Se alla Rubriker

Arkeologi i Sverige. Ny följd 1. Almqvist & Wiksell, 1991. 494s. Cartonnageband. Illustrerad.
Distribution Riksantikvarieämbetet.
ID Nr: 211178, SEK 140.

Arkæologiske og Kunsthistoriske Afhandlinger tillegnede Frederik Poulsen 7.3.1941. Gyldendal, 1941. 126s+planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Delvis ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Texter av Chr. Bliknenberg, P.J. Riis, Ove Jørgensen, Poul Fossing, Otto Koefoed-Petersen, Haavard Rostrup, K. Friis Johansen, Niels Breitenstein, Ejnar Dyggve, Vagn Häger Poulsen, V. Thorlacius-Ussing
ID Nr: 213022, SEK 130.

Bulletin 12 Medelhavsmuseet. Medelhavsmuseet, 1977. 82p. Wrappered. Illustrated with photos. Wrapper slightly rubbed at the edges. Annotations and underlinings in pencil in one of the articles
Texts by Alfred Haldar, Colin Hope, Bengt Peterson, Beate George, Peter Warren, Charlotte Scheffer, Mario Del Chiaro, Eva Rystedt, Karin Ådahl, Jacqueline Pirenne, Carl-Gustaf Styrenius
ID Nr: 212932, SEK 130.

Die Welt aus der Wir Kommen. Die Vorgeschichte der Menschheit. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München-Zürch, 1961. 404s. Linenbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition. Dustwrapper mended.
Texte vom Stuart Piggott, Grahame Clark, JamesMellaart, M.E.L. Mallowan, Cyril Aldred, William Culican, Seton Lloyd, M.S.F. Hood, Sir Mortimer Wheeler, William Watson, Anthony Christie, E.D. Phillips, T.G.E. Powell, G.S.H. Bushnell
ID Nr: 213020, SEK 350.

Etruscan Culture: Land and People. Archeological Research and studies Conducted in san Giovenale and Its Environs by Members of The Swedish Institute in Rome. Columbia University Press/Allhems, 1962. 478p. Clothbinding. Richly illustrated. Folding maps/plates. Good condition. Slightly torn original transparent dustwrapper.
Written with the collaboration of King Gustaf Adolf of Sweden by Axel Boethius, Carl Fries, Einar Gjerstad, Krister Hanell, Carl Eric Östenberg, Vagn Poulsen, Bengt Thordeman, Erik Welin, Erik Wetter.
ID Nr: 213595, SEK 600.

Etruskernas konst och kultur beklyst av nyare fynd. Medelhavsmuseet, 1967. 103s + planscher. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Häftesomslaget något nött
ID Nr: 212920, SEK 95.

FORNVÄNNEN. TIDSKRIFT FÖR SVENSK ANTIKVARISK FORSKNING. 1995 / 1. Almqvist & Wiksell, 1995. 64s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214932, SEK 60.

Från bibelns land. Arkeologisk utställning i Statens Historiska Museum. Historiska Museet, 1955. 90s+planscher. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Texter av H.S. Nyberg, P.P. Kahane, W.F. Albright, Nelson Glueck, Johannes Lindblom, S. Yeivin
ID Nr: 212935, SEK 140.

Guide to the Paphos Mosaics. The Bank of Cyprus Culture Foundation, 1988. 73p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 105386, SEK 60.

Kongo - Niger. Afrikanska skulpturer ur samling Nathorst. Gallerie Doktor Glas. Etnografiska Museets Vänner, Stockholm, 1968. opaginerad. Häftad. Rikligt illustrerad. Ett par sidor i inledningen har släppt från bindningen, annars i mycket gott skick.
ID Nr: 216630, SEK 90.

Läkekonst i lera. Medicinskulptur före Columbus. Ur Abner I. Weismans samling, New York. Historiska Museet, Stockholm, 1966. 46+8 s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211413, SEK 40.

Maya det gåtfulla folket. Etnografiska Museet Stockholm 1969. Etnografiska museet, 1969. 32s+planscher. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
Texter av Bengt Danielsson, Henri Lehmann, Thomas S. Barthel, Jacques Soustelle
ID Nr: 212928, SEK 100.

Opuscula Atheniensia IX. Gleerups, 1969. 157p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 213259, SEK 200.

Opuscula Atheniensia X. Stockholm, 1971. 90p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 213260, SEK 200.

