Se alla Rubriker

30 dagar har.. En liten hushållsbok i present från J.G. Swartz Aktiebolag Norrköping. Esselte Reklam, Stockholm, 1936. 28s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Innehåller tips och recept för varje månad under året. Exempelvis "En glad och god Sylvestersupé" i Januari, "Kaffekalas på Mariadagen" i Februari, "Valborgsmässoafton bjuder vårprimörer" i April, "Kräftsexan är höstens evenemang" i Augusti midsommarkransar, step-skorpor, bridge-tårta, Mårten-Tårta, Jul-stjärnor med mera
ID Nr: 106605, SEK 150.

Brillat-Savarin, Anthelme: Smakens Fysiologi eller studier i den högre gastronomien, tillegnade Paris´gastronomer. F.C. Askerbergs Förlag, Stockholm, 1883. 386s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Dekorerade för- och eftersättsblad. Bandet något nött. Annars i gott skick.
ID Nr: 106924, SEK 900.

Cadier, Jean Francois R. (red): ILLUSTRERAD KOKBOK. Genomsedd och granskad samt försedd med förord. Fr. Skoglunds, Stockholm, 1876. 6+308 sidor. Privatband. Rikligt illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Bunden i ett modernt, grått linneband med svart titeletikett på ryggen. Förgylld titeltext. Inlagan bitvis fläckad och med enstaka veck.
ID Nr: 216554, SEK 550.

Folker, Erik: Hemmets Uppslagsbok, Barnavård, olycksfall och förgiftningar, sjuksängen, rådgifvaren. Nordiska bokförlaget, 1917. Dekorerat klotband. Gott skick.
Illustrerad.
ID Nr: 185, SEK 210.

Hagdahl, Ch. E.: KOK - KONSTEN SOM VETENSKAP OCH KONST MED SÄRSKILDT AFSEENDE PÅ HELSOLÄRANS OCH EKONOMIENS FORDRINGAR....Ny omarbetad upplaga. Med inemot 3000 matrecept och 349 afbildningar. EM. Girons Förlag, Stockholm, 1891. 1008s. Halvfranskt band. Med Hagdahls porträtt. Band samt inlaga fläckigt och nött
Innehåller " Utdrag af pressens omdömen om första upplagan af D:r Hagdahls KOKKONSTEN ". " De med * betecknade recepten äro afprofvade i eget kök ".
ID Nr: 107091, SEK 950.

Hagdahl, Ch. E.: KOK - KONSTEN SOM VETENSKAP OCH KONST MED SÄRSKILDT AFSEENDE PÅ HELSOLÄRANS OCH EKONOMIENS FORDRINGAR....Ny omarbetad upplaga. Med inemot 3000 matrecept och 349 afbildningar. (1896). 1006s. Skinnimitationsband. Guldornerad. Guldsnitt. Rikligt illustrerad. Mycket fint exemplar. Numrerad faksimilupplaga, 2/1000
ID Nr: 107093, SEK 500.

Hagdahl, Ch. E.: Kok-Konsten som vetenskap och konst. Bonniers, 1979. 1006s. Linneband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget med litet riss på främre pärmen samt blekt rygg. Annars i mycket gott skick
Faksimilupplaga utgiven av gastronomiska akademien. Speciellt för faksimilutgåvan har intendent Mats Rehnberg och källarmästare Tore Wretman skrivit inledning om Dr Hagdahl och hans verk
ID Nr: 107096, SEK 400.

Hochheimer, Carl August Friedrich: Allmän Hushålls och Konstbok, eller Samling af utwalda Föreskrifter Til Hushållares, Handtwerkares, Konstnärers och Konstälskares tjenst... Nils Magnus Lindh, Örebro, 1805-1807. 452+406+register. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Två samtida, ej uniforma, halvfranska band, Del 1 med fuktfläckar, och med gammal lagning på ryggen.
Översatt från tyskan av S.N. Wahrman. Innehåller 7 mindre gravyrer, bla " Beskrifning på en kniptång af ny upfinning för at utdraga Spikar och grofwa Jernnaglar ".
ID Nr: 204158, SEK 1350.

Nordström, Margaretha Emerentia: Handbok wid den nu brukliga finare matlagningen; innehållande tillika beskrifning på confecturer, sylter och glacer; samt ett bihang, att göra soja, fransk senap, ättickor, bär-winer, bär-safter, att inlägga anjovis, m.m.; jemte några : underrättelser om slagt, bryggd och brödbakning, af Margaretha Nylander. Henrik And. Nordström, Stockholm, 1823. 288s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Bandet något nött. Titelsidan saknas.
Boken utgiven och undertecknad pseudonymt , __a __a __m , av Margaretha Emerentia Nordström, född Zethelius, 1783 - 1876. Yttligare tre upplagor utkom under 1820-talet, åren 1822, 1826 och 1828.
ID Nr: 209755, SEK 750.

Rehnström, Wilhelm: Om Mjölkens Behandling och Gräddsättning. Råd till dalarnes mindre Jordbrukare. Utdelad af hushållnings-Sällskapet. Falu Boktryckeri-Aktiebolag, Falun, 1878. 30s. Häftad. Bakre pärmsidan något fläckad.
ID Nr: 104412, SEK 150.

Rehnström, Wilhelm: OM SMÖRBEREDNING. Råd till Dalarnes mindre jordbrukare. Falu Boktryckeri-Aktiebolag, Falun, 1883. 19s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104413, SEK 150.

Wenström, Kerstin: Husmoderns hemkurer och goda råd. B. Wahlströms bokförlag, 1935. 422s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Färgat snitt. Namnstämpel på insidan av pärmen.
Bland annat juridiska råd för hemmet av E.O. Hovrättsnotarie A. Bergström.
ID Nr: 103515, SEK 180.

Wenström, Kerstin: Husmoderns hemkurer och goda råd samt Juridiska råd för hemmet av E.O. Hovrättsnotrie A. Bergström. B. Wahlströms bokförlag, 1929. 428s. Dekorerat klotband. Bandet något nött och försättsbladet något sprucket i främre falsen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 100410, SEK 140.

Wenström, Kerstin: Husmoderns Kokbok. B. Wahlströms bokförlag, 1935. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Färgat snitt. Illustrationer i svartvitt och färg.
ID Nr: 182, SEK 240.