrated. Gothic types. Good condition.
ID Nr: 214628, SEK 130.

Schama, Simon: MELLAN GUD OCH MAMMON. Nederländerna under guldåldern 1570 - 1670. Bonniers, 1989. 727s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Översatt av Margareta Eklöf
ID Nr: 214617, SEK 250.

Schiller, Friedrich von: GESCHICHTE DES ABFALLS DER VEREINIGTEN NIEDERLANDE. Von der spanischen regierung. O. C. Recht verlag. München., 1922. 236p. Cloth-spine binding. Richly illustrated.
ID Nr: 214619, SEK 170.

Schneider, Wolf: DET BÖRJADE I BABYLON. De stora städernas kulturhistoria genom 5000 år från Ur till Brasilia. Forum, 1961. 319s. Linneband. Illustrerad.
ID Nr: 210888, SEK 120.

Schück, Henrik: HUFVUDDRAGEN AF DEN MEDELTIDA KULTURENS HISTORIA. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1913. 275s. Häftad. Osprättad och oläst. Inlagan i bra skick, men omslagets bakre pärmsida lös.
ID Nr: 214620, SEK 30.

Schück / Thordeman, Adolf / Bengt: AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. HYLLNINGSSKRIFT TILL SIGURD CURMAN 30 APRIL 1946. Almqvist & Wiksell, 1946. 515s. Häftad.
ID Nr: 211044, SEK 150.

Seth, Ronald: Första gången det hände. Höjdpunkter i människans historia. Bra Böcker, 1969. 223s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 211458, SEK 160.

Sforza, Carlo: Italiens verkliga ansikte. Kooperativa Förbundets förlag, 1943. 180s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 105903, SEK 95.

Shetelig, Haakon: NORDISK KULTUR, I. BEFOLKNING I OLDTIDEN. Bonniers, Aschehoug, Schultz, 1936. 161s. Häftad. Bandet något nött. Ryggen något trasig.
ID Nr: 210926, SEK 240.

Sjöholm, Öyvind: Domtrapphuset Utblickar från en Uppsalamiljö. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1958. 188s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104839, SEK 120.

Steffen, Gustaf F.: VÄRLDSÅLDRARNA. Del 1 - 3. SAMHÄLLETS OCH KULTURENS ALLMÄNNA UTVECKLING. Hugo Gebers förlag, 1918-1920. 506+408+507 sidor. 3 vol. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 215236, SEK 480.

Stoltz, Elof: JOCKOM BECK OCH ANDRARUMS ALUNVERK. Medan Skåne var danskt. Norstedt och söners förlag, 1979. 260s. Klotband med skyddsomslag. Innehåller blyertsanteckningar och understrykningar.
ID Nr: 208581, SEK 80.

Storry, Richard: A history of modern Japan. Penguin Books, Middlesex, 1963. 296p. Wrappered.
ID Nr: 211462, SEK 70.

Stowe, Beecher, Harriet: Onkel Toms stuga. Berättelser från negrernas slavliv i Nordamerika. Nordiska bokförlaget, 1917. Illustrerad av Emil Åberg. 627s. Dekorerat pappband. Inlagan fin. Namnteckning på titelbladet. Ryggen sliten.
Ny översättning av G.A. Nyrén.
ID Nr: 13147, SEK 200.

Söderlund, Ernst ( utg ): Med plog och svärd. I - III. Historisk Läsebok. Norstedts förlag, 1949-1952. 344+360+378. 3 vol. Förlagsband. Illustrerad.
ID Nr: 208586, SEK 180.

Taylor, Peter: Australia The First Twelve Years. George Allen & Unwin, 1982. 220s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 30121, SEK 95.

Thulin, Oskar ( utg ): Reformationen i Europa. Diakonstyrelsens Bokförlag, 1967. 352s. Linneband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 209573, SEK 120.

Thunberg / Bring, Sven / S. E.: NORSTEDTS VÄRLDSHISTORIA. Utgiven av Sven Thunberg och S. E. Bring. Norstedt och söners förlag, 1926 - 1937. 551+562+570+576+941+678+656+752+698+662+750+941+917+1007+610 sidor. Klotband. Fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 214662, SEK 1400.