Opuscula Romana Vol IX. Stockholm, 1973. 220p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Slightly rubbed.
ID Nr: 213257, SEK 250.

Opuscula Romana Vol VII. Gleerups, 1969. p 53-289. Wrappered. Illustrated with photos. Unopened. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 14220, SEK 350.

Opuscula Romana Vol VIII. Stockholm, 1974. 69s+plates. Wrappered. Illustrated with photos. Unopened. Slightly rubbed on the edges.
Texts by Arvid Andrén, Örjan Wikander, Paul Åström, Helge Lyngby, Mario Polia e Giuseppina Pisani Sartoeio, J.J. Jully.
ID Nr: 213027, SEK 300.

Opuscula Romana XIII. Stockholm, 1981. 104p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 213258, SEK 200.

Proxima Thule. Sverige och Europa under forntid och medeltid. Norstedt och söners förlag, 1962. 238s. Biblioteksband. Övre guldsnitt. Mycket gott skick.
Hyllningsskrift till H.M. Konungen den 11 november 1962 utgiven av Svenska arkeologiska samfundet
ID Nr: 201228, SEK 400.

San Giovenale. Etruskerna, landet och folket. Svensk forskning i Etrurien. Allhems Förlag, 1960. 469s. Dekorerat halvfranskt band. Upphöjda bind.
Med pappersomslag I kasett. Under medverkan av H.M. Konung Gustaf VI Adolf samt följande författare: Axel Boethius, Carl Fries, Einar Gjerstad, Erik Gren, Vagn Poulsen, Erik Welin, Erik Wetter
ID Nr: 201226, SEK 600.

The Antiquaries Journal. Volume XXXVIII. July - October 1958, Numbers 3, 4. Heffer, Cambridge, 1958. pages 165 - 317. Wrappered. Illustrated.
Being the Journal of the Society of Antiquaries of London. Publisched by THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ID Nr: 214960, SEK 150.

The Antiquaries Journal. Volume XXXVIII. January - April 1958, Numbers 1, 2. Heffer, Cambridge, 1958. 160p. Wrappered. Illustrated.
Being the Journal of the Society of Antiquaries of London. Publisched by THE OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ID Nr: 214959, SEK 150.

Två miljoner år. Berättelsen om människan. Reader's Digest/Det Bästa, 1975. 484s. Inbunden. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 213598, SEK 120.

Allegro, John M.: Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över Bibeln. Bonniers, 1956. 204s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211079, SEK 120.

Andersson, Aron: Guldet från steppen. Skytisk/Sibirisk konst. LTs förlag, 1979. 118s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 2306, SEK 130.

Arrhenius, Birgit: Sources and Resources. PACT 38, 1993. Studies in Honour of Birgit Arrhenius. É. Oleffe, Court-Saint-Étienne, Belgium, 1993. 566p. Wrappered. Illustrated.
Edited by PACT Belgium, Rixenart.
ID Nr: 214992, SEK 300.

Bacon, Edward: Den nya arkeologin. En översikt över arkeologiska fynd från hela världen under åren 1945 - 1959. Tidens förlag, 1964. 336s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 212916, SEK 140.

Bacon, Edward: Den nya arkeologin. En översikt över arkeologiska fynd från hela världen under åren 1945 - 1959. Tidens förlag, 1964. 336s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 211406, SEK 200.

Bacon, Edward: Versunkene Kulturen. Geheimnis und Rätsel Früher Welten. Droemersche Verlagsanstalt Th, Knaur Nachf. München-Zürich, 1963. 358p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition. Dustwrapper rubbed.
Text: Henri Lhote, William Watson, Gale Sieveking, Thor Heryerdahl u a
ID Nr: 213448, SEK 500.

Behr / Swartling, Ulla / Ingrid (red.): FORNTID FÖR FRAMTID. EN BOK TILL KUNGEN. Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972 utgiven av Svenska arkeologiska samfundet och Sveriges Radio. Sveriges Radio, 1972. 265s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 210930, SEK 110.

Berggren, Eric: Opuscula Atheniensia II: Kypriaka. Gleerups, 1955. p 10-20. Wrappered. Slightly rubbed. Inscription on the wrapper.
ID Nr: 213025, SEK 100.

