Se alla Rubriker

Birkagården. 1965. Stockholm, 1966. 24s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 208996, SEK 50.

Carl Adolph Agardh 1785-1859 En minnesbok. Akademiska föreningen, Lund, 1985. 198s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209119, SEK 110.

Eve Malmquist Bibliografi - Bibliography 1949-1975. 1975. 70s. Häftad. Gott skick. Med dedikation.
På hans sextioårsdag - on his 60th anniversary 15 november 1975.
ID Nr: 209004, SEK 60.

Eve Malmquist Bibliografi 1949-1965. 1965. Häftad. Gott skick.
På femtioårsdagen den 15 november 1965.
ID Nr: 209005, SEK 50.

Hjälp dig själv! XVI. Vad man kan bli utan studentexamen. Albert Bonniers förlag, 1910. 26s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Uppgifter om våra viktigaste förberedande läroanstalter jämte fordringar för inträde på de flesta av statens banor.
ID Nr: 208995, SEK 50.

Sigfrid Leander En folkbildares bibliografi. Sammanställd av Herluf af Trolle. Nordiska Muséet, 1973. 95s. Halvklotband. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 209003, SEK 60.

Sjöviks folkhögskola 50 år 1921-1971. Sjöviks folkhögskola, 1971. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 209121, SEK 110.

Sörmlandsbygden 1972 Folkbildning. 1972. 167s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok. Fyrtioförsta årgången. Bl.a. om Åsa folkhögskola.
ID Nr: 209115, SEK 75.

Tidskrift för självstudium 1918-1919. (utan årtal). Dekorerat klotband.
Ovanlig.
ID Nr: 209129, SEK 250.

Ahlberg, Alf: Brunnsviks folkhögskolas historia I-II. Brunnsvikarnes förbund, 1952, 1956. 159+195. 2 vol. Häftad. Klisterlapp på insidan av pärmen. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209120, SEK 175.

Andersson, Catharina: Läras för skolan eller skolas för att lära Tankemodeller i lärarutbildning. Almqvist & Wiksell, 1995. 231s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala Studies in Education 63.
ID Nr: 209002, SEK 140.

Andersson, Josef: Från byskola till grundskola En skildring av skolväsendets utveckling i Vallentuna församling. Vallentuna kulturnämnd, 1973. 55s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 209018, SEK 60.

Andersson, Josef: Från byskola till grundskola En skildring av skolväsendets utveckling i Vallentuna församling. Vallentuna kulturnämnd, 1973. 55s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 209019, SEK 60.

Beckman, Nat: Vår skolas historia I. Tiden till omkring 1800. Elanders boktryckeri aktiebolag, Göteborg, 1926. 359s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Skaradjäknarnas förening.
ID Nr: 209070, SEK 220.

Beckman, Nat: Vår skolas historia I-II Tiden till omkring 1800/Tiden från c. 1800 till c. 1906. Elander/Wettergren & Kerber, Göteborg, 1926, 1931. 360+428. 2 vol. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Skaradjäknarnas förening. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 209071, SEK 450.

Dahr, Elisabeth: Flickskolor i Jönköping Historik, utarbetad på uppdrag av Jönköpings skolstyrelse. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1975. 186s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 134.
ID Nr: 209066, SEK 90.

Danielsson, Svante B. T. (utgivare): Svenska laudaturuppsatser i studentexamen under åren 1902-1932. Gleerups, 1932. 598s. Klotband. Namnteckning på titelbladet. Gott skick.
ID Nr: 209000, SEK 120.

Edquist, Märta: Göteborg - Stockholm tur och retur Minnen från hem och skola. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1944. 263s. Häftad. Med 75 illustrationer. Häftesomslag något löst. Illustrerad.
ID Nr: 209076, SEK 90.

Ekwall, Sven: ABC-bok Katekes och kulram - Kamin och kvast Skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering i ett historiskt perspektiv. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1997. 110s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria.
ID Nr: 209017, SEK 80.

Elmgren, Henrik: Elementarläroverket i Jönköping 1821 - 1878. Jönköping, 1982. 240s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Medförfattare: Göran Åberg. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 151.
ID Nr: 209125, SEK 120.

Elmgren, Henrik: Trivialskolan i Jönköping 1649-1820. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1975. 299s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 133.
ID Nr: 209012, SEK 120.

Englund, Boel: Skolans tal om litteratur Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande. HLS Förlag, (utan årtal). 354s. Häftad. Gott skick.
Studies in Educational Sciences 10.
ID Nr: 209015, SEK 150.

Guttorp, Malte: Ur Lunds folkskolors historia I-II Vad gamla skrifter och tryck förtäljer. Föreningen Det gamla Lund, 1957, 1960. 195+197. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Årsskrift XXXVIII-XXXIX, XLII.
ID Nr: 209048, SEK 200.

Hammar, Gillis: En bok till Gillis Hammar och Svenska Bildningsvägar. 1947, (utan årtal). Halvklotband. Gott skick. Illustrerad. Färgat övre snitt. 1016/1500.
ID Nr: 209020, SEK 80.

Hammar / Nirdström / Rodhe, Elisabet / Stig G. / Birgit (red.): Utbildningshistoria 1994. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1994. 131s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 176.
ID Nr: 209130, SEK 75.

