Se alla Rubriker

Jakob Billström 12/12 1930 I-II Jacobo Billström. Qvinqvaginta aetatis annos honeste peractos respicienti. Hoc volumen gratulantes obtulerunt amici. Hjalmar Hanssons Boktryckeri, Sthlm, 1930. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad
32/150. Medverkande bl.a. Natanael Beskow, Ernst Bolin, Anna Breitholtz, Anna-Lenah Elgström, Hasse Z, Signe Henschen, Gottfrid Kallstenius, Rolf Lagerborg, Thorsten Lindner, Carl Löwenhielm, Carl Malmsten, Alf Munthe, Hanna Rydh, Frida Stéenhoff, Ruben G:son Berg, R. Eeg-Olofsson, John Landquist, Einar Perman, Sten von Stapelmohr, Alfhild Tamm, Erik Wassén, Åke Åkerlund.
ID Nr: 205921, SEK 450.

MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE. TOME VI. De La Guette, Paris, 1753. 406p. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Marbeled endpapers. Including 2 folding maps
ID Nr: 207175, SEK 1700.

MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE. TOME VII. De La Guette, Paris, 1757. 432p. 1 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Marbeled endpapers. Frontespiece and 3 folding plates. Lightly torn, and partly dampstained in lower margin, else a very fine copy.
ID Nr: 207178, SEK 2400.

PHARMACOPOEIA COLLEGII REGII MEDICORUM EDINBURGENSIS SECUNDUM EDITIONIS EDINBURGENSIS. NOVISSIMAE EXEMPLAR REGUSA. IN USUM PRAELECTIONUM ACADEMICARUM. BREMAE ET LIPSIAE IMPENSIS GEORGII LUDOVICI FOERSTERI. 1758. 10+146+index. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Covers worn. Sporadic underlining of text. Inscripion. Including engraved vignettes. With later spot-decorated slip-case. Joints repaired with glue
ID Nr: 206147, SEK 2000.

PHARMACOPOEIA COLLEGII REGII MEDICORUM EDINBURGENSIS SECUNDUM EDITIONIS EDINBURGENSIS NOVISSIMAE EXEMPLAR RECUSA. IN USUM PRAELECTIONUM ACADEMICARUM. BREMAE ET LIPSIAE IMPENSIS GEORGII LUDOVICI FOERSTERI. 1766. 10+146+index. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Occasionally foxed. Including engraved vignettes. Endpapers missing. Page IX-XII and 1-2 slightly curled. Good condition.
ID Nr: 206238, SEK 1800.

Acrel, Olof: Chirurgiske Händelser anmärkte uti Kongl. Lazarettet, samlade och genom utdrag af dagboken til trycket befordrade på Högloflige Kongl. Lazarets Directionens befallning. Repro-Print AB, Stockholm, 1965. 379+19 sidor. Helt skinnband. Guldsnitt. Guldornerad rygg. Inre denteller. Mycket gott skick. Bbandet utfört av Hovbokbindare F. Beck & son, Stockholm.
Faximil. Originalet tryckt av Gottlieb Ulff, Stockholm 1759
ID Nr: 106428, SEK 290.

Adams, Büsch, Lichtenberg,: Om några wigtiga Skyldigheter emot Ögonen. Med Anmärkningar, af S. Th. Sömmerling. Öfwesättning efter den Tredje Tyska Uplagan. J. C. Holmberg, Stockholm, 1797. 67s. Namnteckning på titelbladet. Fint exemplar. Tagen ur band.
ID Nr: 208900, SEK 700.

Broberg, J.V.: Bidrag från vår Folkmedicins Vidskepelser till kännedom om våra äldsta tider. Förra afdelningen. central-tryckeriet, Stockholm, 1878. 114s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
Allt som utkom.
ID Nr: 104465, SEK 500.

Buchan, William: Hus-Medicin, eller afhandling om sjukdomars förekommande och botningssätt, genom regime och enkla läkemedel. I sammandrag öfwersatt från engelskan 12:te upplagan, tillika med bihang, innehållande: De Enkla Läkemedlens Nytta och Bruk. Henrik A. Nordström, Stockholm., 1829. 305s. 1 vol. Pappband. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget trasigt. Litet hål på omslagets framsida.
Inköpsstället (?) noterat på pärmens insida.
ID Nr: 204047, SEK 400.

Camus, Antoine Le: LA MÉDECINE PRATIQUE. Rendue plus simple, plus sure, & plus méthodique. On commence par le Traité des maladies de la tete pour servir de suite a la Médecine de l´Esprit. Ganeau, Paris, 1769-1772. (XXIII)477(3) + (2)380 pages. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Covers slightly worn. Corpus fine. Engraved portrait frontespeice in vol 1
Owners etiquette : Americo F. Marques, Livreiro Antiqueria, Lisboa
ID Nr: 106138, SEK 8500.

