Se alla Rubriker

Kärlek till glas. Agnes Hellners samling av Orreforsglas. Raster, 1998. 362s. Klotband. Mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad. Svensk och engelsk text. Engelsk titel: A love of Glass. Agnes Hellner´s Collection of Orrefors Glass.
ID Nr: 9219, SEK 300.

Lärobok i porslinsmålning. AB Wilhelm Becker, 1928. 32 s + planscher. Häftad. Gott skick.
Tryck: Nordisk Rotogravyr. Tio planscher inbundna, sex planscher som lösblad.
ID Nr: 2226, SEK 100.

Modern Magyar Kerámia. Albin Michel, Orvina Kiadó, 1965. 51 + fotografier. Clothbinding. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Illustrated.
ID Nr: 207097, SEK 100.

Orrefors 100 år. Nationalmuseum, 1998. 39s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204032, SEK 150.

Aldridge, Eileen: Porslin. Forum, 1970. 159s. Pocket. Gott skick. Illustrerad.
Forums färgpocket.
ID Nr: 216730, SEK 50.

Anderbjörk, J. E. (red.): Från småländska glashyttor. Kronobergsboken 1973. Kronobergs Läns Hembygdsförbund, 1973. 295s. Cartonnageband med skyddsomslag. Ryggen något trasig i övre kanten. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok.
ID Nr: 216738, SEK 150.

Andersson, Aron: Aron Andersson Collection European XVlllth century porcelain. Nationalmuseum, 1984. 143s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
André Foelckersam in memoriam. Introduction by Aron Andersson. Nationalmusei skriftserie NS. 3 . Foreword by Per Bjurström. Catalogue texts: Helena Dahlbäck Lutteman and Marianne Uggla.
ID Nr: 101862, SEK 95.

Bemrose, Geoffrey: 19th Century English Pottery and Porcelain. London, (not dated). 155p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 3904, SEK 180.

Brunius, Jan: Svenskt glas. Wahlström & Widstrand, 1996. 444s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Författare: Brunius, Dahlbäck-Lutteman, Huldt, Björk mfl.. Inledning av Bo Sylvan.
ID Nr: 2138, SEK 350.

Buschor, Ernst: Griechische Vasenmalerei. R. Piper & Co, 1914. 226p. Half-cloth binding. Cover slightly rubbed on the edges. Occasionally foxed. Inscription on endpaper. Page torn.
Klassische Illustratoren V. Grieschische Vasenmaleri.
ID Nr: 2243, SEK 50.

Dahlbäck Lutteman, Helena: Gustavsberg 150 år Nationalmuseum 1975. AB Grafiska Gruppen , Stockholm, 1975. 83s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
English summery. Utställningskatalog 389.
ID Nr: 102535, SEK 150.

Dahlbäck Lutteman, Helena: Tryckta servisdekorer under empiren. ICA bokförlag, 1992. 79s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Märke efter teip på främre häftesomslaget.
Producerad gemensamt av Nationalmuseum och ICA Bokförlag med anledning av museets stora utställning Empiren i Sverige, 1992.
ID Nr: 101531, SEK 75.

Domanovszky / Román, György / János: A két Faragó Kapoli + Sárospataki Kerámia, 20-21. Képzömüvészeti Alap Kiadóvállalata, 1955. 31p + 80 pages with plaes. Clothbinding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 10386, SEK 90.

Donaldson Eberlein, Harold: The Practical Book of Chinaware. Halcyon House, 1925. 325p. Clothbinding. Good condition.
Coauthor: Roger Wearne Ramsdell. With 205 Reproductions and diagrams. Including 12 in full color.
ID Nr: 2222, SEK 140.

Dorigato / Klein, Attilia / Dan (red.): International New Glass. Arsenale Editrice, 1996. 223p. Bound with dust-wrapper. Very good condition. Illustrated. English/Italian.
Venezia Aperto Vetro
ID Nr: 103792, SEK 240.

Ducret, Siegfried: Meissner Porzellan. Hallwag, 1952. 9 + XIX planscher. Cased boards. Orbus Pictus Band 10.
ID Nr: 8774, SEK 50.