Hedin, Edit: Göteborgs flickskolor En historisk återblick. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1967. 343s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 117. Borttagen klisterlapp på häftesomslagets insida.
ID Nr: 209067, SEK 110.

Hedlund, Karl: Svensk folkhögskola under 75 år. Lars Hökerbergs bokförlag, 1943. 467s. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Övre guldsnitt. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Red.
Under medverkan av Enoch Ingers, Signe Fredholm, Ali Nordgren, Alf Ahlberg, Carin Cederblad, Gunnar Brandell, Natanael Beskow, Emil Lemhagen, Per Dohlwitz, Hans Larsson, Anders Pers, Anders Hilding, Carl Larsson i By, Rickard Sandler, Per Åsbrink.
ID Nr: 209112, SEK 275.

Hellgren, Helmer: Högre tekniska läroverket i Norrköping 1857-1957 Minnesskrift. 1958. 280s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Illustrerad.
ID Nr: 209117, SEK 260.

Henschen, Helena M (red.): Skolbarn En folkundervisning växer fram. Tidens förlag, Folksam/Stockholms stadsmuseum, 1985. 323s. Cartonnageband. Övriga medverkande: Helena Friman, Lena Högberg, Eva Silvén-Garnert, Ingrid Söderlind. Tejpremsor på försättsblad. Bandet ngt slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 209050, SEK 200.

Holmstedt, Gustaf: 4 ögon för att leva. Askild & Kärnekull, 1976. 350s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Medförfattare: Eva Åsbrink.
ID Nr: 209049, SEK 90.

Hyltén-Cavallius / Stephens, Gunnar Olof / George: Ur mitt framfarna lif Hågkomster och anteckningar. Norstedt och söners förlag, 1929. 307s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209123, SEK 110.

Hägg, Göran: Stora retorikboken. Praktisk retorik & retorik i dag. Wahlström & Widstrand, 2004. 222s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 107826, SEK 120.

Isaacson, August: Ur Vittinge Sockens Skolkrönika. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1970. 175s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 124.
ID Nr: 209085, SEK 120.

Juhlin/Ridell, Lena/Lasse: Att tillämpa en frigörande pedagogik. Liber Förlag, 1977. 262s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 103551, SEK 60.

Jönsson, Bodil: Den obändiga söklusten. Brombergs, 2000. 140s. Cartonnageband. Nyskick. Illustrerad.
Medförfattare Karin Rehman.
ID Nr: 101616, SEK 90.

Landquist, John: Pedagogikens historia. Gleerups, 1960. 320s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Något sliten. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 209114, SEK 125.

Lilius, Albert: Gestalter ur bildningsarbetets historia Antiken. Natur och kultur, 1938. 165s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 209135, SEK 110.

Lindälv, Elof: Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola. Stockholm, 1972. 166s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria.
ID Nr: 209013, SEK 120.

Linge, Karl: Folkundervisningen i Stockholm före 1842. Wahlström & Widstrand, 1912. 50s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation. Särtryck ur samfundet S:t Eriks årsbok 1912.
ID Nr: 209134, SEK 90.

Lund, Doniver A: Gustavus Adolphus College A Centennial History 1862-1962. Gustavus Adolphus College Press, 1963. 216p. Bound with dust-wrapper. Inscriptions on endpaper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 209118, SEK 120.

Martinsson, Bengt-Göran: Tradition och betydelse Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. Linköping, 1989. 197s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 209007, SEK 200.

Melin, Lars / Martin: Dösnack och kallprat. Norstedts förlag, 1996. 252s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 107902, SEK 120.

Nordin, Thor: Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 1830. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1973. 514s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 130.
ID Nr: 209087, SEK 200.

Salqvist, Bernh: Torsten Rudenschöld Den svenska folkskolans grundläggare. Levnadsteckning. Elanders, Göteborg, 1938. 373s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Pedagogiska skrifter utgivna av Sveriges allmänna folkskollärarförenings litteratursällskap, häfte 159-160.
ID Nr: 209124, SEK 120.

Schück, Henrik: Universitetets uppkomst. Hugo Gebers förlag, 1912. 21s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Ouppsprättad. Heimdals småskrifter 13.
ID Nr: 208994, SEK 45.

Sivgård, Gustaf: Vandrande scholares Den gamla djäknegångsseden. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1965. 189s. Häftad. Sida något trasig. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 114.
ID Nr: 209122, SEK 120.

Sprinchorn, Carl: När vi gingo i Lunds katedralskola Minnen upptecknade av gamla lärjungar. Gleerups, 1926. 268s. Häftad. Minnen från svenska läroverk I. Boken inslagen.
ID Nr: 209047, SEK 90.

Sylwester, Robert: En skola för hjärnan. Brain Books AB, 1997. 178s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 209139, SEK 135.

Warne, Albin: Striden om de s.k. småläroverken. Föreningen för Svensk undervisningshistoria, 1965. 224s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Årsböcker i Svensk undervisningshistoria 113.
ID Nr: 209081, SEK 120.

Warne, Albin: Till folkskolans förhistoria i Sverige. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1929. 385s. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Mönstrat snitt.
ID Nr: 209075, SEK 220.

Wijkmark, Henning: Från Nya elementarskolans ungdomstid Festskrift vid skolans 100-årsjubileum. Norstedt och söners förlag, 1928. 213s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget löst. Enstaka anteckningar. Illustrerad.
ID Nr: 209074, SEK 120.