Se alla Rubriker

Boken om Stocksund. Stocksunds köping, 1963. 320s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 204699, SEK 200.

Djursholms kapell femtio år. Norstedts förlag, 1948. 245s. Halvklotband. Gott skick.
Bland författarna: Natanael Beskow, Jeanna Oterdahl, Ingrid Kalling och Emil Liedgren
ID Nr: 204700, SEK 90.

Ekerö förr och nu VII Skytteholmsdelen. Haglund & Ericson Boktryckeri, 1951. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
utgiven av Henry Röttorp
ID Nr: 204767, SEK 60.

Hus och miljöer i Järfälla - en byggnadshistorisk inventering. Järfälla Kulturnämd, 1978. 143s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Lös, utvikbar adresskarta bifogad
ID Nr: 106583, SEK 200.

Kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommun 1. Kulturnämndens skriftserie Nr 12. Byggnadsnämden och Kulturnämnden i Norrtälje Kommun, 1986. 127s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106584, SEK 200.

Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms Kommun Kulturhistoriskt värdefulla områden. Länsstyrelsen i Stockholms län 1982 nr 4. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982. 173s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106598, SEK 200.

Lidingön i våra dagar. Norstedts förlag, 1925. 260s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 204653, SEK 175.

Lidingön i våra dagar. Norstedt och söners förlag, 1925. 260s. Klotband. Fotoillustrerad. Anteckningar på smutstitelbladet. Gott skick.
ID Nr: 204656, SEK 190.

Rönninge. Kulturhistoriska miljöer. Stiftelsen Stockholms läns mueum / Salems kommun, 1986. 71s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106565, SEK 190.

Stockholm och dess nejder En kort framställning af hufvudstadens historia jemte beskrifning på de märkligaste ställen så väl inom densamma som i dess närmaste grannskap. Rediviva, (utan årtal). 71s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Försedd med 40 vackra afbildningar af de kungliga lustslotten, hufvudstadens offentliga platser och mera framstående byggnader.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102505, SEK 60.

Till Drottningholm, Swartsjö, Rosersberg, Sigtuna, Skokloster och Uppsala. Oumbärlig för luftfarande till dessa ställen. Rediviva, 1970. 44s. Häftad. Gott skick. Häfte.
Faksimilupplaga.( Fler ex. finns).
ID Nr: 102237, SEK 40.

Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm, enligt Öfverståthållare-Embetets kungörelse den 1 augusti 1885. Rediviva, 1970. 24s. Häftad. Gott skick.
Faksimilupplaga.
ID Nr: 102506, SEK 30.

Upplands Väsby. 1. Ett förortssamhälles utveckling. Konsthögskolans Arkitekturskola 1975. Konsthögskolans Arkitekturskola, 1976. 48s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106607, SEK 70.

Välkommen till Upplands Väsby. Bokförlaget Dragonen, 1987. 145s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 6483, SEK 80.

Ahlberg/Jenvald, Gunnar/Arne: Nacka stad En bok för hembygdsstudiet. Natur och kultur, 1962. 116s. Häftad. Något sliten. Inlagan fin. Namnteckning på insidan av pärmen. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102493, SEK 90.

Aule, Laur: Tumba - en kulturgeografisk översikt. Botkyrka kulturnämnd, 1975. 92s. Häftad.
Kartor bifogade
ID Nr: 6485, SEK 120.

Bergengren, Kurt: Ro i Österled. Billbergs, 1966. Illustrerad av Bergengren Yrsa. 40s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Nr 4 i en skriftserie utgiven av Billbergs bokhandel AB och tryckt i 1000 ex.
ID Nr: 102501, SEK 75.

Björnsson, Anders: Se Sundbyberg Antologi till 100-årsminne Antologi till ett 100-årsminne. Carlsson Bokförlag, 1988. 174s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad.
Red.
ID Nr: 204697, SEK 95.

Bratt, Peter: Mälaröarna kulturhistoriska miljöer. Stiftelsen Stockholms läns museum, Ekerö kommun., 1988. 206s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 105421, SEK 190.

Brynolf, Lars: Cykelguide Stockholm. Norra delen med Uppsala och Östhammar. Sevärdheter och utförliga kartor. Essete Kartor AB, 1984. 12s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 18736, SEK 90.

Dahlgren, Victor: Beskrifning jemte statistisk tabell och karta öfver LIDINGÖ SOCKEN 1847. Rediviva, 1973. Dekorerat pappband. Nyskick.
Facsimile av originalupplagan som utgavs 1847. Karta bifogas.
ID Nr: 204658, SEK 95.

Elfving, Hans: Utö en kulturhistorisk studie av ett skärgårdsamhälle. Stockholms läns landsting, Kulturnämnden, 1986. 40s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Nr 4. Rapport från Stockholms läns landsting, Kulturnämnden.
ID Nr: 216708, SEK 90.

Eriksson, Åke: Danderydsliv Djursholm, Stocksund, Danderyd. Norstedt och söners förlag, 1979. Illustrerad av författaren. 211s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 105948, SEK 140.