Bibby, Geoffrey: SPADENS VITTNESBÖRD. Arkeologiska upptäckter norr om Alperna. Forum, 1957. 408s. Klotryggsband. Illustrerad.
ID Nr: 211405, SEK 180.

Blackburn, Julia: The white men. The first response of aboriginal peoples to the white men. Times Books, 1979. 192p. Bound with dust-wrapper. A fine copy.
Foreword by Dr Edmund Carpenter
ID Nr: 4214, SEK 200.

Blanking, Sören: Inkaguldet Oro del Peru. Arena, 1992. 199s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Bild & Form: Peer Eriksson. Malmö Museers Årsbok 1992 och 1993.
ID Nr: 101886, SEK 300.

Boissier, Gaston: PROMENADES ARCHÉOLOGIQUES ROME ET POMPÉI. OUVRAGE CONTENENT HUIT PLANS. Librairie Hachette et Co, Paris, 1901. 407p. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Marbeled endpapers. Good condition.
ID Nr: 211077, SEK 150.

Borelius, Aron: Västerlandets konsthistoria. Egypten-Mesopotamien-Grekland. Norstedt och söners förlag, 1983. 280s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 216636, SEK 100.

Bounoure, Vincent: Amerikanskt måleri. Konstens Världshistoria. Bokfrämjandet Hälsingborg, 1969. 207s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Saknar skyddsomslag.
ID Nr: 216634, SEK 120.

Burenhult, Göran: Speglingar av det förflutna. Bra böcker, 1986. 351s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4207, SEK 260.

Burenhult, Göran: Stenåldersbilder Hällristningar och stenåldersekonomi. Stureförlaget, 1981. 416s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4208, SEK 280.

Ceram, C.W: Fynd, forskare och forntidsgåtor. KF:s bokförlag, 1955. 452s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212958, SEK 120.

Ceram, C.W: FYND, FORSKARE och FORNTIDSGÅTOR. Arkeologins roman. KF:s Bokförlag, Stockholm, 1950. 452s. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Bandet något nött.
ID Nr: 211422, SEK 140.

Ceram, C.W: GODS, GRAVES AND SCHOLARS. THE STORY OF ARCHAEOLOGY. Penguin Books, Middlesex, 1984. 473p. Wrappered. Illustrated.
Translated from the German by E. B. Garside and Sophie Wilkins.
ID Nr: 211418, SEK 80.

Ceram, C.W: GÖTTER GRÄBER UND GELEHRTE im Bild. 310 Abbildungen in Tiefdruck und 16 Farbtafeln. Rowohlt Verlag, Hamburg, 1957. 360p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 211409, SEK 130.

Ceram, C.W: SÅ TALADE FYNDEN. Arkeologins frammarsch i text och bild Med 310 illustrationer i djuptryck och 16 färgplanscher. Forum, 1958. 360s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 211408, SEK 150.

Ceram, C.W: Så talade fynden. Arkeologins frammarsch i text och bild. Forum, 1958. 359s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Med 310 illustrationer i djuptryck och 16 färgplanscher
ID Nr: 4213, SEK 120.

Chadourne, Marc: ANAHUAC. Unvergängliches Mexiko. Orell Füssli Verlag, Zürich, 1955. 190p. Clothbinding. Illustrated. Covers slightly worn.
ID Nr: 211416, SEK 40.

Colonna / Östenberg, Giovanni / Carl Eric (red.): Etruskerna. Nyare fynd och forskning. Historiska Museet/Svenska institutet, 1972. 118s+planscher. Häftad. Illustrerad. Anteckningar på häftesomslaget. Inlagan fin.
ID Nr: 212936, SEK 140.

Cotterell, Arthur: Kejsaren av Kina Vår tids största arkeologiska upptäckt. Forum, 1981. 206s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105691, SEK 90.

Crampa, Jonas: Opuscula Atheniensia VIII: Some remarks on Welles, Royal Correspondence, 29. Gleerups, 1968. 171-178. Häftad.
ID Nr: 213024, SEK 100.

Desroches-Noblecourt, Christiane: TUTANCHAMON. EN FARAOS LIV, DÖD OCH ÅTERUPPSTÅNDELSE. Bonniers, 1963. 312s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210449, SEK 200.

Erman, Adolf: Kurzer Abriss der Aegyptischen Grammatik: 5. Unveränderter abdruck. Wissenscahftliche Buchgesellschaft, Darmstradt, 1958. 64p. Cloth-spine binding. Good condition.
ID Nr: 212915, SEK 150.