Ducret, Siegfried: The Color Treasury of Eighteenth Century Porcelain. Thomas y. Crowell, 1976. 138p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Photographys by Michael Wolgensinger.
ID Nr: 2133, SEK 100.

Fisher, Stanley W.: English blue and white porcelain of the 18th century. London, 1989. 190s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 3358, SEK 240.

Fourest, Henri-Pierre: Den europeiska keramiken. Wahlström & Widstrand, 1983. 397s. Halvklotband med kassett. Gott skick. Kassetten något trasig.
ID Nr: 2147, SEK 325.

Garner, F. H.: English Delftware. Faber and Faber, (not dated). 44 p + 96 photo pages. Clothbinding. Good condition. Inscription on endpaper.
ID Nr: 2244, SEK 190.

Garnier, Édouard: Histoire de la Verrerie et de l´Émaillerie. Tours, 1885. 573p. Clothbinding. Slightly rubbed. Gilt-edged. Illustrated.
ID Nr: 206852, SEK 650.

Giacomotti, Jeanne: Faiences françaises. Office du Livre, 1963. 262p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 2208, SEK 350.

Graesse, J. G. Th.: Führer für Sammler von Porzellan, Fayence etc. Richard Carl Schmidt & Co, 1915. 384p. Clothbinding. Good condition. Spine/backstrip slightly torn at the edges. Spine/backstrip rubbed. Light browning.
Vollständiges Verzeichnis der auf älterem Porzellan, Fayence, Steingut usw. befintlichen marken. 14. Auglage bearbeitet von E. Zimmerman.
ID Nr: 2234, SEK 150.

Granlund/Sundblom, Elsebeth/Hans: Samla glas. Bonniers, 1972. 88s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Bonniers samlarserie.
ID Nr: 216733, SEK 95.

Gyllensvärd, Bo: Kinesiskt porslin och dess förhistoria. ICA bokförlag, 1966. 129s. Häftad. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Namnetikett på smutstitelbladet.
Ur kulturens samlingar. En bok från Kulturhistoriska Museet i Lund.
ID Nr: 216732, SEK 90.

Hallar, Bodil: Nye modeller. Første supplement til ''Porcelænsmaling''. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, (utan årtal). Opaginerad. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2225, SEK 70.

Hancock, E. Campbell: The Amateur Pottery and Glass Painter. Chapman and Hall, 1896. 213p. Decorated cloth binding. Inscription on endpaper. End-paper is loose. Browned. One page lose.
ID Nr: 2228, SEK 175.

Hannover, Emil: Keramisk Haandbog. Henrik Koppels Forlag, Köbenhavn, 1919-24. 3 vol. Dekorerat halvfranskt band. Bandet något slitet. I övrigt ett fräscht exemplar. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 209, SEK 2300.

Hannover, Emil: Keramisk handbok. Wahlström & Widstrand, 1924. 574 s + 588 s + 286. 3 vol. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Ryggen något sliten.
ID Nr: 2153, SEK 1500.

Haslam, Malcolm: Keramik. Töperkunst durch die Jahrhunderte. Südwest Verlag, 1978. 64p. Bound. Good condition. Slightly rubbed on the edges.
EinÜberblick in Farbbildern Steingut und Steinzeug, Majolika, Fayence, Terrakotta, Ton- und Irdenware. Mit 113 Farbfotos,8 Scharzweissbildern, 2 Karten und 41 Markenzeichen.
ID Nr: 2207, SEK 175.

Herlitz-Gezelius, Ann Marie: Orrefors. Atlantis Förlag, 1989. 143s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 202883, SEK 275.

Hermelin / Welander, Carl F. / Elsebeth: Glasboken. Historia, teknik och form. Askild & Kärnekull, 1980. 368s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Bandet något nött. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. Illustrerad.
Handbok.
ID Nr: 102533, SEK 275.

Hernmarck, Carl: Fajans och porslin. Svensk keramik före 1850. Wahlström & Widstrand, 1959. 165s. Inbunden. Fint exemplar.
ID Nr: 2118, SEK 250.