Fogelmarck, Stig: Bilder från Drottningholm. Kungl. Husgerådskammaren, 1952. 47s. Häftad. Ryggen något trasig. Fotoillustrerad. Namnteckning på titelbladet. Sidorna 3-6 nästa helt lösa.
Medförfattare: Gustaf Hilleström och Nils G. Wollin. Bild: Lennart af Petersens.
ID Nr: 102442, SEK 80.

Forsgren, Nils: Råcksta Gård. Från Lilliecrantz till Vattenfall. Civiltryck, Köping, 1984. 143s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215706, SEK 95.

Gustafsson, Lars j:r: Järfällaboken. Järfälla kommunalfullmäktige, 1957. 846s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 204709, SEK 240.

Hansson, Gustav: Natur i Täby. Liber Förlag, 1986. 134s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 6326, SEK 120.

Heijkenskjöld, Syster: I STOCKHOLM OCH PÅ SOMMARNÖJE 1849 - 1852. Ur Marie - Louise Forsells sista dagboksanteckningar. Albert Bonniers förlag, 1917. 225s. Häftad. Illustrerad. Gulnad. Ryggen lös.
ID Nr: 215710, SEK 95.

Hjorth / Edéus, Agnete / Anne - Marie: Sigtuna. Bilder. Hus och människor i gamla Sigtuna. Carlsson Bokförlag, 1995. 296s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215376, SEK 150.

Ingelius, Axel Gabriel: Flickorna på Drottningholm Med förord av Yrjö Hirn. Sällskapet Bokvännerna i Finland, 1951. 30s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Tryckt i 300 numrerade ex. 248/300.
ID Nr: 102441, SEK 60.

Jansson, Alfred: Nacka Kring Nacka ström 1557-1887. Nacka kulturnämnd, 1960. 266s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 102494, SEK 140.

Lindblom, Andreas: EN BOK OM TYRESÖ. Nordiska Museets förlag, 1933. 230s. Guldornamenterat skinnband. Guldsnitt. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Mycket gott skick. Häftesomslagen medbundna. Nummer 378 av 1000 exemplar i numrerad upplaga.
ID Nr: 215748, SEK 500.

Lindorm, Erik: Sångerna om Stockholm, ett urval. Albert Bonniers förlag, 1930. Illustrerad av Yngve Berg. 163s. Halvfranskt band. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Den guldornerade ryggen något sliten.Hörnen något stötta. Blått halvfranskt band.
Texter också av bl a Bellman, Strindberg, Snoilsky, Levertin, Bo Bergman
ID Nr: 102343, SEK 210.

Lönn / Sandstedt: Flanör i Solna. Nordisk Rotogravyr, 1961. 139s. Halvklotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 204698, SEK 80.

Möllersten, Björn ( red. ): Stockholm i naturen Naturen i Storstockholm och dess värden. Hoten och möjliga lösningar. Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 1994. 166s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102444, SEK 120.

Nihlén, John: Slottet och ön Vandringar kring Drottningholm. Norstedt och söners förlag, 1970. Illustrerad av Kumlien Bertil. 189s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 102383, SEK 110.

Redelius, Gunnar: Årsta i Österhaninge. Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1971. 32s. Häftad. Illustrerad. En reva på främre häftesomslaget.
På uppdrag av Haninge kommun.
ID Nr: 102504, SEK 30.

Ribberfors, Birger: Nytt och gammalt Bilder från Vallentuna-Sveriges fornminnesrikaste bygd. Affärstryckeriet, Norrtälje, 1977. 278s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Upplaga 1000 ex.
ID Nr: 102498, SEK 95.

Röttorp, Henry: Ekerö förr och nu Sockenhistorisk årsskrift lX. Haglund & Ericson Boktryckeriaktiebolag, 1953. 48s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102497, SEK 60.

Sandahl, Martin: Lidingö under ett gånget sekel. Norstedts förlag, 1963. 274s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 204652, SEK 120.

Sundfeldt / Geijerstam, Jan / Bengt af: Stockholms vildmarker. Prisma, 1986. 159s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102492, SEK 140.

Tuulse, Armin: Mörby en adelsborg i Uppland. Wahlström & Widstrand, 1952. 144s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar sjuttiosjunde delen
ID Nr: 204706, SEK 110.

Vernborg, Alfred: Boken om Munsö. Alfred Vernborg, 1943. 108s. Häftad. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 205224, SEK 70.

Waern Bugge, Ingeborg: I DUVNÄS PÅ 10-TALET. Särtryck ur Nackaboken 1978. Esslete Herzog, Nacka, 1978. sidorna 7-28. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten. Handskriven Julhälsning/dedikation av författarinnan på främre pärmen.
ID Nr: 216395, SEK 70.

Wedberg, Birger: Lidingöliv i gamla dar. Norstedts förlag, 1924. 341s. Klotband. Fotoillustrerad. Delvis något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204655, SEK 190.

Wedberg, Birger: Lidingöliv i gamla dar. Norstedt och söners förlag, 1924. 341s. Klotryggsband. Något blekt. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Gulddekorerad främre pärm.
ID Nr: 102490, SEK 190.

Westergård, J.: Snömönster-en annorlunda bok om Väsby. Centraltryckeriet AB Uppsala, 1984. Illustrerad av J. Westergård. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201715, SEK 60.