Friis, Aage ( Red ): ORIENTENS FORNTIDSKULTUR. FÖRSTA BANDET. P. A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1927. 311s. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget slitet. Osprättat exemplar.
Författare Vilhelm Thomsen, Dines Andersen, Edvard Lehman, Arthur Christensen och Eduard Erkes. Redigerad av Aage Friis.
ID Nr: 211400, SEK 240.

Gannholm, K. E.: Slipskårstenarnas gåta. Gotlands och Nordens slipskåror i ny belysning. Eget Förlag, Burs Stånga, 1974, 1974. 96s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211039, SEK 80.

George / Peterson, Beate / Bengt: Baltzar Cronstrand i Egypten 1836-1837. Nationalmuseum, 1980. (32). Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 212919, SEK 100.

Green, Kevin: Archaeology An introduction. London, 1990. 190p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 4209, SEK 180.

Grønbech, Bo: ETRUSKERNA. Ett försvunnet folk. Natur och kultur, 1956. 174s. Cartonnageband. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 211425, SEK 60.

Gustawsson, K.A.: Fornminnesvård. Vården av våra fornminnen i landskapet. Norstedt och söners förlag, 1965. 66s. Häftad. Rikligt illustrerad.
Dedikation från författaren.
ID Nr: 211033, SEK 60.

Hammerton, J. A.: Forntidens under. Albert Bonniers förlag, 1932. 371+352+330s. 3 vol. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna. Övre guldsnitt.
ID Nr: 213596, SEK 800.

Hasselrot, Pehr: Forntida signaler Med människorna kring hällbilderna. Carlsson Bokförlag, 1994. 176s. Cartonnageband. Något fuktskadad. Illustrerad.
ID Nr: 102862, SEK 160.

Hauser, Otto: MÄNNISKAN FÖR 100,000 ÅR SEDAN. MED 95 AVBILDNINGAR OCH 3 KARTOR. Söderström & Co, Förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1918. 116s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 210430, SEK 60.

Hawkes, Jaquetta: MÄNNISKANS VÄG. Allmän kulturhistoria från 35 000 år f Kr till år 500 e Kr. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1978. 255s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Under medverkan av David Trump. Översättning Roland Adlerbeth.
ID Nr: 214995, SEK 200.

Henrikson/Karlsson, Inger/Louise (red.): Riksbankens hus. Vid flyttningen från Helgeandsholmen till Brunkebergstorg den 24 och 25 januari 1976. Tryckeri AB Björkmans Eftr., Stockholm, 1976. 203s. Dekorerat pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Huset ritat av arkitekten Peter Celsing. Boken formgiven och producerad av Bo Lindberg. Boken bunden av M.F. Åkerdahl Bokbinderi AB, Stockholm.
Förord av Krister Wickman. Bidrag av Kurt Bergengren, Lars Olof Lrson, Jan Henriksson, Hans Malmberg, Erling Hörnsten samt Ulf Linde.
ID Nr: 101110, SEK 110.

Hjertén, Ivar: DAGRAR OCH SKUGGOR FRÅN TVÅ MEDELHAVSLÄNDER. SICILIANSKA OCH TRIPOLITANSKA STUDIER. Albert Bonniers förlag, 1929. 325s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215502, SEK 80.

Hurdman, Charlotte: Step into ... The stone age. Lorenz books, (not dated). 64p. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 102794, SEK 95.

Ivimy, John: The Sphinx and the Megaliths. London, 1976. 191p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 4205, SEK 40.

Janson / Janson, Sverker / Bengt: HÄLLRISTNINGAR VID NÄMFORSEN. Cewe - Förlaget, 1980. 48s. Klotband. Rikligt illustrerad.
Dedikation från författaren.
ID Nr: 211034, SEK 100.

Jonsson, Kenneth: The New Era: The reformation of the late Anglo-Saxon coinage. Spink & Son Lts, 1987. 267p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 212941, SEK 140.

Karageorghis, Vassos: Cypriote Antiquities in the Medelhavsmuseet, Stockholm. Medelhavsmuseet, 1977. 58p+plates. Illustrated with photos. Good condition.
Written with Carl-Gustaf Styrenius, Marie-Louise Winbladh and Charles Adelman
ID Nr: 212929, SEK 120.