Holkers, Märta: Bortom bruken .Svenskt studioglas 30 år. Kulturspridaren Förlag, Växsjö, 1998. 35s. Häftad. Gott skick. Dedikation, handskriven. Illustrerad. Dedikation.
Smålands museum 16 maj - 6 september 1998.
ID Nr: 101843, SEK 95.

Honey, William Bowyer: European ceramic art from the end of the middle ages to about 1815. Faber and Faber, (not dated). 79 s + 192 s fotoplanscher + 4 s index. Clothbinding. Good condition. Spine/backstrip slightly faded.
Illustrated historical survey.
ID Nr: 2132, SEK 170.

Hughes, G. Bernard: The Country Life Collector´s Pocket Book of China. Country Life, 1977. 376p. Bound. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 8771, SEK 100.

Håfström, Jan: Det mörka glaset. Om Mikael Lundbergs konst. Hallströms Förlag, 1993. 64s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 200430, SEK 220.

Kielland, Thor B.: Utländska fajanser i Nordiska Museet. Nordiska Museets förlag, 1917. 75s. Häftad. Sliten. Kortfattad översikt jämte katalog över en tillfällig utställning i Nordiska Museet, Maj-Juni 1917
Ovanlig
ID Nr: 207094, SEK 150.

Lindgren, Bo Gunnar: Sevisporslin. Svenska slöjdföreningen, 1962. 106s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 102741, SEK 100.

Lladró: The art of porcelain. Salvat Editores,S.A., 1979. 198s. Inbunden. Gott skick.
How Spanish porcelain became world famous.
ID Nr: 2131, SEK 150.

Lundmark, Hans-Olof: Kristallen och friheten. En bok om glaskonstnären Mats Jonasson. Mängen produktion, 1996. 150s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216735, SEK 250.

Manga, János: Egy Dunántúli Faragó Pasztor 16-17. Müvelt Nép Könyvkiadó, 1954. 44 p + XXX pages with plates. Clothbinding. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 10387, SEK 90.

Marchini, Giuseppe: Italienskt glasmåleri. Allhems Förlag, 1958. 250s. Linneband. Gott skick.
Rikt illustrerad.
ID Nr: 2156, SEK 350.

Moberg, Ulf Thomas: Bertil Vallien´s Glass. Sandcasted. Stockholm, 1983. 79p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
Photography: Ola Terje.
ID Nr: 104147, SEK 200.

Moberg, Ulf Thomas: Bertil Vallien´s Glass. Sandcasted. Stockholm, 1983. 79p. Wrappered. A very fine copy.
Photography: Ola Terje.
ID Nr: 201883, SEK 140.

Monti, Franco: Precolumbian Terracottas. 71 Plates in Full Colour. Paul Hamlyn, 1969. 158p. Clothbinding with dustwrapper. A fine copy. Light browning.
ID Nr: 2249, SEK 90.

Newcomb, Rexford, Jr.: Ceramic Whitewares. History, Technology and Applications. Pitman Publiching Corporation, 1947. 313p. Clothbinding. Good condition. Light browning.
ID Nr: 2238, SEK 120.

Nordenfalk, Carl: Sèvres et les cinq sens. Nationalmusei Skriftserie, 1984. 120p. Bound. Good condition. Nationalmusei Skriftserie N.S. 2.
ID Nr: 2227, SEK 75.

Olson, Delmar W.: Pottery. Getting Started in Ceramics. Laurel Publishers, 1953. 113p. Clothbinding. Good condition. Inscription on titlepage.
ID Nr: 2242, SEK 125.

Pill, Mari: Mari Rääk. Kirjatus,,"Kunst",Tallin, 1988. 87p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn. Utställningskatalog med verk av Mari Rääk (1907-1986).
ID Nr: 2236, SEK 125.

Reynaud, Henry-J.: Alte Fayencen der Provence. Verlag Hallweg, 1955. 9 s + XIX planscher. Cased boards with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn.
Orbis Pictus Band 19.
ID Nr: 8775, SEK 80.