Col De Vilars, Elie: COURS DE CHIRURGIE DICTÉ AUX ECOLES De Médecine de Paris. Vol II - III. Jacques Rollin, Paris, 1753. 354+369. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Patterned edges. Vol 2-3 only, of totally 6. In good condition.
Second volume is about treatment of cancer, and the third vol is about recreation of the wound after the operation etc.
ID Nr: 207176, SEK 1800.

Gotfredsen, Edv: Harvey´s lære og dens modtagelse i Danmark. København, 1957. 38s. Pappband. Något blekt. Något nött i kanterna. Illustrerad.
" Udsendt af Novo terapeutisk laboratorium a/s i trehundredeåret for kredsløbets opdager William Harvey´s død 3 juni 1957 ".
ID Nr: 205919, SEK 140.

Hallin, O.F.: Helsan framför allt. Handbok i Helso- och sjukvårdslära populärt framstäld af O.F. Hallin. Första Bandet Helsolära. C.E. Fritzes K. Hofbokandel, Stockholm, 1885. 389s. Dekorerat originalklotband. Guldornerad. Färgat snitt. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Endast band 1 av 2.
ID Nr: 102438, SEK 200.

Heikel, Alfred: Om inflammation i den omkring lifmodren befintliga cellväf. (Parametrit.) Akademisk afhandling, hvilken med den vidterfarna Medicinska Fakultetens vid Kejserliga Alexanders Universitet i Finland tillstånd, under inseende af Knut Samuel Sirelius. Till offentlig granskning framställes af Alfred Heikel, uti Medicinska lärosalen de 28 Maj 1864. J.C. Frenckell & Son, Helsingfors, 1864. 69s. Häftad. Saknar omslag. Annars i gott skick.
ID Nr: 104911, SEK 300.

Hopkins Ramadge, Frans: Ny och säker Läke Method för LUNGSOT, Eller Framställning af ett enkelt sätt, att läka denna hittills såsom obotlig ansedda Sjukdom, bekräftat af en mängd erfarenhets-rön ; af Dr. Frans Hopkins Ramadge, förste Läkare wid Hospitalet för Bröstsjukdomar i London. Elméns och Granbergs Tryckeri, Stockholm, 1837. 92s. Färgat snitt. Tagen ur band.
Utgiven av W. Lundeqvists förlag, Uppsala.
ID Nr: 204177, SEK 700.

Ponsart, G. B: TRAITÉ MÉTHODIQUE DE LA GOUTTE ET DU RHUMATISME , Où l'on enseigne d'après l'expérience les vrais moyens de se délivrer & se préserver de ces Maladies. DESVENTES DE-LA-DOUÉ, Paris, 1770. 27+541+3 p. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Marbeled endpapers. Including engraved vignettes. Binding torn, but corpus very fine.
An early work about rheumatism.
ID Nr: 206239, SEK 6700.

Porzio, Luca Antonio: ERASISTRATUS SIVE DE SANGVINIS MISSIONE. A , L. A. P. ( Lucas Antonius Portius ). ROMAE, Typis Angeli Bernabò. Superiorum Permissu. 1682. 14+363 pages. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Patterned edges. Covers very worn. Corpus fine. Printed dedication to Queen Christina of Sweden.
Lucantonio Porzio ( 1639-1723 ), was from Naples and held professorships in anatomy at Rome and Naples. A new edition was printed in 1683.
ID Nr: 208667, SEK 9500.

Rosén, Nils: Compendium Anatomicum, eller en kort Beskrifning om de Delar, af hwilka hela Menniskians Kropp består, med widfogade Försök och Anmärckningar, som lägga Grunden til Läran om Menniskians Friska och Siukliga tilstånd. B. G. Schneider, Stockholm, 1736. 200s. Samtida pappband. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Bandet mycket slitet. Innehåller planscherna 1-5 av 6
Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein
ID Nr: 107162, SEK 2500.

Santorio / Lorry, Santorio / Anne-Charles: De Medicina Statica Aphorismi. Commentaria, notasque addidit A.C. Lorry. Petrum-Guillelmum Cavelier, Paris, 1770. 36+395 pp. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Marbeled endpapers. Illustrated with one plate. Small piece lost on upper edge of spine, else in very good condition
ID Nr: 107157, SEK 1800.

Weissbach, Christian: Wahrhaffte und gründliche Cur Aller dem Menschlichen Leibe zustossenden Kranckheiten, nach der Vernünfftigen und unverrückten Methode der Natur, samt einem Physico-moralischen Vorbericht von dem Menschlichen Leide, und der darinn würckenden Seele entworffen und mit vielen Medicamentis specificis versehen, von Doct. Christian Weissbach. Die neundte Aufflag. Mit Röm. Kayserl. Maj. Wie auch Königl. Pohln. Und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Privilegiis. Johann Daniel Dulbecker, Johan Carl Pohle, 1751. 3+569 pages+register. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Titlepage printed in red and black, with small tear, inner margin. No loss of text. Endpapers missing. Corpus else in good condition. Covers lightly bended and rubbed.
Christian Weissbach, 1684-1715. First edition printed 1712.
ID Nr: 216263, SEK 2900.