Kenyon, Kathleen: Jerikos murar. Med arkeologeri världens äldsta stad. Natur och kultur, 1959. 202s+planscher. Häftad. Fotoillustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 212926, SEK 120.

Korkuti, Muzafer: Shqiperia Arkeologjike (L'Albanie Archeologique)(Archaelogical Albania). University, Tirane, 1971. 139p. Linenbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Folding maps/plates. Binding slightly warped. Inscriptions on endpaper.
Photo: Mehmet Kallfa, graphics by Nikolin Baba, Sotir Kosta
ID Nr: 213447, SEK 500.

Kurtén, Björn: VÅRA ÄLDSTA FÖRFÄDER. Forskningens frontlinjer. Liber Förlag, 1986. 111s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 211414, SEK 110.

Laming, Annette: Lascaux Paintings & Engravings. Penguin, 1959. 208+ 48 ill. Pocket. Något gulnad. Illustrerad.
ID Nr: 217173, SEK 50.

Lawrence, D.H. (David Herbert): Resa i etruskernas land. Tidens förlag, 1954. 132s. Klotryggsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212949, SEK 80.

Leroi-Gourhan, André: I piu' antichi artisti d'Europa Introduzione all'arte parietale paleolitica. Jaca Book, 1980. 77 sid. + illust. Good condition. Illustrated.
Le orme dell'uomo collana diretta da Emmanuel Anati.
ID Nr: 106140, SEK 80.

Lhote, Henri: Klippmålningarna i Sahara. Tidens förlag, 1959. 189s+planscher. Cartonnageband. Gott skick. Ett hörn något stött. Fotoillustrerad.
ID Nr: 212931, SEK 95.

Meschke, Christian: EN NORRLÄNDSK STENÅLDERSBOPLATS MED SKÄRVSTENSVALL. Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils - Gustaf Gejvall. Carl Bloms Boktryckeri, Lund, 1967. 62s. Häftad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariskt Arkiv 31.
ID Nr: 214905, SEK 60.

Mjöberg, Lotte: HELIGA MARKER. Forna dagars platser för offer, rit och bön. Bonniers Alba, 1997. 151s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
Förord av Stefan Edman och fotografier Tommy Arvidson.
ID Nr: 211415, SEK 200.

Moberg, Carl-Axel: På tal om forntid. Forum, 1963. 156s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 212944, SEK 120.

Moberg, Carl-Axel: Spår från tusentals år. Sveriges Radio, 1966. 78s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 212933, SEK 100.

Mogensen, Maria: Ny Carlsberg Glypothek: Den Ægytiske samling. København, 1930. 402s. Klotband. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Anteckningar på försättsbladet. Ryggen blekt.
ID Nr: 212962, SEK 250.

Montelius, Oscar: Die Älteren Kulturperioden im Orient und im Europa. II: Babylonien, Elam, Assyrien. Stockholm, 1916-23. 109-445+XVII-XXXII. Wrappered. Illustrated. Unopened. Wrapper torn.
ID Nr: 213238, SEK 350.

Moseley, Michael E.: Peru´s golden treasures. Field Museum, 1979. 75s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 11941, SEK 100.

Möller, Olof: ARKEOLOGISK ORDBOK A - H. Arkeo - förlaget, 1985. 193s. Häftad. Gott skick.
Illustrerad av Anders Hansson.
ID Nr: 216308, SEK 110.

Nilsson, Martin P:n: De arkeologiska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna Orienten. Norstedt och söners förlag, 1933. 328s+planscher. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 212961, SEK 150.

Nilsson, Martin P:n: Forntidens historia. Almqvist & Wiksell, 1948. 283s. Klotryggsband. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 212923, SEK 125.

Nolte-Bürner, Ludwig: Türen und Tore aus Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Stuttgart Verlag von Julius Hoffmann, 1921. 97p. Half-cloth binding. Spine/backstrip rubbed. Light browning. Corpus fine. Illustrated with photos.
Mit 350 Abbildungen.
ID Nr: 101044, SEK 350.

Norling - Christensen, Hans: GLIMT AF FORTIDEN. Ejnar Munksgaard, Köpenhamn, 1943. 123s. Häftad.
ID Nr: 211042, SEK 60.

Nylander, Carl: Den djupa brunnen. Wahlström & Widstrand, 1964. 222s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212985, SEK 120.

Nylander, Carl: Den djupa brunnen. Wahlström & Widstrand, 1964. 222s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4200, SEK 120.