Savage, George: An Illustrated Dictionary of Ceramics. Thames and Hudson, 1974. 320p. Clothbinding. Very good condition.
Also: Harold Newman.
ID Nr: 2245, SEK 200.

Savage, George: Ceramics for the Collector. An Introduction to Pottery and Porcelain. Salisbury square, 1955. 224p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Light browning.
ID Nr: 2231, SEK 120.

Spargo, John: Early American Pottery and China. Garden City Publishing CO, 1948. 393p. Clothbinding. Good condition. Exlibris.
ID Nr: 2250, SEK 175.

Spielmann, Heinz: Gilbert Portanier. Keramik. Mit aphorismen und autobiographischen Notizen des Künstlers. Heinz Spielmann, 1985. 127p. Bound. Good condition. Spine/backstrip slightly torn at the top. Museum für Kunst and Gewerbe Hamburg under der Justus Brinckman Gesellschaft. Band 3.
ID Nr: 2235, SEK 125.

Steenberg, Elisa: Glas. Natur och kultur, 1958. 434s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Färgat snitt. Serien Konstslöjd.
Medförfattare: Bo Simmingsköld.
ID Nr: 16520, SEK 500.

Tait, Hugh: Spring Art Books: Porcelain. Spring Books, 1963. 55p. Bound. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 206853, SEK 150.

Walcha, Otto: Meissner Porzellan. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. verlag der Kunst dresden, 1973. 444p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 2146, SEK 450.

Wallner, Linde: Keramik från början. ICA bokförlag, 1993. 126s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Baksidestext: "En liten igelkott eller fågel till spishyllan, en docka med rörliga armar och ben, en tekanna eller en vacker vas. Skapa dina första keramikföremål med hjälp av Keramik från början. Steg för steg genom hela boken visar närbilder i färg hur man gör, medan bilder av färdiga föremål ger inspiration. Och medan du skapar i lera med händerna tillverkar du användbara bruksföremål och prydnadssaker. I Keramik från början finns en rikedom av praktiska tips. Du lär dig att förbereda en bra arbetsyta, välja rätt verktyg och lera. Boken börjar med enkel tumningsteknik, sedan följer skapande med hjälp av plattor och ringling för att till slut börja med drejskivan. Under varje arbetsmetod visas olika projekt som passar för de tekniker som visas. Olika sätt att dekorera, med metalloxider, engober och glasyr, visas i bild. Bränning före och efter glasering gås också igenom".
ID Nr: 210321, SEK 220.

Ware, George W.: German and Austrian Porcelain. Frankfurt am Main, (not dated). 244p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 3086, SEK 250.

Watz-Wåreus, Birgitta: Berättelsen om lera och eld, en historia om keramik. Längmanska Kulturfonden, 1973. Opaginerad. Häftad. Gott skick. Text: Lena O. Andrsson. Teckningar m.m.: Birgitta Watz-Wåreus.
ID Nr: 2248, SEK 90.

Wirgin, Jan: Blåvitt Ming-porslin Östasiatiska museet Stockholm. Östasiasiatiska museet, 1964. 79s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Något fläckig.
Östasiatiska museets utställningskatalog Nr. 1. Exhibition catalogue No. 1.
ID Nr: 102742, SEK 95.

Wirgin, Jan: Chinese Bronzes. The Natanael Wessén Collection. Östasiatiska museet, Stockholm, 1969. 172p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated with photos.
Medförfattare: Bernhard Karlgren. Of this book has been printed a special numbered edition of 250 copies. This copy being no. 121. Monograph series volume 1.
ID Nr: 102740, SEK 190.

Wirgin, Jan: Från Kina till Europa Kinesiska konstföremål från de ostindiska kompaniernas tid. Östasiatiska musset, 1998. 325s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Några små fläckar på övre snittet annars ett mycket gott skick.
ID Nr: 101887, SEK 300.

Örtengren, Kerstin: Porslinsmålning. Wahlström & Widstrand, 1955. 181 s + 1 utvikbar. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 2215, SEK 70.

Örtengren, Kerstin: Porslinsmålning. Wahlström & Widstrand, 1983. 185s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 3143, SEK 100.