Thunberg / Bring, Sven / S. E.: NORSTEDTS VÄRLDSHISTORIA. Utgiven av Sven Thunberg och S. E. Bring. Norstedt och söners förlag, 1926 - 1937. 551+562+570+576+941+678+656+752+698+662+750+941+917+1007+610 sidor. Halvfranskt band. Mycket fint exemplar. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 214661, SEK 1800.

Thunberg / Bring, Sven / S. E.: NORSTEDTS VÄRLDSHISTORIA. Utgiven av Sven Thunberg och S. E. Bring. Norstedt och söners förlag, 1926 - 1937. 551+562+570+576+941+678+656+752+698+662+750+941+917+1007+610 sidor. Privatbundet halvklotband. Mycket fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 214660, SEK 2500.

Topelius, Christer: Bokfilmen om VÅR EGEN TID. ALLT DETTA HAR HÄNT. AB Kulturhistoriska Förlagen, Göteborg, 1978. Opaginerad. Skinnimitationsband. Rikligt illustrerad. Guldornerad.
Numrerad specialupplaga i 200 exemplar, varav detta är nummer 10.
ID Nr: 210892, SEK 400.

Troels-Lund: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede I-VII. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, (utan årtal). 7 vol. Vackert halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 2026, SEK 850.

Tuchman, Barbara W.: DEN FÖRSTA SALUTEN. Om det Amerikanska Frihetskriget och dess Europeiska Bakgrund. Atlantis Förlag, 1989. 349s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 211455, SEK 170.

Tuchman, Barbara W.: Det stolta tornet. Atlantis Förlag, 1994. 519s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 102825, SEK 75.

Uden, Grant: Longman Illustrated Companion to World History. A - K and L - Z. Longman in association with Kestrel Books, London and New York, 1976. 1040p. 2 vol. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated.
ID Nr: 215218, SEK 220.

Vedel, Valdemar: RENAESSANCENS FREMBRUD. ET STYKKE AANDSHISTORIE. Gyldendalske boghandels forlag, 1922. 232s. Häftad. Bakre pärmsidan lös.
ID Nr: 214676, SEK 50.

Vedel, Valdemar: Renässansen söder och norr om Alperna. I-II. Norstedt och söners förlag, 1927. 284 + 281 sidor. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214675, SEK 160.

Vorsterman van Oyen, A. A,: HUGO DE GROOT. EN ZIJN GESLACHT. C. L. Van Langenhuysen, Amsterdam, 1883. 8+35 pages. Cloth-spine binding. Corpus lightly broken. Else fine.
ID Nr: 215215, SEK 120.

Wadström, B. (utg.): Nytt och Gammalt. En folkskrift, utgifwen af B. Wadström. Med 60 teckningar. P. palmqwists Förlag, Stockholm, 1869. 260s. Halvklotband. Frakturstil. Något nött i kanterna.
ID Nr: 209531, SEK 130.

Wahlström / Weibull, Sten / Jörgen: Historia på plats. Bra Böcker, 1990. 174s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
Bildredaktör Gil Dahlström.
ID Nr: 208608, SEK 180.

Wallace - Hadrill, J. M.: THE BARBARIAN WEST. THE EARLY MIDDLE AGES a. d. 400 - 1000. Harper Torchbooks, Harper & Row, New York, 1962. 157p. Wrappered.
ID Nr: 211459, SEK 60.

Weech, W. N.: VÄRLDENS HISTORIA. Natur och kultur, 1948. 1169s. Klotband. Illustrerad. Gott skick. Översättning och bearbetning av Alf Ahlberg och Th. Blomqvist.
ID Nr: 214672, SEK 300.

Weiss, Peter: Diskurs över det långvariga kriget i Vietnam dess förhistoria och förlopp som ex. På nödvändigheten av de undertrycktas väpnad kamp mot sina förtryckare likaså Amerikas Förenta staters försök att förinta revolutionens grundvalar. Bo Cavefors Bokförlag, 1968. 247s. Pocket. Bandet något slitet.
ID Nr: 201276, SEK 30.

Williams, Neville (red. ): MÄNNISKANS VIDGADE VÄRLD, III. HISTORIENS MILSTOLPAR 1215 - 1588. Berces, Malmö, 1971. 160s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210912, SEK 250.

Åberg, Alf: Tid och Rum Världshistorisk atlas. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1969. 127s. Inbunden. Inlagan fin. Något stötta hörn och nött i kanterna. 3:e reviderade upplagan.
ID Nr: 104671, SEK 95.