Odelberg, Maj: Med portfölj och ritstift Olof Hermelin en fornforkningens tjänare. Atlantis Förlag, 1993. 159s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101998, SEK 120.

Ohlmarks, Åke: Vårt Nordiska arv. Från 10.000 f.Kr. till medeltidens början. Stureförlaget, 1979. 262s. Dekorerat skinnimitationsband. Illustrerad. Inlagan fin. liten slitskada på främre pärmen
ID Nr: 213592, SEK 350.

Olsson, Bror: De grekiska papyrusfynden i Egypten. Med särskild hänsyn till Nya Testamentet. Wahlström & Widstrand, 1929. 110s. Häftad. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212930, SEK 130.

Pallis, Svend Aage: Babylonisk kultur. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck, 1948. 355s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget slitet. De lösa kartorna saknas
ID Nr: 212948, SEK 120.

Peake / Fleure, Harold / Herbert John: Merchant Ventures in Bronze. Yale University Press, 1931. 168p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 212937, SEK 150.

Peake / Fleure, Harold / Herbert John: Peasants and Potters. Yale University Press, 1927. 152p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 212938, SEK 150.

Peake / Fleure, Harold / Herbert John: Priests and Kings. Yale University Press, 1927. 208s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 213031, SEK 150.

Pellati, Francesco: Die Neueren Archäologischen Entdeckungen in Italien. Ferrovie Dello Stato, 1934. 115p. Wrappered. Illustrated with photos. Corpus fine. Ryggen fläckig och sliten
ID Nr: 212925, SEK 90.

Poulsen, Frederik: Urtidens och Egyptens konst. AB Skoglunds Bokförlag, 1926. 199s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på smutstitelbladet. Rättelser i texten av den tidigare ägaren
ID Nr: 212945, SEK 90.

Poulsen, Vagn: Från grottorna till Rom. Levande konst genom tiderna utgiven av Ragnar Josephson. Natur och kultur, 1965. 366s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Stänksnitt. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 216637, SEK 150.

Priuli, Ausilio: Felszeichnungen in den Alpen. Benziger, 1984. 56+96p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 212940, SEK 200.

Renfrew, Colin: Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europé. Penguin Books, 1983. 320p. Wrappered. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 106802, SEK 80.

Riis, P.J.: Arkæologi og klassisk kunst. Berlingske forlag, 1972. 156s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212946, SEK 100.

Ringstedt, Nils: Household Economy and Archaeology. Some aspects on theory and applications. Stockholm, 1992. 291p. Wrappered. Very good condition.
ID Nr: 212943, SEK 200.

Ronen, Avraham: Introducing Prehistory. Cassell, 1976. 96p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Sporadic underlining of text in pencil.
ID Nr: 212939, SEK 120.

Rosen, Eric von: En förgången värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll. Albert Bonniers förlag, 1919. 408s. Halvfranskt band. Illustrerad. Inlagan fin. Bandet något slitet.
ID Nr: 213593, SEK 400.

Rosen, Eric von: En förgången värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll. Albert Bonniers förlag, 1919. 408s. Klotband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Ex Libris: Marcus Johansson
ID Nr: 213019, SEK 350.

Rosen, Eric von: En förgången värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll. Albert Bonniers förlag, 1919. 408s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något slitet.
ID Nr: 213018, SEK 350.

Rydh, Hanna: Kring Medelhavets stränder. Forntid och nutid. Natur och kultur, 1928. 238s. Vackert halvfranskt band. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar. Rikligt illustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 105617, SEK 130.

Rystedt, Eva: Medelhavsmuseet visar fynd från Sardinien 4000-500 f.Kr. Medelhavsmuseet/NK, 1980. 16s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212934, SEK 100.

Schütz, Fredrik: Från fornborgar till flygfält. Ur anläggningsarbetenas historia i vårt land. Byggförlaget, 1978. 123s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101005, SEK 110.

Sieveking, Johannes: Antike Metallgeräte mit 28 tafeln. G.Hirth's Verlag, u å. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine. Inscriptions on half-title.
ID Nr: 102710, SEK 150.

Stenberger, Mårten: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung VI Adolfs Sjuttioårsdag 11. 11. 1952. Bröderna Lagerström Boktryckare, Stockholm, 1952. 462s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Guldornerad rygg.
Svenska Arkeologiska Samfundet, Stockholm. Bandet av Sten Lagerström och Alfr. Lundins Bokbinderi. Redaktör: Stenberger. Texter av bl a Martin P:n Nilsson, Torgny Säve-Söderbergh, Otto Rydbeck, Birger Nerman
ID Nr: 215013, SEK 250.

Stenberger, Mårten: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung VI Adolfs Sjuttioårsdag 11. 11. 1952. Bröderna Lagerström Boktryckare, Stockholm, 1952. 462s. Samtida skinnband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Guldornerad rygg.
Svenska Arkeologiska Samfundet, Stockholm. Bandet av Sten Lagerström och Alfr. Lundins Bokbinderi. Redaktör: Stenberger. Texter av bl a Martin P:n Nilsson, Torgny Säve-Söderbergh, Otto Rydbeck, Birger Nerman
ID Nr: 215012, SEK 190.

Stenberger, Mårten: Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna med anledning av H.M. konung Gustav VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11.1952. Svenska Arkeologiska Samfundet, 1952. 462s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet.
Redaktör: Stenberger. Texter av bl a Martin P:n Nilsson, Torgny Säve-Söderbergh, Otto Rydbeck, Birger Nerman
ID Nr: 213028, SEK 300.

Säflund, Gösta: Opuscula Romana, Vol VII: 1-2: Das Faustinusepigramm von Sperlonga, Sulla ricostruzione dei Gruppi de Polifemo e di Scilla a Sperlonga. Gleerups, 1967. 9-52. Wrappered. Illustrated with photos. Good condition.
ID Nr: 213241, SEK 130.

Thomas, David Hurst: ARCHAEOLOGY. Holt, Rinehart and Winston Inc, USA., 1989. 694s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Illustrations by Dennis O'Brien.
ID Nr: 210257, SEK 200.

Thomæus, Gustave: Kulturhistoriska strövtåg. Små populära bilder. Gleerups, 1915. 170s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget slitet. En reva i smutstitelbladet
ID Nr: 212947, SEK 100.

Trotzig, Gustaf: VIKINGATIDA GRAVKÄRL AV KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR FRÅN BIRKA OCH GOTLAND. TILLVERKNING, ANVÄNDNING OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR. Akademitryck, Edsbruk, 1991. 72s. Häftad. Illustrerad.
THESES AND PAPERS IN ARCHAEOLOGY B : 1.
ID Nr: 214986, SEK 70.

Trump, David H: Central and southern Italy before Rome. Thames & Hudson, 1966. 244p+plates. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Dustwrapper slightly foxed.
ID Nr: 212960, SEK 140.

Valmarana, Mario: Arkitektur. Tidens förlag, 1964. Illustrerad av Spier Peter. 44s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Odysseyböckerna. Denna bok tillägnas minnet av arkitekten J. Hamilton Coulter, som var behjälplig vid planerandet av denna bok men av sin för tidiga bortgång hindrades att se den fullbordad.
ID Nr: 216939, SEK 65.

Vardiman, E.E.: Die Grosse Zeitwende. Zwischen Hellenismus und Urchristentum. Econ, 1978. 368p. Bound with dust-wrapper. Illustrated. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 212953, SEK 200.

Ward, Anne: Adventures in Archaeology. Hamlyn, 1977. 160p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Richly illustrated.
Including The Cretan Labyrinth, Pompeii and Herculaneum, The Rosetta Stone decoded, Cities of the Maya, Tutankhamun, The Dead Sea Scrolls, The walls of Jericho, Fakes, frauds and forgeries
ID Nr: 4210, SEK 140.

Watson, William: Utställningen Arkeologiska Fynd från Folkrepubliken Kina. Östasiatiska Museet, Sthlm/Bonniers bokbinderi, 1974. 139s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad.
Utställning 12 maj - 16 juli 1974. Katalognr 19
ID Nr: 211078, SEK 110.

Watson / Gyllensvärd, William / Bo: Arkeologiska fynd från Folkrepubliken Kina. Utställningen Arkeologiska fynd från Folkrepubliken Kina, Östasiatiska Museet, Stockholm, 12 Maj - 16 Juli 1974. Katalognummer 19. AB Allmänna Förlaget, 1974. 139s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Innehåller Östasiatiska Museets stämpel.
ID Nr: 211404, SEK 110.

Welinder, Stig: Det arkeologiska perspektivet. Almqvist & Wiksell, 1992. 106s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212951, SEK 110.

Welinder, Stig: Ekonomiska processer i förhistorisk expansion. Gleerups, 1977. 222s. Häftad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 212950, SEK 135.

Wendt, Herbert: I urmänniskornas spår. Förhistoriens forskaräventyr. Kooperativa Förbundets bokförlag, 1955. 440s. Klotband. Illustrerad. Inlagan fin. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 212959, SEK 140.

Wetter, Erik: Med kungen på Acquarossa. Allhems Förlag, 1972. 200s. Klotband. Mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad. Utvikbara kartor/planscher.
Medförfattare: Carl Eric Östebberg, Mario Moretti, Gustav VI Adolf
ID Nr: 212921, SEK 150.

Wetter, Erik: Studies and Strolls in Southern Etruria. Allhems förlag, 1962. p 163-208+ 24 plates. Wrappered. Illustrated with photos. Good condition. Folding maps/plates.
A separate from Etruscian Culture / Land and People
ID Nr: 213021, SEK 150.

Whitting, Philip: Byzantium. An introduction. Harper & Row, 1973. 178p. Wrappered. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 217559, SEK 90.

Wilson, David: The New Archaeology. Meridian, New York, 1976. 345+16 p. Wrappered.
ID Nr: 211390, SEK 60.

Wilson, Edmund: Skriftrullarna vid Döda havet. Strömbergs, 1956. 134s+planscher. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna. Recensionsstämpel.
ID Nr: 212955, SEK 120.

Wirgin, Jan: Kejsarens armé. Soldater och hästar av lergods från Qin Shihuangs grav. Östasiatiska Museet, 1984. 100s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 213030, SEK 120.

Wirgin, Jan: Skönhetens spegel. Konstskatter från Indien. A Mirror of Beauty. Art Treasures from India. Östasiatiska musset, 1987. 234s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216616, SEK 100.

Wollin, Nils G.: DET SENMEDELTIDA SNÄRSBOFYNDET MULLHÖGAR OCH BÄCKEN. SÄRTRYCK UR " FRÅN BORÅS OCH DE SJU HÄRADERNA ", 1960. AB Tryckericentralen, Borås, 1960. Sidorna 67 - 98. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 214903, SEK 50.

Woodcock / Schotten, John / Shalom: ARCHÄOLOGISCHER WELTATLAS mit 103 Karten. Corvus Verlag GmbH, Köln, 1990. 272s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210260, SEK 200.

Woolley, Leonard: Fynd i jorden. En arkeolog berättar. Natur och kultur, 1954. 117s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212922, SEK 130.

Woolley, Leonard: Konsten i mellersta östern. Mesopotamien och främre Asien. Världskonsten skildrad i regionala monografier. Allhems Förlag, 1962. 259s. Klotband. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten. Utan skyddsomslag.
ID Nr: 216629, SEK 100.

Wright, G. Ernest: Shechem: The Biography of a Biblical City. Gerald Duckworth & Co Ltd, 1965. 270p+plates. Clothbinding. Very good condition.
ID Nr: 212954, SEK 120.

Zamore, Karl Otto: Arkeologiska fynd. Nya berättelser om upptäckter och forskningar inom spadens vetenskap. Harriers förlag, 1956. 173s. Klotryggsband. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 212956, SEK 100.

Åberg, Nils: Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie, Teil III: Kupfer- und Frühbronzezeit. Stockholm, 1932. 161s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något sliten.
ID Nr: 213240, SEK 250.

Åberg, Nils: Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie, Teil IV: Greichenland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1933. 282p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Wrapper slightly rubbed.
ID Nr: 212986, SEK 250.

Åberg, Nils: Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie, Teil V: Mitteleuropäische Hochbronzezeit. Stockholm, 1935. 162p. Wrappered. Illustrated. Unopened. Corpus fine. Spine/backstrip rubbed.
ID Nr: 213239, SEK 250.

Åberg, Nils: KULTURMOTSÄTTNINGAR I DANMARKS STENÅLDER. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. Wahlström & Widstrand, 1937. 156s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 42:4.
ID Nr: 214923, SEK 90.

Åström, Paul: ARKEOLOGISKT DETEKTIVARBETE. Minab, Surte, 1980. 119s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 211423, SEK 90.